Úrlausnir.is


Merkimiði - Læknalög, nr. 53/1988

Síað eftir merkimiðanum „Læknalög, nr. 53/1988“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1096/1994 (Þvinguð lyfjagjöf)[HTML] [PDF]
Maður taldi að of mikilli hörku hefði verið beitt við lyfjagjöf sem hann var látinn gangast undir. Einhver skortur var á skráningu atviksins í sjúkraskrá. Umboðsmaður taldi að reyna hefði átt að beita vægari leiðum til að framkvæma lyfjagjöfina.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1141/1994 dags. 18. júlí 1994[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1293/1994 dags. 19. apríl 1995[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1487/1995 dags. 29. ágúst 1996[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1999/1997 dags. 15. júlí 1998[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2063/1997 dags. 8. janúar 1998[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2253/1997 dags. 6. ágúst 1999[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 25/1988 dags. 3. júlí 1989[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2518/1998 dags. 6. ágúst 1999[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3133/2000 dags. 7. mars 2002[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3553/2002 (Landlæknir)[HTML] [PDF]
Landlæknir skrifaði áminningarbréf til læknis vegna brota síðarnefnda á persónuverndarlögum. Umboðsmaður taldi það hafa verið á verksviði persónuverndar að kveða á um brot á þeim lögum og því var landlækni óheimilt að úrskurða um það.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3653/2002 dags. 3. apríl 2003[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4011/2004 dags. 27. apríl 2004[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4203/2004 (Ólæsileg sjúkraskrá - Landlæknir - Afgreiðsla á kvörtun)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4456/2005 (Yfirlæknar á Landsp.)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5515/2008 (Agaviðurlög í fangelsi)[HTML] [PDF]
Töflur fundust á fanga og hélt fanginn fram að um væri að ræða hjartamagnil-töflur. Í forsendum ákvörðunarinnar var ekki tekið fram að innihald taflnanna skipti ekki máli fyrir beitingu agaviðurlaganna enda gerðu gildandi reglur ekki greinarmun á innihaldi taflna í þessu samhengi. Umboðsmaður leit svo á að þá staðreynd hefði átt að nefna í forsendum hennar því það hefði spornað við frekari ágreining síðar um innihald þeirra.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6620/2011 dags. 7. nóvember 2012 (Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6697/2011 dags. 17. apríl 2013[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6767/2011 dags. 15. apríl 2013[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6862/2012 dags. 29. febrúar 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 79/1989[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 895/1993 dags. 6. maí 1994[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9823/2018 dags. 29. nóvember 2019[HTML] [PDF]


Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 1988:1689 nr. 412/1988 [PDF]


Hrd. 1989:28 nr. 5/1989 (Ríkisendurskoðun) [PDF]
Ríkisendurskoðun hafði krafist aðgangs að sjúkraskýrslum ákveðins tímabils í því skyni að sannreyna hvort gjaldskrárreikningar sem nafngreindur heimilislæknir hafði gert og fengið greitt fyrir ættu stoð í skýrslunum. Eingöngu trúnaðarlæknir stofnunarinnar fengi að kynna sér efni skýrslnanna en ekki aðrir starfsmenn stofnunarinnar. Í málinu var vísað til almenns ákvæðis í lögum þar sem stofnunin hefði fengið víðtækar heimildir til þess að kanna gögn er lægju til grundvallar reikningsgerð á hendur ríkinu. Læknirinn mótmælti og krafðist þess að aðgangi stofnunarinnar og trúnaðarlæknisins yrði synjað á grundvelli einkalífsvernd sjúklinganna og leyndarskyldu lækna.

Hæstiréttur taldi í ljósi eðli málsins að aðrir starfsmenn heilbrigðisstofnunarinnar hljóti að hafa vitneskju um gögnin og þar að auki bera reikningarnir með sér að tilteknar aðgerðir hafi verið gerðar. Því væri ekki um að ræða meginbreytingar varðandi leynd gagnanna þó trúnaðarlæknir, sem bundinn væri þagnarskyldu, myndi kynna sér gögnin á vegum Ríkisendurskoðunar að því marki sem krafist var í málinu. Var því lækninum skylt, að mati réttarins, að verða við kröfu Ríkisendurskoðunar um aðgang að gögnunum.

Í ræðu framsögumanns þingnefndar í neðri deild Alþingis, við afgreiðslu frumvarpsins, sagði að viðhorf þingnefndarinnar að til að viðhalda trúnaði við sjúklinga myndi sérstakur trúnaðarlæknir á vegum Ríkisendurskoðunar annast athuganir stofnunarinnar á sjúkragögnum er lægju til grundvallar greiðslum til lækna. Talið er að ræðan hafi haft verulega þýðingu fyrir úrslit málsins í Hæstarétti.

Hrd. 1990:1364 nr. 407/1989 [PDF]


Hrd. 1993:916 nr. 321/1990 [PDF]


Hrd. 1994:2417 nr. 456/1994 [PDF]


Hrd. 1995:167 nr. 312/1992 (Aðgangur að eldri sjúkraskrám) [PDF]


Hrd. 1995:1890 nr. 349/1994 [PDF]


Hrd. 1995:3277 nr. 230/1994 [PDF]


Hrd. 1996:2023 nr. 218/1995 [PDF]


Hrd. 1998:592 nr. 177/1997 [PDF]


Hrd. 1999:445 nr. 281/1998[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:857 nr. 252/1998 (Ævisaga geðlæknis - Sálumessa syndara)[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:3196 nr. 78/1999 (Ristill - Eftirmeðferð)[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:166 nr. 23/1999 (Raddbandalömun)[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:974 nr. 426/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:992 nr. 504/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:2971 nr. 79/2000[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:901 nr. 180/2000 (Læknamistök)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:1245 nr. 257/2000[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:3962 nr. 417/2001 (Gagnagrunnur á heilbrigðissviði)[HTML] [PDF]
Ágreiningur var hvort dóttir látins manns hefði lögvarða hagsmuni af kröfu um að tilteknar upplýsingar um föður sinn færu ekki í gagnagrunn Íslenskrar erfðagreiningar. Hæstiréttur taldi að með því að hægt væri að ráða heilsufarsupplýsingar um hana út frá gögnum um föður sinn, þá hefði hún lögvarða hagsmuni af þeirri úrlausn.

Hrd. 2001:4175 nr. 228/2001[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:28 nr. 315/2001[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:774 nr. 38/2001[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:900 nr. 298/2001 (Samkaup - Verslunarstjóri)[HTML] [PDF]
Verslunarstjóra hafði án fullnægjandi ástæðu verið vikið fyrirvaralaust úr starfi en ekki þótti réttlætanlegt að víkja honum svo skjótt úr starfi. Fallist var á bótakröfu verslunarstjórans, er nam m.a. launum út uppsagnarfrestsins, en hins vegar var sú krafa lækkuð þar sem starfsmaðurinn hafði ekki reynt að leita sér að nýrri vinnu á því tímabili.

Hrd. 2002:3835 nr. 243/2002 (Fylgjulos)[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:913 nr. 462/2002 (Læknaráð)[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:3169 nr. 139/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:4153 nr. 151/2003 (Gagnagrunnur á heilbrigðissviði)[HTML] [PDF]
Á grundvelli skyldna í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar var ekki talið fullnægjandi framkvæmd yfirlýsts markmiðs laga er heimiluðu söfnun ópersónugreinanlegra upplýsinga í gagnagrunn á heilbrigðissviði, að kveða á um ýmiss konar eftirlit með gerð og starfrækslu gagnagrunns opinberra stofnana og nefnda án þess að þær hafi ákveðin og lögmælt viðmið að styðjast í störfum sínum. Þá nægði heldur ekki að fela ráðherra að kveða á um skilmála í rekstrarleyfi né fela öðrum handhöfum opinbers valds að setja eða samþykkja verklagsreglur þess efnis.

Hrd. 2003:4430 nr. 319/2003 (Bæklunarlæknar)[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:4507 nr. 434/2004[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:4745 nr. 199/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:465 nr. 337/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:1916 nr. 432/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 619/2006 dags. 18. október 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 119/2007 dags. 22. nóvember 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 201/2007 dags. 6. desember 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 397/2007 dags. 19. júní 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 442/2008 dags. 12. febrúar 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 50/2006 dags. 19. febrúar 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 505/2011 dags. 8. mars 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 6/2012 dags. 25. október 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 486/2011 dags. 1. nóvember 2012 (Meðgöngueitrun)[HTML] [PDF]


Hrd. 185/2012 dags. 15. nóvember 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 236/2012 dags. 19. desember 2012 (Starfslok fangavarðar)[HTML] [PDF]


Hrd. 463/2014 dags. 26. ágúst 2014[HTML] [PDF]


Hrd. 762/2014 dags. 4. desember 2014[HTML] [PDF]


Hrd. 599/2014 dags. 11. júní 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 297/2015 dags. 10. desember 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 498/2016 dags. 24. maí 2017[HTML] [PDF]


Hrd. 347/2016 dags. 25. janúar 2018[HTML] [PDF]


Aðrar úrlausnir

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Dómur Félagsdóms 1991:439 í máli nr. 5/1991


Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1027/2006 dags. 24. október 2006[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4899/2005 dags. 1. desember 2006[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2183/2006 dags. 21. desember 2006[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7258/2005 dags. 26. febrúar 2007[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3690/2006 dags. 9. mars 2007[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3992/2006 dags. 16. nóvember 2007[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6569/2006 dags. 22. apríl 2008[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3991/2006 dags. 30. desember 2008[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1740/2008 dags. 13. febrúar 2009[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1455/2007 dags. 13. mars 2009[HTML]


Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1343/2009 dags. 6. nóvember 2009[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-55/2009 dags. 25. nóvember 2009[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1035/2009 dags. 25. mars 2010[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11336/2009 dags. 30. ágúst 2010[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-13503/2009 dags. 23. desember 2010[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4426/2010 dags. 25. mars 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6/2010 dags. 19. maí 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6651/2010 dags. 3. júní 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7935/2009 dags. 11. október 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-317/2010 dags. 22. desember 2011[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2961/2010 dags. 18. janúar 2012[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-275/2012 dags. 17. október 2012[HTML]


Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-202/2010 dags. 7. nóvember 2012[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-835/2011 dags. 18. desember 2012[HTML]