Úrlausnir.is


Merkimiði - Dómkröfur

Síað eftir merkimiðanum „Dómkröfur“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1747/1996 dags. 6. ágúst 1997[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1897/1996 dags. 16. október 1997[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2308/1997 dags. 26. mars 1998 (Formaður áfrýjunarnefndar)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6211/2010 dags. 31. júlí 2013[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6518/2011 dags. 18. febrúar 2013[HTML] [PDF]


Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 1920:29 nr. 21/1919 [PDF]


Hrd. 1922:342 nr. 36/1922 [PDF]


Hrd. 1925:170 nr. 6/1925 [PDF]


Hrd. 1926:401 nr. 47/1926 [PDF]


Hrd. 1926:415 nr. 72/1926 [PDF]


Hrd. 1929:1158 nr. 30/1929 [PDF]


Hrd. 1929:1193 nr. 91/1927 [PDF]


Hrd. 1931:309 nr. 43/1931 [PDF]


Hrd. 1932:565 nr. 111/1931 [PDF]


Hrd. 1932:807 nr. 102/1932 [PDF]


Hrd. 1932:851 nr. 112/1932 [PDF]


Hrd. 1932:855 nr. 92/1932 [PDF]


Hrd. 1933:10 nr. 106/1932 [PDF]


Hrd. 1933:15 nr. 108/1932 [PDF]


Hrd. 1933:20 nr. 110/1932 [PDF]


Hrd. 1933:3 nr. 103/1932 [PDF]


Hrd. 1933:58 nr. 16/1932 [PDF]


Hrd. 1933:64 nr. 147/1932 [PDF]


Hrd. 1933:83 nr. 120/1932 [PDF]


Hrd. 1933:88 nr. 119/1932 [PDF]


Hrd. 1934:555 nr. 68/1933 [PDF]


Hrd. 1934:555 nr. 74/1933 [PDF]


Hrd. 1934:607 nr. 133/1933 [PDF]


Hrd. 1934:607 nr. 143/1933 [PDF]


Hrd. 1934:639 nr. 156/1933 [PDF]


Hrd. 1934:674 nr. 4/1933 (Bygging skólahúss) [PDF]


Hrd. 1934:750 nr. 153/1933 [PDF]


Hrd. 1934:884 nr. 198/1932 (Rakarasveinn) [PDF]


Hrd. 1934:1011 nr. 56/1934 [PDF]


Hrd. 1934:1031 nr. 64/1934 [PDF]


Hrd. 1935:1 nr. 126/1933 [PDF]


Hrd. 1935:141 nr. 41/1934 [PDF]


Hrd. 1936:30 nr. 11/1935 [PDF]


Hrd. 1936:58 nr. 100/1935 [PDF]


Hrd. 1936:248 nr. 186/1934 [PDF]


Hrd. 1936:260 nr. 114/1935 [PDF]


Hrd. 1936:378 nr. 65/1936 [PDF]


Hrd. 1936:441 nr. 120/1936 (Leifsgata 32) [PDF]


Hrd. 1936:467 nr. 21/1936 [PDF]


Hrd. 1936:479 nr. 17/1936 [PDF]


Hrd. 1937:44 nr. 130/1935 [PDF]


Hrd. 1937:91 nr. 114/1936 (Endurgreiðsla oftekinna vaxta) [PDF]


Hrd. 1937:140 nr. 84/1936 [PDF]


Hrd. 1937:169 nr. 91/1936 [PDF]


Hrd. 1937:183 nr. 34/1936 [PDF]


Hrd. 1937:221 nr. 36/1936 [PDF]


Hrd. 1937:247 nr. 172/1936 [PDF]


Hrd. 1937:288 nr. 168/1936 [PDF]


Hrd. 1937:303 nr. 117/1936 [PDF]


Hrd. 1937:332 nr. 6/1937 (Dómur um mat á almenningsheillum) [PDF]


Hrd. 1937:350 nr. 140/1936 (Álafoss) [PDF]


Hrd. 1937:372 nr. 138/1936 [PDF]


Hrd. 1937:421 nr. 26/1937 [PDF]


Hrd. 1937:440 nr. 47/1936 [PDF]


Hrd. 1937:449 nr. 83/1937 [PDF]


Hrd. 1937:511 nr. 17/1937 [PDF]


Hrd. 1937:515 nr. 60/1937 [PDF]


Hrd. 1937:547 nr. 20/1937 [PDF]


Hrd. 1937:651 nr. 35/1936 (Björgunarlaun) [PDF]


Hrd. 1937:673 nr. 68/1937 [PDF]


Hrd. 1938:169 nr. 13/1937 [PDF]


Hrd. 1938:180 nr. 79/1937 [PDF]


Hrd. 1938:253 nr. 7/1938 [PDF]


Hrd. 1938:341 nr. 109/1936 [PDF]


Hrd. 1938:565 nr. 7/1937 (Sjúkrahússdómur - Fjárframlag til sjúkrahúss) [PDF]


Hrd. 1938:749 nr. 110/1936 [PDF]


Hrd. 1938:753 nr. 67/1938 (Kulkompagni) [PDF]


Hrd. 1939:103 nr. 74/1938 [PDF]


Hrd. 1939:146 nr. 123/1937 [PDF]


Hrd. 1939:222 nr. 33/1937 [PDF]


Hrd. 1939:300 nr. 11/1937 [PDF]


Hrd. 1939:365 nr. 5/1939 (Saumakonan - Saumastofan Gullfoss) [PDF]
Þýsk saumakona skuldbatt sig ótímabundið til þess að vinna ekki fyrir aðra við sambærileg störf í Reykjavík og nágrenni og Hafnarfirði. Þegar 3 ár voru liðin stofnaði konan eigin saumastofu og krafðist fyrri vinnuveitandinn þess að hún léti af starfrækslu þeirrar stofu. Hæstiréttur taldi að bannið hefði ekki mátt standa lengur en í eitt ár í þessu tilviki.

Hrd. 1939:500 nr. 62/1938 [PDF]


Hrd. 1939:528 nr. 91/1938 [PDF]


Hrd. 1940:32 nr. 111/1938 [PDF]


Hrd. 1940:122 nr. 84/1939 [PDF]


Hrd. 1940:307 nr. 71/1939 [PDF]


Hrd. 1941:107 nr. 101/1940 (Hrafntinna) [PDF]


Hrd. 1941:167 nr. 1/1941 (Styggur hestur) [PDF]


Hrd. 1941:238 nr. 32/1941 [PDF]


Hrd. 1941:270 nr. 20/1941 [PDF]


Hrd. 1941:289 nr. 46/1941 [PDF]


Hrd. 1942:174 nr. 13/1942 (Bílslys - Barn gagnstefnanda) [PDF]


Hrd. 1942:196 nr. 12/1942 [PDF]


Hrd. 1942:199 nr. 91/1941 [PDF]


Hrd. 1942:208 nr. 1/1942 [PDF]


Hrd. 1942:208 nr. 17/1942 [PDF]


Hrd. 1942:223 nr. 33/1942 [PDF]


Hrd. 1942:319 nr. 74/1942 [PDF]


Hrd. 1943:35 nr. 38/1942 [PDF]


Hrd. 1943:43 nr. 39/1942 [PDF]


Hrd. 1943:50 nr. 18/1942 [PDF]


Hrd. 1943:92 nr. 109/1942 (Bifreiðaeinkasala ríkisins) [PDF]
Með lögum var ríkisstjórninni heimilt til að taka einkasölu á tilteknum vöruflokkum, þar á meðal bifreiðum og var henni veitt heimild til að ákveða skipulag sölunnar með reglugerð. Eftirspurn eftir bifreiðum jókst og skipaði ráðherra nefnd manna til að gera tillögur um úthlutun það haustið. Ráðherra vildi ekki hlíta sumum tillögum nefndarinnar og varð einhver óánægja á þingi. Alþingi samþykkti í kjölfarið þingsályktun þar sem sett var á fót önnur nefnd er færi með úthlutun þeirra bifreiða sem Bifreiðaeinkasala ríkisins hafði flutt inn.

Ósættir voru milli ráðherra og nefndarinnar sem Alþingi stofnaði og gaf þá ráðherra út reglugerð sem nam brott reglugerðina sem Bifreiðaeinkasalan sótti stoð í ásamt því að leggja hana niður. Hann skipaði síðan tveggja manna skilanefnd er sæi um að ganga frá búinu.

Stefnendur málsins sóttu um úthlutun einnar vörubifreiðar og þingkjörna nefndin úthlutaði þeim svo slíka bifreið eftir afnám reglugerðarinnar. Þeir fóru síðan á leit skilanefndarinnar um að fá afhenda bifreiðina en var synjað. Hæstiréttur mat svo að með þessu fyrirkomulagi hafi ráðuneytið haft æðsta vald í málefnum einkasölunnar í öllum atriðum og gat því þingsályktun er lýsir vilja Alþingis ekki breytt gildandi lögum og reglugerð um þetta efni. Úthlutun bifreiðarinnar til stefnenda var því ólögmæt og því sýknað af kröfunum.

Hrd. 1943:116 nr. 40/1942 [PDF]


Hrd. 1943:157 nr. 127/1942 [PDF]


Hrd. 1943:217 nr. 70/1942 [PDF]


Hrd. 1943:224 nr. 22/1943 [PDF]


Hrd. 1943:233 nr. 113/1942 [PDF]


Hrd. 1943:245 nr. 23/1943 [PDF]


Hrd. 1943:256 nr. 87/1942 (Handleggsdómur) [PDF]
Maður krafðist bóta af ríkinu vegna harðræðis sem hann varð fyrir vegna handtöku hans sem leiddi til þess að hann handleggsbrotnaði. Engin lög voru til staðar er kváðu á um bótaskyldu ríkisins í þessum efnum en Hæstiréttur vísaði til þess að réttlátt væri og eðlilegt að þjóðfélagið bæri ábyrgð á mistökum sem þessum.

Hrd. 1943:269 nr. 53/1942 [PDF]


Hrd. 1943:272 nr. 13/1943 [PDF]


Hrd. 1943:316 kærumálið nr. 9/1943 [PDF]


Hrd. 1943:321 nr. 55/1943 [PDF]


Hrd. 1943:353 nr. 39/1943 [PDF]


Hrd. 1943:370 nr. 65/1943 [PDF]


Hrd. 1943:400 nr. 105/1942 [PDF]


Hrd. 1944:19 nr. 69/1943 [PDF]


Hrd. 1944:59 nr. 73/1942 [PDF]


Hrd. 1944:64 nr. 96/1943 [PDF]


Hrd. 1944:105 nr. 56/1943 [PDF]


Hrd. 1944:121 nr. 58/1943 (Vörubíll) [PDF]
Keypt vörubifreið sem átti að vera árgerð 1935 og átti að bera þrjú tonn en reyndist svo vera árgerð 1932 og bar tvö tonn.

Hrd. 1944:183 nr. 100/1941 (Smurningsolía) [PDF]


Hrd. 1944:192 nr. 63/1943 [PDF]


Hrd. 1944:204 kærumálið nr. 6/1944 [PDF]


Hrd. 1944:249 nr. 43/1944 [PDF]


Hrd. 1944:298 nr. 18/1944 [PDF]


Hrd. 1944:301 nr. 102/1943 [PDF]


Hrd. 1944:321 nr. 15/1944 [PDF]


Hrd. 1944:386 nr. 32/1944 [PDF]


Hrd. 1945:67 nr. 37/1944 [PDF]


Hrd. 1945:84 kærumálið nr. 1/1945 [PDF]


Hrd. 1945:117 kærumálið nr. 2/1945 [PDF]


Hrd. 1945:126 nr. 135/1944 [PDF]


Hrd. 1945:147 nr. 41/1944 [PDF]


Hrd. 1945:157 nr. 95/1944 [PDF]


Hrd. 1945:161 nr. 82/1944 [PDF]


Hrd. 1945:188 nr. 85/1944 [PDF]


Hrd. 1945:193 nr. 74/1944 (Jarðakaupasjóður ríkisins) [PDF]


Hrd. 1945:210 nr. 157/1944 [PDF]


Hrd. 1945:213 kærumálið nr. 4/1945 [PDF]


Hrd. 1945:220 nr. 69/1944 (Bifreið í verra ásigkomulagi) [PDF]


Hrd. 1945:245 nr. 9/1945 [PDF]


Hrd. 1945:263 kærumálið nr. 5/1945 [PDF]


Hrd. 1945:265 nr. 27/1945 [PDF]


Hrd. 1945:269 nr. 60/1945 [PDF]


Hrd. 1945:287 nr. 57/1944 (Flotastjórn Bandaríkjanna) [PDF]


Hrd. 1945:298 nr. 70/1944 [PDF]


Hrd. 1945:307 kærumálið nr. 7/1945 [PDF]


Hrd. 1945:309 nr. 33/1945 [PDF]


Hrd. 1945:316 nr. 193/1944 [PDF]


Hrd. 1945:344 nr. 24/1945 [PDF]


Hrd. 1945:348 kærumálið nr. 10/1945 [PDF]


Hrd. 1945:361 nr. 86/1944 [PDF]


Hrd. 1945:366 kærumálið nr. 12/1945 [PDF]


Hrd. 1945:380 kærumálið nr. 3/1945 [PDF]


Hrd. 1945:388 nr. 1/1945 (Grundarstígur - Verðlaunagripir) [PDF]
Gripir voru merktir nafni M. M hélt því fram að þeir ættu að standa utan skipta. Dómstólar féllust ekki á það.

Hrd. 1945:406 kærumálið nr. 13/1945 [PDF]


Hrd. 1945:421 nr. 9/1944 [PDF]


Hrd. 1945:456 nr. 60/1944 [PDF]


Hrd. 1945:452 nr. 89/1945 [PDF]


Hrd. 1945:465 kærumálið nr. 15/1945 [PDF]


Hrd. 1946:8 kærumálið nr. 16/1945 [PDF]


Hrd. 1946:27 nr. 160/1945 [PDF]


Hrd. 1946:32 nr. 131/1945 [PDF]


Hrd. 1946:114 nr. 47/1944 [PDF]


Hrd. 1946:150 nr. 64/1945 [PDF]


Hrd. 1946:156 nr. 114/1945 [PDF]


Hrd. 1946:162 nr. 34/1944 [PDF]


Hrd. 1946:174 nr. 132/1944 [PDF]


Hrd. 1946:252 nr. 40/1944 [PDF]


Hrd. 1946:269 nr. 21/1946 [PDF]


Hrd. 1946:286 nr. 44/1946 [PDF]


Hrd. 1946:306 nr. 11/1946 [PDF]


Hrd. 1946:342 nr. 132/1945 [PDF]


Hrd. 1946:366 nr. 93/1945 [PDF]


Hrd. 1946:374 nr. 73/1945 (Hafnarstjórn) [PDF]


Hrd. 1946:378 kærumálið nr. 8/1946 [PDF]


Hrd. 1946:384 nr. 152/1945 (Torfbirgðir) [PDF]


Hrd. 1946:392 nr. 112/1944 [PDF]


Hrd. 1946:397 nr. 151/1944 [PDF]


Hrd. 1946:415 nr. 24/1946 [PDF]


Hrd. 1946:433 nr. 19/1946 [PDF]


Hrd. 1946:440 kærumálið nr. 13/1946 [PDF]


Hrd. 1946:442 nr. 47/1945 [PDF]


Hrd. 1946:445 nr. 48/1945 [PDF]


Hrd. 1946:470 nr. 56/1945 [PDF]


Hrd. 1946:490 nr. 70/1946 [PDF]


Hrd. 1946:504 kærumálið nr. 16/1946 [PDF]


Hrd. 1946:515 nr. 138/1945 [PDF]


Hrd. 1946:578 nr. 41/1946 [PDF]


Hrd. 1946:594 nr. 30/1946 [PDF]


Hrd. 1946:608 kærumálið nr. 19/1946 [PDF]


Hrd. 1947:24 nr. 87/1946 (Skóverslun) [PDF]


Hrd. 1947:40 nr. 29/1946 [PDF]


Hrd. 1947:72 nr. 44/1943 (Lækjarbotnar) [PDF]


Hrd. 1947:120 kærumálið nr. 7/1947 [PDF]


Hrd. 1947:144 nr. 164/1946 [PDF]


Hrd. 1947:168 nr. 15/1947 [PDF]


Hrd. 1947:181 nr. 78/1946 [PDF]


Hrd. 1947:186 nr. 94/1946 [PDF]


Hrd. 1947:196 nr. 25/1939 (Síldarkaup) [PDF]


Hrd. 1947:204 nr. 90/1946 (Endurheimt ofgreiddrar húsaleigu) [PDF]


Hrd. 1947:213 nr. 22/1947 [PDF]


Hrd. 1947:216 kærumálið nr. 8/1947 [PDF]


Hrd. 1947:235 kærumálið nr. 9/1947 [PDF]


Hrd. 1947:245 nr. 93/1946 [PDF]


Hrd. 1947:267 nr. 131/1946 [PDF]


Hrd. 1947:293 nr. 76/1945 (Kostnaður við vegalagningu) [PDF]
Davíð, sem var aldraður, samdi um vegalagningu á/við jörð og varð kostnaður hennar nokkuð hár. Nágranninn ætlaði að leggja eitthvað í þetta. Verðmatið fór fram með mati tveggja dómkvaddra manna. Davíð var talinn hafa ekki gert sér grein fyrir því hversu fjárfrekar skuldbindingarnar voru sem hann gekk undir miðað við sína hagi og átti nágrannanum að hafa verið það ljóst. Samningurinn var ógiltur á grundvelli 1. mgr. 31. gr. samningalaganna með lögjöfnun.

Hrd. 1947:357 nr. 109/1946 [PDF]


Hrd. 1947:378 kærumálið nr. 13/1947 [PDF]


Hrd. 1947:380 kærumálið nr. 14/1947 [PDF]


Hrd. 1947:390 kærumálið nr. 18/1947 [PDF]


Hrd. 1947:398 nr. 154/1946 [PDF]


Hrd. 1947:412 nr. 80/1946 [PDF]


Hrd. 1947:422 nr. 38/1946 [PDF]


Hrd. 1947:433 nr. 65/1946 [PDF]


Hrd. 1947:481 nr. 130/1946 [PDF]


Hrd. 1947:499 nr. 61/1946 [PDF]


Hrd. 1947:518 nr. 155/1945 (Spítalastígur) [PDF]


Hrd. 1947:520 nr. 77/1946 (Flókagata 11) [PDF]


Hrd. 1947:548 kærumálið nr. 21/1947 [PDF]


Hrd. 1947:570 nr. 25/1947 [PDF]


Hrd. 1948:72 nr. 105/1945 [PDF]


Hrd. 1948:115 nr. 11/1947 (Heimsstyrjöld) [PDF]


Hrd. 1948:122 nr. 52/1947 [PDF]


Hrd. 1948:170 nr. 35/1947 (Langá) [PDF]


Hrd. 1948:196 nr. 46/1946 [PDF]


Hrd. 1948:246 nr. 160/1946 (Sólheimar í Grímsnesi) [PDF]


Hrd. 1948:258 nr. 106/1946 [PDF]


Hrd. 1948:299 kærumálið nr. 17/1946 [PDF]


Hrd. 1948:312 nr. 121/1946 [PDF]


Hrd. 1948:329 nr. 135/1947 [PDF]


Hrd. 1948:343 nr. 114/1947 (Litlu-Ásgeirsmóar) [PDF]


Hrd. 1948:368 nr. 15/1948 [PDF]


Hrd. 1948:396 nr. 84/1946 [PDF]


Hrd. 1948:418 nr. 86/1947 [PDF]


Hrd. 1948:446 nr. 39/1948 [PDF]


Hrd. 1948:455 nr. 5/1945 [PDF]


Hrd. 1948:502 nr. 31/1947 [PDF]


Hrd. 1948:538 nr. 20/1947 [PDF]


Hrd. 1948:556 nr. 103/1946 [PDF]


Hrd. 1949:33 nr. 65/1948 (Suðureyrarhreppur) [PDF]


Hrd. 1949:41 nr. 158/1948 [PDF]


Hrd. 1949:61 nr. 17/1948 [PDF]


Hrd. 1949:101 nr. 79/1948 [PDF]


Hrd. 1949:110 nr. 62/1949 [PDF]


Hrd. 1949:155 kærumálið nr. 1/1949 [PDF]


Hrd. 1949:158 kærumálið nr. 2/1949 [PDF]


Hrd. 1949:162 kærumálið nr. 3/1949 [PDF]


Hrd. 1949:165 kærumálið nr. 4/1949 [PDF]


Hrd. 1949:168 kærumálið nr. 5/1949 [PDF]


Hrd. 1949:172 nr. 23/1948 [PDF]


Hrú. 1949:172 nr. 33/1949 [PDF]


Hrd. 1949:184 nr. 1/1949 [PDF]


Hrd. 1949:188 kærumálið nr. 11/1949 [PDF]


Hrd. 1949:203 nr. 169/1948 [PDF]


Hrd. 1949:209 nr. 156/1948 [PDF]


Hrd. 1949:214 nr. 146/1948 [PDF]


Hrd. 1949:236 nr. 111/1948 [PDF]


Hrd. 1949:255 nr. 42/1946 [PDF]


Hrd. 1949:311 kærumálið nr. 16/1949 [PDF]


Hrd. 1949:323 kærumálið nr. 15/1949 [PDF]


Hrd. 1949:326 nr. 50/1948 [PDF]


Hrd. 1949:400 nr. 81/1949 [PDF]


Hrd. 1949:403 kærumálið nr. 17/1949 [PDF]


Hrd. 1949:417 nr. 98/1946 [PDF]


Hrd. 1949:431 nr. 103/1947 [PDF]


Hrd. 1949:478 nr. 16/1948 (e/s Garnes) [PDF]


Hrd. 1949:487 nr. 31/1944 [PDF]


Hrd. 1949:499 nr. 164/1948 [PDF]


Hrd. 1950:6 kærumálið nr. 20/1949 [PDF]


Hrd. 1950:26 kærumálið nr. 1/1950 [PDF]


Hrd. 1950:47 nr. 133/1948 [PDF]


Hrd. 1950:51 nr. 130/1947 (Suðurgata) [PDF]


Hrd. 1950:60 nr. 113/1948 [PDF]


Hrd. 1950:64 nr. 164/1949 [PDF]


Hrd. 1950:76 nr. 3/1948 [PDF]


Hrd. 1950:87 nr. 30/1947 [PDF]


Hrd. 1950:172 nr. 2/1950 [PDF]


Hrd. 1950:196 nr. 27/1948 [PDF]


Hrd. 1950:207 nr. 131/1949 [PDF]


Hrd. 1950:212 nr. 57/1949 [PDF]


Hrd. 1950:217 nr. 75/1948 [PDF]


Hrd. 1950:222 nr. 105/1948 [PDF]


Hrd. 1950:282 nr. 108/1948 [PDF]


Hrd. 1950:303 kærumálið nr. 7/1950 [PDF]


Hrd. 1950:311 kærumálið nr. 9/1950 [PDF]


Hrd. 1950:353 nr. 124/1947 [PDF]


Hrd. 1950:364 nr. 76/1949 (Saumavélar, o.fl.) [PDF]
Reynt á grundvallaratriðið að hjúskapareign verði áfram hjúskapareign.
Skuldheimtumenn fóru heim til þeirra til að framkvæma fjárnám.
K hélt því fram að hún ætti saumavélarnar sem voru þar á heimilinu þar sem þær væru hennar lifibrauð. Í málinu var rakin saga saumavélanna, meðal annars með vitnisburði.

Hrd. 1950:399 nr. 67/1948 (Innra-Sæból) [PDF]


Hrd. 1950:416 nr. 28/1949 [PDF]


Hrd. 1950:463 nr. 86/1949 [PDF]


Hrd. 1950:474 nr. 135/1950 [PDF]


Hrd. 1950:477 nr. 47/1950 [PDF]


Hrd. 1951:17 nr. 83/1948 [PDF]


Hrd. 1951:20 nr. 13/1950 (Lögmannamótmæli) [PDF]


Hrd. 1951:23 nr. 158/1949 [PDF]


Hrd. 1951:43 nr. 111/1949 [PDF]


Hrd. 1951:74 nr. 130/1949 [PDF]