Úrlausnir.is


Merkimiði - Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000

Síað eftir merkimiðanum „Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2787/1999 dags. 21. nóvember 2000 (Stöðuveiting)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3091/2000[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3215/2001[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3553/2002 (Landlæknir)[HTML] [PDF]
Landlæknir skrifaði áminningarbréf til læknis vegna brota síðarnefnda á persónuverndarlögum. Umboðsmaður taldi það hafa verið á verksviði persónuverndar að kveða á um brot á þeim lögum og því var landlækni óheimilt að úrskurða um það.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3786/2003 dags. 30. desember 2003[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3820/2003 dags. 29. desember 2003 (Falun Gong)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3955/2003[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4160/2004 dags. 30. desember 2004[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4189/2004 dags. 25. nóvember 2005 (Gjald fyrir útskrift úr ökutækjaskrá)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4450/2005 dags. 13. febrúar 2006[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4771/2006 (Úthlutun byggðakvóta - Skilyrði um peningagreiðslu í kvótasjóð)[HTML] [PDF]
Sveitarfélögum var veitt heimild til að gera samning um byggðakvóta og vildi einn aðilinn fá úthlutaðan slíkan kvóta. Sett var skilyrði um þátttöku í tilteknu samstarfsverkefni.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5142/2007 dags. 9. febrúar 2009[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5466/2008[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5525/2008 dags. 29. september 2010 (Áminning)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5947/2010[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6055/2010 dags. 5. september 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6421/2011 dags. 24. maí 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6436/2011 (Leiðbeinandi tilmæli Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6490/2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6518/2011 dags. 18. febrúar 2013[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6599/2011 dags. 29. september 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6711/2011 dags. 20. desember 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6747/2011 dags. 21. maí 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6750/2011 dags. 12. desember 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7010/2012 dags. 31. maí 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7070/2012 (Birting upplýsinga)[HTML] [PDF]
Samskipti Innheimtustofnunar sveitarfélaga við tiltekin samtök voru birt á vefsíðu stjórnvaldsins. Ekki var tekið út það sem ekki skipti máli og bætti stofnunin við leiðréttingum. Umboðsmaður taldi þennan háttinn vera til þess fallinn að gera lítið úr samtökunum.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7094/2012 dags. 31. október 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7166/2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 8543/2015 (Framsending til stéttarfélags)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 8735/2015[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9248/2017 dags. 25. júlí 2018[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9524/2017 dags. 7. maí 2018[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9897/2018 dags. 30. janúar 2020[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9991/2019 dags. 23. janúar 2020[HTML] [PDF]


Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 2001:2347 nr. 193/2001 (Margmiðlun-Internet ehf.)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:3962 nr. 417/2001 (Gagnagrunnur á heilbrigðissviði)[HTML] [PDF]
Ágreiningur var hvort dóttir látins manns hefði lögvarða hagsmuni af kröfu um að tilteknar upplýsingar um föður sinn færu ekki í gagnagrunn Íslenskrar erfðagreiningar. Hæstiréttur taldi að með því að hægt væri að ráða heilsufarsupplýsingar um hana út frá gögnum um föður sinn, þá hefði hún lögvarða hagsmuni af þeirri úrlausn.

Hrd. 2002:1639 nr. 177/2002 (Húsleit hjá olíufélögum - Samkeppnisstofnun - Tölvupóstur)[HTML] [PDF]
Deilt um í málinu hvort rétt hefði að afrita öll þau gögn sem haldlögð voru í stað þess að afrita eingöngu þau sem talin höfðu hafa sönnunargildi.

Hrd. 2002:1652 nr. 178/2002 (Húsleit hjá olíufélögum)[HTML] [PDF]
Deilt um í málinu hvort rétt hefði að afrita öll þau gögn sem haldlögð voru í stað þess að afrita eingöngu þau sem talin höfðu hafa sönnunargildi.

Hrd. 2002:1941 nr. 218/2002 (Í skóm drekans)[HTML] [PDF]
Þátttaka keppenda í fegurðarsamkeppni var tekin upp án vitneskju þeirra. Myndbönd voru lögð fram í héraði en skoðun þeirra takmörkuð við dómendur í málinu. Hæstiréttur taldi þetta brjóta gegn þeirri grundvallarreglu einkamálaréttarfars um að jafnræðis skuli gæta um rétt málsaðila til að kynna sér og tjá sig um sönnunargögn gagnaðila síns.

Hrd. 2002:2657 nr. 373/2002 (Aðgangur að skrá yfir stofnfjáreigendur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:4153 nr. 151/2003 (Gagnagrunnur á heilbrigðissviði)[HTML] [PDF]
Á grundvelli skyldna í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar var ekki talið fullnægjandi framkvæmd yfirlýsts markmiðs laga er heimiluðu söfnun ópersónugreinanlegra upplýsinga í gagnagrunn á heilbrigðissviði, að kveða á um ýmiss konar eftirlit með gerð og starfrækslu gagnagrunns opinberra stofnana og nefnda án þess að þær hafi ákveðin og lögmælt viðmið að styðjast í störfum sínum. Þá nægði heldur ekki að fela ráðherra að kveða á um skilmála í rekstrarleyfi né fela öðrum handhöfum opinbers valds að setja eða samþykkja verklagsreglur þess efnis.

Hrd. 2005:2999 nr. 294/2005 (Sönn íslensk sakamál - Miskabætur)[HTML] [PDF]
Nokkrir aðilar settu fram eina dómkröfu um miskabætur vegna umfjöllunar þáttarins „Sönn sakamál“ sem bæði RÚV og þrotabú framleiðanda þáttarins ættu að greiða, án þess að tiltekið væri að um væri óskipta ábyrgð þeirra að ræða.

Í dómi Hæstaréttar kom fram að skilyrði samlagsaðildar töldust uppfyllt, enda hefðu stefndu í héraði ekki gert kröfu um frávísun á grundvelli heimildarbrestar til aðilasamlags, né af öðrum ástæðum. Þar sem krafa stefnenda fól í sér að bæturnar yrðu dæmdar til þeirra óskiptar, án þess að sá annmarki væri leiðréttur, tók Hæstiréttur undir með héraðsdómi að dómkrafan væri ódómtæk. Var því úrskurður héraðsdóms um ex officio frávísun staðfestur.

Hrd. 2006:2759 nr. 541/2005 (Birting tölvupósta í Fréttablaðinu)[HTML] [PDF]


Hrd. 278/2006 dags. 1. mars 2007 (Bubbi fallinn)[HTML] [PDF]
Bubbi krafðist bóta frá bæði útgefanda og ritstjóra fjölmiðils þar sem hann taldi að umfjöllun fjölmiðilsins hafa vegið að friðhelgi einkalífs hans. Ábyrgðarkerfið sem lögin um prentrétt setti upp kvað á um að hægt væri að krefjast bóta frá útgefandanum eða ritstjóranum. Hæstiréttur túlkaði ákvæðið á þann veg að eingöngu væri hægt að krefjast bótanna frá öðrum þeirra en ekki báðum.

Hrd. 37/2007 dags. 4. október 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 67/2007 dags. 25. október 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 201/2007 dags. 6. desember 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 514/2008 dags. 3. október 2008 (Valitor)[HTML] [PDF]
Skattyfirvöld vildu upplýsingar um alla sem áttu erlend greiðslukort með tiltekinni heimild. Meiri hluti Hæstaréttar taldi lagaákvæðið vera nógu skýrt.

Hrd. 575/2008 dags. 28. maí 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 583/2009 dags. 6. nóvember 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 434/2010 dags. 20. ágúst 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 435/2010 dags. 20. ágúst 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 706/2010 dags. 20. október 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 100/2011 dags. 24. nóvember 2011 (Eiður Smári - Fjármál knattspyrnumanns)[HTML] [PDF]
Eiður Smári (E) höfðaði mál á hendur ritstjórum DV ásamt höfundi greinar þar sem hann teldi að þær umfjallanir væru til þess gerðar að vega að rétti hans til friðhelgis einkalífs.

E taldi að lögjafna bæri ákvæði laga um prentrétt á þann hátt að ákvæðin um ábyrgð á efni ættu einnig við um efni sem birt væru á vefútgáfu blaðsins. Ekki var fallist á slíka lögjöfnun.

Ekki var fallist á að umfjöllunin um fjármál E ættu ekki erindi til almennings þar sem hún væri í samræmi við stöðu þjóðfélagsmála á þeim tíma. Þá var einnig litið til þess að E væri þjóðþekktur knattspyrnumaður sem viki sér ekki undan fjölmiðlaumfjöllun sem slíkur. Hvað umfjallanir um spilafíkn E var að ræða var ekki fallist á að sú umfjöllun bryti í bága við friðhelgi einkalífs E þar sem um væri að ræða endursögn áður birtrar umfjöllunar í erlendum fjölmiðlum og að E hefði sjálfur gert spilafíkn sína að umtalsefni í viðtölum.

Hrd. 248/2011 dags. 19. janúar 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 5/2012 dags. 26. janúar 2012 (Hljóðupptökur - Útburður úr fjöleignarhúsi)[HTML] [PDF]


Hrd. 347/2012 dags. 29. maí 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 505/2012 dags. 27. ágúst 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 552/2012 dags. 9. október 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 18/2013 dags. 22. janúar 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 405/2013 dags. 24. október 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 108/2014 dags. 3. mars 2014[HTML] [PDF]


Hrd. 403/2014 dags. 16. júní 2014 (Lekamálið)[HTML] [PDF]


Hrd. 449/2014 dags. 25. ágúst 2014[HTML] [PDF]


Hrd. 46/2014 dags. 9. október 2014 (Skólastjóri afhendir dagbók)[HTML] [PDF]
Sveitarfélag var sýknað af kröfu um bótaábyrgð. Skólastjóri afhenti ríkissaksóknara dagbók sem stúlka hafði skrifað þar sem innihald bókarinnar voru meðal annars hugrenningar um ætluð kynferðisbrot. Skólastjórinn var síðan dæmdur á grundvelli sakarábyrgðar.

Hrd. 695/2014 dags. 21. maí 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 489/2015 dags. 26. ágúst 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 608/2016 dags. 6. september 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 609/2016 dags. 6. september 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 763/2016 dags. 1. desember 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 278/2016 dags. 26. janúar 2017 (Umboðsmaður skuldara)[HTML] [PDF]
Starfsmaður umboðsmanns skuldara skipti sér af þremur málum fyrrverandi eiginmanns síns. Hæstiréttur taldi að veita hefði átt starfsmanninum áminningu þar sem afskiptin voru ekki það alvarleg að þau réttlættu fyrirvaralausa brottvikningu úr starfi.

Hrd. 544/2016 dags. 11. apríl 2017[HTML] [PDF]


Hrd. 707/2017 dags. 12. desember 2017[HTML] [PDF]


Hrd. 8/2018 dags. 5. júní 2018[HTML] [PDF]


Hrd. 29/2018 dags. 22. mars 2019[HTML] [PDF]


Hrd. 40/2020 dags. 29. apríl 2021[HTML] [PDF]


Hrd. 15/2021 dags. 23. september 2021[HTML]


Hrd. 54/2021 dags. 11. janúar 2022[HTML]


Hrd. 35/2022 dags. 14. desember 2022[HTML]


Aðrar úrlausnir

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6907/2005 dags. 28. mars 2006[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3770/2005 dags. 7. apríl 2006[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6833/2004 dags. 22. maí 2006[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7380/2005 dags. 9. nóvember 2006[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1316/2006 dags. 8. desember 2006[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2183/2006 dags. 21. desember 2006[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7608/2006 dags. 26. október 2007[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7167/2007 dags. 28. júlí 2008[HTML]