Úrlausnir.is


Merkimiði - Sveitarstjórnarlög, nr. 45/1998

RSS-streymi merkimiðans

Athugið að taka ekki þessum listum sem tæmandi.

Yfirlit

Hæstaréttardómar (56)
Umboðsmaður Alþingis (64)
Stjórnartíðindi (548)
Alþingistíðindi (8)
Alþingi (201)
Aðrir úrlausnaraðilar
Fara á yfirlit

Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Hrd. 2000:2713 nr. 150/2000 (Lóðir í Hafnarfirði - Kjóahraun)[HTML]

Hrd. 2000:3757 nr. 151/2000 (Uppsögn vagnstjóra hjá Strætó)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:274 nr. 314/2001 (Aðstoðarskólastjóri)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3647 nr. 458/2002 (Framsóknarfélag Mýrasýslu)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:4217 nr. 174/2002 (Grundartangahöfn)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:4366 nr. 145/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:2184 nr. 370/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4285 nr. 422/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:1534 nr. 474/2004 (Frístundabyggð - Sumarhús - Bláskógabyggð)[HTML] [PDF]
Krafist var viðurkenningar á því að hjón ásamt börnum þeirra ættu lögheimili að tilteknu húsi á svæði sem sveitarfélagið hafði skipulagt sem frístundabyggð. Hagstofan hafði synjað þeim um þá skráningu.

Hæstiréttur taldi að sóknaraðilar ættu rétt á að ráða búsetu sinni sbr. 4. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar og lægju ekki fyrir haldbærar lagaheimildir til að takmarka rétt sóknaraðilanna til að skrá lögheimili þeirra á húsið í frístundabyggðinni. Þar sem sóknaraðilarnir höfðu fasta búsetu í húsinu í samræmi við 2. mgr. 1. gr. laga um lögheimili og 1. mgr. ákvæðisins yrði skýrt á þann veg að lögheimili væri sá staður sem maður hefði fasta búsetu, var krafa sóknaraðila tekin til greina.

Niðurstaðan er talin óvenjuleg að því leyti að í stað þess að eingöngu ómerkja synjunina sjálfa var jafnframt tekin ný ákvörðun í hennar stað.
Hrd. 2005:2596 nr. 97/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4305 nr. 270/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:745 nr. 376/2005 (Heimilisfræðikennari)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1080 nr. 415/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1584 nr. 532/2005 (Framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga)[HTML] [PDF]
Framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga varð uppvís að fjárdrætti í starfi. Talið var að hann væri opinber starfsmaður í skilningi 138. gr., sbr. 141. gr. a þeirra laga.
Hrd. 69/2007 dags. 18. október 2007 (Álfasteinn)[HTML] [PDF]

Hrd. 163/2007 dags. 8. nóvember 2007 (Pétursbúð)[HTML] [PDF]

Hrd. 319/2007 dags. 6. mars 2008 (Vaxtarsamningur)[HTML] [PDF]

Hrd. 318/2007 dags. 13. mars 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 418/2007 dags. 23. apríl 2008 (Teigarás - Akrar)[HTML] [PDF]

Hrd. 500/2008 dags. 16. september 2008 (Borgarstjóri)[HTML] [PDF]

Hrd. 566/2008 dags. 6. nóvember 2008 (Skálmholtshraun í Flóahreppi)[HTML] [PDF]

Hrd. 19/2008 dags. 22. janúar 2009 (Fasteignir Vesturbyggðar ehf.)[HTML] [PDF]
Stjórnin vildi reka framkvæmdastjórann og taldi hann að ekki hefði verið rétt staðið að uppsögninni þar sem stjórnin hefði ekki gætt stjórnsýslulaganna við það ferli. Hæstiréttur taldi að um einkaréttarlegt félag væri að ræða en ekki stjórnvald. Þó félaginu væri falin verkefni stjórnvalda að einhverju leyti er stjórnsýslulög giltu um, þá giltu þau ekki um starfsmannahald félagsins. Hins vegar þurfti að líta til þess að í ráðningarsamningnum við framkvæmdastjórann hafði stjórn félagsins samið um víðtækari rétt framkvæmdastjórans er kæmi að uppsögn hans þannig að hann átti rétt á bótum vegna uppsagnarinnar.
Hrd. 562/2008 dags. 14. maí 2009 (Vatnsréttindi Þjórsár - Landsvirkjun - Skálmholtshraun)[HTML] [PDF]

Hrd. 685/2008 dags. 29. október 2009 (Afréttur Seltjarnarness hins forna - Lyklafell)[HTML] [PDF]

Hrd. 436/2010 dags. 19. júlí 2010 (Aðalskipulag Flóahrepps - Urriðafossvirkjun - Flýtimeðferð)[HTML] [PDF]

Hrd. 151/2010 dags. 11. nóvember 2010 (Lóðaskil í Reykjavíkurborg - Hádegismóar)[HTML] [PDF]
Hugar ehf. hafði fengið úthlutað lóð til atvinnustarfsemi frá Reykjavíkurborg og átti þess í stað að greiða gatnagerðargjald og kaupverð byggingarréttarins. Fyrirtækið krafðist í kjölfar efnahagshrunsins 2008 að skila lóðinni gegn endurgreiðslu en þá hafði Reykjavíkurborg breytt stjórnsýsluframkvæmd sinni og byrjað að neita að taka aftur við lóðum í ljósi skipulagsmarkmiða og að ólíklegt væri að sóst yrði um úthlutun á þeim lóðum sem yrði skilað.

Dómurinn er til marks um þá meginreglu að óheimilt væri að breyta langvarandi og kunnri stjórnsýsluframkvæmd með íþyngjandi hætti gagnvart almenningi einvörðungu á þeim grundvelli að málefnalegar ástæður liggi þar fyrir, heldur verði að taka formlega ákvörðun þar að lútandi þannig að aðilar sem eigi hagsmuna að niðurstöðunni geti gætt hagsmuna sinna.

Þrátt fyrir þetta synjaði Hæstiréttur málsástæðu fyrirtækisins um að venja hefði myndast um endurgreiðslu gjaldanna af hálfu Reykjavíkurborgar vegna skila á atvinnuhúsalóðum þar sem ekki hefði verið nóg að benda á fáein tilvik því til stuðnings.
Hrd. 579/2010 dags. 10. febrúar 2011 (Flóahreppur - Urriðafossvirkjun)[HTML] [PDF]

Hrd. 444/2010 dags. 3. mars 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 475/2010 dags. 12. maí 2011 (Réttur til að skila úthlutaðri lóð)[HTML] [PDF]

Hrd. 474/2010 dags. 12. maí 2011 (Réttur til að skila úthlutaðri lóð)[HTML] [PDF]

Hrd. 473/2010 dags. 12. maí 2011 (Réttur til að skila úthlutaðri lóð)[HTML] [PDF]

Hrd. 162/2011 dags. 24. nóvember 2011 (Úthlutun lóðar í Kópavogi)[HTML] [PDF]
Jafnræðisreglunnar var ekki gætt um þá einstaklinga sem hlut áttu að máli. Játa varð þeim er stýrðu úthlutuninni eitthvað svigrúm en þó að gættum 11. gr. stjórnsýslulaga og meginreglum stjórnsýsluréttarins.
Hrd. 700/2011 dags. 12. janúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 369/2011 dags. 31. maí 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 391/2011 dags. 31. maí 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 404/2011 dags. 31. maí 2012 (Ráðstöfun byggingarréttar)[HTML] [PDF]

Hrd. 535/2011 dags. 7. júní 2012 (Skil á lóð til Reykjavíkurborgar)[HTML] [PDF]
Dómurinn er dæmi um réttarframkvæmd þar sem krafist er þess að hver sem vill bera fyrir sig venju þurfi að leiða tilvist og efni hennar í ljós. Í málinu tókst ekki að sýna fram á að það hafi verið venjuhelguð framkvæmd að hægt væri að skila lóðum til Reykjavíkurborgar með einhliða gjörningi lóðarhafa og fengið endurgreiðslu á lóðargjöldum.
Hrd. 329/2012 dags. 6. desember 2012 (Hrunumannahreppur - Útlaginn)[HTML] [PDF]

Hrd. 304/2012 dags. 19. desember 2012 (Oddviti F-lista)[HTML] [PDF]
Reykjavíkurborg greiddi lögbundin framlög til F-listans og var greitt inn á tiltekinn bankareikning borgarmálafélags F-listans sem oddviti flokksins hafði áður stofnað sem klofningsflokk frá hinum. Ekki var fallist á að oddvitinn hefði haft stöðuumboð fyrir F-listann til að breyta ráðstöfuninni. F-listinn hafði tilkynnt borginni um umboðsskortinn.

Vísað var til ákvæða laganna um að framlögin ættu að vera greidd til stjórnmálaflokka en einstakir frambjóðendur þeirra ættu ekki sjálfstætt tilkall til þeirra. Einnig var litið til þess að oddvitinn var forseti borgarstjórnar á þeim tíma og því ekki talið að borgin hefði verið grandlaus um þetta.
Hrd. 179/2013 dags. 18. apríl 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 615/2012 dags. 18. apríl 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 614/2012 dags. 18. apríl 2013 (Lóðir í Reykjavík)[HTML] [PDF]

Hrd. 616/2012 dags. 18. apríl 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 397/2013 dags. 28. nóvember 2013 (Vatnsgjald II)[HTML] [PDF]
Lagaákvæði í vatnsveitulögum gerði ráð fyrir því að innheimt væri vatnsgjald af öllum fasteignum þar sem vatn gátu notið. Hæstiréttur taldi að orðalagið vera slíkt að óheimilt væri að heimta vatnsgjaldið vegna tímabils áður en búið væri að tengja vatnið.
Hrd. 51/2014 dags. 25. september 2014 (Ráðning sveitarstjóra)[HTML] [PDF]

Hrd. 587/2014 dags. 7. maí 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 588/2014 dags. 7. maí 2015 (Einelti af hálfu slökkviliðsstjóra)[HTML] [PDF]

Hrd. 726/2014 dags. 21. maí 2015 (Fjarðabyggð gegn Lánasjóði sveitarfélaga ohf.)[HTML] [PDF]
Fjarðabyggð byggði á að samningur ætti að vera ógiltur sökum brostinna forsenda af þeirri ástæðu að gengi íslensku krónunnar hefði fallið meira en sveitarfélagið gerði ráð fyrir. Hæstiréttur taldi það ósannað að fyrir hafi legið ákvörðunarástæða um að gengisþróun yrði með tilteknum hætti né að stefndi hefði mátt vita um slíka forsendu af hálfu sveitarfélagsins.
Hrd. 743/2014 dags. 22. október 2015 (Nýjabæjarafréttur)[HTML] [PDF]

Hrd. 396/2015 dags. 11. febrúar 2016 (Snorri í Betel)[HTML] [PDF]

Hrd. 59/2016 dags. 20. október 2016 (Torfufell)[HTML] [PDF]

Hrd. 94/2016 dags. 20. október 2016 (Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf. og Fljótsdalshérað gegn Lánasjóði sveitarfélaga ohf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 273/2015 dags. 2. febrúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 862/2016 dags. 16. nóvember 2017 (Staðarmörk Reykjavíkur)[HTML] [PDF]

Hrd. 804/2016 dags. 25. janúar 2018 (Lóð við Reykjaneshöfn)[HTML] [PDF]

Hrd. 637/2017 dags. 26. júní 2018[HTML] [PDF]
Sveitarfélagið Ölfus sagði upp stuðningsfulltrúanum B í kjölfar atviks sem hann átti í gagnvart einum íbúa sambýlis sem hann starfaði á. Hæstiréttur taldi að brot sveitarfélagsins á rannsóknarskyldu þess leiddu þegar af þeirri ástæðu til þess að brottvikning B úr starfi hefði verið ólögmæt, og því dæmt til að greiða B skaðabætur og miskabætur.
Fara á yfirlit

Aðrar úrlausnir

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Austurlands

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-46/2006 dags. 10. nóvember 2006[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Norðurlands eystra

Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. T-4/2006 dags. 5. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-234/2006 dags. 13. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-523/2008 dags. 24. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-229/2009 dags. 21. apríl 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-230/2012 dags. 6. nóvember 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-160/2013 dags. 18. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-189/2013 dags. 19. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-32/2010 dags. 21. ágúst 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-188/2013 dags. 21. október 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-34/2010 dags. 22. október 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-16/2014 dags. 1. desember 2015[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Norðurlands vestra

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-99/2008 dags. 22. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-27/2018 dags. 14. mars 2019[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Reykjaness

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-593/2006 dags. 21. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-900/2005 dags. 28. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-5253/2009 dags. 20. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1291/2015 dags. 19. október 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1298/2015 dags. 20. desember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-19/2018 dags. 26. október 2020[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Reykjavíkur

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4752/2005 dags. 30. maí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6088/2006 dags. 18. júlí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2125/2007 dags. 1. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1714/2007 dags. 12. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6639/2007 dags. 29. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-515/2007 dags. 2. júlí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4393/2008 dags. 26. september 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3829/2008 dags. 2. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6971/2009 dags. 16. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8019/2009 dags. 6. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8018/2009 dags. 6. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8017/2009 dags. 6. maí 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-895/2010 dags. 27. maí 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3297/2010 dags. 30. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3297/2010 dags. 17. september 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4803/2010 dags. 22. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4299/2010 dags. 22. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4801/2010 dags. 22. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4802/2010 dags. 22. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5553/2010 dags. 4. júlí 2011[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2198/2011 dags. 13. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2201/2011 dags. 8. febrúar 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4284/2011 dags. 25. júní 2012[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1529/2012 dags. 22. febrúar 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2084/2012 dags. 12. mars 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1163/2013 dags. 23. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5075/2014 dags. 5. ágúst 2016[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Suðurlands

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-248/2005 dags. 8. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-296/2011 dags. 15. febrúar 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-359/2013 dags. 1. apríl 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-223/2016 dags. 26. júní 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-279/2016 dags. 7. júlí 2017[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Vestfjarða

Dómur Héraðsdóms Vestfjarða í máli nr. E-59/2007 dags. 12. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Vestfjarða í máli nr. E-17/2013 dags. 24. október 2013[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Vesturlands

Dómur Héraðsdóms Vesturlands í máli nr. E-204/2006 dags. 1. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Vesturlands í máli nr. E-11/2007 dags. 21. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Vesturlands í máli nr. E-450/2006 dags. 15. maí 2007[HTML]

Fara á yfirlit

Kærunefnd jafnréttismála

Álit Kærunefndar jafnréttismála í máli nr. 8/1999 dags. 27. júlí 1999[HTML]

Álit Kærunefndar jafnréttismála í máli nr. 5/2002 dags. 21. mars 2003[HTML]

Fara á yfirlit

Kærunefnd útboðsmála

Úrskurður Kærunefndar útboðsmála í máli nr. 1/2003 dags. 3. mars 2003[HTML]

Úrskurður Kærunefndar útboðsmála í máli nr. 7/2006 dags. 13. júlí 2006[HTML]

Fara á yfirlit

Landsréttur

Lrd. 105/2019 dags. 29. nóvember 2019[HTML]

Lrd. 585/2019 dags. 26. júní 2020[HTML]

Lrd. 635/2020 dags. 3. desember 2021[HTML]

Lrd. 601/2021 dags. 17. mars 2023[HTML]

Fara á yfirlit

Óbyggðanefnd

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 2/2004 dags. 31. maí 2006 (Svæði 4 - Suðvesturland - Stór-Reykjavík)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. S-1/2011 dags. 20. júní 2014

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 3/2013 dags. 19. desember 2014 (Svæði 8A - Norðvesturland: Húnavatnssýsla vestan Blöndu ásamt Skaga - Húnaþing vestra, syðri hluti)

Úrskurður Óbyggðanefndar í máli nr. 4/2014 dags. 11. október 2016 (Svæði 8B - Mýra- og Borgarfjarðarsýsla að undanskildum fyrrum Kolbeinsstaðahreppi ásamt Langjökli - Arnarvatnsheiði, Geitland og Langjökull)

Fara á yfirlit

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-75/1999 dags. 23. júní 1999[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-230/2006 dags. 4. júlí 2006[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-371/2011 dags. 31. maí 2011[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-388/2011 dags. 25. nóvember 2011[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-389/2011 dags. 25. nóvember 2011[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-412/2012 dags. 29. mars 2012[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. B-412/2011 dags. 15. nóvember 2012[HTML]

Fara á yfirlit

Úrlausnir umboðsmanns Alþingis

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2091/1997 dags. 17. febrúar 1998[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2211/1997 dags. 4. september 1998[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2110/1997 dags. 19. október 1998 (Hæfi oddvita - Mat á umhverfisáhrifum)[HTML] [PDF]
Stóð til að byggja stóriðju í Hvalfirði, sem nú er búið að byggja.
Samtök börðust gegn uppbyggingunni á umhverfisgrundvelli.
Framkvæmdin þurfti að fara í gegnum skipulag hjá sveitarfélaginu.
Á þeim tíma höfðu ráðuneytin vald til þess að hafna framkvæmdum ef þær voru taldar valda of neikvæðum umhverfisáhrifum.

Ráðuneytið leitaði umsagnar sveitarfélags og skrifaði sveitarfélagið bréf til baka um að þau lögðust ekki gegn framkvæmdinni.

Samtökin leituðu til umboðsmanns og bentu á að oddviti sveitarfélagsins hefði verið vanhæfur þar sem hann hafði hagsmuni þar sem hann hafði gert samning við fyrirtækið um að hann myndi selja fyrirtækinu 120 hektara land ef ráðherrann sagði já. Litið var svo á að hagsmunirnir hefðu verið verulegir.

Á þeim tíma giltu hæfisreglur stjórnsýslulaganna ekki um sveitarstjórnarmenn og vísaði umboðsmaður til matskenndrar reglu um hæfi í sveitarstjórnarlögum.
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2556/1998 dags. 21. maí 1999 (Umsögn sveitarfélags við meðferð stjórnsýslukæru)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2324/1997 dags. 29. október 1999 (Staðfesting á gjaldskrá)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2379/1998 dags. 20. desember 1999[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2584/1998 dags. 30. desember 1999 (Holræsagjöld Ísafjarðarbæjar I)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2585/1998 dags. 30. desember 1999 (Holræsagjöld Ísafjarðarbæjar II)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2608/1998 dags. 27. janúar 2000[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2637/1999 dags. 3. mars 2000[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2807/1999 (Skrifstofustörf - Innlausn á eignarhluta)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2638/1999 (Fjallskilgjald í Dalasýslu)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2634/1998 dags. 22. desember 2000[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2878/1999 dags. 30. janúar 2001[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2701/1999 dags. 20. febrúar 2001[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3055/2000 dags. 29. maí 2001 (Kæruheimild til ráðherra - Uppsögn félagsmálastjóra)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3241/2001 dags. 3. ágúst 2001[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3221/2001 dags. 27. mars 2002 (Hreinsun fráveituvatns - Gjald fyrir dælu- og hreinsistöðva fyrir fráveituvatn)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3521/2002[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2625/1998 dags. 3. júlí 2003 (Reglur um fjárhagsaðstoð)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3777/2003[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4040/2004[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4639/2006 (Veiðar á afréttum)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4477/2005 (Byggðakvóti - búseta sjómanna)[HTML] [PDF]
Ráðherra setti skilyrðið eingöngu gagnvart einu sveitarfélagi en ekki öllum. Umboðsmaður taldi ekki málefnalegt að byggja á því sökum þess.
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4839/2006 dags. 2. nóvember 2006[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4572/2005 dags. 20. desember 2006 (Lausn frá störfum - Hæfi fulltrúa í sveitarstjórn)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4478/2005 (Malarnáma - útleiga námuréttinda)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4580/2005[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4650/2006 (Takmörkun á aðgengi að tónlistarkennslu)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4729/2006 dags. 3. apríl 2007 (Takmörkun á aðgengi að tónlistarkennslu)[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 5117/2007 dags. 9. október 2007[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4735/2006 (Viðhaldsskylda á götu)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4891/2007[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4934/2007 (Aðgangur að gögnum)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5434/2008 (Fjárgreiðslur Landsvirkjunar til Flóahrepps)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5334/2008 dags. 29. desember 2009[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5646/2009[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5810/2009 dags. 17. nóvember 2010[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6338/2011 dags. 17. maí 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6410/2011 dags. 17. maí 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6446/2011 dags. 16. júní 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6452/2011 dags. 16. júní 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6510/2011 dags. 14. júlí 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6423/2011 dags. 18. júlí 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6553/2011 dags. 31. ágúst 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6597/2011 dags. 31. ágúst 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6242/2010 (Lokaúttekt byggingarfulltrúa)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6426/2011 dags. 13. september 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6602/2011 dags. 14. september 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6655/2011 dags. 4. október 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6675/2011 dags. 28. október 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6552/2011 dags. 31. október 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6431/2011 dags. 8. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6650/2011 dags. 8. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6699/2011 dags. 15. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6728/2011 dags. 18. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6546/2011 dags. 29. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6601/2011 dags. 16. desember 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6766/2011 dags. 16. desember 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6978/2012 dags. 21. maí 2012[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7061/2012 dags. 21. júní 2012[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6484/2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7217/2012 dags. 31. október 2012[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6211/2010 dags. 31. júlí 2013[HTML] [PDF]

Fara á yfirlit

Prentaðar auglýsingar Stjórnartíðinda

ÁrDeildBls. nr.
1998A409, 462
1998B1017, 1023, 1136, 1318, 1334, 1335, 1337, 1343, 1345, 1368, 1551, 1556, 1563, 1564, 1566, 1613, 1657, 1658, 1659, 1684, 1715, 1727, 1728, 1738, 1739, 1814, 1816, 1818, 1855, 2075, 2077, 2492, 2498, 2499
1999B92, 175, 176, 178, 247, 258, 286, 296, 298, 299, 308, 309, 312, 313, 321, 323, 325, 340, 357, 360, 365, 374, 375, 377, 385, 396, 397, 400, 532, 541, 544, 580, 595, 598, 763, 811, 820, 822, 833, 836, 838, 910, 920, 923, 928, 936, 939, 953, 955, 957, 1025, 1032, 1033, 1035, 1037, 1038, 1040, 1043, 1050, 1054, 1096, 1143, 1154, 1523, 1533, 1536, 1545, 1671, 1684, 1802, 1829, 1836, 2001, 2673, 2683, 2684, 2686, 2715, 2724, 2727, 2842, 2850, 2851, 2853
2000A271
2000B301, 305, 311, 314, 326, 369, 449, 458, 461, 492, 501, 504, 506, 595, 603, 606, 612, 614, 627, 630, 638, 640, 650, 651, 653, 678, 687, 690, 765, 775, 776, 779, 780, 789, 792, 802, 803, 812, 814, 848, 852, 858, 861, 862, 865, 871, 874, 926, 934, 937, 940, 949, 953, 954, 963, 965, 978, 988, 990, 991, 998, 999, 1005, 1012, 1096, 1097, 1098, 1107, 1109, 1110, 1193, 1203, 1204, 1206, 1227, 1236, 1237, 1240, 1253, 1798, 1806, 1809, 1818, 1821, 1825, 1835, 1836, 1838, 1843, 1852, 1854, 1991, 1998, 2007, 2010, 2043, 2051, 2053, 2185, 2186, 2431, 2440, 2443, 2462, 2687, 2688, 2697, 2699, 2724, 2725, 2726, 2727, 2757, 2775, 2784, 2786, 2798, 2808, 2809, 2811
2001B55, 65, 67, 139, 141, 151, 153, 320, 329, 331, 340, 343, 352, 354, 363, 365, 368, 377, 380, 389, 391, 469, 484, 528, 557, 565, 567, 581, 591, 592, 595, 605, 606, 672, 680, 682, 692, 703, 712, 714, 715, 727, 729, 907, 917, 919, 922, 949, 951, 952, 960, 962, 963, 972, 1075, 1088, 1097, 1383, 1392, 1394, 1480, 1483, 1490, 1527, 1537, 1539, 1595, 1607, 1628, 1643, 1644, 1732, 1740, 1743, 2045, 2060, 2474, 2520, 2624, 2626, 2717, 2728, 2887, 2899, 2900, 2927
2002B195, 210, 235, 236, 246, 249, 309, 320, 330, 331, 343, 355, 358, 362, 530, 531, 563, 572, 594, 595, 688, 689, 690, 702, 939, 940, 957, 958, 959, 960, 967, 981, 998, 1006, 1024, 1028, 1035, 1040, 1269, 1271, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1318, 1328, 1331, 1360, 1372, 1387, 1397, 1398, 1401, 1411, 1412, 1415, 1416, 1418, 1420, 1583, 1586, 1594, 1600, 1601, 1602, 1603, 1681, 1690, 1691, 1699, 1726, 1727, 1738, 1739, 1742, 1809, 1810, 1811, 1815, 1965, 1974, 1977, 1987, 1988, 1991, 2104, 2116, 2126, 2127
2003A269
2003B43, 46, 262, 487, 537, 861, 957, 959, 1100, 1110, 1114, 1218, 1534, 1564, 1786, 1787, 1836, 1837, 1969, 1970, 1973, 1974, 2460, 2461, 2463, 2524, 2591, 2602, 2604, 2607, 2684, 2687, 2694, 2710, 2813, 2823, 2826, 2931, 2942, 2945
2004A123, 222, 823
2004B148, 159, 161, 457, 466, 467, 1066, 1221, 1231, 1234, 1241, 1242, 1262, 1265, 1267, 1274, 1275, 1277, 1278, 1296, 1407, 1525, 1526, 1594, 1595, 1601, 1815, 1816, 1835, 1845, 1847, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2722, 2733, 2734, 2737, 2742, 2743
2005A21
2005B137, 138, 392, 402, 406, 535, 669, 854, 855, 1219, 1400, 1402, 1403, 1412, 1587, 1598, 1600, 1603, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1932, 1942, 1950, 1953, 1982, 2388, 2689, 2734, 2738, 2745, 2751, 2766, 2776, 2779, 2794, 2805, 2807
Fara á yfirlit

Prentuð rit Alþingistíðinda

Tegund þingsNr. þingsDeildBls./Dálkur nr.
Löggjafarþing128Þingskjöl2303, 4362, 4363
Löggjafarþing133Þingskjöl935, 1758
Löggjafarþing137Þingskjöl271, 1094, 1244
Fara á yfirlit

Alþingi

Athugið að eingöngu eru birt þingskjöl, þingræður og erindi til Alþingis í tengslum við viðkomandi mál, ef skjalið/ræðan hefur þennan merkimiða.

Löggjafarþing 123

Þingmál A42 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 215 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 1998-11-03 16:08:00 [HTML]

Löggjafarþing 125

Þingmál A272 (jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 373 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1999-12-13 18:00:00 [HTML]

Þingmál A275 (starfsskilyrði stjórnvalda og eftirlit með starfsemi þeirra)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 376 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 1999-12-13 18:00:00 [HTML]

Þingmál A522 (kosningar til Alþingis)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 823 (frumvarp) útbýtt þann 2000-04-03 14:44:00 [HTML]

Þingmál A556 (vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 858 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-04-03 14:45:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1284 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2000-05-09 14:32:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1313 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2000-05-09 17:24:00 [HTML]

Þingmál A563 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 865 (frumvarp) útbýtt þann 2000-04-03 14:45:00 [HTML]

Þingmál A597 (lagaleg staða byggðasamlaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1033 (svar) útbýtt þann 2000-04-26 10:13:00 [HTML]

Löggjafarþing 126

Þingmál A135 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 135 (frumvarp) útbýtt þann 2000-10-17 13:27:00 [HTML]

Þingmál A146 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 146 (frumvarp) útbýtt þann 2000-10-17 17:52:00 [HTML]

Löggjafarþing 127

Þingmál A208 (skipulagsmál á hálendinu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 233 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 2001-10-30 13:23:00 [HTML]
Þingskjal nr. 344 (svar) útbýtt þann 2001-11-21 18:35:00 [HTML]

Þingmál A292 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 355 (frumvarp) útbýtt þann 2001-11-19 14:48:00 [HTML]

Þingmál A339 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 445 (frumvarp) útbýtt þann 2001-12-03 18:44:00 [HTML]

Þingmál A358 (húsnæðismál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 509 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2001-12-07 18:20:00 [HTML]

Þingmál A366 (sameignarfyrirtæki um Orkuveitu Reykjavíkur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 562 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2001-12-12 16:42:00 [HTML]

Þingmál A378 (vatnsveitur sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 612 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2001-12-14 13:19:00 [HTML]

Þingmál A386 (hafnalög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1136 - Komudagur: 2002-03-12 - Sendandi: Hafnasamband sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A550 (kosningar til sveitarstjórna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 863 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-02-25 14:47:00 [HTML]

Þingmál A584 (landgræðsla)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 913 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-03-05 19:15:00 [HTML]

Þingmál A651 (meðhöndlun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1050 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-03-22 16:02:00 [HTML]

Löggjafarþing 128

Þingmál A15 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 15 (frumvarp) útbýtt þann 2002-10-03 13:29:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 290 - Komudagur: 2002-11-27 - Sendandi: Bolungarvíkurkaupstaður[PDF]
Dagbókarnúmer 336 - Komudagur: 2002-11-29 - Sendandi: Ísafjarðarbær[PDF]
Dagbókarnúmer 370 - Komudagur: 2002-12-02 - Sendandi: Hörgárbyggð[PDF]
Dagbókarnúmer 506 - Komudagur: 2002-12-04 - Sendandi: Helgafellssveit[PDF]
Dagbókarnúmer 630 - Komudagur: 2002-12-11 - Sendandi: Bessastaðahreppur[PDF]

Þingmál A61 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 61 (frumvarp) útbýtt þann 2002-10-07 16:38:00 [HTML]

Þingmál A278 (flutningur opinberra starfa og stofnana)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 930 (svar) útbýtt þann 2003-02-11 17:09:00 [HTML]

Þingmál A338 (meðhöndlun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 368 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-11-07 15:42:00 [HTML]

Þingmál A422 (vatnsveitur sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 533 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-12-03 15:14:00 [HTML]

Þingmál A441 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 602 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-12-05 18:50:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 643 - Komudagur: 2002-12-11 - Sendandi: Akureyrarbær[PDF]

Þingmál A448 (félagsþjónusta, öldrunarþjónusta og heilsugæsla)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 863 (svar) útbýtt þann 2003-01-28 15:53:00 [HTML]

Þingmál A457 (stofnun hlutafélags um Norðurorku)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 685 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-12-12 10:16:00 [HTML]

Þingmál A622 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 995 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2003-02-19 14:38:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1374 (nál. með brtt.) útbýtt þann 2003-03-14 13:18:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1437 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2003-03-15 02:40:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1440 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2003-03-15 17:45:00 [HTML]

Þingmál A650 (mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæmis suður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1283 (nefndarálit) útbýtt þann 2003-03-12 19:42:00 [HTML]

Þingmál A652 (jarðalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1062 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2003-03-03 17:12:00 [HTML]

Löggjafarþing 130

Þingmál A30 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 30 (frumvarp) útbýtt þann 2003-10-03 16:56:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 250 - Komudagur: 2003-11-21 - Sendandi: Samtök iðnaðarins[PDF]
Dagbókarnúmer 645 - Komudagur: 2003-12-19 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A41 (vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 41 (frumvarp) útbýtt þann 2003-10-07 15:28:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 436 - Komudagur: 2003-12-03 - Sendandi: Ríkislögreglustjórinn[PDF]

Þingmál A42 (bótaréttur höfunda og heimildarmanna)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 437 - Komudagur: 2003-12-03 - Sendandi: Ríkislögreglustjórinn[PDF]

Þingmál A156 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 156 (frumvarp) útbýtt þann 2003-10-14 15:53:00 [HTML]

Þingmál A306 (breyting á ýmsum lögum á orkusviði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 351 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2003-11-12 15:53:00 [HTML]

Þingmál A410 (tímabundin ráðning starfsmanna)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 573 - Komudagur: 2003-12-09 - Sendandi: Reykjavíkurborg, kjaraþróunardeild[PDF]

Þingmál A462 (sala fasteigna, fyrirtækja og skipa)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 670 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2003-12-12 13:18:00 [HTML]

Þingmál A570 (málefni aldraðra)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1280 - Komudagur: 2004-03-10 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 1489 - Komudagur: 2004-03-24 - Sendandi: Reykjavíkurborg[PDF]

Þingmál A576 (vatnsveitur sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 867 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2004-02-10 17:16:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1264 (nefndarálit) útbýtt þann 2004-03-29 18:32:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1497 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2004-04-26 16:35:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1358 - Komudagur: 2004-03-15 - Sendandi: Akureyrarkaupstaður[PDF]
Dagbókarnúmer 1386 - Komudagur: 2004-03-16 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 1553 - Komudagur: 2004-03-25 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga - Skýring: (lagt fram á fundi félm.)[PDF]
Dagbókarnúmer 1568 - Komudagur: 2004-03-29 - Sendandi: Mosfellsbær - Skýring: (vísa í ums. Sambands ísl. sveitarfélaga)[PDF]

Þingmál A783 (jarðalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1194 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2004-03-23 17:42:00 [HTML]

Þingmál A856 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1313 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2004-04-01 13:21:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1614 (nefndarálit) útbýtt þann 2004-05-11 10:17:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1615 (breytingartillaga) útbýtt þann 2004-05-11 10:17:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1736 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2004-05-21 21:08:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1741 (breytingartillaga) útbýtt þann 2004-05-21 10:54:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1796 (lög í heild) útbýtt þann 2004-05-26 14:43:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1819 - Komudagur: 2004-04-15 - Sendandi: Félagsmálaráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 2299 - Komudagur: 2004-05-04 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Löggjafarþing 131

Þingmál A62 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 62 (frumvarp) útbýtt þann 2004-10-06 13:17:00 [HTML]

Þingmál A269 (Lánasjóður sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 290 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2004-11-04 13:19:00 [HTML]
Þingskjal nr. 652 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2004-12-10 11:30:00 [HTML]
Þingskjal nr. 672 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2004-12-10 18:16:00 [HTML]

Þingmál A399 (stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 506 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2004-12-02 10:09:00 [HTML]

Þingmál A639 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 969 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2005-03-15 16:07:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1011 (nál. með brtt.) útbýtt þann 2005-03-21 16:39:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1016 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2005-03-21 19:20:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1017 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2005-03-21 19:27:00 [HTML]
Þingræður:
92. þingfundur - Árni Magnússon (félagsmálaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2005-03-17 10:31:32 - [HTML]
92. þingfundur - Einar Már Sigurðarson - Ræða hófst: 2005-03-17 11:04:56 - [HTML]
92. þingfundur - Siv Friðleifsdóttir - Ræða hófst: 2005-03-17 11:25:11 - [HTML]
94. þingfundur - Siv Friðleifsdóttir (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 2005-03-21 16:48:46 - [HTML]

Löggjafarþing 132

Þingmál A192 (kostnaður við sameiningarkosningar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 291 (svar) útbýtt þann 2005-11-07 14:36:00 [HTML]

Þingmál A250 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 250 (frumvarp) útbýtt þann 2005-10-20 17:54:00 [HTML]

Þingmál A407 (sveitarstjórnarmál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 570 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2005-12-09 13:03:00 [HTML]

Þingmál A447 (grunnskólar)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1123 - Komudagur: 2006-03-02 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A678 (vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 994 (frumvarp) útbýtt þann 2006-03-30 10:01:00 [HTML]

Löggjafarþing 133

Þingmál A75 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 75 (frumvarp) útbýtt þann 2006-10-10 15:41:00 [HTML]

Þingmál A278 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 288 (frumvarp) útbýtt þann 2006-11-01 13:03:00 [HTML]

Þingmál A311 (vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 330 (frumvarp) útbýtt þann 2006-11-06 14:33:00 [HTML]

Þingmál A347 (stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 376 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2006-11-13 17:42:00 [HTML]
Þingskjal nr. 611 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2006-12-08 14:26:00 [HTML]
Þingskjal nr. 618 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2006-12-08 18:40:00 [HTML]

Þingmál A360 (fjárhagur sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 567 (svar) útbýtt þann 2006-12-08 15:25:00 [HTML]

Þingmál A459 (stjórn fiskveiða)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 624 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2006-12-08 17:42:00 [HTML]

Þingmál A661 (skipulagslög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1003 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-02-27 18:24:00 [HTML]

Löggjafarþing 135

Þingmál A64 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 64 (frumvarp) útbýtt þann 2007-10-09 13:12:00 [HTML]
Þingræður:
69. þingfundur - Árni Þór Sigurðsson - flutningsræða - Ræða hófst: 2008-02-26 16:36:01 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1927 - Komudagur: 2008-03-28 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A130 (tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 131 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-10-16 18:03:00 [HTML]
Þingskjal nr. 482 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2007-12-17 13:34:00 [HTML]
Þingskjal nr. 539 (lög í heild) útbýtt þann 2007-12-14 18:36:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 378 - Komudagur: 2007-11-23 - Sendandi: Ritari allsherjarnefndar - Skýring: (vinnuskjal)[PDF]

Þingmál A142 (jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 535 (nefndarálit) útbýtt þann 2007-12-14 16:46:00 [HTML]
Þingræður:
47. þingfundur - Guðbjartur Hannesson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 2008-01-15 14:15:43 - [HTML]

Þingmál A196 (sértryggð skuldabréf)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 211 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-11-08 16:38:00 [HTML]

Þingmál A285 (grunnskólar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 319 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-11-27 18:03:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1287 - Komudagur: 2008-01-30 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A287 (leikskólar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 321 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-11-27 18:03:00 [HTML]

Þingmál A288 (menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 322 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-11-27 18:03:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1014 (breytingartillaga) útbýtt þann 2008-05-15 16:45:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1116 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2008-05-26 22:16:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1258 (lög í heild) útbýtt þann 2008-05-29 21:14:00 [HTML]

Þingmál A374 (skipulagslög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 616 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2008-02-06 14:18:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2151 - Komudagur: 2008-04-11 - Sendandi: Grundarfjarðarbær[PDF]

Þingmál A376 (brunavarnir)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2163 - Komudagur: 2008-04-11 - Sendandi: Grundarfjarðarbær[PDF]

Löggjafarþing 136

Þingmál A142 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 157 (frumvarp) útbýtt þann 2008-11-11 16:45:00 [HTML]

Þingmál A187 (uppbygging og rekstur fráveitna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 230 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2008-12-03 16:29:00 [HTML]
Þingskjal nr. 590 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2009-02-26 10:25:00 [HTML]
Þingskjal nr. 621 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2009-03-02 17:12:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 731 - Komudagur: 2009-01-13 - Sendandi: Orkuveita Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A219 (skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 489 - Komudagur: 2008-12-15 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 525 - Komudagur: 2008-12-16 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A258 (endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1044 - Komudagur: 2009-03-05 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A260 (heimild til greiðslu útsvars í tveimur sveitarfélögum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 420 (frumvarp) útbýtt þann 2008-12-19 16:18:00 [HTML]

Löggjafarþing 137

Þingmál A89 (breyting á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðsins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 105 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2009-06-11 10:12:00 [HTML]
Þingskjal nr. 323 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2009-08-17 15:16:00 [HTML]
Þingskjal nr. 362 (lög í heild) útbýtt þann 2009-08-28 11:32:00 [HTML]

Þingmál A145 (synjun á staðfestingu aðalskipulags Skeiða- og Gnúpverjahrepps)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 342 (svar) útbýtt þann 2009-08-21 18:34:00 [HTML]

Löggjafarþing 138

Þingmál A15 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 15 (frumvarp) útbýtt þann 2009-10-08 18:49:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1146 (nál. með frávt.) útbýtt þann 2010-05-31 11:41:00 [HTML]
Þingræður:
22. þingfundur - Þór Saari - flutningsræða - Ræða hófst: 2009-11-10 20:09:32 - [HTML]
128. þingfundur - Róbert Marshall (Nefnd) - Ræða hófst: 2010-05-31 17:04:28 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 503 - Komudagur: 2009-12-08 - Sendandi: Skagabyggð[PDF]

Þingmál A219 (bókhald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 243 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2009-11-16 17:25:00 [HTML]

Þingmál A246 (fjárhagsvandi sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 401 (svar) útbýtt þann 2009-12-14 16:12:00 [HTML]

Þingmál A247 (afskriftir eða lenging lána sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 403 (svar) útbýtt þann 2009-12-14 16:59:00 [HTML]

Þingmál A340 (Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og fjármagn til verkefna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 648 (svar) útbýtt þann 2010-02-02 17:37:00 [HTML]

Þingmál A383 (afgerandi lagaleg sérstaða Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 688 (þáltill.) útbýtt þann 2010-02-18 15:58:00 [HTML]

Þingmál A425 (skipulagslög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 742 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-03-04 16:10:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1481 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2010-09-17 10:08:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1499 (lög í heild) útbýtt þann 2010-09-09 17:55:00 [HTML]

Þingmál A430 (fjárhagsstaða sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 747 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 2010-03-04 14:28:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1032 (svar) útbýtt þann 2010-04-29 15:35:00 [HTML]

Þingmál A452 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 779 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-03-09 14:19:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1006 (nefndarálit) útbýtt þann 2010-04-20 16:06:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1020 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2010-04-27 16:00:00 [HTML]
Þingræður:
91. þingfundur - Kristján L. Möller (samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2010-03-15 17:06:54 - [HTML]
91. þingfundur - Ragnheiður Ríkharðsdóttir - Ræða hófst: 2010-03-15 17:36:08 - [HTML]
112. þingfundur - Björn Valur Gíslason (Nefnd) - Ræða hófst: 2010-04-27 14:49:14 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1561 - Komudagur: 2010-04-07 - Sendandi: Grundarfjarðarbær[PDF]
Dagbókarnúmer 1702 - Komudagur: 2010-04-12 - Sendandi: Reykjavíkurborg[PDF]
Dagbókarnúmer 1703 - Komudagur: 2010-04-12 - Sendandi: Akureyrarbær[PDF]

Þingmál A553 (umferðarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 943 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-03-31 16:26:00 [HTML]

Þingmál A557 (barnaverndarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 947 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-03-31 16:26:00 [HTML]

Þingmál A651 (stjórn vatnamála)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1206 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-06-04 15:35:00 [HTML]

Löggjafarþing 139

Þingmál A56 (barnaverndarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 57 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-10-12 16:38:00 [HTML]

Þingmál A78 (mannvirki)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 22 - Komudagur: 2010-10-25 - Sendandi: Orkustofnun[PDF]

Þingmál A256 (málefni fatlaðra)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 298 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-11-24 15:42:00 [HTML]
Þingskjal nr. 613 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2010-12-17 15:47:00 [HTML]
Þingskjal nr. 614 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2010-12-17 15:49:00 [HTML]

Þingmál A298 (stjórn vatnamála)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 344 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-11-25 15:37:00 [HTML]

Þingmál A302 (Stjórnarráð Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 356 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-11-29 17:30:00 [HTML]
Þingskjal nr. 651 (lög í heild) útbýtt þann 2010-12-18 13:00:00 [HTML]

Þingmál A381 (upplýsingalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 502 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-12-14 11:16:00 [HTML]

Þingmál A495 (umferðarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 814 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2011-02-14 13:32:00 [HTML]

Þingmál A675 (heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1192 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2011-04-11 17:59:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1936 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2011-09-16 23:25:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1997 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2011-09-17 17:55:00 [HTML]

Þingmál A726 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1250 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2011-04-07 09:27:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1975 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2011-09-17 17:46:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1998 (lög í heild) útbýtt þann 2011-09-17 17:57:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2477 - Komudagur: 2011-05-17 - Sendandi: KPMG hf.[PDF]
Dagbókarnúmer 2481 - Komudagur: 2011-05-17 - Sendandi: Héraðsskjalaverðir Árnesinga og Kópavogs - Skýring: (sameiginl. umsögn)[PDF]
Dagbókarnúmer 2657 - Komudagur: 2011-05-23 - Sendandi: Hafnarfjarðarbær[PDF]

Löggjafarþing 140

Þingmál A3 (tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 3 (skýrsla n. (frumskjal)) útbýtt þann 2011-10-04 10:17:00 [HTML]

Þingmál A366 (upplýsingalög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1323 - Komudagur: 2012-03-02 - Sendandi: IMMI - alþjóðleg stofnun um tján. og uppl.frelsi[PDF]

Þingmál A414 (eftirlit ráðuneytisins með sveitarstjórnum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 845 (svar) útbýtt þann 2012-02-23 10:15:00 [HTML]

Þingmál A656 (umferðarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1050 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2012-03-27 13:17:00 [HTML]

Löggjafarþing 141

Þingmál A179 (umferðarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 180 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2012-09-25 17:21:00 [HTML]

Þingmál A291 (tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1150 - Komudagur: 2012-12-19 - Sendandi: Innanríkisráðuneytið - Skýring: (heildarendursk. á reglum Jöfnunarsj. sveitarfélag[PDF]

Þingmál A415 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 732 - Komudagur: 2012-11-12 - Sendandi: Sérfræðingahópur v. stjórnarskipunarlaga - Skýring: (frv., skilabréf og minnisbl.)[PDF]
Dagbókarnúmer 747 - Komudagur: 2012-09-04 - Sendandi: Trausti Fannar Valsson lektor - Skýring: (um VII. kafla, til sérfræðingahóps, skv. beiðni)[PDF]
Dagbókarnúmer 1157 - Komudagur: 2012-12-21 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga - Skýring: (til SE og US)[PDF]

Þingmál A445 (staða erindis vegna sjálfskuldarábyrgðar sem Mosfellsbær undirgekkst)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1178 (svar) útbýtt þann 2013-03-08 18:02:00 [HTML]

Löggjafarþing 143

Þingmál A512 (skipulagslög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 873 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-03-31 16:16:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1239 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2014-05-16 19:55:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1270 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2014-05-16 23:01:00 [HTML]

Löggjafarþing 144

Þingmál A426 (grunnskólar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 634 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-12-01 18:18:00 [HTML]

Þingmál A511 (stjórn vatnamála)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1198 - Komudagur: 2015-02-19 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins - Skýring: og Samtök iðnaðarins[PDF]

Löggjafarþing 145

Þingmál A296 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1084 - Komudagur: 2016-03-10 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A675 (grunnskólar)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1583 - Komudagur: 2016-05-20 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Löggjafarþing 146

Þingmál A173 (framlagning frumvarpa er varða upplýsinga- og tjáningarfrelsi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 606 (svar) útbýtt þann 2017-04-06 18:00:00 [HTML]

Þingmál A375 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 504 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2017-03-29 14:50:00 [HTML]
Þingræður:
60. þingfundur - Jón Gunnarsson (samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2017-04-26 15:39:15 - [HTML]

Löggjafarþing 150

Þingmál A16 (grunnskólar)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1476 - Komudagur: 2020-03-06 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Löggjafarþing 151

Þingmál A26 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 875 - Komudagur: 2020-12-07 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A369 (Hálendisþjóðgarður)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1427 - Komudagur: 2021-01-21 - Sendandi: Sveitarfélagið Skagafjörður, Húnavatnshreppur, Húnaþing vestra og Akrahreppur[PDF]

Þingmál A378 (sveitarstjórnarlög og tekjustofnar sveitarfélaga)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1764 - Komudagur: 2021-02-17 - Sendandi: LEX lögmannsstofa[PDF]
Dagbókarnúmer 1799 - Komudagur: 2021-02-18 - Sendandi: Skorradalshreppur[PDF]