Úrlausnir.is


Merkimiði - Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I)

Síað eftir merkimiðanum „Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I)“.

Niðurstöðu málsins fyrir Hæstarétti er oft skipt í tímabil: Fyrri tímabilið er krafa er átti við 1. janúar 1994 til 31. desember 1998 og hið seinna frá 1. janúar 1999. Ástæða skiptingarinnar er sú að forsendur úrlausnarinnar fyrir sitt hvort tímabilið voru mismunandi í mikilvægum aðalatriðum.

Þann 1. janúar 1994 tóku gildi ný heildarlög til almannatrygginga en við setningu þeirra var í gildi reglugerð, um tekjutryggingu, heimilisuppbót og heimildarhækkanir, með stoð í eldri lögunum. Ný reglugerð, um tekjutryggingu, var síðan sett 5. september 1995 með stoð í nýju lögunum en þar var kveðið á um heimild til lækkunar á greiðslum byggðum á tekjum maka örorkulífeyrisþegans. Þann 1. janúar 1999 var reglugerðarákvæðinu færð lagastoð með gildistöku breytingarlaga nr. 149/1998.

Ágreiningurinn í máli er varðaði fyrra tímabilið sneri í meginatriðum um hvort íslenska ríkið hafi haft lagaheimild til að skerða tekjur örorkulífeyrisþegans með umræddum hætti á meðan því stóð. Er kom að seinna tímabilinu kom það ekki sérstaklega til álita enda hafði lögunum verið breytt til að koma slíkri á en þá reyndi sérstaklega á samræmi hennar við stjórnarskrá.

Niðurstaða Hæstaréttar var sú að skerðingarheimildin hafi verið óheimil vegna beggja tímabilanna. Allir dómararnir sem dæmdu í málinu voru sammála um fyrra tímabilið. Tveir dómaranna skiluðu sératkvæði þar sem þeir lýstu sig ósammála meirihlutanum um niðurstöðuna um seinna tímabilið en voru sammála að öðru leyti.

Forsendur niðurstöðu meirihlutans um seinna tímabilið voru í megindráttum þær að þar sem tekjur maka skiptu ekki máli við annars konar greiðslur frá ríkinu, eins og slysatrygginga og sjúkratrygginga, væri talið í gildi sé sú aðalregla að greiðslur úr opinberum sjóðum skuli vera án tillits til tekna maka, og vísað þar til jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Þó megi taka tillit til hjúskaparstöðu fólks varðandi framfærslu ef málefnaleg rök styðja slíkt.

76. gr. stjórnarskrárinnar, nr. 33/1944, spilar hér stórt hlutverk. Meirihlutinn taldi að þrátt fyrir að löggjafinn hafi talsvert svigrúm til mats við að ákveða inntak þeirrar aðstoðar sem ákvæðið kveður á um, þá komist dómstólar ekki hjá því að taka afstöðu til þess hvort það fyrirkomulag sé í samræmi við önnur ákvæði stjórnarskrárinnar eins og þau séu skýrð með hliðsjón af þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum sem íslenska ríkið hefur undirgengist.

Þá leit meirihlutinn svo á að við breytingarnar sem urðu að núverandi 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, nr. 33/1944, en við þær breytingar var fellt út orðalag um undanþágu ríkisins frá því að veita slíka aðstoð í þeim tilvikum þegar viðkomandi nyti ekki þegar framfærslu annarra en í greinargerð var lýst því yfir að ekki væri um efnislega breytingu að ræða. Meirihluti Hæstaréttar taldi að þrátt fyrir staðhæfinguna í lögskýringargögnum hefði breytingin á ákvæðinu samt sem áður slík áhrif.

Eftirmálar dómsúrlausnarinnar fyrir Hæstarétti voru miklir og hefur Hæstiréttur í síðari dómaframkvæmd minnkað áhrif dómsins að einhverju leyti.

Úrlausnin á vef Hæstaréttar - PDF-eintak af úrlausninni

Fela merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3204/2001 dags. 12. apríl 2002 (Greiðslumiðlunarreikningur)[HTML] [PDF]

10. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 11. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 11. gr. laga um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 12. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 1. gr. laga um iðnaðarmálagjald, nr. 134/1993 1. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 1. mgr. 10. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 3. gr. laga um iðnaðarmálagjald, nr. 134/1993 3. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 3. mgr. 3. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 5. gr. laga um skiptaverðmæti, nr. 24/1986 5. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 6. gr. laga um skiptaverðmæti, nr. 24/1986 74. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 8. gr. laga um skiptaverðmæti, nr. 24/1986 9. gr. laga um skiptaverðmæti, nr. 24/1986 Afborganir a-liður 3. mgr. 3. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Almannahagsmunir Alþingi Alþjóðlegir mannréttindasamningar Atvinnufrelsi Atvinnugreinar Atvinnulíf Auglýsingar Áfrýjendur Ákvarðanir Álit umboðsmanns Alþingis Ársskýrslur Bankareikningar Bátar Dómaframkvæmd Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu Dómstólar Eftirlit Eigendur Eignarnám Einstaklingar Evrópa Fasteignir Félagafrelsi Félagsgjöld Félagsmenn Félög Fiskiskip Fjármálaráðherra Fjármunir Fjöleignarhús Forseti Íslands Forsætisráðherra Forsætisráðuneytið Framleiðendur Frelsi Frumkvæðisréttur Frumvarp til stjórnskipunarlaga Gjaldtökur Greiðslumiðlanir Greiðslur Greiðsluskylda Grundvallarreglur Grunnviðmið Hagsmunasamtök Hagsmunir Hið opinbera Hrd. 1988:1532 nr. 239/1987 (Framadómur) Hrd. 1996:2956 nr. 110/1995 (Útflutningsleyfi - Samherji) Hrd. 1998:4406 nr. 166/1998 (Iðnaðarmálagjald) Hrd. 1998:718 nr. 259/1997 (Lögmannafélagið) Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Húsfélag Hæstaréttardómar Iðgjöld Innheimta skatta Íslenska ríkið Jafnræði Kröfur Lagaákvæði Lagaáskilnaðarreglur Lagafrumvörp Lagafyrirmæli Lagagildi Lagaskylda Leyfi Lífeyrissjóðir Lýðveldi Löggjafarvald Löggjafarþing Löggjafinn Löggjöf Lögmannafélag Íslands Lögmælt hlutverk Lögskýringargögn Lög um fjöleignarhús (fehl.), nr. 26/1994 Lög um iðnaðarmálagjald, nr. 134/1993 Lög um leigubifreiðar, nr. 77/1989 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um Siglingastofnun Íslands, nr. 6/1996 Lög um skiptaverðmæti, nr. 24/1986 Lög um Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga, nr. 46/1997 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Málsástæður Meginreglur Meinbugir á lögum Ráðuneyti Reglugerðir Reikningar Réttindi Ríkisstjórn Sameign Samningar Samræmi Seljendur Sett lög Sigurður Líndal Sjómenn Sjónarmið Skipverjar Skoðanafrelsi Skoðanir Skuldbindingar Skylduaðildir Skylduaðildir að félögum Skyldur Starfsemi Stéttarfélög Stjórnarráð Íslands Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárgjafinn Stjórnskipulegt gildi Stjórnskipunarlög Stjórnskipunarréttur Stjórnvöld Styrkir Sök Tekjur Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Undantekningarreglur Upplýsingar Vátrygging Vefsíður Veiðiréttur Verkamenn Vextir Viðmið Vinnuveitendur Virðisaukaskattur Þátttakendur Þing Þingfundur Þjóðaréttur Þjóðréttarsamningar
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4182/2004 dags. 18. maí 2005 (Túlkaþjónusta við heyrnarlausa)[HTML] [PDF]

11. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 1. gr. laga um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 129/1990 2. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 6. gr. laga um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 129/1990 Alþingi Ákvarðanir Álit umboðsmanns Alþingis Börn Einkaaðilar Einstaklingar Endurgjald Endurgjaldsleysi Fatlað fólk Ferðakostnaður Félagsmálaráðuneytið Félög Fjárhæðir Fjárlög Fjármálaráðuneytið Fjármunir Fjöleignarhús Fjölskyldur Forstöðumenn Fötlun Gildissvið Gjaldskrár Gjaldtökuheimildir Gjaldtökur Greiðslur Greiðsluskylda Grundvallarreglur Grunnskólar Gögn Hagsmunir Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Húseigendur Húsfélag Innheimta Íbúðareigandi Íbúðarhúsnæði Jafnrétti Jafnræði Jafnræðisreglan Kostnaðarmöt Kærendur Lagafrumvörp Lagaheimildir Lagarök Lagastoð Lagatexti Lögfestingar Löggjafinn Löggjöf Lögskýringargögn Lög um fjöleignarhús (fehl.), nr. 26/1994 Lög um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 Lög um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 129/1990 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Málavextir Meginreglur Meinbugir á lögum Menntamálaráðherra Menntamálaráðuneytið Menntun Opinberar stofnanir Opinberir aðilar Opinber þjónusta Rannsóknir Ráðherrar Ráðuneyti Reglugerðir Rekstrarkostnaður Réttarstaða Réttindi Ríkisframlög Ríkisstjórn Ríkisstofnanir Samningar Samræmi Sjónarmið Skoðanir Skyldur Starfsemi Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnskipunarlög Stjórnsýsluréttur Stjórnvaldsfyrirmæli Stjórnvöld Sök Táknmál Táknmálstúlkun Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Upplýsingar Úrskurðir Valdframsöl Viðmið Þjónusta Þjónustugjaldaheimildir Þjónustugjöld Þriðji maður
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4275/2004 (Endurnýjun dvalarleyfis - Úkraínumaðurinn)[HTML] [PDF]

10. gr. laga um útlendinga, nr. 96/2002 10. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 11. gr. laga um útlendinga, nr. 96/2002 13. gr. laga um útlendinga, nr. 96/2002 18. gr. laga um útlendinga, nr. 96/2002 1. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 1. mgr. 1. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 23. gr. laga um útlendinga, nr. 96/2002 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 30. gr. laga um útlendinga, nr. 96/2002 31. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 3. gr. laga um útlendinga, nr. 96/2002 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. hjúskaparlaga, nr. 31/1993 7. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 8. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 8. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 9. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 9. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 Aðildarríki Afbrot Afleiðingar Aldursskilyrði Alþingi Alþjóðlegar skuldbindingar Annmarkar Atvinnuleyfi Auðgunarbrot Áhættumöt Ákvarðanir Ákæruvald Álit umboðsmanns Alþingis Börn Dómaframkvæmd Dómsmálaráðherra Dómstólar Dvalarleyfi Dvalarleyfisumsóknir Eðli máls Efnislegar meðferðir Eftirlit Einkalíf Einstaklingar Evrópa Fangelsi Ferðamenn Fíkniefni Fjölmiðlar Fjölskyldur Frelsi Friðhelgi Friðhelgi einkalífs Friðhelgi fjölskyldu Fullorðnir Fyrirsvarsmenn Gagnaöflun Gallar Gögn Hagsmunir Háttsemi Heimili Hjón Hjúskaparlög, nr. 31/1993 Hjúskapur Hrd. 1992:1377 nr. 224/1990 (Viðbótarsölugjald) Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 2004:2760 nr. 52/2004 (Brottvísun útlendings - Hættulegur hagsmunum almennings) Húsnæði Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands Innanríkisráðuneytið Innflutningur Íbúðarhúsnæði Íslenska ríkið Íslenskir ríkisborgarar Kröfur Kærendur Kærufrestir Kærumál Kærumeðferðir Lagaheimildir Leyfi Lægra sett stjórnvöld Lögfestingar Löggjafinn Löggjöf Lögheimili Lögmæti Lögmæt markmið Lögreglan Lögreglustöðvar Lögskýringargögn Lög um breyting á lögum um útlendinga, nr. 96 15. maí 2002, með síðari breytingu, nr. 20/2004 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð opinberra mála (oml.), nr. 19/1991 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Lög um útlendinga, nr. 96/2002 Maki Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Málavextir Málsaðilar Málsástæður Málsmeðferðir Meðferð sakamáls Meginreglur Misritanir Móðir Námsmenn Niðjar Rangar forsendur Rannsóknarreglan Rannsóknir Rannsókn sakamáls Ráðuneyti Refsimál Refsingar Refsiverð háttsemi Reglugerðir Réttarheimildir Réttarreglur Réttarspjöll Réttarstaða Réttaröryggi Réttindi Réttlæti Ríkisborgarar Rökstuddur grunur Rökstuðningur Sakamál Sakargiftir Sakavottorð Sakborningar Sakfellingar Saksókn Sambúð Sambúðarmaki Samræmi Samvist Sektir Sérstakar lagaheimildir Siðgæði Sjónarmið Sjúkratryggingar Skoðanir Skuldbindingar Skyldur Skýrslutökur Starfsfólk Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnsýslukærur Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýslumál Stjórnsýsluréttur Stjórnsýslustig Stjórnvöld Stjúpbarn Sök Sönnunarbyrði Sönnunarfærslur Tekjur Tölvupóstar Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsóknir Umsækjendur Undanþáguákvæði Upplýsingar Úrbætur Úrskurðir Útlendingamál Útlendingar Útlendingastofnun Valdheimildir Vandaðir stjórnsýsluhættir Viðtöl Vopn Yfirlýsingar Yfirvöld Þjófnaður Æðra sett stjórnvöld
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4552/2005 dags. 10. júní 2008 (Málefni aldraðra)[HTML] [PDF]

11. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 14. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 15. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 16. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 1. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 23. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 24. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 26. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 30. gr. laga um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997 39. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 3. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 43. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 44. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 46. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 47. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 48. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 4. mgr. 16. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 4. mgr. 52. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 52. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 5. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 6. gr. breytingarlaga nr. 17/2008 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 8. mgr. 48. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 9. mgr. 26. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Aðbúnaður Almanaksár Almannatryggingar Alþingi Alþingismenn Alþjóðlegar skuldbindingar Andmælaréttur Athafnir Auglýsingar Ábyrgð Ákvarðanir B-deild Stjórnartíðinda Bótagreiðslur Bótaréttur Bótaþegar Breytingar á lögum Byggingar Bætur C-deild Stjórnartíðinda Dómstólar Dvalarkostnaður Eðli máls Efnisreglur Eftirlit Eftirlitsaðilar Eigendur Eignarhald Einkaaðilar Einstaklingar Einstaklingsbundin möt Ellilífeyrir Embætti Endurgreiðslur Evrópa Farvegur Félagsleg aðstoð Félagsþjónustur Félög Fjárhæðir Fjárlög Fjármunir Fjölmiðlar Fjölskyldur Flutningar Forstöðumenn Framkvæmdarvald Framkvæmdasjóðir Frelsi Frjáls félagasamtök Frumkvæðisréttur Frumvarp til stjórnskipunarlaga Fyrirtæki Fyrirvarar Garðabær Gildissvið Gildistökur Gjaldtökur Greiðsludagur Greiðslur Greiðsluþátttaka Grundvallarreglur Gögn Hagsmunasamtök Hagsmunir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið Heilbrigðisstofnanir Heilbrigðisþjónusta Heimili Hið opinbera Hlutdeild Hlutverk umboðsmanns Alþingis Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Húsnæði Hæstaréttardómar Innheimta Íbúðarhúsnæði Íslenska ríkið Jafnræði Kröfur Lagaákvæði Lagaáskilnaðarreglur Lagafrumvörp Lagaheimildir Lagareglur Lagasetning Landlæknir Laun Lágmarksfjárhæðir Lágmarkslaun Leyfi Leyfisveitingar Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Lífeyrissjóðir Lífsafkoma Læknar Læknishjálp Löggjafinn Löggjöf Lögmæti Lögmætisreglan Lögskipti Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um sjúklingatryggingu, lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um málefni aldraðra og lögum um eftirlaun til aldraðra, nr. 160/2007 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, og lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum, nr. 17/2008 Lög um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum, nr. 38/2004 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997 Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990 Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Lög um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Málefnaleg sjónarmið Málsmeðferðarreglur Málsmeðferðir Meðalhóf Meginreglur Meinbugir á lögum Mistök Móðir Opinberar stofnanir Opinberir aðilar Opinbert vald Rannsóknir Ráðherrar Ráðuneyti Reglugerðir Rekstraraðilar Rekstrarform Rekstrarleyfi Réttarheimildir Réttarskipan Réttarstaða Réttarvernd Réttaröryggi Réttindi Réttindi og skyldur Ríkissjóður Ríkisstjórn Ríkisstofnanir Ríkisvald Sameinuðu þjóðirnar Samkeppni Samningar Samningsaðilar Samningsgerð Samræmi Sjálfseignarstofnanir Sjónarmið Sjúklingar Sjúkrahús Skattar Skattframtöl Skilmálar Skip Skjólstæðingar Skuldbindingar Skyldur Starfsemi Starfsfólk Starfsleyfi Starfssvið Stefnuyfirlýsingar Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnendur Stjórnskipunarlög Stjórnskipunarreglur Stjórnsýsla Stjórnsýsla ríkis Stjórnsýslukærur Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýslureglur Stjórnsýsluréttur Stjórnvaldsákvörðun Stjórnvöld Stofnkostnaður Styrkir Sveitarfélög Sveitarstjórnir Sýslumaður Sök Tekjur Tekjutryggingar Tollar Tryggingastofnun ríkisins Umboð Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umgengni Umsagnir Umsóknir Umsækjendur Upplýsingagjöf Upplýsingar Upplýsingaskyldur Upplýsingaöflun Úrbætur Úrskurðarnefndir Úrskurðir Úttektir Valdbærni Valdheimildir Valdsvið Vandaðir stjórnsýsluhættir Vefsíður Verkamenn Viðbótargreiðslur Viðmið Viðskiptahættir Viðskipti Vinnumarkaðurinn Vistmenn V. kafli laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Þjóðréttarsamningar Þjónusta Þjónustusamningar Örorkulífeyrisþegar
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4593/2005 dags. 10. júní 2008 (Málefni aldraðra)[HTML] [PDF]

11. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 14. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 15. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 16. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 1. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 23. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 24. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 26. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 30. gr. laga um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997 39. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 3. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 43. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 44. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 46. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 47. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 48. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 4. mgr. 16. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 4. mgr. 52. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 52. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 5. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 6. gr. breytingarlaga nr. 17/2008 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 8. mgr. 48. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 9. mgr. 26. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Aðbúnaður Almanaksár Almannatryggingar Alþingi Alþingismenn Alþjóðlegar skuldbindingar Andmælaréttur Athafnir Auglýsingar Ábyrgð Ákvarðanir B-deild Stjórnartíðinda Bótagreiðslur Bótaréttur Bótaþegar Breytingar á lögum Byggingar Bætur C-deild Stjórnartíðinda Dómstólar Dvalarkostnaður Eðli máls Efnisreglur Eftirlit Eftirlitsaðilar Eigendur Eignarhald Einkaaðilar Einstaklingar Einstaklingsbundin möt Ellilífeyrir Embætti Endurgreiðslur Evrópa Farvegur Félagsleg aðstoð Félagsþjónustur Félög Fjárhæðir Fjárlög Fjármunir Fjölmiðlar Fjölskyldur Flutningar Forstöðumenn Framkvæmdarvald Framkvæmdasjóðir Frelsi Frjáls félagasamtök Frumkvæðisréttur Frumvarp til stjórnskipunarlaga Fyrirtæki Fyrirvarar Garðabær Gildissvið Gildistökur Gjaldtökur Greiðsludagur Greiðslur Greiðsluþátttaka Grundvallarreglur Gögn Hagsmunasamtök Hagsmunir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið Heilbrigðisstofnanir Heilbrigðisþjónusta Heimili Hið opinbera Hlutdeild Hlutverk umboðsmanns Alþingis Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Húsnæði Hæstaréttardómar Innheimta Íbúðarhúsnæði Íslenska ríkið Jafnræði Kröfur Lagaákvæði Lagaáskilnaðarreglur Lagafrumvörp Lagaheimildir Lagareglur Lagasetning Landlæknir Laun Lágmarksfjárhæðir Lágmarkslaun Leyfi Leyfisveitingar Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Lífeyrissjóðir Lífsafkoma Læknar Læknishjálp Löggjafinn Löggjöf Lögmæti Lögmætisreglan Lögskipti Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um sjúklingatryggingu, lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um málefni aldraðra og lögum um eftirlaun til aldraðra, nr. 160/2007 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, og lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum, nr. 17/2008 Lög um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum, nr. 38/2004 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997 Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990 Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Lög um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Málefnaleg sjónarmið Málsmeðferðarreglur Málsmeðferðir Meðalhóf Meginreglur Meinbugir á lögum Mistök Móðir Opinberar stofnanir Opinberir aðilar Opinbert vald Rannsóknir Ráðherrar Ráðuneyti Reglugerðir Rekstraraðilar Rekstrarform Rekstrarleyfi Réttarheimildir Réttarskipan Réttarstaða Réttarvernd Réttaröryggi Réttindi Réttindi og skyldur Ríkissjóður Ríkisstjórn Ríkisstofnanir Ríkisvald Sameinuðu þjóðirnar Samkeppni Samningar Samningsaðilar Samningsgerð Samræmi Sjálfseignarstofnanir Sjónarmið Sjúklingar Sjúkrahús Skattar Skattframtöl Skilmálar Skip Skjólstæðingar Skuldbindingar Skyldur Starfsemi Starfsfólk Starfsleyfi Starfssvið Stefnuyfirlýsingar Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnendur Stjórnskipunarlög Stjórnskipunarreglur Stjórnsýsla Stjórnsýsla ríkis Stjórnsýslukærur Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýslureglur Stjórnsýsluréttur Stjórnvaldsákvörðun Stjórnvöld Stofnkostnaður Styrkir Sveitarfélög Sveitarstjórnir Sýslumaður Sök Tekjur Tekjutryggingar Tollar Tryggingastofnun ríkisins Umboð Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umgengni Umsagnir Umsóknir Umsækjendur Upplýsingagjöf Upplýsingar Upplýsingaskyldur Upplýsingaöflun Úrbætur Úrskurðarnefndir Úrskurðir Úttektir Valdbærni Valdheimildir Valdsvið Vandaðir stjórnsýsluhættir Vefsíður Verkamenn Viðbótargreiðslur Viðmið Viðskiptahættir Viðskipti Vinnumarkaðurinn Vistmenn V. kafli laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Þjóðréttarsamningar Þjónusta Þjónustusamningar Örorkulífeyrisþegar
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4650/2006 (Takmörkun á aðgengi að tónlistarkennslu)[HTML] [PDF]

11. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 15. gr. laga um framhaldsskóla, nr. 80/1996 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 39. gr. laga um framhaldsskóla, nr. 80/1996 3. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985 9. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Aðildarríki Alþingi Alþjóðlegar skuldbindingar Alþjóðlegir mannréttindasamningar Atvinnulíf Auglýsingar Ábyrgð Ákvarðanir Álit umboðsmanns Alþingis Barnasáttmálinn Bótaréttur Breytingar á lögum Breytingar á stjórnarskrá Byggingar Börn C-deild Stjórnartíðinda Dómaframkvæmd Dómstólar Einkaaðilar Einstaklingar Endurgjald Endurgjaldsleysi Endurgreiðslur Evrópa Fatlað fólk Félagsmálaráðuneytið Fjárhagsaðstoð Fjárhagsáætlanir Fjárhæðir Fjárlög Fjármunir Fjármögnun Framhaldsskólar Frelsi Frumvarp til stjórnskipunarlaga Fyrirtæki Fyrirvarar Gildissvið Gildistímar Gildistökur Greiðslur Greiðsluskylda Grundvallarreglur Grunnskólar Gögn Hámarksfjárhæðir Háskólar Háskóli Íslands Heimili Hið opinbera Hlutdeild Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 2002:3686 nr. 167/2002 (ASÍ-dómur - Lagasetning á sjómannaverkfall) Húsnæði Hæstaréttardómar II. kafli laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985 Innheimta Innritunargjöld Íslenska ríkið Íslenskur landsréttur Íþróttafélög Jafnrétti Jafnræði Jafnræðisreglan Kennarar Kjarasamningar Kosningar Kröfur Lagaákvæði Lagafrumvörp Lagagildi Lagaheimildir Lagareglur Lagaskylda Laun Launakostnaður Lýðræðisþjóðfélag Lögfræði Lögfræðingar Löggjafarþing Löggjafinn Löggjöf Lögheimili Lögmæti Lögskýringargögn Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985 Lög um framhaldsskóla, nr. 57/1988 Lög um framhaldsskóla, nr. 80/1996 Lög um skólakerfi, nr. 55/1974 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málefnaleg sjónarmið Meginreglur Meginreglur stjórnsýsluréttarins Menntamálaráðherra Menntamálaráðuneytið Menntun Mismunun Námsannir Nemendur Próf Ráðherrar Ráðuneyti Reglugerðir Rekstrarkostnaður Reykjavíkurborg Réttarheimildir Réttarstaða Réttindi Ríkisábyrgð Ríkissjóður Ríkisstofnanir Sameinuðu þjóðirnar Samfélagið Samningar Samræmi Samþykki Sérstakar lagaheimildir Sjónarmið Skaðabótaréttur Skólaár Skólastarf Skólastjórar Skuldajöfnuður Skuldbindingar Skyldur Skyndihjálparnámskeið Starfsemi Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnskipunarlög Stjórnskipunarréttur Stjórnsýsluframkvæmd Stjórnsýslukærur Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Stjórnvöld Stofnkostnaður Stúdentspróf Styrkir Sveitarfélög Sveitarstjórnarlög, nr. 45/1998 Sveitarstjórnir Tekjur Tryggingar Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Upplýsingar Úrskurðir Valdheimildir Veggur Viðmið Yfirlýsingar Þjóðaréttur Þjóðréttarsamningar Þjónusta Þjónustusamningar Þriðji maður Ætlan löggjafans við lagasetningu
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4729/2006 dags. 3. apríl 2007 (Takmörkun á aðgengi að tónlistarkennslu)[HTML] [PDF]

11. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 15. gr. laga um framhaldsskóla, nr. 80/1996 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 39. gr. laga um framhaldsskóla, nr. 80/1996 3. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985 9. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Aðildarríki Alþingi Alþjóðlegar skuldbindingar Alþjóðlegir mannréttindasamningar Atvinnulíf Auglýsingar Ábyrgð Ákvarðanir Álit umboðsmanns Alþingis Barnasáttmálinn Bótaréttur Breytingar á lögum Breytingar á stjórnarskrá Byggingar Börn C-deild Stjórnartíðinda Dómaframkvæmd Dómstólar Einkaaðilar Einstaklingar Endurgjald Endurgjaldsleysi Endurgreiðslur Evrópa Fatlað fólk Félagsmálaráðuneytið Fjárhagsaðstoð Fjárhagsáætlanir Fjárhæðir Fjárlög Fjármunir Fjármögnun Framhaldsskólar Frelsi Frumvarp til stjórnskipunarlaga Fyrirtæki Fyrirvarar Gildissvið Gildistímar Gildistökur Greiðslur Greiðsluskylda Grundvallarreglur Grunnskólar Gögn Hámarksfjárhæðir Háskólar Háskóli Íslands Heimili Hið opinbera Hlutdeild Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 2002:3686 nr. 167/2002 (ASÍ-dómur - Lagasetning á sjómannaverkfall) Húsnæði Hæstaréttardómar II. kafli laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985 Innheimta Innritunargjöld Íslenska ríkið Íslenskur landsréttur Íþróttafélög Jafnrétti Jafnræði Jafnræðisreglan Kennarar Kjarasamningar Kosningar Kröfur Lagaákvæði Lagafrumvörp Lagagildi Lagaheimildir Lagareglur Lagaskylda Laun Launakostnaður Lýðræðisþjóðfélag Lögfræði Lögfræðingar Löggjafarþing Löggjafinn Löggjöf Lögheimili Lögmæti Lögskýringargögn Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985 Lög um framhaldsskóla, nr. 57/1988 Lög um framhaldsskóla, nr. 80/1996 Lög um skólakerfi, nr. 55/1974 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málefnaleg sjónarmið Meginreglur Meginreglur stjórnsýsluréttarins Menntamálaráðherra Menntamálaráðuneytið Menntun Mismunun Námsannir Nemendur Próf Ráðherrar Ráðuneyti Reglugerðir Rekstrarkostnaður Reykjavíkurborg Réttarheimildir Réttarstaða Réttindi Ríkisábyrgð Ríkissjóður Ríkisstofnanir Sameinuðu þjóðirnar Samfélagið Samningar Samræmi Samþykki Sérstakar lagaheimildir Sjónarmið Skaðabótaréttur Skólaár Skólastarf Skólastjórar Skuldajöfnuður Skuldbindingar Skyldur Skyndihjálparnámskeið Starfsemi Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnskipunarlög Stjórnskipunarréttur Stjórnsýsluframkvæmd Stjórnsýslukærur Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Stjórnvöld Stofnkostnaður Stúdentspróf Styrkir Sveitarfélög Sveitarstjórnarlög, nr. 45/1998 Sveitarstjórnir Tekjur Tryggingar Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Upplýsingar Úrskurðir Valdheimildir Veggur Viðmið Yfirlýsingar Þjóðaréttur Þjóðréttarsamningar Þjónusta Þjónustusamningar Þriðji maður Ætlan löggjafans við lagasetningu
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4747/2006 dags. 12. febrúar 2007[HTML] [PDF]

11. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 28. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 33. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 66. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 Afleiðingar Afturvirkni Afturvirkni laga Almannatryggingar Almennur réttur Alþingi Ákvarðanir Álit umboðsmanns Alþingis Ásetningur Bótaréttur Bótaþegar Breytingar á lögum Bætur Börn Einstaklingar Ellilífeyrisþegar Endurupptaka Forsvarsmenn Framtönn Fyrningar Gallar Gáleysi Gildistökur Gjaldskrár Greiðslur Greiðsluskylda Greiðsluþátttaka Gögn Hið opinbera Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Kröfur Kærendur Lagaákvæði Lagaheimildir Lagareglur Lagaskil Lagastoð Lögfestingar Löggjafinn Löggjöf Lögmenn Lögskýringar Lögskýringargögn Lögskýringarsjónarmið Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Málavextir Málsástæður Málsmeðferðir Meiðsli Norrænn réttur Ráðherrar Reglugerðir Reikningar Réttarstaða Rökstuðningur Samræmi Sérstakar lagaheimildir Sigurður Líndal Sjónarmið Sjúkdómar Sjúkratryggingar Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skyldur Slys Slysatryggingar Stjórnvaldsfyrirmæli Stjórnvöld Stórfellt gáleysi Styrkir Sveitarfélög Sök Tilkynningarskyldur Tímamörk Tjón Tryggingarfélög Tryggingastofnun ríkisins Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsóknir Umsækjendur Upplýsingar Úlfljótur Úrskurðarnefndir Úrskurðir Viðgerðir Þjónusta Þriðji maður Örorka Örorkulífeyrisþegar
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4888/2005 dags. 10. júní 2008 (Málefni aldraðra)[HTML] [PDF]

11. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 14. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 15. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 16. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 1. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 23. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 24. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 26. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 30. gr. laga um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997 39. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 3. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 43. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 44. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 46. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 47. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 48. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 4. mgr. 16. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 4. mgr. 52. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 52. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 5. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 6. gr. breytingarlaga nr. 17/2008 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 8. mgr. 48. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 9. mgr. 26. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Aðbúnaður Almanaksár Almannatryggingar Alþingi Alþingismenn Alþjóðlegar skuldbindingar Andmælaréttur Athafnir Auglýsingar Ábyrgð Ákvarðanir B-deild Stjórnartíðinda Bótagreiðslur Bótaréttur Bótaþegar Breytingar á lögum Byggingar Bætur C-deild Stjórnartíðinda Dómstólar Dvalarkostnaður Eðli máls Efnisreglur Eftirlit Eftirlitsaðilar Eigendur Eignarhald Einkaaðilar Einstaklingar Einstaklingsbundin möt Ellilífeyrir Embætti Endurgreiðslur Evrópa Farvegur Félagsleg aðstoð Félagsþjónustur Félög Fjárhæðir Fjárlög Fjármunir Fjölmiðlar Fjölskyldur Flutningar Forstöðumenn Framkvæmdarvald Framkvæmdasjóðir Frelsi Frjáls félagasamtök Frumkvæðisréttur Frumvarp til stjórnskipunarlaga Fyrirtæki Fyrirvarar Garðabær Gildissvið Gildistökur Gjaldtökur Greiðsludagur Greiðslur Greiðsluþátttaka Grundvallarreglur Gögn Hagsmunasamtök Hagsmunir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið Heilbrigðisstofnanir Heilbrigðisþjónusta Heimili Hið opinbera Hlutdeild Hlutverk umboðsmanns Alþingis Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Húsnæði Hæstaréttardómar Innheimta Íbúðarhúsnæði Íslenska ríkið Jafnræði Kröfur Lagaákvæði Lagaáskilnaðarreglur Lagafrumvörp Lagaheimildir Lagareglur Lagasetning Landlæknir Laun Lágmarksfjárhæðir Lágmarkslaun Leyfi Leyfisveitingar Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Lífeyrissjóðir Lífsafkoma Læknar Læknishjálp Löggjafinn Löggjöf Lögmæti Lögmætisreglan Lögskipti Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um sjúklingatryggingu, lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um málefni aldraðra og lögum um eftirlaun til aldraðra, nr. 160/2007 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, og lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum, nr. 17/2008 Lög um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum, nr. 38/2004 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997 Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990 Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Lög um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Málefnaleg sjónarmið Málsmeðferðarreglur Málsmeðferðir Meðalhóf Meginreglur Meinbugir á lögum Mistök Móðir Opinberar stofnanir Opinberir aðilar Opinbert vald Rannsóknir Ráðherrar Ráðuneyti Reglugerðir Rekstraraðilar Rekstrarform Rekstrarleyfi Réttarheimildir Réttarskipan Réttarstaða Réttarvernd Réttaröryggi Réttindi Réttindi og skyldur Ríkissjóður Ríkisstjórn Ríkisstofnanir Ríkisvald Sameinuðu þjóðirnar Samkeppni Samningar Samningsaðilar Samningsgerð Samræmi Sjálfseignarstofnanir Sjónarmið Sjúklingar Sjúkrahús Skattar Skattframtöl Skilmálar Skip Skjólstæðingar Skuldbindingar Skyldur Starfsemi Starfsfólk Starfsleyfi Starfssvið Stefnuyfirlýsingar Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnendur Stjórnskipunarlög Stjórnskipunarreglur Stjórnsýsla Stjórnsýsla ríkis Stjórnsýslukærur Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýslureglur Stjórnsýsluréttur Stjórnvaldsákvörðun Stjórnvöld Stofnkostnaður Styrkir Sveitarfélög Sveitarstjórnir Sýslumaður Sök Tekjur Tekjutryggingar Tollar Tryggingastofnun ríkisins Umboð Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umgengni Umsagnir Umsóknir Umsækjendur Upplýsingagjöf Upplýsingar Upplýsingaskyldur Upplýsingaöflun Úrbætur Úrskurðarnefndir Úrskurðir Úttektir Valdbærni Valdheimildir Valdsvið Vandaðir stjórnsýsluhættir Vefsíður Verkamenn Viðbótargreiðslur Viðmið Viðskiptahættir Viðskipti Vinnumarkaðurinn Vistmenn V. kafli laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Þjóðréttarsamningar Þjónusta Þjónustusamningar Örorkulífeyrisþegar
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5044/2005 dags. 10. júní 2008 (Málefni aldraðra)[HTML] [PDF]

11. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 14. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 15. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 16. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 1. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 23. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 24. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 26. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 30. gr. laga um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997 39. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 3. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 43. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 44. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 46. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 47. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 48. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 4. mgr. 16. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 4. mgr. 52. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 52. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 5. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 6. gr. breytingarlaga nr. 17/2008 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 8. mgr. 48. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 9. mgr. 26. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Aðbúnaður Almanaksár Almannatryggingar Alþingi Alþingismenn Alþjóðlegar skuldbindingar Andmælaréttur Athafnir Auglýsingar Ábyrgð Ákvarðanir B-deild Stjórnartíðinda Bótagreiðslur Bótaréttur Bótaþegar Breytingar á lögum Byggingar Bætur C-deild Stjórnartíðinda Dómstólar Dvalarkostnaður Eðli máls Efnisreglur Eftirlit Eftirlitsaðilar Eigendur Eignarhald Einkaaðilar Einstaklingar Einstaklingsbundin möt Ellilífeyrir Embætti Endurgreiðslur Evrópa Farvegur Félagsleg aðstoð Félagsþjónustur Félög Fjárhæðir Fjárlög Fjármunir Fjölmiðlar Fjölskyldur Flutningar Forstöðumenn Framkvæmdarvald Framkvæmdasjóðir Frelsi Frjáls félagasamtök Frumkvæðisréttur Frumvarp til stjórnskipunarlaga Fyrirtæki Fyrirvarar Garðabær Gildissvið Gildistökur Gjaldtökur Greiðsludagur Greiðslur Greiðsluþátttaka Grundvallarreglur Gögn Hagsmunasamtök Hagsmunir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið Heilbrigðisstofnanir Heilbrigðisþjónusta Heimili Hið opinbera Hlutdeild Hlutverk umboðsmanns Alþingis Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Húsnæði Hæstaréttardómar Innheimta Íbúðarhúsnæði Íslenska ríkið Jafnræði Kröfur Lagaákvæði Lagaáskilnaðarreglur Lagafrumvörp Lagaheimildir Lagareglur Lagasetning Landlæknir Laun Lágmarksfjárhæðir Lágmarkslaun Leyfi Leyfisveitingar Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Lífeyrissjóðir Lífsafkoma Læknar Læknishjálp Löggjafinn Löggjöf Lögmæti Lögmætisreglan Lögskipti Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um sjúklingatryggingu, lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um málefni aldraðra og lögum um eftirlaun til aldraðra, nr. 160/2007 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, og lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum, nr. 17/2008 Lög um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum, nr. 38/2004 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997 Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990 Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Lög um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Málefnaleg sjónarmið Málsmeðferðarreglur Málsmeðferðir Meðalhóf Meginreglur Meinbugir á lögum Mistök Móðir Opinberar stofnanir Opinberir aðilar Opinbert vald Rannsóknir Ráðherrar Ráðuneyti Reglugerðir Rekstraraðilar Rekstrarform Rekstrarleyfi Réttarheimildir Réttarskipan Réttarstaða Réttarvernd Réttaröryggi Réttindi Réttindi og skyldur Ríkissjóður Ríkisstjórn Ríkisstofnanir Ríkisvald Sameinuðu þjóðirnar Samkeppni Samningar Samningsaðilar Samningsgerð Samræmi Sjálfseignarstofnanir Sjónarmið Sjúklingar Sjúkrahús Skattar Skattframtöl Skilmálar Skip Skjólstæðingar Skuldbindingar Skyldur Starfsemi Starfsfólk Starfsleyfi Starfssvið Stefnuyfirlýsingar Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnendur Stjórnskipunarlög Stjórnskipunarreglur Stjórnsýsla Stjórnsýsla ríkis Stjórnsýslukærur Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýslureglur Stjórnsýsluréttur Stjórnvaldsákvörðun Stjórnvöld Stofnkostnaður Styrkir Sveitarfélög Sveitarstjórnir Sýslumaður Sök Tekjur Tekjutryggingar Tollar Tryggingastofnun ríkisins Umboð Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umgengni Umsagnir Umsóknir Umsækjendur Upplýsingagjöf Upplýsingar Upplýsingaskyldur Upplýsingaöflun Úrbætur Úrskurðarnefndir Úrskurðir Úttektir Valdbærni Valdheimildir Valdsvið Vandaðir stjórnsýsluhættir Vefsíður Verkamenn Viðbótargreiðslur Viðmið Viðskiptahættir Viðskipti Vinnumarkaðurinn Vistmenn V. kafli laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Þjóðréttarsamningar Þjónusta Þjónustusamningar Örorkulífeyrisþegar
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5132/2007 (Bifreiðakaupastyrkur)[HTML] [PDF]
Sett var skilyrði um að ekki mætti veita slíkan styrk nema með a.m.k. sex ára millibili. Umboðsmaður taldi að um væri ólögmæta þrengingu á lagaheimild.
10. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 11. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 118/1993 13. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 118/1993 14. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 1. mgr. 38. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 26. gr. laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 2. mgr. 14. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 32. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 33. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 37. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 38. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 3. mgr. 37. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 58. gr. laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 9. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Almannatryggingar Almenn lög Alþingi Andmæli Athafnir Ákvarðanir Álit umboðsmanns Alþingis Bifreiðar Breytingar á lögum Bætur Eðli máls Efnisreglur Einstaklingar Einstaklingsbundin möt Endurhæfing Endurupptaka Ex officio Farartæki Fatlað fólk Félagsleg aðstoð Fjármunir Flutningar Fyrirvarar Fötlun Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Hagsmunir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið Heilbrigðisþjónusta Heilsufar Hjálpartæki Hjólastólar Hlutlægar efnisreglur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Jafnræði Kaupverð Kröfur Kærendur Lagaákvæði Lagaheimildir Lagastoð Lögfestingar Lögfræðingar Löggjafinn Lögmætisreglan Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um félagslega aðstoð, nr. 118/1993 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Matskenndar reglur Málavextir Meginreglur Ófullnægjandi upplýsingar Ólögmæti Ráðherrar Ráðuneyti Reglugerðir Réttarstaða Réttindi Ríkissjóður Röksemdarfærslur Rökstuðningur Samningar Samræmi Sérfræðilegt mat Sérfræðingar Sjónarmið Sjúkratryggingar Skólaganga Skyldubundið mat Skyldur Skýrleiki lagaheimilda Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýsluframkvæmd Stjórnsýsluréttur Stjórnvaldsákvörðun Stjórnvaldsfyrirmæli Stjórnvöld Styrkir Styrkveitingar Sök Tímamörk Tímarit Tryggingastofnun ríkisins Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsóknir Umsækjendur Upplýsingar Úrskurðarnefndir Úrskurðir Útgjöld Viðmið V. kafli laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 Vottorð Örorka
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5161/2007 dags. 29. desember 2008[HTML] [PDF]

1. mgr. 38. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 42. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 20. gr. laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 29. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 2. mgr. 37. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 33. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 34. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 37. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 37. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 38. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 42. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 66. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 70. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 9. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Afleiðingar Aldursskilyrði Almannatryggingar Almenn stjórnvaldsfyrirmæli Alþingi Ákvarðanir Álit umboðsmanns Alþingis Bótaþegar Breytingar á lögum Bætur Börn Eðli máls Efnisreglur Einstaklingar Einstaklingsbundin möt Endurgreiðslur Endurupptaka Endurupptökubeiðni Fjárhæðir Frumkvæðisréttur Fullorðnir Gallar Gildissvið Gildistökur Gjaldskrár Greiðslur Greiðsluþátttaka Grundvallarreglur Gögn Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið Héraðsdómslögmenn Hið opinbera Hlutdeild Hlutlægar efnisreglur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttarlögmenn Jafnræði Jafnræðisreglan Kröfur Kærendur Lagaákvæði Lagaheimildir Lagasetning Lagastoð Læknar Læknisfræðilegt mat Lögfestingar Lögfræðingar Löggjafinn Lögmætisreglan Lögskýringar Lögskýringargögn Lögskýringarsjónarmið Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um breyting á lögum um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, nr. 61/1997, með síðari breytingum, nr. 53/2007 Lög um breytingu á lögum nr. 117/1993, um almannatryggingar, með síðari breytingum, nr. 53/2005 Lög um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Matskenndar reglur Málavextir Meginorsök Meginreglur Orsakatengsl Óþægindi Ráðherrar Ráðuneyti Reglugerðir Réttarstaða Réttindi Samningar Samræmi Sérreglur Sérstakar lagaheimildir Sjónarmið Sjúkdómar Sjúklingar Sjúkratryggðir Sjúkratryggingar Skyldubundið mat Skyldur Skýrleiki lagaheimilda Slys Starfsfólk Stjórnarskrá Stjórnarskrárákvæði Stjórnsýsluréttur Stjórnvaldsákvörðun Stjórnvaldsfyrirmæli Stjórnvöld Styrkir Styrkveitingar Sök Tekjutryggingar Tímarit Tryggingar Tryggingastofnun ríkisins Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsóknir Umsækjendur Undantekningarreglur Upplýsingar Úrskurðarnefndir Úrskurðir Varanleg örorka Verklagsreglur Viðmið Viljayfirlýsingar V. kafli laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 Þjónusta Örorka Örorkulífeyrisþegar Örorkumat Öryrkjabandalag Íslands
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6690/2011 dags. 26. október 2012[HTML] [PDF]

12. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 13. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 19. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 1. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 1. gr. laga um lögheimili, nr. 21/1990 1. mgr. 12. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 1. mgr. 1. gr. laga um lögheimili, nr. 21/1990 1. mgr. 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 1. mgr. 9. gr. laga um lögheimili, nr. 21/1990 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 4. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 9. gr. laga um lögheimili, nr. 21/1990 9. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Almannatryggingar Alþingi Atvinnuleysistryggingar Ábyrgð Ákvarðanir Álit umboðsmanns Alþingis Börn Dómstólar Eftirlit Einstaklingar Endurupptaka Faðir Félagsleg aðstoð Félagsþjónustur Fjárhagsaðstoð Fjárhæðir Fjárræði Fjártjón Fjölskyldur Formenn Framfærsluskylda Fyrirvarar Gögn Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands IV. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Kærendur Lagaákvæði Lagaskylda Lán Lánasjóður íslenskra námsmanna Lýðveldi Löggjafinn Löggjöf Lögheimili Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um lögheimili, nr. 21/1990 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Maki Málavextir Meginreglur Námsmenn Ólögmæti Samfélagið Samræmi Sjálfstæði sveitarfélaga Sjónarmið Sjúkratryggingar Skyldur Starfsfólk Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýslukærur Stjórnvöld Styrkir Sveitarfélög Sveitarstjórnir Tryggingastofnun ríkisins Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsóknir Umsækjendur Upplýsingar Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála Úrskurðarnefndir Úrskurðir Velferð VI. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Þjóðskrá Þjóðskrá Íslands Þjónusta Örorka
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 8404/2015[HTML] [PDF]

10. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 13. gr. laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, nr. 61/2011 14. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996 1. mgr. 7. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 24. gr. laga um grunnskóla, nr. 91/2008 2. mgr. 10. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 2. mgr. 13. gr. laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, nr. 61/2011 3. gr. laga um framhaldsskóla, nr. 92/2008 3. mgr. 24. gr. laga um grunnskóla, nr. 91/2008 7. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 7. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 Aðildarríki Afleiðingar Almenn lög Alþingi Ábyrgð Áfrýjendur Ákvarðanir Dómaframkvæmd Dómstólar Efnisreglur Eftirlitsaðilar Eftirlitsheimildir Einstaklingar Erlendir ferðamenn Evrópa Farvegur Fatlað fólk Ferðamenn Félög Forsetaúrskurðir Framhaldsskólar Frelsi Frumkvæðisréttur Fyrirsvarsmenn Fyrirvarar Fötlun Gildandi réttur Gildissvið Grunnskólar Gögn Hagsmunir Háskólar Háskóli Íslands Hrd. 1999:2015 nr. 151/1999 (Táknmálstúlkun) Hrd. 1999:390 nr. 177/1998 (Blindur nemandi við HÍ) Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 2005:3380 nr. 51/2005 (Kostnaður vegna skólagöngu fatlaðs barns) IV. kafli laga um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011 Íslenska ríkið Íslenskur landsréttur Jafnrétti Jafnræðisreglan Jákvæðar skyldur Kennarar Kosningar Kröfur Lagaákvæði Lagasetning Leiðbeiningarskyldur stjórnvalda Lögfestingar Lögfræðingar Lögmenn Lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008 Lög um grunnskóla, nr. 91/2008 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starfsmnl.), nr. 70/1996 Lög um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011 Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, nr. 61/2011 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málsmeðferðir Meginreglur Mennta- og menningarmálaráðherra Mennta- og menningarmálaráðuneytið Menntun Mismunun Nemendur Óskráðar meginreglur Ráðherrar Ráðuneyti Réttarreglur Réttarstaða Réttindi Réttindi og skyldur Ríkisstarfsmenn Sameinuðu þjóðirnar Samfélagið Samningar Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks Samræmi Sjónarmið Skoðanir Skuldbindingar Skyldur Starfsfólk Starfssvið Stjórnarframkvæmdir Stjórnarráð Íslands Stjórnarskrá Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnskipunarréttur Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnvöld Sveitarfélög Táknmál Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsagnir Umsóknir Umsækjendur Undirstofnanir Upplýsingar Vefsíður Venjur Vernd mannréttinda Yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir Þjóðfélagsþegnar Þjónusta
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9160/2016 (Ferðaþjónusta fatlaðs fólks)[HTML] [PDF]

11. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 14. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 1. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 1. mgr. 1. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 1. mgr. 35. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 1. mgr. 4. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 29. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 2. mgr. 1. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 2. mgr. 35. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 32. gr. breytingarlaga nr. 152/2010 35. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 3. mgr. 14. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 3. mgr. 35. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 3. mgr. 5. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 4. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 5. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 Aðildarríki Aðstöðumunur Afleiðingar Almenningsvagnar Almenn stjórnvaldsfyrirmæli Alþingi Alþjóðlegar skuldbindingar Annmarkar Athafnir Ábyrgð Ákvarðanir Breytingar á lögum Eftirlit Einstaklingar Einstaklingsbundin möt Embætti Evrópa Fatlað fólk Ferðaþjónusta Ferðaþjónusta fatlaðs fólks Félagsmálaráðherra Félagsþjónustur Fötlun Gallar Gildistökur Gögn Hagsmunir Heilbrigðisstofnanir Hrd. 116/2015 dags. 15. október 2015 Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttardómar Íslenska ríkið Íslenskur landsréttur Jafnrétti Kröfur Kærendur Lagaákvæði Lagaheimildir Lagaskylda Lagastoð Lágmarksréttindi Leiðbeiningarreglur Leigubifreiðar Löggjafinn Lögheimili Lögmætisreglan Lögskýringargögn Lögskýringarreglur Lög um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, með síðari breytingum, nr. 152/2010 Lög um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum (innleiðing samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál), nr. 37/2018 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málavextir Málefnasvið Málsástæður Málsmeðferðir Meinbugir á lögum Mismunun Móðir Ráðherrar Ráðuneyti Reglugerðir Reglusetning Réttindi Rökstuðningur Sameinuðu þjóðirnar Samgöngur Samningar Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks Samræmi Sjálfstæði sveitarfélaga Sjónarmið Skoðanir Skuldbindingar Skyldubundið mat Skyldur Starfsemi Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnskipunarlög Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Stjórnvaldsfyrirmæli Stjórnvöld Sveitarfélög Sveitarstjórnir Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsóknir Umsækjendur Upplýsingar Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála Úrskurðarnefndir Úrskurðarnefnd velferðarmála Úrskurðir Valdframsöl Verklagsreglur Viðeigandi aðlögun Viðmið XI. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Þjóðfélagsþegnar Þjóðréttarlegar skuldbindingar Þjóðréttarsamningar Þjónusta
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9164/2016 (Húsnæðisvandi utangarðsfólks)[HTML] [PDF]

11. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 12. gr. breytingarlaga nr. 37/2018 12. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 16. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 1. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 27. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012 3. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 3. mgr. 6. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 45. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 46. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 5. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 6. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 9. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 9. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 Aðbúnaður Aðildarríki Afgreiðslutímar Afleiðingar Almenningur Almennur réttur Alþingi Annmarkar Athafnaskylda Athafnir Atvinnuþátttaka Ábyrgð Áfengi Áfrýjendur Ákvarðanir Biðtími Breytingar á lögum Breytingar á stjórnarskrá Búsetusamningar Börn Dómaframkvæmd Dómsmálaráðherra Dómstólar Eðli máls Efnislegt inntak Eftirlit Eftirlitsheimildir Eftirlitsstofnanir Einkalíf Einstaklingar Einstaklingsbundin möt Endurhæfing Evrópa Fangelsi Farvegur Fasteignir Fatlað fólk Félagsleg aðstoð Félagsmálaráðuneytið Félagsþjónustur Fjárhagsaðstoð Fjármunir Fjölmiðlar Fjölskyldur Formenn Forstöðumenn Friðhelgi Friðhelgi einkalífs Frumkvæðisréttur Frumvarp til stjórnskipunarlaga Fylgiskjöl Fyrirvarar Fötlun Geðdeild Gildissvið Gildistímar Gildistökur Greiðslur Gögn Hagsmunir Heilbrigðisþjónusta Heilsufar Heimili Hið opinbera Hinn almenni markaður Hjúskapur Hrd. 116/2015 dags. 15. október 2015 Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Húsnæði Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands IV. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Íbúðarhúsnæði Íslenskur landsréttur Jákvæðar skyldur Kostnaðarmöt Kröfur Kæruleiðbeiningar Lagareglur Lagasetning Lagaskylda Landspítalinn Laun Lágmarksréttindi Lán Lánveitingar Leiga Leigusamningar Lífsafkoma Lóðir Lýðveldi Læknishjálp Lögfestingar Löggjafinn Löggjöf Lögheimili Lögreglan Lögskýringargögn Lög um almennar íbúðir, nr. 52/2016 Lög um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum (innleiðing samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál), nr. 37/2018 Lög um Búnaðarmálasjóð, nr. 41/1990 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málaskrár Málefnaleg sjónarmið Málefnasvið Málsaðilar Málsmeðferðir Meginreglur Opinberir aðilar Opnunartímar Óskráðar meginreglur Rannsóknir Ráðherrar Ráðuneyti Reglusetning Rekstrarform Reykjavíkurborg Réttarreglur Réttarvernd Réttindi Ríkisstofnanir Sameinuðu þjóðirnar Samfélagið Samningar Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks Samræmi Sjálfstæði sveitarfélaga Sjónarmið Sjúkdómar Skuldbindingar Skyldur Spánn Starfsemi Starfsfólk Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnkerfið Stjórnskipunarlög Stjórnskipunarréttur Stjórnsýsla Stjórnsýsluframkvæmd Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Stjórnvöld Styrkir Sveitarfélög Sveitarstjórar Sveitarstjórnir Sök Tekjur Tryggingar Túlkun lagaákvæða Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsóknir Umsækjendur Upplýsingagjöf Upplýsingalög, nr. 140/2012 Upplýsingar Uppsagnir Úrbætur Úrskurðarnefndir Úrskurðarnefnd velferðarmála Úrskurðir Vandaðir stjórnsýsluhættir Veikindi Viðtöl Vímuefni XIII. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 XII. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Yfirvöld Þátttakendur Þjóðréttarlegar skuldbindingar Þjóðréttarsamningar Þjónusta Þriðji maður Örorka Örorkulífeyrisþegar
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9916/2018 dags. 21. febrúar 2019[HTML] [PDF]

10. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 12. gr. erfðalaga, nr. 8/1962 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 10. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 2. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 3. mgr. 66. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 66. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 7. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 7. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 8. gr. erfðalaga, nr. 8/1962 8. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 Almannatryggingar Alþingi Andlát Ábyrgð Ákvarðanatökur Ákvarðanir Bifreiðar Bótafjárhæðir Bótaréttur Bótaþegar Bætur Dánarbú Dómaframkvæmd Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu Eftirlit Eigendur Eignir Einstaklingar Ellilífeyrir Endurkröfur Endurupptaka Endurútreikningar Erfðalög, nr. 8/1962 Erfingi Evrópa Fjárhæðir Frádráttur Greiðslur Gögn Hjón Hjúskapareignir Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 2003:3411 nr. 549/2002 (Öryrkjadómur II) Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands III. kafli laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 II. kafli laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 Innheimta Jafnræði Jafnræðisreglan Kröfur Kærendur Kærunefndir Lagaákvæði Lagareglur Langlífari maki Leigutekjur Leyfi Lífeyristryggingar Lýðveldi Löggjafinn Lögskýringarsjónarmið Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 Maki Mannréttindadómstóll Evrópu Málsástæður Málsmeðferðir Meginreglur Meginreglur laga Óskipt bú Reglugerðir Réttindi Réttindi og skyldur Ríkisstarfsmenn Rökstuðningur Samningar Samræmi Samþykki Séreignir Siðareglur Sjónarmið Skattar Skattframtöl Skoðanir Skuldaábyrgð Skuldbindingar Skuldir Skyldur Staðgreiðslur Starfsfólk Stjórnarráð Íslands Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipulegt gildi Stjórnsýsla Stjórnsýsla ríkis Stjórnvöld Tekjur Tekjutengingar Tekjutryggingar Tryggingastofnun ríkisins Umboð Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsækjendur Uppgjör bóta Upplýsingar Upplýsingaskyldur Úrskurðaraðilar Úrskurðarnefndir Úrskurðarnefnd velferðarmála Úrskurðarvald Úrskurðir Valdheimildir Vandaðir stjórnsýsluhættir Vefsíður Viðtöl Örorkulífeyrisþegar

Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 2002:1024 nr. 397/2001 (Minnisblaðsdómur)[HTML] [PDF]

130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 14. gr. upplýsingalaga, nr. 50/1996 16. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 1. mgr. 16. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 1. mgr. 3. gr. upplýsingalaga, nr. 50/1996 3. gr. upplýsingalaga, nr. 50/1996 3. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 4. gr. upplýsingalaga, nr. 50/1996 9. gr. upplýsingalaga, nr. 50/1996 Aðgangur að gögnum Aðstoðarfólk Aðstoðarmenn ráðherra Almannatryggingar Almenningur Alþingi Áfrýjendur Ákvarðanatökur Ákvarðanir Bótaþegar Breytingar á lögum Breytingarlög nr. 3/2001 á lögum um almannatryggingar, nr. 117/1993 Bætur Dómendur Dómstólar Dómtökur Einkahagsmunir Einkamál Einstaklingar Embætti Evrópa Félagsmenn Fjármálaráðherra Formenn Forsætisráðherra Forsætisráðuneytið Frelsi Fundargerðir Fundargerðir ríkisráðs Fylgiskjöl Fyrirvarar Fyrningar Gagnályktanir Gagnsakir Gögn Hagsmunir Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hjúskapur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Íslenska ríkið Íslenskur landsréttur Jafnrétti Jafnræðisreglan Kröfur Lagaákvæði Lagafrumvörp Lagagildi Lýðræðisþjóðfélag Lögfræðingar Löggjafinn Löggjöf Lögmenn Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Maki Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Málsaðilar Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Meginreglur Nefndarmenn Ráðherrafundir Ráðherrar Ráðuneyti Ráðuneytisstjórar Réttarheimildir Réttarspjöll Réttindi Réttlát málsmeðferð Ríkisráð Ríkissjóður Ríkisstjórn Rökstuðningur Sambúðarmaki Samræmi Sératkvæði Sérfræðingar Sjónarmið Skoðanir Starfsemi Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrárákvæði Stjórnsýsla Stjórnsýsla ríkis Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnvöld Sýkna Sök Tekjur Tekjutryggingar Tjáningarfrelsi Tryggingastofnun ríkisins Túlkun lagaákvæða Umboð Undanþáguákvæði Upplýsingalög, nr. 50/1996 Upplýsingar Upplýsingaréttur Upplýsingaskyldur Utanríkisráðherra Úrskurðarnefndir Úrskurðarnefnd um upplýsingamál Úrskurðir Vinnuskjöl Yfirlýsingar Þagnarskylda Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar Öryrkjabandalag Íslands
Hrd. 2004:2578 nr. 27/2004 (Mismunandi flokkar bótaþega samkvæmt almannatryggingalögum)[HTML] [PDF]

130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 13. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 29. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 3. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 49. gr. laga um almannatryggingar, nr. 117/1993 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 7. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Aðalkröfur Aðildarskortur Afleiðingar Almannatryggingar Alþingi Ábyrgð Áfrýjendur Ákvarðanir Barnalífeyrir Bótaréttur Bótaskylda Bótaþegar Breytingar á lögum Bætur Börn Dagpeningar Dánarbætur Dómkröfur Dómstig Dómstólar Dómtökur Dráttarvextir Eðli máls Ellilífeyrir Endurupptaka Endurupptökubeiðni Fjárhæðir Fjármögnun Fjölskyldur Foreldrar Fyrningar Fötlun Gildissvið Gjalddagar Greiðsludagur Greiðslur Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttardómar Iðgjöld III. kafli laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 III. kafli vaxtalaga, nr. 25/1987 Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kröfugerðir Kröfur Kærufrestir Lagaákvæði Lagaheimildir Lagareglur Lagasetning Launþegar Lífeyrir Lífeyristryggingar Líkamsáverkar Lýðveldi Læknisfræðilegt mat Læknisfræðileg örorka Lögmenn Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um málefni aldraðra, lögum um heilbrigðisþjónustu og sóttvarnalögum, nr. 74/2002 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 Maki Markleysur Mat á varanlegri örorku Málatilbúnaður Málavextir Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málshöfðanir Málskostnaður Meðalhóf Meginreglur Menntun Mismunun Óskráðar meginreglur Reglugerðir Réttarstaða Réttindi Ríkissjóður Samræmi Sett lög Sérreglur Sjónarmið Sjúkdómar Sjúkrakostnaður Sjúkratryggingar Sjúkraþjálfun Skoðanir Slys Slysatryggingar Slysatryggingar almannatrygginga Staðlar Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnsýsluréttur Stjórnvöld Sýkna Tekjur Tekjutengingar Tjón Tjónsatburður Tjónsatvik Tjónþoli Tómlæti Tryggingagjald Tryggingar Tryggingastofnun ríkisins Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsóknir Umsækjendur Upphafsmörk Upphafstímar Upplýsingar Úrskurðir Útgjöld Varakröfur Varanleg örorka Vaxtalög, nr. 25/1987 Verðbætur Verðmæti Verðtryggingar Vextir Vinnuslys Virðisaukaskattur Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar Örorkumat Örorkustig Örorkustyrkir
Hrd. 61/2013 dags. 13. júní 2013 (Bótaréttur og búsetuskilyrði)[HTML] [PDF]

10. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 20. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 42. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 4. mgr. 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 58. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 5. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 68. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Aðalkröfur Aðildarskortur Aðstöðumunur Afleiðingar Aldurstengdar örorkuuppbætur Almanaksár Almannatryggingar Almenni löggjafinn Alþingi Atvinnurekendur Aukinn kostnaður Ábyrgð Áfrýjendur Áhættur Ákvarðanir Álitsgerðir Álit umboðsmanns Alþingis Barnalífeyrir Biðtími Bifreiðar Bótafjárhæðir Bótagreiðslur Bótaréttur Bótaþegar Byggingar Bætur Börn Dómaframkvæmd Dómstólar Dómtökur Eðli máls Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einhleypir Einkamál Einstaklingar Ellilífeyrir Ellilífeyrisþegar Endurgreiðslur Erlendir ríkisborgarar Evrópa Evrópusambandið Fatlað fólk Félagsleg aðstoð Félagsþjónustur Fjárhagsaðstoð Fjárhæðir Fjárlög Fjármunir Fjárstjórnarvald Fjölskyldur Flutningar Foreldrar Framfærendur Framfærsluskylda Frádráttur Frumvarp til stjórnskipunarlaga Fullorðnir Fötlun Garðabær Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Hagsmunir Háskólar Háskóli Íslands Heimili Heimilisuppbætur Héraðsdómarar Héraðsdómslögmenn Héraðsdómur Reykjavíkur Hjón Hjúskapur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 2003:3411 nr. 549/2002 (Öryrkjadómur II) Húsnæði Hæstaréttardómar Iðgjöld III. kafli laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 II. kafli laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 Innflytjendur Innheimta skatta Íbúðarhúsnæði Íslenska ríkið Íslenskir ríkisborgarar Íslenskt ríkisfang Íslenskur ríkisborgararéttur Ívilnandi Jafnrétti Jafnræði Jafnræðisreglan Kröfugerðir Kröfur Kynferði Kynþættir Kærumál Lagaákvæði Lagaheimildir Lagareglur Lagasetning Lagastoð Laun Launagreiðendur Lágmarksfjárhæðir Lágmarkslaun Lágmarksréttindi Leigjendur Leigubifreiðar Litarhættir Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Lífeyrisréttindi Lífeyrissjóðir Lífeyristryggingar Lífsafkoma Lyf Lýðræðisþjóðfélag Lýðveldi Lögfestingar Löggjafinn Löggjöf Lögheimili Lögmenn Lögmæti Lögmæt markmið Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um húsaleigubætur, nr. 138/1997 Lög um lögheimili, nr. 21/1990 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lsl.), nr. 129/1997 Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003 Lög um tryggingagjald, nr. 113/1990 Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 Lögvarðir hagsmunir Maki Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Málefnaleg sjónarmið Málsaðilar Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Meðalhóf Meðalhófsreglan Meginreglur Menntun Mismunun Mótmæli Neytendasamtökin Ólögmæti Pro rata Ráðuneyti Reglugerðir Réttarstaða Réttindatími Réttindi Ríkisborgarar Ríkisborgararéttur Ríkisfang Ríkissjóður Sambúð Sameinuðu þjóðirnar Samfélagið Samgöngur Samningar Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks Samræmi Sett lög Sérfræðingar Sérreglur Sjóðfélagar Sjónarmið Sjúkdómar Sjúkratryggðir Sjúkratryggingar Sjúkratryggingar Íslands Sjúkraþjálfun Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skattar Skoðanir Skortur á lagastoð Skuldbindingar Skyldur Skyldutryggingar Starfsemi Starfsgeta Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnmálaleg réttindi Stjórnskipun Stjórnskipunarlög Stjórnsýsluframkvæmd Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnvaldsákvörðun Stjórnvöld Styrkir Sveitarfélög Sýkna Sönnunarbyrði Takmarkanir á mannréttindum Tekjur Tekjutap Tekjutengingar Tekjutryggingar Tímamörk Tryggingagjald Tryggingar Tryggingaréttindi Tryggingarvernd Tryggingastofnun ríkisins Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsóknir Umsýsla Umsækjendur Upphafstímar Upplýsingar Úrskurðaraðilar Úrskurðarnefndir Úrskurðir Útgjöld Útlendingar Vanreifun Varakröfur Varanlegur miski Varanleg örorka Velferð Velferðarráðherra Viðmið Vinnumarkaðurinn Vinnuveitendur Virðisaukaskattur XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Yfirlýsingar Yfirvöld Þjóðerni Þjóðréttarsamningar Þjóðskrá Þjónusta Þóknanir Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar Örorkustyrkir
Hrd. 223/2016 dags. 9. febrúar 2017[HTML] [PDF]

114. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 24. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 22. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 24. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 4. mgr. 114. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 69. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 70. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 8. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Aðalkröfur Afborganir Aldurstengdar örorkuuppbætur Almannatryggingar Almenni löggjafinn Alþingi Auglýsingar Áfrýjendur Ákvarðanir Bifreiðar Bótagreiðslur Bótaréttur Breytingar á lögum Bætur C-deild Stjórnartíðinda Dómendur Dómkröfur Dómstólar Dómsvald Dómtökur Dráttarvextir Eignarréttur Eignir Einkamál Einstaklingar Evrópa Félagsleg aðstoð Fjárhagsaðstoð Fjárhæðir Fjárkröfur Fjárlagafrumvörp Fjárlög Fjármunir Fjármögnun Fjárstjórnarvald Fjölskyldur Forseti Íslands Framkvæmdarvald Gildistímar Gildistökur Greiðsludagur Greiðslur Grundvallarreglur Grunnviðmið Gögn Hafnir Hagsmunir Heilbrigðisþjónusta Heimili Heimilisuppbætur Héraðsdómur Reykjavíkur Hið opinbera Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Húsnæði Hæstaréttardómar Innanríkisráðuneytið Íslenska ríkið Jafnrétti Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kjarasamningar Kröfugerðir Kröfur Lagaákvæði Lagaheimildir Lagarök Lagasetning Lagasetningarvald Lagastoð Lágmarksréttindi Lán Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Löggjafarvald Löggjafinn Lögmenn Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um breytingu á lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, nr. 51/2011 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um Ábyrgðasjóð launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof, lögum um málefni aldraðra og lögum um húsnæðismál, með síðari breytingum, nr. 120/2009 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, nr. 164/2010 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lögvarðir hagsmunir Mannréttindasamningar Mannréttindi Málatilbúnaður Málavextir Málsástæður Málskostnaður Meðalhófsreglan Mótmæli Ólögmæti Ráðherrar Reglugerðir Réttarsamband Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Ríkisstjórn Ríkisvald Rökstuðningur Sambærileg tilvik Samfélagið Samningar Samræmi Samsömun Samþykki Sett lög Sjónarmið Skaðabótaréttur Skattar Skattframtöl Skoðanir Skuldbindingar Skyldur Slys Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnvaldsfyrirmæli Stjórnvöld Sveitarfélög Sýkna Sök Tekjur Tekjutryggingar Tryggingar Tryggingastofnun ríkisins Umboð Upplýsingar Úrskurðir Útgjöld Valdframsöl Valdmörk Varakröfur Verðbætur Verðtryggingar Vextir Viðmið Vísitölur Vísitölur neysluverðs Þjóðréttarlegar skuldbindingar Þjóðréttarsamningar Þóknanir Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar Örorkumat Örorkustig
Hrd. 501/2016 dags. 1. júní 2017 (Tímabil atvinnuleysisbóta)[HTML] [PDF]

130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 13. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 14. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 14. gr. laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015, nr. 125/2014 15. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 17. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 18. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 19. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. gr. laga um tryggingagjald, nr. 113/1990 1. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 19. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 29. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 1. mgr. 5. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 1. mgr. 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 27. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 29. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 2. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 2. mgr. 1. gr. laga um tryggingagjald, nr. 113/1990 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 5. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 2. mgr. 7. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 30. gr. laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015, nr. 125/2014 3. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 4. mgr. 29. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 5. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 5. mgr. 17. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Aðalkröfur Allsherjarréttur Almannahagsmunir Almenningsþörf Almennur réttur Alþingi Alþjóðlegar skuldbindingar Atvinnuleitendur Atvinnuleysisbætur Atvinnuleysistryggingar Atvinnuleysistryggingasjóður Atvinnulíf Áfrýjendur Ákvarðanir Bótagreiðslur Bótaleysi Bótaréttur Bótaþegar Breytingar á lögum Bætur d-liður 1. mgr. 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Dómkröfur Dómsmál Dómstólar Dómtökur Eðli máls Eignarnám Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einkamál Einstaklingar Ellilífeyrir Endurgjald Evrópa Fasteignir Félagsmenn Félagsþjónustur Félög Fjárhagir Fjárhagsaðstoð Fjárkröfur Fjárlagafrumvörp Fjárlög Fjármunir Fjárstjórnarvald Fjölskyldur Formenn Forseti Íslands Forstjórar Frávísun mála frá dómi Fyrirtæki Fyrirvarar Gagnagrunnar Gildissvið Gildistökur Gjalddagar Gjaldstofnar Greiðslur Gögn Hagsmunasamtök Hagsmunir Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands Íslenska ríkið Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kjörgengi Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Lagafrumvörp Lagafyrirmæli Lagareglur Lagarök Lagasetning Lagastoð Laun Launagreiðendur Launamenn Launþegar Lausafé Lífeyrisréttindi Löggjafarvald Löggjafinn Löggjöf Lögmæti Lögmæt markmið Lögskýringargögn Lög um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um opinber fjármál, nr. 123/2015 Lög um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987 Lög um tryggingagjald, nr. 113/1990 Lög um vinnumarkaðsaðgerðir, nr. 55/2006 Lög um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015, nr. 125/2014 Lögvarðir hagsmunir Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Meðalhóf Meðalhófsreglan Meginreglur Mótmæli Opinber þjónusta Ólögmæti Ráðherrar Réttarstaða Réttaröryggi Rétthafar Réttindi Réttmætar væntingar Ríkisreikningur Ríkissjóður Ríkisstjórn Rökstuðningur Sambærileg tilvik Sameinuðu þjóðirnar Samfélagið Samningar Samræmi Sett lög Sjónarmið Skuldbindingar Skyldur Staðgreiðslur Starfsemi Starfsfólk Starfsstéttir Starfssvið Stefnandi (dómsmál) Stéttarfélög Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnskipulegt gildi Stjórnskipun Stjórnsýsluframkvæmd Stjórnsýsluréttur Sveitarfélög Sýkna Sök Sönnunarbyrði Tekjuafgangar Tekjur Tekjuöflun Tryggingagjald Tryggingar Tryggingaréttindi Umboð Umboð frá ráðherra Umsagnir Umsóknir Upplýsingar Úrskurðir Útgjöld Vanreifun Varakröfur Varnarþing Velferð Verðmæti Vextir Viðtöl Vinnumarkaðurinn Vinnumálastofnun XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Yfirumsjón Þjónusta Þjónustusamningar Þóknanir Örorka Örorkulífeyrir
Hrd. 12/2019 dags. 19. mars 2019 (Tekjutengdar greiðslur)[HTML] [PDF]

15. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 161. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 167. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 16. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 19. gr. laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006 1. mgr. 167. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 20. gr. breytingarlaga nr. 158/2007 22. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 2. mgr. 161. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 8. gr. laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006 a-liður 1. mgr. 167. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Almenni löggjafinn Áfrýjendur Ákvarðanir Barnasáttmálinn Breytingar á lögum Börn Dómaframkvæmd Dómarar Dómkröfur Dómsmál Dómstólar Dómtökur Einkaaðilar Einkamál Einstaklingar Evrópa Faðir Fatlað fólk Félagsleg aðstoð Félagsleg réttindi Fjárhagslegir hagsmunir Fjárkröfur Fjölskyldur Fordæmi Foreldrar Forráðamenn Frávísun mála frá dómi Fyrningar Fyrningarfrestir Fötlun Gildissvið Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Hafnir Hagsmunir Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hið opinbera Hrd. 145/2017 dags. 8. mars 2018 (Sjúkratryggingar Íslands) Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttardómar Íslenska ríkið Jafnrétti Jafnræðisreglan Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Kynferði Kæruheimildir Kærumálskostnaður Lagaákvæði Lagagildi Landsréttardómarar Lágmarksréttindi Lægra sett stjórnvöld Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lög um breytingu á lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006, nr. 158/2007 Lög um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lögvarðir hagsmunir Mannréttindi Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Mismunun Norrænn réttur Opinbert vald Ólögmæti Réttaráhrif Réttindi Ríkisborgararéttur Ríkissjóður Ríkisvald Sameinuðu þjóðirnar Samningar Samræmi Sjónarmið Sjúkdómar Skoðanir Skuldbindingar Skyldur Stefnandi (dómsmál) Stefnubirtingar Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnvöld Sýkna Tekjutengingar Tímamörk Tryggingar Tryggingastofnun ríkisins Umsóknir Uppkvaðningar dóma Úrskurðarnefndir Úrskurðir Varnaraðilar Velferð Viðmið Vinnumarkaðurinn Þjóðréttarsamningar Örorka
Hrd. 13/2020 dags. 8. október 2020[HTML] [PDF]

16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 19. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 1. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 1. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011 1. mgr. 19. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 1. mgr. 1. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011 1. mgr. 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 1. mgr. 46. gr. hjúskaparlaga, nr. 31/1993 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 2. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 2. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 2. mgr. 1. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 46. gr. hjúskaparlaga, nr. 31/1993 47. gr. hjúskaparlaga, nr. 31/1993 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Afleiðingar Aldurstengdar örorkuuppbætur Almannatryggingar Almenni löggjafinn Almenn lög Annmarkar Atvinnuleysistryggingar Ábyrgð Áfrýjendur Áfrýjunarleyfi Ákvarðanir Bótagreiðslur Bætur Börn Dómaframkvæmd Dómkröfur Dómstig Dómtökur Dráttarvextir Efnisannmarkar Eignir Einstaklingar Einstaklingsbundinn réttur Ellilífeyrisþegar Evrópa Félagsleg aðstoð Félagsþjónustur Fjárhagsaðstoð Fjárhagsáætlanir Fjárhæðir Fjárkröfur Fjármögnun Fjölskyldur Fordæmisgildi Framfærsluskylda Frádráttur Frávísun mála frá dómi Frelsi Greiðsludagur Greiðslur Grundvallarmannréttindi Grundvallarreglur Gögn Hafnir Hagsmunir Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hjón Hjúskaparlög, nr. 31/1993 Hjúskapur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Húsaleigur Hæstaréttardómar Hæstaréttardómarar Íslenskur landsréttur Jafnrétti Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kröfugerðir Kröfur Kynferði Kynþættir Lagaákvæði Lagabálkar Lagafrumvörp Lagaheimildir Lagarök Lagaskylda Lagastoð Landsréttardómarar Lágmarksfjárhæðir Lágmarksréttindi Litarhættir Lífeyrisréttindi Lífeyrissjóðir Lýðveldi Lögbundið mat Löggjafarvald Löggjafinn Löggjöf Lögmenn Lögmætisreglan Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000 Lög um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lsl.), nr. 129/1997 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Maki Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Markmiðsákvæði Málatilbúnaður Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Meðalhóf Meðalhófsreglan Meginreglur Mismunun Ólögmæti Rannsóknir Reykjavíkurborg Réttindi Ríkisframlög Ríkisvald Rökstuðningur Sambúð Samræmi Samþykki Sjálfræði Sjálfstæði sveitarfélaga Sjálfstæð stjórnvöld Sjónarmið Sjúkrasjóðir Sjúkratryggingar Skyldubundið mat Skyldur Skyldutryggingar Starfsemi Stefnandi (dómsmál) Stéttarfélög Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnskipunarreglur Stjórnskipunarréttur Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Stjórnvöld Styrkir Sveitarfélög Sveitarstjórnarlög, nr. 138/2011 Sveitarstjórnarlög, nr. 8/1986 Sveitarstjórnir Sýkna Tekjur Tekjutryggingar Tryggingastofnun ríkisins Umsóknir Umsækjendur Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála Úrskurðarnefndir Úrskurðir Útgjöld Varakröfur Velferð Verðmæti Verðtryggingar Verkaskipting Vextir Viðmið VI. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Vísitölur Þjónusta Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar
Hrd. 38/2020 dags. 25. mars 2021[HTML] [PDF]

14. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 14. gr. laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015, nr. 125/2014 1. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 1. mgr. 35. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 1. mgr. 8. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 26. gr. laga um húsnæðisbætur, nr. 75/2016 29. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 35. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 39. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 3. mgr. 26. gr. laga um húsnæðisbætur, nr. 75/2016 41. gr. laga um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 144/2020 4. mgr. 29. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 4. mgr. 39. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 4. mgr. 55. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 55. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 5. mgr. 39. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 5. mgr. 41. gr. laga um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 144/2020 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 8. gr. laga um innheimtu opinberra skatta og gjalda, nr. 150/2019 8. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Allsherjarréttur Almannatryggingar Almenn lög Atvinnuleysisbætur Atvinnuleysistryggingar Áfrýjendur Áfrýjunarleyfi Bótagreiðslur Bótaréttur Bótaskylda Bótaþegar Bætur Dómkröfur Dómstig Dómstólar Dráttarvextir Eignarréttindi Eignarréttur Einstaklingar Endurgjald Endurgreiðslur Félagsmenn Fjárhæðir Fjárkröfur Fjármunaréttur Fjármunir Fordæmisgildi Foreldrar Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Fyrningar Gildissvið Gildistökur Gjalddagar Greiðsludagur Greiðslur Hjúskapur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 2003:3411 nr. 549/2002 (Öryrkjadómur II) Hrd. 501/2016 dags. 1. júní 2017 (Tímabil atvinnuleysisbóta) Hæstaréttardómar III. kafli laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 Innheimta Innheimtumenn ríkissjóðs Íslenska ríkið Kröfuhafar Kröfur Kröfuréttur Launamenn Lánveitingar Löggjafinn Löggjöf Lögskýringargögn Lögskýringarsjónarmið Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 144/2020 Lög um húsnæðisbætur, nr. 75/2016 Lög um innheimtu opinberra skatta og gjalda, nr. 150/2019 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lög um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015, nr. 125/2014 Maki Málskostnaður Meðalhóf Meðalhófsreglan Opinberir aðilar Rétthafar Réttindi Ríkissjóður Samræmi Seðlabanki Íslands Sérreglur Sjónarmið Skaðabótakröfur Skaðabætur Skattar Skuldarar Skuldir Skyldur Stjórnarskrá Stjórnarskrárvernd Stjórnskipunarréttur Sýkna Tekjur Tekjutengingar Tekjutryggingar Tjónsatvik Upphafstímar Upplýsingar Úrskurðarnefndir Úrskurðarnefnd velferðarmála Vaxtalög, nr. 25/1987 Verðtryggingar Vextir Vinnumálastofnun Örorkulífeyrisþegar
Hrd. 52/2021 dags. 6. apríl 2022[HTML]

14. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 19. gr. breytingarlaga nr. 166/2006 1. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 22. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 14. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 2. mgr. 1. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 2. mgr. 22. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 3. mgr. 7. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 4. mgr. 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 70. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Aldurstengdar örorkuuppbætur Almannatryggingar Almenn lög Alþingi Athafnir Áfrýjendur Ákvarðanir Bótagreiðslur Bætur Dánarbú Dómaframkvæmd Dómstig Eignir Einkamál Einstaklingar Ellilífeyrisþegar Endurgreiðslur Endurhæfingarlífeyrir Evrópska efnahagssvæðið Félagsleg aðstoð Félagsleg réttindi Félagsþjónustur Fjárhagsaðstoð Fjárhæðir Fjárkröfur Fordæmisgildi Gagnaðilar Greiðslur Heimilisuppbætur Hrd. 13/2020 dags. 8. október 2020 Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttardómar Íþyngjandi Jafnræði Kröfur Lagaheimildir Lagastoð Leyfi Lífeyrir Lífeyrissjóðir Lýðveldi Lögfestingar Löggjöf Lögheimili Lögmenn Lögmætisreglan Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um Ábyrgðasjóð launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof, lögum um málefni aldraðra og lögum um húsnæðismál, með síðari breytingum, nr. 120/2009 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar og lögum um málefni aldraðra, nr. 166/2006 Lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993 Lög um félagslega aðstoð, nr. 118/1993 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Mannréttindi Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Mismunun Ólögmæti Ráðherrar Reglugerðir Réttindi Ríkissjóður Samningar Samræmi Sett lög Sjónarmið Skattskylda Skyldur Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnvöld Sveitarfélög Sýkna Sök Takmarkanir á mannréttindum Tekjur Tekjutryggingar Tryggingastofnun ríkisins Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Upplýsingar Úrskurðarnefndir Úrskurðir Varanleg örorka Þjóðréttarsamningar Þóknanir Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar Öryrkjabandalag Íslands
Hrd. 15/2022 dags. 2. nóvember 2022[HTML]

14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 175. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 175. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 1. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 22. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 2. mgr. 22. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 3. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 4. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 4. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 69. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Aðildarríki Afleiðingar Allsherjarréttur Almannatryggingar Almenni löggjafinn Alþingi Alþjóðlegar skuldbindingar Atvinnuleysisbætur Atvinnutekjur Atvinnuþátttaka Áfrýjendur Áfrýjunarleyfi Ákvarðanir Bótafjárhæðir Bótagreiðslur Bótaleysi Bótaréttur Breytingar á lögum Bætur Börn Dómaframkvæmd Dómstólar Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einkamál Einstaklingar Ellilífeyrir Ellilífeyrisaldur Ellilífeyrisþegar Evrópa Félagsleg aðstoð Félagsleg réttindi Fjárhæðir Fjárlög Fjármunir Fjárstjórnarvald Flutningar Frádráttur Fyrirvarar Gagngjöld Gildissvið Gildistökur Gjalddagar Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Hagsmunasamtök Hagsmunir Hámarksfjárhæðir Heimilisuppbætur Hið opinbera Hrd. 1999:4769 nr. 195/1999 (Lífeyrissjóður sjómanna - Kjartan Ásmundsson) Hrd. 2000:1252 nr. 340/1999 (Óvirk lífeyrisréttindi - Lífeyrissjóður sjómanna) Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 2003:3411 nr. 549/2002 (Öryrkjadómur II) Hæstaréttardómar Iðgjöld Íslenska ríkið Ívilnandi Íþyngjandi Íþyngjandi lög Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kjarasamningar Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Kærendur Lagaheimildir Lagasetning Lagaskylda Laun Launagreiðendur Launamenn Launþegar Leyfi Lífeyrir Lífeyrisréttindi Lífeyrissjóðir Lífeyrissjóðsréttindi Lýðveldi Löggjafinn Löggjöf Lögmenn Lögmæt markmið Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra, með síðari breytingum (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.), nr. 116/2016 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum (leiðrétting), nr. 9/2017 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, og lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum (frítekjumörk og tekjutengingar), nr. 86/2013 Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018, nr. 96/2017 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, nr. 70/2009 Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lsl.), nr. 129/1997 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Meðalhóf Meðalhófsreglan Meginreglur Mismunun Mistök Munnlegur framburður Ólögmæti Rannsóknir Reglugerðir Réttaráhrif Réttarstaða Réttindi Réttmætar væntingar Réttmætt tilkall Ríkissjóður Sambærileg tilvik Samræmi Séreignarlífeyrissparnaður Sérreglur Sjónarmið Skattar Skattframtöl Skattskylda Skoðanir Skuldbindingar Skylduaðildir Skylduaðildir að lífeyrissjóðum Skyldur Skyldutryggingar Starfsemi Starfslok Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipulegt gildi Stjórnskipunarlög Sýkna Sönnunargildi Tekjur Tekjutengingar Tekjutryggingar Tryggingastofnun ríkisins Upphafstímar Upplýsingar Viðmið Vinnumarkaðurinn Vinnuveitendur Vitni Þjóðréttarlegar skuldbindingar Þóknanir Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar
Hrd. 16/2022 dags. 2. nóvember 2022[HTML]

14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 175. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 175. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 1. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 22. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 2. mgr. 22. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 3. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 4. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 4. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 69. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Aðildarríki Afleiðingar Allsherjarréttur Almannatryggingar Almenni löggjafinn Alþingi Alþjóðlegar skuldbindingar Atvinnuleysisbætur Atvinnutekjur Atvinnuþátttaka Áfrýjendur Áfrýjunarleyfi Ákvarðanir Bótafjárhæðir Bótagreiðslur Bótaleysi Bótaréttur Breytingar á lögum Bætur Börn Dómaframkvæmd Dómstólar Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einkamál Einstaklingar Ellilífeyrir Ellilífeyrisaldur Ellilífeyrisþegar Evrópa Félagsleg aðstoð Félagsleg réttindi Fjárhæðir Fjárlög Fjármunir Fjárstjórnarvald Flutningar Frádráttur Fyrirvarar Gagngjöld Gildissvið Gildistökur Gjalddagar Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Hagsmunasamtök Hagsmunir Hámarksfjárhæðir Heimilisuppbætur Hið opinbera Hrd. 1999:4769 nr. 195/1999 (Lífeyrissjóður sjómanna - Kjartan Ásmundsson) Hrd. 2000:1252 nr. 340/1999 (Óvirk lífeyrisréttindi - Lífeyrissjóður sjómanna) Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 2003:3411 nr. 549/2002 (Öryrkjadómur II) Hæstaréttardómar Iðgjöld Íslenska ríkið Ívilnandi Íþyngjandi Íþyngjandi lög Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kjarasamningar Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Kærendur Lagaheimildir Lagasetning Lagaskylda Laun Launagreiðendur Launamenn Launþegar Leyfi Lífeyrir Lífeyrisréttindi Lífeyrissjóðir Lífeyrissjóðsréttindi Lýðveldi Löggjafinn Löggjöf Lögmenn Lögmæt markmið Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra, með síðari breytingum (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.), nr. 116/2016 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum (leiðrétting), nr. 9/2017 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, og lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum (frítekjumörk og tekjutengingar), nr. 86/2013 Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018, nr. 96/2017 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, nr. 70/2009 Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lsl.), nr. 129/1997 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Meðalhóf Meðalhófsreglan Meginreglur Mismunun Mistök Munnlegur framburður Ólögmæti Rannsóknir Reglugerðir Réttaráhrif Réttarstaða Réttindi Réttmætar væntingar Réttmætt tilkall Ríkissjóður Sambærileg tilvik Samræmi Séreignarlífeyrissparnaður Sérreglur Sjónarmið Skattar Skattframtöl Skattskylda Skoðanir Skuldbindingar Skylduaðildir Skylduaðildir að lífeyrissjóðum Skyldur Skyldutryggingar Starfsemi Starfslok Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipulegt gildi Stjórnskipunarlög Sýkna Sönnunargildi Tekjur Tekjutengingar Tekjutryggingar Tryggingastofnun ríkisins Upphafstímar Viðmið Vinnumarkaðurinn Vinnuveitendur Vitni Þjóðréttarlegar skuldbindingar Þóknanir Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar
Hrd. 17/2022 dags. 2. nóvember 2022[HTML]

14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 175. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 175. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 1. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 22. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 2. mgr. 22. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 2. mgr. 8. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 4. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 4. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 69. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 70. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 8. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Aðildarríki Afleiðingar Allsherjarréttur Almannatryggingar Almenni löggjafinn Alþingi Alþjóðlegar skuldbindingar Atvinnuleysisbætur Atvinnutekjur Atvinnuþátttaka Áfrýjendur Áfrýjunarleyfi Ákvarðanir Bótagreiðslur Bótaleysi Bótaréttur Breytingar á lögum Bætur Börn Dómaframkvæmd Dómstólar Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einhleypir Einkamál Einstaklingar Ellilífeyrir Ellilífeyrisaldur Ellilífeyrisþegar Evrópa Félagsleg aðstoð Félagsleg réttindi Fjárhæðir Fjárlög Fjármunir Fjárstjórnarvald Flutningar Frádráttur Fyrirvarar Gagngjöld Gildissvið Gildistökur Gjalddagar Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Hagsmunasamtök Hagsmunir Hámarksfjárhæðir Heimilisuppbætur Hið opinbera Hrd. 1999:4769 nr. 195/1999 (Lífeyrissjóður sjómanna - Kjartan Ásmundsson) Hrd. 2000:1252 nr. 340/1999 (Óvirk lífeyrisréttindi - Lífeyrissjóður sjómanna) Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 2003:3411 nr. 549/2002 (Öryrkjadómur II) Hæstaréttardómar Iðgjöld Íslenska ríkið Ívilnandi Íþyngjandi Íþyngjandi lög Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kjarasamningar Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Kærendur Lagaheimildir Lagasetning Lagaskylda Laun Launagreiðendur Launamenn Launþegar Leyfi Lífeyrir Lífeyrisréttindi Lífeyrissjóðir Lífeyrissjóðsréttindi Lýðveldi Löggjafinn Löggjöf Lögmenn Lögmæt markmið Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um breytingu á lögum nr. 162/2006, um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, nr. 99/2009 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra, með síðari breytingum (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.), nr. 116/2016 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum (leiðrétting), nr. 9/2017 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, og lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum (frítekjumörk og tekjutengingar), nr. 86/2013 Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018, nr. 96/2017 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, nr. 70/2009 Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lsl.), nr. 129/1997 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Meðalhóf Meðalhófsreglan Meginreglur Mismunun Mistök Munnlegur framburður Ólögmæti Rannsóknir Reglugerðir Réttaráhrif Réttarstaða Réttindi Réttmætar væntingar Réttmætt tilkall Ríkissjóður Ríkisstarfsmenn Sambærileg tilvik Samræmi Séreignarlífeyrissparnaður Sérreglur Sjónarmið Skattar Skattframtöl Skattskylda Skoðanir Skuldbindingar Skylduaðildir Skylduaðildir að lífeyrissjóðum Skyldur Skyldutryggingar Starfsemi Starfsfólk Starfslok Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipulegt gildi Stjórnskipunarlög Sýkna Sönnunargildi Tekjur Tekjutengingar Tekjutryggingar Tryggingastofnun ríkisins Upphafstímar Upplýsingar Viðmið Vinnumarkaðurinn Vinnuveitendur Vitni Þjóðréttarlegar skuldbindingar Þóknanir Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar

Aðrar úrlausnir

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1188/2012 dags. 12. nóvember 2012

16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 20. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 42. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 4. mgr. 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 58. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 5. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 68. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 Aðalkröfur Aðstöðumunur Afleiðingar Aldurstengdar örorkuuppbætur Almanaksár Almannatryggingar Almenni löggjafinn Alþingi Atvinnurekendur Aukinn kostnaður Ábyrgð Áhættur Ákvarðanir Álitsgerðir Álit umboðsmanns Alþingis Barnalífeyrir Biðtími Bifreiðar Bótafjárhæðir Bótagreiðslur Bótaréttur Bótaþegar Byggingar Bætur Börn Dómaframkvæmd Dómstólar Dómtökur Eðli máls Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einhleypir Einkamál Einstaklingar Ellilífeyrir Ellilífeyrisþegar Endurgreiðslur Erlendir ríkisborgarar Evrópa Evrópusambandið Fatlað fólk Félagsleg aðstoð Félagsþjónustur Fjárhagsaðstoð Fjárhæðir Fjárlög Fjármunir Fjölskyldur Flutningar Foreldrar Framfærendur Framfærsluskylda Frádráttur Frumvarp til stjórnskipunarlaga Fullorðnir Fötlun Garðabær Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Háskólar Háskóli Íslands Heimili Heimilisuppbætur Héraðsdómarar Héraðsdómslögmenn Héraðsdómur Reykjavíkur Hjón Hjúskapur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Húsnæði Hæstaréttardómar Iðgjöld Innflytjendur Innheimta skatta Íbúðarhúsnæði Íslenska ríkið Íslenskir ríkisborgarar Íslenskt ríkisfang Íslenskur ríkisborgararéttur Ívilnandi Jafnrétti Jafnræði Jafnræðisreglan Kröfugerðir Kröfur Kynferði Kynþættir Kærumál Lagaákvæði Lagaheimildir Lagareglur Lagastoð Laun Launagreiðendur Lágmarksfjárhæðir Lágmarkslaun Lágmarksréttindi Leigjendur Leigubifreiðar Litarhættir Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Lífeyrisréttindi Lífeyrissjóðir Lífeyristryggingar Lífsafkoma Lyf Lýðræðisþjóðfélag Lýðveldi Lögfestingar Löggjafinn Löggjöf Lögheimili Lögmenn Lögmæti Lögmæt markmið Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um húsaleigubætur, nr. 138/1997 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lsl.), nr. 129/1997 Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003 Lög um tryggingagjald, nr. 113/1990 Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 Maki Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Meðalhóf Meðalhófsreglan Meginreglur Menntun Mismunun Mótmæli Neytendasamtökin Ólögmæti Pro rata Ráðuneyti Reglugerðir Réttarstaða Réttindatími Réttindi Ríkisborgarar Ríkisborgararéttur Ríkisfang Ríkissjóður Sambúð Sameinuðu þjóðirnar Samfélagið Samgöngur Samningar Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks Samræmi Sett lög Sérfræðingar Sérreglur Sjóðfélagar Sjónarmið Sjúkdómar Sjúkratryggðir Sjúkratryggingar Sjúkratryggingar Íslands Sjúkraþjálfun Skattar Skoðanir Skortur á lagastoð Skuldbindingar Skyldur Skyldutryggingar Starfsemi Starfsgeta Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnmálaleg réttindi Stjórnskipun Stjórnskipunarlög Stjórnsýsluframkvæmd Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnvaldsákvörðun Stjórnvöld Styrkir Sveitarfélög Sýkna Sönnunarbyrði Takmarkanir á mannréttindum Tekjur Tekjutap Tekjutryggingar Tímamörk Tryggingagjald Tryggingar Tryggingaréttindi Tryggingarvernd Tryggingastofnun ríkisins Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsóknir Umsýsla Umsækjendur Upphafstímar Upplýsingar Úrskurðaraðilar Úrskurðarnefndir Úrskurðir Útgjöld Útlendingar Vanreifun Varakröfur Varanlegur miski Varanleg örorka Velferð Velferðarráðherra Vinnumarkaðurinn Vinnuveitendur Virðisaukaskattur XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Yfirlýsingar Yfirvöld Þjóðerni Þjóðskrá Þjónusta Þóknanir Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4192/2012 dags. 21. desember 2015

114. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 24. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 22. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 24. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 4. mgr. 114. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 69. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 70. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 8. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Aðalkröfur Afborganir Aldurstengdar örorkuuppbætur Almannatryggingar Alþingi Auglýsingar Ákvarðanir Bifreiðar Bótagreiðslur Bótaréttur Breytingar á lögum Bætur C-deild Stjórnartíðinda Dómkröfur Dómstólar Dómsvald Dómtökur Dráttarvextir Eignarréttur Eignir Einstaklingar Evrópa Félagsleg aðstoð Fjárhagsaðstoð Fjárhæðir Fjárkröfur Fjárlög Fjármunir Fjármögnun Fjárstjórnarvald Fjölskyldur Gildistímar Gildistökur Greiðsludagur Greiðslur Grundvallarreglur Grunnviðmið Gögn Hafnir Hagsmunir Heilbrigðisþjónusta Heimili Heimilisuppbætur Héraðsdómur Reykjavíkur Hið opinbera Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Húsnæði Hæstaréttardómar III. kafli laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 Innanríkisráðuneytið Íslenska ríkið Jafnrétti Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kjarasamningar Kröfugerðir Kröfur Lagaákvæði Lagaheimildir Lagarök Lagasetning Lagasetningarvald Lagastoð Lágmarksréttindi Lán Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Löggjafinn Lögmenn Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um breytingu á lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, nr. 51/2011 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um Ábyrgðasjóð launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof, lögum um málefni aldraðra og lögum um húsnæðismál, með síðari breytingum, nr. 120/2009 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, nr. 164/2010 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Málavextir Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Meðalhófsreglan Mótmæli Ólögmæti Ráðherrar Reglugerðir Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Ríkisstjórn Rökstuðningur Sambærileg tilvik Samfélagið Samningar Samræmi Samsömun Samþykki Sett lög Sjónarmið Skaðabótaréttur Skattframtöl Skoðanir Skuldbindingar Skyldur Slys Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnvaldsfyrirmæli Stjórnvöld Sveitarfélög Sýkna Sök Tekjur Tekjutryggingar Tryggingar Tryggingastofnun ríkisins Umboð Upplýsingar Úrskurðir Útgjöld Valdframsöl Valdmörk Varakröfur Verðbætur Verðtryggingar Vextir Viðmið Vísitölur Vísitölur neysluverðs Þjóðréttarlegar skuldbindingar Þjóðréttarsamningar Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar Örorkumat Örorkustig
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-125/2015 dags. 7. apríl 2016

130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 14. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 14. gr. laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015, nr. 125/2014 15. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 17. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 18. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 19. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 19. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 5. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 1. mgr. 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 27. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 29. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 2. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 30. gr. laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015, nr. 125/2014 3. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 5. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 5. mgr. 17. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Aðalkröfur Allsherjarréttur Almannahagsmunir Almenningsþörf Almennur réttur Alþingi Alþjóðlegar skuldbindingar Atvinnuleitendur Atvinnuleysisbætur Atvinnuleysistryggingar Atvinnuleysistryggingasjóður Atvinnulíf Ákvarðanir Bótagreiðslur Bótaleysi Bótaréttur Bótaþegar Breytingar á lögum Bætur d-liður 1. mgr. 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Dómkröfur Dómsmál Dómstólar Dómtökur Eðli máls Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einkamál Einstaklingar Ellilífeyrir Endurgjald Evrópa Fasteignir Félagsmenn Félagsþjónustur Fjárhagsaðstoð Fjárkröfur Fjárlagafrumvörp Fjárlög Fjármunir Fjárstjórnarvald Fjölskyldur Formenn Forseti Íslands Frávísun mála frá dómi Fyrirvarar Gagnagrunnar Gildissvið Gildistökur Gjalddagar Greiðslur Gögn Hagsmunasamtök Hagsmunir Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands Íslenska ríkið Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kröfur Kröfuréttindi Lagafrumvörp Lagafyrirmæli Lagareglur Lagarök Lagasetning Lagastoð Laun Launagreiðendur Launamenn Launþegar Lausafé Lífeyrisréttindi Löggjafarvald Löggjafinn Löggjöf Lögmæti Lögmæt markmið Lögskýringargögn Lög um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um tryggingagjald, nr. 113/1990 Lög um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015, nr. 125/2014 Lögvarðir hagsmunir Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Meðalhóf Meðalhófsreglan Meginreglur Mótmæli Opinber þjónusta Ólögmæti Réttarstaða Réttaröryggi Réttindi Réttmætar væntingar Ríkisreikningur Ríkissjóður Ríkisstjórn Sambærileg tilvik Sameinuðu þjóðirnar Samfélagið Samningar Samræmi Sjónarmið Skuldbindingar Skyldur Stefnandi (dómsmál) Stéttarfélög Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnskipulegt gildi Stjórnskipun Stjórnsýsluframkvæmd Stjórnsýsluréttur Sveitarfélög Sýkna Sök Sönnunarbyrði Tekjur Tekjuöflun Tryggingagjald Tryggingar Tryggingaréttindi Umboð Umsóknir Upplýsingar Úrskurðir Útgjöld Varakröfur Varnarþing Velferð Vextir Viðtöl Vinnumarkaðurinn Vinnumálastofnun XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Yfirumsjón Þjónusta Þjónustusamningar Þóknanir Örorka
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2174/2017 dags. 4. júlí 2018

19. gr. laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006 20. gr. breytingarlaga nr. 158/2007 8. gr. laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006 Almenni löggjafinn Ákvarðanir Barnasáttmálinn Breytingar á lögum Börn Dómaframkvæmd Dómarar Dómsmál Dómstólar Dómtökur Einkaaðilar Einstaklingar Evrópa Faðir Fatlað fólk Félagsleg aðstoð Félagsleg réttindi Fjárhagslegir hagsmunir Fjárkröfur Fjölskyldur Fordæmi Foreldrar Forráðamenn Frávísun mála frá dómi Fötlun Gildissvið Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Hafnir Hagsmunir Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hið opinbera Hrd. 145/2017 dags. 8. mars 2018 (Sjúkratryggingar Íslands) Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 595/2015 dags. 2. júní 2016 Hæstaréttardómar Íslenska ríkið Jafnrétti Jafnræðisreglan Kröfugerðir Kröfur Kynferði Lagaákvæði Lagagildi Lágmarksréttindi Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lög um breytingu á lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006, nr. 158/2007 Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006 Lögvarðir hagsmunir Mannréttindi Málefnaleg sjónarmið Málskostnaður Mismunun Norrænn réttur Opinbert vald Réttaráhrif Réttindi Ríkisborgararéttur Ríkissjóður Ríkisvald Sameinuðu þjóðirnar Samningar Samræmi Sjónarmið Sjúkdómar Skoðanir Skuldbindingar Skyldur Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnvöld Sýkna Tekjutengingar Tímamörk Tryggingar Tryggingastofnun ríkisins Umsóknir Úrskurðarnefndir Úrskurðir Velferð Viðmið Vinnumarkaðurinn Þjóðréttarsamningar Örorka
Lrú. 672/2018 dags. 15. febrúar 2019[HTML]

161. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 16. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 19. gr. laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006 20. gr. breytingarlaga nr. 158/2007 22. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 2. mgr. 161. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 8. gr. laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006 Almenni löggjafinn Áfrýjendur Ákvarðanir Barnasáttmálinn Breytingar á lögum Börn Dómaframkvæmd Dómkröfur Dómsmál Dómstólar Dómtökur Efndir Einkaaðilar Einkamál Einstaklingar Evrópa Faðir Fatlað fólk Félagsleg aðstoð Félagsleg réttindi Fjárhagslegir hagsmunir Fjárkröfur Fjölskyldur Fordæmi Foreldrar Forráðamenn Frávísun mála frá dómi Fyrningar Fyrningarfrestir Fötlun Gildissvið Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Hafnir Hagsmunir Heimili Héraðsdómarar Hið opinbera Hrd. 145/2017 dags. 8. mars 2018 (Sjúkratryggingar Íslands) Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttardómar Íslenska ríkið Jafnrétti Jafnræðisreglan Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Kynferði Lagaákvæði Lagagildi Landsréttardómarar Lágmarksréttindi Lykilorð Lægra sett stjórnvöld Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lög um breytingu á lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006, nr. 158/2007 Lög um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lögvarðir hagsmunir Mannréttindi Málefnaleg sjónarmið Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Mismunun Norrænn réttur Opinbert vald Ólögmæti Réttaráhrif Réttindi Ríkisborgararéttur Ríkissjóður Ríkisvald Sameinuðu þjóðirnar Samningar Samræmi Sjónarmið Sjúkdómar Skip Skoðanir Skuldbindingar Skyldur Stefnandi (dómsmál) Stefnubirtingar Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 Stjórnarskrá Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnvöld Sýkna Tekjutengingar Tímamörk Tryggingastofnun ríkisins Umsóknir Uppkvaðningar dóma Úrskurðarnefndir Úrskurðir Velferð Viðmið Vinnumarkaðurinn Þjóðréttarsamningar Örorka
Lrd. 260/2019 dags. 20. desember 2019[HTML]

11. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011 1. mgr. 1. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011 1. mgr. 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 1. mgr. 46. gr. hjúskaparlaga, nr. 31/1993 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 2. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 2. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 2. mgr. 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 46. gr. hjúskaparlaga, nr. 31/1993 47. gr. hjúskaparlaga, nr. 31/1993 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Aldurstengdar örorkuuppbætur Almannatryggingar Almenni löggjafinn Annmarkar Ábyrgð Áfrýjendur Áfrýjunarleyfi Ákvarðanir Bætur Börn Dómaframkvæmd Dómkröfur Dómtökur Dráttarvextir Eignir Einstaklingar Einstaklingsbundinn réttur Evrópa Félagsleg aðstoð Félagsþjónustur Félög Fjárhagsaðstoð Fjárhagsáætlanir Fjárhæðir Fjárkröfur Fjölskyldur Framfærsluskylda Frádráttur Frávísun mála frá dómi Frelsi Greiðsludagur Greiðslur Grundvallarmannréttindi Grundvallarreglur Gögn Hafnir Hagsmunir Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hjón Hjúskaparlög, nr. 31/1993 Hjúskapur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hæstaréttardómar Íslenskur landsréttur Jafnrétti Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjórnarskrár Íslands Kröfugerðir Kröfur Kynferði Kynþættir Lagafrumvörp Lagaheimildir Lagarök Lagaskylda Lagastoð Landsréttardómarar Lágmarksréttindi Lykilorð Lýðveldi Lögbundið mat Löggjafinn Löggjöf Lögmenn Lögmætisreglan Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Maki Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Markmiðsákvæði Málatilbúnaður Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Meðalhóf Meðalhófsreglan Meginreglur Ólögmæti Reykjavíkurborg Réttindi Rökstuðningur Sambúð Samræmi Samþykki Sjálfræði Sjálfstæði sveitarfélaga Sjálfstæð stjórnvöld Sjónarmið Skyldubundið mat Skyldur Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnskipunarréttur Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Stjórnvaldsákvörðun Stjórnvöld Sveitarfélög Sveitarstjórnarlög, nr. 138/2011 Sveitarstjórnir Sýkna Tekjur Tekjutryggingar Tryggingastofnun ríkisins Umsóknir Umsækjendur Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála Úrskurðarnefndir Úrskurðir Útgjöld Varakröfur Velferð Verðmæti Verðtryggingar Vextir Viðmið VI. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Vísitölur Vísitölur neysluverðs Þjónusta Ætlan löggjafans við lagasetningu Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5333/2019 dags. 24. júní 2021

111. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 112. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 12. gr. breytingarlaga nr. 120/2009 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 14. gr. breytingarlaga nr. 116/2016 15. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 19. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. gr. breytingarlaga nr. 127/2020 1. gr. breytingarlaga nr. 97/2019 1. mgr. 19. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 24. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 1. mgr. 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 24. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 26. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 2. gr. breytingarlaga nr. 75/2020 2. mgr. 111. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 2. mgr. 9. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 4. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 5. mgr. 112. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 5. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 6. gr. breytingarlaga nr. 116/2016 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 9. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Aðalkröfur Aðalmeðferð Afleiðingar Aldurstengdar örorkuuppbætur Almannatryggingar Almenni löggjafinn Almenn lög Alþingi Annmarkar Atvinnutekjur Ábyrgð Ákvarðanir Álitsgerðir Bifreiðar Bótaábyrgð Bótagreiðslur Bótaréttur Bótaskylda Bótaþegar Breytingar á lögum Bætur Dómarar Dómkröfur Dómsmál Dómstólar Dráttarvextir Eðli máls Efndir Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einkamál Einstaklingar Ellilífeyrir Ellilífeyrisþegar Endurhæfing Endurhæfingarlífeyrir Evrópa Félagsleg aðstoð Félagsmenn Félög Fjárhæðir Fjárlagafrumvörp Fjárlög Fjárstjórnarvald Frádráttur Frávísun mála frá dómi Fyrningar Gildistökur Greiðsludagur Greiðslur Greiðsluskylda Grundvallarreglur Gögn Hafnir Hagsmunagæsla Hagsmunir Háttsemi Heimili Heimilisuppbætur Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 223/2016 dags. 9. febrúar 2017 Hæstaréttardómar Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Lagaákvæði Lagafrumvörp Lagarök Lagasetning Lágmarksfjárhæðir Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Lífeyrisréttindi Lífeyrissjóðir Lögfestingar Lögfræði Löggjafarvald Löggjafinn Lögmenn Lögmæt markmið Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um Ábyrgðasjóð launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof, lögum um málefni aldraðra og lögum um húsnæðismál, með síðari breytingum, nr. 120/2009 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra, með síðari breytingum (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.), nr. 116/2016 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (hálfur lífeyrir), nr. 75/2020 Lög um breytingu á lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar (framfærsluuppbót og eingreiðsla), nr. 127/2020 Lög um breytingu á lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar (framfærsluuppbót og meðferð atvinnutekna), nr. 97/2019 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lögvarðir hagsmunir Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Málavextir Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Málsóknir Meðalhóf Meingerð Mismunun Nefndarálit Ólögmætar meingerðir Ólögmæti Rannsóknir Ráðherrar Reglugerðir Réttarreglur Réttarsamband Réttarstaða Réttindi Réttlæti Ríkissjóður Rökstuðningur Sakarefni Sakarreglan Saknæmi Sambærileg tilvik Samningar Samræmi Sett lög Sjónarmið Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótaréttur Skaðabótaskylda Skaðabætur Skaðaverk Skattskylda Skoðanir Skyldur Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnvöld Sýkna Sök Tekjur Tekjutryggingar Tímamörk Tjón Tryggingastofnun ríkisins Úrskurðir Valdheimildir Valdmörk Vanreifun Varakröfur Vextir Viðmið Vilji löggjafans Vitni Æra Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar Örorkumat Öryrkjabandalag Íslands
Lrd. 536/2020 dags. 1. október 2021[HTML]

13. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 14. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 1. mgr. 14. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 1. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 2. mgr. 14. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 2. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 3. mgr. 5. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 4. mgr. 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 4. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 5. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 5. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Aðildarríki Afi Aflahæfi Afleidd löggjöf Aldurstengdar örorkuuppbætur Almanaksár Almannatryggingar Almenni löggjafinn Almenn lög Alþingi Áfrýjendur Áfrýjunarleyfi Ákvarðanir Bótagreiðslur Bótaréttur Bótaþegar Breytingar á lögum Bætur Börn Dómaframkvæmd Dómkröfur Dómsátt Dómstólar Dómsættir Eignir Einstaklingar Ellilífeyrir Ellilífeyrisaldur Ellilífeyrisþegar Endurhæfing Endurhæfingarlífeyrir Evrópa Evrópska efnahagssvæðið Evrópuréttur (fræðasvið) Fatlað fólk Félagsleg aðstoð Félög Fjárhæðir Fjárkröfur Fjárlög Forsetaúrskurður um sendiráð, fastanefndir hjá alþjóðastofnunum og sendiræðisskrifstofur, nr. 90/2007 Frádráttur Gildistökur Gjafir Greiðslur Grundvallarmannréttindi Hefð Heimili Heimilisuppbætur Héraðsdómur Reykjavíkur Hjón Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 61/2013 dags. 13. júní 2013 (Bótaréttur og búsetuskilyrði) Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands III. kafli laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 Íslenska ríkið Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Kröfur Kynferði Kynþættir Lagaákvæði Lagabálkar Lagaheimildir Lagarök Lagastoð Landsréttardómarar Lágmarksfjárhæðir Lágmarksréttindi Leiga Litarhættir Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Lífeyristryggingar Lykilorð Lýðveldi Lögfestingar Löggjafinn Löggjöf Lögheimili Lögmenn Lögmæti Lögmætisreglan Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um Ábyrgðasjóð launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof, lögum um málefni aldraðra og lögum um húsnæðismál, með síðari breytingum, nr. 120/2009 Lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993 Lög um félagslega aðstoð, nr. 118/1993 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Mannréttindi Málavextir Málefnaleg sjónarmið Málsaðilar Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Mismunun Ólögmæti Ráðherrar Ráðuneyti Reglugerðir Réttindi Réttlæti Ríkissjóður Sameinuðu þjóðirnar Samningar Samræmi Sjónarmið Skattar Skattskylda Skortur á lagastoð Skyldur Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipun Stjórnsýsla Stjórnsýsluréttur Stjórnvöld Styrkir Sýkna Sök Sönnunarfærslur Tekjur Tekjutryggingar Tryggingar Tryggingastofnun ríkisins Túlkun lagaákvæða Umboðsmaður Alþingis Umboðsmenn Umsóknir Umsækjendur Úrskurðir Velferð Venjur Verðtryggingar Vextir Viðbótargreiðslur Viðmið Virðisaukaskattur Þingfestingar Þóknanir Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar
Lrú. 450/2021 dags. 9. nóvember 2021[HTML]

100. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 104. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 111. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 112. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 12. gr. breytingarlaga nr. 120/2009 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 143. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 14. gr. breytingarlaga nr. 116/2016 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 19. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. gr. breytingarlaga nr. 127/2020 1. gr. breytingarlaga nr. 97/2019 1. mgr. 100. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 19. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 24. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 1. mgr. 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 24. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 26. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 2. gr. breytingarlaga nr. 75/2020 2. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 2. mgr. 111. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 143. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 2. mgr. 9. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 100. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 4. mgr. 100. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 4. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 5. mgr. 112. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 5. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 6. gr. breytingarlaga nr. 116/2016 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 6. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 9. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Aðalkröfur Aðalmeðferð Aðildarfélög Afleiðingar Aldurstengdar örorkuuppbætur Almannatryggingar Almenni löggjafinn Almenn lög Alþingi Andlegt atgervi Annmarkar Atvinnutekjur Ábyrgð Ákvarðanir Álitsgerðir Ársskýrslur Bifreiðar Bótaábyrgð Bótagreiðslur Bótaréttur Bótaskylda Bótaþegar Breytingar á lögum Bætur Dómaframkvæmd Dómarar Dómkröfur Dómsmál Dómstólar Dómsvald Dómtökur Dráttarvextir Eðli máls Efndir Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einkamál Einstaklingar Ellilífeyrir Ellilífeyrisþegar Endurgreiðslur Endurhæfingarlífeyrir Evrópa Fatlað fólk Félagsleg aðstoð Félagsmenn Félög Fjárhæðir Fjárlagafrumvörp Fjárlög Fjárstjórnarvald Flutningar Frádráttur Frávísun mála frá dómi Frumkvæðisréttur Fyrningar Gildistökur Greiðsludagur Greiðslur Greiðsluskylda Grundvallarreglur Gögn Hafnir Hagsmunagæsla Hagsmunir Háttsemi Heimili Heimilisuppbætur Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hjúskapur Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 223/2016 dags. 9. febrúar 2017 Hrd. 29/2021 dags. 28. júní 2021 Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Kæruheimildir Kærumál Kærumálskostnaður Lagaákvæði Lagafrumvörp Lagareglur Lagarök Lagasetning Landsréttardómarar Lágmarksfjárhæðir Lágmarksréttindi Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Lífeyrisréttindi Lífeyrissjóðir Lykilorð Lögfestingar Lögfræði Löggjafarvald Löggjafinn Löggjöf Lögmenn Lögmæt markmið Lögsaga Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um Ábyrgðasjóð launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof, lögum um málefni aldraðra og lögum um húsnæðismál, með síðari breytingum, nr. 120/2009 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra, með síðari breytingum (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.), nr. 116/2016 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (hálfur lífeyrir), nr. 75/2020 Lög um breytingu á lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar (framfærsluuppbót og eingreiðsla), nr. 127/2020 Lög um breytingu á lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar (framfærsluuppbót og meðferð atvinnutekna), nr. 97/2019 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lögvarðir hagsmunir Maki Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Málavextir Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Málsóknir Meðalhóf Meginreglur Meingerð Mismunun Nefndarálit Opinberir aðilar Ólögmætar meingerðir Ólögmæti Rannsóknir Ráðherrar Reglugerðir Réttaráhrif Réttarreglur Réttarsamband Réttarstaða Réttindi Réttlát málsmeðferð Réttlæti Ríkissjóður Rökstuðningur Sakarefni Sakarreglan Saknæmi Sambærileg tilvik Samfélagið Samningar Samræmi Sett lög Sjónarmið Sjúkdómar Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótaréttur Skaðabótaskylda Skaðabætur Skaðaverk Skattskylda Skoðanir Skyldur Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnskipunarlög Stjórnvöld Sýkna Sök Tekjur Tekjutryggingar Tímamörk Tjón Tryggingastofnun ríkisins Upplýsingar Úrskurðir Valdbærni Valdheimildir Valdmörk Vanreifun Varakröfur Varnaraðilar Venjur Vextir Viðmið Vilji löggjafans Vitni Þingbækur Æra Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar Örorkumat Öryrkjabandalag Íslands
Lrd. 559/2021 dags. 2. desember 2022[HTML]

111. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 112. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 12. gr. breytingarlaga nr. 120/2009 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 14. gr. breytingarlaga nr. 116/2016 15. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 16. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 18. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 19. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. gr. breytingarlaga nr. 127/2020 1. gr. breytingarlaga nr. 97/2019 1. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 19. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 1. mgr. 24. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 1. mgr. 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 24. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 26. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993 2. gr. breytingarlaga nr. 75/2020 2. mgr. 111. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 23. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 2. mgr. 9. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 4. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 5. mgr. 112. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 5. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 6. gr. breytingarlaga nr. 116/2016 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 80. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 9. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Aðalkröfur Aðalmeðferð Afi Afleiðingar Aldurstengdar örorkuuppbætur Almannatryggingar Almenni löggjafinn Almenn lög Alþingi Annmarkar Atvinnuleysistryggingar Atvinnutekjur Atvinnuþátttaka Ábyrgð Áfrýjendur Áfrýjunarleyfi Ákvarðanir Álitsgerðir Bifreiðar Bótaábyrgð Bótagreiðslur Bótaréttur Bótaskylda Bótaþegar Breytingar á lögum Bætur Dómaframkvæmd Dómarar Dómkröfur Dómsmál Dómstólar Dráttarvextir Eðli máls Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einkamál Einstaklingar Ellilífeyrir Ellilífeyrisþegar Endurgreiðslur Endurhæfing Endurhæfingarlífeyrir Evrópa Félagsleg aðstoð Félagsmenn Félagsþjónustur Félög Fjárhæðir Fjárlagafrumvörp Fjárlög Fjárstjórnarvald Frádráttur Frávísun mála frá dómi Fyrningar Gildistökur Greiðsludagur Greiðslur Greiðsluskylda Grundvallarreglur Gögn Hafnir Hagsmunagæsla Hagsmunir Háttsemi Heimili Heimilisuppbætur Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hrd. 13/2020 dags. 8. október 2020 Hrd. 2000:4480 nr. 125/2000 (Öryrkjadómur I) Hrd. 223/2016 dags. 9. febrúar 2017 Hæstaréttardómar Ívilnandi Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttindi Lagaákvæði Lagafrumvörp Lagarök Lagasetning Landsréttardómarar Lágmarksfjárhæðir Lágmarksréttindi Lífeyrir Lífeyrisgreiðslur Lífeyrisréttindi Lífeyrissjóðir Lykilorð Lögfestingar Lögfræði Löggjafarvald Löggjafinn Löggjöf Lögmenn Lögmæt markmið Lögskýringargögn Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 Lög um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um Ábyrgðasjóð launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof, lögum um málefni aldraðra og lögum um húsnæðismál, með síðari breytingum, nr. 120/2009 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra, með síðari breytingum (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.), nr. 116/2016 Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (hálfur lífeyrir), nr. 75/2020 Lög um breytingu á lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar (framfærsluuppbót og eingreiðsla), nr. 127/2020 Lög um breytingu á lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar (framfærsluuppbót og meðferð atvinnutekna), nr. 97/2019 Lög um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 Lög um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lsl.), nr. 129/1997 Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 Lögvarðir hagsmunir Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Málavextir Málsaðilar Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Málsóknir Meðalhóf Meingerð Mismunun Nefndarálit Ólögmætar meingerðir Ólögmæti Rannsóknir Ráðherrar Reglugerðir Réttarreglur Réttarsamband Réttarstaða Réttindi Réttlæti Ríkissjóður Ríkisvald Rökstuðningur Sakarefni Sakarreglan Saknæmi Sambærileg tilvik Samræmi Sett lög Sjónarmið Sjúkratryggingar Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 Skaðabótaréttur Skaðabótaskylda Skaðabætur Skaðaverk Skattskylda Skoðanir Skyldur Skyldutryggingar Starfsemi Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnarskrárvernd Stjórnvöld Sveitarfélög Sýkna Sök Sönnunarfærslur Tekjur Tekjutryggingar Tímamörk Tjón Tryggingar Tryggingastofnun ríkisins Úrskurðir Valdheimildir Valdmörk Vanreifun Varakröfur Verðtryggingar Vextir Viðmið Vilji löggjafans Vitni Æra Örorka Örorkulífeyrir Örorkulífeyrisþegar Örorkumat Öryrkjabandalag Íslands