Úrlausnir.is


Merkimiði - XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991

Síað eftir merkimiðanum „XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 1993:1498 nr. 309/1993 (Kolviðarnes) [PDF]


Hrd. 1994:1300 nr. 174/1994 [PDF]


Hrd. 1994:2592 nr. 470/1994 [PDF]


Hrd. 1995:46 nr. 7/1995 [PDF]


Hrd. 1995:53 nr. 8/1995 [PDF]


Hrd. 1995:953 nr. 234/1993 [PDF]


Hrd. 1995:1311 nr. 237/1994 [PDF]


Hrd. 1995:1489 nr. 321/1993 [PDF]


Hrd. 1995:2433 nr. 233/1994 [PDF]


Hrd. 1995:2445 nr. 236/1993 (Íslandsbanki - Þrotabú Álafoss) [PDF]


Hrd. 1995:2582 nr. 186/1995 (Tollstjórinn) [PDF]


Hrd. 1995:2630 nr. 368/1995 [PDF]


Hrd. 1996:270 nr. 36/1996 (Saurar) [PDF]


Hrd. 1996:284 nr. 291/1994 [PDF]


Hrd. 1996:489 nr. 23/1995 [PDF]


Hrd. 1996:539 nr. 423/1994 [PDF]


Hrd. 1996:696 nr. 92/1995 (Blikdalur) [PDF]
Hæstiréttur taldi tiltekin ítaksréttindi hafi verið talin glötuð til eilífðarnóns.

Hrd. 1996:858 nr. 309/1994 (Grafarvogssókn) [PDF]
Þrotabú verktakafyrirtækis höfðaði mál gegn Grafarvogssókn og tryggingafélagi og setti fram dómkröfur sínar þannig að Grafarvogssókn bæri að greiða sér fjárhæð og tryggingafélagið yrði að þola dóm í málinu á hendur sókninni.

Hæstiréttur taldi að þar sem engri dómkröfu hefði verið beint að tryggingafélaginu né því stefnt til réttargæslu í málinu, væri rétt að vísa málsókninni gagnvart því ex officio frá héraðsdómi.

Hrd. 1996:892 nr. 410/1994 [PDF]


Hrd. 1996:901 nr. 463/1994 [PDF]


Hrd. 1996:1023 nr. 19/1995 [PDF]


Hrd. 1996:1236 nr. 483/1994 (Aflagrandi 20) [PDF]


Hrd. 1996:1432 nr. 482/1994 [PDF]


Hrd. 1996:1580 nr. 378/1994 [PDF]


Hrd. 1996:1673 nr. 231/1994 (Lóðamörk) [PDF]


Hrd. 1996:1720 nr. 45/1995 [PDF]


Hrd. 1996:1753 nr. 141/1995 [PDF]
Ekki var fallist á að eintak það sem kröfuhafinn hafði undir höndum væri samrit af skuldabréfinu, en í aðdraganda málsins hafði skuldari afhent kröfuhafanum tvö eintök af skuldabréfinu án aðgreiningar um hvort þeirra væri frumritið og hvort þeirra væri samrit þess.

Hrd. 1996:2701 nr. 57/1995 [PDF]


Hrd. 1996:2737 nr. 195/1995 [PDF]


Hrd. 1996:2786 nr. 276/1995 (Langholtsvegur) [PDF]


Hrd. 1996:2987 nr. 330/1995 [PDF]


Hrd. 1996:3093 nr. 351/1995 (Hlíðarbær) [PDF]


Hrd. 1996:3130 nr. 337/1995 (Slys við framkvæmdir á vegum Vegagerðar ríkisins) [PDF]


Hrd. 1996:3169 nr. 307/1995 [PDF]


Hrd. 1996:3277 nr. 417/1995 [PDF]


Hrd. 1996:3309 nr. 306/1995 (Sigluberg hf.) [PDF]


Hrd. 1996:3316 nr. 309/1995 [PDF]


Hrd. 1996:3417 nr. 90/1996 [PDF]


Hrd. 1996:3457 nr. 433/1995 [PDF]


Hrd. 1996:3875 nr. 171/1996 [PDF]


Hrd. 1996:3893 nr. 259/1996 [PDF]


Hrd. 1996:3911 nr. 242/1996 (Range Rover I) [PDF]
Kaupandi hélt því fram að bréfið væri gott enda væri verið að greiða inn á það. Einnig hélt hann því fram að hann hefði greitt á þeirri forsendu að um væri að ræða fullnaðargreiðslu. Hæstiréttur taldi ósannað, gegn andmælum seljanda, að þetta hefði talist vera fullnaðargreiðsla.

Hrd. 1996:3920 nr. 270/1996 (Siglufjarðarapótek) [PDF]


Hrd. 1996:4045 nr. 235/1996 [PDF]


Hrd. 1996:4171 nr. 423/1996 [PDF]


Hrd. 1996:4260 nr. 427/1995 (Jöfnunargjald á franskar kartöflur) [PDF]
Almenn lagaheimild var til staðar til að hækka jöfnunargjaldið á franskar kartöflur. Gjaldið var svo hækkað úr 40% í 190%. Ekki voru talin vera fyrir hendi réttlætanleg sjónarmið um að hækka gjaldið eins mikið og gert var. Íslenska ríkið gat ekki sýnt fram á að vandi við niðurgreiðslur og erlendir markaðir hafi verið sjónarmið sem íslenska ríkið hafi byggt á við beitingu þeirrar heimildar.

Hrd. 1997:86 nr. 317/1995 (Brúttólestir) [PDF]


Hrd. 1997:157 nr. 60/1996 [PDF]


Hrd. 1997:567 nr. 421/1995 [PDF]


Hrd. 1997:591 nr. 156/1996 [PDF]


Hrd. 1997:759 nr. 163/1996 [PDF]


Hrd. 1997:850 nr. 85/1997 [PDF]


Hrd. 1997:939 nr. 304/1996 [PDF]


Hrd. 1997:1008 nr. 255/1996 (Útsendingarstjórar) [PDF]


Hrd. 1997:977 nr. 224/1996 (Fjármögnunarleiga) [PDF]


Hrd. 1997:1065 nr. 355/1996 [PDF]


Hrd. 1997:1106 nr. 119/1997 [PDF]


Hrd. 1997:1447 nr. 334/1996 [PDF]


Hrd. 1997:1630 nr. 228/1996 [PDF]


Hrd. 1997:1641 nr. 229/1996 [PDF]


Hrd. 1997:1651 nr. 352/1996 (Íblöndunarefni) [PDF]


Hrd. 1997:1731 nr. 391/1996 [PDF]


Hrd. 1997:2087 nr. 369/1996 [PDF]


Hrd. 1997:2563 nr. 42/1997 (Reykhóll) [PDF]


Hrd. 1997:2578 nr. 43/1997 [PDF]


Hrd. 1997:2625 nr. 156/1997 (Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma) [PDF]


Hrd. 1997:2742 nr. 32/1997 [PDF]


Hrd. 1997:2773 nr. 457/1996 [PDF]


Hrd. 1997:2816 nr. 157/1997 (Tæknifrjóvgun) [PDF]
Kona fer í tæknifrjóvgun en hafði ekki skriflegt samþykki mannsins. Maðurinn taldi sig ekki vita að konan væri að fara í tæknifrjóvgun og sagðist hafa lagst gegn tæknifrjóvguninni, og vildi því ekki gangast við að vera faðir barnanna, en sá vitnisburður var talinn ótrúverðugur.

Maðurinn var dæmdur faðir barnsins þrátt fyrir skýrt lagaákvæði um að fyrir þurfi að liggja skriflegt samþykki M sökum þátttöku hans í ferlinu.

Hrd. 1997:2862 nr. 2/1997 (Inntak hf.) [PDF]


Hrd. 1997:2894 nr. 474/1996 [PDF]


Hrd. 1997:2939 nr. 427/1996 (Baughús - Viðskeyting vegna framkvæmda) [PDF]


Hrd. 1997:2956 nr. 22/1997 (Skotvopn) [PDF]


Hrd. 1997:3039 nr. 97/1997 (Freyja hf. - Eftirlaunasamningur) [PDF]


Hrd. 1997:3111 nr. 450/1996 [PDF]


Hrd. 1997:3124 nr. 433/1997 [PDF]


Hrd. 1997:3160 nr. 39/1997 [PDF]


Hrd. 1997:3274 nr. 51/1997 (Endurákvörðun skatta) [PDF]


Hrd. 1997:3431 nr. 74/1997 [PDF]


Hrd. 1997:3457 nr. 84/1997 [PDF]


Hrd. 1997:3510 nr. 152/1997 (Teppadómur) [PDF]
Á fékk lánað tvö austurlensk teppi frá teppaverslun. Hann undirritaði yfirlýsingu um að hann væri að fá teppin lánuð í þrjá daga og að hafi teppunum ekki verið skilað innan tólf daga væru komin á viðskipti án afsláttar. Á skilaði ekki teppunum fyrr en löngu eftir að sá frestur var liðinn.

Á krafðist þess að ógilda kaupsamninginn á þeim forsendum að um væri að ræða einhliða skilmála og að fyrirkomulagið væri andstætt góðum viðskiptavenjum (aðallega 36. gr. samningalaga). Ógildingarkröfunni var synjað þar sem áðurgreind lánsskilyrði voru talin vera nægilega skýr, meðal annars þar sem þau komu fram í stóru letri við hliðina á fyrirsögn skjalsins.

Hrd. 1997:3731 nr. 72/1997 [PDF]


Hrd. 1997:3759 nr. 165/1997 [PDF]


Hrd. 1998:347 nr. 13/1998 [PDF]


Hrd. 1998:433 nr. 214/1997 [PDF]


Hrd. 1998:500 nr. 208/1997 (Barnsburðarleyfi) [PDF]


Hrd. 1998:601 nr. 476/1997 (Möðrufell í Eyjafjarðarsveit - Dalabyggð - Röksemdir ráðuneytis) [PDF]


Hrd. 1998:897 nr. 132/1997 [PDF]


Hrd. 1998:1067 nr. 122/1997 [PDF]


Hrd. 1998:1115 nr. 335/1997 [PDF]


Hrd. 1998:1272 nr. 161/1997 [PDF]


Hrd. 1998:1300 nr. 500/1997 [PDF]


Hrd. 1998:1595 nr. 398/1997 (Kælismiðjan Frost) [PDF]


Hrd. 1998:1602 nr. 309/1997 [PDF]


Hrd. 1998:1653 nr. 251/1997 (Uppgreiðsla skuldabréfs - Mistök banka) [PDF]
Skuldabréf gefið út vegna gatnagerðargjalda vegna fasteignar í Reykjavík. Bréfið var vaxtalaust og bankinn látinn innheimta bréfið. Fyrsta afborgun bréfsins var túlkuð sem höfuðstóll og afhent fullnaðarkvittun þegar hún var greidd. Við lok síðustu greiðslunnar var bréfinu aflýst en skuldarinn hafði í raun greitt einvörðungu ⅓ af skuldinni. Skuldarinn lést og spurði ekkja skuldarans bankann hvort þetta væri rétt, sem bankinn játti. Talið var að ekkjan hefði átt að vita af mistökum bankans. Greiðsluseðlarnir voru því ekki skuldbindandi fyrir kröfuhafann.

Hrd. 1998:1694 nr. 153/1998 [PDF]


Hrd. 1998:1705 nr. 254/1997 [PDF]


Hrd. 1998:2049 nr. 370/1997 [PDF]


Hrd. 1998:2187 nr. 247/1997 (Lækjarás 34c, riftun, skuldir) [PDF]


Hrd. 1998:2270 nr. 218/1998 [PDF]


Hrd. 1998:2528 nr. 418/1997 (Sjálfstæði dómarafulltrúa og 6. gr. MSE) [PDF]
Mál hafði verið dæmt af dómarafulltrúa í héraði sem var svo talin vera andstæð stjórnarskrá. Málsaðilinn höfðaði skaðabótamál vegna aukins málskostnaðar og var fallist á bótaskyldu vegna þessa, þrátt fyrir að slíkt fyrirkomulag hafi tíðkast lengi vel.

Hrd. 1998:2573 nr. 239/1998 [PDF]


Hrd. 1998:2884 nr. 522/1997 [PDF]


Hrd. 1998:2902 nr. 499/1997 [PDF]


Hrd. 1998:2913 nr. 436/1997 [PDF]


Hrd. 1998:3144 nr. 392/1998 [PDF]


Hrd. 1998:3156 nr. 34/1998 (Jónsbókarréttur - Hella) [PDF]


Hrd. 1998:3164 nr. 19/1998 [PDF]