Úrlausnir.is


Merkimiði - Skipulags- og byggingarlög, nr. 73/1997

Síað eftir merkimiðanum „Skipulags- og byggingarlög, nr. 73/1997“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2123/1997 dags. 5. mars 1999[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2210/1997 dags. 10. maí 1999[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2308/1997 dags. 26. mars 1998 (Formaður áfrýjunarnefndar)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2322/1997 dags. 30. desember 1998 (Veggbútar)[HTML] [PDF]
Aðila var gert að taka niður veggbúta og gerður ágreiningur hvort úrskurðar æðra stjórnvalds fæli í sér hvort það hefði átt að setja veggbútana aftur upp eða ekki.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2348/1998 dags. 28. maí 1999[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2390/1998 dags. 22. febrúar 1999[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2431/1998 dags. 16. apríl 1999[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2450/1998 dags. 14. október 1998[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2525/1998 dags. 27. ágúst 1999[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2556/1998 dags. 21. maí 1999 (Umsögn sveitarfélags við meðferð stjórnsýslukæru)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2906/2000 (Úrskurðarnefnd skipulags og byggingarmála)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2907/1999[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2957/2000 (Vegalagning á Vatnaheiði á Snæfellsnesi)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3343/2001 dags. 18. júní 2002[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3508/2002[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3621/2002[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4316/2005 (Úthlutun úr Fornleifasjóði)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4436/2005[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4735/2006 (Viðhaldsskylda á götu)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4920/2007 (Leyfi til þess að fella á í sinn forna farveg - Varnargarður í Hvítá II)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5081/2007[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5118/2007[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5376/2008[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5434/2008 (Fjárgreiðslur Landsvirkjunar til Flóahrepps)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5958/2010 dags. 16. desember 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6242/2010 (Lokaúttekt byggingarfulltrúa)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6402/2011 (Staðfesting ráðherra á svæðisskipulagi)[HTML] [PDF]
Setning aðalskipulags sem var ekki talin vera stjórnvaldsákvörðun.
Álitamálið snerist um það hvort ráðherrann hafi verið vanhæfur til að staðfesta skipulagið þar sem ráðherrann tók þátt í samþykkt þess á sveitarstjórnarstigi. Umboðsmaður var á því að svo hafi verið.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6441/2011 dags. 4. júlí 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7090/2012 dags. 11. september 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7896/2014 dags. 31. janúar 2017[HTML] [PDF]


Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 1998:985 nr. 216/1997 (Arnarnesland - Eignarnám á Arnarneshálsi) [PDF]
Garðabær sagðist hafa reynt í einhvern tíma en án árangurs að kaupa tilteknar landspildur á Arnarnesi, en eignarnámsþolarnir töldu það ekki vera rétt.

Garðabær hafi slitið samningaviðræðunum áður en mörg erfið álitaefni höfðu verið rædd til þrautar, og höfðu verðhugmyndir aðila ekki verið reyndar til fulls. Samþykkt tillagna um deiliskipulag höfðu ekki verið leiddar til lykta án þess að Garðabær hafi skýrt með fullnægjandi hætti ástæður þeirrar frestunar. Í ljósi þessa og að virtu samhengi viðræðnanna í heild, féllst Hæstiréttur á kröfu eignarnámsþolanna um ógildingu ákvörðunarinnar um eignarnám.

Hrd. 1998:4342 nr. 187/1998 (Sómastaðir - Niðurrif) [PDF]


Hrd. 1998:4515 nr. 490/1998 [PDF]


Hrd. 1999:1794 nr. 272/1998 (Selvogsgrunn)[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:2666 nr. 461/1998 (Sorpstöð Suðurlands)[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:2713 nr. 150/2000 (Lóðir í Hafnarfirði - Kjóahraun)[HTML]


Hrd. 2001:585 nr. 339/2000[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:1090 nr. 58/2000 (Vatnsendi)[HTML] [PDF]
ÞH gerði kröfu á hendur L um niðurfellingu eignarnáms á spildu af landi Vatnsenda er fram hafði farið árið 1947. Kröfuna byggði hann á að því sem eignarnáminu var ætlað að ná fram á sínum tíma hefði ekki gengið eftir, og að L ætlaði að selja Kópavogsbæ landið undir íbúðabyggð í stað þess að skila því.

Við nánari eftirgrennslan kom í ljós að eingöngu lítill hluti af hinu eignarnumda landsvæðis hafði verið notað til þess að reisa fjarskiptamannvirki og því stórt svæði sem ekki hafði verið notað í þeim tilgangi. Héraðsdómur taldi að afsalið sem gefið var út árið 1947 hafi verið algert og því ætti eignarnámsþolinn enga kröfu til þess að fá aftur landspildur sem væru ekki notaðar í samræmi við eignarnámsheimildina. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms en tók þó fram slík endurheimt á landi þyrfti ekki að fara fram nema fyrir lægi lagaheimild eða sérstakar aðstæður.

Hrd. 2001:1154 nr. 84/2001 (Varmárbakkar)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:1558 nr. 442/2000 (Þórsgata)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:2028 nr. 113/2001 (Stjörnugrís II - Hæfi ráðherra)[HTML] [PDF]
Stjörnugrís hf. (S) leitaði til heilbrigðisnefndar um fyrirhugaða stækkun svínabús í samræmi við nýsett lög um umhverfismat. Við meðferð málsins aflaði heilbrigðisnefndin skriflegs álits umhverfisráðuneytisins um hvort henni væri heimilt að gefa út starfsleyfi samkvæmt eldri lögunum eða hvort það yrði að gefa út samkvæmt nýju lögunum þar sem krafist væri mats á umhverfisáhrifum. Ráðuneytið leit svo á að nýju lögin ættu að gilda. S kærði niðurstöðuna til umhverfisráðherra og krafðist ógildingar á ákvörðun heilbrigðisnefndarinnar og krafðist þess að bæði umhverfisráðherra og allt starfsfólk ráðuneytisins viki sæti í málinu.

Hæstiréttur taldi að umhverfisráðherra hefði verið vanhæfur til meðferðar málsins á æðra stjórnsýslustigi þar sem álitið sem heilbrigðisnefndin aflaði frá ráðuneytinu hafi verið skrifað í umboði ráðherra og þar af leiðandi falið í sér afstöðu ráðherra sjálfs, óháð því hvort ráðherrann sjálfur hafi kveðið upp úrskurðinn eða starfsmenn þeir sem undirrituðu bréfið.

Hrd. 2001:2917 nr. 114/2001 (Byggingarleyfi fellt úr gildi - Heiðargerði)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:3373 nr. 79/2001 (Bræðraborgarstígur 23 og 23A)[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:2700 nr. 71/2002[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:3910 nr. 501/2002 (Hallsvegur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:347 nr. 351/2002 (Nuddskóli)[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:567 nr. 384/2002[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:874 nr. 214/2002 (Bifreiðar og landbúnaðarvélar hf. II)[HTML] [PDF]
Rör í brunakerfi réð ekki við íslenskt vatn og var dæmdur afsláttur.

Hrd. 2003:1032 nr. 444/2002 (Smiðjuvegur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:1284 nr. 283/2002 (Rúllustigi í Kringlunni)[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:1303 nr. 367/2002 (Skeljatangi með bílskúr - Nefndarmenn í úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála)[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:2477 nr. 68/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:3977 nr. 422/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:4048 nr. 183/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:4597 nr. 247/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:4 nr. 479/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:2509 nr. 171/2004 (Skipulag Strandahverfis - Sjáland - Skrúðás)[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:3411 nr. 385/2004[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:4095 nr. 187/2004 (Orlof)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:30 nr. 504/2004[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:188 nr. 298/2004[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:268 nr. 514/2004[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:1534 nr. 474/2004 (Frístundabyggð - Sumarhús - Bláskógabyggð)[HTML] [PDF]
Krafist var viðurkenningar á því að hjón ásamt börnum þeirra ættu lögheimili að tilteknu húsi á svæði sem sveitarfélagið hafði skipulagt sem frístundabyggð. Hagstofan hafði synjað þeim um þá skráningu.

Hæstiréttur taldi að sóknaraðilar ættu rétt á að ráða búsetu sinni sbr. 4. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar og lægju ekki fyrir haldbærar lagaheimildir til að takmarka rétt sóknaraðilanna til að skrá lögheimili þeirra á húsið í frístundabyggðinni. Þar sem sóknaraðilarnir höfðu fasta búsetu í húsinu í samræmi við 2. mgr. 1. gr. laga um lögheimili og 1. mgr. ákvæðisins yrði skýrt á þann veg að lögheimili væri sá staður sem maður hefði fasta búsetu, var krafa sóknaraðila tekin til greina.

Niðurstaðan er talin óvenjuleg að því leyti að í stað þess að eingöngu ómerkja synjunina sjálfa var jafnframt tekin ný ákvörðun í hennar stað.

Hrd. 2005:1840 nr. 505/2004 (Hereford steikhús - Framkvæmdir í verslunarhúsnæði)[HTML] [PDF]
Gerður var samningur um að reka mætti verslun á 2. hæð. Deilt var um hvort mætti breyta versluninni sem sett var upp þar í veitingahús.

Hrd. 2005:2700 nr. 46/2005 (Byggingarleyfi kært eftir að kærufrestur rann út)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:2734 nr. 234/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:3601 nr. 101/2005 (Vatnsendablettur I)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:5276 nr. 267/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:106 nr. 374/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:119 nr. 375/2005 (Arkitektar)[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:167 nr. 326/2005 (Byggingaleyfi - Sunnuhvoll I)[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:1080 nr. 415/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:1618 nr. 159/2006[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:2661 nr. 232/2006[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:2872 nr. 517/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:3939 nr. 85/2006[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:4425 nr. 122/2006 (Synjun Mosfellsbæjar á umsókn um byggingarleyfi)[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:5284 nr. 260/2006 (Skemmtistaður í Þingholtsstræti)[HTML] [PDF]
Sjónarmið um að ölvað fólk sem er farið út úr veitingastaðnum sé á eigin ábyrgð en Hæstiréttur tók ekki undir það, heldur bæri ábyrgð innan skynsamlegra marka.

Hrd. 458/2006 dags. 18. janúar 2007 (Náttúruvernd - Jarðýtudómur)[HTML] [PDF]


Hrd. 87/2007 dags. 27. febrúar 2007 (Suðurhús I)[HTML] [PDF]


Hrd. 425/2006 dags. 15. mars 2007 (Kambasel 69-85)[HTML] [PDF]


Hrd. 423/2006 dags. 7. júní 2007 (Blönduós - Ræktunarlóð)[HTML] [PDF]


Hrd. 414/2007 dags. 27. ágúst 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 416/2007 dags. 29. ágúst 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 554/2007 dags. 31. október 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 594/2006 dags. 1. nóvember 2007 (Brekkuás)[HTML] [PDF]


Hrd. 163/2007 dags. 8. nóvember 2007 (Pétursbúð)[HTML] [PDF]


Hrd. 155/2007 dags. 15. nóvember 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 612/2007 dags. 5. desember 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 671/2007 dags. 23. janúar 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 318/2007 dags. 13. mars 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 444/2007 dags. 17. apríl 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 466/2007 dags. 17. apríl 2008 (Búrfell)[HTML] [PDF]
Ágreiningur var um hluta jarðar, en hann var 19,4% minni en uppgefin stærð.

Hrd. 196/2008 dags. 18. apríl 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 418/2007 dags. 23. apríl 2008 (Teigarás - Akrar)[HTML] [PDF]


Hrd. 32/2008 dags. 6. nóvember 2008 (Viðbygging ofan á hús - Suðurhús - Brottflutningur I)[HTML] [PDF]


Hrd. 566/2008 dags. 6. nóvember 2008 (Skálmholtshraun í Flóahreppi)[HTML] [PDF]