Úrlausnir.is


Merkimiði - Lög um fasteignakaup (fkpl.), nr. 40/2002

Síað eftir merkimiðanum „Lög um fasteignakaup (fkpl.), nr. 40/2002“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4176/2004 dags. 30. desember 2004[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5958/2010 dags. 16. desember 2011[HTML] [PDF]


Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 2003:2868 nr. 258/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:3524 nr. 154/2003 (Reykjamelur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:982 nr. 464/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:1771 nr. 389/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:2039 nr. 471/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:2272 nr. 136/2004 (Sóleyjarimi)[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:3088 nr. 307/2004[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:3312 nr. 87/2004 (Sjálfstæður dómur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:3983 nr. 160/2004 (Boðahlein)[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:4420 nr. 163/2004 (Brattakinn)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:1009 nr. 402/2004[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:1030 nr. 411/2004 (Brekkugerði)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:988 nr. 401/2004 (Kópavogsbraut)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:1258 nr. 449/2004 (Bjarni Bærings)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:1593 nr. 414/2004 (Glaðheimar)[HTML] [PDF]
Hús byggt 1960 og keypt árið 2000. Hæstiréttur taldi 7,46% hafi ekki talist uppfylla skilyrðið en brot seljanda á upplýsingaskyldu leiddi til þess að gallaþröskuldurinn ætti ekki við.

Kaupandinn hélt eftir lokagreiðslu sem var meira en tvöföld á við gallann sem kaupandinn hélt fram. Var hann svo dæmdur til að greiða mismuninn á upphæðunum ásamt dráttarvöxtum frá gjalddaga.

Hrd. 2005:2147 nr. 479/2004[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:2584 nr. 43/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:2692 nr. 71/2005 (Flétturimi)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:2802 nr. 299/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:2861 nr. 277/2005 (Hnoðrahöll ehf.)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:3132 nr. 75/2005 (Húsasmiðjan gegn Stáliðjunni)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:3142 nr. 26/2005 (Gistiheimili á Njálsgötu)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:3791 nr. 114/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:4013 nr. 118/2005 (Ljósuvík)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:4267 nr. 144/2005 (Básbryggja - Húsasmiðjan)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:5039 nr. 483/2005 (Bugðulækur)[HTML] [PDF]
Ágreiningur var um hvort dómari hefði getað sameinað mál. Hæstiréttur taldi að héraðsdómara bæri ex officio skyldu að skoða hvort skilyrði séu til að uppfylla mál, óháð athugasemdaleysi málsaðila. Hæstiréttur ómerkti málsmeðferðina frá sameiningu málanna í héraði og lagði fyrir héraðsdómara að aðskilja þau og taka umrætt mál til efnismeðferðar.

Hrd. 2005:5071 nr. 214/2005 (Stóri-Skógur)[HTML] [PDF]
Í þessu tilviki var forkaupsréttur að jörð bundinn við eiganda annarar tilgreindrar jarðar „að frágengnum þeim er kynnu að eiga hann lögum samkvæmt“.

Hrd. 2005:5089 nr. 280/2005 (Framnesvegur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:5171 nr. 292/2005 (Sóleyjarimi)[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:1096 nr. 397/2005 (Eskihlíð)[HTML] [PDF]
48 ára gamalt hús. Galli var 5,56% frávik sem ekki var talið duga.

Hrd. 2006:1326 nr. 360/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:1480 nr. 156/2006 (Frakkastígsreitur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:2745 nr. 549/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:3189 nr. 7/2006 (Njálsgata)[HTML] [PDF]
Hús byggt 1904 og keypt 2003. Húsið hafði verið endurgert að miklu leyti árið 1992. Margir gallar komu í ljós, þar á meðal í upplýsingaskyldu, en hitakerfið var ranglega sagt vera sérstakt Danfoss hitakerfi en var í sameign. Verðrýrnunin hefði verið 800 þúsund ef upplýsingarnar hefðu verið réttar og að auki voru aðrir gallar. Hæstiréttur lagði saman alla gallana við matið á gallaþröskuldinum, en héraðsdómur hafði skilið galla á upplýsingaskyldu frá öðrum.

Hrd. 2006:4269 nr. 51/2006 (Berjarimi)[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:4289 nr. 54/2006 (Eyrarvegur 34 - Landsafl hf.)[HTML] [PDF]
Fasteignasala gerði GG, fyrir hönd eigenda lóðarinnar E, kauptilboð í lóð GG. Síðar gerði GG gagntilboð fyrir sína hönd og annarra eigenda lóðarinnar og var það samþykkt. Hins vegar neitaði GG síðan að veita samþykki gagntilboðsins móttöku. Eigendur lóðarinnar stofnuðu síðan einkahlutafélag og afsöluðu lóð sinni til þess. Fyrir dómi var síðan krafist þess að viðurkennt yrði að með samþykkt gagntilboðsins hafi komist á bindandi kaupsamningur.

Hæstiréttur taldi að þar sem umboð hinna lóðareigendanna sem GG sagðist hafa þegar hann gerði gagntilboðið voru ekki skrifleg, uppfyllti það ekki skilyrði laga til þess að það gæti orðið bindandi þar sem það gæti ekki orðið skuldbindandi fyrir sameigendur hans. Umboðsmaðurinn var ekki sérfróður aðili og var því ekki talinn hafa mátt vita af þánýlegri lagabreytingu um að hin nauðsynlegu umboð yrðu að vera skrifleg. Kröfu um skaðabætur var synjað þar sem fulltrúum Landsafls hefði átt að gera sér ljóst að umboð GG hefði ekki verið fullnægjandi.

Hrd. 2006:5267 nr. 360/2006[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:5743 nr. 269/2006 (Bergstaðastræti)[HTML] [PDF]


Hrd. 640/2006 dags. 10. janúar 2007 (Höfðabakki)[HTML] [PDF]


Hrd. 387/2006 dags. 1. febrúar 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 366/2006 dags. 15. febrúar 2007 (Brekkuland 3 - Réttarágalli - Umferðarréttur)[HTML] [PDF]
Hæstiréttur féllst ekki á það með kaupanda, er hélt eftir greiðslu, að réttarágalli hefði legið fyrir vegna umferðarréttar skv. aðalskipulagi. Þetta hefði legið fyrir á aðalskipulaginu í lengri tíma og báðum aðilum hefði verið jafn skylt að kynna sér skipulagið áður en viðskiptin fóru fram.

Hrd. 424/2006 dags. 8. mars 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 500/2006 dags. 15. mars 2007 (Álafossvegur)[HTML] [PDF]


Hrd. 586/2006 dags. 26. apríl 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 614/2006 dags. 18. júní 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 400/2007 dags. 27. ágúst 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 15/2007 dags. 20. september 2007 (Trésmiðja Snorra Hjaltasonar hf.)[HTML] [PDF]


Hrd. 672/2006 dags. 20. september 2007 (Blikastígur 9)[HTML] [PDF]


Hrd. 90/2007 dags. 11. október 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 525/2007 dags. 18. október 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 60/2007 dags. 25. október 2007 (Hákot - Deildartún)[HTML] [PDF]


Hrd. 135/2007 dags. 8. nóvember 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 586/2007 dags. 13. nóvember 2007 (Herra Garðar ehf. - Aðalstræti I)[HTML] [PDF]


Hrd. 151/2007 dags. 15. nóvember 2007 (Unnarsholtskot - Gjafir)[HTML] [PDF]


Hrd. 19/2007 dags. 22. nóvember 2007 (Strandasel)[HTML] [PDF]
Fasteign byggð 1977 og keypt 2004. Gallinn var í halla gólfs í sólstofu sem byggð hafði verið árið 1992. Gallinn var ekki nógu mikill til að uppfylla lagakröfur um gallaþröskuld, og hann var talinn það augljós að undantekning um vanrækslu á upplýsingaskyldu var ekki talin eiga við.

Hrd. 189/2007 dags. 29. nóvember 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 210/2007 dags. 13. desember 2007 (Grímstunga - Jarðir í Áshreppi)[HTML] [PDF]


Hrd. 292/2007 dags. 13. desember 2007 (Keilufell)[HTML] [PDF]
Skilyrði um gallaþröskuld var ekki talið vera uppfyllt þar sem flatarmálsmunur einbýlishúss samkvæmt söluyfirliti og kaupsamningi borið saman við raunstærð reyndist vera 14,4%.

Hrd. 208/2007 dags. 20. desember 2007 (Stangarhylur)[HTML] [PDF]


Hrd. 325/2007 dags. 14. febrúar 2008 (Uppgjör fasteignakaupa - Lögmenn reikna lokagreiðslu - Fulning)[HTML] [PDF]
Dómurinn fjallar um mat hvort viðsemjandinn hafi verið í góðri trú eða ekki, og hvort viðsemjandinn hafi haft áhrif á það.

Samkomulag var gert eftir að galli kom upp en samkomulagið byggði á röngum tölum, sem sagt reikningsleg mistök, en afskipti kaupandans voru talin hafa valdið því. Seljandinn var því ekki talinn skuldbundinn af fjárhæðinni.

Hrd. 466/2007 dags. 17. apríl 2008 (Búrfell)[HTML] [PDF]
Ágreiningur var um hluta jarðar, en hann var 19,4% minni en uppgefin stærð.

Hrd. 366/2007 dags. 23. apríl 2008 (Portus - Tónlistarhúsið Harpan)[HTML] [PDF]
Tveir aðilar sem höfðu ekki verið valdir til að fá sérleyfi til byggingar, eign og rekstur tónlistar- og ráðstefnuhúsið Hörpuna, kröfðust afrits af samkomulags sem Austurhöfn-TR ehf., fyrirtæki stofnað af íslenska ríkinu og Reykjavíkurborg, gerði við Portus ehf. Þeirri beiðni var synjað af hálfu Ríkiskaupa og Reykjavíkurborgar og var henni skotið til úrskurðarnefndar upplýsingamála sem féllst svo á beiðnina.

Hæstiréttur hafnaði málsástæðu um að samningurinn félli utan við gildissvið upplýsingalaga og vísaði þar á meðal að í þeim lögum hefði ekki verið neinn áskilnaður um ákvörðun er varðaði rétt eða skyldu manna. Þá var einnig getið þess í dómnum að Ríkiskaup sáu um þau innkaup sem voru aðdragandi samningins auk þess að hann var undirritaður af fulltrúum íslenska ríkisins og Reykjavíkurborgar. Ljóst var að Ríkiskaup og Reykjavíkurborg höfðu haft samninginn undir höndum vegna verkefna þeirra á sviði stjórnsýslu.

Hrd. 471/2007 dags. 15. maí 2008 (Nesvegur)[HTML] [PDF]


Hrd. 275/2008 dags. 26. maí 2008 (Skoðun á þaki)[HTML] [PDF]


Hrd. 481/2007 dags. 5. júní 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 523/2007 dags. 25. september 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 51/2008 dags. 2. október 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 115/2008 dags. 6. nóvember 2008 (Lyngberg)[HTML] [PDF]


Hrd. 86/2008 dags. 6. nóvember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 180/2008 dags. 13. nóvember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 97/2008 dags. 13. nóvember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 409/2008 dags. 4. desember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 329/2008 dags. 29. janúar 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 224/2008 dags. 5. febrúar 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 402/2008 dags. 26. febrúar 2009 (Fosshótel - Barónsstígur)[HTML] [PDF]


Hrd. 75/2009 dags. 2. mars 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 208/2008 dags. 5. mars 2009 (Lónsbraut - Milliloft)[HTML] [PDF]


Hrd. 380/2008 dags. 5. mars 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 381/2008 dags. 5. mars 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 379/2008 dags. 19. mars 2009 (Lindargata 33)[HTML] [PDF]
Synjað var um skaðabætur vegna leigu á öðru húsnæði á meðan endurbætur færu fram á þeim grundvelli að saknæm háttsemi gagnaðilans var ekki sönnuð, þrátt fyrir að fallist hafði verið á skaðabætur vegna beins tjóns.

Hrd. 416/2008 dags. 19. mars 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 458/2008 dags. 19. mars 2009 (Blátún 4)[HTML] [PDF]


Hrd. 470/2008 dags. 19. mars 2009 (Bæjarlind)[HTML] [PDF]
Ekki hafði verið tilgreint í tilkynningu til forkaupsréttarhafa á hvaða verði hver eignarhluti væri verðlagður. Leiddi það til þess að forkaupsréttarhafinn gæti beitt fyrir sér að greiða það verð sem væri í stærðarhlutfalli eignarinnar af heildarsölunni.

Hrd. 105/2009 dags. 23. mars 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 495/2008 dags. 6. maí 2009 (Neðristígur 11)[HTML] [PDF]


Hrd. 565/2008 dags. 14. maí 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 266/2009 dags. 2. júní 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 135/2009 dags. 12. nóvember 2009 (Jing Zhang gegn Sigríði Jónu Jónsdóttur og Magnúsi Ásgeirssyni)[HTML] [PDF]


Hrd. 201/2009 dags. 10. desember 2009 (Arnarhraun 2)[HTML] [PDF]
Kaupandi íbúðar hélt fram að íbúðin væri gölluð og hélt eftir lokagreiðslunni. Hæstiréttur leit svo á að kaupanda hefði verið óheimilt að halda eftir þeirri greiðslu þar sem galli hefði ekki verið til staðar.

Hrd. 180/2009 dags. 17. desember 2009 (Makaskipti á Brákarbraut)[HTML] [PDF]


Hrd. 202/2009 dags. 17. desember 2009 (Lambeyri)[HTML] [PDF]


Hrd. 285/2009 dags. 14. janúar 2010 (Fasteignakaup að Framnesvegi, fyrirvari um fjármögnun banka)[HTML] [PDF]


Hrd. 243/2009 dags. 11. febrúar 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 321/2009 dags. 11. febrúar 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 411/2009 dags. 4. mars 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 315/2009 dags. 11. mars 2010[HTML] [PDF]