Úrlausnir.is


Merkimiði - Skattlagning

RSS-streymi merkimiðans

Athugið að taka ekki þessum listum sem tæmandi.

Yfirlit

Hæstaréttardómar (366)
Dómasafn Hæstaréttar (335)
Umboðsmaður Alþingis (80)
Stjórnartíðindi (571)
Dómasafn Félagsdóms (1)
Alþingistíðindi (1482)
Alþingi (8286)
Aðrir úrlausnaraðilar
Fara á yfirlit

Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Hrd. 1931:98 nr. 4/1931 [PDF]

Hrd. 1945:372 nr. 23/1944 (Samsköttun hjóna) [PDF]
Hjón giftu sig í desember 1943 en samsköttuð fyrir allt árið. Talið að ekki mætti túlka og beita reglunum með þeim hætti að samskatta þau fyrir allt árið.
Hrd. 1946:374 nr. 73/1945 (Hafnarstjórn) [PDF]

Hrd. 1949:228 nr. 25/1949 (Skattskylda) [PDF]

Hrd. 1951:96 nr. 16/1951 [PDF]

Hrd. 1951:273 nr. 30/1951 [PDF]

Hrd. 1951:432 nr. 94/1951 (Smásala) [PDF]

Hrd. 1952:434 nr. 80/1952 (Stóreignaskattur) [PDF]

Hrd. 1952:572 nr. 133/1951 [PDF]

Hrd. 1952:634 nr. 70/1952 [PDF]

Hrd. 1953:142 nr. 190/1952 (Skattlagning félaga) [PDF]

Hrd. 1953:312 nr. 151/1952 [PDF]

Hrd. 1953:579 nr. 43/1953 [PDF]

Hrd. 1954:199 nr. 180/1953 (Tjarnarbíó) [PDF]

Hrd. 1956:117 nr. 84/1955 [PDF]

Hrd. 1956:183 nr. 19/1956 [PDF]

Hrd. 1956:186 nr. 20/1956 [PDF]

Hrd. 1956:268 nr. 68/1955 [PDF]

Hrd. 1956:588 nr. 86/1955 [PDF]

Hrd. 1957:155 nr. 185/1955 [PDF]

Hrd. 1957:314 nr. 76/1956 (Skipamiðlari) [PDF]

Hrd. 1958:258 nr. 177/1957 [PDF]

Hrd. 1958:753 nr. 116/1958 (Stóreignaskattur - Skattmat á eign hluthafa í hlutafélagi) [PDF]

Hrd. 1959:165 nr. 185/1958 [PDF]

Hrd. 1959:530 nr. 103/1959 [PDF]

Hrd. 1959:532 nr. 104/1959 [PDF]

Hrd. 1959:534 nr. 105/1959 [PDF]

Hrd. 1959:537 nr. 106/1959 [PDF]

Hrd. 1959:539 nr. 107/1959 [PDF]

Hrd. 1960:672 nr. 36/1959 [PDF]

Hrd. 1966:907 nr. 33/1965 [PDF]

Hrd. 1967:462 nr. 43/1967 [PDF]

Hrd 1967:951 nr. 60/1967 (Aðstöðugjald) [PDF]

Hrd. 1968:110 nr. 256/1966 [PDF]

Hrd. 1968:292 nr. 109/1967 [PDF]

Hrd. 1968:718 nr. 32/1968 [PDF]

Hrd. 1969:225 nr. 161/1968 (Timburþurrkofn) [PDF]

Hrd. 1972:528 nr. 11/1972 [PDF]

Hrd. 1972:620 nr. 129/1970 [PDF]

Hrd. 1973:194 nr. 123/1972 [PDF]

Hrd. 1973:224 nr. 47/1972 [PDF]

Hrd. 1973:676 nr. 106/1972 [PDF]

Hrd. 1973:1000 nr. 152/1972 [PDF]

Hrd. 1974:135 nr. 113/1972 [PDF]

Hrd. 1974:648 nr. 31/1973 [PDF]

Hrd. 1975:459 nr. 87/1974 [PDF]

Hrd. 1976:232 nr. 126/1974 [PDF]

Hrd. 1976:437 nr. 5/1975 [PDF]

Hrd. 1977:334 nr. 158/1976 [PDF]

Hrd. 1978:622 nr. 210/1976 [PDF]

Hrd. 1978:1007 nr. 66/1977 [PDF]

Hrd. 1978:1283 nr. 55/1977 [PDF]

Hrd. 1978:1302 nr. 2/1977 [PDF]

Hrd. 1978:1316 nr. 234/1977 [PDF]

Hrd. 1979:403 nr. 189/1977 [PDF]

Hrd. 1979:430 nr. 229/1976 (Báran h/f) [PDF]

Hrd. 1979:1303 nr. 240/1977 [PDF]

Hrd. 1980:686 nr. 59/1978 (Skemmtanaskattur) [PDF]

Hrd. 1980:1426 nr. 209/1977 [PDF]

Hrd. 1980:1732 nr. 141/1979 (Skyldusparnaður - Afturvirkni skattalaga) [PDF]

Hrd. 1980:1948 nr. 18/1979 [PDF]

Hrd. 1981:395 nr. 159/1979 [PDF]

Hrd. 1981:965 nr. 191/1978 [PDF]

Hrd. 1983:977 nr. 145/1980 [PDF]

Hrd. 1983:1002 nr. 146/1980 [PDF]

Hrd. 1983:2183 nr. 128/1981 [PDF]

Hrd. 1983:2191 nr. 130/1981 [PDF]

Hrd. 1983:2225 nr. 220/1983 [PDF]

Hrd. 1984:560 nr. 39/1982 (Ónýtt bundið slitlag) [PDF]

Hrd. 1984:594 nr. 151/1982 [PDF]

Hrd. 1984:875 nr. 124/1982 [PDF]

Hrd. 1984:1043 nr. 246/1982 (Hátún 6 h/f) [PDF]

Hrd. 1984:1063 nr. 132/1984 [PDF]

Hrd. 1985:1544 nr. 81/1983 (Kjarnfóðurgjald) [PDF]
Bráðabirgðalög, nr. 63/1980, voru sett þann 23. júní 1980. Með þeim var kominn á 200% skattur á innkaupsverði kjarnfóðurs, kjarnfóðurgjald, og mögulegt væri að fá endurgreiðslu að hluta eftir reglum sem Framleiðsluráð landbúnaðarins ákvæði. Hæstiréttur taldi að með þessu væri skattlagningarvaldið í reynd hjá framleiðsluráði og væri því brot á 40. gr. stjórnarskrárinnar. Engu breytti þótt umræddar reglur væru háðar ráðherrastaðfestingu.

Með síðari breytingarlögum, nr. 45/1981, var ráðherra falið að ákveða endurgreiðslu gjaldsins að fengnum tillögum Framleiðsluráðs landbúnaðarins, í stað þess að framleiðsluráðið ákvæði reglurnar. Í þessu tilfelli taldi Hæstiréttur hins vegar að um væri að ræða langa og athugasemdalausa venju að fela ráðherra að ákveða innan vissra marka hvort innheimta skuli tiltekna skatta. Umrædd venja hafi því hnikað til merkingu 40. gr. stjórnarskrárinnar.

Athuga skal þó að árið 1995 kom inn nýmæli í stjórnarskrána sem tók fyrir hendur þessa heimild löggjafans til að framselja stjórnvöldum ákvörðunarvald til skattlagningar. Því er talið að sú venja hafi verið lögð af með þeirri stjórnarskrárbreytingu.
Hrd. 1986:462 nr. 204/1985 (Þungaskattur í formi kílómetragjalds) [PDF]
Vörubifreiðastjóri fór í mál til að endurheimta skatt sem hann greiddi.
Síðar voru sett lög sem heimiluðu endurgreiðslu ofgreiddra skatta.
Hrd. 1986:619 nr. 34/1984 (Vextir af skyldusparnaði) [PDF]

Hrd. 1986:706 nr. 133/1984 (Hlunnindaskattur Haffjarðarár - Utansveitarmenn) [PDF]

Hrd. 1986:714 nr. 134/1984 [PDF]

Hrd. 1986:1022 nr. 37/1985 (Þórsgata - Skattlagning á sölugróða) [PDF]

Hrd. 1986:1095 nr. 99/1985 [PDF]

Hrd. 1986:1361 nr. 114/1985 (Búnaðarmálasjóðsgjald I) [PDF]

Hrd. 1986:1396 nr. 98/1985 [PDF]

Hrd. 1987:462 nr. 60/1986 [PDF]

Hrd. 1987:972 nr. 12/1986 (Kjarnaborvél) [PDF]

Hrd. 1987:1008 nr. 271/1985 (Samsköttun) [PDF]

Hrd. 1987:1018 nr. 175/1986 (Gengismunur) [PDF]

Hrd. 1988:512 nr. 57/1988 [PDF]

Hrd. 1988:518 nr. 153/1987 [PDF]

Hrd. 1988:1540 nr. 132/1987 [PDF]

Hrd. 1989:230 nr. 182/1987 (Endurákvörðun opinberra gjalda) [PDF]

Hrd. 1990:322 nr. 264/1988 [PDF]

Hrd. 1990:329 nr. 265/1988 [PDF]

Hrd. 1990:448 nr. 171/1988 [PDF]

Hrd. 1990:1581 nr. 22/1989 (36 ár, sameignir) [PDF]
M og K höfðu verið í sambúð í 36 ár.
Þau deildu aðallega um skiptingu á tveimur fasteignum, andvirði bifreiðar, bankainnstæðum og verðbréfum. Dómstólar mátu svo að framangreindar eignir skyldu skiptast að jöfnu en tóku þó ekki afstöðu til útlagningar né hvor aðilinn ætti tilkall til þess að leysa einstakar eignir til sín.
Sumar aðrar eignir mat hann svo að annar aðilinn ætti að eiga þær að fullu.
Hrd. 1991:615 nr. 98/1990 (Gatnagerðargjald) [PDF]

Hrd. 1991:644 nr. 96/1990 [PDF]

Hrd. 1991:666 nr. 97/1990 [PDF]

Hrd. 1991:1186 nr. 97/1989 (Þungaskattur) [PDF]

Hrd. 1991:1236 nr. 482/1990 [PDF]

Hrd. 1991:1334 nr. 364/1989 [PDF]

Hrd. 1992:1314 nr. 77/1991 [PDF]

Hrd. 1992:1360 nr. 408/1989 (Aukavatnsskattur) [PDF]

Hrd. 1992:1845 nr. 13/1991 [PDF]

Hrd. 1993:259 nr. 135/1990 (Innheimtustarfsemi) [PDF]

Hrd. 1993:1304 nr. 185/1993 (Bifreiðaskoðun Íslands) [PDF]

Hrd. 1993:2011 nr. 340/1990 [PDF]

Hrd. 1994:728 nr. 101/1992 [PDF]

Hrd. 1994:758 nr. 10/1994 (Skattfrjáls jöfnunarhlutabréf) [PDF]

Hrd. 1994:947 nr. 105/1992 (Lóðajöfnunargjald) [PDF]

Hrd. 1994:1476 nr. 281/1991 (Launaskattur - Atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands) [PDF]
Með lögum var lagður á launaskattur ásamt heimild til að ákveða álagningu launaskatts á atvinnutekjur hjá fyrirtækjum sem flokkuðust undir fiskverkun og iðnað samkvæmt atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands. Þá var sett reglugerð þar sem heimildin var nýtt og með henni var fylgiskjal með hluta af atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands. Síðar var gefin út önnur reglugerð er tók við af hinni fyrri en án birtingar úr atvinnuvegaflokkuninni, og var það heldur ekki gert síðar. Enn síðar voru birt lög þar sem vinnulaun og þóknanir fyrir störf hjá fyrirtækjum sem flokkast undir fiskverkun og iðnað skv. atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands væru undanþegin skattinum.

Blikksmiðameistari kærði áætlun skattstjóra um álögð gjöld sem endaði á stjórnsýslustigi með álagningu 3,5% launaskatts á vinnu við uppsetningu loftræstikerfa á byggingarstað. Taldi meistarinn að verkið væri undanþegið launaskattsskyldu og að fáránlegt væri að álagning þessa skattar færi eftir því hvar hann ynni verkið . Lögtak varð síðan gert í fasteign hans til tryggingar á skuld hans vegna greiðslu þessa skatts.

Meirihluti Hæstaréttar mat það svo að eingöngu hefði verið hægt að byggja á þeim hlutum atvinnuvegaflokkunarinnar sem hafði þá þegar verið birtur, og því var hafnað að líta á hluta hennar sem óbirtur voru við meðferð málsins og ríkið vísaði í til stuðnings máli sínu. Vísaði hann einnig til þess að löggjafinn hefði ætlað að undanþágan næði einvörðungu til þess hluta sem unninn væri á verkstæðum en ekki samsetningar hluta utan þeirra, hefði þurft að taka það skýrt fram við setningu laganna. Með hliðsjón af þessu var ekki gerður greinarmunur á þessum þáttum starfseminnar.
Hrd. 1994:1906 nr. 357/1992 [PDF]

Hrd. 1994:2447 nr. 240/1991 [PDF]

Hrd. 1995:937 nr. 429/1992 [PDF]

Hrd. 1995:1091 nr. 276/1993 (Leiga) [PDF]

Hrd. 1995:1966 nr. 267/1995 (Brattahlíð - Lögveð) [PDF]

Hrd. 1995:2300 nr. 478/1993 (Þungaskattur) [PDF]

Hrd. 1995:2328 nr. 290/1993 [PDF]

Hrd. 1995:2502 nr. 353/1995 [PDF]

Hrd. 1995:2796 nr. 244/1995 [PDF]

Hrd. 1996:582 nr. 282/1994 (Búseti) [PDF]

Hrd. 1996:1059 nr. 55/1995 [PDF]

Hrd. 1996:1665 nr. 54/1995 (Lánasjóður íslenskra námsmanna) [PDF]

Hrd. 1996:2255 nr. 132/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3114 nr. 429/1995 (Álagning bifreiðagjalds eftir þyngd bifreiða) [PDF]

Hrd. 1996:3352 nr. 323/1995 [PDF]

Hrd. 1996:4031 nr. 437/1996 (Sambúðarfólk - Gjaldheimtan í Reykjavík) [PDF]

Hrd. 1996:4171 nr. 423/1996 [PDF]

Hrd. 1996:4248 nr. 432/1995 (Verkfræðistofa) [PDF]

Hrd. 1996:4260 nr. 427/1995 (Jöfnunargjald á franskar kartöflur) [PDF]
Almenn lagaheimild var til staðar til að hækka jöfnunargjaldið á franskar kartöflur. Gjaldið var svo hækkað úr 40% í 190%. Ekki voru talin vera fyrir hendi réttlætanleg sjónarmið um að hækka gjaldið eins mikið og gert var. Íslenska ríkið gat ekki sýnt fram á að vandi við niðurgreiðslur og erlendir markaðir hafi verið sjónarmið sem íslenska ríkið hafi byggt á við beitingu þeirrar heimildar.
Hrd. 1997:350 nr. 290/1995 [PDF]

Hrd. 1997:385 nr. 3/1997 [PDF]

Hrd. 1997:602 nr. 88/1996 [PDF]

Hrd. 1997:683 nr. 147/1996 (Kistustökk í leikfimi - Örorka unglingsstúlku) [PDF]

Hrd. 1997:2336 nr. 350/1997 [PDF]

Hrd. 1997:3023 nr. 52/1997 [PDF]

Hrd. 1997:3274 nr. 51/1997 (Endurákvörðun skatta) [PDF]

Hrd. 1997:3384 nr. 460/1997 [PDF]

Hrd. 1998:268 nr. 456/1997 [PDF]

Hrd. 1998:536 nr. 224/1997 (Aukatekjur presta) [PDF]

Hrd. 1998:881 nr. 310/1997 [PDF]

Hrd. 1998:985 nr. 216/1997 (Arnarnesland - Eignarnám á Arnarneshálsi) [PDF]
Garðabær sagðist hafa reynt í einhvern tíma en án árangurs að kaupa tilteknar landspildur á Arnarnesi, en eignarnámsþolarnir töldu það ekki vera rétt.

Garðabær hafi slitið samningaviðræðunum áður en mörg erfið álitaefni höfðu verið rædd til þrautar, og höfðu verðhugmyndir aðila ekki verið reyndar til fulls. Samþykkt tillagna um deiliskipulag höfðu ekki verið leiddar til lykta án þess að Garðabær hafi skýrt með fullnægjandi hætti ástæður þeirrar frestunar. Í ljósi þessa og að virtu samhengi viðræðnanna í heild, féllst Hæstiréttur á kröfu eignarnámsþolanna um ógildingu ákvörðunarinnar um eignarnám.
Hrd. 1998:1094 nr. 150/1997 (Skattlagning söluhagnaðar af fasteign) [PDF]

Hrd. 1998:1537 nr. 293/1997 (Stimpilgjald) [PDF]

Hrd. 1998:1662 nr. 347/1997 (Lyfjaverðlagsnefnd) [PDF]

Hrd. 1998:3259 nr. 242/1997 (Notaðir vélsleðar) [PDF]

Hrd. 1998:3398 nr. 101/1998 (Kvensjúkdómalæknir lokar skurðstofu) [PDF]

Hrd. 1998:3460 nr. 50/1998 (Lyfjaeftirlitsgjald I) [PDF]
Lyfsala var gert að greiða Lyfjaeftirliti ríkisins eftirlitsgjald sem skilgreint var í reglugerð sem tiltekið hlutfall „veltu og/eða umfangi eftirlitsskyldrar starfsemi“. Hæstiréttur taldi að skýra hefði lagaákvæðið á þann hátt að um væri að ræða heimild til þess að leggja á þjónustugjald og ekki voru færð viðhlítandi rök af hálfu stjórnvalda fyrir því að veltan ein og sér endurspeglaði þörfina á eftirliti með einstökum lyfjabúðum. Eftirlitsgjaldið sem lagt var á með reglugerðinni var ekki talið standast kröfur 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar.
Hrd. 1998:3771 nr. 107/1998 (Haffjarðará III - Verslun í Hafnarfirði) [PDF]

Hrd. 1998:4406 nr. 166/1998 (Iðnaðarmálagjald) [PDF]

Hrd. 1998:4450 nr. 463/1998 [PDF]

Hrd. 1999:158 nr. 237/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1946 nr. 286/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:2306 nr. 384/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:2651 nr. 63/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:2756 nr. 32/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:2794 nr. 450/1998 (Kolbeinsstaðarhreppur)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:2809 nr. 451/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3750 nr. 156/1999 (Skattaupplýsingar)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3780 nr. 64/1999 (Bára Siguróladóttir - Búnaðarmálasjóðsgjald II)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:4007 nr. 91/1999 (Landbúnaðargjöld)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:4316 nr. 131/1999 (Hekla hf.)[HTML] [PDF]
Hekla krafðist endurgreiðslu vaxta af kröfu vegna ofgreidds virðisaukaskatts og deilt var um í málinu hvort krafan bæri dráttarvexti eða aðra vexti þar sem lög um tekju- og eignaskatt kváðu á um dráttarvexti en ekki lög um virðisaukaskatt. Hæstiréttur taldi að túlka bæri ákvæðið þröngt þar sem víðari túlkun fæli í sér frávik frá þeirri meginreglu kröfuréttar um dráttarvexti við endurheimtu ofgreidds fjár.
Hrd. 1999:4662 nr. 472/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:4906 nr. 332/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:571 nr. 356/1999 (Matsreglur ríkisskattstjóra)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:691 nr. 370/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:897 nr. 310/1999 (Lækur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:1183 nr. 359/1999 (Jöfnunargjald - Sama sakarefni)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:1211 nr. 329/1999 (Jöfnunargjald)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:2713 nr. 150/2000 (Lóðir í Hafnarfirði - Kjóahraun)[HTML]

Hrd. 2000:2922 nr. 124/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:2946 nr. 91/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:3543 nr. 218/2000 (Ísfélagsdómur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:3587 nr. 97/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:3986 nr. 159/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:4261 nr. 430/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2505 nr. 17/2001 (Lánasýslan)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:232 nr. 34/2002 (Krafa á K vegna skatta M)[HTML] [PDF]
Þau höfðu slitið fjárfélagi og var gengið á K vegna skatta M. K taldi sig ekki bera ábyrgð á þeim.
Hrd. 2002:943 nr. 87/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:1994 nr. 26/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2631 nr. 316/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3265 nr. 239/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:4071 nr. 299/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:271 nr. 16/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1085 nr. 438/2002 (Lyfjaeftirlitsgjald II)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2045 nr. 477/2002 (Bókadómur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2286 nr. 186/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2329 nr. 499/2002 (Hlutabréfakaup)[HTML] [PDF]
J keypti hlutabréf árið 1996 og nýtti sér frádráttarheimild þágildandi laga til að draga frá allt að 80% fjárfestingarinnar frá tekjum sínum og var heimilt að flytja frádrátt til annarra skattára og nýta á næstu fimm árum. Í ársbyrjun 1997 tóku í gildi ný lög þar sem frádráttarheimildin var lækkuð í áföngum á næstu þremur árum en farið yrði með eldri ónýttan frádrátt með sama hætti og ef til hans hefði verið stofnað eftir gildistöku laganna.

Í málinu byggði J á því að með því að lækka frádráttarheimild hans með þessum hætti ætti sér stað afturvirk skerðing á rétti sem hann hefði löglega til unnið og féllst meirihluti Hæstaréttar á það.
Hrd. 2003:2970 nr. 520/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3104 nr. 564/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3323 nr. 144/2003 (Skattskyld hlunnindi)[HTML] [PDF]
Eftir hlutafélagavæðingu ríkisbanka var ákveðið að hækka hlutafé annars þeirra með því að bjóða starfsmönnum sínum að kaupa hlutabréf í honum á lægra gengi en almenningi bauðst stuttu síðar þegar bréfin voru seld opinberlega. Skattayfirvöld túlkuðu verðmuninn sem skattskyld hlunnindi og færðu hann til tekna starfsmannsins. Starfsmaðurinn krafðist ógildingar úrskurðar yfirskattanefndar sem staðfesti ákvörðun skattayfirvalda.

Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm með vísan til röksemda hans. Héraðsdómur taldi að túlka ætti ákvæði laga um tekju- og eignaskatt um hvað teljist til skattskyldra tekna með rúmum hætti og sýknaði því íslenska ríkið af kröfum starfsmannsins.
Hrd. 2004:96 nr. 487/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:104 nr. 469/2003 (Tollstjóri)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:273 nr. 227/2003 (Nathan & Olsen ehf.)[HTML] [PDF]
Gerð var áreiðanleikakönnun vegna kaupa á fyrirtæki og benti hún á ýmsa ágalla. Í kjölfarið var samið um afslátt af kaupverðinu. Nokkrum mánuðum eftir afhendingu komst kaupandinn að því að ástandið hjá fyrirtækinu hefði verið enn verra. Hæstiréttur taldi kaupandann ekki geta borið þetta fyrir sig gagnvart seljandanum þótt áreiðanleikakönnunin hafi ekki gefið rétta mynd af stöðunni.
Hrd. 2004:397 nr. 481/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:584 nr. 490/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:791 nr. 301/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:850 nr. 334/2003 (Fiskiskip - Stimpilgjald við sölu fiskiskips)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:3294 nr. 112/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð)[HTML] [PDF]
Íslenska ríkið stefndi í héraði nánar tilgreindum aðilum til ógildingar á tilteknum hluta úrskurðar óbyggðanefndar er fjallaði um tiltekin mörk milli eignarlands og þjóðlenda. Gagnsakarmál voru höfðuð af tveim stefndu í málinu.

Niðurstaða héraðsdóms var staðfesting úrskurðar óbyggðanefndar að öllu leyti nema að landið í kringum Hagafell, eins og það var afmarkað í úrskurðinum, teldist afréttur Bláskógabyggðar. Öðrum kröfum gagnstefnenda var vísað frá dómi.

Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm, að hluta til með vísan til forsendna hans. Í dómnum rekur Hæstiréttur niðurstöðu hrd. Landmannaafréttur I og II, markmið laga þjóðlendulaga, og III. kafla laganna um setningu og hlutverk óbyggðanefndar. Fyrsta landsvæðið sem nefndin fjallaði um var norðanverð Árnessýsla sem hún gerði í sjö málum. Málið sem var skotið til dómstóla var eitt þeirra.

Hæstiréttur taldi greina þurfti, í ljósi þjóðlendulaganna, á milli þjóðlendna og ríkisjarða þar sem íslenska ríkið ætti ekki beinan eignarrétt að svæðum er teljast til þjóðlendna. Sérstaða þjóðlendna væri sú að um væri að ræða forræði yfir tilteknum heimildum á landi sem enginn gæti sannað eignarrétt sinn að.

Fyrir dómi hélt íslenska ríkið því fram að óbyggðanefnd hafi hafnað málatilbúnaði íslenska ríkisins um að nánar afmörkuð landsvæði teldust til þjóðlenda en án þess að taka afstöðu til þess hvaða aðilar teldust vera handhafar eignarréttinda innan þess. Taldi íslenska ríkið því rétt að krefjast endurskoðunar á þeim hluta úrskurðarins þar sem óbyggðanefnd á að hafa lagt alla sönnunarbyrðina á íslenska ríkið um að ekki sé um eignarland að ræða.

Til stuðnings máli sínu vísaði ríkið meðal annars til landamerkjalaga nr. 5/1882 en þar hafi fyrst verið kveðið á um skyldu til jarðeigenda um að gera landamerkjabréf fyrir jarðir sínar. Þau bréf hafi verið einhliða samin og því ekki tæk sem sönnun á eignarhaldi og þar að auki merki um að jarðeigendur hafi í einhverjum tilvikum verið að eigna sér eigandalaust land. Um mörk landsvæða í slíkum landamerkjabréfum sé um að ræða samning milli hlutaðeigandi aðila sem sé ríkinu óviðkomandi. Þá væri heldur ekki hægt að líta svo á að athugasemdalausar þinglýsingar landamerkjabréfa hafi falið í sér viðurkenningu ríkisins á efni þeirra, hvort sem það hafi verið með athöfn eða athafnaleysi.

Af hálfu stefndu í málinu var þeim málflutningi ríkisins andmælt á þeim forsendum að landamerki hvað aðliggjandi jarðir ræðir séu samkomulag þeirra eigenda og að íslenska ríkið ætti að bera sönnunarbyrðina fyrir því að hin þinglýstu jarðamerki væru röng. Séu lagðar fram ríkari kröfur um eignarheimildir myndi það leiða til meira ónæðis og kostnaðar en gagnvart öðrum landeigendum, ásamt því að leiða til óvissu um eignarréttinn. Athugasemdalaus þinglýsing hafi þar að auki falið í sér réttmætar væntingar þinglýsenda.

Hæstiréttur taldi að þinglýsing landamerkjabréfa væri ekki óyggjandi sönnun á mörkum lands heldur þyrfti að meta hvert bréf sérstaklega. Þar leit hann meðal annars á það hvort eigendur aðliggjandi jarða hafi samþykkt mörkin og hvort ágreiningur hefði verið borinn upp. Þá voru aðrar heimildir og gögn jafnan metin samhliða. Með hliðsjón af þessu mati var ekki fallist á kröfu íslenska ríkisins um ógildingu úrskurðar óbyggðanefndar.

Hrd. 2004:4394 nr. 151/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4482 nr. 424/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4816 nr. 465/2004 (Erfðafjárskattur I)[HTML] [PDF]
Þann 31. mars 2004 voru birt ný lög um erfðafjárskatt, nr. 14/2004, er felldu brott eldri lög um erfðafjárskatt, nr. 83/1984. Nýju lögin giltu einvörðungu um skipti á dánarbúum eftir þá er létust 1. apríl 2004 eða síðar. Engan fyrirvara mátti finna um að eldri lögin giltu áfram um skipti einstaklinga er létust fyrir þann dag. Samkvæmt lögunum var erfðafjárskattur lagður á þegar erfðafjárskýrslan væri afhent sýslumanni. Bráðabirgðalög, nr. 15/2004, voru birt þann 20. apríl 2004 þar sem settur var slíkur fyrirvari en þá hafði sýslumaður ekki tekið afstöðu til skýrslunnar.

Í umræddu máli lést arfleifandinn 29. desember 2003, erfingjarnir fengu leyfi til einkaskipta þann 16. febrúar 2004, og var erfðafjárskýrslunni skilað til sýslumanns þann 13. apríl 2004. Meirihluti Hæstaréttar mat það sem svo að engri lagaheimild var til að dreifa til að leggja á erfðafjárskatt þegar umræddri skýrslu var skilað og því þurftu erfingjarnir ekki að greiða neinn erfðafjárskatt af arfinum. Ekki væri hægt að beita ákvæðum bráðabirgðalaganna í málinu þar sem þau höfðu þá ekki tekið gildi.

Í sératkvæði var ekki tekið undir niðurstöðu meirihlutans með vísan til ætlunar löggjafans og 65. gr. stjórnarskrárinnar. Taldi dómarinn að afnám skattskyldu þyrfti að vera ótvíræð en því væri ekki að dreifa í tilfelli þeirra sem ekki höfðu lokið skiptum við gildistökuna, og með það í huga hefðu eldri lög um erfðafjárskatt eingöngu fallið niður hvað varði búskipti eftir þá sem látist eftir 1. apríl 2004.
Hrd. 2005:1433 nr. 121/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:2981 nr. 309/2005 (Hótel Valhöll)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:3015 nr. 367/2005 (Skaftafell I og III í Öræfum - Óbyggðanefnd)[HTML] [PDF]
Íslenska ríkið var stefnandi þjóðlendumáls og var dómkröfum þess beint að nokkrum jarðeigendum auk þess að það stefndi sjálfu sér sem eigenda sumra jarðanna sem undir voru í málinu. Hæstiréttur mat það svo að sami aðili gæti ekki stefnt sjálfum sér og vísaði frá þeim kröfum sem íslenska ríkið beindi gegn sér sjálfu.
Hrd. 2005:3106 nr. 344/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4216 nr. 197/2005 (Frístundahús)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4701 nr. 478/2005 (Erfðafjárskattur II)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:5105 nr. 181/2005 (Skattasniðganga)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:5217 nr. 315/2005 (Iðnaðarmálagjald)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:519 nr. 321/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:572 nr. 351/2005 (Leiguhúsnæði skóla)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1378 nr. 434/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2252 nr. 454/2005 (Ærfjall, fyrir landi Kvískerja í Öræfum - Þjóðlendumál)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2279 nr. 496/2005 (Fjall og Breiðármörk í Öræfum - Skeiðársandur (Skaftafell II))[HTML] [PDF]
Íslenska ríkið lýsti yfir kröfu á hluta tiltekinna jarða. Dómurinn er sérstakur fyrir það að ekki væri um að ræða afréttir, heldur jarðir. Á þessu tímabili hafði verið hlýindaskeið og jöklar því hopað. Landamerkjabréfin voru gerð þegar jöklarnir höfðu skriðið fram megnið af landinu. Í mörg hundruð ár höfðu ekki verið nein raunveruleg afnot af því landi sem jöklarnir höfðu skriðið yfir. Síðar hopuðu jöklarnir eitthvað.
Hrd. 2006:3774 nr. 497/2005 (Hoffells-Lambatungur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3810 nr. 498/2005 (Stafafell - Lón í Hornafirði)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3939 nr. 85/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:4013 nr. 60/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:5370 nr. 286/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 120/2006 dags. 15. febrúar 2007 (Karl K. Karlsson - ÁTVR)[HTML] [PDF]

Hrd. 345/2006 dags. 8. mars 2007 (Kaupþing banki hf. - Skattaupplýsingar)[HTML] [PDF]
Ríkisskattstjóri óskaði eftir ítarlegum upplýsingum um stóran hóp aðila hjá Kaupþing banka en var synjað. Hæstiréttur taldi að afhending upplýsinganna ætti að fara fram og vísaði til þess að tilgangurinn með lagaheimildinni hefði verið málefnalegur og beiting ríkisskattstjóra hafi verið í samræmi við meðalhófsreglu stjórnsýslulaganna.
Hrd. 333/2006 dags. 8. mars 2007 (Glitnir banki hf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 325/2006 dags. 8. mars 2007 (Landsbanki Íslands hf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 455/2006 dags. 15. mars 2007 (Skattfrelsi Orkuveitu Reykjavíkur)[HTML] [PDF]

Hrd. 518/2006 dags. 7. júní 2007 (FL-Group)[HTML] [PDF]

Hrd. 523/2006 dags. 20. september 2007 (Starfsmannaleigur - Impregilo SpA)[HTML] [PDF]
Spurt var um hver ætti að skila skattinum. Fyrirætlað í lögskýringargögnum en kom ekki fram í lagatextanum, og því ekki hægt að byggja á lagaákvæðinu.
Hrd. 79/2007 dags. 18. október 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 44/2007 dags. 22. nóvember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 187/2007 dags. 7. febrúar 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 550/2006 dags. 18. september 2008 (Faxaflóahafnir)[HTML] [PDF]
Aðili taldi að Faxaflóahöfnum hafi verið óheimilt að setja áfenga og óáfenga drykki í mismunandi gjaldflokka vörugjalds hafnarinnar og höfðaði mál á grundvelli meints brots á jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og 65. gr. stjórnarskrárinnar.

Hæstiréttur leit svo á að áfengar og óáfengar drykkjarvörur væru eðlisólíkar og því ekki um sambærilegar vörur að ræða, og hafnaði því þeirri málsástæðu.
Hrd. 514/2008 dags. 3. október 2008 (Valitor)[HTML] [PDF]
Skattyfirvöld vildu upplýsingar um alla sem áttu erlend greiðslukort með tiltekinni heimild. Meiri hluti Hæstaréttar taldi lagaákvæðið vera nógu skýrt.
Hrd. 106/2008 dags. 16. október 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 54/2008 dags. 6. nóvember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 152/2008 dags. 4. desember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 427/2008 dags. 18. desember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 218/2008 dags. 19. mars 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 270/2009 dags. 16. júní 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 102/2009 dags. 24. september 2009 (Brú á Jökuldal)[HTML] [PDF]

Hrd. 69/2009 dags. 19. nóvember 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 181/2009 dags. 10. desember 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 166/2009 dags. 14. janúar 2010 (Starfsmannaleiga)[HTML] [PDF]
Fyrirtækið S var ráðið til að setja upp loftræstikerfi í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á árinu 2000. S fékk portúgalska fyrirtækið M sem undirverktaka sem myndi útvega þjónustu starfsmanna. Fyrirtækið M sæi síðan um launagreiðslur til starfsmannanna sem það útvegaði. Skattstjórinn taldi að umræddir starfsmenn fyrirtækisins M bæru skattskyldu hér á landi og því bæri S að halda eftir staðgreiðslu af launum þeirra.

Hæstiréttur taldi að fyrirtækið M væri launagreiðandinn en ekki S. Tvísköttunarsamningur milli Íslands og Portúgals hafði verið undirritaður var 2. ágúst 1999 og var gildistaka hans auglýst af utanríkisráðuneytinu 31. maí 2002, en hann var ekki auglýstur í C-deild Stjórnartíðinda fyrr en 18. desember 2003. Mat Hæstiréttur því sem svo að hin takmarkaða skattskylda M hefði fallið niður frá ársbyrjun 2003 þó birtingu hans hafi skort á þeim tíma. Úrskurður skattstjóra var því ógiltur.
Hrd. 143/2009 dags. 28. janúar 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 334/2009 dags. 25. febrúar 2010 (Landspilda nr. 381 á Vatnsenda)[HTML] [PDF]

Hrd. 142/2009 dags. 25. febrúar 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 570/2009 dags. 6. maí 2010 (Hugtakið sala - Síðumúli)[HTML] [PDF]

Hrd. 43/2010 dags. 3. júní 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 440/2010 dags. 13. ágúst 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 554/2009 dags. 30. september 2010 (Hof í Skagafirði)[HTML] [PDF]

Hrd. 223/2010 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 212/2010 dags. 20. janúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 53/2011 dags. 18. febrúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 626/2010 dags. 31. mars 2011 (Ummæli yfirmanns eftirlitssviðs RSK)[HTML] [PDF]

Hrd. 390/2010 dags. 31. mars 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 473/2010 dags. 12. maí 2011 (Réttur til að skila úthlutaðri lóð)[HTML] [PDF]

Hrd. 474/2010 dags. 12. maí 2011 (Réttur til að skila úthlutaðri lóð)[HTML] [PDF]

Hrd. 475/2010 dags. 12. maí 2011 (Réttur til að skila úthlutaðri lóð)[HTML] [PDF]

Hrd. 371/2011 dags. 29. júlí 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 294/2010 dags. 22. september 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 241/2010 dags. 13. október 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 705/2010 dags. 3. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 226/2011 dags. 1. desember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 670/2011 dags. 17. janúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 504/2011 dags. 16. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 263/2011 dags. 26. apríl 2012 (Skattlagning aflamarks)[HTML] [PDF]

Hrd. 404/2011 dags. 31. maí 2012 (Ráðstöfun byggingarréttar)[HTML] [PDF]

Hrd. 367/2012 dags. 6. júní 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 524/2011 dags. 7. júní 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 233/2011 dags. 18. október 2012 (Kárahnjúkavirkjun)[HTML] [PDF]
Samið var um árið 2005 um framsal vatnsréttinda á vatnasvæði Kárahnjúkavirkjunar sem reisa átti á svæðinu og að réttarstaðan samkvæmt samningnum yrði að öllu leyti jafngild eignarnámi þeirra réttinda. Á grundvelli samningsins var skipuð sérstök matsnefnd sem ákveða ætti umfang og verðmæti þeirra réttinda. Sumir landeigendanna voru sáttir við niðurstöðuna en margir þeirra ekki.

Hópur landeigenda fór í dómsmál til að hnekkja niðurstöðu nefndarinnar hvað varðaði verðmæti réttindanna, og vísuðu til matsgerðar tveggja dómkvaddra matsmanna. Töldu þeir að nefndin hefði beitt rangri aðferðafræði og því hefðu bæturnar verið alltof lágar.

Hæstiréttur nefndi að þar sem fallréttindi væru afar sérstök þyrfti að beita afbrigðum frá hinum hefðbundnu aðferðum við mat á eignarnámsbótum enda lítill eða enginn virkur markaður fyrir nýtingu slíkra réttinda hér á landi. Hann féllst á aðferðafræðina sem matsnefndin beitti þar sem hún var í samræmi við gildandi réttarframkvæmd í viðlíka málum. Þá þyrfti einnig að hafa í huga þær miklu fjárfestingar er fælust í leit og vinnslu á þeirri orkuauðlind, markað fyrir orkuna, og fleiri atriði. Þó féllst hann á með héraðsdómi að við hæfi væri að hækka þær bætur sem landeigendur áttu að fá samkvæmt matsnefndinni.
Hrd. 644/2012 dags. 20. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 177/2012 dags. 29. nóvember 2012 (Krókabátur og kvótaálag - Vinnslustöðin)[HTML] [PDF]

Hrd. 249/2012 dags. 29. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 153/2012 dags. 6. desember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 250/2012 dags. 6. desember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 74/2012 dags. 7. febrúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 555/2012 dags. 28. febrúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 701/2012 dags. 3. maí 2013 (Vatnsendi 6)[HTML] [PDF]
Greint var á um staðsetningu beins eignarréttar að jörðinni Vatnsenda, þ.e. hvort hann hefði í raun færst frá dánarbúi SKLH til MSH eða hvort hann væri enn í dánarbúinu. Hæstiréttur taldi að um hið síðarnefnda væri að ræða.
Hrd. 52/2013 dags. 30. maí 2013 (Stjórnvaldssekt)[HTML] [PDF]

Hrd. 392/2013 dags. 28. ágúst 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 240/2013 dags. 26. september 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 617/2012 dags. 10. október 2013 (Land á Hellisheiði)[HTML] [PDF]

Hrd. 368/2013 dags. 7. nóvember 2013 (Stoðir)[HTML] [PDF]

Hrd. 752/2013 dags. 6. desember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 529/2013 dags. 23. janúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 62/2014 dags. 5. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 584/2013 dags. 6. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 607/2013 dags. 13. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 606/2013 dags. 13. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 73/2014 dags. 27. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 161/2014 dags. 13. mars 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 726/2013 dags. 10. apríl 2014 (Auðlegðarskattur)[HTML] [PDF]

Hrd. 416/2013 dags. 22. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 538/2013 dags. 5. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 360/2014 dags. 13. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 492/2014 dags. 25. ágúst 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 84/2014 dags. 25. september 2014 (Sjóklæðagerðin)[HTML] [PDF]

Hrd. 92/2013 dags. 2. október 2014 (Atli Gunnarsson)[HTML] [PDF]
Synjað var skaðabótakröfu vegna ætlaðra mistaka við lagasetningu þar sem ekki var talið að meint mistök hafi verið nógu bersýnileg og alvarleg til að dæma bætur.
Hrd. 279/2014 dags. 16. október 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 115/2014 dags. 16. október 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 679/2014 dags. 29. október 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 160/2014 dags. 20. nóvember 2014 (Fasteignamatsgjald)[HTML] [PDF]

Hrd. 12/2015 dags. 19. janúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 46/2015 dags. 2. febrúar 2015 (Gjald vegna skipunar tveggja sérfræðinga til að hafa sértækt eftirlit með rekstri hans)[HTML] [PDF]

Hrd. 77/2015 dags. 4. febrúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 145/2014 dags. 12. febrúar 2015 (Al-Thani)[HTML] [PDF]

Hrd. 751/2014 dags. 5. mars 2015 (Vatnsendi 8)[HTML] [PDF]
Litið var svo á að ákvörðun skiptastjóra dánarbús MSH um að úthluta beinum eignarrétti jarðarinnar Vatnsenda til ÞH væri ógild þar sem MSH hefði fengið jörðina afhenta til umráða og afnota, þar sem hinn beini eignarréttur hefði ekki verið til staðar á þeim tíma. Hæstiréttur leit svo á að þau réttindi gætu aldrei gengið til baka til dánarbúsins, óháð því hvort það sé vegna brostinna forsendna fyrir erfðaskránni, andláts MSH né brot ÞH á erfðaskránni, en í síðastnefnda tilvikinu myndi jörðin ganga til næsta rétthafa frekar en aftur til dánarbúsins.
Hrd. 381/2014 dags. 5. mars 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 583/2014 dags. 26. mars 2015 (Hjarðarhagi)[HTML] [PDF]

Hrd. 585/2014 dags. 7. maí 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 550/2014 dags. 11. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 26/2015 dags. 24. september 2015 (Tollafgreiðsla flugvélar)[HTML] [PDF]

Hrd. 49/2015 dags. 24. september 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 22/2015 dags. 8. október 2015 (Þjóðskrá - Skráning og mat vatnsréttinda - Jökulsá á Dal)[HTML] [PDF]
Sveitarfélagið tók upp á því að vatnsréttindi yrðu skráð sérstaklega en það vildi Landsvirkjun ekki. Fallist var á sjónarmið sveitarfélagsins á stjórnsýslustigi. Landsvirkjun hélt því fram að það hefði ekki verið gert með þessum hætti. Ekki var talið að komin hefði verið á stjórnsýsluframkvæmd hvað þetta varðaði.
Hrd. 210/2015 dags. 5. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 211/2015 dags. 5. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 217/2015 dags. 12. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 318/2015 dags. 21. janúar 2016 (Tollkvóti)[HTML] [PDF]

Hrd. 319/2015 dags. 21. janúar 2016 (Tollkvóti)[HTML] [PDF]

Hrd. 317/2015 dags. 21. janúar 2016 (Aðföng - Tollkvóti)[HTML] [PDF]

Hrd. 461/2015 dags. 28. janúar 2016 (Halldór fiskvinnsla)[HTML] [PDF]

Hrd. 282/2015 dags. 28. janúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 320/2015 dags. 4. febrúar 2016 (Óhefðbundin sambúð - gjöf við slit - Skattlögð gjöf)[HTML] [PDF]
Skattamál. Ríkið var í máli við K.
Eiginmaður K, M, var breskur ríkisborgari.
Þau eignuðust barn en ekki löngu eftir það slíta þau sambúðinni.
M keypti fasteign sem K bjó í ásamt barni þeirra.
Gerðu samning um að K myndi halda íbúðinni og fengi 40 milljónir að auki, en M héldi eftir öllum öðrum eignum. M var sterkefnaður.
Skatturinn krefst síðan tekjuskatts af öllum gjöfunum.
Niðurstaðan var sú að K þurfti að greiða tekjuskatt af öllu saman.

Málið er sérstakt hvað varðar svona aðstæður sambúðarslita. Skatturinn lítur venjulega framhjá þessu.
Hrd. 425/2015 dags. 18. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 426/2015 dags. 18. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 424/2015 dags. 18. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 142/2016 dags. 9. mars 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 417/2015 dags. 10. mars 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 506/2015 dags. 22. mars 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 615/2015 dags. 28. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 597/2015 dags. 19. maí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 627/2015 dags. 26. maí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 531/2015 dags. 2. júní 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 458/2016 dags. 5. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 816/2015 dags. 15. september 2016 (Loforð fjármálaráðherra um endurgreiðslu skatts)[HTML] [PDF]

Hrd. 845/2015 dags. 27. október 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 250/2016 dags. 2. febrúar 2017 (Bjargráðasjóður - Stjörnugrís III)[HTML] [PDF]
Einstaklingur sem þurfti að borga búnaðargjald (vegna landbúnaðarstarfsemi) vildi fá það endurgreitt. Það gjald hafði runnið til Svínaræktarfélags Íslands, Bændasamtakanna og Bjargráðasjóðs. Vildi einstaklingurinn meina að með skyldu til greiðslu gjaldanna til þessara einkaaðila sé verið að greiða félagsgjald. Hæstiréttur nefndi að í tilviki Bjargráðasjóðs að sökum hlutverks sjóðsins og að stjórn sjóðsins væri skipuð af ráðherra yrði að líta til þess að sjóðurinn væri stjórnvald, og því væri um skatt að ræða.
Hrd. 213/2016 dags. 23. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 318/2016 dags. 30. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 391/2016 dags. 24. maí 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 535/2016 dags. 1. júní 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 672/2016 dags. 15. júní 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 426/2017 dags. 28. ágúst 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 539/2017 dags. 31. ágúst 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 283/2016 dags. 21. september 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 634/2016 dags. 12. október 2017 (Hálönd við Akureyri)[HTML] [PDF]

Hrd. 763/2017 dags. 13. desember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 666/2016 dags. 18. janúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 667/2016 dags. 18. janúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 72/2017 dags. 1. febrúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 796/2016 dags. 15. febrúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 120/2017 dags. 15. febrúar 2018 (Mamma veit best)[HTML] [PDF]
Ágreiningur var um rétta tollflokkun tiltekinnar vöru. Dómari í héraði sýknaði af kröfu byggt á niðurstöðu eigin Google-leitar er leiddi á upplýsingar um vöruna á vef framleiðanda vörunnar og nefndi að þessar upplýsingar voru öllum aðgengilegar. Hæstiréttur ómerkti niðurstöðuna þar sem hann taldi það ekki heimilt.
Hrd. 501/2017 dags. 24. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 14/2018 dags. 30. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 160/2017 dags. 20. september 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 590/2017 dags. 4. október 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 589/2017 dags. 4. október 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 373/2017 dags. 1. nóvember 2018 (Deloitte ehf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 795/2017 dags. 15. nóvember 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 811/2017 dags. 22. nóvember 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 18/2018 dags. 16. janúar 2019 (Álag á skattstofna og ábyrgð maka - Ekki ábyrgð á álagi)[HTML] [PDF]
K var rukkuð um vangoldna skatta M og lætur reyna á allt í málinu. Meðal annars að verið sé að rukka K um bæði skattinn og álagið. Álagið er refsing og því ætti hún ekki að bera ábyrgð á því.

Hæsturéttur vísaði í dómaframkvæmd MSE og þar var búið að kveða á um að skattaálög séu refsikennd viðurlög. Löggjafinn hafði ekki orðað það nógu skýrt að makinn bæri ábyrgð á greiðslu álagsins og þurfti K því ekki að greiða skattinn þar sem bæði skatturinn og álagið voru saman í dómkröfu.
Hrd. 12/2018 dags. 21. maí 2019 (Endurupptaka - Skattur - Ne bis in idem)[HTML] [PDF]

Hrd. 2/2020 dags. 19. júní 2020[HTML] [PDF]

Hrd. 29/2020 dags. 25. mars 2021[HTML] [PDF]

Hrd. 22/2021 dags. 18. nóvember 2021[HTML]

Hrd. 24/2023 dags. 28. febrúar 2024[HTML]

Fara á yfirlit

Aðrar úrlausnir

Fara á yfirlit

Áfrýjunarnefnd neytendamála

Úrskurður Áfrýjunarnefndar neytendamála í máli nr. 1/2009 (Kæra Landsvirkjunar á ákvörðun Neytendastofu frá 18. ágúst 2008.)

Úrskurður Áfrýjunarnefndar neytendamála í máli nr. 2/2009 (Kæra Hitaveitu Suðurnesja hf. á ákvörðun Neytendastofu frá 4. september 2007)

Fara á yfirlit

Félagsdómur

Úrskurður Félagsdóms 2000:620 í máli nr. 11/2000

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Austurlands

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-349/2007 dags. 10. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-1/2008 dags. 25. janúar 2011[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Norðurlands eystra

Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. Y-2/2007 dags. 19. mars 2008[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. M-10/2015 dags. 13. maí 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-51/2015 dags. 14. júní 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-176/2022 dags. 27. febrúar 2023[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Norðurlands vestra

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-126/2008 dags. 6. júlí 2009[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Reykjaness

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1035/2009 dags. 25. mars 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-3055/2009 dags. 21. apríl 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-3054/2009 dags. 21. apríl 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-3053/2009 dags. 21. apríl 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-583/2010 dags. 8. október 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. Q-2/2010 dags. 6. janúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-405/2012 dags. 10. janúar 2014[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. Q-8/2014 dags. 6. nóvember 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-873/2016 dags. 10. apríl 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-526/2015 dags. 2. júní 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1234/2018 dags. 21. nóvember 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1665/2020 dags. 28. janúar 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-481/2020 dags. 26. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1998/2021 dags. 11. júlí 2022[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. X-2340/2022 dags. 6. júlí 2023[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Reykjavíkur

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4966/2005 dags. 30. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4751/2005 dags. 30. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4727/2005 dags. 30. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7757/2005 dags. 16. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4732/2005 dags. 22. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7312/2004 dags. 6. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-97/2006 dags. 7. júlí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5186/2005 dags. 14. júlí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7846/2005 dags. 20. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3650/2006 dags. 5. janúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3994/2006 dags. 16. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6527/2006 dags. 14. nóvember 2007[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1920/2007 dags. 27. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-342/2007 dags. 28. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2279/2006 dags. 17. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4142/2007 dags. 20. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-762/2007 dags. 8. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-936/2007 dags. 6. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6888/2007 dags. 14. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8081/2007 dags. 9. október 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2815/2008 dags. 14. nóvember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-266/2008 dags. 2. desember 2008[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-953/2008 dags. 17. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-16/2008 dags. 22. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-666/2008 dags. 23. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-936/2007 dags. 15. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4007/2008 dags. 26. febrúar 2009[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11252/2008 dags. 4. maí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5364/2008 dags. 8. júlí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8042/2008 dags. 14. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3231/2009 dags. 26. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2524/2008 dags. 29. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1324/2009 dags. 5. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1173/2008 dags. 8. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4204/2009 dags. 18. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-948/2008 dags. 18. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-983/2009 dags. 12. janúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2003/2009 dags. 15. janúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11360/2008 dags. 24. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8656/2009 dags. 22. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8019/2009 dags. 6. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8018/2009 dags. 6. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8017/2009 dags. 6. maí 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-60/2009 dags. 23. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10220/2009 dags. 7. júlí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-284/2010 dags. 23. september 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10867/2009 dags. 8. október 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4843/2010 dags. 1. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4840/2010 dags. 1. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-31/2010 dags. 11. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4018/2010 dags. 8. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6736/2010 dags. 5. maí 2011[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1957/2008 dags. 9. maí 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-893/2010 dags. 22. júní 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8/2011 dags. 11. nóvember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1957/2008 dags. 9. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4759/2010 dags. 20. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7596/2010 dags. 23. janúar 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-47/2010 dags. 27. janúar 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5168/2010 dags. 15. febrúar 2012[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-500/2010 dags. 9. maí 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4614/2011 dags. 13. júní 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1282/2011 dags. 6. júlí 2012[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2392/2011 dags. 26. september 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1974/2012 dags. 27. september 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6728/2010 dags. 13. nóvember 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2150/2012 dags. 20. desember 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-631/2012 dags. 31. janúar 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2392/2011 dags. 13. febrúar 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2562/2012 dags. 9. apríl 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4256/2012 dags. 29. apríl 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-718/2012 dags. 16. maí 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2478/2012 dags. 3. júní 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3371/2012 dags. 24. júní 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3327/2012 dags. 24. júní 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2565/2012 dags. 30. september 2013[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-3/2013 dags. 10. október 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3403/2012 dags. 16. október 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-179/2013 dags. 24. október 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-663/2013 dags. 4. nóvember 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3517/2012 dags. 8. nóvember 2013[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1547/2013 dags. 12. nóvember 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-278/2012 dags. 25. nóvember 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1910/2013 dags. 4. desember 2013[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-10/2013 dags. 6. janúar 2014[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-563/2012 dags. 8. janúar 2014[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-56/2013 dags. 12. febrúar 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2835/2012 dags. 12. febrúar 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-625/2012 dags. 7. mars 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1174/2013 dags. 3. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2928/2013 dags. 26. júní 2014[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-154/2013 dags. 26. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2723/2013 dags. 27. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4178/2013 dags. 9. október 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4443/2012 dags. 10. október 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-269/2014 dags. 28. nóvember 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-738/2014 dags. 17. desember 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-737/2014 dags. 17. desember 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1875/2012 dags. 19. desember 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2715/2013 dags. 21. janúar 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4219/2013 dags. 10. febrúar 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-24/2014 dags. 17. mars 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-21/2014 dags. 17. mars 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-20/2014 dags. 17. mars 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2704/2013 dags. 16. apríl 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2568/2014 dags. 8. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4547/2014 dags. 11. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4438/2014 dags. 11. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2585/2014 dags. 11. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3526/2014 dags. 18. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2025/2014 dags. 21. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4496/2014 dags. 10. júní 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5039/2014 dags. 7. júlí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-916/2014 dags. 17. september 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4460/2014 dags. 1. október 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-407/2015 dags. 26. október 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5097/2014 dags. 6. janúar 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2248/2014 dags. 25. janúar 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2369/2014 dags. 5. febrúar 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1205/2015 dags. 4. mars 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-986/2015 dags. 9. mars 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-516/2014 dags. 15. mars 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4048/2014 dags. 15. apríl 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1675/2015 dags. 20. maí 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2492/2015 dags. 6. júlí 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1130/2014 dags. 12. september 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-928/2014 dags. 12. september 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3623/2015 dags. 29. september 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2274/2015 dags. 3. nóvember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3519/2012 dags. 11. nóvember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-959/2016 dags. 29. nóvember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-776/2016 dags. 23. mars 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-556/2016 dags. 23. mars 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2888/2016 dags. 12. maí 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2110/2016 dags. 22. júní 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3017/2016 dags. 29. júní 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3482/2016 dags. 29. september 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-495/2017 dags. 14. nóvember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-188/2017 dags. 14. nóvember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-187/2017 dags. 14. nóvember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1105/2017 dags. 20. nóvember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-324/2017 dags. 9. febrúar 2018[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-623/2014 dags. 23. febrúar 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2175/2017 dags. 27. mars 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1299/2017 dags. 3. maí 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-599/2017 dags. 5. júní 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2996/2017 dags. 15. júní 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4056/2017 dags. 19. október 2018[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-408/2018 dags. 30. október 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-804/2018 dags. 30. nóvember 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4055/2017 dags. 28. mars 2019[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. Y-8/2018 dags. 5. apríl 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-408/2018 dags. 11. apríl 2019[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1287/2018 dags. 17. apríl 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1512/2018 dags. 10. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1511/2018 dags. 10. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1510/2018 dags. 10. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1509/2018 dags. 10. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1508/2018 dags. 10. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-303/2013 dags. 24. júní 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2985/2018 dags. 18. október 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-406/2019 dags. 1. nóvember 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2785/2019 dags. 11. desember 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3435/2018 dags. 24. janúar 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5634/2019 dags. 29. júní 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-154/2020 dags. 1. desember 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1527/2020 dags. 9. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-988/2020 dags. 9. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1889/2020 dags. 8. apríl 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3619/2020 dags. 27. apríl 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-466/2020 dags. 4. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5636/2019 dags. 16. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7171/2019 dags. 16. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5638/2019 dags. 16. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5637/2019 dags. 16. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-604/2020 dags. 1. október 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2669/2020 dags. 22. desember 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2668/2020 dags. 22. desember 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2667/2020 dags. 22. desember 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2855/2021 dags. 22. febrúar 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2665/2020 dags. 2. mars 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4282/2020 dags. 2. mars 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1989/2021 dags. 23. mars 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2482/2021 dags. 31. mars 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4922/2021 dags. 6. júlí 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5220/2021 dags. 24. nóvember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-73/2022 dags. 30. nóvember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-686/2022 dags. 6. desember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5931/2021 dags. 7. febrúar 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5413/2021 dags. 9. mars 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1539/2022 dags. 16. mars 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5951/2022 dags. 5. júní 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5787/2022 dags. 12. júlí 2023[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3278/2023 dags. 29. september 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3278/2023 dags. 12. desember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3701/2023 dags. 12. mars 2024[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Suðurlands

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-534/2005 dags. 10. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-146/2010 dags. 24. júní 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-611/2010 dags. 27. júní 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. S-342/2013 dags. 11. júlí 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-3/2017 dags. 14. júlí 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-65/2018 dags. 8. október 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-439/2019 dags. 30. maí 2022[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Vesturlands

Dómur Héraðsdóms Vesturlands í máli nr. E-48/2022 dags. 6. janúar 2023[HTML]

Fara á yfirlit

Kærunefnd greiðsluaðlögunarmála

Úrskurður Kærunefndar greiðsluaðlögunarmála í máli nr. 20/2011 dags. 26. janúar 2012[HTML]

Úrskurður Kærunefndar greiðsluaðlögunarmála í máli nr. 238/2012 dags. 22. ágúst 2013[HTML]

Úrskurður Kærunefndar greiðsluaðlögunarmála í máli nr. 32/2013 dags. 9. apríl 2015[HTML]

Fara á yfirlit

Kærunefnd húsamála

Álit Kærunefndar húsamála í máli nr. í máli nr. 2/2000 dags. 9. október 2000[HTML]

Álit Kærunefndar húsamála í máli nr. í máli nr. 87/2020 dags. 15. febrúar 2021[HTML]

Fara á yfirlit

Kærunefnd útlendingamála

Úrskurður Kærunefndar útlendingamála nr. 471/2021 í máli nr. KNU21060035 dags. 30. september 2021[HTML]

Úrskurður Kærunefndar útlendingamála nr. 291/2022 í máli nr. KNU22060038 dags. 1. september 2022[HTML]

Fara á yfirlit

Landsréttur

Lrú. 227/2018 dags. 15. maí 2018[HTML]

Lrd. 64/2018 dags. 23. nóvember 2018[HTML]

Lrú. 846/2018 dags. 18. desember 2018[HTML]

Lrd. 221/2018 dags. 19. desember 2018[HTML]

Lrd. 577/2018 dags. 8. mars 2019[HTML]

Lrd. 540/2018 dags. 8. mars 2019[HTML]

Lrd. 466/2018 dags. 31. maí 2019[HTML]

Lrd. 838/2018 dags. 27. september 2019[HTML]

Lrd. 821/2018 dags. 25. október 2019[HTML]

Lrd. 847/2018 dags. 8. nóvember 2019[HTML]

Lrd. 291/2019 dags. 7. apríl 2020[HTML]

Lrú. 386/2019 dags. 8. maí 2020[HTML]

Lrú. 381/2019 dags. 8. maí 2020[HTML]

Lrú. 380/2019 dags. 8. maí 2020[HTML]

Lrú. 379/2019 dags. 8. maí 2020[HTML]

Lrú. 378/2019 dags. 8. maí 2020[HTML]

Lrú. 368/2020 dags. 15. september 2020[HTML]

Lrú. 400/2020 dags. 5. október 2020[HTML]

Lrú. 629/2020 dags. 10. desember 2020[HTML]

Lrd. 534/2019 dags. 18. desember 2020[HTML]

Lrú. 719/2020 dags. 25. janúar 2021[HTML]

Lrd. 710/2019 dags. 5. febrúar 2021[HTML]

Lrd. 73/2020 dags. 12. mars 2021[HTML]

Lrd. 739/2019 dags. 19. mars 2021[HTML]

Lrd. 426/2020 dags. 15. október 2021[HTML]

Lrú. 634/2021 dags. 5. nóvember 2021[HTML]

Lrd. 468/2020 dags. 26. nóvember 2021[HTML]

Lrd. 456/2020 dags. 11. febrúar 2022[HTML]

Lrd. 457/2020 dags. 11. febrúar 2022[HTML]

Lrd. 455/2020 dags. 11. febrúar 2022[HTML]

Lrd. 453/2020 dags. 11. febrúar 2022[HTML]

Lrd. 454/2020 dags. 11. febrúar 2022[HTML]

Lrd. 744/2020 dags. 25. mars 2022[HTML]

Lrd. 314/2021 dags. 6. maí 2022[HTML]

Lrd. 188/2021 dags. 20. maí 2022[HTML]

Lrd. 189/2021 dags. 20. maí 2022[HTML]

Lrd. 121/2021 dags. 27. maí 2022[HTML]

Lrd. 286/2021 dags. 24. júní 2022[HTML]

Lrd. 432/2021 dags. 4. nóvember 2022[HTML]

Lrd. 633/2021 dags. 18. nóvember 2022[HTML]

Lrd. 465/2021 dags. 9. desember 2022[HTML]

Lrd. 463/2021 dags. 9. desember 2022[HTML]

Lrd. 464/2021 dags. 9. desember 2022[HTML]

Lrú. 444/2022 dags. 9. desember 2022[HTML]

Lrd. 456/2021 dags. 17. febrúar 2023[HTML]

Lrd. 185/2022 dags. 19. maí 2023[HTML]

Lrd. 159/2022 dags. 19. maí 2023[HTML]

Lrd. 182/2022 dags. 9. júní 2023[HTML]

Lrd. 229/2022 dags. 16. júní 2023[HTML]

Lrd. 308/2022 dags. 29. september 2023[HTML]

Lrú. 553/2023 dags. 2. október 2023[HTML]

Lrú. 676/2023 dags. 25. október 2023[HTML]

Lrd. 461/2022 dags. 27. október 2023[HTML]

Lrd. 462/2022 dags. 19. janúar 2024[HTML]

Lrd. 823/2022 dags. 26. janúar 2024[HTML]

Lrd. 497/2022 dags. 16. febrúar 2024[HTML]

Lrd. 801/2022 dags. 1. mars 2024[HTML]

Lrd. 837/2022 dags. 1. mars 2024[HTML]

Lrd. 77/2023 dags. 31. maí 2024[HTML]

Fara á yfirlit

Matsnefnd eignarnámsbóta

Úrskurður Matsnefndar eignarnámsbóta dags. 8. september 1978 (Land nr. 1 á framlögðum uppdrætti)[HTML]

Úrskurður Matsnefndar eignarnámsbóta dags. 30. ágúst 1985[HTML]

Úrskurður Matsnefndar eignarnámsbóta dags. 15. september 1986[HTML]

Úrskurður Matsnefndar eignarnámsbóta í máli nr. 2/1991 dags. 4. febrúar 1993[HTML]

Úrskurður Matsnefndar eignarnámsbóta í máli nr. 4/2004 dags. 8. júní 2004[HTML]

Fara á yfirlit

Óbyggðanefnd

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 1/2000 dags. 21. mars 2002 (Svæði 1 - Árnessýsla - Þingvallakirkjuland og efstu jarðir í Þingvallahreppi)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 1/2001 dags. 14. nóvember 2003 (Svæði 2 - Sveitarfélagið Hornafjörður - Öræfi)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 1/2003 dags. 10. desember 2004 (Svæði 3 - Rangárvallasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla - Ásahreppur og fyrrum Djúpárhreppur, nú í Rangárþingi ytra, ásamt Holtamannaafrétti)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 1/2004 dags. 31. maí 2006 (Svæði 4 - Suðvesturland - Grindavík og Vatnsleysa)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 1/2008 dags. 19. júní 2009 (Svæði 7A - Vestanvert Norðurland, syðri hluti - Eyjafjarðarsveit austan Eyjafjarðarár ásamt vestanverðum Bleiksmýrardal)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 3/2008 dags. 19. júní 2009 (Svæði 7A - Vestanvert Norðurland, syðri hluti - Hörgárbyggð austan Öxnadalsár)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 1/2014 dags. 11. október 2016 (Svæði 8B - Mýra- og Borgarfjarðarsýsla að undanskildum fyrrum Kolbeinsstaðahreppi ásamt Langjökli - Landsvæði milli Hítarvatns og Fossdalsár)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 2/2014 dags. 11. október 2016 (Svæði 8B - Mýra- og Borgarfjarðarsýsla að undanskildum fyrrum Kolbeinsstaðahreppi ásamt Langjökli - Hluti fyrrum Norðurárdalshrepps)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 3/2014 dags. 11. október 2016 (Svæði 8B - Mýra- og Borgarfjarðarsýsla að undanskildum fyrrum Kolbeinsstaðahreppi ásamt Langjökli - Hvítársíða, Þverárhlíð og Norðurárdalur)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 4/2014 dags. 11. október 2016 (Svæði 8B - Mýra- og Borgarfjarðarsýsla að undanskildum fyrrum Kolbeinsstaðahreppi ásamt Langjökli - Arnarvatnsheiði, Geitland og Langjökull)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 5/2014 dags. 11. október 2016 (Svæði 8B - Mýra- og Borgarfjarðarsýsla að undanskildum fyrrum Kolbeinsstaðahreppi ásamt Langjökli - Fyrrum Lundarreykjadalshreppur og hluti fyrrum Hálsahrepps)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 1/2019 dags. 21. febrúar 2020 (Svæði 10A - Strandasýsla ásamt fyrrum Bæjarhreppi - Suðausturhluti Drangajökuls)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 1/2020 dags. 22. desember 2020 (Svæði 10C - Barðastrandarsýslur - Bæjarbjarg)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 2/2020 dags. 22. desember 2020 (Svæði 10C - Barðastrandarsýslur - Austurhluti fyrrum Barðastrandarhrepps)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 3/2020 dags. 22. desember 2020 (Svæði 10C - Barðastrandarsýslur - Skálmardalsheiði og hluti Þingmannaheiðar)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 4/2020 dags. 22. desember 2020 (Svæði 10C - Barðastrandarsýslur - Hvannahlíð)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 1/2021 dags. 30. ágúst 2023 (Svæði 10B - Ísafjarðarsýslur - Fjalllendi norðan Geirþjófsfjarðar)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 2/2021 dags. 30. ágúst 2023 (Svæði 10B - Ísafjarðarsýslur - Fjalllendi milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 3/2021 dags. 30. ágúst 2023 (Svæði 10B - Ísafjarðarsýslur - Fjalllendi milli Dýrafjarðar og Önundarfjarðar auk Nesdals)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 4/2021 dags. 30. ágúst 2023 (Svæði 10B - Ísafjarðarsýslur - Fjalllendi milli Ísafjarðardjúps, Álftafjarðar og Önundarfjarðar, auk Stigahlíðar)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 5/2021 dags. 30. ágúst 2023 (Svæði 10B - Ísafjarðarsýslur - Fjalllendi við innanverðan Arnarfjörð og Dýrafjörð ásamt landsvæðum sunnan Ísafjarðardjúps)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 6/2021 dags. 30. ágúst 2023 (Svæði 10B - Ísafjarðarsýslur - Fjalllendi upp af Langadalsströnd)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 7/2021 dags. 30. ágúst 2023 (Svæði 10B - Ísafjarðarsýslur - Drangajökull og landsvæði umhverfis hann)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 8/2021 dags. 30. ágúst 2023 (Svæði 10B - Ísafjarðarsýslur - Sléttuhreppur og norðanverður Grunnavíkurhreppur)

Fara á yfirlit

Póst- og fjarskiptastofnun

Ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar í máli nr. 8/2009 dags. 1. apríl 2009

Ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar í máli nr. 9/2009 dags. 1. apríl 2009

Ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar í máli nr. 28/2010 dags. 7. október 2010

Ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar í máli nr. 5/2015 dags. 9. mars 2015

Ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar í máli nr. 2/2020 dags. 20. apríl 2020

Fara á yfirlit

Úrskurðarnefnd almannatrygginga

Úrskurður Úrskurðarnefndar almannatrygginga nr. 142 dags. 29. ágúst 2007[HTML]

Fara á yfirlit

Úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða

Úrskurður Úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða í máli nr. 29/2015 dags. 15. október 2015[HTML]

Fara á yfirlit

Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála

Úrskurður Úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála í máli nr. 42/2013 dags. 26. febrúar 2014[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála í máli nr. 69/2013 dags. 9. apríl 2014[HTML]

Fara á yfirlit

Úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála

Úrskurður Úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála í máli nr. 3/2006 dags. 29. mars 2006

Úrskurður Úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála í máli nr. 9/2006 dags. 24. ágúst 2006

Úrskurður Úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála í máli nr. 1/2007 dags. 10. október 2007

Fara á yfirlit

Úrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmála

Úrskurður Úrskurðarnefndar fæðingar- og foreldraorlofsmála í máli nr. 58/2003 dags. 10. febrúar 2004[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar fæðingar- og foreldraorlofsmála í máli nr. 62/2003 dags. 31. ágúst 2004[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar fæðingar- og foreldraorlofsmála í máli nr. 41/2004 dags. 2. júní 2005[HTML]

Fara á yfirlit

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-68/1998 dags. 17. desember 1998[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-239/2007 dags. 16. janúar 2007[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. 559/2014 dags. 17. nóvember 2014[HTML]

Fara á yfirlit

Úrskurðarnefnd velferðarmála

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 293/2017 dags. 9. maí 2018[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 2/2018 dags. 9. ágúst 2018[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 84/2019 dags. 24. júní 2019[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 400/2019 dags. 22. janúar 2020[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 347/2019 dags. 12. febrúar 2020[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 532/2021 dags. 18. maí 2022[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 412/2022 dags. 17. nóvember 2022[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 495/2022 dags. 10. maí 2023[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 135/2023 dags. 10. maí 2023[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 47/2023 dags. 10. maí 2023[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 152/2023 dags. 15. nóvember 2023[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar velferðarmála í máli nr. 74/2023 dags. 6. mars 2024[HTML]

Fara á yfirlit

Úrlausnir umboðsmanns Alþingis

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 8/1988 dags. 28. febrúar 1989[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 86/1989 dags. 30. apríl 1990 (Úrskurður ríkisskattstjóra)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 379/1991 dags. 8. febrúar 1991[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 465/1991 dags. 28. nóvember 1991[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 570/1992 dags. 27. ágúst 1992[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 435/1991 (Leyfi til málflutnings)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 481/1991 dags. 1. október 1992[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 610/1992 (Gjald fyrir tollskýrslueyðublöð)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 416/1991 dags. 8. febrúar 1993[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 472/1991 dags. 8. febrúar 1993[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 820/1993 dags. 10. nóvember 1993[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1013/1994 dags. 19. apríl 1994[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 840/1993 dags. 26. ágúst 1994[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 877/1993 dags. 20. september 1994 (Úrskurður skattstjóra)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1166/1994 dags. 30. september 1994[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 702/1992 (Stigskipting stjórnsýslunnar)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1076/1994 dags. 14. febrúar 1995[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1041/1994 dags. 13. mars 1995 (Gjald fyrir leyfi til hundahalds í Reykjavík)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 836/1993 dags. 12. maí 1995 (Skrásetningargjald við Háskóla Íslands)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1593/1995 dags. 12. desember 1995[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1468/1995 dags. 8. janúar 1996[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1668/1996 dags. 23. febrúar 1996[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1249/1994 (Umsýslugjald Fasteignamats ríkisins)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1440/1995 dags. 3. maí 1996 (Yfirskattanefnd)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1811/1996 dags. 8. júlí 1996[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1934/1996 dags. 3. janúar 1997[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1517/1995 dags. 30. júní 1997 (Mengunar- og heilbrigðiseftirlitsgjöld)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1693/1996 dags. 30. júní 1997 (Réttur til afhendingar gagna)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1833/1996 (Lækkun eignarskattsstofns II)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2339/1996 (Lækkun eignarskattsstofns II)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1931/1996 dags. 17. maí 1998[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1970/1996 dags. 24. júní 1998[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2509/1998 dags. 18. ágúst 1998[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2219/1997 dags. 7. júlí 1999 (Gjald vegna sérstakrar tollmeðferðar vöru)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2125/1997 (Greiðsluþátttaka aldraðra í dvalarkostnaði)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2584/1998 dags. 30. desember 1999 (Holræsagjöld Ísafjarðarbæjar I)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2585/1998 dags. 30. desember 1999 (Holræsagjöld Ísafjarðarbæjar II)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2532/1998 dags. 6. apríl 2000[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2542/1998 dags. 7. apríl 2000 (Verklagsreglur ríkisskattstjóra)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2812/1999 dags. 14. júní 2000[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2638/1999 (Fjallskilgjald í Dalasýslu)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2785/1999 dags. 5. desember 2000[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2534/1998 (Þjónustugjöld Löggildingarstofu)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2896/1999 (Skatteftirlit)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2954/2000 (Skatteftirlit)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3176/2001 dags. 2. apríl 2002[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3344/2001 (Úrskurðir yfirskattanefndar)[HTML] [PDF]
Skattstjóri endurákvarðaði skatta fyrir nokkur tiltekin gjaldár og var sú ákvörðun kærð til yfirskattanefndar. Í kjölfarið endurákvarðaði skattstjóri aftur skatta fyrir sum af þeim gjaldárum.

Viðkomandi taldi að skattstjórinn hefði ekki getað tekið aðra slíka ákvörðun þar sem yfirskattanefnd hefði þegar tekið afstöðu um þau atriði, en yfirskattanefnd féllst ekki á það sjónarmið þar sem hún hefði ekki tekið efnislega afstöðu til álitaefnanna.

Umboðsmaður taldi að yfirskattanefnd hefði átt að taka fram í fyrri úrskurði sínum hver réttaráhrif hennar úrskurðar voru.
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4014/2004 dags. 4. maí 2004[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3927/2003 dags. 14. júlí 2004 (Áhrif gjalds vegna ólögmæts sjávarafla)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4586/2005 dags. 28. desember 2006[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4843/2006 (Innheimta gjalds fyrir endurnýjun einkanúmers)[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 5068/2007 dags. 22. febrúar 2007[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4617/2005 dags. 13. júlí 2007 (Frumkvæðisathugun - áætlun opinberra gjalda)[HTML] [PDF]
Skylda til að gæta hófs við álag á áætlaðar tekjur. Umboðsmaður taldi að óréttmætt hefði verið að byggja ætíð á 20% álagi á tekjur fyrra árs, heldur ætti einnig að meta aðrar upplýsingar sem borist höfðu vegna tekna tekjuársins.
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4887/2006[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3671/2002 dags. 14. desember 2007[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5130/2007[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4712/2006 (Stimpilgjald)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5035/2007 dags. 17. nóvember 2008 (ÁTVR - Ákvörðun útsöluverðs áfengis)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5434/2008 (Fjárgreiðslur Landsvirkjunar til Flóahrepps)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5530/2008 (Gjaldskrá Lyfjastofnunar)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6318/2011 dags. 6. maí 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6328/2011 dags. 24. maí 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6633/2011 dags. 10. október 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6717/2011 dags. 20. desember 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6193/2010 dags. 30. desember 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6892/2012 dags. 16. mars 2012[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7102/2012 dags. 21. ágúst 2012[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6639/2011 dags. 22. maí 2013 (Gjald til Fjármálaeftirlits)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 8717/2015 dags. 27. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 8383/2015 dags. 3. desember 2015 (Skattrannsókn)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9305/2017 dags. 30. nóvember 2018[HTML] [PDF]
Fjallar um fjallskil, þ.e. réttur til að reka fé upp á land og beita. Sveitarfélögin skipuleggja smalanir á afrétti til að hreinsa þá og leggja á þjónustugjöld á aðila sem í reynd hafi upprekstrarrétt til að standa undir kostnaðnum.
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9819/2018 dags. 31. maí 2019 (Tollkvóti)[HTML] [PDF]
Aðili bauð í tollkvóta á kjöti. Hann gerir mistök og setti nokkur núll fyrir aftan upphæðina. Honum var svo haldið við það tilboð. Umboðsmaður taldi að meta hefði átt hvort rétt væri að afturkalla ákvörðunina þegar upplýsingar bárust um að viðkomandi gerði mistökin.
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9758/2018 dags. 28. nóvember 2019[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 10480/2020 dags. 11. nóvember 2020[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1775/1996 dags. 29. desember 2020[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 10852/2020 dags. 21. janúar 2021[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 10945/2021 dags. 23. febrúar 2021[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 10950/2021 dags. 26. febrúar 2021[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 11192/2021 dags. 23. ágúst 2021[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 12191/2023 dags. 4. september 2023[HTML] [PDF]

Fara á yfirlit

Prentað dómasafn Hæstaréttar

ÁrBls. nr.
1931101
1945374
1946376
1949231
1951102, 275, 277, 278, 437, 438
1952444, 450, 574, 638
1953143, 148, 314, 316, 317, 582
195499, 200
1954 - Registur116
1956119, 120, 184, 187, 276, 590
1957157, 315
1958 - Registur80, 116, 120
1958260, 759, 760, 764
1959167, 531, 533, 535, 538, 540
1960673
1964167
1966 - Registur114, 120
1966911, 912, 913
1967464, 465, 466, 468, 956, 957
1968116, 118, 296, 302, 303, 306, 724, 725
1969230
1972531, 533, 543, 622, 624, 625, 626, 629, 631
1973195, 225, 679, 1009
1974140, 653, 654, 657, 659
1975463
1976237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 442
1977341
1978 - Registur173
1978627, 1008, 1290, 1291, 1292, 1293, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1306, 1316, 1317
1979 - Registur126, 127, 131, 166, 167, 174, 175
1979405, 407, 410, 432, 434, 435, 1306
1980 - Registur108
1980694, 696, 1426, 1427, 1442, 1444, 1445, 1739, 1743, 1951, 1953, 1954
1981399, 400, 401, 981, 991
1983 - Registur220, 221, 311
1983993, 1016, 1018, 2184, 2191, 2230
1984 - Registur73, 74, 75, 86, 143
1984561, 562, 596, 597, 876, 881, 882, 883, 884, 885, 1046, 1063, 1066
1985 - Registur21, 177
19851555, 1556, 1557
1986 - Registur139, 147
1986468, 469, 620, 630, 639, 707, 710, 711, 712, 718, 719, 1024, 1027, 1100, 1102, 1104, 1366, 1400, 1402, 1403, 1405
1987 - Registur156
1987466, 986, 1010, 1013, 1014, 1016, 1017, 1021, 1025, 1026, 1027
1988 - Registur147, 181
1988515, 531, 1547, 1555, 1556
1989 - Registur115
1989233
1990325, 332, 448, 1591
1991631, 647, 670, 1196, 1276, 1346, 1354
1992 - Registur238
19921316, 1320, 1365, 1849
1993260, 1308, 2014
1994 - Registur15, 122, 270, 281
1994735, 740, 744, 745, 770, 947, 948, 949, 1488, 1911, 2454
1995945, 949, 950, 951, 1093, 1971, 2301, 2310, 2333, 2334, 2504, 2803
1996 - Registur346
1996596, 1066, 1670, 2260, 2261, 2262, 3116, 3117, 3118, 3119, 3355, 4033, 4034, 4035, 4191, 4254, 4263, 4281
1997362, 363, 373, 399, 427, 603, 606, 611, 612, 614, 616, 695, 2339, 3032, 3275, 3276, 3279, 3283, 3284, 3285, 3386
1998271, 273, 288, 292, 543, 547, 548, 883, 888, 892, 893, 1001, 1098, 1108, 1110, 1111, 1542, 1668, 1669, 3272, 3275, 3417, 3468, 3776, 4412, 4413, 4416, 4456
1998 - Registur410
Fara á yfirlit

Prentað dómasafn Félagsdóms

ÁrBls. nr.
1997-2000625
Fara á yfirlit

Prentaðar auglýsingar Stjórnartíðinda

ÁrDeildBls. nr.
1936B418, 479
1946A244
1954A128, 140
1955B303, 304, 317, 318, 324
1957A159
1957B184, 206
1958A87
1960A17, 140
1960B29
1962A125, 134
1963B513, 519, 525, 555
1964A11, 173, 182, 193
1964C32, 35, 39
1965A226, 235
1965B239
1966A36, 113, 310, 329
1966C55, 64, 65, 74, 75, 76, 79, 80, 156
1967A31, 115
1968A52
1968C46, 56, 119, 198
1969A229, 359
1969B114
1970A285
1970C210, 219, 227, 228, 229, 230, 234, 364, 368
1971A62, 67, 73, 78, 186, 195, 199, 207, 233
1971C152, 161, 169, 171, 172, 173
1972A7, 8, 44
1972B681
1972C80, 83, 84
1973A15
1973C14, 18, 178, 179, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 250, 251
1974A220, 232
1974B140
1974C182, 183, 186
1975C173, 175, 246, 251, 253, 256, 263, 276
1976A44, 132
1976C54, 113, 183, 186, 190
1977A29
1977C67
1978A129, 180, 181, 183, 194, 195, 197, 200
1978C234, 237, 241
1979A87
1980A10, 18, 23, 199, 291, 337
1980C82, 155, 158, 162
1981A3, 49, 53, 226, 228, 229, 230, 233, 243, 244, 246, 247, 250, 254, 266, 267
1982C108, 111, 115
1983C57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 93, 95, 99
1984A74, 298
1984C140
1985A164, 309
1986A2, 180
1986C284
1987A85, 94, 95, 96, 242, 686, 687
1987B1193
1987C55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71
1988A5, 271
1988B199, 217, 224, 1379, 1381, 1389
1988C19
1989A330, 372, 378
1989B1017, 1229, 1261
1989C8, 10, 11, 12, 58, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114
1990B1386, 1388
1990C32, 33, 34, 83
1991A204
1991B859, 910, 911, 912, 1149, 1152
1991C92, 171, 172, 175, 177, 180, 181, 182
1992A261
1992B10, 980, 981, 987
1992C16, 20, 22, 24, 25, 27
1993A404, 571, 588
1993B1060, 1062
1993C1283, 1455
1994A478
1994B1424
1995B180, 182, 232, 1735, 1736
1995C2, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 37, 38, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 272, 666
1996A233, 410
1997A154, 155, 156, 164, 394, 395
1997B53, 1350, 1352, 1411, 1437, 1438, 1439, 1675
1997C9, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 96, 104, 108, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 124, 126, 336, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361
1998A396, 505
1998C150, 166, 167, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 187, 188, 189
1999A209
1999B131, 1478
1999C26, 64, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 128, 139, 142
2000A234, 446, 483
2000C675, 676, 684, 685, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693
2001A394
2001B938
2001C286, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 303, 304, 305
2002C7, 8, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97
2003A21, 23, 329, 351, 353, 355, 357, 358, 372, 373, 375, 377, 379, 384, 389, 400, 406
2003B1700
2003C1, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 427, 429, 430, 432
2004A19
2004B1397
2004C308, 513, 550, 560, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 578, 579, 580
2005A156
2005B893
Fara á yfirlit

Prentuð rit Alþingistíðinda

Tegund þingsNr. þingsDeildBls./Dálkur nr.
Löggjafarþing21Umræður (Nd.)1679/1680
Löggjafarþing24Umræður (Nd.)1921/1922
Löggjafarþing28Umræður (samþ. mál)743/744, 1797/1798
Löggjafarþing31Umræður (samþ. mál)747/748
Löggjafarþing33Þingskjöl76
Löggjafarþing33Umræður (samþ. mál)935/936, 1337/1338
Löggjafarþing33Umræður - Fallin mál321/322
Löggjafarþing35Þingskjöl97
Löggjafarþing36Umræður (samþ. mál)419/420, 1901/1902, 2249/2250, 2275/2276, 2313/2314, 2315/2316
Löggjafarþing37Umræður (þáltill. og fsp.)217/218
Löggjafarþing38Umræður (samþ. mál)1253/1254, 1271/1272
Löggjafarþing38Umræður - Fallin mál939/940, 941/942
Löggjafarþing39Umræður (samþ. mál)269/270, 327/328, 331/332, 365/366, 433/434
Löggjafarþing40Umræður (samþ. mál)3505/3506
Löggjafarþing41Þingskjöl664
Löggjafarþing41Umræður (samþ. mál)3171/3172
Löggjafarþing41Umræður (þáltill. og fsp.)333/334
Löggjafarþing42Umræður (samþ. mál)543/544
Löggjafarþing42Umræður - Fallin mál171/172, 353/354, 663/664, 875/876
Löggjafarþing42Umræður (þáltill. og fsp.)251/252
Löggjafarþing43Umræður - Fallin mál177/178, 361/362, 835/836
Löggjafarþing44Þingskjöl180
Löggjafarþing45Þingskjöl467
Löggjafarþing45Umræður (samþ. mál)91/92, 805/806, 1843/1844
Löggjafarþing45Umræður - Fallin mál445/446
Löggjafarþing46Umræður (samþ. mál)657/658
Löggjafarþing46Umræður - Fallin mál155/156, 651/652
Löggjafarþing48Umræður (samþ. mál)1005/1006, 1007/1008, 1225/1226, 1265/1266, 1269/1270, 1533/1534, 2547/2548
Löggjafarþing49Umræður (samþ. mál)121/122, 721/722, 1187/1188, 1225/1226, 1901/1902, 1929/1930, 1941/1942, 2099/2100
Löggjafarþing49Umræður (þáltill. og fsp.)167/168
Löggjafarþing50Umræður (samþ. mál)395/396
Löggjafarþing50Umræður - Fallin mál503/504, 529/530, 551/552
Löggjafarþing51Þingskjöl339
Löggjafarþing51Umræður - Fallin mál477/478
Löggjafarþing52Þingskjöl378
Löggjafarþing52Umræður (samþ. mál)179/180, 695/696, 813/814
Löggjafarþing52Umræður (þáltill. og fsp.)107/108
Löggjafarþing53Umræður (samþ. mál)557/558, 593/594, 623/624
Löggjafarþing54Þingskjöl515, 518
Löggjafarþing54Umræður (samþ. mál)755/756
Löggjafarþing54Umræður - Fallin mál19/20, 25/26, 51/52
Löggjafarþing56Umræður - Fallin mál59/60, 61/62, 123/124, 217/218
Löggjafarþing58Umræður - Fallin mál177/178
Löggjafarþing59Þingskjöl288, 303
Löggjafarþing59Umræður (samþ. mál)267/268, 277/278, 441/442, 591/592, 601/602, 603/604, 625/626
Löggjafarþing59Umræður (þáltill. og fsp.) og viðbætir151/152, 199/200
Löggjafarþing60Umræður (samþ. mál)141/142
Löggjafarþing60Umræður (þáltill. og fsp.) og viðbætir161/162
Löggjafarþing61Umræður (samþ. mál)781/782, 797/798, 817/818, 819/820, 839/840
Löggjafarþing61Umræður - Fallin mál21/22
Löggjafarþing62Umræður (samþ. mál)33/34, 603/604
Löggjafarþing62Umræður - Fallin mál571/572
Löggjafarþing62Umræður (þáltill. og fsp.) og viðbætir273/274
Löggjafarþing63Umræður - Fallin mál281/282, 303/304, 353/354
Löggjafarþing64Þingskjöl983, 1083
Löggjafarþing64Umræður - Fallin mál147/148, 255/256
Löggjafarþing66Þingskjöl414, 430
Löggjafarþing66Umræður (samþ. mál)81/82, 105/106, 117/118, 595/596, 1163/1164, 1247/1248, 1541/1542
Löggjafarþing66Umræður - Fallin mál185/186
Löggjafarþing67Umræður (samþ. mál)89/90, 1085/1086, 1087/1088, 1119/1120, 1129/1130, 1143/1144
Löggjafarþing67Umræður - Fallin mál371/372, 615/616
Löggjafarþing68Þingskjöl397, 398, 463, 1065, 1242
Löggjafarþing68Umræður (samþ. mál)1507/1508, 1697/1698, 1713/1714, 1741/1742
Löggjafarþing68Umræður - Fallin mál529/530
Löggjafarþing69Þingskjöl265, 274
Löggjafarþing69Umræður (samþ. mál)287/288, 405/406, 413/414, 517/518, 537/538, 545/546, 553/554, 859/860, 1237/1238, 1285/1286, 1459/1460
Löggjafarþing69Umræður - Fallin mál11/12, 269/270, 273/274, 375/376
Löggjafarþing70Þingskjöl235, 640, 1197
Löggjafarþing70Umræður (samþ. mál)443/444, 1411/1412, 1487/1488
Löggjafarþing70Umræður - Fallin mál1/2, 51/52, 305/306
Löggjafarþing71Þingskjöl149, 182, 353, 445, 772, 773, 1002, 1003
Löggjafarþing71Umræður (samþ. mál)453/454, 825/826
Löggjafarþing71Umræður - Fallin mál203/204, 211/212, 379/380
Löggjafarþing72Þingskjöl309, 409, 411, 657, 922, 923, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 1322, 1332
Löggjafarþing72Umræður (samþ. mál)29/30, 251/252, 293/294, 295/296, 313/314, 333/334, 339/340, 369/370, 385/386, 503/504, 1149/1150, 1151/1152, 1221/1222, 1537/1538, 1543/1544
Löggjafarþing72Umræður - Fallin mál245/246, 347/348, 349/350, 357/358, 359/360, 475/476, 477/478, 489/490, 623/624
Löggjafarþing73Þingskjöl565, 1025, 1030, 1032, 1035, 1128, 1142, 1167, 1256, 1258, 1259, 1295, 1315
Löggjafarþing73Umræður (samþ. mál)79/80, 99/100, 415/416, 489/490, 521/522, 593/594, 603/604, 779/780, 797/798, 861/862, 865/866, 869/870, 877/878, 879/880, 889/890, 913/914, 939/940, 943/944, 947/948, 949/950, 959/960, 961/962, 965/966, 969/970, 973/974, 979/980, 981/982, 985/986, 989/990, 1003/1004, 1005/1006, 1009/1010, 1021/1022, 1047/1048, 1055/1056
Löggjafarþing73Umræður (þáltill. og fsp.)379/380, 489/490
Löggjafarþing74Þingskjöl750, 1073, 1242, 1282
Löggjafarþing74Umræður (samþ. mál)299/300, 605/606, 627/628, 629/630, 633/634, 635/636, 637/638, 1045/1046, 1681/1682, 1789/1790
Löggjafarþing75Þingskjöl353, 1001, 1004, 1560
Löggjafarþing75Umræður (samþ. mál)219/220, 299/300, 355/356, 423/424, 427/428, 581/582, 1371/1372
Löggjafarþing75Umræður - Fallin mál549/550
Löggjafarþing75Umræður (þáltill. og fsp.)209/210, 415/416, 417/418
Löggjafarþing76Þingskjöl209, 252, 337, 349, 859, 1032, 1036, 1228, 1231, 1248, 1296, 1333, 1344
Löggjafarþing76Umræður (samþ. mál)607/608, 863/864, 969/970, 1093/1094, 1163/1164, 1321/1322, 1431/1432, 1453/1454, 1463/1464, 1473/1474, 1491/1492, 1501/1502, 1503/1504, 1519/1520, 1551/1552, 1561/1562, 1575/1576, 1759/1760, 1805/1806, 2197/2198, 2231/2232, 2253/2254
Löggjafarþing76Umræður - Fallin mál51/52, 55/56, 57/58, 63/64, 65/66, 67/68, 69/70, 71/72, 73/74, 75/76
Löggjafarþing76Umræður (þáltill. og fsp.)313/314, 353/354, 367/368
Löggjafarþing77Þingskjöl609, 612, 853, 854, 856, 920, 927, 1007, 1021, 1024, 1030
Löggjafarþing77Umræður (samþ. mál)261/262, 279/280, 409/410, 425/426, 515/516, 657/658, 659/660, 667/668, 681/682, 697/698, 773/774, 777/778, 779/780, 787/788, 797/798, 807/808, 821/822, 843/844, 845/846, 847/848, 853/854, 855/856, 857/858, 863/864, 875/876, 881/882, 885/886, 897/898, 903/904, 907/908, 1063/1064, 1093/1094, 1201/1202, 1587/1588, 1589/1590, 1591/1592, 1593/1594, 1595/1596, 1597/1598, 1737/1738, 1763/1764
Löggjafarþing77Umræður - Fallin mál239/240
Löggjafarþing78Þingskjöl340, 448, 589, 647, 801
Löggjafarþing78Umræður (samþ. mál)75/76, 229/230, 261/262, 849/850, 853/854, 865/866, 867/868, 869/870, 871/872, 875/876, 879/880, 881/882, 883/884, 953/954, 985/986, 987/988, 1065/1066, 1079/1080, 1305/1306
Löggjafarþing78Umræður - Fallin mál83/84, 197/198, 201/202, 207/208, 209/210, 211/212, 215/216, 311/312, 345/346
Löggjafarþing79Þingskjöl44
Löggjafarþing79Umræður (samþ. mál)527/528, 543/544, 547/548
Löggjafarþing80Þingskjöl452, 490, 520, 526, 722, 914, 916, 964, 971, 1177
Löggjafarþing80Umræður (samþ. mál)233/234, 297/298, 345/346, 441/442, 577/578, 603/604, 1015/1016, 1021/1022, 1107/1108, 1133/1134, 1139/1140, 1145/1146, 1179/1180, 1183/1184, 1189/1190, 1193/1194, 1261/1262, 1299/1300, 1301/1302, 1325/1326, 1419/1420, 1499/1500, 1907/1908, 1915/1916, 1925/1926, 1935/1936, 1959/1960, 1963/1964, 1993/1994, 2667/2668, 2703/2704, 2765/2766, 2795/2796, 2817/2818, 2827/2828, 2833/2834, 3373/3374, 3377/3378, 3413/3414, 3585/3586
Löggjafarþing80Umræður - Fallin mál7/8, 155/156
Löggjafarþing80Umræður (þáltill. og fsp.)411/412
Löggjafarþing81Þingskjöl579, 593
Löggjafarþing81Umræður - Fallin mál143/144, 885/886, 897/898, 903/904, 905/906
Löggjafarþing82Umræður (samþ. mál)855/856, 861/862, 903/904, 1185/1186, 1193/1194, 1201/1202, 1219/1220, 1221/1222, 1225/1226, 1283/1284, 1287/1288, 1293/1294, 1307/1308, 1667/1668, 1685/1686, 1691/1692, 1717/1718, 1719/1720, 1759/1760, 1761/1762, 1785/1786, 1791/1792, 1803/1804, 1813/1814, 1815/1816, 1915/1916, 1917/1918, 1945/1946, 1967/1968, 1981/1982, 1993/1994, 2003/2004, 2009/2010, 2019/2020, 2021/2022, 2025/2026, 2027/2028, 2053/2054, 2055/2056, 2057/2058, 2115/2116, 2147/2148, 2223/2224, 2231/2232, 2235/2236, 2247/2248, 2263/2264, 2275/2276, 2283/2284, 2291/2292, 2309/2310, 2323/2324, 2325/2326, 2327/2328, 2331/2332, 2333/2334, 2615/2616
Löggjafarþing82Umræður - Fallin mál25/26, 175/176, 363/364, 465/466
Löggjafarþing82Umræður (þáltill. og fsp.)489/490
Löggjafarþing83Þingskjöl619, 1038, 1065, 1766
Löggjafarþing83Umræður (samþ. mál)61/62, 581/582, 583/584, 691/692, 897/898, 1327/1328, 1353/1354, 1355/1356, 1363/1364
Löggjafarþing83Umræður - Fallin mál131/132, 157/158, 235/236, 337/338
Löggjafarþing83Umræður (þáltill. og fsp.)365/366
Löggjafarþing84Umræður (samþ. mál)179/180, 481/482, 517/518, 559/560, 607/608, 703/704, 857/858, 897/898, 1043/1044, 1201/1202, 1259/1260, 1315/1316, 1909/1910
Löggjafarþing85Umræður (samþ. mál)29/30, 45/46, 51/52, 277/278, 279/280, 325/326, 369/370, 371/372, 407/408, 423/424, 597/598, 711/712, 915/916, 983/984, 1117/1118, 1199/1200, 1325/1326, 1619/1620, 1821/1822, 1833/1834, 1835/1836, 1841/1842, 1849/1850, 1887/1888, 1889/1890, 1897/1898, 1899/1900, 2069/2070, 2131/2132, 2183/2184, 2333/2334
Löggjafarþing85Umræður (þáltill. og fsp.)329/330, 509/510, 581/582, 597/598
Löggjafarþing85Umræður - Óútrædd mál221/222, 483/484
Löggjafarþing86Þingskjöl394, 395, 492, 495, 533, 769, 770, 869, 883, 884, 886, 1244, 1245, 1249, 1463, 1538, 1541, 1595, 1624
Löggjafarþing86Umræður (samþ. mál)115/116, 123/124, 151/152, 157/158, 241/242, 249/250, 259/260, 265/266, 281/282, 295/296, 297/298, 301/302, 309/310, 311/312, 315/316, 361/362, 395/396, 397/398, 399/400, 413/414, 481/482, 499/500, 501/502, 503/504, 537/538, 547/548, 555/556, 557/558, 585/586, 593/594, 597/598, 601/602, 603/604, 673/674, 675/676, 681/682, 905/906, 1357/1358, 1361/1362, 1631/1632, 1645/1646, 1667/1668, 1885/1886, 2171/2172, 2215/2216, 2279/2280, 2443/2444, 2469/2470, 2553/2554, 2661/2662, 2759/2760, 2765/2766
Löggjafarþing86Umræður (þáltill. og fsp.)3/4, 331/332, 393/394, 399/400
Löggjafarþing86Umræður - Óútrædd mál405/406
Löggjafarþing87Umræður (samþ. mál)267/268, 277/278, 279/280, 281/282, 283/284, 293/294, 313/314, 377/378, 381/382, 383/384, 419/420, 469/470, 477/478, 893/894, 1131/1132, 1225/1226, 1249/1250, 1651/1652, 1829/1830
Löggjafarþing87Umræður (þáltill. og fsp.)187/188, 529/530
Löggjafarþing87Umræður - Óútrædd mál189/190, 389/390, 407/408, 415/416
Löggjafarþing88Þingskjöl257, 767, 777, 840, 873, 1458, 1490, 1491, 1503, 1538, 1549, 1586
Löggjafarþing88Umræður (samþ. mál)187/188, 307/308, 319/320, 349/350, 357/358, 371/372, 455/456, 911/912, 977/978, 1043/1044, 1047/1048, 1059/1060, 1077/1078, 1087/1088, 1101/1102, 1103/1104, 1105/1106, 1119/1120, 1127/1128, 1129/1130, 1131/1132, 1177/1178, 1187/1188, 1429/1430, 1469/1470, 1591/1592, 1593/1594, 1617/1618, 1619/1620, 1637/1638, 1659/1660, 1777/1778, 1779/1780, 1913/1914, 1917/1918, 2001/2002
Löggjafarþing88Umræður (þáltill. og fsp.)231/232, 441/442
Löggjafarþing88Umræður - Óútrædd mál121/122, 125/126, 137/138, 261/262, 411/412, 419/420, 447/448, 609/610
Löggjafarþing89Umræður (þáltill. og fsp.)67/68
Löggjafarþing89Umræður - Óútrædd mál5/6, 9/10, 173/174, 321/322, 375/376, 383/384, 485/486, 487/488, 489/490, 493/494, 495/496, 497/498, 527/528
Löggjafarþing90Þingskjöl366, 1076, 1474, 1506, 1507, 1733, 1803, 1813, 1887, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1964, 1982, 2000, 2117, 2200
Löggjafarþing90Umræður (samþ. mál)37/38, 145/146, 299/300, 301/302, 307/308, 309/310, 345/346, 359/360, 361/362, 367/368, 369/370, 379/380, 389/390, 411/412, 545/546, 671/672, 757/758, 881/882, 919/920, 933/934, 935/936, 937/938, 943/944, 1119/1120, 1269/1270, 1327/1328, 1507/1508
Löggjafarþing90Umræður (þáltill. og fsp.)77/78, 125/126, 345/346, 359/360, 361/362, 375/376, 809/810, 943/944
Löggjafarþing90Umræður - Óútrædd mál189/190, 333/334, 339/340, 349/350, 463/464, 465/466, 467/468, 469/470, 471/472, 473/474, 475/476, 477/478, 479/480, 481/482, 483/484, 489/490
Löggjafarþing91Umræður (samþ. mál)73/74, 99/100, 173/174, 209/210, 241/242, 271/272, 299/300, 383/384, 385/386, 423/424, 621/622, 647/648, 719/720, 1041/1042, 1043/1044, 1117/1118, 1123/1124, 1129/1130, 1139/1140, 1141/1142, 1143/1144, 1145/1146, 1147/1148, 1149/1150, 1151/1152, 1155/1156, 1159/1160, 1161/1162, 1163/1164, 1165/1166, 1167/1168, 1183/1184, 1187/1188, 1199/1200, 1201/1202, 1209/1210, 1221/1222, 1225/1226, 1227/1228, 1229/1230, 1247/1248, 1251/1252, 1253/1254, 1255/1256, 1257/1258, 1263/1264, 1265/1266, 1267/1268, 1269/1270, 1275/1276, 1333/1334, 1533/1534, 1655/1656, 1659/1660
Löggjafarþing91Umræður - Óútrædd mál315/316, 437/438, 651/652
Löggjafarþing92Umræður (samþ. mál)29/30, 59/60, 61/62, 195/196, 501/502, 519/520, 595/596, 657/658, 665/666, 707/708, 755/756, 757/758, 759/760, 765/766, 767/768, 769/770, 795/796, 797/798, 799/800, 803/804, 805/806, 807/808, 809/810, 815/816, 821/822, 831/832, 833/834, 841/842, 845/846, 849/850, 853/854, 855/856, 857/858, 867/868, 877/878, 883/884, 889/890, 895/896, 909/910, 911/912, 925/926, 935/936, 953/954, 957/958, 959/960, 967/968, 969/970, 975/976, 1023/1024, 1035/1036, 1041/1042, 1051/1052, 1057/1058, 1063/1064, 1065/1066, 1073/1074, 1099/1100, 1101/1102, 1103/1104, 1137/1138, 1153/1154, 1163/1164, 1173/1174, 1179/1180, 1189/1190, 1203/1204, 1207/1208, 1363/1364, 1471/1472, 1599/1600, 1663/1664, 1665/1666, 1669/1670, 1671/1672, 1677/1678, 2191/2192, 2225/2226, 2509/2510
Löggjafarþing92Umræður - Óútrædd mál73/74, 193/194, 195/196, 251/252, 291/292, 293/294
Löggjafarþing93Þingskjöl246, 341, 438, 548, 549, 555, 765, 1533, 1598, 1648, 1852, 1865
Löggjafarþing95Þingskjöl49, 53
Löggjafarþing95Umræður51/52, 73/74, 79/80, 93/94, 153/154, 155/156, 163/164, 177/178, 181/182, 211/212, 213/214, 225/226, 231/232
Löggjafarþing97Þingskjöl372, 499, 544, 551, 626, 801, 820, 1006, 1018, 1060, 1065, 1068, 1239, 1240, 1331, 1402, 1412, 1700, 1767, 1769, 1815, 1817, 1818, 2003
Löggjafarþing101Þingskjöl160, 505, 567
Löggjafarþing101Umræður75/76
Löggjafarþing104Umræður155/156, 175/176, 225/226, 277/278, 483/484, 497/498, 549/550, 551/552, 571/572, 573/574, 617/618, 639/640, 641/642, 707/708, 819/820, 1059/1060, 1137/1138, 1141/1142, 1145/1146, 1147/1148, 1205/1206, 1223/1224, 1225/1226, 1283/1284, 1309/1310, 1487/1488, 1595/1596, 1597/1598, 1681/1682, 1707/1708, 1749/1750, 1751/1752, 1831/1832, 1991/1992, 2039/2040, 2079/2080, 2097/2098, 2137/2138, 2139/2140, 2293/2294, 2365/2366, 2435/2436, 2437/2438, 2477/2478, 2507/2508, 2513/2514, 2523/2524, 2611/2612, 2613/2614, 2621/2622, 2623/2624, 2627/2628, 2629/2630, 2631/2632, 2643/2644, 2645/2646, 2719/2720, 2839/2840, 2861/2862, 2947/2948, 2965/2966, 3057/3058, 3131/3132, 3187/3188, 3251/3252, 3313/3314, 3335/3336, 3629/3630, 3631/3632, 3871/3872, 3901/3902, 3903/3904, 3907/3908, 3911/3912, 3923/3924, 4033/4034, 4055/4056, 4057/4058, 4059/4060, 4061/4062, 4063/4064, 4065/4066, 4147/4148, 4149/4150, 4173/4174, 4185/4186, 4187/4188, 4189/4190, 4195/4196, 4221/4222, 4303/4304, 4305/4306, 4323/4324, 4359/4360, 4361/4362, 4365/4366, 4519/4520, 4523/4524, 4531/4532, 4557/4558, 4605/4606, 4723/4724, 4725/4726, 4727/4728, 4729/4730, 4731/4732, 4733/4734, 4783/4784, 4785/4786, 4787/4788, 4789/4790, 4791/4792, 4797/4798, 4799/4800, 4831/4832, 4865/4866, 4879/4880, 4887/4888, 4889/4890, 4891/4892, 4893/4894
Löggjafarþing105Umræður103/104, 147/148, 223/224, 231/232, 257/258, 315/316, 377/378, 865/866, 867/868, 1155/1156, 1157/1158, 1237/1238, 1243/1244, 1265/1266, 1373/1374, 1643/1644, 1805/1806, 1811/1812, 1819/1820, 1875/1876, 1957/1958, 1983/1984, 2029/2030, 2047/2048, 2059/2060, 2061/2062, 2063/2064, 2075/2076, 2293/2294, 2527/2528, 2529/2530, 2579/2580, 2685/2686, 2745/2746, 2789/2790, 2791/2792, 2795/2796, 2797/2798, 2799/2800, 2803/2804, 2839/2840, 3121/3122, 3123/3124, 3129/3130
Löggjafarþing114Umræður293/294, 311/312, 319/320, 327/328, 615/616
Löggjafarþing119Umræður223/224, 533/534, 539/540, 777/778, 827/828, 891/892, 965/966, 967/968
Löggjafarþing124Umræður13/14, 39/40, 263/264
Löggjafarþing126Þingskjöl23, 303, 304, 435, 443, 608, 621, 655, 662, 670, 1047, 1101, 1120, 1241, 1531, 1532, 1533, 1537, 1627, 1655, 1670, 1694, 2183, 2332, 2444, 2495, 2496, 2497, 2511, 2757, 3019, 3167, 3210, 3269, 3270, 3285, 3288, 3290, 3307, 3308, 3438, 3447, 3525, 3606, 3967, 3968, 3986, 4044, 4216, 4645, 4884, 4930, 5059, 5082, 5172, 5173
Löggjafarþing128Þingskjöl7, 500, 522, 523, 524, 569, 814, 819, 820, 821, 1165, 1350, 1352, 1353, 1505, 1621, 1774, 1775, 2012, 2013, 2080, 2087, 2146, 2685, 2739, 2751, 2946, 2948, 3102, 3301, 3303, 3304, 3307, 3317, 3332, 3518, 3556, 3591, 3855, 3945, 4034, 4049, 4102, 4106, 4214, 4263, 4275, 4277, 4282, 4283, 4286, 4287, 4291, 4295, 4589, 4591, 4840, 5032, 5093, 5791
Löggjafarþing129Umræður107/108
Löggjafarþing133Þingskjöl264, 503, 579, 591, 592, 594, 595, 607, 724, 765, 908, 1010, 1011, 1817, 2100, 2101, 2105, 2360, 2361, 2362, 3508, 3649, 3658, 3659, 3661, 3673, 3801, 3802, 4237, 4240, 4335, 4336, 4374, 4376, 4507, 4561, 4562, 4633, 4742, 4752, 4761, 4788, 4805, 4806, 4882, 4883, 5507, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5545, 5546, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5976, 5985, 5986, 5987, 5989, 6404, 6500, 6502, 6653, 6759, 6799, 6833, 6872, 6904, 6905, 6928, 7159, 7253, 7316, 7317, 7318, 7319, 7338
Löggjafarþing134Þingskjöl162, 170, 172, 173, 194
Löggjafarþing134Umræður63/64, 249/250, 351/352, 547/548, 557/558
Löggjafarþing137Þingskjöl41, 209, 256, 261, 423, 424, 428, 429, 512, 515, 516, 542, 543, 560, 836, 837, 1160
Fara á yfirlit

Alþingi

Athugið að eingöngu eru birt þingskjöl, þingræður og erindi til Alþingis í tengslum við viðkomandi mál, ef skjalið/ræðan hefur þennan merkimiða.

Löggjafarþing 21

Þingmál A111 (Landssjóðshluttaka í Thorefélaginu)[HTML]

Þingræður:
-1. þingfundur - Björn Kristjánsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1909-04-23 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 24

Þingmál A35 (ný nöfn manna og ættarnöfn)[HTML]

Þingræður:
47. þingfundur - Jón Ólafsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1913-08-30 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 28

Þingmál A13 (einkasöluheimild landsstjórnarinnar á steinolíu)[HTML]

Þingræður:
3. þingfundur - Björn Kristjánsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1917-07-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A39 (fasteignamat)[HTML]

Þingræður:
25. þingfundur - Sigurður Eggerz - Ræða hófst: 1917-08-08 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 31

Þingmál A37 (útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.)[HTML]

Þingræður:
26. þingfundur - Magnús Kristjánsson - Ræða hófst: 1919-08-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A133 (lestagjald af skipum)[HTML]

Þingræður:
46. þingfundur - Björn R. Stefánsson - Ræða hófst: 1919-08-27 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 33

Þingmál A3 (fasteignaskattur)[HTML]

Þingræður:
67. þingfundur - Jón Þorláksson - Ræða hófst: 1921-05-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A7 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 7 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1921-02-17 00:00:00

Þingmál A10 (útflutningsgjald af síld o. fl.)[HTML]

Þingræður:
51. þingfundur - Jón Auðunn Jónsson - Ræða hófst: 1921-04-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A41 (fjárlög 1922)[HTML]

Þingræður:
67. þingfundur - Magnús Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1921-05-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A114 (sýsluvegasjóðir)[HTML]

Þingræður:
75. þingfundur - Guðjón Guðlaugsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1921-05-20 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 35

Þingmál A6 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 6 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1923-02-19 00:00:00

Löggjafarþing 36

Þingmál A1 (fjárlög 1925)[HTML]

Þingræður:
33. þingfundur - Sveinn Ólafsson - Ræða hófst: 1924-03-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A61 (bæjargjöld í Reykjavík)[HTML]

Þingræður:
47. þingfundur - Jakob Möller - Ræða hófst: 1924-04-10 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Sigurður Eggerz - Ræða hófst: 1924-04-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A84 (aukaútsvör ríkisstofnana)[HTML]

Þingræður:
26. þingfundur - Magnús Torfason - Ræða hófst: 1924-03-18 00:00:00 - [HTML]
59. þingfundur - Jörundur Brynjólfsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1924-04-30 00:00:00 - [HTML]
59. þingfundur - Tryggvi Þórhallsson - Ræða hófst: 1924-04-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A130 (útsvarsálagning erlendra vátryggingafélaga)[HTML]

Þingræður:
51. þingfundur - Magnús Jónsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1924-04-15 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 37

Þingmál A131 (steinolíuverslunin)[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Sigurjón Þ. Jónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1925-05-11 00:00:00 - [HTML]
6. þingfundur - Klemens Jónsson - Ræða hófst: 1925-05-12 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 38

Þingmál A1 (fjárlög 1927)[HTML]

Þingræður:
40. þingfundur - Tryggvi Þórhallsson - Ræða hófst: 1926-03-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A63 (skemmtanaskattur og þjóðleikhús)[HTML]

Þingræður:
65. þingfundur - Pétur Ottesen - Ræða hófst: 1926-04-29 00:00:00 - [HTML]
65. þingfundur - Jakob Möller - Ræða hófst: 1926-04-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A82 (hlunnindi handa nýjum banka)[HTML]

Þingræður:
60. þingfundur - Jón Þorláksson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1926-04-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A126 (verðtollur)[HTML]

Þingræður:
65. þingfundur - Jón Baldvinsson - Ræða hófst: 1926-04-29 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 39

Þingmál A43 (skemmtanaskattur og þjóðleikhús)[HTML]

Þingræður:
22. þingfundur - Árni Jónsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1927-03-05 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1927-05-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A50 (vörn gegn berklaveiki)[HTML]

Þingræður:
68. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1927-05-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A68 (sýsluvegasjóður)[HTML]

Þingræður:
21. þingfundur - Jónas Kristjánsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1927-03-07 00:00:00 - [HTML]
21. þingfundur - Einar Jónsson - Ræða hófst: 1927-03-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A123 (veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar)[HTML]

Þingræður:
73. þingfundur - Jónas Jónsson frá Hriflu - Ræða hófst: 1927-05-13 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Jón Baldvinsson - Ræða hófst: 1927-05-14 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 40

Þingmál A30 (tilbúinn áburður)[HTML]

Þingræður:
48. þingfundur - Bjarni Ásgeirsson - Ræða hófst: 1928-03-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A112 (vörutollur)[HTML]

Þingræður:
59. þingfundur - Jón Ólafsson - Ræða hófst: 1928-03-28 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 41

Þingmál A26 (kvikmyndir og kvikmyndahús)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 237 (nefndarálit) útbýtt þann 1929-04-03 00:00:00

Þingmál A34 (rannsókn á rekstri togaraútgerðarinnar)[HTML]

Þingræður:
18. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1929-03-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A39 (einkasala á síld)[HTML]

Þingræður:
60. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson - Ræða hófst: 1929-05-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A69 (verðtollur)[HTML]

Þingræður:
46. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1929-04-16 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 42

Þingmál A1 (fjárlög 1931)[HTML]

Þingræður:
62. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson - Ræða hófst: 1930-03-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A9 (flugmálasjóður Íslands)[HTML]

Þingræður:
18. þingfundur - Ingvar Pálmason (Nefnd) - Ræða hófst: 1930-02-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A20 (kvikmyndir og kvikmyndahús)[HTML]

Þingræður:
7. þingfundur - Jónas Jónsson frá Hriflu (dómsmálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1930-01-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A31 (sala Hólma í Reyðarfirði)[HTML]

Þingræður:
55. þingfundur - Jón Baldvinsson - Ræða hófst: 1930-03-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A65 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
69. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1930-04-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A132 (Fiskveiðasjóður Íslands)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson - Ræða hófst: 1930-02-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A198 (raforkuvirki)[HTML]

Þingræður:
42. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1930-03-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A440 (styrkur samkvæmt jarðræktarlögunum)[HTML]

Þingræður:
85. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson - Ræða hófst: 1930-04-17 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 43

Þingmál A4 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Halldór Stefánsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1931-03-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A10 (bifreiðaskattur)[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Einar Árnason (fjármálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1931-02-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A87 (flugmálasjóður Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 87 (frumvarp) útbýtt þann 1931-03-04 00:00:00

Þingmál A104 (raforkuvirki)[HTML]

Þingræður:
20. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - útbýting þingskjala - Ræða hófst: 1931-03-10 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 44

Þingmál A36 (Flugmálasjóður Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 36 (frumvarp) útbýtt þann 1931-07-18 00:00:00

Löggjafarþing 45

Þingmál A1 (fjárlög 1933)[HTML]

Þingræður:
42. þingfundur - Ólafur Thors - Ræða hófst: 1932-04-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A4 (bifreiðaskattur o.fl.)[HTML]

Þingræður:
25. þingfundur - Ásgeir Ásgeirsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1932-03-10 00:00:00 - [HTML]
28. þingfundur - Bernharð Stefánsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1932-03-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A157 (verðtollur)[HTML]

Þingræður:
67. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson - Ræða hófst: 1932-05-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A165 (hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað)[HTML]

Þingræður:
62. þingfundur - Pétur Ottesen - Ræða hófst: 1932-04-28 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Jón Auðunn Jónsson - Ræða hófst: 1932-04-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A189 (einkasala á bifreiðum og mótorvélum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 189 (frumvarp) útbýtt þann 1932-03-16 00:00:00

Þingmál A217 (flugmálasjóður Íslands)[HTML]

Þingræður:
61. þingfundur - Jón Ólafsson - Ræða hófst: 1932-04-27 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 46

Þingmál A4 (bifreiðaskatt og fl.)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Sveinbjörn Högnason - Ræða hófst: 1933-03-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A57 (hámarkslaun)[HTML]

Þingræður:
87. þingfundur - Jón Þorláksson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1933-06-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A168 (viðbótar- tekju- og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
85. þingfundur - Jón Þorláksson - Ræða hófst: 1933-05-31 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 48

Þingmál A5 (útflutningsgjald)[HTML]

Þingræður:
61. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1934-12-14 00:00:00 - [HTML]
61. þingfundur - Ingvar Pálmason - Ræða hófst: 1934-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A12 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1934-10-08 00:00:00 - [HTML]
4. þingfundur - Ólafur Thors - Ræða hófst: 1934-10-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A31 (sala mjólkur og rjóma)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 361 (nefndarálit) útbýtt þann 1934-11-09 00:00:00
Þingræður:
37. þingfundur - Jónas Jónsson frá Hriflu (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1934-11-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A76 (einkasala á bifreiðum o.fl.)[HTML]

Þingræður:
56. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson - Ræða hófst: 1934-12-11 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 49

Þingmál A1 (fjárlög 1936)[HTML]

Þingræður:
25. þingfundur - Hermann Jónasson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1935-12-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A21 (ríkisrekstur atvinnuvega og ríkiseignarjarða)[HTML]

Þingræður:
7. þingfundur - Þorsteinn Briem - Ræða hófst: 1935-04-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A50 (bæjargjöld í Vestmannaeyjum)[HTML]

Þingræður:
34. þingfundur - Páll Þorbjörnsson - Ræða hófst: 1935-03-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A52 (Söfnunarsjóður Íslands)[HTML]

Þingræður:
27. þingfundur - Magnús Jónsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1935-03-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A56 (bæjargjöld á Ísafirði)[HTML]

Þingræður:
41. þingfundur - Jón Auðunn Jónsson - Ræða hófst: 1935-04-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A83 (bráðabirgðaverðtollur)[HTML]

Þingræður:
83. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson - Ræða hófst: 1935-11-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A165 (vörugjald Sauðárkrókshrepps)[HTML]

Þingræður:
82. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1935-11-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A192 (bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs)[HTML]

Þingræður:
98. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson - Ræða hófst: 1935-12-13 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson - Ræða hófst: 1935-12-17 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Ólafur Thors (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1935-12-17 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 50

Þingmál A16 (útflutningsgjald)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Jónas Guðmundsson - Ræða hófst: 1936-03-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A30 (tekjur bæjar- og sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
56. þingfundur - Bernharð Stefánsson - Ræða hófst: 1936-04-25 00:00:00 - [HTML]
59. þingfundur - Sigurjón Á. Ólafsson (4. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1936-04-29 00:00:00 - [HTML]
69. þingfundur - Jónas Guðmundsson - Ræða hófst: 1936-05-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A122 (skattfrelsi mjólkursamsölu og fisksölusambands)[HTML]

Þingræður:
66. þingfundur - Sigurjón Á. Ólafsson - Ræða hófst: 1936-05-06 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 51

Þingmál A51 (skemmtanaskattur)[HTML]

Þingræður:
14. þingfundur - Bjarni Ásgeirsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1937-03-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A84 (sala mjólkur og rjóma o. fl.)[HTML]

Þingræður:
43. þingfundur - Pétur Ottesen - Ræða hófst: 1937-04-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A89 (tekjur bæjar- og sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
29. þingfundur - Thor Thors - Ræða hófst: 1937-04-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A97 (verðlag á almennum nauðsynjavörum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 127 (frumvarp) útbýtt þann 1937-03-23 00:00:00

Löggjafarþing 52

Þingmál A1 (fjárlög 1938)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Brynjólfur Bjarnason - Ræða hófst: 1937-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A10 (fasteignamat)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 139 (breytingartillaga) útbýtt þann 1937-11-18 00:00:00

Þingmál A101 (tekjur bæjar- og sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
43. þingfundur - Sigurjón Á. Ólafsson - Ræða hófst: 1937-12-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A106 (síldarverksmiðjur ríkisins)[HTML]

Þingræður:
44. þingfundur - Sigurjón Á. Ólafsson (3. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1937-12-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A107 (fiskimálanefnd o. fl.)[HTML]

Þingræður:
50. þingfundur - Bjarni Snæbjörnsson - Ræða hófst: 1937-12-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A115 (ríkisatvinna skyldmenna)[HTML]

Þingræður:
39. þingfundur - Sveinbjörn Högnason - Ræða hófst: 1937-11-30 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 53

Þingmál A12 (skemmtanaskattur)[HTML]

Þingræður:
29. þingfundur - Pétur Ottesen - Ræða hófst: 1938-03-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A34 (atvinna við siglingar)[HTML]

Þingræður:
54. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1938-04-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A63 (vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað)[HTML]

Þingræður:
35. þingfundur - Bernharð Stefánsson - Ræða hófst: 1938-03-28 00:00:00 - [HTML]
53. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1938-04-25 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 54

Þingmál A1 (fjárlög 1940)[HTML]

Þingræður:
3. þingfundur - Stefán Stefánsson - Ræða hófst: 1939-02-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A14 (síldarverksmiðjur ríkisins)[HTML]

Þingræður:
10. þingfundur - Erlendur Þorsteinsson - Ræða hófst: 1939-04-25 00:00:00 - [HTML]
21. þingfundur - Skúli Guðmundsson - Ræða hófst: 1939-03-21 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Ingvar Pálmason (Nefnd) - Ræða hófst: 1939-04-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A78 (tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 159 (frumvarp nefndar) útbýtt þann 1939-04-17 00:00:00

Þingmál A113 (skatt- og útsvarsgreiðsla af stríðsáhættuþóknun)[HTML]

Þingræður:
79. þingfundur - Ásgeir Ásgeirsson - Ræða hófst: 1939-12-09 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 55

Þingmál A71 (raforkuveitusjóður)[HTML]

Þingræður:
24. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1940-03-28 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 56

Þingmál A7 (bifreiðaskattur o.fl.)[HTML]

Þingræður:
66. þingfundur - Sveinbjörn Högnason - Ræða hófst: 1941-05-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A47 (tollskrá o. fl.)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Ísleifur Högnason - flutningsræða - Ræða hófst: 1941-03-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A102 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
38. þingfundur - Magnús Jónsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1941-04-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A132 (tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé verðbréf og skuldabréfa)[HTML]

Þingræður:
65. þingfundur - Skúli Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1941-05-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A145 (bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstað)[HTML]

Þingræður:
55. þingfundur - Páll Zóphóníasson - Ræða hófst: 1941-05-08 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Bjarni Snæbjörnsson - Ræða hófst: 1941-06-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A168 (ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna)[HTML]

Þingræður:
75. þingfundur - Stefán Stefánsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1941-06-10 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 58

Þingmál A14 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
18. þingfundur - Eysteinn Jónsson (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1941-11-07 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 59

Þingmál A2 (dómnefnd í kaupgjalds- og verðlagsmálum)[HTML]

Þingræður:
44. þingfundur - Jakob Möller (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1942-04-29 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Eysteinn Jónsson (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1942-04-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A69 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 180 (nefndarálit) útbýtt þann 1942-04-15 00:00:00
Þingræður:
29. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1942-04-07 00:00:00 - [HTML]
29. þingfundur - Jakob Möller (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1942-04-07 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Erlendur Þorsteinsson - Ræða hófst: 1942-04-29 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Eysteinn Jónsson (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1942-04-29 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Magnús Jónsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1942-05-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A70 (stríðsgróðaskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 199 (nefndarálit) útbýtt þann 1942-04-17 00:00:00
Þingræður:
30. þingfundur - Garðar Þorsteinsson - Ræða hófst: 1942-04-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A139 (vantraust á ríkisstjórnina)[HTML]

Þingræður:
18. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1942-05-20 00:00:00 - [HTML]
19. þingfundur - Jakob Möller (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1942-05-21 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 60

Þingmál A1 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1942-08-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A31 (flutningastyrkur til hafnleysishéraða)[HTML]

Þingræður:
12. þingfundur - Eiríkur Einarsson - Ræða hófst: 1942-09-02 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 61

Þingmál A40 (útsvar)[HTML]

Þingræður:
29. þingfundur - Finnur Jónsson - Ræða hófst: 1943-01-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A140 (dýrtíðarráðstafanir)[HTML]

Þingræður:
98. þingfundur - Hermann Jónasson - Ræða hófst: 1943-04-13 00:00:00 - [HTML]
98. þingfundur - Pétur Magnússon (Nefnd) - Ræða hófst: 1943-04-13 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1943-04-13 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1943-04-13 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 62

Þingmál A3 (eignaraukaskattur)[HTML]

Þingræður:
63. þingfundur - Haraldur Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1943-12-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A27 (fjárlög 1944)[HTML]

Þingræður:
11. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1943-09-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A48 (verðlag)[HTML]

Þingræður:
18. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1943-09-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A191 (lækka verð á vörum innan lands)[HTML]

Þingræður:
44. þingfundur - Jakob Möller - flutningsræða - Ræða hófst: 1943-12-16 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 63

Þingmál A89 (ráðstafanir vegna dýrtíðar o.fl.)[HTML]

Þingræður:
47. þingfundur - Björn Ólafsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1944-09-11 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1944-09-11 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1944-09-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A128 (búnaðarmálasjóður)[HTML]

Þingræður:
121. þingfundur - Finnur Jónsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1945-02-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A140 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
140. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1945-03-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A143 (fjárlög 1945)[HTML]

Þingræður:
70. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1944-12-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A148 (dýrtíðarráðstafanir)[HTML]

Þingræður:
56. þingfundur - Jón Pálmason (Nefnd) - Ræða hófst: 1944-09-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A203 (olíugeymar o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 581 (frumvarp) útbýtt þann 1944-11-29 00:00:00
Þingræður:
80. þingfundur - Ingvar Pálmason - flutningsræða - Ræða hófst: 1944-12-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A227 (hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi)[HTML]

Þingræður:
93. þingfundur - Páll Zóphóníasson - Ræða hófst: 1944-12-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A257 (veltuskattur)[HTML]

Þingræður:
106. þingfundur - Pétur Magnússon (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1945-01-19 00:00:00 - [HTML]
128. þingfundur - Bernharð Stefánsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1945-02-15 00:00:00 - [HTML]
128. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1945-02-15 00:00:00 - [HTML]
129. þingfundur - Pétur Magnússon (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1945-02-16 00:00:00 - [HTML]
129. þingfundur - Jónas Jónsson frá Hriflu - Ræða hófst: 1945-02-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A283 (skattgreiðslur h/f Eimskipafélags Íslands)[HTML]

Þingræður:
129. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1945-02-14 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 64

Þingmál A41 (bifreiðaskattur o.fl.)[HTML]

Þingræður:
16. þingfundur - Páll Þorsteinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1945-10-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A204 (bifreiðaskattur o.fl.)[HTML]

Þingræður:
93. þingfundur - Gísli Sveinsson - Ræða hófst: 1946-03-22 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 66

Þingmál A12 (fjárlög 1947)[HTML]

Þingræður:
48. þingfundur - Eysteinn Jónsson (menntamálaráðherra) - Ræða hófst: 1947-04-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A41 (skipulag og hýsing prestssetra)[HTML]

Þingræður:
83. þingfundur - Páll Þorsteinsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1947-02-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A119 (skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o. fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 229 (frumvarp nefndar) útbýtt þann 1946-12-17 00:00:00
Þingskjal nr. 256 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1946-12-20 00:00:00

Þingmál A124 (bátaútvegurinn o. fl.)[HTML]

Þingræður:
44. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1946-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A143 (kvikmyndastofnun ríkisins)[HTML]

Þingræður:
60. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1947-01-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A220 (gjald af innlendum tollvörutegundum)[HTML]

Þingræður:
111. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1947-04-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A221 (bifreiðaskattur)[HTML]

Þingræður:
110. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1947-04-11 00:00:00 - [HTML]
111. þingfundur - Sigfús Sigurhjartarson - Ræða hófst: 1947-04-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A238 (skemmtanaskattur og þjóðleikhús)[HTML]

Þingræður:
122. þingfundur - Jónas Jónsson frá Hriflu - Ræða hófst: 1947-05-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A255 (eignakönnun)[HTML]

Þingræður:
136. þingfundur - Ásgeir Ásgeirsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1947-05-21 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 67

Þingmál A43 (búnaðarmálasjóður)[HTML]

Þingræður:
73. þingfundur - Jón Pálmason (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1948-03-15 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1948-03-15 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Jónas Jónsson frá Hriflu - Ræða hófst: 1948-03-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A84 (sóknargjöld)[HTML]

Þingræður:
20. þingfundur - Sigfús Sigurhjartarson - Ræða hófst: 1947-11-18 00:00:00 - [HTML]
66. þingfundur - Sigfús Sigurhjartarson - Ræða hófst: 1948-03-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A94 (dýrtíðarráðstafanir)[HTML]

Þingræður:
25. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1947-12-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A104 (sölugjald af jörðum)[HTML]

Þingræður:
30. þingfundur - Páll Zóphóníasson - Ræða hófst: 1947-12-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A116 (dýrtíðarráðstafanir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 217 (breytingartillaga) útbýtt þann 1947-12-17 00:00:00
Þingræður:
33. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1947-12-15 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 68

Þingmál A40 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 178 (nefndarálit) útbýtt þann 1948-12-09 00:00:00
Þingræður:
66. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1949-02-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A78 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 130 (frumvarp) útbýtt þann 1948-11-24 00:00:00

Þingmál A140 (skemmtanaskattur og þjóðleikhús)[HTML]

Þingræður:
71. þingfundur - Emil Jónsson (samgönguráðherra) - Ræða hófst: 1949-02-25 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Jörundur Brynjólfsson - Ræða hófst: 1949-03-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A164 (orkuver og orkuveitur)[HTML]

Þingræður:
92. þingfundur - Hermann Jónasson (Nefnd) - Ræða hófst: 1949-05-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A192 (eignakönnun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 564 (frumvarp nefndar) útbýtt þann 1949-04-25 00:00:00

Þingmál A207 (bifreiðaskattur o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 688 (nefndarálit) útbýtt þann 1949-05-10 00:00:00
Þingræður:
98. þingfundur - Hermann Jónasson - Ræða hófst: 1949-05-06 00:00:00 - [HTML]
99. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1949-05-07 00:00:00 - [HTML]
99. þingfundur - Gísli Jónsson - Ræða hófst: 1949-05-07 00:00:00 - [HTML]
105. þingfundur - Einar Olgeirsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1949-05-10 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 69

Þingmál A30 (stóríbúðaskattur)[HTML]

Þingræður:
6. þingfundur - Bjarni Benediktsson (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1949-11-29 00:00:00 - [HTML]
6. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1949-11-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A38 (fjárlög 1950)[HTML]

Þingræður:
47. þingfundur - Hermann Jónasson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1950-05-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A44 (verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur)[HTML]

Þingræður:
80. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1950-03-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A49 (húsaleiga)[HTML]

Þingræður:
106. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1950-05-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A53 (eignakönnun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 71 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1949-12-06 00:00:00
Þingræður:
9. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson (sjávarútvegsráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1949-12-08 00:00:00 - [HTML]
65. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1950-02-28 00:00:00 - [HTML]
66. þingfundur - Páll Zóphóníasson - Ræða hófst: 1950-03-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A61 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 86 (frumvarp) útbýtt þann 1949-12-11 00:00:00
Þingræður:
13. þingfundur - Rannveig Þorsteinsdóttir - Ræða hófst: 1949-12-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A104 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
95. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1950-05-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A125 (gengisskráning o.fl.)[HTML]

Þingræður:
55. þingfundur - Björn Ólafsson (fjármálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1950-02-27 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1950-03-15 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Einar Olgeirsson (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1950-03-15 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Gísli Jónsson - Ræða hófst: 1950-03-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A137 (dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna)[HTML]

Þingræður:
84. þingfundur - Gísli Jónsson - Ræða hófst: 1950-03-30 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 70

Þingmál A10 (dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 327 (framhaldsnefndarálit) útbýtt þann 1950-12-12 00:00:00

Þingmál A33 (gengisskráning o.fl.)[HTML]

Þingræður:
7. þingfundur - Björn Ólafsson (viðskiptaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1950-10-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A38 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 55 (frumvarp) útbýtt þann 1950-10-20 00:00:00
Þingræður:
49. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1951-01-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A97 (tollskrá o.fl.)[HTML]

Þingræður:
21. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1950-11-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A137 (fasteignamat)[HTML]

Þingræður:
50. þingfundur - Pétur Ottesen - Ræða hófst: 1951-01-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B17 ()[HTML]

Þingræður:
47. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason - Ræða hófst: 1951-02-26 00:00:00 - [HTML]
48. þingfundur - Hermann Jónasson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1951-02-28 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 71

Þingmál A1 (fjárlög fyrir árið 1952)[HTML]

Þingræður:
23. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1951-12-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A11 (dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 11 (frumvarp) útbýtt þann 1951-10-03 00:00:00

Þingmál A15 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
11. þingfundur - Skúli Guðmundsson - Ræða hófst: 1951-10-12 00:00:00 - [HTML]
11. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason - Ræða hófst: 1951-10-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A25 (lánveitingar til íbúðabygginga)[HTML]

Þingræður:
9. þingfundur - Gunnar Thoroddsen - Ræða hófst: 1951-10-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A26 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 27 (frumvarp) útbýtt þann 1951-10-05 00:00:00

Þingmál A81 (heildarendurskoðun á skattalögum o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 612 (nál. með brtt.) útbýtt þann 1952-01-14 00:00:00
Þingræður:
32. þingfundur - Ásmundur Sigurðsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1952-01-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A93 (skattfrelsi sparifjár)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 163 (frumvarp) útbýtt þann 1951-11-05 00:00:00
Þingræður:
56. þingfundur - Karl Kristjánsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1952-01-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A94 (Fyrningarsjóður Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 396 (nefndarálit) útbýtt þann 1951-12-07 00:00:00

Þingmál A119 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 236 (frumvarp) útbýtt þann 1951-11-20 00:00:00

Þingmál A167 (fasteignaskattar til sveitarsjóða)[HTML]

Þingræður:
69. þingfundur - Karl Kristjánsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1952-01-23 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 72

Þingmál A1 (fjárlög 1953)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 283 (nefndarálit) útbýtt þann 1952-11-26 00:00:00
Þingræður:
3. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1952-10-07 00:00:00 - [HTML]
22. þingfundur - Ásmundur Sigurðsson - Ræða hófst: 1952-12-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A11 (tekjuskattsviðauki)[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason - Ræða hófst: 1952-10-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A13 (dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna)[HTML]

Þingræður:
33. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1952-12-02 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Gísli Jónsson - Ræða hófst: 1952-12-18 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1952-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A19 (tekjuöflun til íþróttasjóðs)[HTML]

Þingræður:
10. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1952-10-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A39 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 39 (frumvarp) útbýtt þann 1952-10-06 00:00:00

Þingmál A40 (verðjöfnun á olíu og bensíni)[HTML]

Þingræður:
61. þingfundur - Bjarni Benediktsson (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1953-01-31 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Bjarni Benediktsson (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1953-02-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A86 (skemmtanaskattur)[HTML]

Þingræður:
14. þingfundur - Karl Kristjánsson - Ræða hófst: 1952-10-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A90 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 110 (frumvarp) útbýtt þann 1952-10-22 00:00:00
Þingræður:
17. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1952-10-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A108 (endurgreiðsla tolla og skatta af efni til skipa)[HTML]

Þingræður:
18. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1952-10-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A118 (hundahald)[HTML]

Þingræður:
20. þingfundur - Steingrímur Steinþórsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1952-11-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A139 (lax- og silungsveiði)[HTML]

Þingræður:
33. þingfundur - Gísli Jónsson - Ræða hófst: 1952-12-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A149 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
29. þingfundur - Steingrímur Aðalsteinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1952-11-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A174 (jafnvirðiskaup og vöruskipti)[HTML]

Þingræður:
34. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1952-12-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A190 (lækkun skatta)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 491 (frumvarp) útbýtt þann 1952-12-19 00:00:00
Þingræður:
50. þingfundur - Jóhann Hafstein - Ræða hófst: 1953-01-15 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Jóhann Hafstein - flutningsræða - Ræða hófst: 1953-01-16 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 73

Þingmál A1 (fjárlög 1954)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 262 (nefndarálit) útbýtt þann 1953-12-07 00:00:00
Þingræður:
22. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1953-12-08 00:00:00 - [HTML]
22. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1953-12-08 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Gils Guðmundsson - Ræða hófst: 1953-12-14 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1953-12-14 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1953-12-15 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Gils Guðmundsson - Ræða hófst: 1953-12-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A4 (dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna)[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason - Ræða hófst: 1953-10-07 00:00:00 - [HTML]
19. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1953-11-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A11 (aukatekjur ríkissjóðs)[HTML]

Þingræður:
80. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1954-04-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A39 (stóreignarskattur)[HTML]

Þingræður:
7. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1953-10-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A134 (hafnargerðir í Vestmannaeyjum)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Karl Guðjónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1954-02-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A179 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 521 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1954-03-23 00:00:00
Þingskjal nr. 612 (breytingartillaga) útbýtt þann 1954-03-31 00:00:00
Þingskjal nr. 624 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1954-04-02 00:00:00
Þingskjal nr. 648 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1954-04-05 00:00:00
Þingskjal nr. 689 (nefndarálit) útbýtt þann 1954-04-06 00:00:00
Þingskjal nr. 690 (breytingartillaga) útbýtt þann 1954-04-06 00:00:00
Þingskjal nr. 691 (nefndarálit) útbýtt þann 1954-04-06 00:00:00
Þingskjal nr. 730 (breytingartillaga) útbýtt þann 1954-04-07 00:00:00
Þingskjal nr. 767 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1954-04-09 00:00:00
Þingræður:
67. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1954-03-24 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Jóhann Hafstein - Ræða hófst: 1954-03-24 00:00:00 - [HTML]
68. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1954-03-25 00:00:00 - [HTML]
68. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1954-03-25 00:00:00 - [HTML]
68. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1954-03-25 00:00:00 - [HTML]
68. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1954-03-25 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-03-31 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Skúli Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-03-31 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-03-31 00:00:00 - [HTML]
76. þingfundur - Skúli Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-04-02 00:00:00 - [HTML]
76. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-04-02 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1954-04-05 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Brynjólfur Bjarnason - Ræða hófst: 1954-04-05 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1954-04-05 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Páll Zóphóníasson - Ræða hófst: 1954-04-05 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - Ræða hófst: 1954-04-05 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Gísli Jónsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-04-06 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Haraldur Guðmundsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-04-06 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Brynjólfur Bjarnason - Ræða hófst: 1954-04-06 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Haraldur Guðmundsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-04-06 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Gísli Jónsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-04-06 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Haraldur Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-04-06 00:00:00 - [HTML]
80. þingfundur - Haraldur Guðmundsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-04-08 00:00:00 - [HTML]
80. þingfundur - Haraldur Guðmundsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-04-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A183 (Framkvæmdabanki Íslands)[HTML]

Þingræður:
80. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1954-04-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A212 (ólöglega innfluttar vörur)[HTML]

Þingræður:
10. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1953-10-22 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 74

Þingmál A1 (fjárlög 1955)[HTML]

Þingræður:
24. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1954-12-08 00:00:00 - [HTML]
24. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1954-12-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A13 (aðstoð við togaraútgerðina)[HTML]

Þingræður:
3. þingfundur - Gils Guðmundsson - Ræða hófst: 1954-10-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A99 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
52. þingfundur - Karl Kristjánsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1955-02-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A134 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 313 (frumvarp) útbýtt þann 1954-12-17 00:00:00

Þingmál A141 (brunatryggingar utan Reykjavíkur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 335 (frumvarp) útbýtt þann 1955-02-09 00:00:00

Þingmál A183 (húsnæðismál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 637 (breytingartillaga) útbýtt þann 1955-04-25 00:00:00
Þingskjal nr. 748 (breytingartillaga) útbýtt þann 1955-05-05 00:00:00
Þingræður:
73. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1955-04-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A188 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
72. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1955-04-15 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Haraldur Guðmundsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1955-05-02 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1955-04-26 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1955-04-26 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1955-04-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B15 ()[HTML]

Þingræður:
57. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1955-05-09 00:00:00 - [HTML]
58. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1955-05-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B18 ()[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1955-02-04 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 75

Þingmál A1 (fjárlög 1956)[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1955-10-17 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1956-01-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A64 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
11. þingfundur - Haraldur Guðmundsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1955-10-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A69 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 76 (frumvarp) útbýtt þann 1955-10-27 00:00:00
Þingræður:
13. þingfundur - Karl Guðjónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1955-10-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A79 (milliliðagróði)[HTML]

Þingræður:
50. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1956-03-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A95 (endurskoðun skattalaga)[HTML]

Þingræður:
17. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1955-11-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A126 (bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði)[HTML]

Þingræður:
36. þingfundur - Ólafur Thors (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1955-12-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A145 (bráðabirgðabreyting nokkurra laga)[HTML]

Þingræður:
55. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason - Ræða hófst: 1956-01-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A146 (framleiðslusjóður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 314 (nefndarálit) útbýtt þann 1956-01-30 00:00:00
Þingskjal nr. 316 (nefndarálit) útbýtt þann 1956-01-30 00:00:00
Þingræður:
58. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1956-01-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B17 ()[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1955-11-07 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 76

Þingmál A1 (fjárlög 1957)[HTML]

Þingræður:
34. þingfundur - Magnús Jónsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1957-02-18 00:00:00 - [HTML]
34. þingfundur - Karl Guðjónsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1957-02-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A37 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 38 (frumvarp) útbýtt þann 1956-11-05 00:00:00

Þingmál A59 (innflutningur á olíum og bensíni)[HTML]

Þingræður:
20. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1957-01-23 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Bjarni Benediktsson - Ræða hófst: 1957-01-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A60 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
21. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1956-11-26 00:00:00 - [HTML]
22. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1956-11-27 00:00:00 - [HTML]
22. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1956-11-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A61 (útsvör)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 80 (frumvarp) útbýtt þann 1956-11-23 00:00:00

Þingmál A82 (innheimta opinberra gjalda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 668 (nefndarálit) útbýtt þann 1957-05-28 00:00:00

Þingmál A92 (útflutningssjóður o. fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 172 (nefndarálit) útbýtt þann 1956-12-20 00:00:00
Þingskjal nr. 184 (nefndarálit) útbýtt þann 1956-12-21 00:00:00
Þingræður:
40. þingfundur - Sigurður Bjarnason - Ræða hófst: 1956-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A95 (ferðamannagjaldeyrir)[HTML]

Þingræður:
25. þingfundur - Ólafur Björnsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1957-02-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A99 (sala og útflutningur sjávarafurða o. fl.)[HTML]

Þingræður:
70. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1957-03-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A105 (lækkun tekjuskatts af lágtekjum)[HTML]

Þingræður:
49. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1957-02-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A142 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 376 (frumvarp) útbýtt þann 1957-03-26 00:00:00
Þingræður:
78. þingfundur - Alfreð Gíslason - flutningsræða - Ræða hófst: 1957-03-28 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Páll Zóphóníasson - Ræða hófst: 1957-03-28 00:00:00 - [HTML]
112. þingfundur - Alfreð Gíslason - Ræða hófst: 1957-05-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A159 (skattur á stóreignir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 435 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1957-04-11 00:00:00
Þingskjal nr. 558 (framhaldsnefndarálit) útbýtt þann 1957-05-18 00:00:00
Þingskjal nr. 579 (frv. (afgr. frá deild)) útbýtt þann 1957-05-22 00:00:00
Þingskjal nr. 629 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1957-05-24 00:00:00
Þingræður:
86. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1957-04-12 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Jóhann Hafstein (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1957-05-20 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Áki Jakobsson - Ræða hófst: 1957-05-20 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Bjarni Benediktsson - Ræða hófst: 1957-05-20 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Emil Jónsson - Ræða hófst: 1957-05-20 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1957-05-20 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Skúli Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1957-05-20 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Jóhann Hafstein (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1957-05-20 00:00:00 - [HTML]
105. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1957-05-22 00:00:00 - [HTML]
105. þingfundur - Sigurður Bjarnason - Ræða hófst: 1957-05-22 00:00:00 - [HTML]
107. þingfundur - Sigurður Bjarnason (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1957-05-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A160 (húsnæðismálastofnun)[HTML]

Þingræður:
88. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1957-04-12 00:00:00 - [HTML]
102. þingfundur - Bjarni Benediktsson - Ræða hófst: 1957-05-21 00:00:00 - [HTML]
104. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1957-05-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A174 (menningarsjóður og menntamálaráð)[HTML]

Þingræður:
103. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason (menntamálaráðherra) - Ræða hófst: 1957-05-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A175 (vísindasjóður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 669 (nefndarálit) útbýtt þann 1957-05-28 00:00:00

Þingmál A176 (skemmtanaskattur og þjóðleikhús)[HTML]

Þingræður:
111. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1957-05-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A206 (skattfrádráttur)[HTML]

Þingræður:
64. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1957-03-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B18 ()[HTML]

Þingræður:
61. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1957-05-27 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Bjarni Benediktsson - Ræða hófst: 1957-05-28 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1957-05-28 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1957-05-28 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 77

Þingmál A1 (fjárlög fyrir árið 1958)[HTML]

Þingræður:
3. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1957-10-16 00:00:00 - [HTML]
3. þingfundur - Emil Jónsson - Ræða hófst: 1957-10-16 00:00:00 - [HTML]
19. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1957-12-13 00:00:00 - [HTML]
19. þingfundur - Karl Guðjónsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1957-12-13 00:00:00 - [HTML]
21. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1957-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A11 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 14 (frumvarp) útbýtt þann 1957-10-16 00:00:00
Þingræður:
5. þingfundur - Karl Guðjónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1957-10-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A81 (skemmtanaskattur og þjóðleikhús)[HTML]

Þingræður:
45. þingfundur - Bjarni Benediktsson - Ræða hófst: 1957-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A100 (skattur á stóreignir)[HTML]

Þingræður:
63. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1958-03-07 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1958-03-07 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Eggert G. Þorsteinsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1958-03-21 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Gunnar Thoroddsen - Ræða hófst: 1958-03-25 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson - Ræða hófst: 1958-03-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A130 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 261 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1958-02-24 00:00:00
Þingskjal nr. 489 (nál. með brtt.) útbýtt þann 1958-05-12 00:00:00
Þingskjal nr. 544 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1958-05-21 00:00:00
Þingræður:
56. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1958-02-25 00:00:00 - [HTML]
56. þingfundur - Jóhann Hafstein - Ræða hófst: 1958-02-25 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Skúli Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1958-05-13 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Björn Ólafsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1958-05-13 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Ólafur Björnsson - Ræða hófst: 1958-05-13 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Jón Pálmason - Ræða hófst: 1958-05-13 00:00:00 - [HTML]
100. þingfundur - Pétur Ottesen - Ræða hófst: 1958-05-19 00:00:00 - [HTML]
104. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1958-05-22 00:00:00 - [HTML]
104. þingfundur - Karl Kristjánsson - Ræða hófst: 1958-05-22 00:00:00 - [HTML]
106. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1958-05-24 00:00:00 - [HTML]
107. þingfundur - Jóhann Þ. Jósefsson - Ræða hófst: 1958-05-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A131 (samvinnufélög)[HTML]

Þingræður:
84. þingfundur - Björn Ólafsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1958-04-28 00:00:00 - [HTML]
84. þingfundur - Jóhann Hafstein - Ræða hófst: 1958-04-28 00:00:00 - [HTML]
84. þingfundur - Björn Ólafsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1958-04-28 00:00:00 - [HTML]
98. þingfundur - Páll Zóphóníasson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1958-05-16 00:00:00 - [HTML]
98. þingfundur - Páll Zóphóníasson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1958-05-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A172 (aðstoð við vangefið fólk)[HTML]

Þingræður:
88. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1958-05-06 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1958-05-06 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Benedikt Gröndal (Nefnd) - Ræða hófst: 1958-05-20 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1958-05-20 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Benedikt Gröndal (Nefnd) - Ræða hófst: 1958-05-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A186 (útflutningssjóður o. fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 540 (nefndarálit) útbýtt þann 1958-05-20 00:00:00
Þingræður:
95. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1958-05-14 00:00:00 - [HTML]
96. þingfundur - Eysteinn Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1958-05-16 00:00:00 - [HTML]
105. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1958-05-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B14 ()[HTML]

Þingræður:
53. þingfundur - Pétur Pétursson - Ræða hófst: 1958-06-03 00:00:00 - [HTML]
53. þingfundur - Benedikt Gröndal - Ræða hófst: 1958-06-09 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 78

Þingmál A33 (rithöfundaréttur og prentréttur)[HTML]

Þingræður:
78. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1959-02-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A45 (búnaðarmálasjóður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 152 (nál. með rökst.) útbýtt þann 1959-01-07 00:00:00
Þingræður:
56. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1959-01-15 00:00:00 - [HTML]
69. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1959-02-02 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Sigurður Ó. Ólafsson - Ræða hófst: 1959-03-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A87 (niðurfærsla verðlags og launa o. fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 214 (nefndarálit) útbýtt þann 1959-01-29 00:00:00
Þingræður:
60. þingfundur - Emil Jónsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1959-01-22 00:00:00 - [HTML]
61. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1959-01-23 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Gunnar Jóhannsson - Ræða hófst: 1959-01-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A90 (útflutningssjóður o. fl.)[HTML]

Þingræður:
63. þingfundur - Emil Jónsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1959-01-27 00:00:00 - [HTML]
121. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1959-05-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A107 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 306 (breytingartillaga) útbýtt þann 1959-03-05 00:00:00

Þingmál A122 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 372 (breytingartillaga) útbýtt þann 1959-04-10 00:00:00
Þingskjal nr. 421 (frv. (afgr. frá deild)) útbýtt þann 1959-04-19 00:00:00
Þingræður:
108. þingfundur - Björn Jónsson - Ræða hófst: 1959-04-27 00:00:00 - [HTML]
108. þingfundur - Karl Kristjánsson - Ræða hófst: 1959-04-27 00:00:00 - [HTML]
108. þingfundur - Páll Zóphóníasson - Ræða hófst: 1959-04-27 00:00:00 - [HTML]
109. þingfundur - Skúli Guðmundsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1959-04-16 00:00:00 - [HTML]
109. þingfundur - Jóhann Hafstein - Ræða hófst: 1959-04-16 00:00:00 - [HTML]
109. þingfundur - Skúli Guðmundsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1959-04-16 00:00:00 - [HTML]
109. þingfundur - Jóhann Hafstein - Ræða hófst: 1959-04-16 00:00:00 - [HTML]
111. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1959-04-18 00:00:00 - [HTML]
111. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1959-04-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A144 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingræður:
107. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1959-04-14 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 79

Þingmál A7 (togarasmíð)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 9 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 1959-07-29 00:00:00

Þingmál A9 (verðtrygging sparifjár)[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Björn Ólafsson - Ræða hófst: 1959-08-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A14 (skattur á stóreignir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 9 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 1959-07-29 00:00:00
Þingræður:
10. þingfundur - Ólafur Jóhannesson - Ræða hófst: 1959-08-12 00:00:00 - [HTML]
10. þingfundur - Guðmundur Í. Guðmundsson (utanríkisráðherra) - Ræða hófst: 1959-08-12 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 80

Þingmál A7 (gjaldaviðauki 1960)[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Ásgeir Bjarnason - Ræða hófst: 1959-11-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A30 (bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga)[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Ásgeir Bjarnason - Ræða hófst: 1959-12-02 00:00:00 - [HTML]
9. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1959-12-03 00:00:00 - [HTML]
13. þingfundur - Jón Skaftason - Ræða hófst: 1959-12-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A42 (fjárlög 1960)[HTML]

Þingræður:
14. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1960-02-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A48 (efnahagsmál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 113 (nefndarálit) útbýtt þann 1960-02-18 13:55:00
Þingræður:
23. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1960-02-05 00:00:00 - [HTML]
24. þingfundur - Emil Jónsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1960-02-06 00:00:00 - [HTML]
24. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1960-02-06 00:00:00 - [HTML]
24. þingfundur - Karl Kristjánsson (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1960-02-18 00:00:00 - [HTML]
31. þingfundur - Bjarni Benediktsson (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1960-02-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A58 (aukaútsvör ríkisstofnana)[HTML]

Þingræður:
39. þingfundur - Karl Guðjónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1960-02-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A61 (einkasala ríkisins á tóbaki)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 129 (nefndarálit) útbýtt þann 1960-02-24 09:54:00
Þingræður:
29. þingfundur - Björn Jónsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1960-02-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A88 (söluskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 164 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1960-03-09 11:11:00
Þingskjal nr. 218 (nefndarálit) útbýtt þann 1960-03-22 11:11:00
Þingræður:
39. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1960-03-10 00:00:00 - [HTML]
39. þingfundur - Björn Jónsson - Ræða hófst: 1960-03-10 00:00:00 - [HTML]
39. þingfundur - Alfreð Gíslason - Ræða hófst: 1960-03-10 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Björn Jónsson (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1960-03-14 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Alfreð Gíslason - Ræða hófst: 1960-03-14 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Ólafur Jóhannesson - Ræða hófst: 1960-03-14 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Karl Kristjánsson (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1960-03-22 00:00:00 - [HTML]
48. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1960-03-15 00:00:00 - [HTML]
48. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1960-03-15 00:00:00 - [HTML]
48. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1960-03-15 00:00:00 - [HTML]
48. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1960-03-15 00:00:00 - [HTML]
50. þingfundur - Birgir Kjaran (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1960-03-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A111 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 272 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1960-03-31 13:55:00
Þingskjal nr. 299 (nál. með brtt.) útbýtt þann 1960-04-06 13:55:00
Þingskjal nr. 303 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1960-04-06 13:55:00
Þingræður:
55. þingfundur - Björn Jónsson (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1960-04-06 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Karl Kristjánsson (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1960-04-06 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Jón Þorsteinsson - Ræða hófst: 1960-04-06 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Ólafur Björnsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1960-04-06 00:00:00 - [HTML]
65. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1960-04-07 00:00:00 - [HTML]
66. þingfundur - Birgir Kjaran (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1960-04-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A112 (útsvör)[HTML]

Þingræður:
60. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1960-04-01 00:00:00 - [HTML]
60. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1960-04-01 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Jón Skaftason (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1960-05-24 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Skúli Guðmundsson - Ræða hófst: 1960-05-24 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1960-05-25 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1960-05-25 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Geir Gunnarsson - Ræða hófst: 1960-05-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A150 (Verslunarbanki Íslands h.f.)[HTML]

Þingræður:
79. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1960-05-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A164 (efnahagsmál)[HTML]

Þingræður:
90. þingfundur - Skúli Guðmundsson (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1960-05-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A902 (skattfríðindi við störf í þjónustu útflutningsframleiðslunnar)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1960-02-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B19 ()[HTML]

Þingræður:
56. þingfundur - Jón Þorsteinsson - Ræða hófst: 1960-05-31 00:00:00 - [HTML]
56. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1960-05-31 00:00:00 - [HTML]
56. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1960-05-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B20 ()[HTML]

Þingræður:
45. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1960-03-22 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 81

Þingmál A1 (fjárlög 1961)[HTML]

Þingræður:
22. þingfundur - Magnús Jónsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1960-12-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A42 (fræðslumyndasafn ríkisins)[HTML]

Þingræður:
33. þingfundur - Geir Gunnarsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1960-12-06 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Benedikt Gröndal (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1960-12-06 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1960-12-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A68 (Ræktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður sveitabæja)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason (menntamálaráðherra) - Ræða hófst: 1960-10-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A69 (vega- og brúarsjóður)[HTML]

Þingræður:
14. þingfundur - Halldór E Sigurðsson - Ræða hófst: 1960-11-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A100 (fæðingarorlof)[HTML]

Þingræður:
22. þingfundur - Margrét Sigurðardóttir - Ræða hófst: 1960-11-15 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1961-02-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A105 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
24. þingfundur - Karl Kristjánsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1960-11-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A130 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
35. þingfundur - Ólafur Björnsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1960-12-13 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Ólafur Jóhannesson - Ræða hófst: 1960-12-13 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Einar Olgeirsson (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1960-12-19 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1960-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A134 (efnahagsmál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 230 (nefndarálit) útbýtt þann 1960-12-16 10:32:00
Þingskjal nr. 251 (nefndarálit) útbýtt þann 1960-12-19 10:32:00

Þingmál A200 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
65. þingfundur - Daníel Ágústínusson - flutningsræða - Ræða hófst: 1961-02-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A210 (fjáröflun til íþróttasjóðs)[HTML]

Þingræður:
75. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1961-03-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B17 ()[HTML]

Þingræður:
57. þingfundur - Halldór E Sigurðsson - Ræða hófst: 1961-03-27 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 82

Þingmál A13 (ráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 491 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-03-26 00:00:00
Þingræður:
27. þingfundur - Bjarni Benediktsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1961-11-28 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1961-11-28 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1961-11-28 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Björn Pálsson - Ræða hófst: 1961-11-28 00:00:00 - [HTML]
28. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1961-11-30 00:00:00 - [HTML]
28. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1961-11-30 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Björn Pálsson - Ræða hófst: 1962-03-26 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Björn Pálsson - Ræða hófst: 1962-03-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A15 (Seðlabanki Íslands)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1961-11-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A20 (efnahagsmál)[HTML]

Þingræður:
17. þingfundur - Eysteinn Jónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1961-11-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A56 (hafnarbótasjóður)[HTML]

Þingræður:
14. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1961-11-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A58 (húsnæðismálastofnun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 310 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-02-22 00:00:00

Þingmál A60 (hefting sandfoks)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 525 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-03-29 00:00:00

Þingmál A65 (jarðaskráning og jarðalýsingar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 688 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-04-10 00:00:00
Þingræður:
18. þingfundur - Ingvar Gíslason - flutningsræða - Ræða hófst: 1961-11-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A81 (húsnæðismálastofnun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 309 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-02-22 00:00:00
Þingræður:
58. þingfundur - Jón Skaftason - Ræða hófst: 1962-03-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A82 (gatnagerð á vegum bæjar- og sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 107 (frumvarp) útbýtt þann 1961-11-16 00:00:00

Þingmál A115 (stuðningur við atvinnuvegina)[HTML]

Þingræður:
45. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-02-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A134 (Ríkisábyrgðasjóður)[HTML]

Þingræður:
40. þingfundur - Ólafur Jóhannesson - Ræða hófst: 1962-02-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A139 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 269 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1962-02-07 00:00:00
Þingskjal nr. 341 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-03-06 00:00:00
Þingskjal nr. 343 (nál. með rökst.) útbýtt þann 1962-03-06 00:00:00
Þingskjal nr. 375 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1962-03-12 00:00:00
Þingræður:
45. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1962-02-12 00:00:00 - [HTML]
45. þingfundur - Hermann Jónasson - Ræða hófst: 1962-02-12 00:00:00 - [HTML]
45. þingfundur - Björn Jónsson - Ræða hófst: 1962-02-12 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Alfreð Gíslason - Ræða hófst: 1962-02-13 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1962-02-13 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1962-02-13 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Ólafur Björnsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-03-06 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Björn Jónsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-03-06 00:00:00 - [HTML]
58. þingfundur - Björn Jónsson (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1962-03-08 00:00:00 - [HTML]
58. þingfundur - Sigurvin Einarsson - Ræða hófst: 1962-03-08 00:00:00 - [HTML]
68. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1962-03-16 00:00:00 - [HTML]
68. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1962-03-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A156 (húsnæðismálastofnun o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 380 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-03-13 00:00:00

Þingmál A157 (aðstoð við fatlaða)[HTML]

Þingræður:
56. þingfundur - Emil Jónsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1962-02-27 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Kjartan J. Jóhannsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-04-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A168 (aflatryggingasjóður sjávarútvegsins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 724 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-04-12 00:00:00
Þingræður:
78. þingfundur - Björn Jónsson - Ræða hófst: 1962-04-03 00:00:00 - [HTML]
80. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1962-03-30 00:00:00 - [HTML]
81. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1962-04-02 00:00:00 - [HTML]
81. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1962-04-02 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Sigurvin Einarsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1962-04-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A170 (Stofnalánadeild landbúnaðarins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 499 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-03-27 00:00:00
Þingskjal nr. 664 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-04-09 00:00:00
Þingskjal nr. 666 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-04-09 00:00:00
Þingskjal nr. 667 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-04-09 00:00:00
Þingræður:
63. þingfundur - Ásgeir Bjarnason - Ræða hófst: 1962-03-13 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1962-03-13 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Sigurvin Einarsson - Ræða hófst: 1962-03-13 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Bjartmar Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-03-28 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Páll Þorsteinsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-03-28 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Gunnar Guðbjartsson - Ræða hófst: 1962-03-28 00:00:00 - [HTML]
84. þingfundur - Ágúst Þorvaldsson - Ræða hófst: 1962-04-05 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Jónas Pétursson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-04-10 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Ágúst Þorvaldsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-04-10 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Skúli Guðmundsson - Ræða hófst: 1962-04-10 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1962-04-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A178 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 389 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1962-03-13 00:00:00
Þingskjal nr. 461 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-03-23 00:00:00
Þingskjal nr. 510 (nefndarálit) útbýtt þann 1962-03-27 00:00:00
Þingræður:
67. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1962-03-15 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1962-03-15 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Skúli Guðmundsson - Ræða hófst: 1962-03-15 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-03-27 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Karl Kristjánsson - Ræða hófst: 1962-04-02 00:00:00 - [HTML]
84. þingfundur - Ásgeir Bjarnason - Ræða hófst: 1962-04-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A188 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
70. þingfundur - Daníel Ágústínusson - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-03-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B17 ()[HTML]

Þingræður:
54. þingfundur - Jónas Pétursson - Ræða hófst: 1962-04-12 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 83

Þingmál A2 (bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga)[HTML]

Þingræður:
3. þingfundur - Ólafur Jóhannesson - Ræða hófst: 1962-10-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A58 (búnaðarmálasjóður)[HTML]

Þingræður:
31. þingfundur - Jón Þorsteinsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-12-18 00:00:00 - [HTML]
32. þingfundur - Alfreð Gíslason - Ræða hófst: 1962-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A67 (Kvikmyndastofnun ríkisins)[HTML]

Þingræður:
22. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-11-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A70 (stuðningur við atvinnuvegina)[HTML]

Þingræður:
16. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-11-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A73 (gatnagerð bæjar- og sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 88 (frumvarp) útbýtt þann 1962-11-05 00:00:00
Þingræður:
17. þingfundur - Geir Gunnarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1962-11-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A102 (stofnlánadeild landbúnaðarins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 190 (nál. með brtt.) útbýtt þann 1962-12-14 00:00:00
Þingræður:
50. þingfundur - Ágúst Þorvaldsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1963-03-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A132 (stofnlánadeild landbúnaðarins)[HTML]

Þingræður:
39. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1963-02-11 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Páll Þorsteinsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1963-04-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A141 (Iðnlánasjóður)[HTML]

Þingræður:
40. þingfundur - Ólafur Jóhannesson - Ræða hófst: 1963-02-12 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Eggert G. Þorsteinsson - Ræða hófst: 1963-02-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A168 (endurskoðun raforkulaga)[HTML]

Þingræður:
38. þingfundur - Björn Jónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1963-03-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A177 (aðstoð við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa)[HTML]

Þingræður:
53. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1963-03-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A193 (höfundalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 377 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1963-03-12 00:00:00
Þingræður:
53. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason (menntamálaráðherra) - Ræða hófst: 1963-03-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A243 (skemmtanaskattur og þjóðleikhús)[HTML]

Þingræður:
72. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason (menntamálaráðherra) - Ræða hófst: 1963-04-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A244 (tilkynningar aðsetursskipta)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 648 (frumvarp nefndar) útbýtt þann 1963-04-16 00:00:00

Löggjafarþing 84

Þingmál A1 (fjárlög 1964)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1963-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A33 (skipulagslög)[HTML]

Þingræður:
94. þingfundur - Emil Jónsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1964-05-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A56 (launamál o.fl.)[HTML]

Þingræður:
9. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1963-11-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A57 (vantraust á ríkisstjórnina)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Helgi Bergs - Ræða hófst: 1963-11-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A68 (lausaskuldir iðnaðarins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 73 (frumvarp) útbýtt þann 1963-11-14 00:00:00

Þingmál A83 (Seðlabanki Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 91 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1963-11-25 00:00:00
Þingskjal nr. 676 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1964-05-12 00:00:00
Þingræður:
22. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason (menntamálaráðherra) - Ræða hófst: 1963-12-02 00:00:00 - [HTML]
81. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-04-20 00:00:00 - [HTML]
81. þingfundur - Einar Ágústsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-04-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A94 (iðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðum)[HTML]

Þingræður:
52. þingfundur - Björn Pálsson - Ræða hófst: 1964-03-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A95 (vegalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 113 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1963-12-04 00:00:00
Þingræður:
29. þingfundur - Gils Guðmundsson - Ræða hófst: 1963-12-18 00:00:00 - [HTML]
30. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1963-12-14 00:00:00 - [HTML]
30. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1963-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A119 (ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.)[HTML]

Þingræður:
40. þingfundur - Ólafur Björnsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-01-30 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Helgi Bergs (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-01-30 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Bjarni Benediktsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1964-01-24 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1964-01-24 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Skúli Guðmundsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-01-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A130 (Stofnlánadeild landbúnaðarins)[HTML]

Þingræður:
53. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1964-02-10 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Ólafur Jóhannesson - Ræða hófst: 1964-03-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A148 (tollskrá o.fl.)[HTML]

Þingræður:
47. þingfundur - Helgi Bergs - Ræða hófst: 1964-02-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A168 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
53. þingfundur - Daníel Ágústínusson - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-02-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A200 (vegalög)[HTML]

Þingræður:
86. þingfundur - Sigurvin Einarsson - Ræða hófst: 1964-04-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A201 (kísilgúrverksmiðja við Mývatn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 425 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1964-04-06 00:00:00
Þingræður:
75. þingfundur - Jóhann Hafstein (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1964-04-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A209 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
73. þingfundur - Alfreð Gíslason - Ræða hófst: 1964-04-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A210 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
75. þingfundur - Björn Jónsson - Ræða hófst: 1964-04-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A218 (stóreignaskattur)[HTML]

Þingræður:
73. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (fjármálaráðherra) - svar - Ræða hófst: 1964-05-06 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1964-05-06 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1964-05-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A801 (rannsóknarskip í þágu sjávarútvegsins)[HTML]

Þingræður:
22. þingfundur - Jón Skaftason - flutningsræða - Ræða hófst: 1963-11-27 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 85

Þingmál A1 (fjárlög 1965)[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1964-10-23 00:00:00 - [HTML]
19. þingfundur - Geir Gunnarsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-12-14 00:00:00 - [HTML]
21. þingfundur - Geir Gunnarsson (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1964-12-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A3 (launaskattur)[HTML]

Þingræður:
47. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1965-03-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A15 (iðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðum)[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Jóhann Hafstein (dómsmálaráðherra) - svar - Ræða hófst: 1964-10-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A19 (lækkun skatta og útsvara)[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Einar Ágústsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-10-29 00:00:00 - [HTML]
10. þingfundur - Einar Ágústsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-11-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A30 (rannsóknir í þágu atvinnuveganna)[HTML]

Þingræður:
10. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1964-11-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A41 (verðlags- og peningamál)[HTML]

Þingræður:
26. þingfundur - Gils Guðmundsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1965-02-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A42 (gróðurvernd og landgræðsla)[HTML]

Þingræður:
11. þingfundur - Ásgeir Bjarnason - Ræða hófst: 1964-11-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A58 (innlent lán)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 65 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1964-11-06 00:00:00
Þingskjal nr. 88 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1964-11-16 00:00:00
Þingskjal nr. 101 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1964-11-19 00:00:00
Þingræður:
12. þingfundur - Ólafur Jóhannesson - Ræða hófst: 1964-11-09 00:00:00 - [HTML]
15. þingfundur - Ólafur Björnsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-11-13 00:00:00 - [HTML]
15. þingfundur - Björn Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-11-13 00:00:00 - [HTML]
15. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1964-11-16 00:00:00 - [HTML]
15. þingfundur - Einar Ágústsson - Ræða hófst: 1964-11-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A60 (endurálagning útsvars og tekjuskatts)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 67 (frumvarp) útbýtt þann 1964-11-09 00:00:00

Þingmál A81 (innheimta á stóreignaskatti)[HTML]

Þingræður:
17. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1964-12-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A106 (söluskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 191 (nefndarálit) útbýtt þann 1964-12-18 00:00:00
Þingræður:
33. þingfundur - Helgi Bergs (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1964-12-18 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Alfreð Gíslason - Ræða hófst: 1964-12-18 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1964-12-19 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1964-12-19 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1964-12-19 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1964-12-21 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Bjarni Benediktsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1964-12-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A142 (nafnskírteini)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 302 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1965-03-04 00:00:00

Þingmál A147 (Húsnæðismálastofnun ríkisins)[HTML]

Þingræður:
64. þingfundur - Emil Jónsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1965-04-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A154 (ráðstafanir vegna sjávarútvegsins)[HTML]

Þingræður:
55. þingfundur - Emil Jónsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1965-03-16 00:00:00 - [HTML]
56. þingfundur - Kristján Thorlacius - Ræða hófst: 1965-03-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A173 (tollskrá o.fl.)[HTML]

Þingræður:
66. þingfundur - Björn Jónsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1965-04-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A181 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
68. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1965-04-13 00:00:00 - [HTML]
82. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1965-05-05 00:00:00 - [HTML]
83. þingfundur - Eðvarð Sigurðsson - Ræða hófst: 1965-05-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A182 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
79. þingfundur - Helgi Bergs (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1965-05-04 00:00:00 - [HTML]
79. þingfundur - Björn Jónsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1965-05-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A187 (lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna)[HTML]

Þingræður:
76. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1965-04-29 00:00:00 - [HTML]
79. þingfundur - Björn Pálsson - Ræða hófst: 1965-05-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A188 (innlent lán)[HTML]

Þingræður:
74. þingfundur - Einar Olgeirsson - Ræða hófst: 1965-04-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A215 (Aflatryggingasjóður)[HTML]

Þingræður:
16. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1964-12-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A222 (athugun á byggingu aluminíumverksmiðju á Íslandi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 635 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1965-05-05 00:00:00

Þingmál B15 ()[HTML]

Þingræður:
51. þingfundur - Jón Þorsteinsson - Ræða hófst: 1965-05-10 00:00:00 - [HTML]
52. þingfundur - Helgi Bergs - Ræða hófst: 1965-05-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B16 ()[HTML]

Þingræður:
48. þingfundur - Bergur Sigurbjörnsson - Ræða hófst: 1965-05-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B21 ()[HTML]

Þingræður:
35. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1964-12-19 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 86

Þingmál A1 (fjárlög 1966)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 117 (nefndarálit) útbýtt þann 1965-11-30 00:00:00
Þingræður:
15. þingfundur - Helgi Bergs - Ræða hófst: 1965-12-02 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1965-12-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A6 (Húsnæðismálastofnun ríksisins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 65 (nefndarálit) útbýtt þann 1965-11-09 00:00:00
Þingræður:
5. þingfundur - Eggert G. Þorsteinsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1965-10-21 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Ólafur Jóhannesson - Ræða hófst: 1965-10-21 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1965-10-21 00:00:00 - [HTML]
13. þingfundur - Eggert G. Þorsteinsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1965-11-09 00:00:00 - [HTML]
16. þingfundur - Ólafur Jóhannesson - Ræða hófst: 1965-11-15 00:00:00 - [HTML]
16. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1965-11-15 00:00:00 - [HTML]
18. þingfundur - Alfreð Gíslason (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1965-11-18 00:00:00 - [HTML]
18. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1965-11-18 00:00:00 - [HTML]
18. þingfundur - Alfreð Gíslason (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1965-11-18 00:00:00 - [HTML]
23. þingfundur - Eggert G. Þorsteinsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1965-11-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A10 (ellefu hundruð ára afmæli Íslandsbyggðar 1974)[HTML]

Þingræður:
6. þingfundur - Bjarni Benediktsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1965-10-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A28 (vegaskattur)[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Axel Jónsson - Ræða hófst: 1965-10-27 00:00:00 - [HTML]
8. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1965-10-27 00:00:00 - [HTML]
8. þingfundur - Ingi R. Helgason - Ræða hófst: 1965-10-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A51 (aukatekjur ríkissjóðs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 115 (nefndarálit) útbýtt þann 1965-11-30 00:00:00
Þingræður:
11. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1965-11-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A55 (vegalög)[HTML]

Þingræður:
18. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1965-11-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A72 (hægri handar umferð)[HTML]

Þingræður:
23. þingfundur - Jóhann Hafstein (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1965-11-29 00:00:00 - [HTML]
79. þingfundur - Alfreð Gíslason - Ræða hófst: 1966-05-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A76 (vegalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 132 (nefndarálit) útbýtt þann 1965-12-03 00:00:00
Þingræður:
22. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1965-11-25 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Bjartmar Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1965-12-14 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Björn Jónsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1965-12-14 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Páll Þorsteinsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1965-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A89 (innflutnings- og gjaldeyrismál)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Helgi Bergs (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1965-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A91 (fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 208 (nefndarálit) útbýtt þann 1965-12-17 00:00:00
Þingræður:
31. þingfundur - Bjarni Benediktsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1965-12-15 00:00:00 - [HTML]
31. þingfundur - Björn Jónsson - Ræða hófst: 1965-12-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A99 (ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og fjárlaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 213 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1965-12-17 00:00:00

Þingmál A119 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
64. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1966-04-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A123 (útflutningsgjald af sjávarafurðum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 259 (nefndarálit) útbýtt þann 1966-02-24 00:00:00
Þingskjal nr. 268 (nefndarálit) útbýtt þann 1966-02-28 00:00:00
Þingskjal nr. 269 (nefndarálit) útbýtt þann 1966-02-28 00:00:00
Þingræður:
38. þingfundur - Gils Guðmundsson - Ræða hófst: 1966-02-18 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Gils Guðmundsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1966-02-24 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Björn Jónsson - Ræða hófst: 1966-02-24 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1966-02-25 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1966-02-25 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Sverrir Júlíusson - Ræða hófst: 1966-02-25 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Birgir Finnsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1966-02-28 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1966-02-28 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Jón Skaftason (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1966-02-28 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Einar Guðfinnsson - Ræða hófst: 1966-02-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A136 (ráðstafanir vegna sjávarútvegsins)[HTML]

Þingræður:
51. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1966-03-17 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1966-03-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A140 (takmörkun sjónvarps frá Keflavíkurflugvelli)[HTML]

Þingræður:
36. þingfundur - Gils Guðmundsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1966-04-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A177 (álbræðsla við Straumsvík)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 434 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1966-04-01 00:00:00
Þingræður:
65. þingfundur - Jóhann Hafstein (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1966-04-02 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1966-04-18 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Ingvar Gíslason (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1966-04-18 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Jónas G. Rafnar - Ræða hófst: 1966-04-18 00:00:00 - [HTML]
72. þingfundur - Sveinn Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1966-04-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A178 (alþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 435 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1966-04-04 00:00:00

Þingmál A184 (stofnun búnaðarmálasjóðs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 610 (nefndarálit) útbýtt þann 1966-04-28 00:00:00
Þingræður:
78. þingfundur - Jón Þorsteinsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1966-05-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A186 (framleiðsluráð landbúnaðarins)[HTML]

Þingræður:
80. þingfundur - Björn Pálsson - Ræða hófst: 1966-04-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A187 (lántaka vegna framkvæmdaáætlunar 1966)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 483 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1966-04-15 00:00:00

Þingmál A195 (kísilgúrverksmiðja við Mývatn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 543 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1966-04-22 00:00:00
Þingskjal nr. 678 (nefndarálit) útbýtt þann 1966-05-02 00:00:00
Þingræður:
84. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1966-04-30 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1966-05-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B16 ()[HTML]

Þingræður:
45. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1966-05-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B19 ()[HTML]

Þingræður:
17. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1965-12-08 00:00:00 - [HTML]
17. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1965-12-08 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 87

Þingmál A12 (endurkaup Seðlabankans á framleiðslu- og hráefnavíxlum iðnaðarins)[HTML]

Þingræður:
7. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1966-11-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A25 (verðjöfnunargjald af veiðarfærum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 25 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1966-10-25 00:00:00
Þingræður:
9. þingfundur - Jón Skaftason - Ræða hófst: 1966-10-31 00:00:00 - [HTML]
9. þingfundur - Jón Skaftason - Ræða hófst: 1966-10-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A58 (verðjöfnun á olíu og bensíni)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1966-12-16 00:00:00 - [HTML]
32. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1966-12-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A74 (verðstöðvun)[HTML]

Þingræður:
21. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1966-11-29 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1966-12-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A77 (heildarskipulag miðbæjarins í Reykjavík)[HTML]

Þingræður:
35. þingfundur - Einar Olgeirsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-02-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A84 (Iðnlánasjóður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 112 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1966-12-02 00:00:00
Þingskjal nr. 122 (breytingartillaga) útbýtt þann 1966-12-09 00:00:00
Þingskjal nr. 130 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1966-12-12 00:00:00
Þingskjal nr. 149 (breytingartillaga) útbýtt þann 1966-12-14 00:00:00
Þingræður:
22. þingfundur - Jóhann Hafstein (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1966-12-06 00:00:00 - [HTML]
24. þingfundur - Jónas G. Rafnar (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1966-12-09 00:00:00 - [HTML]
24. þingfundur - Jóhann Hafstein (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1966-12-13 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Sveinn Guðmundsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1966-12-14 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Gils Guðmundsson - Ræða hófst: 1966-12-14 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Sveinn Guðmundsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1966-12-14 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Helgi Bergs - Ræða hófst: 1966-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A88 (Framleiðnisjóður landbúnaðarins)[HTML]

Þingræður:
25. þingfundur - Skúli Guðmundsson - Ræða hófst: 1966-12-12 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1966-12-12 00:00:00 - [HTML]
30. þingfundur - Ásgeir Bjarnason - Ræða hófst: 1966-12-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A126 (launaskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 231 (frumvarp) útbýtt þann 1967-02-20 00:00:00
Þingræður:
45. þingfundur - Sverrir Júlíusson - Ræða hófst: 1967-02-23 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Björn Pálsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-02-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A127 (afnám einkasölu á viðtækjum)[HTML]

Þingræður:
45. þingfundur - Gils Guðmundsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-02-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A129 (útflutningsgjald af sjávarafurðum)[HTML]

Þingræður:
72. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1967-04-18 00:00:00 - [HTML]
72. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1967-04-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A130 (olíuverslun ríkisins)[HTML]

Þingræður:
47. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-02-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A147 (ráðstafanir vegna sjávarútvegsins)[HTML]

Þingræður:
53. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1967-03-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A166 (Iðnlánasjóður)[HTML]

Þingræður:
69. þingfundur - Helgi Bergs (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-04-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A173 (Skipaútgerð ríkisins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 378 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1967-03-21 00:00:00

Þingmál A179 (lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 399 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1967-04-07 00:00:00
Þingskjal nr. 459 (nefndarálit) útbýtt þann 1967-04-13 00:00:00
Þingræður:
72. þingfundur - Einar Ágústsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-04-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A209 (staðgreiðsla skatta)[HTML]

Þingræður:
22. þingfundur - Eðvarð Sigurðsson - Ræða hófst: 1967-02-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B14 ()[HTML]

Þingræður:
33. þingfundur - Eysteinn Jónsson - Ræða hófst: 1967-04-11 00:00:00 - [HTML]
36. þingfundur - Sverrir Júlíusson - Ræða hófst: 1967-04-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B18 ()[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1967-04-08 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 88

Þingmál A1 (fjárlög 1968)[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1967-10-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A7 (efnahagsaðgerðir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 7 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1967-10-13 00:00:00
Þingræður:
3. þingfundur - Bjarni Benediktsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1967-10-16 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1967-10-18 00:00:00 - [HTML]
17. þingfundur - Björn Pálsson - Ræða hófst: 1967-11-14 00:00:00 - [HTML]
17. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1967-11-14 00:00:00 - [HTML]
18. þingfundur - Valtýr Guðjónsson - Ræða hófst: 1967-11-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A59 (vegalög)[HTML]

Þingræður:
26. þingfundur - Valtýr Guðjónsson - Ræða hófst: 1967-11-25 00:00:00 - [HTML]
72. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1968-03-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A60 (rannsóknir í þágu atvinnuveganna)[HTML]

Þingræður:
23. þingfundur - Gils Guðmundsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-11-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A63 (vantraust á ríkisstjórnina)[HTML]

Þingræður:
17. þingfundur - Ágúst Þorvaldsson - Ræða hófst: 1967-12-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A65 (verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar)[HTML]

Þingræður:
27. þingfundur - Björn Pálsson - Ræða hófst: 1967-11-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A75 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 185 (nefndarálit) útbýtt þann 1967-12-19 00:00:00
Þingræður:
37. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1967-12-16 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Einar Ágústsson - Ræða hófst: 1967-12-16 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Geir Hallgrímsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-12-18 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Einar Ágústsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-12-18 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Skúli Guðmundsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-12-15 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1967-12-15 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1967-12-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A77 (ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum)[HTML]

Þingræður:
36. þingfundur - Pétur Benediktsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-12-16 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Björn Pálsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1967-12-18 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Jón Skaftason - Ræða hófst: 1967-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A80 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
51. þingfundur - Björn Pálsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-01-18 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1968-01-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A81 (aðild Íslands að GATT)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 173 (stjórnartillaga) útbýtt þann 1967-12-18 00:00:00

Þingmál A82 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
68. þingfundur - Jón Þorsteinsson (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1968-03-11 00:00:00 - [HTML]
95. þingfundur - Matthías Bjarnason (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-04-09 00:00:00 - [HTML]
95. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1968-04-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A85 (Stofnlánadeild landbúnaðarins)[HTML]

Þingræður:
53. þingfundur - Stefán Valgeirsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-01-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A107 (síldarútvegsnefnd)[HTML]

Þingræður:
103. þingfundur - Björn Pálsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-04-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A110 (búnaðarmálasjóður)[HTML]

Þingræður:
94. þingfundur - Björn Pálsson - Ræða hófst: 1968-04-08 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1968-04-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A158 (ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda)[HTML]

Þingræður:
75. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1968-03-26 00:00:00 - [HTML]
76. þingfundur - Einar Ágústsson - Ræða hófst: 1968-03-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A168 (endurskoðun stjórnarskrárinnar)[HTML]

Þingræður:
48. þingfundur - Bjarni Benediktsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1968-04-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A179 (vegalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 477 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1968-04-01 00:00:00
Þingskjal nr. 527 (nefndarálit) útbýtt þann 1968-04-06 00:00:00
Þingræður:
84. þingfundur - Einar Ágústsson - Ræða hófst: 1968-04-08 00:00:00 - [HTML]
85. þingfundur - Páll Þorsteinsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-04-09 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1968-04-02 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Björn Pálsson - Ræða hófst: 1968-04-02 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Sigurvin Einarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-04-06 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1968-04-06 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1968-04-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A187 (lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 547 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1968-04-08 00:00:00
Þingskjal nr. 598 (nefndarálit) útbýtt þann 1968-04-16 00:00:00
Þingskjal nr. 678 (nefndarálit) útbýtt þann 1968-04-19 00:00:00
Þingræður:
97. þingfundur - Bjarni Guðbjörnsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-04-19 00:00:00 - [HTML]
98. þingfundur - Vilhjálmur Hjálmarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-04-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A188 (útflutningsgjald af sjávarafurðum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 618 (nefndarálit) útbýtt þann 1968-04-16 00:00:00
Þingræður:
91. þingfundur - Gils Guðmundsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-04-16 00:00:00 - [HTML]
102. þingfundur - Jón Skaftason (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-04-19 00:00:00 - [HTML]
102. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1968-04-19 00:00:00 - [HTML]
102. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1968-04-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B16 ()[HTML]

Þingræður:
53. þingfundur - Karl Guðjónsson - Ræða hófst: 1968-04-17 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1968-04-18 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 89

Þingmál A1 (fjárlög 1969)[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1968-10-24 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1968-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A45 (aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu)[HTML]

Þingræður:
10. þingfundur - Sveinn Guðmundsson - Ræða hófst: 1968-11-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A52 (ráðstafanir vegna nýs gengis)[HTML]

Þingræður:
12. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1968-11-11 00:00:00 - [HTML]
12. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1968-11-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A56 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 75 (frumvarp) útbýtt þann 1968-11-21 00:00:00
Þingræður:
18. þingfundur - Kristján Thorlacius - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-11-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A70 (útvarpsrekstur ríkisins)[HTML]

Þingræður:
84. þingfundur - Ólafur Björnsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1969-05-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A86 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
21. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1968-12-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A89 (ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 112 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1968-12-02 00:00:00
Þingræður:
30. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1968-12-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A90 (greiðslufrestur á skuldum bænda)[HTML]

Þingræður:
34. þingfundur - Stefán Valgeirsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1968-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A103 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
50. þingfundur - Jón Þorsteinsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1969-02-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A142 (lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á bátaflotanum)[HTML]

Þingræður:
46. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1969-02-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A160 (umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 458 (nefndarálit) útbýtt þann 1969-04-15 00:00:00
Þingskjal nr. 570 (nefndarálit) útbýtt þann 1969-04-29 00:00:00
Þingræður:
80. þingfundur - Ólafur Björnsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1969-04-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A177 (breytingar á lausaskuldum bænda í föst lán)[HTML]

Þingræður:
74. þingfundur - Ágúst Þorvaldsson - Ræða hófst: 1969-04-10 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1969-04-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A181 (vegáætlun 1969--1972)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 773 (nefndarálit) útbýtt þann 1969-05-16 00:00:00

Þingmál A187 (Fiskveiðasjóður Íslands)[HTML]

Þingræður:
93. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1969-05-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A191 (aðgerðir í atvinnumálum)[HTML]

Þingræður:
70. þingfundur - Jónas Árnason - Ræða hófst: 1969-03-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A206 (útsvars- og skattfrádrátt aldraðra manna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 432 (frumvarp) útbýtt þann 1969-04-09 00:00:00
Þingræður:
76. þingfundur - Ingvar Gíslason - flutningsræða - Ræða hófst: 1969-04-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A208 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
92. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - flutningsræða - Ræða hófst: 1969-05-09 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1969-05-09 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Skúli Guðmundsson - Ræða hófst: 1969-05-09 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1969-05-09 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Skúli Guðmundsson - Ræða hófst: 1969-05-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A209 (kísilgúrverksmiðja við Mývatn)[HTML]

Þingræður:
84. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1969-05-02 00:00:00 - [HTML]
95. þingfundur - Jónas Jónsson - Ræða hófst: 1969-05-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A214 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
78. þingfundur - Vilhjálmur Hjálmarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1969-04-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A216 (lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 463 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1969-04-15 00:00:00
Þingskjal nr. 631 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1969-05-05 00:00:00

Þingmál A222 (ríkisreikningurinn 1967)[HTML]

Þingræður:
91. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1969-05-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A228 (fyrirtækjaskrá)[HTML]

Þingræður:
78. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1969-04-25 00:00:00 - [HTML]
90. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1969-05-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B15 ()[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Ólafur Björnsson - Ræða hófst: 1969-02-25 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 90

Þingmál A1 (fjárlög 1970)[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1969-10-20 00:00:00 - [HTML]
21. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1969-12-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A13 (hægri handar umferð)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 801 (nefndarálit) útbýtt þann 1970-04-30 00:00:00
Þingræður:
88. þingfundur - Sveinn Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1970-04-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A29 (gerðardómur í kjaradeilu atvinnuflugmanna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 29 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1969-10-15 00:00:00
Þingræður:
6. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1969-10-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A43 (Fjárfestingarfélag Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 414 (nefndarálit) útbýtt þann 1970-03-12 00:00:00
Þingræður:
7. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1969-10-28 00:00:00 - [HTML]
8. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1969-10-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A45 (rannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunar)[HTML]

Þingræður:
9. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1969-11-03 00:00:00 - [HTML]
10. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1969-11-04 00:00:00 - [HTML]
10. þingfundur - Jóhann Hafstein (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1969-11-04 00:00:00 - [HTML]
65. þingfundur - Magnús Kjartansson - Ræða hófst: 1970-03-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A47 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1969-10-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A58 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1969-11-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A66 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Stefán Valgeirsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1969-11-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A74 (skattfrelsi heiðursverðlauna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 585 (nál. með frávt.) útbýtt þann 1970-04-17 00:00:00
Þingræður:
14. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1969-11-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A96 (álbræðsla við Straumsvík)[HTML]

Þingræður:
58. þingfundur - Jóhann Hafstein (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1970-03-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A117 (aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu)[HTML]

Þingræður:
23. þingfundur - Bjarni Benediktsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1969-12-12 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Magnús Kjartansson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1969-12-18 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Stefán Valgeirsson - Ræða hófst: 1969-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A123 (tollskrá o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 167 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1969-12-10 00:00:00

Þingmál A126 (söluskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 272 (nefndarálit) útbýtt þann 1970-01-26 00:00:00
Þingræður:
26. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1969-12-16 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1969-12-16 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Páll Þorsteinsson - Ræða hófst: 1970-01-29 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Ólafur Jóhannesson - Ræða hófst: 1970-01-29 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1970-01-27 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1970-01-27 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Vilhjálmur Hjálmarsson - Ræða hófst: 1970-01-27 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Gils Guðmundsson - Ræða hófst: 1970-01-30 00:00:00 - [HTML]
45. þingfundur - Vilhjálmur Hjálmarsson - Ræða hófst: 1970-01-27 00:00:00 - [HTML]
45. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1970-01-27 00:00:00 - [HTML]
45. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1970-01-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A130 (aflatryggingasjóður sjávarútvegsins)[HTML]

Þingræður:
76. þingfundur - Sverrir Júlíusson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1970-04-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A174 (lax- og silungsveiði)[HTML]

Þingræður:
72. þingfundur - Ingólfur Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1970-04-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A190 (útsvars- og skattfrádráttur aldraðs fólks)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 459 (frumvarp) útbýtt þann 1970-03-24 00:00:00

Þingmál A196 (lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 474 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1970-04-02 00:00:00
Þingskjal nr. 609 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1970-04-20 00:00:00
Þingskjal nr. 691 (nál. með brtt.) útbýtt þann 1970-04-27 00:00:00
Þingræður:
83. þingfundur - Vilhjálmur Hjálmarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1970-04-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A201 (nefndir)[HTML]

Þingræður:
46. þingfundur - Bjarni Benediktsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1970-04-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A210 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 530 (frumvarp nefndar) útbýtt þann 1970-04-10 00:00:00
Þingræður:
71. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1970-04-13 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1970-04-13 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1970-04-13 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Sverrir Júlíusson - Ræða hófst: 1970-04-13 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1970-04-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A215 (skemmtanaskattur)[HTML]

Þingræður:
94. þingfundur - Sigurvin Einarsson - Ræða hófst: 1970-04-30 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Magnús Kjartansson - Ræða hófst: 1970-04-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A220 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
76. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1970-04-16 00:00:00 - [HTML]
80. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1970-04-27 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Ólafur Björnsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1970-04-30 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1970-04-30 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Bjarni Guðbjörnsson - Ræða hófst: 1970-04-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A228 (náttúruvernd)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 617 (frumvarp nefndar) útbýtt þann 1970-04-22 00:00:00

Þingmál A914 (stofnun kaupþings)[HTML]

Þingræður:
37. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1970-03-04 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason (menntamálaráðherra) - Ræða hófst: 1970-03-04 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1970-03-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B15 ()[HTML]

Þingræður:
50. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1970-04-29 00:00:00 - [HTML]
50. þingfundur - Jóhann Hafstein (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1970-04-29 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 91

Þingmál A1 (fjárlög 1971)[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1970-10-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A6 (Lífeyrissjóður bænda)[HTML]

Þingræður:
35. þingfundur - Hannibal Valdimarsson - Ræða hófst: 1970-12-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A8 (virkjun Lagarfoss)[HTML]

Þingræður:
29. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1970-12-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A11 (fiskiðnskóli)[HTML]

Þingræður:
11. þingfundur - Ingvar Gíslason - flutningsræða - Ræða hófst: 1970-11-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A13 (útflutningsgjald af sjávarafurðum)[HTML]

Þingræður:
59. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1971-03-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A24 (Stofnlánadeild landbúnaðarins)[HTML]

Þingræður:
6. þingfundur - Ásgeir Bjarnason - Ræða hófst: 1970-10-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A30 (verðstöðvun)[HTML]

Þingræður:
6. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1970-10-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A101 (atvinnuöryggi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 160 (nefndarálit) útbýtt þann 1970-11-18 00:00:00
Þingræður:
14. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1970-11-09 00:00:00 - [HTML]
15. þingfundur - Eðvarð Sigurðsson - Ræða hófst: 1970-11-10 00:00:00 - [HTML]
16. þingfundur - Helgi Bergs - Ræða hófst: 1970-11-16 00:00:00 - [HTML]
16. þingfundur - Einar Ágústsson - Ræða hófst: 1970-11-16 00:00:00 - [HTML]
17. þingfundur - Björn Jónsson (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1970-11-18 00:00:00 - [HTML]
18. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1970-11-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A145 (þurrkví í Reykjavík)[HTML]

Þingræður:
28. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1970-12-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A161 (tollskrá o.fl.)[HTML]

Þingræður:
27. þingfundur - Einar Ágústsson - Ræða hófst: 1970-12-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A170 (vegalög)[HTML]

Þingræður:
36. þingfundur - Gils Guðmundsson - Ræða hófst: 1970-12-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A176 (fyrirframinnheimta opinberra gjalda)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1970-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A179 (Áburðarverksmiðja ríkisins)[HTML]

Þingræður:
89. þingfundur - Steinþór Gestsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1971-04-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A201 (kjarabætur aldraðra)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 337 (frumvarp) útbýtt þann 1971-02-04 00:00:00

Þingmál A208 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 357 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1971-02-10 00:00:00
Þingskjal nr. 673 (breytingartillaga) útbýtt þann 1971-03-27 00:00:00
Þingskjal nr. 698 (nál. með rökst.) útbýtt þann 1971-03-29 00:00:00
Þingskjal nr. 700 (nefndarálit) útbýtt þann 1971-03-29 00:00:00
Þingskjal nr. 722 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1971-03-31 00:00:00
Þingskjal nr. 743 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1971-03-31 00:00:00
Þingræður:
46. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1971-02-11 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1971-02-11 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1971-02-11 00:00:00 - [HTML]
75. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1971-03-29 00:00:00 - [HTML]
75. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1971-03-29 00:00:00 - [HTML]
75. þingfundur - Ingvar Gíslason - Ræða hófst: 1971-03-29 00:00:00 - [HTML]
75. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1971-03-29 00:00:00 - [HTML]
75. þingfundur - Halldór E Sigurðsson - Ræða hófst: 1971-03-29 00:00:00 - [HTML]
75. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1971-03-29 00:00:00 - [HTML]
75. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1971-03-29 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1971-03-30 00:00:00 - [HTML]
84. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1971-03-31 00:00:00 - [HTML]
90. þingfundur - Ólafur Björnsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1971-04-03 00:00:00 - [HTML]
90. þingfundur - Einar Ágústsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1971-04-03 00:00:00 - [HTML]
90. þingfundur - Sveinn Guðmundsson - Ræða hófst: 1971-04-03 00:00:00 - [HTML]
90. þingfundur - Björn Jónsson - Ræða hófst: 1971-04-03 00:00:00 - [HTML]
90. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1971-04-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A213 (náttúruvernd)[HTML]

Þingræður:
54. þingfundur - Einar Ágústsson - Ræða hófst: 1971-02-25 00:00:00 - [HTML]
54. þingfundur - Gils Guðmundsson - Ræða hófst: 1971-02-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A266 (lán vegna framkvæmdaáætlunar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 522 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1971-03-16 00:00:00
Þingræður:
67. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1971-03-18 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Einar Ágústsson - Ræða hófst: 1971-03-18 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Magnús Jónsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1971-03-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A281 (almannatryggingar)[HTML]

Þingræður:
78. þingfundur - Einar Ágústsson - Ræða hófst: 1971-03-29 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 92

Þingmál A1 (fjárlög 1972)[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Halldór E Sigurðsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1971-10-21 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1971-10-21 00:00:00 - [HTML]
24. þingfundur - Guðlaugur Gíslason - Ræða hófst: 1971-12-14 00:00:00 - [HTML]
24. þingfundur - Jóhann Hafstein - Ræða hófst: 1971-12-14 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Geir Gunnarsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1971-12-20 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1971-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A10 (erfðafjárskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 10 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1971-10-12 00:00:00
Þingræður:
66. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-04-26 00:00:00 - [HTML]
66. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1972-04-26 00:00:00 - [HTML]
66. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir - Ræða hófst: 1972-04-26 00:00:00 - [HTML]
66. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1972-04-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A11 (stöðugt verðlag)[HTML]

Þingræður:
40. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1972-01-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A28 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 28 (frumvarp) útbýtt þann 1971-10-20 00:00:00
Þingræður:
7. þingfundur - Benedikt Gröndal - flutningsræða - Ræða hófst: 1971-10-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A69 (niðurfelling fasteignaskatts af íbúðum aldraðra)[HTML]

Þingræður:
14. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir - flutningsræða - Ræða hófst: 1971-11-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A71 (innlent lán)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 78 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1971-11-09 00:00:00
Þingræður:
12. þingfundur - Bjarni Guðnason - Ræða hófst: 1971-11-11 00:00:00 - [HTML]
17. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson - Ræða hófst: 1971-11-25 00:00:00 - [HTML]
17. þingfundur - Magnús Jónsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1971-11-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A81 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 90 (frumvarp) útbýtt þann 1971-11-17 00:00:00
Þingræður:
17. þingfundur - Ellert B. Schram - flutningsræða - Ræða hófst: 1971-11-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A86 (Framkvæmdastofnun ríkisins)[HTML]

Þingræður:
14. þingfundur - Eggert G. Þorsteinsson - Ræða hófst: 1971-11-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A126 (almannatryggingar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 214 (nál. með brtt.) útbýtt þann 1971-12-16 00:00:00

Þingmál A127 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 171 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1971-12-13 00:00:00
Þingskjal nr. 395 (nefndarálit) útbýtt þann 1972-03-06 00:00:00
Þingskjal nr. 404 (nál. með frávt.) útbýtt þann 1972-03-06 00:00:00
Þingskjal nr. 427 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1972-03-09 00:00:00
Þingræður:
27. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1971-12-16 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1971-12-16 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Bjarni Guðnason - Ræða hófst: 1971-12-16 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1971-12-16 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Jóhann Hafstein - Ræða hófst: 1971-12-16 00:00:00 - [HTML]
28. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1971-12-17 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Vilhjálmur Hjálmarsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Matthías Bjarnason (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Halldór E Sigurðsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Svava Jakobsdóttir - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Bragi Sigurjónsson - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Vilhjálmur Hjálmarsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Pálmi Jónsson - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Matthías Bjarnason (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Tómas Karlsson - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
49. þingfundur - Matthías Bjarnason (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1972-03-09 00:00:00 - [HTML]
49. þingfundur - Gunnar Thoroddsen - Ræða hófst: 1972-03-09 00:00:00 - [HTML]
49. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir - Ræða hófst: 1972-03-09 00:00:00 - [HTML]
54. þingfundur - Halldór E Sigurðsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1972-03-13 00:00:00 - [HTML]
54. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1972-03-13 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Geir Hallgrímsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-03-15 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Halldór E Sigurðsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1972-03-15 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Geir Hallgrímsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-03-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A130 (gjaldskrá Landsímans)[HTML]

Þingræður:
40. þingfundur - Jón Árnason - Ræða hófst: 1972-02-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A133 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 399 (nál. með rökst.) útbýtt þann 1972-03-06 00:00:00
Þingræður:
30. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1971-12-16 00:00:00 - [HTML]
30. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1971-12-16 00:00:00 - [HTML]
30. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1971-12-16 00:00:00 - [HTML]
50. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1972-03-13 00:00:00 - [HTML]
50. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1972-03-13 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Björn Jónsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Auður Auðuns (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Oddur Ólafsson - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Alexander Stefánsson - Ræða hófst: 1972-03-07 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Stefán Valgeirsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-03-15 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-03-15 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1972-03-15 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Tómas Karlsson - Ræða hófst: 1972-03-15 00:00:00 - [HTML]
53. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1972-03-09 00:00:00 - [HTML]
53. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir - Ræða hófst: 1972-03-16 00:00:00 - [HTML]
53. þingfundur - Guðlaugur Gíslason - Ræða hófst: 1972-03-16 00:00:00 - [HTML]
53. þingfundur - Gunnar Thoroddsen - Ræða hófst: 1972-03-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A184 (vegalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 350 (frumvarp) útbýtt þann 1972-02-17 00:00:00
Þingræður:
43. þingfundur - Halldór S Magnússon - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-02-23 00:00:00 - [HTML]
43. þingfundur - Halldór S Magnússon - Ræða hófst: 1972-02-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A188 (fasteignaskráning og fasteignamat)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 355 (þáltill.) útbýtt þann 1972-02-23 00:00:00
Þingræður:
55. þingfundur - Ellert B. Schram - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-04-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A209 (Sölustofnun lagmetisiðnaðarins)[HTML]

Þingræður:
56. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson - Ræða hófst: 1972-03-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A238 (höfundalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 505 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1972-04-05 00:00:00
Þingræður:
76. þingfundur - Ellert B. Schram - Ræða hófst: 1972-05-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A241 (Framleiðsluráð landbúnaðarins)[HTML]

Þingræður:
59. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1972-04-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A267 (samkeppnisaðstaða íslensks skipasmíðaiðnaðar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 624 (þáltill.) útbýtt þann 1972-04-26 00:00:00

Þingmál A270 (lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 652 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1972-04-28 00:00:00
Þingskjal nr. 806 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1972-05-15 00:00:00

Þingmál A274 (vegáætlun 1972-1975)[HTML]

Þingræður:
65. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1972-05-09 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Geir Gunnarsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-05-18 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1972-05-18 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1972-05-18 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1972-05-18 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Steinþór Gestsson - Ræða hófst: 1972-05-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B17 ()[HTML]

Þingræður:
68. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1972-05-12 00:00:00 - [HTML]
68. þingfundur - Þórarinn Þórarinsson - Ræða hófst: 1972-05-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B32 ()[HTML]

Þingræður:
49. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson - Ræða hófst: 1972-03-15 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 93

Þingmál A1 (fjárlög 1973)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 167 (nefndarálit) útbýtt þann 1972-12-14 00:00:00
Þingræður:
7. þingfundur - Halldór E Sigurðsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1972-10-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A12 (samkeppnisaðstaða íslensks skipasmíðaiðnaðar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 12 (þáltill.) útbýtt þann 1972-10-17 00:00:00
Þingræður:
9. þingfundur - Lárus Jónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-10-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A61 (verðaukaskattur af lóðum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 65 (þáltill.) útbýtt þann 1972-11-07 00:00:00
Þingræður:
19. þingfundur - Bjarni Guðnason - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-11-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A68 (eignarráð á landinu)[HTML]

Þingræður:
20. þingfundur - Pálmi Jónsson - Ræða hófst: 1972-11-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A76 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 654 (nefndarálit) útbýtt þann 1973-04-11 00:00:00
Þingræður:
23. þingfundur - Halldór E Sigurðsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1972-12-13 00:00:00 - [HTML]
23. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1972-12-13 00:00:00 - [HTML]
23. þingfundur - Jóhann Hafstein - Ræða hófst: 1972-12-13 00:00:00 - [HTML]
86. þingfundur - Vilhjálmur Hjálmarsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1973-04-11 00:00:00 - [HTML]
86. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1973-04-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A85 (veggjald af hraðbrautum)[HTML]

Þingræður:
39. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1973-02-01 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1973-02-08 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Vilhjálmur Hjálmarsson - Ræða hófst: 1973-02-08 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Stefán Valgeirsson - Ræða hófst: 1973-02-08 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1973-02-08 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1973-02-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A88 (almannatryggingar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 101 (frumvarp) útbýtt þann 1972-11-21 00:00:00

Þingmál A115 (verðjöfnunarsjóður vöruflutninga)[HTML]

Þingræður:
51. þingfundur - Matthías Bjarnason - flutningsræða - Ræða hófst: 1973-02-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A122 (lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 170 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1972-12-13 00:00:00
Þingskjal nr. 609 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1973-04-10 00:00:00
Þingræður:
82. þingfundur - Matthías Bjarnason (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1973-04-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A131 (vegalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 209 (nefndarálit) útbýtt þann 1972-12-18 00:00:00
Þingræður:
30. þingfundur - Steinþór Gestsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-12-19 00:00:00 - [HTML]
30. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1972-12-19 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Ingólfur Jónsson - Ræða hófst: 1972-12-20 00:00:00 - [HTML]
34. þingfundur - Friðjón Þórðarson - Ræða hófst: 1972-12-20 00:00:00 - [HTML]
34. þingfundur - Hannibal Valdimarsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1972-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A133 (ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu)[HTML]

Þingræður:
27. þingfundur - Ólafur Jóhannesson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1972-12-18 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1972-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A151 (neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey)[HTML]

Þingræður:
48. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1973-02-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A152 (ferðamál)[HTML]

Þingræður:
60. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1973-03-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A191 (Iðnrekstrarsjóður)[HTML]

Þingræður:
68. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1973-03-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A198 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingræður:
77. þingfundur - Ólafur Jóhannesson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1973-04-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A231 (Fiskveiðasjóður Íslands)[HTML]

Þingræður:
84. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1973-04-06 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1973-04-13 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Pétur Sigurðsson - Ræða hófst: 1973-04-13 00:00:00 - [HTML]
91. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1973-04-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A254 (jarðalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 690 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1973-04-12 00:00:00

Þingmál A296 (samkeppnishættir erlendra skipasmíðastöðva)[HTML]

Þingræður:
57. þingfundur - Lárus Jónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1973-03-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B93 ()[HTML]

Þingræður:
70. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1973-04-12 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Pétur Pétursson - Ræða hófst: 1973-04-12 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Garðar Sigurðsson - Ræða hófst: 1973-04-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B97 ()[HTML]

Þingræður:
75. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson - Ræða hófst: 1973-04-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál S68 ()[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Vilhjálmur Hjálmarsson - Ræða hófst: 1972-11-14 00:00:00

Þingmál S99 ()[HTML]

Þingræður:
38. þingfundur - Geir Gunnarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1973-01-30 00:00:00

Löggjafarþing 94

Þingmál A1 (fjárlög 1974)[HTML]

Þingræður:
6. þingfundur - Halldór E Sigurðsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1973-10-23 00:00:00 - [HTML]
10. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1973-10-30 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Geir Gunnarsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1973-12-12 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Matthías Bjarnason (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1973-12-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A15 (orkulög)[HTML]

Þingræður:
110. þingfundur - Magnús Kjartansson (heilbrigðisráðherra) - Ræða hófst: 1974-04-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A45 (sameining Flugfélags Íslands og Loftleiða)[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Björn Jónsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1973-10-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A46 (jarðalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 48 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1973-10-25 00:00:00
Þingræður:
72. þingfundur - Páll Þorsteinsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-03-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A134 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
45. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - flutningsræða - Ræða hófst: 1973-12-17 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason - Ræða hófst: 1973-12-18 00:00:00 - [HTML]
53. þingfundur - Gunnar Thoroddsen - Ræða hófst: 1974-01-23 00:00:00 - [HTML]
53. þingfundur - Halldór E Sigurðsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1974-01-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A145 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
33. þingfundur - Axel Jónsson - Ræða hófst: 1973-12-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A151 (skráning og mat fasteigna)[HTML]

Þingræður:
99. þingfundur - Steinþór Gestsson - Ræða hófst: 1974-04-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A152 (tollskrá o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 206 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1973-12-10 00:00:00
Þingræður:
34. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1973-12-13 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Ragnar Arnalds (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1973-12-18 00:00:00 - [HTML]
65. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1974-02-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A153 (launaskattur)[HTML]

Þingræður:
39. þingfundur - Magnús Jónsson - Ræða hófst: 1973-12-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A176 (jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall)[HTML]

Þingræður:
51. þingfundur - Magnús Kjartansson (heilbrigðisráðherra) - Ræða hófst: 1974-01-28 00:00:00 - [HTML]
52. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1974-01-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A183 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingræður:
54. þingfundur - Benedikt Gröndal - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-01-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A190 (útflutningsgjald af loðnuafurðum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 828 (nál. með frávt.) útbýtt þann 1974-05-03 00:00:00
Þingræður:
55. þingfundur - Stefán Gunnlaugsson - Ræða hófst: 1974-01-28 00:00:00 - [HTML]
56. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1974-01-30 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1974-03-06 00:00:00 - [HTML]
118. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-05-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A201 (kosningar til Alþingis)[HTML]

Þingræður:
55. þingfundur - Auður Auðuns - Ræða hófst: 1974-02-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A247 (skattaleg meðferð verðbréfa)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 423 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1974-02-28 00:00:00
Þingskjal nr. 448 (nál. með brtt.) útbýtt þann 1974-03-06 00:00:00
Þingskjal nr. 458 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1974-03-08 00:00:00
Þingræður:
72. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1974-03-07 00:00:00 - [HTML]
72. þingfundur - Ragnar Arnalds (Nefnd) - Ræða hófst: 1974-03-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A259 (skattkerfisbreyting)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 476 (nefndarálit) útbýtt þann 1974-03-13 00:00:00
Þingræður:
74. þingfundur - Halldór E Sigurðsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1974-03-07 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Gunnar Thoroddsen - Ræða hófst: 1974-03-07 00:00:00 - [HTML]
80. þingfundur - Halldór Blöndal (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-03-15 00:00:00 - [HTML]
81. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-03-13 00:00:00 - [HTML]
81. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1974-03-13 00:00:00 - [HTML]
81. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir - Ræða hófst: 1974-03-13 00:00:00 - [HTML]
81. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1974-03-15 00:00:00 - [HTML]
81. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1974-03-15 00:00:00 - [HTML]
86. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1974-03-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A280 (kvikmyndasjóður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 566 (frumvarp) útbýtt þann 1974-03-26 00:00:00
Þingræður:
89. þingfundur - Ragnar Arnalds - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-03-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A289 (lántökuheimild fyrir ríkissjóð)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 596 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1974-03-27 00:00:00

Þingmál A290 (skylduskil til safna)[HTML]

Þingræður:
90. þingfundur - Magnús Torfi Ólafsson (menntamálaráðherra) - Ræða hófst: 1974-03-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A292 (áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða)[HTML]

Þingræður:
101. þingfundur - Guðlaugur Gíslason - Ræða hófst: 1974-04-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A293 (fjáröflun til vegagerðar)[HTML]

Þingræður:
101. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1974-04-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A322 (vegáætlun 1974-1977)[HTML]

Þingræður:
78. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1974-04-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A337 (jafnvægi í efnahagsmálum)[HTML]

Þingræður:
119. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1974-05-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A338 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 851 (frumvarp) útbýtt þann 1974-05-06 00:00:00

Þingmál A369 (breytingar á skattalögum)[HTML]

Þingræður:
21. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir - Ræða hófst: 1973-11-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A420 (nýting innlendra orkugjafa í stað olíu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 562 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1974-03-27 00:00:00

Þingmál A432 (utanríkismál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 788 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1974-04-29 00:00:00

Þingmál A433 (Framkvæmdastofnun ríkisins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 856 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1974-05-06 00:00:00

Þingmál B14 ()[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason - Ræða hófst: 1973-10-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B80 ()[HTML]

Þingræður:
72. þingfundur - Benedikt Gröndal - Ræða hófst: 1974-04-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B89 ()[HTML]

Þingræður:
82. þingfundur - Bjarni Guðnason - Ræða hófst: 1974-05-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál S98 ()[HTML]

Þingræður:
21. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir - flutningsræða - Ræða hófst: 1973-11-20 00:00:00

Löggjafarþing 95

Þingmál A2 (viðnám gegn verðbólgu)[HTML]

Þingræður:
6. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1974-08-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A4 (orkulög)[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Magnús Kjartansson (heilbrigðisráðherra) - Ræða hófst: 1974-08-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A5 (verðjöfnunargjald af raforku)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 35 (nál. með frávt.) útbýtt þann 1974-09-04 00:00:00
Þingræður:
14. þingfundur - Ingólfur Jónsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-09-04 00:00:00 - [HTML]
14. þingfundur - Eðvarð Sigurðsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-09-04 00:00:00 - [HTML]
16. þingfundur - Eyjólfur Sigurðsson - Ræða hófst: 1974-09-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A6 (fjáröflun til vegagerðar)[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Magnús Torfi Ólafsson (menntamálaráðherra) - Ræða hófst: 1974-08-22 00:00:00 - [HTML]
17. þingfundur - Ragnar Arnalds (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-09-05 00:00:00 - [HTML]
17. þingfundur - Axel Jónsson - Ræða hófst: 1974-09-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A8 (söluskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 26 (nefndarálit) útbýtt þann 1974-09-03 00:00:00
Þingræður:
7. þingfundur - Geir Gunnarsson - Ræða hófst: 1974-08-30 00:00:00 - [HTML]
11. þingfundur - Ragnar Arnalds (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-09-02 00:00:00 - [HTML]
11. þingfundur - Ragnar Arnalds (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1974-09-02 00:00:00 - [HTML]
12. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1974-09-03 00:00:00 - [HTML]
12. þingfundur - Jón Skaftason - Ræða hófst: 1974-09-03 00:00:00 - [HTML]
12. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1974-09-03 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 96

Þingmál A1 (fjárlög 1975)[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1974-11-12 00:00:00 - [HTML]
8. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1974-11-12 00:00:00 - [HTML]
29. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1974-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A4 (ráðstafanir í sjávarútvegi)[HTML]

Þingræður:
7. þingfundur - Matthías Bjarnason (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1974-11-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A7 (Framkvæmdasjóður Suðurnesja)[HTML]

Þingræður:
10. þingfundur - Gunnar Sveinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-11-21 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-02-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A11 (launajöfnunarbætur)[HTML]

Þingræður:
90. þingfundur - Geir Hallgrímsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1975-05-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A15 (happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar)[HTML]

Þingræður:
92. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1975-05-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A42 (farmiðagjald og söluskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 45 (frumvarp) útbýtt þann 1974-11-13 00:00:00
Þingræður:
7. þingfundur - Halldór Ásgrímsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-11-14 00:00:00 - [HTML]
7. þingfundur - Helgi Seljan - Ræða hófst: 1974-11-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A52 (Happdrætti Háskóla Íslands)[HTML]

Þingræður:
9. þingfundur - Ólafur Jóhannesson (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1974-11-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A75 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1974-12-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A76 (nýting innlendra orkugjafa)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1974-12-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A82 (orkulög)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Magnús Kjartansson - flutningsræða - Ræða hófst: 1974-12-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A84 (útvarpslög)[HTML]

Þingræður:
39. þingfundur - Kjartan Ólafsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-02-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A91 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
22. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1974-12-14 00:00:00 - [HTML]
22. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1974-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A95 (vegalög)[HTML]

Þingræður:
53. þingfundur - Helgi Seljan - Ræða hófst: 1975-03-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A108 (breyting fjárlagaárs)[HTML]

Þingræður:
64. þingfundur - Guðmundur H. Garðarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-04-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A109 (sjóður til aðstoðar við drykkjusjúka)[HTML]

Þingræður:
91. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-05-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A126 (kvikmyndasjóður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 187 (frumvarp) útbýtt þann 1974-12-18 00:00:00
Þingræður:
39. þingfundur - Ragnar Arnalds - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-01-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A149 (járnblendiverksmiðja í Hvalfirði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 275 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1975-02-06 00:00:00
Þingræður:
41. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1975-02-10 00:00:00 - [HTML]
60. þingfundur - Benedikt Gröndal - Ræða hófst: 1975-03-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A152 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
43. þingfundur - Geir Gunnarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-02-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A159 (ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu)[HTML]

Þingræður:
42. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason - Ræða hófst: 1975-02-12 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1975-02-12 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1975-02-12 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1975-02-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A162 (áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða)[HTML]

Þingræður:
48. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1975-02-27 00:00:00 - [HTML]
50. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1975-02-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A168 (ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði)[HTML]

Þingræður:
51. þingfundur - Geir Hallgrímsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1975-02-28 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Ragnar Arnalds (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1975-02-28 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Stefán Jónsson - Ræða hófst: 1975-02-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A170 (afnám flýtifyrningar og skattur á verðbólgugróða)[HTML]

Þingræður:
64. þingfundur - Ragnar Arnalds - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-04-15 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1975-04-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A204 (ráðstafanir í efnahagsmálum)[HTML]

Þingræður:
61. þingfundur - Geir Hallgrímsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1975-03-21 00:00:00 - [HTML]
61. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1975-03-21 00:00:00 - [HTML]
69. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-04-21 00:00:00 - [HTML]
69. þingfundur - Magnús Kjartansson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-04-21 00:00:00 - [HTML]
69. þingfundur - Magnús Torfi Ólafsson - Ræða hófst: 1975-04-21 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-04-22 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Geir Hallgrímsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1975-04-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A247 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
75. þingfundur - Ingi Tryggvason - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-04-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A251 (ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins)[HTML]

Þingræður:
79. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1975-05-07 00:00:00 - [HTML]
80. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson - Ræða hófst: 1975-05-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A266 (þörungavinnsla við Breiðafjörð)[HTML]

Þingræður:
78. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1975-05-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A286 (iðnaðarmálagjald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 623 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1975-05-09 00:00:00

Þingmál A302 (störf flutningskostnaðarnefndar)[HTML]

Þingræður:
42. þingfundur - Tómas Árnason - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-02-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B71 ()[HTML]

Þingræður:
39. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1975-02-06 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 97

Þingmál A1 (fjárlög 1976)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 171 (nefndarálit) útbýtt þann 1975-12-15 00:00:00
Þingræður:
9. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1975-10-28 00:00:00 - [HTML]
9. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson - Ræða hófst: 1975-10-28 00:00:00 - [HTML]
9. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1975-10-28 00:00:00 - [HTML]
34. þingfundur - Garðar Sigurðsson - Ræða hófst: 1975-12-16 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Geir Gunnarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A7 (almenningsbókasöfn)[HTML]

Þingræður:
106. þingfundur - Svava Jakobsdóttir (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-05-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A21 (Olíusjóður)[HTML]

Þingræður:
9. þingfundur - Ólafur Þ. Þórðarson - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-10-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A31 (endurskoðun fyrningarákvæða)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Ragnar Arnalds - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-11-13 00:00:00 - [HTML]
19. þingfundur - Halldór Ásgrímsson - Ræða hófst: 1975-11-20 00:00:00 - [HTML]
19. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1975-11-20 00:00:00 - [HTML]
19. þingfundur - Halldór Ásgrímsson - Ræða hófst: 1975-11-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A34 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
12. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1975-11-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A41 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Ólafur Ragnar Grímsson - Ræða hófst: 1975-11-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A42 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
11. þingfundur - Stefán Jónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-11-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A44 (frestun framkvæmda við Grundartangaverksmiðjuna)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1975-12-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A75 (gatnagerðargjald á Akureyri)[HTML]

Þingræður:
106. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-05-13 00:00:00 - [HTML]
106. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1976-05-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A76 (afnám tekjuskatts af launatekjum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 81 (þáltill.) útbýtt þann 1975-11-25 00:00:00
Þingræður:
70. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-03-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A89 (vörugjald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 162 (nefndarálit) útbýtt þann 1975-12-12 00:00:00
Þingskjal nr. 240 (nefndarálit) útbýtt þann 1975-12-18 00:00:00
Þingræður:
29. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1975-12-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A91 (umferðarlög)[HTML]

Þingræður:
108. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-05-13 00:00:00 - [HTML]
108. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1976-05-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A99 (skráning og mat fasteigna)[HTML]

Þingræður:
88. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-04-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A100 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
20. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1975-12-09 00:00:00 - [HTML]
32. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A105 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
26. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason - Ræða hófst: 1975-12-10 00:00:00 - [HTML]
29. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-12-12 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1975-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A113 (álbræðsla við Straumsvík)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 138 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1975-12-10 00:00:00
Þingræður:
27. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1975-12-11 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Ingólfur Jónsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-02-09 00:00:00 - [HTML]
83. þingfundur - Steingrímur Hermannsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-03-31 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Geir Gunnarsson - Ræða hófst: 1976-04-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A116 (fjáröflun til vegagerðar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 148 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1975-12-11 00:00:00
Þingræður:
25. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1975-12-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A118 (ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða)[HTML]

Þingræður:
63. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-02-25 00:00:00 - [HTML]
69. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir - Ræða hófst: 1976-02-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A121 (almannatryggingar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 254 (nefndarálit) útbýtt þann 1975-12-18 00:00:00
Þingræður:
35. þingfundur - Gils Guðmundsson - Ræða hófst: 1975-12-18 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Matthías Bjarnason (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1975-12-18 00:00:00 - [HTML]
39. þingfundur - Vilhjálmur Hjálmarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-12-19 00:00:00 - [HTML]
39. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1975-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A123 (verkefni sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Steingrímur Hermannsson - Ræða hófst: 1975-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A126 (fjáröflun til vegagerðar)[HTML]

Þingræður:
34. þingfundur - Ragnar Arnalds (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1975-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A140 (Líferyissjóður Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 301 (frumvarp) útbýtt þann 1976-02-05 00:00:00
Þingræður:
63. þingfundur - Guðmundur H. Garðarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-02-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A148 (útflutningsgjald af sjávarafurðum)[HTML]

Þingræður:
54. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1976-02-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A151 (gjald af gas- og brennsluolíum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 313 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1976-02-10 00:00:00
Þingskjal nr. 324 (nefndarálit) útbýtt þann 1976-02-12 00:00:00
Þingskjal nr. 329 (nefndarálit) útbýtt þann 1976-02-12 00:00:00
Þingræður:
54. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1976-02-12 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-02-12 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-02-12 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1976-02-12 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1976-02-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A168 (flugvallagjald)[HTML]

Þingræður:
69. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1976-02-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A177 (námslán og námsstyrkir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 646 (breytingartillaga) útbýtt þann 1976-05-06 00:00:00
Þingskjal nr. 764 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1976-05-13 00:00:00
Þingræður:
101. þingfundur - Axel Jónsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-05-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A195 (skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 407 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1976-03-09 00:00:00
Þingræður:
82. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-03-17 00:00:00 - [HTML]
82. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-03-29 00:00:00 - [HTML]
82. þingfundur - Einar Ágústsson (utanríkisráðherra) - Ræða hófst: 1976-03-29 00:00:00 - [HTML]
83. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-03-22 00:00:00 - [HTML]
86. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-04-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A222 (fjölbýlishús)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 460 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1976-03-29 00:00:00

Þingmál A223 (Norræni fjárfestingarbankinn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 461 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1976-03-30 00:00:00

Þingmál A257 (jarðalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 565 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1976-04-29 00:00:00 [HTML]
Þingræður:
100. þingfundur - Steinþór Gestsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1976-05-10 00:00:00 - [HTML]
101. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1976-05-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A266 (fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 595 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1976-05-03 00:00:00
Þingræður:
95. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-05-03 00:00:00 - [HTML]
95. þingfundur - Sigurður Blöndal - Ræða hófst: 1976-05-03 00:00:00 - [HTML]
95. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1976-05-03 00:00:00 - [HTML]
95. þingfundur - Eðvarð Sigurðsson - Ræða hófst: 1976-05-03 00:00:00 - [HTML]
96. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-05-04 00:00:00 - [HTML]
97. þingfundur - Sigurður Blöndal - Ræða hófst: 1976-05-04 00:00:00 - [HTML]
97. þingfundur - Eðvarð Sigurðsson - Ræða hófst: 1976-05-04 00:00:00 - [HTML]
97. þingfundur - Ragnar Arnalds (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-05-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A274 (Framkvæmdastofnun ríkisins)[HTML]

Þingræður:
116. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson - Ræða hófst: 1976-05-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A275 (stofnlánasjóður vörubifreiða)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 644 (frumvarp nefndar) útbýtt þann 1976-05-07 00:00:00

Þingmál A278 (bráðabirgðavegáætlun 1976)[HTML]

Þingræður:
93. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1976-05-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B25 ()[HTML]

Þingræður:
7. þingfundur - Geir Hallgrímsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1975-10-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B89 ()[HTML]

Þingræður:
78. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1976-04-09 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 98

Þingmál A1 (fjárlög 1977)[HTML]

Þingræður:
11. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-10-28 00:00:00 - [HTML]
11. þingfundur - Geir Gunnarsson - Ræða hófst: 1976-10-28 00:00:00 - [HTML]
31. þingfundur - Geir Gunnarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-12-14 00:00:00 - [HTML]
36. þingfundur - Geir Gunnarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-12-20 00:00:00 - [HTML]
36. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A36 (endurskoðun tekjuskattslaga)[HTML]

Þingræður:
18. þingfundur - Ragnar Arnalds - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-11-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A40 (lagning bundins slitlags á þjóðvegi)[HTML]

Þingræður:
22. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-11-18 00:00:00 - [HTML]
22. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1976-11-18 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1976-11-25 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Stefán Valgeirsson - Ræða hófst: 1977-01-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A99 (tímabundið vörugjald)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1976-11-29 00:00:00 - [HTML]
15. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-11-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A100 (söluskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 112 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1976-11-25 00:00:00
Þingræður:
15. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-11-29 00:00:00 - [HTML]
15. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1976-11-29 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A116 (viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 139 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1976-12-08 00:00:00

Þingmál A133 (lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977)[HTML]

Þingræður:
31. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-12-18 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1976-12-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A137 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 233 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1976-12-18 00:00:00
Þingræður:
45. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1977-02-07 00:00:00 - [HTML]
45. þingfundur - Tómas Árnason - Ræða hófst: 1977-02-07 00:00:00 - [HTML]
49. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason - Ræða hófst: 1977-02-14 00:00:00 - [HTML]
49. þingfundur - Magnús Torfi Ólafsson - Ræða hófst: 1977-02-14 00:00:00 - [HTML]
49. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1977-02-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A144 (áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða)[HTML]

Þingræður:
64. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1977-03-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A162 (vegáætlun 1977-1980)[HTML]

Þingræður:
55. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson - Ræða hófst: 1977-02-22 00:00:00 - [HTML]
69. þingfundur - Stefán Jónsson - Ræða hófst: 1977-03-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A176 (brunavarnir og brunamál)[HTML]

Þingræður:
57. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1977-03-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A197 (skattfrelsi jarðstöðvar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 398 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1977-03-17 00:00:00
Þingræður:
52. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1977-03-21 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1977-04-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A198 (tímabundið vörugjald)[HTML]

Þingræður:
71. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1977-04-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A234 (Iðnlánasjóður)[HTML]

Þingræður:
66. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1977-04-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A236 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 576 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1977-04-28 00:00:00
Þingræður:
79. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1977-04-29 00:00:00 - [HTML]
81. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1977-04-30 00:00:00 - [HTML]
83. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1977-05-02 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Ragnar Arnalds (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1977-05-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A241 (framkvæmd skattalaga)[HTML]

Þingræður:
9. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - svar - Ræða hófst: 1976-10-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A268 (afkoma ríkissjóðs 1976)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 443 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1977-03-29 00:00:00

Þingmál B15 ()[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Geir Hallgrímsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1976-10-25 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 99

Þingmál A1 (fjárlög 1978)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 230 (nefndarálit) útbýtt þann 1977-12-19 00:00:00
Þingræður:
14. þingfundur - Geir Gunnarsson - Ræða hófst: 1977-11-08 00:00:00 - [HTML]
14. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1977-11-08 00:00:00 - [HTML]
30. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1977-12-13 00:00:00 - [HTML]
34. þingfundur - Geir Gunnarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1977-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A37 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
9. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1977-10-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A44 (fræðslustarfsemi um efnahagsmál í sjónvarpi)[HTML]

Þingræður:
23. þingfundur - Jón Skaftason - flutningsræða - Ræða hófst: 1977-11-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A49 (hlutafélög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 526 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1978-04-11 00:00:00
Þingskjal nr. 781 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1978-04-29 00:00:00

Þingmál A59 (eignarráð yfir landinu)[HTML]

Þingræður:
12. þingfundur - Jón G. Sólnes - Ræða hófst: 1977-11-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A60 (lagning bundins slitlags á þjóðvegi)[HTML]

Þingræður:
25. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1977-11-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A113 (verðjöfnunargjald af raforku)[HTML]

Þingræður:
23. þingfundur - Halldór Ásgrímsson - Ræða hófst: 1977-12-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A126 (almannatryggingar)[HTML]

Þingræður:
29. þingfundur - Matthías Bjarnason (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1977-12-14 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Eðvarð Sigurðsson - Ræða hófst: 1977-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A128 (tímabundið vörugjald)[HTML]

Þingræður:
29. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1977-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A129 (fjáröflun til vegagerðar)[HTML]

Þingræður:
33. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1977-12-16 00:00:00 - [HTML]
39. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1977-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A130 (skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 170 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1977-12-14 00:00:00
Þingræður:
29. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1977-12-14 00:00:00 - [HTML]
29. þingfundur - Benedikt Gröndal - Ræða hófst: 1977-12-14 00:00:00 - [HTML]
36. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1977-12-17 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1977-12-19 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1977-12-19 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Jón Ármann Héðinsson - Ræða hófst: 1977-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A139 (vörugjald)[HTML]

Þingræður:
49. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1977-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A145 (viðskiptabankar)[HTML]

Þingræður:
76. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1978-04-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A147 (orkusparnaður)[HTML]

Þingræður:
60. þingfundur - Tómas Árnason - Ræða hófst: 1978-03-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A150 (endurskoðun skattalaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 311 (þáltill.) útbýtt þann 1978-01-30 00:00:00
Þingræður:
58. þingfundur - Ragnar Arnalds - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-03-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A151 (samkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækja)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 312 (frumvarp) útbýtt þann 1978-01-30 00:00:00

Þingmál A169 (Kvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndasjóður)[HTML]

Þingræður:
85. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1978-04-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A182 (ráðstafanir í efnahagsmálum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 355 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1978-02-09 00:00:00
Þingskjal nr. 378 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1978-02-16 00:00:00
Þingræður:
55. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-02-13 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Geir Hallgrímsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1978-02-14 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Halldór E Sigurðsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1978-02-14 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1978-02-15 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Halldór Ásgrímsson - Ræða hófst: 1978-02-15 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1978-02-15 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Geir Gunnarsson - Ræða hófst: 1978-02-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A217 (tollskrá o.fl.)[HTML]

Þingræður:
101. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1978-05-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A245 (verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir)[HTML]

Þingræður:
79. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1978-04-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A246 (Seðlabanki Íslands)[HTML]

Þingræður:
77. þingfundur - Páll Pétursson - Ræða hófst: 1978-04-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A268 (Iðntæknistofnun Íslands)[HTML]

Þingræður:
85. þingfundur - Gunnar J Friðriksson - Ræða hófst: 1978-04-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A282 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 600 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1978-04-17 00:00:00
Þingskjal nr. 763 (nefndarálit) útbýtt þann 1978-04-27 00:00:00
Þingskjal nr. 765 (nefndarálit) útbýtt þann 1978-04-27 00:00:00
Þingskjal nr. 787 (nefndarálit) útbýtt þann 1978-04-28 00:00:00
Þingskjal nr. 788 (breytingartillaga) útbýtt þann 1978-04-28 00:00:00
Þingskjal nr. 802 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1978-04-29 00:00:00
Þingskjal nr. 803 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1978-04-29 00:00:00
Þingskjal nr. 871 (nál. með brtt.) útbýtt þann 1978-05-03 00:00:00
Þingræður:
78. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-04-18 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1978-04-18 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Gylfi Þ Gíslason - Ræða hófst: 1978-04-18 00:00:00 - [HTML]
78. þingfundur - Magnús Torfi Ólafsson - Ræða hófst: 1978-04-18 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-04-28 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-04-28 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Ólafur B. Óskarsson - Ræða hófst: 1978-04-28 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Sverrir Bergmann - Ræða hófst: 1978-04-28 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Magnús Torfi Ólafsson - Ræða hófst: 1978-04-28 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Pálmi Jónsson - Ræða hófst: 1978-04-28 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1978-04-28 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1978-04-28 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-04-29 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1978-04-29 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1978-04-29 00:00:00 - [HTML]
97. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-05-03 00:00:00 - [HTML]
97. þingfundur - Ragnar Arnalds (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-05-03 00:00:00 - [HTML]
97. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1978-05-03 00:00:00 - [HTML]
97. þingfundur - Bragi Sigurjónsson - Ræða hófst: 1978-05-03 00:00:00 - [HTML]
100. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1978-05-05 00:00:00 - [HTML]
103. þingfundur - Ragnar Arnalds (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-05-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A299 (jöfnunargjald)[HTML]

Þingræður:
86. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1978-04-27 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Lárus Jónsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-05-02 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-05-02 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Lárus Jónsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1978-05-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B17 ()[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1977-11-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B27 ()[HTML]

Þingræður:
18. þingfundur - Geir Hallgrímsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1977-11-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B36 ()[HTML]

Þingræður:
25. þingfundur - Jón Helgason - Ræða hófst: 1977-12-14 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Ólafur Þ. Þórðarson - Ræða hófst: 1977-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B69 ()[HTML]

Þingræður:
75. þingfundur - Geir Hallgrímsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1978-04-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B77 ()[HTML]

Þingræður:
85. þingfundur - Benedikt Gröndal - Ræða hófst: 1978-04-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B78 ()[HTML]

Þingræður:
73. þingfundur - Geir Hallgrímsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1978-04-27 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1978-04-27 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-04-27 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 100

Þingmál A9 (Seðlabanki Íslands)[HTML]

Þingræður:
10. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1978-11-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A18 (gjald á veiðileyfi útlendinga sem veiða í íslenskum ám)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1978-11-02 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Pálmi Jónsson - Ræða hófst: 1978-11-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A22 (Framkvæmdasjóður öryrkja)[HTML]

Þingræður:
68. þingfundur - Stefán Valgeirsson - Ræða hófst: 1979-03-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A23 (tímabundið vörugjald)[HTML]

Þingræður:
31. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-12-15 00:00:00 - [HTML]
31. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-12-15 00:00:00 - [HTML]
39. þingfundur - Tómas Árnason (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A29 (Lífeyrissjóður Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 32 (frumvarp) útbýtt þann 1978-10-24 00:00:00
Þingræður:
8. þingfundur - Guðmundur H. Garðarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-10-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A36 (fisklöndun til fiskvinnslustöðva)[HTML]

Þingræður:
49. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1979-02-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A39 (kjaramál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 42 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1978-10-24 00:00:00
Þingskjal nr. 172 (nefndarálit) útbýtt þann 1978-12-14 00:00:00
Þingræður:
7. þingfundur - Ólafur Jóhannesson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1978-10-25 00:00:00 - [HTML]
7. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1978-10-25 00:00:00 - [HTML]
8. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1978-10-26 00:00:00 - [HTML]
8. þingfundur - Tómas Árnason (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-10-26 00:00:00 - [HTML]
8. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1978-10-26 00:00:00 - [HTML]
8. þingfundur - Svavar Gestsson (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1978-10-26 00:00:00 - [HTML]
8. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1978-10-26 00:00:00 - [HTML]
9. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1978-10-30 00:00:00 - [HTML]
9. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1978-10-30 00:00:00 - [HTML]
32. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-12-14 00:00:00 - [HTML]
32. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-12-14 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Ólafur Jóhannesson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1978-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A52 (eignarráð á flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli)[HTML]

Þingræður:
44. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1979-01-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A53 (verðjöfnunargjald af sauðfjárafurðum)[HTML]

Þingræður:
10. þingfundur - Steingrímur Hermannsson (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-11-01 00:00:00 - [HTML]
10. þingfundur - Pálmi Jónsson - Ræða hófst: 1978-11-01 00:00:00 - [HTML]
10. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1978-11-01 00:00:00 - [HTML]
10. þingfundur - Steingrímur Hermannsson (dómsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-11-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A54 (fjárlög 1979)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 60 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1978-10-31 00:00:00
Þingræður:
19. þingfundur - Tómas Árnason (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-11-14 00:00:00 - [HTML]
19. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1978-11-14 00:00:00 - [HTML]
19. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1978-11-14 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Lárus Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-12-21 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1978-12-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A62 (aðstoð við sveitarfélög vegna lagningar bundins slitlags á vegi í þéttbýli)[HTML]

Þingræður:
11. þingfundur - Ólafur Ragnar Grímsson - Ræða hófst: 1978-11-06 00:00:00 - [HTML]
11. þingfundur - Jón G. Sólnes - Ræða hófst: 1978-11-06 00:00:00 - [HTML]
12. þingfundur - Alexander Stefánsson - Ræða hófst: 1978-11-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A69 (Framleiðsluráð landbúnaðarins)[HTML]

Þingræður:
49. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1979-02-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A76 (virðisaukaskattur og afnám tekjuskatts)[HTML]

Þingræður:
71. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1979-03-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A99 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
26. þingfundur - Skúli Alexandersson - Ræða hófst: 1978-12-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A104 (alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 115 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1978-11-27 00:00:00

Þingmál A106 (ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 117 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1978-11-27 00:00:00
Þingskjal nr. 125 (nefndarálit) útbýtt þann 1978-11-28 00:00:00
Þingræður:
20. þingfundur - Ólafur Jóhannesson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1978-11-27 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1978-11-27 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Ólafur Jóhannesson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1978-11-29 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Ólafur Ragnar Grímsson - Ræða hófst: 1978-11-29 00:00:00 - [HTML]
21. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-11-28 00:00:00 - [HTML]
21. þingfundur - Steinþór Gestsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-11-28 00:00:00 - [HTML]
21. þingfundur - Halldór Ásgrímsson - Ræða hófst: 1978-11-28 00:00:00 - [HTML]
21. þingfundur - Halldór Blöndal (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-11-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A123 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 145 (frumvarp) útbýtt þann 1978-12-07 00:00:00

Þingmál A125 (Framleiðsluráð landbúnaðarins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 147 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1978-12-07 00:00:00
Þingræður:
29. þingfundur - Pálmi Jónsson - Ræða hófst: 1978-12-11 00:00:00 - [HTML]
29. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1978-12-11 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1979-03-19 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Pálmi Jónsson - Ræða hófst: 1979-03-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A132 (varanleg vegagerð)[HTML]

Þingræður:
74. þingfundur - Sverrir Hermannsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1979-03-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A137 (verðjöfnunargjald af raforku)[HTML]

Þingræður:
34. þingfundur - Pálmi Jónsson - Ræða hófst: 1978-12-15 00:00:00 - [HTML]
34. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1978-12-15 00:00:00 - [HTML]
39. þingfundur - Kjartan Ólafsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-12-20 00:00:00 - [HTML]
39. þingfundur - Gunnlaugur Stefánsson - Ræða hófst: 1978-12-20 00:00:00 - [HTML]
39. þingfundur - Vilmundur Gylfason - Ræða hófst: 1978-12-20 00:00:00 - [HTML]
54. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1979-02-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A138 (skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði)[HTML]

Þingræður:
46. þingfundur - Tómas Árnason (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-12-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A139 (nýbyggingagjald)[HTML]

Þingræður:
35. þingfundur - Tómas Árnason (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A140 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 190 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1978-12-15 00:00:00
Þingskjal nr. 244 (nefndarálit) útbýtt þann 1978-12-19 00:00:00
Þingræður:
35. þingfundur - Tómas Árnason (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-12-18 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1978-12-18 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Lúðvík Jósepsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-12-19 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Ólafur G. Einarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-12-19 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Jón Helgason (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1978-12-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A155 (verðmyndun á bensíni og olíum)[HTML]

Þingræður:
70. þingfundur - Svavar Gestsson (viðskiptaráðherra) - svar - Ræða hófst: 1979-03-20 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Sverrir Hermannsson - Ræða hófst: 1979-03-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A161 (landflutningasjóður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 294 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1978-12-21 00:00:00

Þingmál A165 (fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga)[HTML]

Þingræður:
46. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1979-02-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A190 (ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979)[HTML]

Þingræður:
54. þingfundur - Lúðvík Jósepsson - Ræða hófst: 1979-02-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A204 (niðurfelling og lækkun leyfisgjalda af litlum bifreiðum)[HTML]

Þingræður:
75. þingfundur - Árni Gunnarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1979-03-29 00:00:00 - [HTML]
75. þingfundur - Páll Pétursson - Ræða hófst: 1979-03-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A207 (þingrof og nýjar kosningar)[HTML]

Þingræður:
62. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1979-03-06 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Ólafur Jóhannesson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1979-03-06 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Svavar Gestsson (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1979-03-06 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1979-03-07 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Ellert B. Schram - Ræða hófst: 1979-03-07 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1979-03-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A230 (stjórn efnahagsmála o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 453 (frumvarp) útbýtt þann 1979-03-15 00:00:00
Þingræður:
70. þingfundur - Ólafur Jóhannesson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1979-03-19 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson - Ræða hófst: 1979-03-19 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Ragnar Arnalds (menntamálaráðherra) - Ræða hófst: 1979-03-19 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1979-03-19 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Ágúst Einarsson - Ræða hófst: 1979-03-19 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1979-04-04 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Kjartan Ólafsson - Ræða hófst: 1979-04-06 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1979-04-06 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - Ræða hófst: 1979-04-02 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Kjartan Ólafsson - grein fyrir atkvæði - Ræða hófst: 1979-04-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A231 (framkvæmdir í orkumálum 1979)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 454 (þáltill.) útbýtt þann 1979-03-15 00:00:00
Þingræður:
80. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1979-04-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A260 (tímabundið vörugjald)[HTML]

Þingræður:
87. þingfundur - Helgi Seljan - flutningsræða - Ræða hófst: 1979-05-02 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Jón G. Sólnes - Ræða hófst: 1979-05-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A263 (eftirlaun aldraðra)[HTML]

Þingræður:
82. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir - Ræða hófst: 1979-04-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A272 (hátekjuskattur)[HTML]

Þingræður:
79. þingfundur - Árni Gunnarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1979-04-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A277 (verslun ríkisins með áfengi)[HTML]

Þingræður:
89. þingfundur - Vilmundur Gylfason - Ræða hófst: 1979-05-16 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1979-05-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A280 (námslán og námsstyrkir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 581 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1979-05-02 00:00:00

Þingmál A290 (lyfjadreifing)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 613 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1979-05-07 00:00:00
Þingræður:
90. þingfundur - Magnús H. Magnússon (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1979-05-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A302 (leiðrétting söluskatts af leiksýningum áhugafélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 678 (þáltill.) útbýtt þann 1979-05-11 00:00:00
Þingræður:
102. þingfundur - Helgi Seljan - flutningsræða - Ræða hófst: 1979-05-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A354 (símamál)[HTML]

Þingræður:
101. þingfundur - Ellert B. Schram - Ræða hófst: 1979-05-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B20 ()[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1978-10-19 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Svavar Gestsson (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1978-10-19 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Tómas Árnason (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1978-10-19 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Gunnar Thoroddsen - Ræða hófst: 1978-10-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B23 ()[HTML]

Þingræður:
6. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1978-10-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B100 ()[HTML]

Þingræður:
59. þingfundur - Oddur Ólafsson - Ræða hófst: 1979-02-26 00:00:00 - [HTML]
59. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson - Ræða hófst: 1979-02-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B109 ()[HTML]

Þingræður:
74. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1979-03-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B123 ()[HTML]

Þingræður:
89. þingfundur - Svavar Gestsson (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1979-05-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B128 ()[HTML]

Þingræður:
97. þingfundur - Bjarnfríður Leósdóttir - Ræða hófst: 1979-05-17 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 101

Þingmál A1 (fjárlög 1980)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1979-10-10 23:56:00

Þingmál A31 (námslán og námsstyrkir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 33 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1979-10-15 23:56:00

Þingmál B19 ()[HTML]

Þingræður:
3. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1979-10-16 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 102

Þingmál A1 (fjárlög 1980)[HTML]

Þingræður:
22. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-02-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A3 (lántaka vegna framkvæmda á sviði orkumála)[HTML]

Þingræður:
35. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1980-02-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A7 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
77. þingfundur - Lárus Jónsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1980-05-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A8 (skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 8 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1979-12-13 00:00:00
Þingræður:
3. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1979-12-17 00:00:00 - [HTML]
3. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1979-12-17 00:00:00 - [HTML]
3. þingfundur - Friðrik Sophusson - Ræða hófst: 1979-12-17 00:00:00 - [HTML]
76. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-05-14 00:00:00 - [HTML]
96. þingfundur - Lárus Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-05-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A16 (verðjöfnunargjald af raforku)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 59 (nefndarálit) útbýtt þann 1979-12-20 00:00:00
Þingræður:
6. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1979-12-19 00:00:00 - [HTML]
9. þingfundur - Guðmundur G. Þórarinsson - Ræða hófst: 1979-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A17 (Húsnæðismálastofnun ríkisins)[HTML]

Þingræður:
87. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1980-05-28 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - Ræða hófst: 1980-05-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A27 (iðnaður á Vesturlandi)[HTML]

Þingræður:
19. þingfundur - Davíð Aðalsteinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-01-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A33 (lyfjadreifing)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 33 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1979-12-17 00:00:00

Þingmál A44 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 46 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1979-12-19 00:00:00
Þingskjal nr. 164 (breytingartillaga) útbýtt þann 1980-02-14 00:00:00
Þingskjal nr. 165 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-02-14 00:00:00
Þingskjal nr. 168 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1980-02-18 00:00:00
Þingskjal nr. 179 (breytingartillaga) útbýtt þann 1980-02-20 00:00:00
Þingræður:
6. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1979-12-19 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-02-14 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1980-02-14 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1980-02-14 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-02-18 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1980-02-18 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-02-18 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1980-02-20 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1980-02-20 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1980-02-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A45 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
43. þingfundur - Magnús H. Magnússon - Ræða hófst: 1980-03-13 00:00:00 - [HTML]
43. þingfundur - Svavar Gestsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-03-13 00:00:00 - [HTML]
43. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1980-03-13 00:00:00 - [HTML]
43. þingfundur - Jóhanna Sigurðardóttir - Ræða hófst: 1980-03-13 00:00:00 - [HTML]
43. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1980-03-13 00:00:00 - [HTML]
43. þingfundur - Pétur Sigurðsson - Ræða hófst: 1980-03-13 00:00:00 - [HTML]
43. þingfundur - Ólafur Þ. Þórðarson - Ræða hófst: 1980-03-13 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-03-19 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1980-03-19 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1980-03-19 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Vilmundur Gylfason - Ræða hófst: 1980-03-19 00:00:00 - [HTML]
48. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1980-03-24 00:00:00 - [HTML]
48. þingfundur - Halldór Ásgrímsson - Ræða hófst: 1980-03-24 00:00:00 - [HTML]
52. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - Ræða hófst: 1980-03-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A50 (jöfnun húshitunarkostnaðar)[HTML]

Þingræður:
30. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1980-03-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A65 (greiðsla opinberra gjalda 1980)[HTML]

Þingræður:
18. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-01-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A68 (útflutningsgjald af sjávarafurðum)[HTML]

Þingræður:
22. þingfundur - Steingrímur Hermannsson - Ræða hófst: 1980-01-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A77 (niðurgreiðsla á olíu til upphitunar húsa)[HTML]

Þingræður:
30. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - Ræða hófst: 1980-01-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A93 (skráning og mat fasteigna)[HTML]

Þingræður:
76. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-05-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A100 (jöfnunargjald orkukostnaðar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 151 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1980-02-07 00:00:00

Þingmál A101 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 152 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1980-02-07 00:00:00

Þingmál A108 (ávöxtun skyldusparnaðar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 166 (þáltill.) útbýtt þann 1980-02-18 00:00:00
Þingræður:
43. þingfundur - Guðmundur G. Þórarinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-04-14 00:00:00 - [HTML]
43. þingfundur - Guðmundur Bjarnason - Ræða hófst: 1980-04-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A109 (tollskrá)[HTML]

Þingræður:
39. þingfundur - Svavar Gestsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-02-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A111 (lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 188 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-02-21 00:00:00
Þingskjal nr. 208 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-03-18 00:00:00
Þingræður:
40. þingfundur - Eiður Guðnason - Ræða hófst: 1980-02-18 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1980-03-12 00:00:00 - [HTML]
43. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-02-21 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Karvel Pálmason (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-03-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A116 (fjárlög 1980)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 193 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1980-03-10 00:00:00
Þingskjal nr. 228 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-03-25 00:00:00
Þingskjal nr. 233 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-03-26 00:00:00
Þingræður:
32. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-03-17 00:00:00 - [HTML]
32. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1980-03-17 00:00:00 - [HTML]
32. þingfundur - Eiður Guðnason - Ræða hófst: 1980-03-17 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Eiður Guðnason (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-03-26 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Lárus Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-03-26 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1980-03-26 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Lárus Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-04-01 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - Ræða hófst: 1980-04-01 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1980-04-01 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1980-04-01 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1980-04-01 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-04-01 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - grein fyrir atkvæði - Ræða hófst: 1980-04-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A124 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
49. þingfundur - Sigurlaug Bjarnadóttir - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-03-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A127 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 219 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1980-03-24 00:00:00
Þingskjal nr. 318 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-04-15 00:00:00
Þingskjal nr. 319 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-04-15 00:00:00
Þingskjal nr. 325 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1980-04-17 00:00:00
Þingskjal nr. 372 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1980-04-29 00:00:00
Þingskjal nr. 384 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-04-30 00:00:00
Þingræður:
51. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-03-24 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Lárus Jónsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-04-15 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (3. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-04-15 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - Ræða hófst: 1980-04-15 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (3. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1980-04-15 00:00:00 - [HTML]
65. þingfundur - Bogi Sigurbjörnsson - Ræða hófst: 1980-04-29 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Karvel Pálmason (3. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-04-30 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1980-04-30 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1980-04-30 00:00:00 - [HTML]
68. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1980-05-01 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (3. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-04-28 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Guðmundur Bjarnason - Ræða hófst: 1980-04-28 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Helgi Seljan - Ræða hófst: 1980-04-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A131 (flugvallagjald)[HTML]

Þingræður:
53. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - Ræða hófst: 1980-03-27 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-04-15 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Árni Gunnarsson - Ræða hófst: 1980-04-23 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Ólafur Þ. Þórðarson - Ræða hófst: 1980-04-23 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Garðar Sigurðsson - Ræða hófst: 1980-04-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A135 (orkujöfnunargjald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 279 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-04-01 00:00:00
Þingskjal nr. 280 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-04-01 00:00:00
Þingskjal nr. 301 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-04-10 00:00:00
Þingskjal nr. 302 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-04-10 00:00:00
Þingræður:
53. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1980-03-31 00:00:00 - [HTML]
53. þingfundur - Steingrímur Hermannsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1980-03-31 00:00:00 - [HTML]
54. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1980-03-31 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-04-02 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-04-02 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1980-04-02 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1980-04-09 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1980-04-09 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1980-04-09 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Guðmundur J. Guðmundsson - Ræða hófst: 1980-04-09 00:00:00 - [HTML]
60. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-04-09 00:00:00 - [HTML]
60. þingfundur - Eiður Guðnason - Ræða hófst: 1980-04-09 00:00:00 - [HTML]
60. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-04-09 00:00:00 - [HTML]
60. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1980-04-09 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Eiður Guðnason (3. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-04-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A136 (olíugjald til fiskiskipa)[HTML]

Þingræður:
54. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1980-03-31 00:00:00 - [HTML]
54. þingfundur - Steingrímur Hermannsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1980-03-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A160 (jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar)[HTML]

Þingræður:
81. þingfundur - Sverrir Hermannsson - Ræða hófst: 1980-05-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A164 (vegáætlun 1979-1982)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 485 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-05-13 00:00:00
Þingræður:
57. þingfundur - Lárus Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-05-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B72 ()[HTML]

Þingræður:
48. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1980-03-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B74 ()[HTML]

Þingræður:
37. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1980-03-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B86 ()[HTML]

Þingræður:
45. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1980-04-17 00:00:00 - [HTML]
45. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1980-04-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B110 ()[HTML]

Þingræður:
64. þingfundur - Svavar Gestsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-05-19 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 103

Þingmál A1 (fjárlög 1981)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-11-06 00:00:00 - [HTML]
15. þingfundur - Tómas Árnason (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1980-11-06 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1980-12-12 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Lárus Jónsson (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1980-12-12 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-12-12 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Karvel Pálmason (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-12-19 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1980-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A35 (álagning opinberra gjalda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 36 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1980-10-20 00:00:00
Þingræður:
32. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-12-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A36 (tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1980-11-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A47 (niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 51 (frumvarp) útbýtt þann 1980-10-28 00:00:00
Þingskjal nr. 275 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-12-16 00:00:00
Þingræður:
12. þingfundur - Halldór Blöndal - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-11-05 00:00:00 - [HTML]
12. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-11-05 00:00:00 - [HTML]
12. þingfundur - Vilmundur Gylfason - Ræða hófst: 1980-11-05 00:00:00 - [HTML]
12. þingfundur - Halldór Ásgrímsson - Ræða hófst: 1980-11-05 00:00:00 - [HTML]
12. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1980-11-05 00:00:00 - [HTML]
13. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1980-11-10 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-12-17 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Matthías Bjarnason (3. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-12-17 00:00:00 - [HTML]
36. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1980-12-17 00:00:00 - [HTML]
36. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (1. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1980-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A55 (opinber stefna í áfengismálum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 59 (þáltill.) útbýtt þann 1980-10-29 00:00:00
Þingræður:
25. þingfundur - Árni Gunnarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-11-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A56 (Framleiðsluráð landbúnaðarins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1042 (nefndarálit) útbýtt þann 1981-05-22 00:00:00
Þingræður:
20. þingfundur - Steinþór Gestsson - Ræða hófst: 1980-11-19 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Pálmi Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1980-11-19 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Árni Gunnarsson - Ræða hófst: 1981-05-06 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Pálmi Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1981-05-06 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Egill Jónsson - Ræða hófst: 1981-05-08 00:00:00 - [HTML]
96. þingfundur - Egill Jónsson - Ræða hófst: 1981-05-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A65 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 71 (frumvarp) útbýtt þann 1980-11-03 00:00:00
Þingskjal nr. 319 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-12-18 00:00:00
Þingræður:
22. þingfundur - Alexander Stefánsson - Ræða hófst: 1980-11-24 00:00:00 - [HTML]
22. þingfundur - Friðrik Sophusson - Ræða hófst: 1980-11-24 00:00:00 - [HTML]
23. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1980-11-26 00:00:00 - [HTML]
23. þingfundur - Halldór Ásgrímsson - Ræða hófst: 1980-11-26 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Matthías Bjarnason (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-12-18 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson (3. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A72 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-11-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A86 (iðnaðarstefna)[HTML]

Þingræður:
43. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1981-01-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A87 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 97 (frumvarp) útbýtt þann 1980-11-12 00:00:00
Þingræður:
48. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-02-09 00:00:00 - [HTML]
48. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1981-02-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A96 (vegagerð)[HTML]

Þingræður:
46. þingfundur - Sverrir Hermannsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-02-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A100 (stefnumörkun í landbúnaði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 111 (þáltill.) útbýtt þann 1980-11-17 00:00:00
Þingræður:
57. þingfundur - Egill Jónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-03-05 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Pálmi Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1981-03-05 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Egill Jónsson - Ræða hófst: 1981-03-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A101 (verslunarþjónusta í dreifbýli)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 112 (þáltill.) útbýtt þann 1980-11-17 00:00:00
Þingræður:
23. þingfundur - Guðmundur Gíslason - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-11-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A102 (Lífeyrissjóður Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 113 (frumvarp) útbýtt þann 1980-11-20 00:00:00

Þingmál A123 (hollustuhættir)[HTML]

Þingræður:
88. þingfundur - Sigurgeir Sigurðsson - Ræða hófst: 1981-05-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A126 (flugvallagjald)[HTML]

Þingræður:
57. þingfundur - Magnús H. Magnússon - Ræða hófst: 1981-02-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A150 (verðjöfnunargjald af raforku)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 333 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-12-18 00:00:00
Þingræður:
39. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A156 (tímabundið vörugjald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 194 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1980-12-08 00:00:00

Þingmál A158 (skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 196 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1980-12-08 00:00:00
Þingskjal nr. 513 (nefndarálit) útbýtt þann 1981-03-17 00:00:00
Þingræður:
26. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-12-09 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Friðrik Sophusson - Ræða hófst: 1980-12-09 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1980-12-09 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Alexander Stefánsson - Ræða hófst: 1980-12-09 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Alexander Stefánsson - Ræða hófst: 1980-12-09 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Matthías Bjarnason (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-04-08 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1981-04-08 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1981-04-08 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Pétur Sigurðsson - Ræða hófst: 1981-04-08 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Ingólfur Guðnason (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1981-04-08 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1981-04-08 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Matthías Bjarnason (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1981-04-08 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Magnús H. Magnússon - Ræða hófst: 1981-04-08 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1981-04-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A171 (jöfnunargjald)[HTML]

Þingræður:
40. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-12-18 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-12-18 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-12-19 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1980-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A176 (vörugjald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 229 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1980-12-11 00:00:00
Þingskjal nr. 299 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-12-17 00:00:00
Þingskjal nr. 334 (nefndarálit) útbýtt þann 1980-12-18 00:00:00
Þingræður:
36. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-12-17 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1980-12-17 00:00:00 - [HTML]
39. þingfundur - Guðmundur G. Þórarinsson - grein fyrir atkvæði - Ræða hófst: 1980-12-18 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-12-19 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1980-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A187 (vegáætlun 1981--1984)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 897 (nefndarálit) útbýtt þann 1981-05-19 00:00:00
Þingræður:
84. þingfundur - Lárus Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-05-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A189 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 403 (breytingartillaga) útbýtt þann 1981-02-10 00:00:00
Þingskjal nr. 405 (nefndarálit) útbýtt þann 1981-02-10 00:00:00
Þingskjal nr. 412 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1981-02-11 00:00:00
Þingskjal nr. 415 (nefndarálit) útbýtt þann 1981-02-12 00:00:00
Þingskjal nr. 417 (nefndarálit) útbýtt þann 1981-02-12 00:00:00
Þingræður:
49. þingfundur - Ólafur Ragnar Grímsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-02-10 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-02-12 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-02-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A190 (almannatryggingar)[HTML]

Þingræður:
105. þingfundur - Svavar Gestsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1981-05-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A193 (viðnám gegn verðbólgu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 455 (breytingartillaga) útbýtt þann 1981-02-24 00:00:00
Þingskjal nr. 528 (breytingartillaga) útbýtt þann 1981-03-19 00:00:00
Þingræður:
46. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1981-02-02 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1981-02-02 00:00:00 - [HTML]
56. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-02-24 00:00:00 - [HTML]
56. þingfundur - Svavar Gestsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1981-02-24 00:00:00 - [HTML]
58. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1981-02-25 00:00:00 - [HTML]
65. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson (3. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-03-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A194 (aðflutningsgjöld og söluskattur af bensíni)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 385 (frumvarp) útbýtt þann 1981-01-28 00:00:00
Þingræður:
49. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-02-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A207 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 400 (frumvarp) útbýtt þann 1981-02-10 00:00:00

Þingmál A217 (lánsfjárlög 1981)[HTML]

Þingræður:
80. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1981-04-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A228 (framkvæmd eignarnáms)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 449 (frumvarp) útbýtt þann 1981-02-23 00:00:00

Þingmál A246 (samræming á mati og skráningu fasteigna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 480 (þáltill.) útbýtt þann 1981-03-09 00:00:00
Þingræður:
65. þingfundur - Magnús H. Magnússon - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-03-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A271 (vörugjald)[HTML]

Þingræður:
70. þingfundur - Guðmundur G. Þórarinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-04-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A279 (starfsskilyrði myndlistarmanna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 571 (þáltill.) útbýtt þann 1981-04-01 00:00:00

Þingmál A283 (lagning sjálfvirks síma)[HTML]

Þingræður:
99. þingfundur - Magnús H. Magnússon - Ræða hófst: 1981-05-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A290 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 591 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1981-04-02 00:00:00
Þingskjal nr. 818 (nefndarálit) útbýtt þann 1981-05-13 00:00:00
Þingskjal nr. 831 (breytingartillaga) útbýtt þann 1981-05-13 00:00:00
Þingskjal nr. 832 (frhnál. með brtt.) útbýtt þann 1981-05-14 00:00:00
Þingskjal nr. 833 (frhnál. með brtt.) útbýtt þann 1981-05-14 00:00:00
Þingskjal nr. 840 (breytingartillaga) útbýtt þann 1981-05-14 00:00:00
Þingskjal nr. 861 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1981-05-16 00:00:00
Þingskjal nr. 922 (breytingartillaga) útbýtt þann 1981-05-19 00:00:00
Þingskjal nr. 924 (breytingartillaga) útbýtt þann 1981-05-19 00:00:00
Þingræður:
73. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1981-04-07 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Ólafur G. Einarsson - Ræða hófst: 1981-04-07 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1981-04-07 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1981-04-07 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-05-14 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-05-14 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-05-14 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1981-05-14 00:00:00 - [HTML]
110. þingfundur - Lárus Jónsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-05-19 00:00:00 - [HTML]
110. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (2. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1981-05-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A293 (söluskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 610 (frumvarp) útbýtt þann 1981-04-07 00:00:00
Þingræður:
80. þingfundur - Sigurlaug Bjarnadóttir - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-04-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A335 (framkvæmdasjóður aldraðra)[HTML]

Þingræður:
102. þingfundur - Árni Gunnarsson - Ræða hófst: 1981-05-20 00:00:00 - [HTML]
102. þingfundur - Vilmundur Gylfason - Ræða hófst: 1981-05-20 00:00:00 - [HTML]
102. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1981-05-20 00:00:00 - [HTML]
107. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1981-05-22 00:00:00 - [HTML]
107. þingfundur - Árni Gunnarsson - Ræða hófst: 1981-05-22 00:00:00 - [HTML]
107. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1981-05-22 00:00:00 - [HTML]
107. þingfundur - Alexander Stefánsson - Ræða hófst: 1981-05-22 00:00:00 - [HTML]
107. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1981-05-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A342 (kaupmáttur tímakaups verkamanna)[HTML]

Þingræður:
27. þingfundur - Svavar Gestsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-12-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A350 (þjóðhagsáætlun 1981)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 47 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1980-10-23 00:00:00

Þingmál A352 (úrvinnsla skattframtala vegna ákvörðunar um búmark)[HTML]

Þingræður:
16. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1980-11-11 00:00:00 - [HTML]
16. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1980-11-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A353 (álagning opinberra gjalda)[HTML]

Þingræður:
72. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-04-09 00:00:00 - [HTML]
72. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - svar - Ræða hófst: 1981-04-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A387 (fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1981)[HTML]

Þingræður:
70. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1981-04-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B17 ()[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1980-10-22 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-10-22 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1980-10-22 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-10-22 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1980-10-22 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Salome Þorkelsdóttir - Ræða hófst: 1980-10-22 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1980-10-22 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Ólafur Ragnar Grímsson - Ræða hófst: 1980-10-22 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1980-10-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B21 ()[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1980-10-23 00:00:00 - [HTML]
8. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1980-10-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B41 ()[HTML]

Þingræður:
24. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1980-12-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B48 ()[HTML]

Þingræður:
35. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1980-12-17 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Gunnar Thoroddsen (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1980-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B70 ()[HTML]

Þingræður:
40. þingfundur - Pétur Sigurðsson - Ræða hófst: 1981-01-26 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1981-01-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B77 ()[HTML]

Þingræður:
45. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1981-02-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B82 ()[HTML]

Þingræður:
48. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1981-02-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B109 ()[HTML]

Þingræður:
74. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1981-04-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál S46 ()[HTML]

Þingræður:
24. þingfundur - Guðmundur Bjarnason - Ræða hófst: 1980-11-25 00:00:00

Löggjafarþing 104

Þingmál A1 (fjárlög 1982)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 179 (nefndarálit) útbýtt þann 1981-12-14 00:00:00
Þingræður:
35. þingfundur - Lárus Jónsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A10 (héraðsútvarp)[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Benedikt Gröndal - Ræða hófst: 1981-10-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A32 (stefnumörkun í landbúnaði)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Egill Jónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-12-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A42 (ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu)[HTML]

Þingræður:
6. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson - Ræða hófst: 1981-10-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A55 (lánsfjárlög 1982)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 223 (nefndarálit) útbýtt þann 1981-12-17 00:00:00
Þingræður:
11. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1981-11-11 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson - Ræða hófst: 1981-12-17 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Eiður Guðnason - Ræða hófst: 1981-12-17 00:00:00 - [HTML]
57. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1982-03-24 00:00:00 - [HTML]
59. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-03-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A57 (staða og rekstrargrundvöllur félagsheimila)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 60 (þáltill.) útbýtt þann 1981-10-28 00:00:00
Þingskjal nr. 687 (nál. með brtt.) útbýtt þann 1982-04-23 00:00:00
Þingskjal nr. 883 (þál. í heild) útbýtt þann 1982-05-03 00:00:00
Þingræður:
14. þingfundur - Níels Árni Lund - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-11-05 00:00:00 - [HTML]
14. þingfundur - Alexander Stefánsson - Ræða hófst: 1981-11-05 00:00:00 - [HTML]
86. þingfundur - Halldór Blöndal (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-05-03 00:00:00 - [HTML]
86. þingfundur - Alexander Stefánsson - Ræða hófst: 1982-05-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A58 (skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 61 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1981-10-27 00:00:00
Þingskjal nr. 484 (nefndarálit) útbýtt þann 1982-03-22 00:00:00
Þingræður:
10. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1981-11-09 00:00:00 - [HTML]
10. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1981-11-09 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Matthías Bjarnason (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-04-05 00:00:00 - [HTML]
62. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1982-04-05 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1982-04-21 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Tómas Árnason (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1982-04-21 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1982-04-21 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Albert Guðmundsson - Ræða hófst: 1982-04-21 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Geir Hallgrímsson - Ræða hófst: 1982-04-21 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Tómas Árnason (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1982-04-21 00:00:00 - [HTML]
76. þingfundur - Lárus Jónsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-04-28 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Salome Þorkelsdóttir - grein fyrir atkvæði - Ræða hófst: 1982-04-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A62 (Lífeyrissjóður Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 65 (frumvarp) útbýtt þann 1981-11-02 00:00:00
Þingræður:
15. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-11-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A72 (staðgreiðsla opinberra gjalda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 75 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1981-11-04 00:00:00

Þingmál A73 (Framkvæmdasjóður aldraðra)[HTML]

Þingræður:
11. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1981-11-11 00:00:00 - [HTML]
11. þingfundur - Alexander Stefánsson - Ræða hófst: 1981-11-11 00:00:00 - [HTML]
11. þingfundur - Svavar Gestsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1981-11-11 00:00:00 - [HTML]
29. þingfundur - Guðrún Helgadóttir (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A76 (afnám tekjuskatts af almennum launatekjum)[HTML]

Þingræður:
18. þingfundur - Jón Þorgilsson - Ræða hófst: 1981-11-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A99 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 102 (frumvarp) útbýtt þann 1981-11-16 00:00:00
Þingræður:
16. þingfundur - Alexander Stefánsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-11-30 00:00:00 - [HTML]
16. þingfundur - Friðrik Sophusson - Ræða hófst: 1981-11-30 00:00:00 - [HTML]
79. þingfundur - Alexander Stefánsson - Ræða hófst: 1982-05-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A107 (almannatryggingar)[HTML]

Þingræður:
64. þingfundur - Svavar Gestsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-04-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A109 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 112 (frumvarp) útbýtt þann 1981-11-23 00:00:00
Þingræður:
16. þingfundur - Magnús H. Magnússon - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-11-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A111 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
17. þingfundur - Vilmundur Gylfason - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-12-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A124 (sjálfsforræði sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 127 (þáltill.) útbýtt þann 1981-11-30 00:00:00
Þingskjal nr. 699 (breytingartillaga) útbýtt þann 1982-04-24 00:00:00
Þingræður:
54. þingfundur - Magnús H. Magnússon - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-02-16 00:00:00 - [HTML]
83. þingfundur - Jóhanna Sigurðardóttir (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-04-29 00:00:00 - [HTML]
83. þingfundur - Magnús H. Magnússon - Ræða hófst: 1982-04-29 00:00:00 - [HTML]
83. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1982-04-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A125 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
34. þingfundur - Magnús H. Magnússon - Ræða hófst: 1982-01-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A131 (útflutningsgjald af grásleppuafurðum)[HTML]

Þingræður:
73. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1982-04-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A135 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 148 (frumvarp) útbýtt þann 1981-12-07 00:00:00
Þingræður:
38. þingfundur - Matthías Bjarnason - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-02-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A136 (verðjöfnunargjald af raforku)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 214 (nefndarálit) útbýtt þann 1981-12-16 00:00:00
Þingræður:
18. þingfundur - Lárus Jónsson - Ræða hófst: 1981-12-07 00:00:00 - [HTML]
24. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1981-12-15 00:00:00 - [HTML]
24. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1981-12-15 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1981-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A140 (iðnaðarstefna)[HTML]

Þingræður:
43. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1982-01-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A147 (nefndir og fjárveitingar)[HTML]

Þingræður:
80. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson (iðnaðarráðherra) - prent - Ræða hófst: 1982-04-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A157 (umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 199 (frumvarp) útbýtt þann 1981-12-15 00:00:00
Þingræður:
26. þingfundur - Albert Guðmundsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A160 (tollheimta og tolleftirlit)[HTML]

Þingræður:
39. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-02-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A182 (tollskrá o.fl.)[HTML]

Þingræður:
35. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-02-01 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-02-02 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson - Ræða hófst: 1982-02-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A183 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 295 (frumvarp) útbýtt þann 1982-02-02 00:00:00

Þingmál A192 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
40. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-02-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A205 (tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 368 (nefndarálit) útbýtt þann 1982-02-23 00:00:00
Þingræður:
42. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-02-18 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1982-02-18 00:00:00 - [HTML]
42. þingfundur - Magnús H. Magnússon - Ræða hófst: 1982-02-18 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1982-02-23 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1982-02-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A207 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
51. þingfundur - Sverrir Hermannsson - Ræða hófst: 1982-03-15 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Sverrir Hermannsson - Ræða hófst: 1982-03-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A211 (verðlag og samkeppnishömlur)[HTML]

Þingræður:
47. þingfundur - Friðrik Sophusson - Ræða hófst: 1982-02-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A215 (skattskylda innlánsstofnana)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 372 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1982-02-23 00:00:00
Þingskjal nr. 697 (nál. með frávt.) útbýtt þann 1982-04-24 00:00:00
Þingskjal nr. 892 (nefndarálit) útbýtt þann 1982-05-04 00:00:00
Þingskjal nr. 905 (nál. með frávt.) útbýtt þann 1982-05-05 00:00:00
Þingræður:
47. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-02-24 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - Ræða hófst: 1982-02-24 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1982-02-24 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Lárus Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-04-24 00:00:00 - [HTML]
70. þingfundur - Davíð Aðalsteinsson - Ræða hófst: 1982-04-24 00:00:00 - [HTML]
72. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-04-26 00:00:00 - [HTML]
72. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1982-04-26 00:00:00 - [HTML]
72. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1982-04-26 00:00:00 - [HTML]
86. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-05-05 00:00:00 - [HTML]
86. þingfundur - Ingólfur Guðnason (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-05-05 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1982-05-06 00:00:00 - [HTML]
87. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1982-05-06 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Matthías Bjarnason - Ræða hófst: 1982-05-07 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1982-05-07 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1982-05-07 00:00:00 - [HTML]
88. þingfundur - Karvel Pálmason - grein fyrir atkvæði - Ræða hófst: 1982-05-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A233 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
50. þingfundur - Hannes Baldvinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-03-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A237 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 439 (frumvarp) útbýtt þann 1982-03-11 00:00:00
Þingræður:
52. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-03-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A259 (Iðnlánasjóður)[HTML]

Þingræður:
71. þingfundur - Sverrir Hermannsson - Ræða hófst: 1982-04-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A266 (sykurverksmiðja í Hveragerði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 897 (nál. með frávt.) útbýtt þann 1982-05-04 00:00:00

Þingmál A286 (jöfnun hitunarkostnaðar)[HTML]

Þingræður:
68. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-04-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A287 (verðtryggður skyldusparnaður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 620 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1982-04-15 00:00:00
Þingræður:
67. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-04-19 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - Ræða hófst: 1982-04-19 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1982-04-19 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Eiður Guðnason - Ræða hófst: 1982-04-19 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Sigurlaug Bjarnadóttir - Ræða hófst: 1982-04-19 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Svavar Gestsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-04-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A289 (söluerfiðleikar búvara)[HTML]

Þingræður:
86. þingfundur - Helgi Seljan - Ræða hófst: 1982-05-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A307 (neyðarbirgðir olíu o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 764 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1982-04-27 00:00:00

Þingmál A308 (iðnaðarstefna)[HTML]

Þingræður:
86. þingfundur - Friðrik Sophusson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-05-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A309 (viðskiptabankar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 769 (frumvarp) útbýtt þann 1982-04-28 00:00:00

Þingmál A321 (húsnæðismál)[HTML]

Þingræður:
9. þingfundur - Magnús H. Magnússon - Ræða hófst: 1981-10-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A322 (starfsskilyrði myndlistarmanna)[HTML]

Þingræður:
20. þingfundur - Halldór Blöndal - flutningsræða - Ræða hófst: 1981-11-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A325 (símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Magnús H. Magnússon - Ræða hófst: 1981-11-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A348 (lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana)[HTML]

Þingræður:
31. þingfundur - Friðrik Sophusson - Ræða hófst: 1981-12-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A353 (áhrif tiltekinna þátta í skattalögum á skattbyrði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 171 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1981-12-10 00:00:00

Þingmál A354 (efnahagsmál)[HTML]

Þingræður:
44. þingfundur - Svavar Gestsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-01-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A360 (fjáröflun fyrir Bjargráðasjóð)[HTML]

Þingræður:
67. þingfundur - Árni Gunnarsson - Ræða hófst: 1982-03-23 00:00:00 - [HTML]
67. þingfundur - Pálmi Jónsson (landbúnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1982-03-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A361 (tollafgreiðslugjald á aðföng til iðnaðar)[HTML]

Þingræður:
70. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1982-03-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A364 (utanríkismál 1982)[HTML]

Þingræður:
81. þingfundur - Tómas Árnason (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1982-04-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B29 ()[HTML]

Þingræður:
9. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1981-11-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B78 ()[HTML]

Þingræður:
48. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1982-03-03 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B110 ()[HTML]

Þingræður:
89. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1982-05-06 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 105

Þingmál A1 (fjárlög 1983)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1982-10-12 09:49:00
Þingskjal nr. 165 (nefndarálit) útbýtt þann 1982-12-14 00:00:00
Þingræður:
13. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-11-04 00:00:00 - [HTML]
29. þingfundur - Karvel Pálmason (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A22 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Páll Pétursson - Ræða hófst: 1982-11-29 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Pétur Sigurðsson - Ræða hófst: 1983-03-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A24 (viðræðunefnd við Alusuisse)[HTML]

Þingræður:
9. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-10-28 00:00:00 - [HTML]
9. þingfundur - Guðmundur G. Þórarinsson - Ræða hófst: 1982-10-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A26 (Olíusjóður fiskiskipa)[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1982-10-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A28 (málefni aldraðra)[HTML]

Þingræður:
5. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1982-10-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A29 (almannatryggingar)[HTML]

Þingræður:
61. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1983-03-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A33 (neyðarbirgðir olíu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 33 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1982-10-19 14:20:00

Þingmál A52 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 53 (frumvarp) útbýtt þann 1982-10-27 00:00:00

Þingmál A61 (skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 62 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1982-10-28 00:00:00
Þingræður:
13. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1982-11-29 00:00:00 - [HTML]
13. þingfundur - Eiður Guðnason - Ræða hófst: 1982-11-29 00:00:00 - [HTML]
41. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1983-02-16 00:00:00 - [HTML]
51. þingfundur - Matthías Bjarnason (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1983-03-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A65 (verðjöfnunargjald af raforku)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 195 (nefndarálit) útbýtt þann 1982-12-16 00:00:00
Þingræður:
21. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1982-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A75 (stefnumörkun í landbúnaði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 77 (þáltill.) útbýtt þann 1982-11-09 00:00:00

Þingmál A81 (viðskiptabankar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 83 (frumvarp) útbýtt þann 1982-11-10 00:00:00

Þingmál A85 (efnahagsaðgerðir)[HTML]

Þingræður:
31. þingfundur - Steingrímur Hermannsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1983-01-31 00:00:00 - [HTML]
37. þingfundur - Magnús H. Magnússon - Ræða hófst: 1983-02-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A136 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
20. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1982-12-16 00:00:00 - [HTML]
26. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - grein fyrir atkvæði - Ræða hófst: 1982-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A148 (notkun fasteignamats til viðmiðunar eignarskatts)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 173 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1982-12-15 00:00:00
Þingræður:
58. þingfundur - Davíð Aðalsteinsson - Ræða hófst: 1983-03-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A159 (Olíusjóður fiskiskipa)[HTML]

Þingræður:
25. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen - Ræða hófst: 1983-01-18 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1983-01-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A183 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 296 (frumvarp) útbýtt þann 1983-02-03 00:00:00

Þingmál A190 (orkulög)[HTML]

Þingræður:
44. þingfundur - Egill Jónsson - Ræða hófst: 1983-02-15 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - Ræða hófst: 1983-02-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A191 (vegáætlun 1983-1986)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 622 (nefndarálit) útbýtt þann 1983-03-14 00:00:00

Þingmál A195 (viðmiðunarkerfi fyrir laun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 334 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1983-02-14 10:00:00
Þingræður:
40. þingfundur - Svavar Gestsson (félagsmálaráðherra) - Ræða hófst: 1983-02-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A198 (fjáröflun til vegagerðar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 347 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1983-02-15 10:00:00
Þingskjal nr. 554 (nefndarálit) útbýtt þann 1983-03-09 00:00:00
Þingskjal nr. 610 (nefndarálit) útbýtt þann 1983-03-11 00:00:00
Þingræður:
45. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1983-02-16 00:00:00 - [HTML]
45. þingfundur - Eiður Guðnason - Ræða hófst: 1983-02-16 00:00:00 - [HTML]
45. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson - Ræða hófst: 1983-02-16 00:00:00 - [HTML]
45. þingfundur - Egill Jónsson - Ræða hófst: 1983-02-16 00:00:00 - [HTML]
59. þingfundur - Páll Pétursson - Ræða hófst: 1983-03-09 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1983-03-14 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1983-03-14 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Lárus Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1983-03-09 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Ólafur Ragnar Grímsson - Ræða hófst: 1983-03-09 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Steingrímur Hermannsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1983-03-09 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1983-03-09 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Ragnar Arnalds (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1983-03-09 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Ólafur Ragnar Grímsson - Ræða hófst: 1983-03-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A204 (orkuverð til Íslenska álfélagsins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 363 (frumvarp) útbýtt þann 1983-02-23 15:53:00

Þingmál A206 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingræður:
55. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1983-03-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A207 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 368 (frumvarp) útbýtt þann 1983-02-22 15:53:00

Þingmál B17 ()[HTML]

Þingræður:
6. þingfundur - Magnús H. Magnússon - Ræða hófst: 1982-10-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B22 ()[HTML]

Þingræður:
12. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1982-11-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B68 ()[HTML]

Þingræður:
43. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1983-02-01 00:00:00 - [HTML]
43. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1983-02-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B72 ()[HTML]

Þingræður:
36. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1983-02-09 00:00:00 - [HTML]
36. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1983-02-09 00:00:00 - [HTML]
36. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1983-02-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B74 ()[HTML]

Þingræður:
37. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1983-02-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B79 ()[HTML]

Þingræður:
52. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1983-02-16 00:00:00 - [HTML]
52. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1983-02-16 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 106

Þingmál A1 (fjárlög 1984)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1983-10-11 23:59:00
Þingskjal nr. 193 (nefndarálit) útbýtt þann 1983-12-13 00:00:00
Þingræður:
31. þingfundur - Steingrímur J. Sigfússon - Ræða hófst: 1983-12-13 00:00:00 - [HTML]
34. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1983-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A2 (könnun á raforkuverði á Íslandi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 2 (þáltill.) útbýtt þann 1983-10-11 23:59:00
Þingræður:
6. þingfundur - Eiður Guðnason - Ræða hófst: 1983-10-20 00:00:00 - [HTML]
6. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - Ræða hófst: 1983-10-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A8 (ráðstafanir í sjávarútvegsmálum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 587 (nefndarálit) útbýtt þann 1984-04-10 00:00:00
Þingræður:
8. þingfundur - Skúli Alexandersson - Ræða hófst: 1983-10-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A11 (launamál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 104 (nefndarálit) útbýtt þann 1983-11-15 00:00:00
Þingræður:
24. þingfundur - Eiður Guðnason (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1983-12-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A23 (afnám laga um álag á ferðagjaldeyri)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 559 (nefndarálit) útbýtt þann 1984-04-05 00:00:00
Þingræður:
3. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1983-10-17 00:00:00 - [HTML]
3. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1983-10-17 00:00:00 - [HTML]
72. þingfundur - Svavar Gestsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-04-09 00:00:00 - [HTML]
72. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-04-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A26 (fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum)[HTML]

Þingræður:
20. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1983-12-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A40 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
20. þingfundur - Ólafur Þ. Þórðarson - Ræða hófst: 1983-12-05 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1983-12-05 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A42 (orkulög)[HTML]

Þingræður:
10. þingfundur - Sverrir Hermannsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1983-10-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A50 (tímabundið vörugjald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 249 (nefndarálit) útbýtt þann 1983-12-17 00:00:00

Þingmál A70 (tóbaksvarnir)[HTML]

Þingræður:
91. þingfundur - Helgi Seljan - Ræða hófst: 1984-05-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A97 (skattheimta sveitarfélaga)[HTML]

Þingræður:
26. þingfundur - Jóhanna Sigurðardóttir - flutningsræða - Ræða hófst: 1983-11-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A104 (lækkun húshitunarkostnaðar)[HTML]

Þingræður:
42. þingfundur - Ólafur Þ. Þórðarson - Ræða hófst: 1984-02-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A123 (Húsnæðisstofnun ríkisins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 690 (nefndarálit) útbýtt þann 1984-04-30 00:00:00
Þingræður:
24. þingfundur - Guðmundur Einarsson - Ræða hófst: 1983-12-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A124 (stuðningur við íþróttahreyfinguna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 159 (þáltill.) útbýtt þann 1983-12-05 00:00:00

Þingmál A128 (verðjöfnunargjald af raforku)[HTML]

Þingræður:
29. þingfundur - Birgir Ísleifur Gunnarsson - Ræða hófst: 1983-12-16 00:00:00 - [HTML]
29. þingfundur - Sverrir Hermannsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1983-12-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A129 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 164 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1983-12-05 00:00:00
Þingskjal nr. 253 (breytingartillaga) útbýtt þann 1983-12-17 00:00:00
Þingskjal nr. 254 (nefndarálit) útbýtt þann 1983-12-17 00:00:00
Þingskjal nr. 463 (breytingartillaga) útbýtt þann 1984-03-19 00:00:00
Þingskjal nr. 481 (breytingartillaga) útbýtt þann 1984-03-21 00:00:00
Þingræður:
21. þingfundur - Ólafur Ragnar Grímsson - Ræða hófst: 1983-12-07 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-02-08 00:00:00 - [HTML]
45. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1984-02-13 00:00:00 - [HTML]
61. þingfundur - Svavar Gestsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-03-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A143 (veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands)[HTML]

Þingræður:
30. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1983-12-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A144 (lánsfjárlög 1984)[HTML]

Þingræður:
66. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1984-03-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A147 (skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1983-12-16 00:00:00 - [HTML]
32. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1983-12-16 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1983-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A152 (skemmtanaskattur)[HTML]

Þingræður:
44. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1984-01-25 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson - Ræða hófst: 1984-01-25 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1984-01-25 00:00:00 - [HTML]
99. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1984-05-16 00:00:00 - [HTML]
99. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1984-05-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A153 (höfundalög)[HTML]

Þingræður:
47. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1984-02-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A159 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 230 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1983-12-16 00:00:00
Þingræður:
44. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-01-25 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1984-01-25 00:00:00 - [HTML]
50. þingfundur - Matthías Bjarnason (heilbrigðisráðherra) - Ræða hófst: 1984-02-22 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-03-26 00:00:00 - [HTML]
65. þingfundur - Guðmundur Einarsson - Ræða hófst: 1984-03-26 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A160 (frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 231 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1983-12-16 00:00:00
Þingræður:
45. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-01-30 00:00:00 - [HTML]
50. þingfundur - Matthías Bjarnason (heilbrigðisráðherra) - Ræða hófst: 1984-02-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A161 (málefni aldraðra)[HTML]

Þingræður:
35. þingfundur - Helgi Seljan - Ræða hófst: 1983-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A162 (vegáætlun 1983--1986)[HTML]

Þingræður:
41. þingfundur - Matthías Bjarnason (heilbrigðisráðherra) - Ræða hófst: 1984-01-31 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A166 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingræður:
37. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1983-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A181 (sala jarðarinnar Bæjarstæðis í Seyðisfjarðarhreppi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 325 (frumvarp) útbýtt þann 1984-02-06 00:00:00

Þingmál A190 (orka fallvatna og nýting hennar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 341 (frumvarp) útbýtt þann 1984-02-13 00:00:00
Þingræður:
67. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - Ræða hófst: 1984-03-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A197 (virðisaukaskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 353 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1984-02-14 00:00:00
Þingræður:
55. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-02-27 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Davíð Aðalsteinsson - Ræða hófst: 1984-02-27 00:00:00 - [HTML]
55. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1984-02-27 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A205 (beinar niðurgreiðslur til neytenda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 367 (frumvarp) útbýtt þann 1984-02-20 00:00:00
Þingræður:
53. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-02-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A218 (útvarpslög)[HTML]

Þingræður:
70. þingfundur - Ólafur Þ. Þórðarson - Ræða hófst: 1984-04-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A256 (hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit)[HTML]

Þingræður:
92. þingfundur - Helgi Seljan - Ræða hófst: 1984-05-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A270 (afnám tekjuskatts á almennum launatekjum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 516 (þáltill.) útbýtt þann 1984-04-02 00:00:00
Þingræður:
89. þingfundur - Gunnar G. Schram - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-05-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A293 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 569 (frumvarp) útbýtt þann 1984-04-11 00:00:00
Þingræður:
76. þingfundur - Guðrún Helgadóttir - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-04-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A295 (útvarp frá Alþingi)[HTML]

Þingræður:
89. þingfundur - Eiður Guðnason - Ræða hófst: 1984-05-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A305 (umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 593 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1984-04-10 00:00:00
Þingræður:
79. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-04-11 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-05-14 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1984-05-14 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - Ræða hófst: 1984-05-14 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Halldór Ásgrímsson (sjávarútvegsráðherra) - Ræða hófst: 1984-05-14 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Guðmundur Einarsson - Ræða hófst: 1984-05-14 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-05-11 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Ragnar Arnalds (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1984-05-11 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1984-05-11 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Ragnar Arnalds (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1984-05-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A306 (skattskylda innlánsstofnana)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 594 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1984-04-10 00:00:00
Þingskjal nr. 859 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1984-05-14 00:00:00
Þingskjal nr. 1077 (breytingartillaga) útbýtt þann 1984-05-21 00:00:00
Þingræður:
89. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1984-05-14 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Guðmundur Einarsson - Ræða hófst: 1984-05-14 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-05-11 00:00:00 - [HTML]
94. þingfundur - Ragnar Arnalds (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-05-11 00:00:00 - [HTML]
102. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1984-05-21 00:00:00 - [HTML]
102. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - Ræða hófst: 1984-05-21 00:00:00 - [HTML]
102. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1984-05-21 00:00:00 - [HTML]
102. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-05-21 00:00:00 - [HTML]
103. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - Ræða hófst: 1984-05-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A319 (kvikmyndamál)[HTML]

Þingræður:
87. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir (menntamálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-05-02 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A322 (söluskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 653 (frumvarp) útbýtt þann 1984-04-24 00:00:00

Þingmál A340 (ráðstafanir í ríkisfjármálum)[HTML]

Þingræður:
80. þingfundur - Kristín Halldórsdóttir - Ræða hófst: 1984-05-04 00:00:00 - [HTML]
86. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1984-05-11 00:00:00 - [HTML]
97. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1984-05-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A354 (landflutningasjóður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 815 (frumvarp nefndar) útbýtt þann 1984-05-10 00:00:00

Þingmál A372 (bráðabirgðasamningur milli Íslands og SwissAluminium)[HTML]

Þingræður:
24. þingfundur - Gunnar G. Schram - Ræða hófst: 1983-11-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A378 (ríkisfjármál 1983)[HTML]

Þingræður:
63. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-03-08 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1984-03-08 00:00:00 - [HTML]
63. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1984-03-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A391 (innheimta og ráðstöfun kjarnfóðursgjalds)[HTML]

Þingræður:
26. þingfundur - Stefán Benediktsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1983-11-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A439 (innheimta tekjuskatts)[HTML]

Þingræður:
78. þingfundur - Jóhanna Sigurðardóttir - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-04-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B97 ()[HTML]

Þingræður:
38. þingfundur - Guðmundur Einarsson - Ræða hófst: 1984-01-24 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B106 ()[HTML]

Þingræður:
44. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1984-02-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B145 ()[HTML]

Þingræður:
73. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1984-04-11 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-04-11 00:00:00 - [HTML]
73. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1984-04-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B149 ()[HTML]

Þingræður:
84. þingfundur - Steingrímur J. Sigfússon - Ræða hófst: 1984-04-26 00:00:00 - [HTML]
84. þingfundur - Guðmundur Einarsson - Ræða hófst: 1984-04-26 00:00:00 - [HTML]
84. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1984-04-26 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 107

Þingmál A1 (fjárlög 1985)[HTML]

Þingræður:
25. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-11-27 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1984-11-27 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Kristín Halldórsdóttir - Ræða hófst: 1984-11-27 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1984-11-27 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Pálmi Jónsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-12-13 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1984-12-13 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - Ræða hófst: 1984-12-20 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1984-12-20 00:00:00 - [HTML]
38. þingfundur - Ellert B. Schram - Ræða hófst: 1984-12-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A5 (útvarpslög)[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1984-10-17 00:00:00 - [HTML]
44. þingfundur - Halldór Blöndal (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-02-25 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson (3. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-03-11 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Ellert B. Schram - Ræða hófst: 1985-03-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A6 (orka fallvatna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 6 (frumvarp) útbýtt þann 1984-10-11 15:53:00

Þingmál A11 (lækkun á gjaldtöku fyrir lyfja- og lækniskostnað)[HTML]

Þingræður:
21. þingfundur - Helgi Seljan - Ræða hófst: 1984-11-15 00:00:00 - [HTML]
21. þingfundur - Jóhanna Sigurðardóttir - Ræða hófst: 1984-11-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A33 (lífeyrisréttindi húsmæðra)[HTML]

Þingræður:
29. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1984-12-04 00:00:00 - [HTML]
29. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1984-12-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A55 (vantraust á ríkisstjórnina)[HTML]

Þingræður:
17. þingfundur - Sigríður Dúna Kristmundsdóttir - Ræða hófst: 1984-11-08 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A58 (stuðningur við ungmenna- og íþróttahreyfinguna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 58 (þáltill.) útbýtt þann 1984-10-15 15:53:00

Þingmál A61 (átak í dagvistunarmálum)[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Kolbrún Jónsdóttir - Ræða hófst: 1984-10-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A81 (búseturéttaríbúðir)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-11-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A86 (áfengislög)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1984-11-26 00:00:00 - [HTML]
64. þingfundur - Pálmi Jónsson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-05-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A98 (sóknargjöld)[HTML]

Þingræður:
51. þingfundur - Þorvaldur Garðar Kristjánsson - Ræða hófst: 1985-03-20 00:00:00 - [HTML]
58. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1985-04-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A100 (þingnefnd vegna rekstrarvanda í sjávarútvegi)[HTML]

Þingræður:
13. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1984-11-01 00:00:00 - [HTML]
13. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1984-11-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A107 (skráning og mat fasteigna)[HTML]

Þingræður:
15. þingfundur - Gunnar G. Schram - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-11-06 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A142 (afnám tekjuskatts af almennum launatekjum)[HTML]

Þingræður:
19. þingfundur - Karvel Pálmason - Ræða hófst: 1984-11-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A143 (álbræðsla við Straumsvík)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 148 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1984-11-07 00:00:00
Þingskjal nr. 176 (nefndarálit) útbýtt þann 1984-11-20 00:00:00
Þingskjal nr. 196 (nefndarálit) útbýtt þann 1984-11-28 00:00:00
Þingskjal nr. 201 (nefndarálit) útbýtt þann 1984-11-28 00:00:00
Þingskjal nr. 202 (nefndarálit) útbýtt þann 1984-11-28 00:00:00
Þingræður:
11. þingfundur - Sverrir Hermannsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1984-11-08 00:00:00 - [HTML]
14. þingfundur - Sverrir Hermannsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1984-11-21 00:00:00 - [HTML]
16. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson (2. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-11-28 00:00:00 - [HTML]
16. þingfundur - Guðrún Agnarsdóttir (4. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-11-28 00:00:00 - [HTML]
16. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1984-11-28 00:00:00 - [HTML]
18. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1984-11-29 00:00:00 - [HTML]
18. þingfundur - Guðrún Agnarsdóttir (4. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1984-11-29 00:00:00 - [HTML]
18. þingfundur - Jóhanna Sigurðardóttir - Ræða hófst: 1984-11-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A150 (veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands)[HTML]

Þingræður:
35. þingfundur - Guðmundur Einarsson - Ræða hófst: 1984-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A162 (stighækkandi eignarskattsauki)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 167 (þáltill.) útbýtt þann 1984-11-19 00:00:00
Þingræður:
48. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-02-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A170 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 179 (frumvarp) útbýtt þann 1984-11-22 00:00:00

Þingmál A175 (verndun kaupmáttar)[HTML]

Þingræður:
40. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1985-02-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A187 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 206 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1984-11-29 00:00:00
Þingskjal nr. 288 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1984-12-13 00:00:00
Þingræður:
22. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-12-03 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-12-14 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1984-12-14 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1984-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A188 (barnabótaauki)[HTML]

Þingræður:
27. þingfundur - Guðrún Agnarsdóttir - Ræða hófst: 1984-12-17 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Halldór Blöndal - Ræða hófst: 1984-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A189 (skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 208 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1984-11-29 00:00:00
Þingræður:
22. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1984-12-03 00:00:00 - [HTML]
22. þingfundur - Eiður Guðnason - Ræða hófst: 1984-12-03 00:00:00 - [HTML]
24. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-12-12 00:00:00 - [HTML]
27. þingfundur - Guðmundur Einarsson - Ræða hófst: 1984-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A191 (almannatryggingar)[HTML]

Þingræður:
26. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1984-12-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A205 (eftirlaun til aldraðra)[HTML]

Þingræður:
33. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1984-12-19 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Guðmundur J. Guðmundsson - Ræða hófst: 1984-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A213 (virðisaukaskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 252 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1984-12-10 00:00:00
Þingræður:
39. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-01-30 00:00:00 - [HTML]
39. þingfundur - Helgi Seljan - Ræða hófst: 1985-01-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A214 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
29. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1984-12-17 00:00:00 - [HTML]
36. þingfundur - Ragnar Arnalds (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1984-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A217 (Seðlabanki Íslands)[HTML]

Þingræður:
55. þingfundur - Skúli Alexandersson - Ræða hófst: 1985-04-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A230 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 289 (frumvarp) útbýtt þann 1984-12-13 00:00:00
Þingræður:
43. þingfundur - Gunnar G. Schram - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-02-20 00:00:00 - [HTML]
43. þingfundur - Gunnar G. Schram - Ræða hófst: 1985-02-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A233 (verðjöfnunargjald af raforkusölu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 307 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1984-12-13 00:00:00
Þingræður:
27. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - Ræða hófst: 1984-12-17 00:00:00 - [HTML]
31. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1984-12-17 00:00:00 - [HTML]
31. þingfundur - Sverrir Hermannsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1984-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A245 (lánsfjárlög 1985)[HTML]

Þingræður:
59. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1985-04-22 00:00:00 - [HTML]
59. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1985-04-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A247 (flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns)[HTML]

Þingræður:
39. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (viðskiptaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-01-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A249 (rannsókn á innflutningsversluninni)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 427 (þáltill.) útbýtt þann 1985-01-29 00:00:00

Þingmál A267 (stjórn efnahagsmála)[HTML]

Þingræður:
38. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1985-02-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A294 (jöfnun vöruverðs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 475 (þáltill.) útbýtt þann 1985-02-12 00:00:00
Þingræður:
49. þingfundur - Gunnþórunn Gunnlaugsdóttir - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-02-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A323 (iðnþróunarsjóðir landshluta)[HTML]

Þingræður:
46. þingfundur - Sverrir Hermannsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1985-02-25 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Helgi Seljan - Ræða hófst: 1985-02-25 00:00:00 - [HTML]
46. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1985-02-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A335 (frelsi í innflutningi á olíuvörum)[HTML]

Þingræður:
71. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-04-16 00:00:00 - [HTML]
71. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1985-04-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A347 (aðgerðir til að bæta hag sjómanna)[HTML]

Þingræður:
47. þingfundur - Steingrímur Hermannsson (forsætisráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-03-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A351 (lífeyrisréttindi húsmæðra)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 561 (frumvarp) útbýtt þann 1985-03-13 00:00:00
Þingræður:
48. þingfundur - Páll Pétursson - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-03-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A391 (framkvæmd þingsályktana)[HTML]

Þingræður:
94. þingfundur - Steingrímur Hermannsson (forsætisráðherra) - prent - Ræða hófst: 1985-06-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A392 (réttarstaða heimavinnandi fólks)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 633 (þáltill.) útbýtt þann 1985-03-26 00:00:00

Þingmál A393 (niðurfelling söluskatts af auglýsingatekjum Ríkisútvarpsins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 634 (þáltill.) útbýtt þann 1985-03-26 00:00:00
Þingræður:
88. þingfundur - Eiður Guðnason - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-05-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A423 (viðskiptabankar)[HTML]

Þingræður:
107. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1985-06-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A428 (gjöld af tóbaksvörum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 713 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1985-04-16 00:00:00
Þingræður:
57. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-04-17 00:00:00 - [HTML]
77. þingfundur - Albert Guðmundsson (fjármálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-05-29 00:00:00 - [HTML]
79. þingfundur - Eyjólfur Konráð Jónsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1985-05-22 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A455 (nýsköpun í atvinnulífi)[HTML]

Þingræður:
62. þingfundur - Þorsteinn Pálsson - Ræða hófst: 1985-04-30 00:00:00 - [HTML]
96. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - Ræða hófst: 1985-06-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A480 (greiðslujöfnun fasteignaveðlána)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1148 (nefndarálit) útbýtt þann 1985-06-06 00:00:00
Þingskjal nr. 1200 (nefndarálit) útbýtt þann 1985-06-10 00:00:00

Þingmál A486 (virkjun Fljótaár)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 897 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1985-05-10 00:00:00
Þingræður:
71. þingfundur - Sverrir Hermannsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1985-05-13 00:00:00 - [HTML]
75. þingfundur - Sverrir Hermannsson (iðnaðarráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-05-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A491 (framleiðsla og sala á búvörum o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1264 (rökstudd dagskrá) útbýtt þann 1985-06-13 00:00:00
Þingskjal nr. 1354 (rökstudd dagskrá) útbýtt þann 1985-06-19 00:00:00
Þingræður:
97. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1985-06-14 00:00:00 - [HTML]
104. þingfundur - Egill Jónsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 1985-06-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A493 (sparisjóðir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 917 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1985-05-14 00:00:00
Þingræður:
71. þingfundur - Matthías Á. Mathiesen (viðskiptaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-05-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A523 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1066 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1985-05-30 00:00:00
Þingskjal nr. 1131 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1985-06-06 00:00:00
Þingskjal nr. 1277 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1985-06-14 00:00:00

Þingmál A525 (fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986)[HTML]

Þingræður:
85. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1985-06-06 00:00:00 - [HTML]
85. þingfundur - Guðmundur Einarsson - Ræða hófst: 1985-06-06 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1985-06-07 00:00:00 - [HTML]
92. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1985-06-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A538 (þjóðhagsáætlun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 65 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1984-10-15 00:00:00

Þingmál B14 ()[HTML]

Þingræður:
3. þingfundur - Sigríður Dúna Kristmundsdóttir - Ræða hófst: 1984-10-11 00:00:00 - [HTML]
4. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1984-10-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B24 ()[HTML]

Þingræður:
10. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - Ræða hófst: 1984-10-25 00:00:00 - [HTML]
10. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1984-10-25 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B79 ()[HTML]

Þingræður:
42. þingfundur - Steingrímur J. Sigfússon - Ræða hófst: 1985-02-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B111 ()[HTML]

Þingræður:
74. þingfundur - Eiður Guðnason - Ræða hófst: 1985-05-15 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B131 ()[HTML]

Þingræður:
95. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1985-06-11 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 108

Þingmál A1 (fjárlög 1986)[HTML]

Þingræður:
14. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1985-11-12 00:00:00 - [HTML]
14. þingfundur - Þorsteinn Pálsson (fjármálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-11-12 00:00:00 - [HTML]
34. þingfundur - Geir Gunnarsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1985-12-20 00:00:00 - [HTML]
35. þingfundur - Ragnar Arnalds - grein fyrir atkvæði - Ræða hófst: 1985-12-21 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A2 (lánsfjárlög 1986)[HTML]

Þingræður:
32. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1985-12-16 00:00:00 - [HTML]
40. þingfundur - Svavar Gestsson (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-12-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A11 (mat heimilisstarfa til starfsreynslu)[HTML]

Þingræður:
63. þingfundur - Jóhanna Sigurðardóttir - Ræða hófst: 1986-03-20 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A14 (réttarstaða heimavinnandi fólks)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 14 (þáltill.) útbýtt þann 1985-10-15 15:53:00
Þingræður:
13. þingfundur - Jóhanna Sigurðardóttir - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-11-07 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A24 (þjóðhagsáætlun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 24 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1985-10-15 00:00:00

Þingmál A28 (skattafrádráttur fyrir fiskvinnslufólk)[HTML]

Þingræður:
12. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-11-04 00:00:00 - [HTML]
12. þingfundur - Guðmundur J. Guðmundsson - Ræða hófst: 1985-11-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A70 (kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.)[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Jóhanna Sigurðardóttir - Ræða hófst: 1985-10-23 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A121 (sala Kröfluvirkjunar)[HTML]

Þingræður:
27. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1985-12-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A126 (fjáröflun til vegagerðar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 688 (nefndarálit) útbýtt þann 1986-03-25 00:00:00
Þingræður:
17. þingfundur - Þorsteinn Pálsson (fjármálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-11-25 00:00:00 - [HTML]
17. þingfundur - Skúli Alexandersson - Ræða hófst: 1985-11-25 00:00:00 - [HTML]
17. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1985-11-25 00:00:00 - [HTML]
68. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1986-04-02 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1986-04-09 00:00:00 - [HTML]
82. þingfundur - Svavar Gestsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1986-04-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A127 (skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 140 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1985-11-18 00:00:00
Þingræður:
16. þingfundur - Þorsteinn Pálsson (fjármálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-11-20 00:00:00 - [HTML]
16. þingfundur - Ragnar Arnalds - Ræða hófst: 1985-11-20 00:00:00 - [HTML]
22. þingfundur - Jón Kristjánsson (Nefnd) - Ræða hófst: 1985-12-03 00:00:00 - [HTML]
29. þingfundur - Sighvatur Björgvinsson - Ræða hófst: 1985-12-14 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A128 (tollskrá o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 141 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1985-11-18 00:00:00

Þingmál A134 (álbræðsla við Straumsvík)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 148 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1985-11-19 00:00:00
Þingskjal nr. 226 (nefndarálit) útbýtt þann 1985-12-11 00:00:00
Þingskjal nr. 239 (nefndarálit) útbýtt þann 1985-12-11 00:00:00
Þingskjal nr. 311 (nefndarálit) útbýtt þann 1985-12-18 00:00:00
Þingræður:
17. þingfundur - Matthías Bjarnason (samgönguráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-11-20 00:00:00 - [HTML]
19. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-11-25 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Gunnar G. Schram - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-11-26 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Guðrún Agnarsdóttir - Ræða hófst: 1985-11-26 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1985-11-26 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Albert Guðmundsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1985-11-26 00:00:00 - [HTML]
20. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - Ræða hófst: 1985-11-26 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1985-12-11 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Guðrún Agnarsdóttir (4. minni hl. n.) - Ræða hófst: 1985-12-11 00:00:00 - [HTML]
25. þingfundur - Albert Guðmundsson (iðnaðarráðherra) - Ræða hófst: 1985-12-11 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Albert Guðmundsson (iðnaðarráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-12-16 00:00:00 - [HTML]
33. þingfundur - Davíð Aðalsteinsson - Ræða hófst: 1985-12-16 00:00:00 - [HTML]
36. þingfundur - Helgi Seljan (1. minni hl. n.) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-12-18 00:00:00 - [HTML]
36. þingfundur - Sigríður Dúna Kristmundsdóttir - Ræða hófst: 1985-12-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A158 (viðskiptabankar)[HTML]

Þingræður:
23. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1985-12-04 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A173 (rannsóknarnefnd til að kanna viðskipti Hafskips hf.)[HTML]

Þingræður:
28. þingfundur - Jóhanna Sigurðardóttir - Ræða hófst: 1985-12-12 00:00:00 - [HTML]
28. þingfundur - Þorsteinn Pálsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1985-12-12 00:00:00 - [HTML]
28. þingfundur - Guðmundur Einarsson - Ræða hófst: 1985-12-12 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A175 (almannatryggingar)[HTML]

Þingræður:
25. þingfundur - Ragnhildur Helgadóttir (heilbrigðisráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-12-11 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A184 (verðjöfnunargjald af raforkusölu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 216 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1985-12-10 00:00:00
Þingræður:
33. þingfundur - Kjartan Jóhannsson - Ræða hófst: 1985-12-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A205 (Seðlabanki Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 393 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1985-12-19 00:00:00
Þingræður:
46. þingfundur - Matthías Bjarnason (samgönguráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1986-02-05 00:00:00 - [HTML]
47. þingfundur - Svavar Gestsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1986-02-10 00:00:00 - [HTML]
82. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1986-04-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A232 (talnagetraunir)[HTML]

Þingræður:
71. þingfundur - Stefán Benediktsson - Ræða hófst: 1986-04-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A281 (skattlagning raforku til húshitunar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 517 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 1986-02-20 00:00:00

Þingmál A284 (endurskoðun skattalaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 520 (þáltill.) útbýtt þann 1986-02-24 00:00:00
Þingræður:
60. þingfundur - Ragnar Arnalds - flutningsræða - Ræða hófst: 1986-03-13 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A303 (ráðstafanir í ríkisfjármálum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 556 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1986-02-27 00:00:00
Þingskjal nr. 562 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1986-02-28 00:00:00
Þingræður:
55. þingfundur - Þorsteinn Pálsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1986-02-28 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A336 (búnaðarmálasjóður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 671 (nefndarálit) útbýtt þann 1986-03-25 00:00:00
Þingræður:
74. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1986-04-09 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Ólafur Þ. Þórðarson - Ræða hófst: 1986-04-09 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Kjartan Jóhannsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 1986-04-09 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Pálmi Jónsson - Ræða hófst: 1986-04-09 00:00:00 - [HTML]
74. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1986-04-09 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A355 (iðgjöld bifreiðatrygginga)[HTML]

Þingræður:
66. þingfundur - Karl Steinar Guðnason - Ræða hófst: 1986-04-01 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A356 (úrvinnsla sjávarafla)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 647 (beiðni um skýrslu) útbýtt þann 1986-03-19 00:00:00

Þingmál A396 (framleiðsla og sala á búvörum)[HTML]

Þingræður:
79. þingfundur - Jón Magnússon - Ræða hófst: 1986-04-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A401 (söluskattur)[HTML]

Þingræður:
89. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1986-04-19 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Þorsteinn Pálsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1986-04-19 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1986-04-19 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Þorsteinn Pálsson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1986-04-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A413 (þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu)[HTML]

Þingræður:
73. þingfundur - Sverrir Hermannsson (menntamálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1986-04-10 00:00:00 - [HTML]
89. þingfundur - Sverrir Hermannsson (menntamálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 1986-04-19 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A442 (Húsnæðisstofnun ríkisins)[HTML]

Þingræður:
87. þingfundur - Jóhanna Sigurðardóttir - Ræða hófst: 1986-04-18 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A443 (skattsvik)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 909 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1986-04-18 00:00:00

Þingmál A446 (raforkuverðsnefnd)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1011 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1986-04-21 00:00:00

Þingmál B15 ()[HTML]

Þingræður:
3. þingfundur - Hjörleifur Guttormsson - Ræða hófst: 1985-10-16 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B16 ()[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Friðrik Sophusson - Ræða hófst: 1985-10-17 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B53 ()[HTML]

Þingræður:
28. þingfundur - Ólafur Ragnar Grímsson - flutningsræða - Ræða hófst: 1985-12-10 00:00:00 - [HTML]
28. þingfundur - Matthías Bjarnason (samgönguráðherra) - Ræða hófst: 1985-12-10 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B86 ()[HTML]

Þingræður:
39. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1986-01-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B103 ()[HTML]

Þingræður:
53. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1986-02-27 00:00:00 - [HTML]
53. þingfundur - Sigríður Dúna Kristmundsdóttir - Ræða hófst: 1986-02-27 00:00:00 - [HTML]
53. þingfundur - Jón Baldvin Hannibalsson - Ræða hófst: 1986-02-27 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 109

Þingmál A1 (fjárlög 1987)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 302 (nefndarálit) útbýtt þann 1986-12-12 00:00:00
Þingskjal nr. 469 (framhaldsnefndarálit) útbýtt þann 1986-12-19 00:00:00

Þingmál A8 (úrvinnsla sjávarafla)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 8 (beiðni um skýrslu) útbýtt þann 1986-10-13 00:00:00
Þingskjal nr. 608 (skýrsla (skv. beiðni)) útbýtt þann 1987-02-16 00:00:00

Þingmál A54 (réttarstaða heimavinnandi fólks)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 54 (þáltill.) útbýtt þann 1986-10-16 00:00:00

Þingmál A88 (álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 88 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1986-10-27 00:00:00

Þingmál A158 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 168 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1986-11-17 00:00:00
Þingskjal nr. 331 (nefndarálit) útbýtt þann 1986-12-15 00:00:00
Þingskjal nr. 374 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1986-12-18 00:00:00
Þingskjal nr. 466 (nefndarálit) útbýtt þann 1986-12-19 00:00:00

Þingmál A196 (tollalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 207 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1986-11-25 00:00:00

Þingmál A210 (hlutafélög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 225 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1986-12-02 00:00:00

Þingmál A212 (virðisaukaskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 227 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1986-12-02 00:00:00

Þingmál A277 (afnám skyldusparnaðar ungmenna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 502 (þáltill.) útbýtt þann 1987-01-19 00:00:00

Þingmál A340 (staðgreiðsla opinberra gjalda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 594 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-02-11 00:00:00
Þingskjal nr. 768 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-03-09 00:00:00

Þingmál A341 (gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 595 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-02-11 00:00:00

Þingmál A342 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 596 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-02-11 00:00:00
Þingskjal nr. 746 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-03-05 00:00:00
Þingskjal nr. 771 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-03-09 00:00:00
Þingskjal nr. 773 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-03-09 00:00:00
Þingskjal nr. 784 (breytingartillaga) útbýtt þann 1987-03-09 00:00:00
Þingskjal nr. 785 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-03-09 00:00:00
Þingskjal nr. 806 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1987-03-10 00:00:00
Þingskjal nr. 895 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-03-13 00:00:00
Þingskjal nr. 923 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-03-13 00:00:00
Þingskjal nr. 924 (breytingartillaga) útbýtt þann 1987-03-13 00:00:00
Þingskjal nr. 1034 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1987-03-18 00:00:00

Þingmál A389 (erlend fjárfesting og íslenskt atvinnulíf)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 700 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1987-02-26 00:00:00

Þingmál A392 (almannatryggingar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 708 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-03-02 00:00:00

Þingmál A393 (fríiðnaðarsvæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 714 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1987-03-02 00:00:00

Þingmál A406 (samningar um kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 750 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1987-03-05 00:00:00

Þingmál A421 (stofnsamningur Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 850 (stjórnartillaga) útbýtt þann 1987-03-11 00:00:00

Löggjafarþing 110

Þingmál A1 (fjárlög 1988)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-10-13 00:00:00
Þingskjal nr. 260 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-12-14 00:00:00

Þingmál A127 (framleiðsla og sala á búvörum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 396 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-12-21 00:00:00
Þingskjal nr. 454 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-12-30 00:00:00

Þingmál A131 (hlutafélög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 136 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-11-23 00:00:00

Þingmál A179 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 199 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-12-04 00:00:00
Þingskjal nr. 334 (breytingartillaga) útbýtt þann 1987-12-17 14:55:00
Þingskjal nr. 402 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-12-21 00:00:00
Þingskjal nr. 404 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-12-21 00:00:00
Þingskjal nr. 408 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1987-12-22 00:00:00
Þingskjal nr. 414 (breytingartillaga) útbýtt þann 1987-12-22 00:00:00
Þingskjal nr. 425 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-12-22 00:00:00

Þingmál A195 (skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 225 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-12-09 00:00:00

Þingmál A196 (söluskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 226 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-12-09 00:00:00
Þingskjal nr. 307 (breytingartillaga) útbýtt þann 1987-12-16 00:00:00
Þingskjal nr. 349 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1987-12-19 00:00:00
Þingskjal nr. 353 (breytingartillaga) útbýtt þann 1987-12-18 00:00:00
Þingskjal nr. 390 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1987-12-21 00:00:00

Þingmál A197 (vörugjald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 227 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-12-09 00:00:00
Þingskjal nr. 348 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1987-12-18 00:00:00
Þingskjal nr. 366 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1987-12-19 00:00:00
Þingskjal nr. 468 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1987-12-31 00:00:00

Þingmál A198 (tollalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 228 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-12-09 00:00:00

Þingmál A206 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 283 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1987-12-14 00:00:00
Þingskjal nr. 319 (nefndarálit) útbýtt þann 1987-12-16 00:00:00

Þingmál A367 (iðgjöld vegna bifreiðatrygginga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 699 (þáltill.) útbýtt þann 1988-03-16 00:00:00

Þingmál A428 (söluskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 778 (frumvarp) útbýtt þann 1988-04-11 00:00:00

Þingmál A431 (virðisaukaskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 781 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1988-04-11 00:00:00
Þingskjal nr. 1016 (nefndarálit) útbýtt þann 1988-05-04 00:00:00
Þingskjal nr. 1137 (nefndarálit) útbýtt þann 1988-05-10 00:00:00

Þingmál A440 (fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri á Íslandi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 790 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1988-04-11 00:00:00

Þingmál A451 (sama gjald fyrir símaþjónustu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 801 (þáltill.) útbýtt þann 1988-04-12 00:00:00

Löggjafarþing 111

Þingmál A2 (eignarleigustarfsemi)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 95 - Komudagur: 1988-11-23 - Sendandi: Samstarfsráð verslunarinnar[PDF]

Löggjafarþing 112

Þingmál A352 (stjórn fiskveiða)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 727 - Komudagur: 1990-03-23 - Sendandi: Sjómannasamband Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1070 - Komudagur: 1990-05-01 - Sendandi: Lagastofnun Háskóla Íslands[PDF]

Löggjafarþing 113

Þingmál A57 (fjáraukalög 1990)[HTML]

Þingræður:
0. þingfundur - Pálmi Jónsson (Minni hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 1990-11-29 00:00:00 - [HTML]

Þingmál A97 (gjaldþrotaskipti o.fl.)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 80 - Komudagur: 1990-11-29 - Sendandi: Gjaldheimtustjórinn í Reykjavík[PDF]
Dagbókarnúmer 879 - Komudagur: 1991-03-12 - Sendandi: Nefndaog þingmáladeild skrifstofu Alþingis[PDF]

Þingmál A109 (ónýttur persónuafsláttur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 113 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 1990-11-01 00:00:00 [HTML]

Þingmál A237 (sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 788 - Komudagur: 1991-03-04 - Sendandi: Landssamb. hjálparsv. skáta, Landssamb. flugbj.sv.[PDF]

Þingmál A320 (fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 787 - Komudagur: 1991-03-04 - Sendandi: Forsætisráðuneytið[PDF]

Löggjafarþing 114

Þingmál A3 (ríkisfjármál 1991)[HTML]

Þingræður:
7. þingfundur - Anna Ólafsdóttir Björnsson - Ræða hófst: 1991-05-30 00:00:00 - [HTML]

Þingmál B12 ()[HTML]

Þingræður:
4. þingfundur - Friðrik Sophusson (fjármálaráðherra) - Ræða hófst: 1991-05-21 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Kristín Einarsdóttir - Ræða hófst: 1991-05-22 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Jóhannes Geir Sigurgeirsson - Ræða hófst: 1991-05-22 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Jón Sigurðsson (viðskiptaráðherra) - Ræða hófst: 1991-05-22 00:00:00 - [HTML]
5. þingfundur - Davíð Oddsson (forsætisráðherra) - Ræða hófst: 1991-05-22 00:00:00 - [HTML]
7. þingfundur - Svavar Gestsson - Ræða hófst: 1991-05-29 00:00:00 - [HTML]

Löggjafarþing 115

Þingmál A24 (þróun íslensks iðnaðar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 779 (skýrsla (skv. beiðni)) útbýtt þann 1992-04-13 23:28:00 [HTML]

Þingmál A543 (Evrópska efnahagssvæðið)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1532 - Komudagur: 1992-07-13 - Sendandi: Félag íslenskra iðnrekenda[PDF]
Dagbókarnúmer 1563 - Komudagur: 1992-07-22 - Sendandi: Póst og símamálastofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 1568 - Komudagur: 1992-07-22 - Sendandi: Ríkisútvarpið[PDF]
Dagbókarnúmer 1622 - Komudagur: 1992-07-28 - Sendandi: Íslensk verslun[PDF]

Löggjafarþing 116

Þingmál A1 (Evrópskt efnahagssvæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1992-08-17 14:30:00 [HTML]
Þingskjal nr. 411 (nefndarálit) útbýtt þann 1992-12-07 14:30:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 172 - Komudagur: 1992-10-23 - Sendandi: Nefndadeild - Skýring: Meginatriði umsagna sem borist hafa[PDF]

Þingmál A5 (gjaldeyrismál)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 4 - Komudagur: 1992-09-01 - Sendandi: Nefndadeild - Skýring: Athugasemdir v/frv[PDF]

Þingmál A96 (fjárlög 1993)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 520 (framhaldsnefndarálit) útbýtt þann 1992-12-19 10:30:00 [HTML]

Þingmál A115 (Síldarverksmiðjur ríkisins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 789 (nefndarálit) útbýtt þann 1993-03-25 11:30:00 [HTML]

Þingmál A157 (orka fallvatna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 179 (frumvarp) útbýtt þann 1992-10-26 14:30:00 [HTML]

Þingmál A158 (aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1285 (þál. í heild) útbýtt þann 1993-05-08 14:30:00 [HTML]

Þingmál A208 (viðskiptabankar og sparisjóðir)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 344 - Komudagur: 1992-11-19 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]

Þingmál A272 (afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 368 (þáltill.) útbýtt þann 1992-11-30 14:30:00 [HTML]

Þingmál A286 (skattamál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 495 (nál. með frávt.) útbýtt þann 1992-12-18 14:30:00 [HTML]
Þingskjal nr. 555 (framhaldsnefndarálit) útbýtt þann 1992-12-22 14:30:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 554 - Komudagur: 1992-12-11 - Sendandi: ASÍ - Skýring: Ályktun v/kjaraskerðingar[PDF]
Dagbókarnúmer 563 - Komudagur: 1992-12-11 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 583 - Komudagur: 1992-12-14 - Sendandi: Verslunarráð Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 587 - Komudagur: 1992-12-14 - Sendandi: Samtök útgefenda tímarita[PDF]
Dagbókarnúmer 592 - Komudagur: 1992-12-14 - Sendandi: Ríkisskattstjóri[PDF]
Dagbókarnúmer 597 - Komudagur: 1992-12-14 - Sendandi: Landssamband iðnaðarmanna[PDF]
Dagbókarnúmer 598 - Komudagur: 1992-12-14 - Sendandi: BHMR[PDF]
Dagbókarnúmer 599 - Komudagur: 1992-12-14 - Sendandi: Þjóðhagsstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 600 - Komudagur: 1992-12-14 - Sendandi: Vinnuveitendasamband Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 608 - Komudagur: 1992-12-15 - Sendandi: Landbúnaðarráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 612 - Komudagur: 1992-12-15 - Sendandi: Alþýðusamband Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 630 - Komudagur: 1992-12-16 - Sendandi: Rithöfundasamband Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 639 - Komudagur: 1992-12-16 - Sendandi: Stéttarsamband bænda[PDF]
Dagbókarnúmer 641 - Komudagur: 1992-12-16 - Sendandi: Íslensk verslun, Húsi verslunarinnar[PDF]
Dagbókarnúmer 661 - Komudagur: 1992-12-17 - Sendandi: Landssamband iðnaðarmanna[PDF]
Dagbókarnúmer 662 - Komudagur: 1992-12-17 - Sendandi: Samband hljómplötuframleiðenda[PDF]
Dagbókarnúmer 694 - Komudagur: 1992-12-18 - Sendandi: Þjóðhagsstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 712 - Komudagur: 1992-12-18 - Sendandi: Samband íslenskra viðskiptabanka[PDF]

Þingmál A329 (smábátaveiðar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 600 (þáltill.) útbýtt þann 1993-01-14 11:30:00 [HTML]

Þingmál A428 (réttindi þeirra sem ekki hafa atvinnu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 728 (frumvarp) útbýtt þann 1993-03-23 14:30:00 [HTML]

Þingmál A485 (fjáröflun til varna gegn ofanflóðum)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2018 - Komudagur: 1993-09-21 - Sendandi: Vestmannaeyjabær[PDF]

Þingmál A524 (ferðaþjónusta)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 882 (frumvarp) útbýtt þann 1993-04-02 19:36:00 [HTML]

Þingmál A525 (ferðamálastefna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 883 (þáltill.) útbýtt þann 1993-04-02 19:56:00 [HTML]

Þingmál A566 (fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 933 (stjórnartillaga) útbýtt þann 1993-04-02 14:30:00 [HTML]

Þingmál A567 (fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 934 (stjórnartillaga) útbýtt þann 1993-04-02 14:30:00 [HTML]

Löggjafarþing 117

Þingmál A1 (fjárlög 1994)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 462 (framhaldsnefndarálit) útbýtt þann 1993-12-18 14:30:00 [HTML]

Þingmál A18 (orka fallvatna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 18 (frumvarp) útbýtt þann 1993-10-05 14:30:00 [HTML]

Þingmál A233 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 407 (nefndarálit) útbýtt þann 1993-12-16 09:31:00 [HTML]

Þingmál A251 (skattamál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 409 (nefndarálit) útbýtt þann 1993-12-16 11:30:00 [HTML]
Þingskjal nr. 411 (nefndarálit) útbýtt þann 1993-12-16 11:30:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 171 - Komudagur: 1993-12-01 - Sendandi: Samtök iðnaðarins,[PDF]
Dagbókarnúmer 185 - Komudagur: 1993-12-01 - Sendandi: Verslunarráð Íslands,[PDF]
Dagbókarnúmer 187 - Komudagur: 1993-12-01 - Sendandi: Skeljungur hf,[PDF]
Dagbókarnúmer 224 - Komudagur: 1993-12-03 - Sendandi: Félag íslenskra ferðaskrifstofa,[PDF]
Dagbókarnúmer 278 - Komudagur: 1993-12-07 - Sendandi: Alþýðusamband Íslands,[PDF]
Dagbókarnúmer 288 - Komudagur: 1993-12-08 - Sendandi: Neytendasamtökin,[PDF]
Dagbókarnúmer 295 - Komudagur: 1993-12-08 - Sendandi: Íslensk verslun, Húsi verslunarinnar[PDF]
Dagbókarnúmer 313 - Komudagur: 1993-12-09 - Sendandi: Íþróttasamband Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 341 - Komudagur: 1993-12-10 - Sendandi: Ferðaþjónusta bænda[PDF]
Dagbókarnúmer 343 - Komudagur: 1993-12-11 - Sendandi: Almenningsvagnar bs[PDF]
Dagbókarnúmer 344 - Komudagur: 1993-12-11 - Sendandi: Stjórn Almenningsvagna[PDF]
Dagbókarnúmer 345 - Komudagur: 1993-12-11 - Sendandi: Samtök landflutningamanna[PDF]
Dagbókarnúmer 355 - Komudagur: 1993-12-13 - Sendandi: Ríkiskattstjóri[PDF]
Dagbókarnúmer 383 - Komudagur: 1993-12-14 - Sendandi: Stéttarsamband bænda[PDF]
Dagbókarnúmer 447 - Komudagur: 1993-12-18 - Sendandi: Þjóðhagsstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 468 - Komudagur: 1993-12-18 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið - Skýring: Greinargerð um lækkun VSK á matvæli[PDF]
Dagbókarnúmer 469 - Komudagur: 1993-12-28 - Sendandi: Indriði H. Þorláksson - Skýring: Skattalækkanair og tekjudreifing V/lækkunar VSK[PDF]
Dagbókarnúmer 472 - Komudagur: 1993-12-28 - Sendandi: Indriði H. Þorláksson - Skýring: Erindi um skatta, breytingar og horfur[PDF]
Dagbókarnúmer 485 - Komudagur: 1993-12-30 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið - Skýring: Skattlagning á ferðaþjónustu[PDF]
Dagbókarnúmer 508 - Komudagur: 1994-01-05 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið - Skýring: greinargerð um lækkun VSK á matvæli[PDF]

Þingmál A260 (Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 914 (nefndarálit) útbýtt þann 1994-04-08 09:53:00 [HTML]

Þingmál A283 (stjórn fiskveiða)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 360 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1993-12-14 14:30:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1112 (nefndarálit) útbýtt þann 1994-04-28 11:30:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1114 (nefndarálit) útbýtt þann 1994-04-28 11:30:00 [HTML]

Þingmál A536 (forkönnun á gerð fríverslunarsamnings við aðila að NAFTA)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 837 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1994-03-28 14:30:00 [HTML]

Þingmál A537 (fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 841 (stjórnartillaga) útbýtt þann 1994-03-28 14:30:00 [HTML]

Þingmál A556 (vegtenging um utanverðan Hvalfjörð)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 868 (stjórnartillaga) útbýtt þann 1994-03-29 14:30:00 [HTML]

Þingmál A557 (húsaleigubætur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1211 (nefndarálit) útbýtt þann 1994-05-05 09:30:00 [HTML]

Löggjafarþing 118

Þingmál A7 (orka fallvatna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 7 (frumvarp) útbýtt þann 1994-10-03 13:29:00 [HTML]

Þingmál A25 (afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 25 (þáltill.) útbýtt þann 1994-10-04 17:01:00 [HTML]

Þingmál A62 (ferðaþjónusta)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 62 (frumvarp) útbýtt þann 1994-10-12 13:04:00 [HTML]

Þingmál A63 (ferðamálastefna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 63 (þáltill.) útbýtt þann 1994-10-12 13:04:00 [HTML]

Þingmál A73 (ársreikningar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 73 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1994-10-12 13:17:00 [HTML]

Þingmál A97 (einkahlutafélög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 100 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1994-10-18 15:45:00 [HTML]

Þingmál A290 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 541 (nefndarálit) útbýtt þann 1994-12-29 17:31:00 [HTML]

Þingmál A297 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 771 - Komudagur: 1995-01-17 - Sendandi: Jónas Haraldsson hrl.[PDF]
Dagbókarnúmer 960 - Komudagur: 1995-01-26 - Sendandi: Verkamannafélagið Dagsbrún[PDF]
Dagbókarnúmer 992 - Komudagur: 1995-02-01 - Sendandi: Nefndarritari[PDF]
Dagbókarnúmer 1050 - Komudagur: 1995-02-06 - Sendandi: Nefndarritari[PDF]

Þingmál A376 (endurskoðun skattalaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 607 (þáltill.) útbýtt þann 1995-02-08 14:29:00 [HTML]

Löggjafarþing 120

Þingmál A86 (höfundalög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 794 - Komudagur: 1996-02-09 - Sendandi: Nefndarritari menntamálanefndar - Skýring: athugasemdir ritara menntmn.[PDF]

Þingmál A421 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1763 - Komudagur: 1996-04-29 - Sendandi: Neytendasamtökin[PDF]
Dagbókarnúmer 1771 - Komudagur: 1996-04-29 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 1776 - Komudagur: 1996-04-30 - Sendandi: Samtök iðnaðarins[PDF]
Dagbókarnúmer 1794 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Þjóðhagsstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 1799 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Samband íslenskra sparisjóða[PDF]
Dagbókarnúmer 1807 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Samtök íslenskra verðbréfafyrirtækja, B/t Sigurðar B. Stefánssonar[PDF]
Dagbókarnúmer 1812 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Seðlabanki Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1843 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Samband íslenskra viðskiptabanka, Finnur Sveinbjörnsson[PDF]
Dagbókarnúmer 1847 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Vinnuveitendasamband Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1851 - Komudagur: 1996-05-03 - Sendandi: Samband lánastofnana, b.t. Braga Hannessonar Iðnlánasjóði[PDF]
Dagbókarnúmer 1868 - Komudagur: 1996-05-06 - Sendandi: Bandalag háskólamanna, b.t. Birgis Björns Sigurjónssonar[PDF]
Dagbókarnúmer 1875 - Komudagur: 1996-05-06 - Sendandi: Verslunarráð Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1881 - Komudagur: 1996-05-06 - Sendandi: Verðbréfaþing Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1908 - Komudagur: 1996-05-07 - Sendandi: Bandalag starfsmanna ríkis og bæja[PDF]
Dagbókarnúmer 1917 - Komudagur: 1996-05-07 - Sendandi: Samband almennra lífeyrissjóða[PDF]
Dagbókarnúmer 1923 - Komudagur: 1996-05-07 - Sendandi: Reykjavíkurborg[PDF]
Dagbókarnúmer 1951 - Komudagur: 1996-05-09 - Sendandi: Félag löggiltra endurskoðenda[PDF]
Dagbókarnúmer 2012 - Komudagur: 1996-05-14 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 2077 - Komudagur: 1996-05-24 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 2079 - Komudagur: 1996-05-24 - Sendandi: Ríkisskattstjóri - Skýring: (svar við bréfi nefndarinnar)[PDF]
Dagbókarnúmer 2083 - Komudagur: 1996-05-24 - Sendandi: Seðlabanki Íslands - Skýring: (svar við bréfi nefndarinnar)[PDF]
Dagbókarnúmer 2087 - Komudagur: 1996-05-24 - Sendandi: Þjóðhagsstofnun - Skýring: (svar við bréfi nefndarinnar)[PDF]
Dagbókarnúmer 2091 - Komudagur: 1996-05-24 - Sendandi: Skattrannsóknarstjóri ríkisins - Skýring: (svar við bréfi nefndarinnar)[PDF]
Dagbókarnúmer 2103 - Komudagur: 1996-05-28 - Sendandi: Bandalag starfsmanna ríkis og bæja[PDF]
Dagbókarnúmer 2126 - Komudagur: 1996-06-04 - Sendandi: Rauði kross Íslands[PDF]

Þingmál A422 (staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1764 - Komudagur: 1996-04-29 - Sendandi: Neytendasamtökin[PDF]
Dagbókarnúmer 1772 - Komudagur: 1996-04-29 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 1796 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Þjóðhagsstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 1800 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Samband íslenskra sparisjóða[PDF]
Dagbókarnúmer 1808 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Samtök íslenskra verðbréfafyrirtækja, B/t Sigurðar B. Stefánssonar[PDF]
Dagbókarnúmer 1813 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Seðlabanki Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1844 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Samband íslenskra viðskiptabanka, Finnur Sveinbjörnsson[PDF]
Dagbókarnúmer 1850 - Komudagur: 1996-05-03 - Sendandi: Samband lánastofnana, b.t. Braga Hannessonar Iðnlánasjóði[PDF]
Dagbókarnúmer 1869 - Komudagur: 1996-05-06 - Sendandi: Bandalag háskólamanna, b.t. Birgis Björns Sigurjónssonar[PDF]
Dagbókarnúmer 1876 - Komudagur: 1996-05-06 - Sendandi: Verslunarráð Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1882 - Komudagur: 1996-05-06 - Sendandi: Verðbréfaþing Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1907 - Komudagur: 1996-05-07 - Sendandi: Bandalag starfsmanna ríkis og bæja[PDF]
Dagbókarnúmer 2013 - Komudagur: 1996-05-14 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 2076 - Komudagur: 1996-05-24 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 2081 - Komudagur: 1996-05-24 - Sendandi: Ríkisskattstjóri - Skýring: (svar við bréfi nefndarinnar)[PDF]
Dagbókarnúmer 2084 - Komudagur: 1996-05-24 - Sendandi: Seðlabanki Íslands - Skýring: (svar við bréfi nefndarinnar)[PDF]
Dagbókarnúmer 2088 - Komudagur: 1996-05-24 - Sendandi: Þjóðhagsstofnun - Skýring: (svar við bréfi nefndarinnar)[PDF]
Dagbókarnúmer 2092 - Komudagur: 1996-05-24 - Sendandi: Skattrannsóknarstjóri ríkisins - Skýring: (svar við bréfi nefndarinnar)[PDF]
Dagbókarnúmer 2102 - Komudagur: 1996-05-28 - Sendandi: Bandalag starfsmanna ríkis og bæja[PDF]

Þingmál A445 (vörugjald)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1700 - Komudagur: 1996-04-26 - Sendandi: Verslunarráð Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1702 - Komudagur: 1996-04-26 - Sendandi: Samtök iðnaðarins[PDF]
Dagbókarnúmer 1811 - Komudagur: 1996-05-02 - Sendandi: Kaupmannasamtök Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 2030 - Komudagur: 1996-05-20 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 2040 - Komudagur: 1996-05-21 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]

Þingmál A492 (samningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1044 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 1996-05-22 15:33:00 [HTML]

Löggjafarþing 121

Þingmál A143 (staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 311 (lög í heild) útbýtt þann 1996-12-11 18:29:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 200 - Komudagur: 1996-11-26 - Sendandi: Samband íslenskra viðskiptabanka, Finnur Sveinbjörnsson[PDF]
Dagbókarnúmer 214 - Komudagur: 1996-11-27 - Sendandi: Verðbréfaþing Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 220 - Komudagur: 1996-11-27 - Sendandi: Samtök íslenskra verðbréfafyrirtækja, B/t Sigurðar B. Stefánssonar[PDF]

Þingmál A234 (samningsveð)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 983 - Komudagur: 1997-03-04 - Sendandi: Ritari allsherjarnefndar - Skýring: (Upplýsingar frá ritara)[PDF]

Þingmál A445 (álbræðsla á Grundartanga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1363 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 1997-05-16 23:38:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1637 - Komudagur: 1997-04-18 - Sendandi: Efnahags- og viðskiptanefnd[PDF]
Dagbókarnúmer 2148 - Komudagur: 1997-05-22 - Sendandi: Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið - Skýring: (ýmis gögn frá iðnrn.)[PDF]

Þingmál A528 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1249 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 1997-05-13 21:52:00 [HTML]

Þingmál A530 (skyldutrygging lífeyrisréttinda)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1849 - Komudagur: 1997-04-30 - Sendandi: Hagall, Árni Reynisson, Árni Reynisson[PDF]
Dagbókarnúmer 1863 - Komudagur: 1997-04-30 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]

Löggjafarþing 122

Þingmál A99 (ríkisábyrgðir)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 292 - Komudagur: 1997-11-26 - Sendandi: A&P lögmenn, f. Búnaðarbanka Íslands og Landsbanka Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 423 - Komudagur: 1997-12-05 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]

Þingmál A338 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 703 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 1997-12-20 19:48:00 [HTML]

Þingmál A480 (gjald af áfengi)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1260 - Komudagur: 1998-03-18 - Sendandi: Verslunarráð Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1909 - Komudagur: 1998-04-18 - Sendandi: Lögmenn Klapparstíg[PDF]

Þingmál A507 (húsnæðismál)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1491 - Komudagur: 1998-03-25 - Sendandi: Þak yfir höfuðið, Reyni Ingibjartsson[PDF]
Dagbókarnúmer 1814 - Komudagur: 1998-04-15 - Sendandi: Reykjavíkurborg[PDF]
Dagbókarnúmer 2108 - Komudagur: 1998-04-29 - Sendandi: Þak yfir höfuðið[PDF]

Þingmál A552 (bindandi álit í skattamálum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1518 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 1998-06-04 15:32:00 [HTML]

Löggjafarþing 123

Þingmál A135 (sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 847 - Komudagur: 1999-01-20 - Sendandi: Grund, elli- og hjúkrunarheimili, b.t. framkvæmdastjóra[PDF]

Þingmál A278 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 637 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 1998-12-20 12:58:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 566 - Komudagur: 1998-12-10 - Sendandi: Félag löggiltra endurskoðenda, Þorvarður Gunnarsson formaður[PDF]
Dagbókarnúmer 680 - Komudagur: 1998-12-16 - Sendandi: Bandalag háskólamanna, b.t. Mörthu Á. Hjálmarsdóttur[PDF]

Þingmál A279 (bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 536 - Komudagur: 1998-12-09 - Sendandi: Samtök ferðaþjónustunnar - Skýring: (Fél. sérleyfishafa og Fél. hópferðaleyf.hafa)[PDF]
Dagbókarnúmer 563 - Komudagur: 1998-12-10 - Sendandi: Félag íslenskra bifreiðaeigenda[PDF]
Dagbókarnúmer 637 - Komudagur: 1998-12-14 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]

Löggjafarþing 125

Þingmál A1 (fjárlög 2000)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 418 (framhaldsnefndarálit) útbýtt þann 1999-12-15 11:57:00 [HTML]

Þingmál A3 (vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 127 (breytingartillaga) útbýtt þann 1999-10-21 09:57:00 [HTML]

Þingmál A5 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 5 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1999-10-01 15:21:00 [HTML]
Þingskjal nr. 344 (breytingartillaga) útbýtt þann 1999-12-09 14:59:00 [HTML]
Þingskjal nr. 485 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 1999-12-17 20:32:00 [HTML]
Þingskjal nr. 540 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 1999-12-21 22:06:00 [HTML]

Þingmál A41 (fjármagnstekjuskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 41 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 1999-10-05 12:51:00 [HTML]
Þingskjal nr. 181 (svar) útbýtt þann 1999-11-10 12:51:00 [HTML]

Þingmál A57 (vitamál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 459 (nefndarálit) útbýtt þann 1999-12-16 16:13:00 [HTML]

Þingmál A176 (umhverfismengun af völdum einnota umbúða)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 954 (nefndarálit) útbýtt þann 2000-04-06 21:13:00 [HTML]

Þingmál A200 (greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 233 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1999-11-16 17:08:00 [HTML]

Þingmál A206 (fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 240 (stjórnartillaga) útbýtt þann 1999-11-18 15:30:00 [HTML]

Þingmál A222 (skattlagning í sjávarútvegi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 264 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 1999-11-23 16:33:00 [HTML]
Þingskjal nr. 460 (svar) útbýtt þann 1999-12-16 16:34:00 [HTML]

Þingmál A225 (kjarasamningar opinberra starfsmanna)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 842 - Komudagur: 2000-03-02 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið - Skýring: (lagt fram á fundi ev)[PDF]

Þingmál A240 (Póst- og fjarskiptastofnun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 434 (nál. með brtt.) útbýtt þann 1999-12-15 17:38:00 [HTML]

Þingmál A332 (skattlagning slysabóta)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 584 (fsp. til munnl. svars) útbýtt þann 2000-02-10 15:00:00 [HTML]

Þingmál A369 (skattlagning á umferð)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 625 (fsp. til munnl. svars) útbýtt þann 2000-02-18 15:57:00 [HTML]

Þingmál A401 (lyfjalög og almannatryggingar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 659 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-02-24 17:08:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1304 (nefndarálit) útbýtt þann 2000-05-09 18:13:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1637 - Komudagur: 2000-04-18 - Sendandi: SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu, Húsi verslunarinnar[PDF]
Dagbókarnúmer 1639 - Komudagur: 2000-04-18 - Sendandi: Samtök verslunarinnar -, - Félag ísl. stórkaupmanna[PDF]
Dagbókarnúmer 1931 - Komudagur: 2000-05-02 - Sendandi: Landssamband sjúkrahúsa á Íslandi, b.t. Jóhannesar Pálmasonar[PDF]

Þingmál A470 (Norræna ráðherranefndin 1999)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 749 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2000-03-16 11:49:00 [HTML]

Þingmál A514 (stefna Íslands í alþjóðasamskiptum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 813 (þáltill.) útbýtt þann 2000-04-03 14:43:00 [HTML]

Þingmál A545 (Innheimtustofnun sveitarfélaga)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1845 - Komudagur: 2000-04-28 - Sendandi: Félag ábyrgra feðra, Þorgeir Sigurðsson[PDF]

Þingmál A547 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 849 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-04-04 14:38:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1221 (nefndarálit) útbýtt þann 2000-05-08 22:26:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1266 (nefndarálit) útbýtt þann 2000-05-09 12:35:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1333 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2000-05-09 22:15:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1345 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2000-05-09 23:24:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1683 - Komudagur: 2000-04-19 - Sendandi: Verslunarráð Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1754 - Komudagur: 2000-04-26 - Sendandi: Samtök fjárfesta og sparifjáreigenda, Jón Arnalds[PDF]
Dagbókarnúmer 1763 - Komudagur: 2000-04-27 - Sendandi: Alþýðusamband Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1965 - Komudagur: 2000-05-02 - Sendandi: Bandalag starfsmanna ríkis og bæja[PDF]
Dagbókarnúmer 1983 - Komudagur: 2000-05-02 - Sendandi: Seðlabanki Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 1984 - Komudagur: 2000-05-02 - Sendandi: Landssamtök lífeyrissjóða, Hrafn Magnússon[PDF]
Dagbókarnúmer 1985 - Komudagur: 2000-05-02 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins og fleiri - Skýring: (Samt. fjmfyrirtækja, SVÞ, Samtök iðn.)[PDF]
Dagbókarnúmer 1986 - Komudagur: 2000-05-02 - Sendandi: Fjármálaráðuneyti[PDF]
Dagbókarnúmer 1988 - Komudagur: 2000-05-02 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins o.fl. - Skýring: Lagt fram á fundi nefndarinnar[PDF]
Dagbókarnúmer 1989 - Komudagur: 2000-05-02 - Sendandi: Ríkisskattstjóri[PDF]
Dagbókarnúmer 1990 - Komudagur: 2000-05-02 - Sendandi: Ríkisskattstjóri - Skýring: Viðbótarumsögn[PDF]
Dagbókarnúmer 1992 - Komudagur: 2000-05-02 - Sendandi: Félag löggiltra endurskoðenda, Símon Á. Gunnarsson formaður[PDF]

Þingmál A549 (vörugjald af ökutækjum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 935 (nefndarálit) útbýtt þann 2000-04-05 13:37:00 [HTML]

Þingmál A551 (lax- og silungsveiði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 853 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-04-03 14:45:00 [HTML]

Þingmál A560 (framkvæmd meðlagsgreiðslna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 862 (frumvarp) útbýtt þann 2000-04-04 13:13:00 [HTML]

Þingmál A593 (endurreisn velferðarkerfisins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 895 (þáltill.) útbýtt þann 2000-04-06 13:48:00 [HTML]

Löggjafarþing 126

Þingmál A1 (fjárlög 2001)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 456 (framhaldsnefndarálit) útbýtt þann 2000-12-07 18:48:00 [HTML]
Þingskjal nr. 473 (framhaldsnefndarálit) útbýtt þann 2000-12-08 11:51:00 [HTML]

Þingmál A4 (stefna Íslands í alþjóðasamskiptum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 4 (þáltill.) útbýtt þann 2000-10-05 18:15:00 [HTML]

Þingmál A11 (upptaka Tobin-skatts á fjármagnsflutninga milli landa)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 11 (þáltill.) útbýtt þann 2000-10-03 19:09:00 [HTML]

Þingmál A16 (tóbaksverð og vísitala)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 16 (þáltill.) útbýtt þann 2000-10-05 10:21:00 [HTML]

Þingmál A27 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 27 (frumvarp) útbýtt þann 2000-10-03 19:07:00 [HTML]

Þingmál A36 (skattlagning söluhagnaðar af hlutabréfum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 36 (fsp. til munnl. svars) útbýtt þann 2000-10-05 10:21:00 [HTML]

Þingmál A50 (skaðabótalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 50 (frumvarp) útbýtt þann 2000-10-05 10:21:00 [HTML]

Þingmál A82 (niðurgreiðslur erlendra skulda þjóðarinnar fyrir árið 2015)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 804 (svar) útbýtt þann 2001-03-06 14:14:00 [HTML]

Þingmál A189 (bætt staða námsmanna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 198 (þáltill.) útbýtt þann 2000-10-31 13:18:00 [HTML]

Þingmál A196 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 367 (nefndarálit) útbýtt þann 2000-11-28 17:42:00 [HTML]

Þingmál A199 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 355 (nefndarálit) útbýtt þann 2000-11-27 15:40:00 [HTML]

Þingmál A207 (afkomutrygging aldraðra og öryrkja)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 217 (þáltill.) útbýtt þann 2000-11-03 09:51:00 [HTML]

Þingmál A264 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 592 (nefndarálit) útbýtt þann 2000-12-16 09:56:00 [HTML]
Þingskjal nr. 609 (nefndarálit) útbýtt þann 2000-12-16 13:56:00 [HTML]
Þingskjal nr. 617 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2000-12-16 18:15:00 [HTML]
Þingskjal nr. 621 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2000-12-16 18:46:00 [HTML]

Þingmál A297 (lax- og silungsveiði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 334 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-11-22 15:32:00 [HTML]

Þingmál A305 (skattlagning fríðinda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 348 (fsp. til munnl. svars) útbýtt þann 2000-11-24 15:36:00 [HTML]

Þingmál A317 (málefni aldraðra)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 522 (nefndarálit) útbýtt þann 2000-12-12 18:59:00 [HTML]

Þingmál A320 (endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 402 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-11-30 13:53:00 [HTML]
Þingskjal nr. 553 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2000-12-14 13:57:00 [HTML]

Þingmál A340 (útvarpsgjald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 648 (svar) útbýtt þann 2001-01-20 16:27:00 [HTML]

Þingmál A345 (tóbaksvarnir)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1259 - Komudagur: 2001-02-19 - Sendandi: SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu, Húsi verslunarinnar[PDF]

Þingmál A396 (skattskylda barna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 797 (svar) útbýtt þann 2001-03-07 14:15:00 [HTML]

Þingmál A445 (breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta))[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 711 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2001-02-13 17:27:00 [HTML]

Þingmál A448 (samvinnufélög (rekstrarumgjörð))[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 716 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2001-02-14 15:40:00 [HTML]

Þingmál A480 (stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 766 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2001-02-26 14:31:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1455 - Komudagur: 2001-03-16 - Sendandi: Fjórðungssamband Vestfirðinga[PDF]

Þingmál A494 (afnám eignarskatts á íbúðarhúsnæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 780 (þáltill.) útbýtt þann 2001-02-27 13:17:00 [HTML]

Þingmál A512 (framboð á leiguhúsnæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 806 (þáltill.) útbýtt þann 2001-03-01 15:25:00 [HTML]

Þingmál A520 (stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 816 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2001-03-05 14:36:00 [HTML]

Þingmál A527 (velferðarsamfélagið)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 823 (þáltill.) útbýtt þann 2001-03-07 13:55:00 [HTML]

Þingmál A529 (NATO-þingið 2000)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 825 (skýrsla n. (frumskjal)) útbýtt þann 2001-03-06 13:30:00 [HTML]

Þingmál A543 (Norræna ráðherranefndin 2000)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 846 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2001-03-08 14:07:00 [HTML]

Þingmál A552 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 858 (frumvarp) útbýtt þann 2001-03-13 18:22:00 [HTML]

Þingmál A587 (lágmarkslaun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 925 (frumvarp) útbýtt þann 2001-03-28 15:23:00 [HTML]

Þingmál A719 (raforkulög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2805 - Komudagur: 2001-08-24 - Sendandi: Orkustofnun[PDF]

Löggjafarþing 127

Þingmál A2 (þjóðhagsáætlun 2002)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 2 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2001-10-01 15:39:00 [HTML]

Þingmál A20 (velferðarsamfélagið)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 20 (þáltill.) útbýtt þann 2001-10-04 10:09:00 [HTML]

Þingmál A42 (brunatryggingar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 42 (frumvarp) útbýtt þann 2001-10-08 14:47:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 506 - Komudagur: 2001-12-13 - Sendandi: Fasteignamat ríkisins[PDF]

Þingmál A45 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 45 (frumvarp) útbýtt þann 2001-10-08 14:47:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 693 - Komudagur: 2002-02-18 - Sendandi: Bændasamtök Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 864 - Komudagur: 2002-02-25 - Sendandi: Ríkisskattstjóri[PDF]
Dagbókarnúmer 2058 - Komudagur: 2002-04-23 - Sendandi: Landssamband veiðifélaga - Skýring: (framhaldsumsögn)[PDF]
Dagbókarnúmer 2089 - Komudagur: 2002-04-26 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið[PDF]

Þingmál A50 (stefna Íslands í alþjóðasamskiptum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 50 (þáltill.) útbýtt þann 2001-10-10 18:36:00 [HTML]

Þingmál A57 (afkomutrygging aldraðra og öryrkja)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 57 (þáltill.) útbýtt þann 2001-10-08 16:23:00 [HTML]

Þingmál A76 (jafnréttisáætlun, stöðuveitingar og skipan í nefndir og ráð)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 189 (svar) útbýtt þann 2001-10-30 13:20:00 [HTML]

Þingmál A114 (tekjuskattur og eignarskattur o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 114 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2001-10-04 13:22:00 [HTML]
Þingskjal nr. 461 (nefndarálit) útbýtt þann 2001-12-05 17:50:00 [HTML]
Þingskjal nr. 464 (nefndarálit) útbýtt þann 2001-12-06 10:20:00 [HTML]
Þingskjal nr. 472 (nefndarálit) útbýtt þann 2001-12-06 10:53:00 [HTML]
Þingskjal nr. 515 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2001-12-11 13:15:00 [HTML]
Þingskjal nr. 550 (lög í heild) útbýtt þann 2001-12-12 15:07:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 15 - Komudagur: 2001-11-01 - Sendandi: Skattstofa Reykjanesumdæmis[PDF]
Dagbókarnúmer 30 - Komudagur: 2001-11-06 - Sendandi: Samtök fjárfesta og sparifjáreigenda[PDF]
Dagbókarnúmer 31 - Komudagur: 2001-11-05 - Sendandi: Skattstofa Reykjavíkur - Skýring: (sameiginl. umsögn skattstjóra)[PDF]
Dagbókarnúmer 35 - Komudagur: 2001-11-07 - Sendandi: Ríkisskattstjóri[PDF]
Dagbókarnúmer 36 - Komudagur: 2001-11-07 - Sendandi: Ríkisskattstjóri - Skýring: (svör við spurningum ev.)[PDF]
Dagbókarnúmer 37 - Komudagur: 2001-11-07 - Sendandi: Skattrannsóknarstjóri ríkisins, B/t Skúla Eggerts Þórðarsonar[PDF]
Dagbókarnúmer 38 - Komudagur: 2001-11-07 - Sendandi: Verslunarráð Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 41 - Komudagur: 2001-11-07 - Sendandi: KPMG og fleiri[PDF]
Dagbókarnúmer 50 - Komudagur: 2001-11-07 - Sendandi: Þjóðhagsstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 51 - Komudagur: 2001-11-07 - Sendandi: Samtök ferðaþjónustunnar[PDF]
Dagbókarnúmer 52 - Komudagur: 2001-11-07 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins[PDF]
Dagbókarnúmer 61 - Komudagur: 2001-11-07 - Sendandi: Pétur H. Blöndal alþingismaður[PDF]
Dagbókarnúmer 62 - Komudagur: 2001-11-07 - Sendandi: Samtök banka og verðbréfafyrirtækja[PDF]
Dagbókarnúmer 71 - Komudagur: 2001-11-09 - Sendandi: Reikningsskilaráð[PDF]
Dagbókarnúmer 82 - Komudagur: 2001-11-09 - Sendandi: Þjóðhagsstofnun - Skýring: (svör við spurn. JóhSig)[PDF]
Dagbókarnúmer 100 - Komudagur: 2001-11-12 - Sendandi: Seðlabanki Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 101 - Komudagur: 2001-11-12 - Sendandi: Samtök ferðaþjónustunnar[PDF]
Dagbókarnúmer 104 - Komudagur: 2001-11-12 - Sendandi: Tryggingastofnun ríkisins, skrifstofa forstjóra[PDF]
Dagbókarnúmer 105 - Komudagur: 2001-11-13 - Sendandi: Neytendasamtökin[PDF]
Dagbókarnúmer 118 - Komudagur: 2001-11-15 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 119 - Komudagur: 2001-11-15 - Sendandi: Alþýðusamband Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 229 - Komudagur: 2001-11-22 - Sendandi: Vilhjálmur Bjarnason - Skýring: (lagt fram á fundi ev.)[PDF]
Dagbókarnúmer 234 - Komudagur: 2001-11-23 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið - Skýring: (svör við spurningum JóhS)[PDF]
Dagbókarnúmer 293 - Komudagur: 2001-11-29 - Sendandi: Fjármálaráðuneytið - Skýring: (lagt fram á fundi ev.)[PDF]
Dagbókarnúmer 296 - Komudagur: 2001-11-29 - Sendandi: Ríkisskattstjóri - Skýring: (svör við spurn.)[PDF]
Dagbókarnúmer 310 - Komudagur: 2001-12-03 - Sendandi: Landssamband eldri borgara[PDF]
Dagbókarnúmer 315 - Komudagur: 2001-12-03 - Sendandi: Landssamband sumarhúsaeigenda[PDF]
Dagbókarnúmer 318 - Komudagur: 2001-12-03 - Sendandi: Bandalag starfsmanna ríkis og bæja[PDF]
Dagbókarnúmer 320 - Komudagur: 2001-12-03 - Sendandi: Ríkisskattstjóri - Skýring: (svör við spurn. 3. des.)[PDF]

Þingmál A116 (átak til að auka framboð á leiguhúsnæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 116 (þáltill.) útbýtt þann 2001-10-04 18:01:00 [HTML]

Þingmál A129 (skattgreiðslur fyrirtækja og einstaklinga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 129 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 2001-10-09 18:36:00 [HTML]
Þingskjal nr. 319 (svar) útbýtt þann 2001-11-15 15:45:00 [HTML]

Þingmál A130 (skattlagning launa og fjármagns)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 130 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 2001-10-09 18:49:00 [HTML]
Þingskjal nr. 315 (svar) útbýtt þann 2001-11-21 18:35:00 [HTML]

Þingmál A134 (erfðafjárskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 134 (frumvarp) útbýtt þann 2001-10-09 18:36:00 [HTML]

Þingmál A156 (tekjuskattur og eignarskattur o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 156 (frumvarp) útbýtt þann 2001-10-15 14:31:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1685 - Komudagur: 2002-04-08 - Sendandi: Farmanna- og fiskimannasamband Íslands[PDF]

Þingmál A167 (leigubifreiðar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 443 (nefndarálit) útbýtt þann 2001-12-03 16:06:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 170 - Komudagur: 2001-11-20 - Sendandi: Átak, bifreiðastjórafélag[PDF]

Þingmál A186 (umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 193 (þáltill.) útbýtt þann 2001-10-18 15:11:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2042 - Komudagur: 2002-04-22 - Sendandi: Samtök iðnaðarins[PDF]

Þingmál A193 (stjórn fiskveiða)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 167 - Komudagur: 2001-11-19 - Sendandi: Landssamband smábátaeigenda[PDF]

Þingmál A230 (greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 327 - Komudagur: 2001-12-04 - Sendandi: Hagall, vátryggingamiðlun[PDF]

Þingmál A236 (tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 263 (frumvarp) útbýtt þann 2001-11-01 15:59:00 [HTML]

Þingmál A247 (áhrif breyttra hlutfalla aldurshópa eftir árið 2010)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2213 - Komudagur: 2002-05-30 - Sendandi: Tryggingastofnun ríkisins[PDF]

Þingmál A282 (fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 594 (nefndarálit) útbýtt þann 2001-12-13 20:02:00 [HTML]

Þingmál A312 (verslun með áfengi og tóbak)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 713 - Komudagur: 2002-02-18 - Sendandi: Samtök verslunarinnar, Félag íslenskra stórkaupmanna[PDF]

Þingmál A328 (þróun lífeyrismála 1998--2001)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 415 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2001-11-27 16:10:00 [HTML]

Þingmál A343 (vistvænt eldsneyti á Íslandi)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1655 - Komudagur: 2002-04-05 - Sendandi: Sorpa[PDF]

Þingmál A347 (bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 907 (nefndarálit) útbýtt þann 2002-03-07 15:25:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 689 - Komudagur: 2002-02-12 - Sendandi: Þjóðhagsstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 691 - Komudagur: 2002-02-13 - Sendandi: Erna Bryndís Halldórsdóttir endursk.[PDF]
Dagbókarnúmer 692 - Komudagur: 2002-02-13 - Sendandi: Verslunarráð Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 718 - Komudagur: 2002-02-18 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins[PDF]
Dagbókarnú