Úrlausnir.is


Merkimiði - Lög um breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum, nr. 44/2009

Síað eftir merkimiðanum „Lög um breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum, nr. 44/2009“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 663/2009 dags. 10. desember 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 664/2009 dags. 10. desember 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 157/2010 dags. 24. mars 2010 (Landsbanki Íslands hf. - Ágreiningsmálameðferð)[HTML] [PDF]


Hrd. 167/2010 dags. 24. mars 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 84/2010 dags. 24. mars 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 162/2010 dags. 16. apríl 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 163/2010 dags. 16. apríl 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 184/2010 dags. 2. júní 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 266/2010 dags. 14. júní 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 331/2010 dags. 18. júní 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 378/2010 dags. 13. ágúst 2010 (Skjöl á erlendu tungumáli - Aðfinnslur)[HTML] [PDF]
Hæstiréttur gerði athugasemdir um að nánast öll skrifleg gögn í málinu voru lögð fram á erlendu máli án þýðinga á íslensku. Hann taldi það vítavert en það var ekki talið duga eitt og sér til þess að vísa málinu frá héraðsdómi.

Hrd. 408/2010 dags. 20. ágúst 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 416/2010 dags. 24. ágúst 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 592/2010 dags. 21. október 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 620/2010 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 726/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 727/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 728/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 729/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 730/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 731/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 732/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 733/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 734/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 735/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 736/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 737/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 738/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 739/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 740/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 741/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 742/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 743/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 770/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 650/2010 dags. 18. janúar 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 638/2010 dags. 24. janúar 2011 (Njála)[HTML] [PDF]
Fjármálafyrirtæki bauð upp á áhættusama gerninga og aðilar gátu tekið þátt í þeim.
Landsbankinn gerði afleiðusamninga við Njálu ehf. og var hinn síðarnefndi ranglega flokkaður sem fagfjárfestir. Njála byggði á því að ekki hefði verið heimilt að flokka fyrirtækið með þeim hætti.

Hæstiréttur féllst á að Landsbankinn hefði ekki átt að flokka Njálu sem slíkan, en hins vegar stóð ekki í lögum að hægt hefði verið að ógilda samning vegna annmarka af þeim toga. Taldi Hæstiréttur að sjónarmið um ógildingu á grundvelli brostinna forsenda ættu ekki við við og hafnaði því einnig ógildingu af þeirri málsástæðu.

Hrd. 709/2010 dags. 1. febrúar 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 21/2011 dags. 8. mars 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 42/2011 dags. 10. mars 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 132/2011 dags. 18. mars 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 133/2011 dags. 18. mars 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 142/2011 dags. 15. apríl 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 77/2011 dags. 23. maí 2011 (skilmálar við afleiðuviðskipti)[HTML] [PDF]


Hrd. 352/2011 dags. 16. júní 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 325/2011 dags. 27. júní 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 379/2011 dags. 7. júlí 2011 (BSI Spain Wealth Management A.V., S.A.)[HTML] [PDF]


Hrd. 372/2011 dags. 25. ágúst 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 376/2011 dags. 2. september 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 397/2011 dags. 2. september 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 479/2011 dags. 19. september 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 276/2011 dags. 28. október 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 277/2011 dags. 28. október 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 300/2011 dags. 28. október 2011 (Neyðarlögin)[HTML] [PDF]


Hrd. 301/2011 dags. 28. október 2011 (Neyðarlögin)[HTML] [PDF]


Hrd. 310/2011 dags. 28. október 2011 (Neyðarlögin)[HTML] [PDF]


Hrd. 311/2011 dags. 28. október 2011 (Neyðarlögin)[HTML] [PDF]


Hrd. 312/2011 dags. 28. október 2011 (Neyðarlögin)[HTML] [PDF]


Hrd. 313/2011 dags. 28. október 2011 (Neyðarlögin)[HTML] [PDF]


Hrd. 314/2011 dags. 28. október 2011 (Neyðarlögin)[HTML] [PDF]


Hrd. 340/2011 dags. 28. október 2011 (Neyðarlögin - FSCS)[HTML] [PDF]
Við hrun fjármálamarkaðarins árið 2008 voru sett svokölluð neyðarlög (nr. 125/2008). Í 6. gr. laganna var bætt við nýju ákvæði í lög um fjármálafyrirtæki er kvað á að „[v]ið skipti á búi fjármálafyrirtækis njóta kröfur vegna innstæðna, samkvæmt lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, rétthæðar skv. 1. mgr. 112. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl.“. Þetta olli ósáttum við slitameðferð Landsbanka Íslands hf. og fór það fyrir dóm.

Einn kröfuhafinn, breskur tryggingarsjóður fyrir viðskiptavini viðurkenndra fjármálafyrirtækja (FSCS), krafðist viðurkenningar á kröfu sem slitastjórnin hafði samþykkt sem forgangskröfu. Aðrir kröfuhafar voru ekki sáttir og báru upp ágreining sinn við slitastjórnina. Slitastjórnin vísaði ágreiningnum til héraðsdóms.

Hæstiréttur viðurkenndi kröfu FSCS um að krafa þeirra skyldi sett í hærri forgang við skipti búsins. Við úrlausnina þurfti Hæstiréttur að meta stjórnskipulegt gildi 6. gr. laga nr. 125/2008. Þar mat hann svo á að aðstæður fjármálamarkaðarins væru slíkar að bæði stjórnvöld og Alþingi töldu ókleift að endurfjármagna bankana með fé úr ríkissjóði svo þeir gætu starfað áfram. Að auki stefndu önnur stærri fjármálafyrirtæki í óefni og var staða þeirra tæp. Með hliðsjón af „þeim mikla og fordæmalausa vanda, sem við var að etja, og þeim skýru markmiðum sem stefnt var að, verður við úrlausn um lögmæti ákvarðana löggjafans að játa honum ríku svigrúmi við mat á því hvaða leiðir skyldu farnar til að bregðast við því flókna og hættulega ástandi sem upp var komið“.

Þegar kom að mögulegu tjóni sóknaraðila vegna lagabreytinganna var litið til þess að Landsbankinn hafði þegar á þessu stigi höfðað nokkur skaðabótamál og riftunarmál en óljóst væri um árangur þeirra málsókna þegar dómurinn var kveðinn upp og því ókleift að vita á þeim tíma hve mikið myndi fást greitt af þeim þegar uppi væri staðið.

Rök Hæstaréttar varðandi breytingar á rétthæð krafna voru í grunni séð þau að allt frá 1974 hafi komið ítrekað fram í löggjöf breytingar á ákvæðum laga um skipun krafna í réttindaröð á þann veg að forgangskröfur hafi verið ýmist rýmkaðar eða þrengdar, sem hefur áhrif á stöðu annarra krafna í hag eða óhag. Með hliðsjón af þessu var ekki fallist á málatilbúnað sóknaraðila um að þeir hafi haft réttmætar væntingar til þess að reglunum yrði ekki breytt þeim í óhag.

Kröfuhafar komu á framfæri málatilbúnaði um að löggjöfin fæli í sér afturvirkar skerðingar á réttindum þeirra. Hæstiréttur mat málatilbúnaðinn á þann veg að breytingarnar sem löggjöfin fól í sér giltu um skipti almennt sem hæfust eftir gildistöku laganna. Löggjöfin mælti ekki fyrir um breytingar á skipan skipta sem væru þegar hafin eða væri þegar lokið. Af þeirri ástæðu hafnaði hann þeirri málsástæðu kröfuhafanna.

Hrd. 341/2011 dags. 28. október 2011 (Neyðarlögin)[HTML] [PDF]


Hrd. 441/2011 dags. 28. nóvember 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 637/2011 dags. 16. desember 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 656/2011 dags. 19. desember 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 383/2011 dags. 20. desember 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 26/2012 dags. 17. janúar 2012[HTML] [PDF]