Úrlausnir.is


Merkimiði - Hrd. 471/2010 dags. 16. september 2010 (Vextir gengistryggðs láns)

Síað eftir merkimiðanum „Hrd. 471/2010 dags. 16. september 2010 (Vextir gengistryggðs láns)“.

Lán bundið gengi tveggja erlendra gjaldmiðla. Ágreiningur var um hvaða vexti skuldari ætti að greiða í ljósi þess að gengislán voru dæmd hafa verið ólögmæt. Hæstiréttur leit svo á að þetta lán hefði verið óverðtryggt þar sem ekki var um það samið. Með því hefðu vextir einnig verið kipptir úr sambandi og því bæri lánið almenna vexti sbr. 4. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001.

Úrlausnin á vef Hæstaréttar - PDF-eintak af úrlausninni

Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 663/2010 dags. 20. desember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 603/2010 dags. 14. febrúar 2011 (Tölvu-Pósturinn)[HTML] [PDF]


Hrd. 604/2010 dags. 14. febrúar 2011 (Mjóstræti - Frjálsi fjárfestingarbankinn - Gengistrygging)[HTML] [PDF]


Hrd. 30/2011 dags. 8. mars 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 31/2011 dags. 8. mars 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 155/2011 dags. 9. júní 2011 (Motormax)[HTML] [PDF]


Hrd. 448/2011 dags. 6. september 2011 (Endurkaup fasteignar)[HTML] [PDF]


Hrd. 600/2011 dags. 15. febrúar 2012 (Gengisdómur - Elvira)[HTML] [PDF]
Gengistryggð lán höfðu áður verið dæmd ólögmæt af Hæstarétti og í kjölfarið voru samþykkt lög sem kváðu á um að slík lán ættu að bera seðlabankavexti í stað hinna ólögmætu vaxta. Bankarnir fóru þá að endurreikna vexti slíkra lána í samræmi við hin nýju lög.

Hæstiréttur kvað á um að „[m]eð almennum lögum [væri] ekki unnt með svo íþyngjandi hætti sem á reyndi í málinu, að hrófla með afturvirkum hætti við réttarreglum um efni skuldbindinga og greiðslur skulda frá því sem gilti þegar til þeirra var stofnað og af þeim greitt“. Braut þetta því í bága við 72. gr. stjórnarskrárinnar.

Lántakendur hefðu í góðri trú greitt af þessum lánum. Hins vegar lá fyrir misskilningur um efni laganna. Litið var til þess að lánveitandinn var stórt fjármálafyrirtæki og þyrfti að bera áhættuna af þessu. Hann gæti því ekki endurreiknað greiðslurnar aftur í tímann en gæti gert það til framtíðar.

Hrd. 113/2012 dags. 12. mars 2012 (Norðurklöpp)[HTML] [PDF]


Hrd. 460/2012 dags. 22. ágúst 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 636/2012 dags. 15. október 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 464/2012 dags. 18. október 2012 (Borgarbyggð)[HTML] [PDF]


Hrd. 10/2013 dags. 24. janúar 2013 (Landsbankinn gegn Flugastraumi)[HTML] [PDF]


Hrd. 672/2012 dags. 24. apríl 2013 (Lýsing hf.)[HTML] [PDF]


Hrd. 263/2013 dags. 8. maí 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 50/2013 dags. 30. maí 2013 (Plastiðjan)[HTML] [PDF]


Hrd. 327/2013 dags. 31. maí 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 328/2013 dags. 31. maí 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 519/2013 dags. 19. september 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 627/2013 dags. 21. október 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 348/2013 dags. 21. nóvember 2013 (Yfirdráttarlán)[HTML] [PDF]
Skuldarar greiddu miðað við gengisbindingu sem stóðst svo ekki.

Hrd. 446/2013 dags. 5. desember 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 430/2013 dags. 12. desember 2013 (Flugastraumur)[HTML] [PDF]


Hrd. 463/2013 dags. 12. desember 2013 (Hagar)[HTML] [PDF]
Hagar var nokkuð stórt fyrirtæki og var lántaki stórs gengisláns. Lánveitandi krafðist mikillar viðbótargreiðslu.

Hæstiréttur leit svo á að um væri að ræða lán til fjárfestinga sem var sérstaklega sniðið að því. Auk þess myndi viðbótargreiðslan ekki leiða til mikils óhagræðis fyrir lántaka. Fallist var því á viðbótargreiðsluna.

Hrd. 661/2013 dags. 16. janúar 2014 (Gísli)[HTML] [PDF]


Hrd. 12/2014 dags. 5. febrúar 2014[HTML] [PDF]


Hrd. 672/2013 dags. 15. maí 2014[HTML] [PDF]


Hrd. 170/2014 dags. 25. september 2014[HTML] [PDF]


Hrd. 94/2014 dags. 2. október 2014 (Sveitarfélagið Skagafjörður - Lánasjóður sveitarfélaga I)[HTML] [PDF]


Hrd. 672/2014 dags. 27. október 2014[HTML] [PDF]
Í kaupleigusamningi einstaklings við Lýsingu var að finna samningsákvæði um gengistryggt lán. Hann greiddi ekki samkvæmt samningnum í einhvern tíma og rifti Lýsing þá samningnum. Síðar greiddi svo upphæð sem hann taldi sig skulda og taldi að það hefði verið fullnaðaruppgjör. Hæstiréttur taldi að eftirfarandi greiðsla einstaklingsins hróflaði ekki við riftuninni sjálfri og fæli jafnframt í sér viðurkenningu á skuldinni.

Hrd. 110/2014 dags. 6. nóvember 2014 (Eykt)[HTML] [PDF]


Hrd. 202/2014 dags. 6. nóvember 2014[HTML] [PDF]


Hrd. 805/2014 dags. 7. janúar 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 407/2014 dags. 29. janúar 2015 (Vingþór - Grjótháls)[HTML] [PDF]


Hrd. 558/2014 dags. 19. mars 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 618/2014 dags. 26. mars 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 285/2015 dags. 5. maí 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 742/2014 dags. 11. júní 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 34/2015 dags. 15. október 2015 (Atlantsolía I)[HTML] [PDF]


Hrd. 35/2015 dags. 15. október 2015 (Atlantsolía II)[HTML] [PDF]


Hrd. 752/2015 dags. 30. nóvember 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 134/2015 dags. 10. desember 2015 (Parlogis)[HTML] [PDF]


Hrd. 324/2015 dags. 14. janúar 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 383/2015 dags. 18. febrúar 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 592/2015 dags. 14. apríl 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 225/2016 dags. 29. apríl 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 214/2016 dags. 15. desember 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 82/2016 dags. 20. desember 2016 (Festir)[HTML] [PDF]


Hrd. 254/2016 dags. 19. janúar 2017[HTML] [PDF]


Hrd. 241/2016 dags. 2. febrúar 2017 (Dalsnes)[HTML] [PDF]
Krafan um viðbótargreiðslu samsvaraði 15% af tekjum eins árs hjá lántaka og 10% af eigin fé hans. Fallist var á hana.

Hrd. 242/2016 dags. 2. febrúar 2017 (Innnes ehf. I)[HTML] [PDF]


Hrd. 425/2017 dags. 22. ágúst 2017[HTML] [PDF]


Aðrar úrlausnir

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11742/2009 dags. 19. október 2010[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1998/2010 dags. 21. janúar 2011[HTML]


Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-559/2010 dags. 23. febrúar 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Vesturlands í máli nr. E-573/2009 dags. 30. mars 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5862/2010 dags. 9. maí 2011[HTML]


Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. A-79/2011 dags. 23. júní 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-146/2010 dags. 24. júní 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1906/2010 dags. 27. júlí 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2200/2010 dags. 13. október 2011[HTML]


Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-88/2011 dags. 20. október 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4902/2010 dags. 2. nóvember 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7491/2010 dags. 20. desember 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-382/2011 dags. 4. janúar 2012[HTML]


Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-253/2011 dags. 14. mars 2012[HTML]


Dómur Héraðsdóms Vesturlands í máli nr. E-116/2011 dags. 22. maí 2012[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2801/2011 dags. 26. júlí 2012[HTML]


Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. K-4/2012 dags. 14. september 2012[HTML]