Úrlausnir.is


Merkimiði - Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir)

Síað eftir merkimiðanum „Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir)“.

Svæfingalæknir slasast. Hann var með það miklar tekjur að þær fóru yfir hámarksárslaunaviðmiðið og taldi hann það ekki standast 72. gr. stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur taldi hámarkið standast.

Úrlausnin á vef Hæstaréttar - PDF-eintak af úrlausninni

Fela merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 2003:2198 nr. 463/2002 (Háspennustaur)[HTML] [PDF]
Orkuveitan var talin hafa sýnt af sér grófa vanrækslu.
130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 13. gr. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 15. gr. vaxtalaga, nr. 25/1987 16. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 24. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 9. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Aðbúnaður Aðgæsluleysi Afleiðingar Almenningur Atburðarás Athafnir Atvinnurekendur Atvinnutjón Ábyrgð Ábyrgðartryggingar Ákvarðanir Bifreiðar Bótafjárhæðir Bótagreiðslur Bótakröfur Bótaskylda Bætur Dómendur Dómkröfur Dómstólar Dómtökur Dráttarvextir Eðli máls Eftirlit Eftirstöðvar Eigin sök Einkamál Endurhæfing Fjárhæðir Fjölskyldur Frádráttur Frumskýrslur Fyrirtæki Fyrirvarar Fötlun Greiðsludagur Greiðslur Gögn Hafnir Hagsmunir Háttsemi Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hjólastólar Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hæstaréttardómar III. kafli vaxtalaga, nr. 25/1987 Kröfugerðir Kröfur Lagafrumvörp Lagarök Launþegar Líkamstjón Lyf Lækkunarreglur Læknar Lögmenn Lögreglan Lögregluskýrslur Lögskýringargögn Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Mannvirki Mat á varanlegri örorku Matsgerðir Matsmenn Málshöfðanir Málskostnaður Málsmeðferðir Meðdómendur Meðvaldar Meginreglur Miskabætur Miskastig Opinber fyrirtæki Ólögfestar reglur Óvinnufærni Óþægindi Rafmagn Rannsóknarskýrslur lögreglu Rannsóknir Reglugerðir Réttargæslustefndir Réttlæti Rökstuðningur Sakarreglan Sakarskiptingar Samstarfsfólk Samvist Sératkvæði Sérfróðir meðdómendur Sérfræðingar Sjónarmið Sjúkdómar Sjúklingar Sjúkrahús Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótareglur Skaðabótaréttur Skaðabótaskylda Skyldur Skýrslugjöf Skýrslutökur Skýrslutökur fyrir dómi Slys Slysahættur Slysatryggingar Slysdagur Staðhættir Starfsemi Starfsfólk Starfsreynsla Stefnandi (dómsmál) Styrkir Sýkna Sök Tekjuöflun Tímabundið atvinnutjón Tjón Tjónanefnd vátryggingafélaganna Tjónþoli Tryggingar Umgengni Undantekningarreglur Uppdrættir Upplýsingar Úrbætur Úrskurðarnefndir Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum Varanlegur miski Varanleg örorka Vaxtalög, nr. 25/1987 Vátryggingarfélög Vátryggingarmál Veikindi Verðtryggingar Verkamenn Verkstjórar Vextir Viðgerðir Vinnueftirlit ríkisins Vinnuslys Vinnustaður Vinnusvæði Vinnuveitendur Virðisaukaskattur Vitni Vottorð Yfirheyrsla Yfirmenn Þjáningabætur Þjáningatímabil Örorka Örorkumat Öryggisgæsla Öryggisreglur
Hrd. 2003:4351 nr. 171/2003 (Reiknireglur varðandi varanlega örorku barna)[HTML] [PDF]

130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 3. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 5. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 9. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Aflahæfi Afleiðingar Alþjóðlegar bifreiðatryggingar á Íslandi sf. Andlegt atgervi Annað fjártjón Athafnir Ákvarðanir Álitsgerðir Árslaun Bifreiðar Bifreiðatryggingar Bótakrefjendur Bótakröfur Bótaskylda Bótauppgjör Bætur Börn Dómafordæmi Dómaframkvæmd Dómstig Dómtökur Dómvenjur Dráttarvextir Eigendur Eignarréttindi Eignarréttur Einkamál Endurhæfing Fjárhagslegt mat Fjárhæðir Fjártjón Fyrirvarar Fötlun Greiðsludagur Greiðslur Gögn Heilsufar Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hjálpartæki Hjólastólar Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hæstaréttardómar Höfuðáverkar Iðgjöld III. kafli laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Jafnræði Kröfur Lagaákvæði Lagaheimildir Lagastoð Laun Líkamstjón Læknar Læknisfræðilegt mat Læknisfræðileg örorka Læknisvottorð Lögboðnar ökutækjatryggingar Lögmenn Lögskýringargögn Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Mat á varanlegri örorku Mat á varanlegum miska Matsbeiðnir Matsgerðir Málatilbúnaður Málsaðilar Málskostnaður Meginreglur Miskabætur Miskastig Mismunun Nemendur Óþægindi Reglugerðir Reikningar Réttarheimildir Réttindi Ríkissjóður Samræmi Sjónarmið Sjúkrahús Sjúkrakostnaður Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabætur Skoðanir Slys Slysadeild Slysdagur Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Sýkna Sök Tekjur Tjón Tjónsatvik Tjónþoli Tryggingar Umferðarlög, nr. 50/1987 Umferðarslys Undantekningarreglur Útgjöld Varanlegur miski Varanleg örorka Venjur Verðtryggingar Vextir Vinnugeta Vinnumarkaðurinn Vinnustaður Vottorð Þjáningabætur Ökutækjatryggingar Örorka Örorkulífeyrir
Hrd. 2006:3102 nr. 19/2006 (Hámarkslaunaviðmið)[HTML] [PDF]

1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 4. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 4. mgr. 92. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987 5. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 92. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987 Aðalkröfur Aflahæfi Afleiðingar Almanaksár Almannahagsmunir Almannatryggingar Annað fjártjón Áfrýjendur Ákvarðanir Árslaun Batahvörf Bifreiðar Bílslys Bótafjárhæðir Bótagreiðslur Bótakröfur Bótaskylda Bætur Dómkröfur Dómkvaddir matsmenn Dómstólar Dómtökur Dráttarvextir EES-samningurinn Eignarréttur Eignir Einstaklingar Endurgjald Evrópa Evrópubandalagið Félög Fjara (landsvæði) Fjárhæðir Fjármálafyrirtæki Fjártjón Fordæmisgildi Frádráttur Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Fyrirvarar Gagnsakir Gildistökur Greiðsludagur Greiðslur Hálka Hámarksbætur Hámarksfjárhæðir Hámarkslaun Heilsugæslustöðvar Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands Iðgjöld Íslenskur landsréttur Jafnrétti Jafnræði Klofnir dómar Kröfugerðir Kröfur Lagafrumvörp Lagarök Laun Launavísitölur Launþegar Lífeyrissjóðir Líkamstjón Læknar Lögfestingar Löggjafinn Lögmenn Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987 (meðferð bótakrafna vegna tjóna erlendis), nr. 26/2003 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Margfeldisstuðlar Matsbeiðnir Matsgerðir Matsmenn Málatilbúnaður Málavextir Málsástæður Málskostnaður Meðaltekjur Meginreglur Miskabætur Ólögfestar meginreglur Reikningar Réttindi Rökstuðningur Samningar Samræmi Sératkvæði Sjómenn Sjónarmið Sjúkrakostnaður Skaðabótakröfur Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótareglur Skaðabótaréttur Skaðabætur Skyldur Slys Slysabætur Slysatryggingar Slysdagur Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrárvernd Stjórnskipunarlög Sýkna Takmarkanir á eignarrétti Tekjur Tekjutap Tilboð Tjón Tjónsatburður Tjónsatvik Tjónþoli Tryggingar Tryggingarfélög Umbjóðendur Umferðarlög, nr. 50/1987 Umferðarslys Uppgjör bóta Úlnliðir Varakröfur Varanlegur miski Varanleg örorka Vátrygging Vátryggingarfélög Vátryggingarfjárhæð Vátryggjendur Verðtryggingar Vextir Viðmiðunarlaun Vinnugeta Virðisaukaskattur Vottorð Þjáningabætur Þriðji maður Ætlan löggjafans við lagasetningu Ökumenn Ökutæki Ökutækjatryggingar Örorka Örorkumat
Hrd. 128/2008 dags. 18. desember 2008[HTML] [PDF]

10. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 16. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 5. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 6. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 Aðalkröfur Aflahæfi Afleiðingar Andmæli Atvinnurekendur Ábyrgðarreglur Ábyrgð án sakar / hlutlæg ábyrgð Áfrýjendur Ákvarðanir Árslaun Batahvörf Bílslys Bótaákvarðanir Bótafjárhæðir Bótakröfur Bótaútreikningar Bætur Dómkröfur Dómkvaddir matsmenn Dómstólar Dómtökur Dráttarvextir Eftirstöðvar Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einstaklingar Fjárhæðir Fjárkröfur Fjártjón Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Fyrirtæki Fyrirvarar Fyrningar Gallar Gildistökur Greiðsludagur Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Háskólar Háskólinn í Reykjavík Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hrd. 1998:1976 nr. 311/1997 (Breytt mat á örorku - Reikniregla) Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hrd. 2004:5049 nr. 264/2004 Hugbúnaður Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands Höfuðstólar Iðgjöld III. kafli laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Jafnræði Kröfur Kröfuréttindi Lagaheimildir Lagarök Lagastoð Landspítalinn Laun Launagreiðendur Lífeyrisréttindi Lífeyrissjóðir Líkamstjón Lyfseðlar Lýðveldi Löggjafinn Lögjöfnun Lög um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 Margfeldisstuðlar Mat á varanlegri örorku Matsgerðir Matsmenn Málavextir Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Málsóknir Meginreglur Mismunun Mótmæli Orsakasamband Óþægindi Reglugerðir Réttarvernd Réttindi Ríkisstarfsmenn Samræmi Sennileg afleiðing Sérfræðingar Sjóðfélagar Sjónarmið Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótaréttur Skaðabætur Skattar Skattfrelsi Skuldir Skyldur Slys Slysdagur Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stefnubirtingar Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárvernd Stjórnskipunarlög Sýkna Sök Tekjur Tjón Tjónvaldur Tjónþoli Umferðarlög, nr. 50/1987 Umferðarslys Upphafstímar Upplýsingar Vanreifun Varakröfur Varanlegur miski Varanleg örorka Vátryggingarfélög Verðtryggingar Vextir Viðmið Viðmiðunarlaun Vinnuveitendur Virðisaukaskattur Vísitölur Þingfestingardagar Örorka Örorkulífeyrir Örorkustig
Hrd. 437/2009 dags. 21. apríl 2010[HTML] [PDF]

130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 160. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 160. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 3. gr. laga um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905 3. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 4. mgr. 5. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 5. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 9. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Aðalkröfur Afleiðingar Almanaksár Almannatryggingar Almenningsvagnar Andlegt atgervi Annmarkar Atvinnutjón Áhættur Ákvarðanir Árslaun Batahvörf Bifreiðar Bótafjárhæðir Bótaskylda Bætur Dómkröfur Dómsmál Dómstig Dómtökur Dráttarvextir Eignir Einkamál Endurheimta Endurhæfing Evrópa Fjárhæðir Flutningar Framleiðslur Fyrirtæki Fyrningar Gagnaöflun Gildistökur Greiðsludagur Greiðslur Gögn Háskólar Háskóli Íslands Heilahristingur Heilsufar Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hlutdeild Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hæstaréttardómar Hæstaréttardómarar Höfuðstólar Íslenskur landsréttur Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Kvíði Lagarök Landspítalinn Laun Launatekjur Launavísitölur Launþegar Lágmarksárslaun Lágmarkslaun Lánskjaravísitölur Lífeyrissjóðir Líkamstjón Lyf Læknar Lögmenn Lög um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Maki Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Margfeldisstuðlar Matsgerðir Matsmenn Málatilbúnaður Málavextir Málsaðilar Málsástæður Málskostnaður Meðeigendur Meginreglur Miskastig Mismunun Ólögfestar reglur Óvinnufærni Réttindi Ríkissjóður Rökstuðningur Sérfræðingar Sjónarmið Sjúkrahús Sjúkrasögur Sjúkraþjálfun Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabætur Skattframtöl Skuldir Slys Slysadeild Slysdagur Starfsgeta Starfsskyldur Stefnandi (dómsmál) Stefnuvottar Stjórnarskrá Stjórnarskrárákvæði Sýkna Sök Sönnunarbyrði Sönnunargögn Tekjur Tímabundið atvinnutjón Tímamörk Tjón Tjónþoli Umferðarslys Umsagnir Uppfinningar Upphafstímar Upplýsingar Útgjöld Varakröfur Varanlegur miski Varanleg örorka Verðmæti Verðtryggingar Verslanir Vextir Viðskipti Vinnuveitendur Virðisaukaskattur Vitni Vottorð Þjáningabætur Þóknanir Þunglyndi Örorka Örorkulífeyrir
Hrd. 69/2015 dags. 22. október 2015 (Bílvelta á Hellisheiði eystri)[HTML] [PDF]
Maður verður fyrir alvarlegu slysi.
75% varanleg örorka og 90 stig í varanlegan miska.
Sé grunur um að meta þurfi eitthvað framtíðartjón.
Maðurinn krafðist fjár til að kaupa smáhjól til að stunda þau áhugamál sem hann væri að stunda. Hæstiréttur ræðir um hvort útgjöldin teljist nauðsynleg og eðlileg og í þessu tilviki teljist krafan um kaup á smáhjólinu og aðstoðarmönnum sé utan bótamarka.
101. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 127. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 129. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 16. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. mgr. 129. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 1. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 24. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 2. mgr. 127. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 33. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 5. mgr. 101. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 88. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987 91. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987 9. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Aðalkröfur Aðalmeðferð Aðstoðarfólk Afleiðingar Almannatryggingar Annað fjártjón Athafnir Atvinnutjón Ábyrgð Ábyrgðartryggingar Áfrýjendur Ákvarðanir Bifreiðar Bótaábyrgð Bótakröfur Bótaréttur Bótaskylda Byggingar Bætur Dómafordæmi Dómaframkvæmd Dómarar Dómkvaddir matsmenn Dómstólar Dómtökur Dómvenjur Dráttarvextir Eðli máls Eftirstöðvar Eigendur Einkamál Einstaklingar e-liður 1. mgr. 129. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Endurgreiðslur Endurhæfing Faðir Farþegar Fatlað fólk Ferðakostnaður Ferðaskrifstofur Fjárhæðir Fjártjón Fjölskyldur Foreldrar Framtíðartjón Fyrirtæki Fyrirvarar Fötlun Gagnaðilar Greiðsludagur Greiðslur Gögn Heimili Heimilisstörf Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hið opinbera Hjálpartæki Hjólastólar Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hrd. 449/2009 dags. 12. maí 2010 (Umferðarslys á Arnarnesvegi - Sjúkrakostnaður) Húsnæði Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Íbúðarhúsnæði Kröfugerðir Kröfuhafar Kröfur Kvíði Lagaákvæði Lagaheimildir Lagarök Lagastoð Landspítalinn Laun Launatekjur Líkamsáverkar Líkamstjón Lyf Lyfjagjafir Læknar Læknisfræðilegt mat Lögmenn Lögskýringargögn Lög um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vátryggingarsamninga (vsl.), nr. 30/2004 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 Mat á varanlegum miska Matsgerðir Matsmenn Málatilbúnaður Málsástæður Málskostnaður Meginreglur Menntun Miskabætur Miskastig Mótmæli Ófjárhagslegt tjón Reikningar Réttarreglur Ríkissjóður Rökstuðningur Samningar Samræmi Samþykki Sérfræðingar Sjónarmið Sjúkrakostnaður Sjúkraþjálfun Skaðabótaábyrgð Skaðabótakröfur Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótaréttur Skaðabætur Skyldur Skýrslugjöf Skýrslutökur Slys Slysdagur Starfsemi Stefnandi (dómsmál) Styrkir Sveitarfélög Sýkna Sök Sönnunarbyrði Sönnunarreglur Tjón Tjónsatvik Tjónþoli Umferðarlög, nr. 50/1987 Umferðarslys Umsóknir Upplýsingar Úrskurðir Útgjöld Útivist Varakröfur Varanlegur miski Varanleg örorka Varnarþing Vátryggingarfélög Vátryggingarskilmálar Vátryggjendur Veiðar Verðmæti Verðtryggingar Vextir Viðgerðir Vinnugeta Vinnustaður Virðisaukaskattur Vottorð Yfirlýsingar Þjáningabætur Þjónusta Þóknanir Ökumenn Ökutæki Örorka Örorkumat
Hrd. 525/2016 dags. 6. apríl 2017 (Sjúklingatrygging)[HTML] [PDF]

11. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 13. gr. laga um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000 14. gr. laga um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000 16. gr. laga um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000 1. gr. laga um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011 1. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. gr. laga um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000 2. mgr. 5. gr. laga um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000 3. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 5. gr. laga um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000 Aðalkröfur Aðildarhæfi Aflahæfi Afleiðingar Almannahagsmunir Almenningsþörf Axlarliðir Ábyrgð Ábyrgð án sakar / hlutlæg ábyrgð Áfrýjendur Ákvarðanir Árslaunaviðmið Batahvörf Bótafjárhæðir Bótagreiðslur Bótagrundvöllur Bótaleysi Bótaréttur Bótaskylda Bæklunarlæknar Bæklunarskurðlæknar Bætur Dómkröfur Efnisannmarkar Efnislegt inntak Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einkamál Einstaklingar Evrópa Félagsleg aðstoð Fjárhagir Fjárhæðir Fjárkröfur Fjármunir Fjártjón Forsetaúrskurðir Forstjórar Framfærendur Frítímaslysatryggingar Gáleysi Gildissvið Gildistökur Greiðslur Gögn Hafnir Hagsmunir Hámarksbætur Hámarksfjárhæðir Heilbrigðisstofnanir Heilsugæslustöðvar Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hrd. 1998:1976 nr. 311/1997 (Breytt mat á örorku - Reikniregla) Hrd. 1998:2233 nr. 317/1997 (Lágmarksmiskastig - Grundvöllur bótaútreiknings) Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hrd. 762/2014 dags. 4. desember 2014 Hæstaréttardómar Iðgjöld Innanríkisráðuneytið Íslenska ríkið Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kröfur Kynferði Kynþættir Lagaákvæði Lagafrumvörp Lagafyrirmæli Lagareglur Lagarök Lágmarksfjárhæðir Litarhættir Lífeyrissjóðir Líkamstjón Lyf Lýðveldi Læknar Læknisaðgerð Læknisfræðileg örorka Lögfræðingar Löggjafinn Löggjöf Lögmenn Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000 Lög um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 Lög um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011 Lögvarðir hagsmunir Matsgerðir Málatilbúnaður Málefnaleg sjónarmið Málsaðilar Málsástæður Málskostnaður Meðalhófsreglan Meginreglur Miskabætur Mismunun Ólögmæti Pólitískt mat Rannsóknir Ráðuneyti Réttargæsluaðild Réttargæslustefndir Réttindi Réttmætisreglan Ríkisábyrgð Ríkissjóður Ríkisvald Röksemdarfærslur Rökstuðningur Sakarreglan Samræmi Sanngirnismat Segulómskoðun Sjónarmið Sjúkdómar Sjúklingar Sjúklingatryggingar Sjúkradagpeningar Sjúkraskýrslur Sjúkrastofnanir Sjúkratryggingar Sjúkratryggingar Íslands Sjúkraþjálfun Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótamál Skaðabótareglur Skaðabótaréttur Skaðabótaskylda Skaðabætur Skoðanir Skyldur Slys Slysdagur Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarráð Íslands Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnmálaskoðanir Stjórnskipunarlög Stjórnskipunarréttur Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Stjórnvaldsákvörðun Stjórnvöld Sýkna Sök Takmarkanir á eignarrétti Tekjur Tekjutap Tjón Tjónsatvik Tjónvaldur Tjónþoli Trúnaðarlæknar Tryggingastofnun ríkisins Umsækjendur Varanlegur miski Varanleg örorka Velferðarráðherra Verðbætur Vextir Vinnubrögð Vinnugeta Vinnuveitandaábyrgð Virðisaukaskattur Vísitölur Vísitölur neysluverðs Vottorð XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Þjáningabætur Þjóðerni Þjóðskrá Örorka Örorkulífeyrir

Aðrar úrlausnir

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4229/2007 dags. 5. febrúar 2008

10. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 16. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 5. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 6. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 Aðalkröfur Aflahæfi Afleiðingar Andmæli Atvinnurekendur Ábyrgðarreglur Ábyrgð án sakar / hlutlæg ábyrgð Áfrýjendur Ákvarðanir Árslaun Batahvörf Bílslys Bótaákvarðanir Bótafjárhæðir Bótakröfur Bótaútreikningar Bætur Dómkröfur Dómkvaddir matsmenn Dómstólar Dómtökur Dráttarvextir Eftirstöðvar Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einstaklingar Fjárhæðir Fjárkröfur Fjártjón Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Fyrirtæki Fyrirvarar Fyrningar Gallar Greiðsludagur Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Háskólar Háskólinn í Reykjavík Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hrd. 1998:1976 nr. 311/1997 (Breytt mat á örorku - Reikniregla) Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hugbúnaður Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands Höfuðstólar III. kafli laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Jafnræði Kröfur Kröfuréttindi Lagaheimildir Lagarök Lagastoð Landspítalinn Lífeyrisréttindi Lífeyrissjóðir Líkamstjón Lyfseðlar Lýðveldi Löggjafinn Lögjöfnun Lög um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 Margfeldisstuðlar Mat á varanlegri örorku Matsgerðir Matsmenn Málavextir Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Málsóknir Meginreglur Mismunun Orsakasamband Óþægindi Reglugerðir Réttarvernd Réttindi Ríkisstarfsmenn Samræmi Sennileg afleiðing Sérfræðingar Sjóðfélagar Sjónarmið Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótaréttur Skaðabætur Skattar Skattfrelsi Skuldir Skyldur Slys Slysdagur Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stefnubirtingar Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárvernd Stjórnskipunarlög Sýkna Sök Tekjur Tjón Tjónvaldur Tjónþoli Umferðarlög, nr. 50/1987 Upphafstímar Upplýsingar Varakröfur Varanlegur miski Varanleg örorka Vátryggingarfélög Vextir Viðmiðunarlaun Vinnuveitendur Virðisaukaskattur Vísitölur Þingfestingardagar Örorka Örorkulífeyrir Örorkustig
Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1990/2007 dags. 25. apríl 2008

129. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 2. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 3. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 9. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Aðalkröfur Aðalmeðferð Aðgæsluleysi Aðgæsluskylda Afleiðingar Almenningur Anddyri Atvinnutjón Ábyrgð Ábyrgðartryggingar Áfengi Ákvarðanir Ákæruvald Árslaun Ásetningur Batahvörf Bókun Bótaábyrgð Bótafjárhæðir Bótakröfur Bótaútreikningar Brotaþolar Byggingarreglugerð Bætur Dómaframkvæmd Dómkröfur Dómtökur Dráttarvextir Dyraverðir Eigendur Eigin sök Einkamál Endurhæfingarlífeyrir Endurrit Ex officio Fasteignareigendur Fasteignir Fjárhæðir Flaska Flutningar Forsvarsmenn Framkvæmdastjórar Frádráttur Frumskýrslur Frumskýrslur lögreglu Fyrirvarar Greiðsludagur Greiðslur Greiðsluskylda Gögn Hafnir Háttsemi Heilbrigðisstofnanir Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjaness Hótanir Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hrd. 2003:2198 nr. 463/2002 (Háspennustaur) Hrd. 2003:4351 nr. 171/2003 (Reiknireglur varðandi varanlega örorku barna) Húsnæði Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands III. kafli laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 IV. kafli laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Kröfugerðir Kröfur Lagarök Laun Launagreiðslur Launatekjur Launavísitölur Lánskjaravísitölur Leiga Leigjendur Leigubifreiðar Leigubílstjóri Leigutakar Lífeyrissjóðir Líkamsmeiðingar Líkamstjón Læknar Læknisvottorð Lögmenn Lögreglan Lögreglumenn Lögregluskýrslur Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 Mannvirki Matsgerðir Málavextir Málsástæður Málskostnaður Meðferð sakamáls Meðvitundarleysi Meginreglur Meiðsli Miskabætur Mistök Mótmæli Orsakatengsl Ólögmæti Rangar forsendur Rannsóknir Refsimál Reglugerðir Réttargæslustefndir Ríkissaksóknari Ríkissjóður Rökstuðningur Sakamál Sakarmat Sakarreglan Sakborningar Saknæm háttsemi Saknæmi Samræmi Samvinnuþýði Sektir Sjónarmið Skaðabótakröfur Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótaréttur Skattframtöl Skemmtistaðir Skyldur Skýrslutökur Slagsmál Slys Slysahættur Slysdagur Starfsemi Starfsfólk Starfsskyldur Stefnandi (dómsmál) Sýkna Sök Sönnunarbyrði Sönnunarfærslur Sönnunarmat Tekjur Tekjutap Tímabundið atvinnutjón Tjón Tjónsatvik Tjónvaldur Tjónþoli Trúverðugleiki Trúverðugleiki vitnis Tryggingar Tryggingastofnun ríkisins Upphafstímar Upplýsingar Úlnliðir Varakröfur Varanlegur miski Varanleg örorka Varnarþing Vátryggingarfélög Veitingastaðir Venjur Verðtryggingar Vextir Vinnuveitandaábyrgð Vinnuveitendur Virðisaukaskattur Vitni Vísitölur Þjáningabætur Ölvun Örorka Öryggisreglur
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-614/2008 dags. 27. maí 2009

130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 3. gr. laga um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905 4. mgr. 5. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 5. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 9. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Aðalkröfur Afleiðingar Almanaksár Almannatryggingar Almenningsvagnar Andlegt atgervi Annmarkar Atvinnutjón Áhættur Ákvarðanir Árslaun Batahvörf Bifreiðar Bótafjárhæðir Bótaskylda Bætur Dómkröfur Dómsmál Dómtökur Dráttarvextir Eignir Einkamál Endurheimta Endurhæfing Evrópa Fjárhæðir Flutningar Framleiðslur Fyrirtæki Fyrningar Gildistökur Greiðsludagur Greiðslur Gögn Háskólar Háskóli Íslands Heilahristingur Heilsufar Héraðsdómur Reykjavíkur Hlutdeild Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hæstaréttardómar Höfuðstólar Íslenskur landsréttur Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Kvíði Lagarök Landspítalinn Laun Launatekjur Launavísitölur Launþegar Lánskjaravísitölur Lífeyrissjóðir Lyf Læknar Lögmenn Lög um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Maki Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Margfeldisstuðlar Matsgerðir Matsmenn Málatilbúnaður Málavextir Málsástæður Málskostnaður Meðeigendur Meginreglur Miskastig Mismunun Ólögfestar reglur Óvinnufærni Réttindi Ríkissjóður Rökstuðningur Sérfræðingar Sjúkrahús Sjúkrasögur Sjúkraþjálfun Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabætur Skattframtöl Skuldir Slys Slysadeild Slysdagur Starfsgeta Starfsskyldur Stefnandi (dómsmál) Stefnuvottar Stjórnarskrá Stjórnarskrárákvæði Sýkna Sök Sönnunargögn Tekjur Tímabundið atvinnutjón Tímamörk Tjón Tjónþoli Umferðarslys Uppfinningar Upphafstímar Upplýsingar Útgjöld Varakröfur Varanlegur miski Varanleg örorka Verðmæti Verðtryggingar Verslanir Vextir Viðskipti Vinnuveitendur Virðisaukaskattur Vitni Vottorð Þjáningabætur Þóknanir Þunglyndi Örorka Örorkulífeyrir
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10836/2009 dags. 7. september 2010

130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 3. gr. laga um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Aðalkröfur Afleiðingar Athafnir Atvinnutjón Áhættur Ákvarðanir Bótakröfur Bætur Börn Dómaframkvæmd Dómkröfur Dómkvaddir matsmenn Dómsmál Dómtökur Dráttarvextir Einkamál Einstaklingar Fjárhæðir Fjárkröfur Flutningar Foreldrar Frádráttur Fullnaðargreiðslur Fullorðnir Fyrirburafæðingar Fyrirvarar Fyrningar Fötlun Gildistökur Gjaldskrár Greiðsludagur Greiðslur Gögn Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hrd. 370/2007 dags. 10. apríl 2008 (Umferðarslys) Hæstaréttardómar Íslenska ríkið Keisaraskurðir Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Lagarök Landspítalinn Líkamstjón Læknar Læknisfræðileg örorka Lögmannsþóknun Lögmenn Lög um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Matsbeiðnir Matsmenn Málsástæður Málshöfðanir Málskostnaður Meðganga Miskabætur Miskastig Mistök Móðir Óþægindi Samræmi Samþykki Sérfræðingar Sérreglur Sjálfræði Sjónarmið Sjúkrahús Sjúkraskýrslur Sjúkraþjálfarar Sjúkraþjálfun Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótaskylda Skaðabætur Skattframtöl Skoðanir Skuldir Skyldur Stefnandi (dómsmál) Stefnubirtingar Sýkna Sök Sönnunargögn Tilfinningar Tímabundið atvinnutjón Tjón Tjónvaldur Tjónþoli Upplýsingar Úlnliðir Varakröfur Varanlegur miski Varanleg örorka Veikindadagar Verðtryggingar Vextir Vinnumarkaðurinn Virðisaukaskattur Vottorð Þingfestingar Þjáningabætur Öflun sönnunargagns Örorka Örorkulífeyrir Örorkumat
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-236/2011 dags. 21. nóvember 2011

130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 131. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 16. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 1. mgr. 88. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987 1. mgr. 8. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 3. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 88. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987 8. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Aðalmeðferð Afleidd tjón Afleiðingar Afleitt tjón Almannatryggingar Almennir vextir Andmæli Annað fjártjón Athafnir Atvinnutjón Ábyrgð Ábyrgðartryggingar Ábyrgðartryggjendur Ákvarðanir Ásetningur Batahvörf Bifreiðar Bótagreiðslur Bótakröfur Bótaréttur Bótaskylda Bætur Börn Dómaframkvæmd Dómstólar Dómtökur Dráttarvextir Eftirstöðvar Einkamál Einstaklingar Endurkröfuréttur Fjárhæðir Fjártjón Frádráttur Frumkvæðisréttur Fyrirvarar Gáleysi Gámar Gildistökur Greiðsludagur Greiðslur Gögn Hámarkshraðar Háttsemi Heilsufar Heimilisstörf Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hjólastólar Hjón Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Húsnæði Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Jarðhæðir Krossbönd Kröfugerðir Kröfur Lagafrumvörp Lagafyrirmæli Lagarök Landspítalinn Lífeyrissjóðir Líkamstjón Læknisaðgerð Lögfestingar Lögmannsþóknun Lögmenn Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 Matsbeiðnir Matsgerðir Matsmenn Málavextir Málsástæður Málskostnaður Málsóknir Miskabætur Miskastig Óþægindi Rannsóknir Refsiverð háttsemi Réttarheimildir Ríkissjóður Sakamál Samræmi Sérfræðingar Sjónarmið Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabætur Skattar Skuldarar Skyldur Skýrslugjöf Slys Slysdagur Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnkerfið Stórfellt gáleysi Sýkna Sýslumaður Sök Sönnunarbyrði Tekjutap Tilboð Tímabundið atvinnutjón Tímamörk Tjón Tjónsatvik Tjónvaldur Tjónþoli Tryggingarfélög Umferðarlög, nr. 50/1987 Umferðarslys Undantekningarreglur Upplýsingar Varanlegur miski Varanleg örorka Varnarþing Vátryggingarfélög Vátryggingarsamningar Verðtryggingar Vextir Viðmiðunarlaun Vinnuveitandaábyrgð Virðisaukaskattur Vitni XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Þjáningabætur Þóknanir Þunglyndi Ökumenn Ökutæki Örorka Örorkulífeyrir Örorkumat
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-66/2014 dags. 31. október 2014

101. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 127. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 129. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 16. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. mgr. 129. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 1. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 2. mgr. 127. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 33. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 4. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 5. mgr. 101. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 88. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987 91. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987 9. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Aðalkröfur Aðalmeðferð Aðstoðarfólk Afleiðingar Almannatryggingar Annað fjártjón Athafnir Atvinnutjón Ábyrgðartryggingar Ákvarðanir Bifreiðar Bótaábyrgð Bótakröfur Bótaréttur Bótaskylda Byggingar Bætur Dómafordæmi Dómaframkvæmd Dómarar Dómkvaddir matsmenn Dómstólar Dómtökur Dómvenjur Dráttarvextir Eðli máls Eigendur Einkamál Einstaklingar e-liður 1. mgr. 129. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Endurgreiðslur Endurhæfing Farþegar Ferðaskrifstofur Fjárhæðir Fjártjón Foreldrar Fyrirtæki Fyrirvarar Fötlun Gagnaðilar Greiðsludagur Greiðslur Gögn Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hið opinbera Hjálpartæki Hjólastólar Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Húsnæði Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Íbúðarhúsnæði Kröfugerðir Kröfuhafar Kröfur Lagaákvæði Lagaheimildir Lagastoð Landspítalinn Laun Launatekjur Líkamstjón Læknar Læknisfræðilegt mat Lögmenn Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vátryggingarsamninga (vsl.), nr. 30/2004 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 Mat á varanlegum miska Matsgerðir Matsmenn Málatilbúnaður Málsástæður Málskostnaður Meginreglur Menntun Miskabætur Miskastig Mótmæli Reikningar Ríkissjóður Rökstuðningur Samningar Samræmi Samþykki Sérfræðingar Sjónarmið Sjúkrakostnaður Sjúkraþjálfun Skaðabótakröfur Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótaréttur Skaðabætur Skyldur Skýrslugjöf Skýrslutökur Slys Slysdagur Stefnandi (dómsmál) Styrkir Sýkna Sök Sönnunarbyrði Sönnunarreglur Tjón Tjónsatvik Tjónþoli Umferðarlög, nr. 50/1987 Umferðarslys Umsóknir Upplýsingar Úrskurðir Útgjöld Útivist Varakröfur Varanlegur miski Varanleg örorka Varnarþing Vátryggingarfélög Vátryggingarskilmálar Vátryggjendur Verðtryggingar Vextir Viðgerðir Vinnugeta Vinnustaður Virðisaukaskattur Vottorð Yfirlýsingar Þjáningabætur Þjónusta Þóknanir Ökumenn Ökutæki Örorka Örorkumat
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-391/2017 dags. 15. september 2017

10. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 16. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 3. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 3. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 4. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 9. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Aðalmeðferð Aflahæfi Almanaksár Atvinnurekendur Atvinnutekjur Ákvarðanir Árslaun Batahvörf Bótafjárhæðir Bótagrundvöllur Bótaréttur Bætur Dómaframkvæmd Dómstólar Dómtökur Dráttarvextir Eðli máls Efnislegt inntak Evrópa Fjárhæðir Fordæmi Framfærendur Framreikningar Fyrirvarar Gildistökur Greiðsludagur Greiðslur Greiðsluskylda Hámarksfjárhæðir Hámarkslaun Heilsufar Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir) Hrd. 2006:3102 nr. 19/2006 (Hámarkslaunaviðmið) Hæstaréttardómar Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kjarasamningar Kröfur Lagafrumvörp Lagarök Laun Launavísitölur Lágmarksfjárhæðir Lágmarkslaun Lánskjaravísitölur Lífeyrissjóðir Lýðveldi Læknar Löggjafinn Lögskýringar Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Matsgerðir Málsástæður Málskostnaður Mismunun Missir framfæranda Samræmi Sjómenn Sjónarmið Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótaréttur Skyldur Slys Slysatryggingar Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Sýkna Tekjur Tímamörk Tjón Tjónþoli Tryggingar Uppgjör bóta Varanlegur miski Varanleg örorka Verðtryggingar Vextir Viðmið Örorka