Úrlausnir.is


Merkimiði - Sérfræðingar

RSS-streymi merkimiðans

Athugið að taka ekki þessum listum sem tæmandi.

Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Hrd. 1931:138 nr. 107/1930 [PDF]

Hrd. 1932:423 nr. 40/1931 [PDF]

Hrd. 1933:529 nr. 189/1932 [PDF]

Hrd. 1933:536 nr. 190/1932 [PDF]

Hrd. 1935:48 nr. 26/1934 [PDF]

Hrd. 1937:17 nr. 81/1936 (Sumarhúsið „Vogar“) [PDF]

Hrd. 1937:183 nr. 34/1936 [PDF]

Hrd. 1937:273 nr. 128/1936 [PDF]

Hrd. 1938:621 nr. 27/1938 [PDF]

Hrd. 1939:124 nr. 75/1938 [PDF]

Hrd. 1940:115 nr. 91/1937 [PDF]

Hrd. 1940:313 nr. 121/1939 [PDF]

Hrd. 1940:345 nr. 46/1940 [PDF]

Hrd. 1940:434 nr. 82/1940 [PDF]

Hrd. 1943:233 nr. 113/1942 [PDF]

Hrd. 1944:11 nr. 93/1943 [PDF]

Hrd. 1944:325 nr. 80/1944 [PDF]

Hrd. 1945:444 nr. 126/1944 [PDF]

Hrd. 1945:460 nr. 99/1945 [PDF]

Hrd. 1946:226 nr. 144/1945 [PDF]

Hrd. 1948:160 kærumálið nr. 1/1948 [PDF]

Hrd. 1948:232 nr. 12/1947 (Bátur í haffæru ástandi) [PDF]

Hrd. 1948:363 nr. 39/1947 (Íbúð í verslunarhverfi) [PDF]

Hrd. 1951:1 nr. 40/1950 [PDF]

Hrd. 1951:46 nr. 115/1949 [PDF]

Hrd. 1951:356 nr. 162/1949 [PDF]

Hrd. 1951:501 nr. 63/1951 [PDF]

Hrd. 1952:339 nr. 136/1951 [PDF]

Hrd. 1952:686 nr. 134/1949 [PDF]

Hrd. 1953:217 nr. 13/1952 [PDF]

Hrú. 1953:275 nr. 37/1952 [PDF]

Hrd. 1954:257 kærumálið nr. 10/1954 [PDF]

Hrd. 1954:317 nr. 12/1951 (Þriggja ára drengur flækist í vagni - Rafstöð Vestmannaeyja) [PDF]

Hrd. 1954:405 nr. 182/1952 [PDF]

Hrd. 1954:549 nr. 166/1953 [PDF]

Hrd. 1954:664 nr. 40/1953 [PDF]

Hrd. 1954:670 nr. 17/1954 [PDF]

Hrd. 1955:88 nr. 69/1954 (Slys við uppskipun) [PDF]
Starfsmaður við uppskipunarstörf varð fyrir tjóni við að taka við timburhlaða þegar hann féll af palli. Hæstiréttur taldi, þrátt fyrir að verkið hefði verið unnið í samræmi við venju, að vinnuveitandinn hefði borið bótaábyrgð vegna ófullnægjandi öryggis.
Hrd. 1955:159 nr. 55/1954 [PDF]

Hrd. 1955:176 nr. 119/1953 [PDF]

Hrd. 1955:561 nr. 199/1954 (Hlaup yfir Bankastræti - Hlutlæg ábyrgðarregla II) [PDF]

Hrd. 1956:177 nr. 120/1951 (Strætóbílstjóri með koltvísýringseitrun) [PDF]

Hrd. 1956:609 nr. 156/1954 (m/s Fell) [PDF]

Hrd. 1957:176 nr. 67/1954 [PDF]

Hrd. 1958:49 nr. 152/1956 [PDF]

Hrd. 1958:195 nr. 24/1958 [PDF]

Hrd. 1958:266 nr. 151/1957 [PDF]

Hrd. 1958:350 nr. 136/1955 [PDF]

Hrd. 1958:389 nr. 37/1958 [PDF]

Hrd. 1958:651 nr. 95/1957 (Þýsku börnin) [PDF]
Eftir Seinni heimstyrjöld komu margar þýskar konur til Íslands og byrjuðu að vinna út á landi. Ein þeirra eignaðist tvö börn með íslenskum manni í hjúskap með öðrum. Lagaákvæði kvað á um að íslensk lög ættu við um börn þegar móðirin væri íslenskur ríkisborgari. Þýska konan lést og féllst héraðsdómur á kröfu um að börnin færu til Þýskalands. Lögunum var breytt í rekstri málsins fyrir Hæstarétti þar sem reglan var orðuð með þeim hætti að íslensku lögin kvæðu á um búsetu móður á Íslandi.
Hrd. 1959:29 nr. 150/1958 [PDF]

Hrd. 1959:135 nr. 55/1958 [PDF]

Hrd. 1959:473 nr. 27/1959 [PDF]

Hrd. 1959:719 nr. 57/1959 [PDF]

Hrd. 1959:731 nr. 206/1959 [PDF]

Hrd. 1960:203 nr. 144/1959 (Svartagilsdómur) [PDF]

Hrd. 1960:271 nr. 32/1958 (Heilsutjón) [PDF]

Hrd. 1960:374 nr. 230/1959 [PDF]

Hrd. 1960:435 nr. 14/1960 [PDF]

Hrd. 1961:33 nr. 198/1960 [PDF]

Hrd. 1961:339 nr. 91/1960 (Lögræðissvipting fyrir sakadómara) [PDF]

Hrd. 1961:370 nr. 105/1960 [PDF]

Hrd. 1961:376 nr. 34/1961 [PDF]

Hrd. 1961:460 nr. 79/1960 [PDF]

Hrd. 1961:470 nr. 82/1961 [PDF]

Hrd. 1961:481 nr. 39/1960 [PDF]

Hrd. 1961:772 nr. 164/1960 [PDF]

Hrd. 1961:793 nr. 83/1961 [PDF]

Hrd. 1962:349 nr. 133/1961 [PDF]

Hrd. 1962:755 nr. 19/1962 (Bræði vegna afbrýðisemi) [PDF]

Hrd. 1963:71 nr. 48/1962 (Vélasjóður) [PDF]
Skaðabótaábyrgð hélst hjá leigusalanum. Ríkissjóður leigði út vélar ásamt stjórnanda. Starfsmaðurinn varð síðan fyrir líkamstjón af hans eigin völdum. Þá lá einnig fyrir að starfsmaðurinn tók einnig við fyrirmælum frá Vélasjóði. Leigusalinn (Vélasjóður) var talinn bera ábyrgð.
Hrd. 1963:161 nr. 146/1962 (Fiskverkunarstöð) [PDF]

Hrd. 1963:618 nr. 8/1962 [PDF]

Hrd. 1964:19 nr. 174/1962 [PDF]

Hrd. 1964:356 nr. 77/1961 [PDF]

Hrd. 1964:474 nr. 40/1963 [PDF]

Hrd. 1964:704 nr. 55/1964 [PDF]

Hrd. 1965:32 nr. 153/1964 [PDF]

Hrd. 1965:74 nr. 1/1964 [PDF]

Hrd. 1965:169 nr. 221/1960 (Varmahlíð) [PDF]
Skagafjörður vildi stofnsetja héraðsskóla árið 1936. Var framkvæmdin sú að íslenska ríkið tók jörðina Varmahlíð eignarnámi af V og leigði félagi sem sveitarfélagið stofnaði undir þann rekstur.

Þingmaður Varmahlíðar tjáði við V að hann ætlaði sér að leggja fram frumvarp um eignarnám eða leigunám á landi Varmahlíðar þar sem enginn vilji væri fyrir sölu jarðarinnar. V vildi ekki láta af hendi alla jörðina en lýsti sig reiðubúinn til að selja hluta jarðarinnar en því var ekki tekið. Frumvarpið varð síðar samþykkt sem lög nr. 29/1939 er veitti ríkisstjórninni heimild til eignarnámsins í þeim tilgangi. Samningar tókust ekki þannig að V sá til tilneyddan til að gefa út afsal fyrir jörðinni til ríkisins áður en eignarnámið fór fram, en í því var enginn áskilnaður um héraðsskóla.

Ríkisstjórnin afsalaði svo félaginu jörðinni með því skilyrði að reistur yrði héraðsskóli. Ekki var byrjað að reisa héraðsskólann fyrr en árið 1945 en stuttu eftir það urðu grundvallarbreytingar á skólakerfinu þar sem héraðsskólar urðu hluti af almenna skólakerfinu. Í kjölfarið hættu framkvæmdir við byggingu skólans. Árið 1956 var samþykkt ályktun um að reisa þar í staðinn heimavistarbarnaskóla ásamt útleigu húsakynna undir ýmsan atvinnurekstur.

Þá krafði V ráðherra um að afhenda sér aftur jörðina sökum þess að grundvöllur eignarnámsheimildarinnar væri brostinn. Er ráðherra féllst ekki á það krafðist V fyrir dómi að samningur sinn um afhendingu jarðarinnar til ríkisstjórnarinnar yrði ógiltur, ásamt ýmsum öðrum ráðstöfunum sem af því leiddi. Meðal málatilbúnaðar V var að umfang eignarnámsins hefði verið talsvert meira en nauðsyn krafði, að hann hefði verið neyddur til að selja jörðina sökum hættu á að hann hefði fengið enn minna fyrir hana en ella. Þó afsalið hefði ekki minnst á héraðsskóla hefði það samt sem áður verið forsendan fyrir útgáfu þess.

Hæstiréttur staðfesti hinn áfrýjaða dóm með vísan til forsendna en í þeim dómi kom fram að ekki yrði hnekkt mati löggjafans um almenningsþörf með setningu þessara sérlaga um eignarnám á jörð í hans eigu. Augljóst þótti að forsendur þess að V hafi látið af hendi nauðugur af hendi væru þessi sérlög, þó að kaupverðinu undanskildu, og yrði því ekki firrtur þeim rétti að geta endurheimt jörðina sökum skorts á fyrirvara í afsalinu ef notkun hennar væri svo andstæð þeim tilgangi sem lá að baki eignarnámsheimildinni að hann ætti af þeim sökum lögvarinn endurheimturétt.

Ekki var fallist á ógildingu afsals ríkisins til félagsins þar sem það var í samræmi við þann tilgang sem eignarnámsheimildin byggðist á, og félagið væri enn viljugt til að vinna að því markmiði, og því enn í samræmi við tilgang eignarnámsins. Þá skipti máli að V gerði engar virkar og raunhæfar ráðstafanir í langan tíma frá því að honum varð ljóst að forsendurnar hefðu brostið, til endurheimt jarðarinnar. Kröfum V um ógildingu eignarnámsins var því synjað.
Hrd. 1965:333 nr. 85/1964 [PDF]

Hrd. 1965:552 nr. 101/1964 [PDF]

Hrd. 1965:824 nr. 118/1964 [PDF]

Hrd. 1965:894 nr. 6/1965 [PDF]

Hrd. 1966:22 nr. 213/1964 [PDF]

Hrd. 1966:141 nr. 78/1964 [PDF]

Hrd. 1966:722 nr. 7/1966 [PDF]

Hrd. 1966:837 nr. 203/1966 [PDF]

Hrd. 1966:980 nr. 61/1965 [PDF]

Hrd. 1967:216 nr. 70/1965 [PDF]

Hrd. 1967:573 nr. 59/1967 [PDF]

Hrd. 1967:1147 nr. 189/1967 [PDF]

Hrd. 1968:1 nr. 205/1967 [PDF]

Hrd. 1968:6 nr. 206/1967 [PDF]

Hrd. 1968:18 nr. 9/1967 [PDF]

Hrd. 1968:71 nr. 147/1966 (Landsmiðjan - Landhelgisgæslan) [PDF]

Hrd. 1968:292 nr. 109/1967 [PDF]

Hrd. 1968:312 nr. 42/1966 [PDF]

Hrd. 1968:628 nr. 62/1968 [PDF]

Hrd. 1968:662 nr. 203/1967 [PDF]

Hrd. 1968:876 nr. 3/1968 (Drap eiginkonu, sviptur málflutningsréttindum o.fl.) [PDF]

Hrd. 1968:1105 nr. 168/1967 [PDF]

Hrd. 1968:1208 nr. 66/1968 [PDF]

Hrd. 1968:1226 nr. 160/1968 [PDF]

Hrd. 1968:1271 nr. 96/1968 [PDF]

Hrd. 1969:96 nr. 195/1967 [PDF]

Hrd. 1969:931 nr. 112/1969 [PDF]

Hrd. 1969:1025 nr. 71/1969 (Flugmaður - Byssa - Hatur) [PDF]

Hrd. 1969:1078 nr. 143/1969 [PDF]

Hrd. 1969:1452 nr. 205/1969 [PDF]

Hrd. 1970:97 nr. 109/1969 (Starfsmaður Vegagerðar ríkisins slasast við veginn undir Súðarvíkurhlíð) [PDF]

Hrd. 1970:624 nr. 79/1970 [PDF]

Hrd. 1970:703 nr. 113/1970 [PDF]

Hrd. 1970:897 nr. 247/1969 [PDF]

Hrd. 1970:1044 nr. 99/1970 [PDF]

Hrd. 1970:1085 nr. 35/1970 [PDF]

Hrd. 1971:217 nr. 90/1970 [PDF]

Hrd. 1971:491 nr. 126/1970 [PDF]

Hrd. 1971:762 nr. 199/1970 (Hitaeinangrun) [PDF]

Hrd. 1971:817 nr. 129/1971 [PDF]

Hrd. 1971:1057 nr. 26/1971 (Geislameðferðin) [PDF]

Hrd. 1972:191 nr. 27/1970 (Mannhelgi Jónsbókar) [PDF]
Tveir verkamenn voru að vinna og var annar þeirra á gröfu. Geðveikur maður skýtur úr riffli í átt að þeim og fara sum skotin í stýrishúsið. Þrátt fyrir að gerandinn hafi verið talinn ósakhæfur var deilt um það hvort hann væri samt sem áður bótaskyldur. Hann var dæmdur bótaskyldur á grundvelli Mannhelgisbálks Jónsbókar.
Hrd. 1972:374 nr. 177/1971 [PDF]

Hrd. 1972:821 nr. 63/1971 [PDF]

Hrd. 1972:1061 nr. 121/1972 [PDF]

Hrd. 1973:390 nr. 16/1972 (Grafarhver) [PDF]

Hrd. 1973:442 nr. 149/1972 [PDF]

Hrd. 1973:536 nr. 76/1972 [PDF]

Hrd. 1973:601 nr. 89/1973 [PDF]

Hrd. 1974:42 nr. 61/1972 [PDF]

Hrd. 1974:306 nr. 59/1973 [PDF]

Hrd. 1974:681 nr. 40/1974 (Skotið í gegnum hurð) [PDF]
Ákærði skaut byssu í gegnum hurð og það varð öðrum manni að bana. Ölvun hins ákærða leysti hann ekki undan refsiábyrgð og var hann því sakfelldur.
Hrd. 1974:707 nr. 51/1973 [PDF]

Hrd. 1974:901 nr. 61/1973 [PDF]

Hrd. 1974:1004 nr. 123/1973 [PDF]

Hrd. 1975:164 nr. 37/1973 (Fóstureyðing - Rauðir hundar) [PDF]

Hrd. 1975:212 nr. 104/1974 [PDF]

Hrd. 1975:222 nr. 178/1974 [PDF]

Hrd. 1975:601 nr. 23/1974 (Hundamál) [PDF]
Borgarstjórinn í Reykjavík hafði synjað áfrýjanda um leyfi til að halda hund af íslensku fjárhundakyni á heimili sínu. Eldri lög veittu bæjarstjórnum og hreppsnefndum heimild til að takmarka eða banna hundahald í kaupstöðum og kauptúnum í formi reglugerðar staðfestum af stjórnarráðinu, og nýtti Reykjavík þá heimild á þann veg að banna hundahald á kaupstaðarlóð Reykjavíkur en hægt var að sækja um leyfi fyrir þarfahundum. Ný lög voru sett er tóku við af þeim eldri er höfðu sömu heimildir til banns á hundahaldi en kröfðust samþykktar staðfestri af heilbrigðismálaráðuneytinu.

Hæstiréttur taldi að þessar breyttu kröfur um setningarhátt yrðu ekki til þess að raska gildi reglugerðar sem sett hafði verið með stoð í eldri lögin. Synjaði hann einnig málsástæðu um að tiltekin lagaákvæði hafi verið talin hafa fallið úr gildi þar sem banni við hundahaldi í Reykjavík sbr. reglugerð, hafi ekki verið framfylgt.
Hrd. 1975:728 nr. 141/1975 (Missagnir - Ritvillur) [PDF]

Hrd. 1975:753 nr. 22/1974 [PDF]

Hrd. 1975:788 nr. 7/1975 [PDF]

Hrd. 1975:850 nr. 127/1974 [PDF]

Hrd. 1976:4 nr. 166/1975 (Reiðikast vegna stórfelldrar móðgunar - Mömmudómur) [PDF]

Hrd. 1976:29 nr. 81/1975 [PDF]

Hrd. 1976:300 nr. 195/1974 [PDF]

Hrd. 1976:319 nr. 107/1975 [PDF]

Hrd. 1976:456 nr. 108/1974 (Nefndalaun) [PDF]
Þrír starfsmenn nefndar hafi verið starfsmenn HÍ en fengu lægri laun. Hæstiréttur taldi óheimilt að mismuna þeim á þennan hátt.
Hrd. 1976:578 nr. 171/1974 [PDF]

Hrd. 1976:586 nr. 172/1974 (H.B. & Co. hf.) [PDF]

Hrd. 1976:621 nr. 184/1974 [PDF]

Hrd. 1977:205 nr. 217/1976 [PDF]

Hrd. 1977:243 nr. 191/1976 (Bílskúr krafa um brottnám) [PDF]

Hrd. 1977:405 nr. 3/1975 [PDF]

Hrd. 1977:646 nr. 88/1975 (Skinnaverksmiðjan á Akureyri) [PDF]

Hrd. 1977:672 nr. 145/1976 [PDF]

Hrd. 1977:766 nr. 149/1976 (Tómasarhagi) [PDF]

Hrd. 1977:779 nr. 154/1975 [PDF]

Hrd. 1977:972 nr. 199/1974 (Uppsögn slökkviliðsmanns) [PDF]
Málið er dæmi um löghelgan venju þar sem hún telst sanngjörn, réttlát og haganleg.
Hrd. 1977:1163 nr. 129/1976 [PDF]

Hrd. 1977:1201 nr. 9/1976 [PDF]

Hrd. 1977:1260 nr. 38/1975 (Sunnuvegur) [PDF]

Hrd. 1977:1364 nr. 71/1975 [PDF]

Hrd. 1978:63 nr. 217/1977 [PDF]

Hrd. 1978:105 nr. 99/1976 [PDF]

Hrd. 1978:225 nr. 52/1977 (Manndráp á Akureyri - Tilefnislaus árás) [PDF]

Hrd. 1978:325 nr. 9/1977 [PDF]

Hrd. 1978:387 nr. 167/1976 [PDF]

Hrd. 1978:546 nr. 109/1977 [PDF]

Hrd. 1978:632 nr. 131/1977 [PDF]

Hrd. 1978:1120 nr. 105/1977 [PDF]

Hrd. 1978:1207 nr. 200/1978 [PDF]

Hrd. 1978:1215 nr. 168/1976 [PDF]

Hrd. 1979:453 nr. 9/1979 [PDF]

Hrd. 1979:544 nr. 86/1977 (Launaflokkur) [PDF]
Starfsmaður fékk greitt samkvæmt einum launaflokki en taldi sig eiga að fá greitt samkvæmt öðrum launaflokki, og höfðaði mál til að fá mismuninn. Í héraði breytti dómari kröfunni í viðurkenningu en hún var upprunalega greiðslukrafa. Hæstiréttur taldi þá kröfu ódómhæfa enda hvarf fjárhæðin út, og vísaði málinu frá héraðsdómi.
Hrd. 1979:681 nr. 79/1978 [PDF]

Hrd. 1979:698 nr. 104/1977 (Manndráp framið til að leyna öðru afbroti) [PDF]

Hrd. 1980:89 nr. 214/1978 (Guðmundar- og Geirfinnsmálið) [PDF]

Hrd. 1980:839 nr. 38/1976 (Járnhurð skellur á höfði háseta) [PDF]

Hrd. 1980:1068 nr. 30/1978 [PDF]

Hrd. 1980:1239 nr. 35/1978 [PDF]

Hrd. 1980:1329 nr. 152/1979 (TF-AIT) [PDF]

Hrd. 1980:1344 nr. 206/1979 [PDF]

Hrd. 1980:1378 nr. 178/1978 [PDF]

Hrd. 1980:1775 nr. 111/1978 [PDF]

Hrd. 1980:1905 nr. 19/1979 [PDF]

Hrd. 1981:266 nr. 80/1979 (Borgarspítalinn - Hæfnisnefnd) [PDF]

Hrd. 1981:287 nr. 118/1980 [PDF]

Hrd. 1981:359 nr. 83/1979 [PDF]

Hrd. 1981:406 nr. 4/1981 (Dýraspítali Watsons) [PDF]

Hrd. 1981:496 nr. 141/1978 [PDF]

Hrd. 1981:1307 nr. 172/1980 [PDF]

Hrd. 1982:836 nr. 214/1977 (Farþegi gegn gjaldi - Bílslys í Þjórsárdal) [PDF]

Hrd. 1982:1334 nr. 217/1979 [PDF]

Hrd. 1982:1507 nr. 132/1980 [PDF]

Hrd. 1982:1611 nr. 121/1979 [PDF]

Hrd. 1982:1661 nr. 231/1982 [PDF]

Hrd. 1982:1665 nr. 133/1980 (Kig-Ind AS) [PDF]

Hrd. 1982:1890 nr. 26/1980 [PDF]

Hrd. 1982:1921 nr. 225/1980 (Gamli frímerkjakaupamaðurinn) [PDF]
Meirihlutinn taldi að viðsemjendur mannsins hafi ekki verið grandsamir um ástand mannsins.

Athuga hefði samt að verðbólga var á undanförnu tímabili og því breyttist verðlag hratt. Það hafði eðlilega áhrif á gengi gjaldmiðla. Gamli maðurinn var ekki var um þetta og taldi sig því hafa verið að fá meira en raunin varð.
Hrd. 1983:44 nr. 116/1979 [PDF]

Hrd. 1983:316 nr. 53/1979 [PDF]

Hrd. 1983:406 nr. 34/1982 [PDF]

Hrd. 1983:451 nr. 89/1981 [PDF]

Hrd. 1983:574 nr. 54/1981 (Nýr ráðningarsamningur ríkisstarfsmanns) [PDF]

Hrd. 1983:1423 nr. 10/1982 [PDF]

Hrd. 1983:1508 nr. 69/1980 (Garðaflöt 23) [PDF]

Hrd. 1983:1608 nr. 53/1983 [PDF]

Hrd. 1983:2076 nr. 132/1981 (Sandur - Spilda úr landi Sands) [PDF]

Hrd. 1984:325 nr. 40/1982 [PDF]

Hrd. 1984:336 nr. 41/1982 [PDF]

Hrd. 1984:587 nr. 84/1982 (Danfosshitakerfi) [PDF]

Hrd. 1984:834 nr. 140/1982 [PDF]

Hrd. 1984:1154 nr. 103/1982 [PDF]

Hrd. 1984:1290 nr. 69/1983 [PDF]

Hrd. 1984:1326 nr. 85/1982 (Dýraspítali Watsons) [PDF]
Danskur dýralæknir sótti um atvinnuleyfi á Íslandi.
Yfirdýralæknir veitti umsögn er leita átti vegna afgreiðslu leyfisumsóknarinnar. Fyrir dómi var krafist þess að umsögnin yrði ógilt þar sem í henni voru sjónarmið sem yfirdýralæknirinn veitti fyrir synjun leyfisins væru ekki talin málefnaleg.
Hrd. 1985:54 nr. 78/1983 [PDF]

Hrd. 1985:128 nr. 146/1983 [PDF]

Hrd. 1985:300 nr. 237/1984 [PDF]

Hrd. 1985:791 nr. 93/1983 [PDF]

Hrd. 1986:47 nr. 275/1985 [PDF]

Hrd. 1986:79 nr. 66/1983 (Álverið í Straumsvík) [PDF]

Hrd. 1986:175 nr. 239/1984 (Djúpavík) [PDF]

Hrd. 1986:543 nr. 137/1984 (Knastás) [PDF]
Seljandi hafði grunsemdir um að knastás á bíl hefði verið bilaður. Seljandinn, sem hafði atvinnu af bifreiðasölu, var talinn hafa næga vitneskju til þess að gera sér grein fyrir að upplýsingarnar myndu hafa þýðingu fyrir kaupandann.
Hrd. 1986:1128 nr. 90/1984 (Steypubifreiðin) [PDF]

Hrd. 1986:1248 nr. 23/1985 [PDF]

Hrd. 1986:1287 nr. 158/1986 [PDF]

Hrd. 1986:1770 nr. 252/1984 (Kópubraut) [PDF]

Hrd. 1987:129 nr. 227/1986 [PDF]

Hrd. 1987:1110 nr. 194/1987 [PDF]

Hrd. 1987:1168 nr. 203/1985 [PDF]

Hrd. 1987:1201 nr. 235/1984 (Gröf - Ytri-Tjarnir [PDF]

Hrd. 1987:1400 nr. 291/1986 (Munnleg arfleiðsla) [PDF]
M fær slæmt krabbamein og var lagður inn á spítala. M var talinn hafa gert sér grein fyrir því að hann væri að fara að deyja. Hann gerði erfðaskrá til hagsbóta fyrir sambýliskonu sína til þrjátíu ára.

Móðir hans og systkini fóru í mál til að ógilda erfðaskrána.

Gögn voru til úr tækjum spítalans og af þeim mátti ekki sjá að hann hefði verið óhæfur til að gera hana.
Hrd. 1987:1444 nr. 49/1986 (Byggingafræðingur) [PDF]

Hrd. 1987:1785 nr. 126/1987 [PDF]

Hrd. 1988:166 nr. 138/1987 [PDF]

Hrd. 1988:267 nr. 14/1987 [PDF]

Hrd. 1988:286 nr. 326/1987 [PDF]

Hrú. 1988:349 nr. 104/1987 [PDF]

Hrd. 1988:754 nr. 100/1987 (Túlkun álfheimadóms) [PDF]

Hrd. 1988:786 nr. 32/1987 [PDF]

Hrd. 1988:1049 nr. 169/1987 [PDF]

Hrd. 1988:1401 nr. 236/1987 [PDF]

Hrd. 1988:1604 nr. 116/1988 (Hálsbindi - Greindarvísitala 110 stig) [PDF]

Hrd. 1989:131 nr. 238/1987 (Síritinn - Líkamstjón við fæðingu) [PDF]

Hrd. 1989:239 nr. 218/1987 (Vífilfell) [PDF]
Systkini eiga stór fyrirtæki, meðal annars Vífilfell. Þau voru misvirk í stjórn en einn bróðirinn er að reka það. Ein systirin fær heilasjúkdóm og fer í margar geislameðferðir. Augljóst var að hún hafði hlotið alvarlegan skaða. Síðan gerði hún erfðaskrá þar sem hún arfleiddi einn bróður sinn að sínum hlut.

Læknarnir voru mjög misvísandi um hvort hún væri hæf til að gera erfðaskrá. Ekkert læknisvottorð var til fyrir þann dag sem hún gerði erfðaskrána.

Allir sammála um að aðgerðirnar gerðar á K hefðu valdið einhverri andlegri skerðingu í kjölfarið. Þurfti þá að meta áhrif skerðingarinnar á hæfi hennar til að gera erfðaskrá á þeim tíma sem hún var undirrituð/samþykkt.

Vottorðið var svolítið gallað. Fulltrúi sýslumanns í Reykjavík hafði notað sama textann á vottorðið árum saman, eða jafnvel áratugum saman. Hæstiréttur leit á að það væri gallað en það kæmi ekki að sök.

Hæstiréttur klofnaði og taldi meirihlutinn hana hæfa en minnihlutinn ekki. Hún var talin hafa skilið það nógu vel um hversu mikið virði væri að ræða.
Hrd. 1989:343 nr. 201/1988 (Andlegt ástand brotaþola) [PDF]

Hrd. 1989:352 nr. 227/1988 [PDF]

Hrd. 1989:385 nr. 217/1988 [PDF]

Hrd. 1989:420 nr. 139/1987 [PDF]

Hrd. 1989:512 nr. 306/1988 (Áhrif mótþróa) [PDF]
Maður var álitinn handtekinn þegar hann sýndi mótþróa gagnvart lögreglu.
Hrd. 1989:653 nr. 329/1987 [PDF]

Hrd. 1989:765 nr. 371/1988 [PDF]

Hrd. 1989:861 nr. 404/1988 [PDF]

Hrd. 1989:1080 nr. 104/1987 [PDF]

Hrd. 1989:1095 nr. 23/1989 [PDF]

Hrd. 1989:1330 nr. 119/1988 [PDF]

Hrú. 1989:1370 nr. 155/1989 [PDF]

Hrd. 1989:1540 nr. 87/1989 [PDF]

Hrd. 1989:1610 nr. 161/1987 (Brekkusel) [PDF]

Hrd. 1989:1741 nr. 155/1989 [PDF]

Hrd. 1990:156 nr. 143/1989 [PDF]

Hrd. 1990:512 nr. 281/1989 [PDF]

Hrd. 1990:645 nr. 334/1989 (Drekavogur - Misneyting) [PDF]

Hrd. 1990:699 nr. 111/1988 (Hvolpadauði í minkabúi í Skagafirði) [PDF]
Í seinni hluta aprílmánaðar kom í ljós að óvenjulegur hvolpadauði hafði átt sér stað. Eigandi búsins leitaði til dýralæknis og sýni voru tekin í maí og send. Í lok júní var send tilkynning til vátryggingafélagsins. Ástæðan var síðan rekin til óheppilegrar samsetningar á fóðri.

Vátryggingafélagið beitti því fyrir sér að það hefði ekki átt tækifæri til að meta tjónið, en ekki fallist á það. Litið var til þess að félagið hafði ekkert gert í kjölfar tilkynningarinnar, eins og með því að gera tilraun til að meta tjónið.
Hrd. 1990:853 nr. 152/1988 [PDF]

Hrd. 1990:991 nr. 418/1989 [PDF]

Hrd. 1990:1041 nr. 282/1990 [PDF]

Hrd. 1990:1047 nr. 328/1990 [PDF]

Hrd. 1990:1070 nr. 330/1990 [PDF]

Hrd. 1990:1124 nr. 302/1987 [PDF]

Hrd. 1990:1215 nr. 373/1990 [PDF]

Hrd. 1990:1296 nr. 149/1990 [PDF]

Hrd. 1990:1364 nr. 407/1989 [PDF]

Hrd. 1990:1398 nr. 85/1990 (Riðuveiki í sauðfé) [PDF]

Hrd. 1990:1452 nr. 154/1990 [PDF]

Hrd. 1990:1509 nr. 11/1989 [PDF]

Hrd. 1991:312 nr. 89/1991 [PDF]

Hrd. 1991:484 nr. 117/1990 [PDF]

Hrd. 1991:561 nr. 72/1989 (Ömmudómur II, barnabarn) [PDF]
Um er að ræða sömu atvik og í Ömmudómi I nema hér var um að ræða afsal til barnabarns konunnar sem var grandlaust um misneytinguna. Í þessum dómi var afsalið ógilt á grundvelli 36. gr. samningalaga nr. 7/1936 þrátt fyrir að um misneytingu hafi verið að ræða.
Hrd. 1991:570 nr. 73/1989 (Misneyting - Ömmudómur I) [PDF]
Fyrrverandi stjúpdóttir fer að gefa sig eldri manni. Hann gerir erfðaskrá og gefur henni peninga, og þar að auki gerir hann kaupsamning. Hún er síðan saksótt í einkamáli.

Héraðsdómur ógilti erfðaskrána á grundvelli 34. gr. erfðalaga, nr. 8/1962, en Hæstiréttur ógilti hana á grundvelli 37. gr. erfðalaganna um misneytingu og því ekki á grundvelli þess að arfleifandinn hafi verið óhæfur til að gera erfðaskrána. Aðrir gerningar voru ógiltir á grundvelli 31. gr. samningalaga, nr. 7/1936.

Arfleifandi var enn á lífi þegar málið var til úrlausnar hjá dómstólum.
Hrd. 1991:718 nr. 164/1991 [PDF]

Hrd. 1991:724 nr. 387/1990 [PDF]

Hrd. 1991:1199 nr. 25/1991 [PDF]

Hrd. 1991:1236 nr. 482/1990 [PDF]

Hrd. 1991:1444 nr. 282/1988 (Skógar og Brúsholt) [PDF]

Hrd. 1991:1704 nr. 215/1990 [PDF]

Hrd. 1991:1949 nr. 40/1989 [PDF]

Hrd. 1992:251 nr. 296/1991 [PDF]

Hrd. 1992:448 nr. 168/1990 [PDF]

Hrd. 1992:525 nr. 144/1990 (Fákur) [PDF]

Hrd. 1992:651 nr. 489/1989 [PDF]

Hrd. 1992:916 nr. 74/1992 [PDF]

Hrd. 1992:987 nr. 73/1992 (Val hnífs í eldhúsi - Reiði og hatur) [PDF]

Hrd. 1992:1101 nr. 490/1991 [PDF]

Hrd. 1992:1235 nr. 240/1992 [PDF]

Hrd. 1992:1250 nr. 108/1991 [PDF]

Hrd. 1992:1720 nr. 344/1989 (Grísará) [PDF]

Hrd. 1992:1858 nr. 156/1987 (Sæból) [PDF]

Hrd. 1992:1995 nr. 487/1989 [PDF]

Hrd. 1992:2031 nr. 235/1992 [PDF]

Hrd. 1992:2122 nr. 162/1992 [PDF]

Hrd. 1993:124 nr. 405/1992 [PDF]

Hrd. 1993:226 nr. 360/1992 (Svipting umgengnisréttar) [PDF]

Hrd. 1993:365 nr. 298/1990 [PDF]

Hrd. 1993:537 nr. 108/1991 (Blýpotturinn - Engin þýðing kröfugerðar) [PDF]
Starfsmaður lenti í reykeitrun við hreinsun blýpotts. Sýknað var af bótakröfu hans þar sem skoðun undanfarin ár hafði ekki leitt til athugasemda við aðbúnaðinn.
Hrd. 1993:898 nr. 136/1990 [PDF]

Hrd. 1993:906 nr. 440/1992 [PDF]

Hrd. 1993:974 nr. 43/1991 [PDF]

Hrd. 1993:1282 nr. 119/1990 [PDF]

Hrd. 1993:1374 nr. 263/1993 [PDF]

Hrd. 1993:1457 nr. 175/1993 [PDF]

Hrú. 1993:1473 nr. 429/1992 [PDF]

Hrd. 1993:1535 nr. 363/1993 [PDF]

Hrd. 1993:1594 nr. 300/1992 [PDF]

Hrd. 1993:1675 nr. 121/1989 [PDF]

Hrd. 1993:2053 nr. 342/1993 [PDF]

Hrd. 1993:2323 nr. 497/1993 [PDF]

Hrd. 1994:64 nr. 283/1991 [PDF]

Hrd. 1994:179 nr. 479/1993 [PDF]

Hrd. 1994:208 nr. 341/1993 [PDF]

Hrd. 1994:230 nr. 430/1993 [PDF]

Hrd. 1994:298 nr. 360/1993 [PDF]

Hrd. 1994:367 nr. 3/1992 [PDF]

Hrd. 1994:400 nr. 3/1991 [PDF]

Hrd. 1994:704 nr. 121/1992 [PDF]

Hrd. 1994:991 nr. 129/1994 [PDF]

Hrd. 1994:1019 nr. 182/1994 [PDF]

Hrd. 1994:1117 nr. 173/1991 (Kaupþing) [PDF]

Hrd. 1994:1263 nr. 338/1992 (Spattaður hestur) [PDF]

Hrd. 1994:1497 nr. 29/1992 [PDF]

Hrd. 1994:1559 nr. 269/1994 [PDF]

Hrd. 1994:1823 nr. 36/1993 [PDF]

Hrd. 1994:2088 nr. 328/1994 (Siglinganámskeið) [PDF]

Hrd. 1994:2398 nr. 417/1992 (Sunnuflöt) [PDF]

Hrd. 1994:2568 nr. 158/1992 [PDF]

Hrd. 1994:2632 nr. 68/1992 (Hrafnabjörg - Nauðungarvistun á sjúkrahúsi) [PDF]

Hrd. 1994:2759 nr. 212/1992 [PDF]

Hrd. 1994:2799 nr. 417/1991 [PDF]

Hrd. 1995:167 nr. 312/1992 (Aðgangur að eldri sjúkraskrám) [PDF]

Hrd. 1995:604 nr. 371/1994 [PDF]

Hrd. 1995:400 nr. 204/1992 [PDF]

Hrd. 1995:470 nr. 246/1994 [PDF]

Hrd. 1995:562 nr. 496/1994 [PDF]

Hrd. 1995:937 nr. 429/1992 [PDF]

Hrd. 1995:970 nr. 116/1995 [PDF]

Hrd. 1995:989 nr. 386/1992 (Sérfræðiskýrsla læknis) [PDF]
Hæstiréttur taldi óheimilt fyrir lækni í vitnaskýrslu að gefa álit á sérfræðilegum atriðum.
Hrd. 1995:1010 nr. 48/1992 [PDF]

Hrd. 1995:1043 nr. 21/1995 [PDF]

Hrd. 1995:1063 nr. 324/1992 (Áburðarverksmiðja ríkisins og laxinn) [PDF]

Hrd. 1995:1199 nr. 22/1995 [PDF]

Hrd. 1995:1245 nr. 301/1992 [PDF]

Hrd. 1995:1631 nr. 124/1995 [PDF]

Hrd. 1995:1863 nr. 245/1994 (Þverársel) [PDF]

Hrd. 1995:1890 nr. 349/1994 [PDF]

Hrd. 1995:2130 nr. 26/1993 [PDF]

Hrd. 1995:2175 nr. 418/1993 (Rauðilækur) [PDF]

Hrd. 1995:2288 nr. 366/1993 [PDF]

Hrd. 1995:2355 nr. 168/1995 [PDF]

Hrd. 1995:3059 nr. 52/1995 (Tannsmiðir) [PDF]

Hrd. 1995:3197 nr. 158/1994 [PDF]

Hrd. 1995:3206 nr. 160/1994 [PDF]

Hrd. 1995:3252 nr. 201/1994 [PDF]

Hrd. 1995:3277 nr. 230/1994 [PDF]

Hrd. 1996:85 nr. 225/1994 (Laufásvegur) [PDF]

Hrd. 1996:96 nr. 169/1994 (Miðholt) [PDF]

Hrd. 1996:150 nr. 358/1994 [PDF]

Hrd. 1996:159 nr. 223/1994 (Snjóflóð) [PDF]
Starfsmaður Vegagerðarinnar varð fyrir tjóni við snjóruðning. Synjað var um bótaábyrgð Vegagerðarinnar en hins vegar var vátryggingarfyrirtækið látið bera ábyrgð þar sem starfsmaðurinn var að nota ökutækið á þeirri stundu.
Hrd. 1996:177 nr. 17/1996 (Lungnaveiki, minnispunktar) [PDF]

Hrd. 1996:213 nr. 350/1994 [PDF]

Hrd. 1996:240 nr. 402/1994 (Borgarheiði 11) [PDF]

Hrd. 1996:350 nr. 24/1996 [PDF]

Hrd. 1996:503 nr. 417/1994 [PDF]

Hrd. 1996:804 nr. 385/1995 [PDF]

Hrd. 1996:812 nr. 119/1994 [PDF]

Hrd. 1996:883 nr. 392/1995 [PDF]

Hrd. 1996:1059 nr. 55/1995 [PDF]

Hrd. 1996:1152 nr. 281/1994 [PDF]

Hrd. 1996:1298 nr. 138/1994 [PDF]

Hrd. 1996:1443 nr. 270/1995 (Áburðarverksmiðjan - Lífeyrissjóður SÁR) [PDF]

Hrd. 1996:1563 nr. 47/1995 [PDF]

Hrd. 1996:1697 nr. 34/1995 (Drengur fellur í pytt - Hitavatnsleiðslur að sundlaug) [PDF]

Hrd. 1996:1720 nr. 45/1995 [PDF]

Hrd. 1996:1785 nr. 190/1996 (Bændasamtök Íslands - Amper hf. - Rafmagnstaflan) [PDF]
Andmælt var því að maður sem skoðaði tölvubúnað eftir bilun gæfi álit á orsökum þeirrar bilunar.
Hrd. 1996:1793 nr. 10/1995 [PDF]

Hrd. 1996:1840 nr. 142/1995 [PDF]

Hrd. 1996:1912 nr. 202/1996 [PDF]

Hrd. 1996:2205 nr. 130/1996 [PDF]

Hrd. 1996:2409 nr. 312/1996 (Sparisjóður Höfðhverfinga) [PDF]

Hrd. 1996:2451 nr. 232/1995 (Vinnuslys) [PDF]

Hrd. 1996:2574 nr. 247/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3037 nr. 254/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3049 nr. 122/1995 [PDF]

Hrú. 1996:3212 nr. 311/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3237 nr. 409/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3323 nr. 255/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3344 nr. 215/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3381 nr. 127/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3392 nr. 128/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3400 nr. 129/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3409 nr. 130/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3451 nr. 413/1996 [PDF]

Hrd. 1996:3499 nr. 136/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3604 nr. 296/1995 [PDF]

Hrd. 1996:3804 nr. 101/1996 [PDF]

Hrd. 1996:3962 nr. 286/1996 (Lyfjalög - Lyfsöluleyfi) [PDF]

Hrd. 1996:4112 nr. 290/1996 (Flugmaður) [PDF]

Hrd. 1997:208 nr. 233/1995 [PDF]

Hrd. 1997:293 nr. 159/1996 [PDF]

Hrd. 1997:439 nr. 417/1996 [PDF]

Hrd. 1997:553 nr. 168/1996 [PDF]

Hrd. 1997:667 nr. 231/1996 (Umferðarslys) [PDF]

Hrd. 1997:683 nr. 147/1996 (Kistustökk í leikfimi - Örorka unglingsstúlku) [PDF]

Hrd. 1997:904 nr. 403/1996 [PDF]

Hrd. 1997:1024 nr. 26/1997 (Drap systur sína en átti ekki erfðarétt) [PDF]

Hrd. 1997:1137 nr. 257/1996 [PDF]

Hrd. 1997:1197 nr. 184/1996 [PDF]

Hrd. 1997:1537 nr. 288/1996 [PDF]

Hrd. 1997:1615 nr. 335/1996 [PDF]

Hrd. 1997:1693 nr. 351/1996 [PDF]

Hrd. 1997:1948 nr. 196/1997 [PDF]

Hrd. 1997:1970 nr. 143/1997 [PDF]

Hrd. 1997:2072 nr. 125/1997 [PDF]

Hrd. 1997:2298 nr. 292/1997 [PDF]

Hrd. 1997:2312 nr. 254/1996 (Ekki sótt um örorkulífeyri) [PDF]

Hrd. 1997:2353 nr. 164/1997 [PDF]

Hrd. 1997:2414 nr. 467/1996 [PDF]

Hrd. 1997:2488 nr. 456/1996 (Hofstaðir - Laxá - Ákvörðun Náttúruverndarráðs) [PDF]

Hrd. 1997:2663 nr. 49/1997 [PDF]

Hrd. 1997:2707 nr. 435/1996 (Vistun á Unglingaheimili ríkisins) [PDF]
Óljóst var hvernig framlenging á vistun á unglingaheimili þjónaði þeim tilgangi að stúlka öðlaðist bata. Hún var á móti framlengingunni.
Hrd. 1997:2742 nr. 32/1997 [PDF]

Hrd. 1997:2816 nr. 157/1997 (Tæknifrjóvgun) [PDF]
Kona fer í tæknifrjóvgun en hafði ekki skriflegt samþykki mannsins. Maðurinn taldi sig ekki vita að konan væri að fara í tæknifrjóvgun og sagðist hafa lagst gegn tæknifrjóvguninni, og vildi því ekki gangast við að vera faðir barnanna, en sá vitnisburður var talinn ótrúverðugur.

Maðurinn var dæmdur faðir barnsins þrátt fyrir skýrt lagaákvæði um að fyrir þurfi að liggja skriflegt samþykki M sökum þátttöku hans í ferlinu.
Hrd. 1997:2828 nr. 302/1997 (Framsal sakamanna til Bandaríkjanna) [PDF]
Bandarísk hjón voru framseld til Bandaríkjanna. Bandarísku stjórnvöldin handtóku hjónin með því að setja þau í járn. Talið var að íslensk stjórnvöld hefðu átt að skilyrða framsalið til að koma í veg fyrir vanvirðandi meðferð.
Hrd. 1997:2885 nr. 464/1996 [PDF]

Hrd. 1997:2894 nr. 474/1996 [PDF]

Hrd. 1997:2918 nr. 432/1996 (Ákvörðun byggingarnefndar - Blómaskáli) [PDF]

Hrd. 1997:3054 nr. 104/1997 [PDF]

Hrd. 1997:3098 nr. 46/1997 [PDF]

Hrd. 1997:3201 nr. 202/1997 [PDF]

Hrd. 1997:3362 nr. 363/1997 [PDF]

Hrd. 1997:3537 nr. 86/1997 (Flugumferðarstjóri) [PDF]

Hrd. 1997:3587 nr. 160/1997 [PDF]

Hrd. 1997:3600 nr. 134/1997 (Fóstureyðing) [PDF]

Hrd. 1997:3683 nr. 203/1997 [PDF]

Hrd. 1998:18 nr. 520/1997 (Félag íslenskra stórkaupmanna) [PDF]

Hrd. 1998:305 nr. 80/1997 (Byggingarvísitala) [PDF]

Hrd. 1998:374 nr. 7/1998 [PDF]

Hrd. 1998:632 nr. 163/1997 [PDF]

Hrd. 1998:756 nr. 288/1997 [PDF]

Hrd. 1998:1115 nr. 335/1997 [PDF]

Hrd. 1998:1134 nr. 71/1998 (Kattavinafélagið) [PDF]
Getgátur voru um hvort arfleifandinn, K, hafi verið haldin geðklofa og einnig ýmsum ranghugmyndum, sem sagt að hún hafi ekki talin hafa verið með fullu viti.

K sagði að Kattavinafélagið á Akureyri fengi arfinn en Kattavinafélag Reykjavíkur fengi það ef hitt væri ekki til. Hins vegar var hvorugt til. Hins vegar var Kattavinafélag Íslands til. Það fór í dómsmál og fékk arfinn.
Hrd. 1998:1437 nr. 116/1997 [PDF]

Hrd. 1998:1446 nr. 311/1995 [PDF]

Hrd. 1998:1682 nr. 175/1998 [PDF]

Hrd. 1998:1782 nr. 221/1997 [PDF]

Hrd. 1998:1917 nr. 409/1997 [PDF]

Hrd. 1998:1938 nr. 178/1998 [PDF]

Hrd. 1998:2098 nr. 420/1997 [PDF]

Hrd. 1998:2121 nr. 482/1997 [PDF]

Hrd. 1998:2155 nr. 290/1997 [PDF]

Hrd. 1998:2253 nr. 116/1998 [PDF]

Hrd. 1998:2363 nr. 20/1998 [PDF]

Hrd. 1998:2510 nr. 98/1998 [PDF]

Hrd. 1998:2588 nr. 151/1997 [PDF]

Hrd. 1998:2616 nr. 338/1996 [PDF]

Hrd. 1998:2702 nr. 342/1998 (Ný yfirmatskrafa) [PDF]
Héraðsdómari hafði hafnað kröfu sóknaraðila um yfirmat. Sóknaraðilinn lét hjá líða í því tilviki að kæra úrskurðinn og lýsti síðar gagnaöflun lokið þegar aðalmeðferð málsins var ákveðin. Hann setti síðan fram nýja kröfu um yfirmat sem var einnig synjað.

Hæstiréttur taldi að hin nýja krafa væri í andstöðu við þá meginreglu einkamálaréttarfars um hraða og greiða málsmeðferð, og hafi sóknaraðilinn í þessu tilviki fyrirgert rétti sínum til yfirmats.
Hrd. 1998:2707 nr. 373/1998 [PDF]

Hrd. 1998:2773 nr. 479/1997 [PDF]

Hrd. 1998:2794 nr. 514/1997 [PDF]

Hrd. 1998:2812 nr. 498/1997 [PDF]

Hrd. 1998:3058 nr. 386/1997 [PDF]

Hrd. 1998:3115 nr. 333/1997 (Dönsk skaðabótalög) [PDF]

Hrd. 1998:3205 nr. 472/1997 [PDF]

Hrd. 1998:3347 nr. 421/1998 [PDF]

Hrd. 1998:3378 nr. 49/1998 [PDF]

Hrd. 1998:3398 nr. 101/1998 (Kvensjúkdómalæknir lokar skurðstofu) [PDF]

Hrd. 1998:3525 nr. 48/1998 [PDF]

Hrd. 1998:3599 nr. 46/1998 (Héraðsdýralæknir) [PDF]

Hrd. 1998:3682 nr. 53/1998 (Slökkviliðsmenn) [PDF]

Hrd. 1998:3975 nr. 108/1998 (Tryggingarráð - Tryggingastofnun - Örorkulífeyrir) [PDF]

Hrd. 1998:4392 nr. 313/1997 [PDF]

Hrd. 1998:4438 nr. 135/1998 [PDF]

Hrd. 1999:1 nr. 3/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:50 nr. 308/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:322 nr. 244/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:363 nr. 250/1998 (Lindarbyggð)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:379 nr. 253/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:390 nr. 177/1998 (Blindur nemandi við HÍ)[HTML] [PDF]
Blindur nemandi sótti um og fékk inngöngu í HÍ. Síðar hrökklaðist nemandinn úr námi vegna skorts á aðgengi að kennsluefni sem hann gæti nýtt sér. Hæstiréttur túlkaði skyldur HÍ gagnvart nemandanum í ljósi ákvæða MSE um jafnræði og réttar til menntunar.
Hrd. 1999:568 nr. 328/1998 (Gamli Álafoss hf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:592 nr. 329/1998 (Farg hf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:709 nr. 271/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:802 nr. 247/1998 (Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:827 nr. 341/1998 (Litli-fingurinn)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:838 nr. 240/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:905 nr. 305/1998 (Dýralæknir - Kynbótahross)[HTML] [PDF]
Hestur lést og lyfjaglasi hafði verið fargað og hesturinn var ekki krufinn. Ekki tókst að sanna saknæmi.
Hrd. 1999:1182 nr. 289/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1270 nr. 482/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1310 nr. 404/1998 (Gifsmeðferð)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1340 nr. 492/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1360 nr. 340/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1431 nr. 493/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1455 nr. 467/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1511 nr. 511/1998 (Umgengnisréttur forsjársviptrar móður við barn sitt)[HTML] [PDF]
Umgengni hafði verið ákveðin þannig að aðili hafði umgengnisrétt upp á 1,5 klukkustund á ári. Hæstiréttur taldi að ekki hafði verið sýnt fram á nauðsyn þess að takmarka umgengnina svo mikið.
Hrd. 1999:1551 nr. 318/1998 (Meðferðarheimili)[HTML] [PDF]
Líta mátti til sjónarmiða um ásakanir um ölvun og kynferðislega áreitni gagnvart forstöðumanni þegar tekin var ákvörðun um að synja um framlengingu á samningi.
Hrd. 1999:1666 nr. 454/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1680 nr. 284/1998 (Laugavegur)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1737 nr. 498/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1823 nr. 293/1998 (Árbók Akureyrar)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:1867 nr. 169/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:2147 nr. 512/1998 (Opinbert mál)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:2248 nr. 486/1998[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:2327 nr. 12/1999 (Útafakstur við Búrfellsvirkjun)[HTML] [PDF]
Stúlkan B og drengurinn D fóru frá starfsmannahúsi við Búrfellsvirkjun að Þjórsárdalssundlaug. B ók bílnum án þess að hafa ökuréttindi. Hún missti stjórnar á bílnum með þeim afleiðingum að bíllinn valt. Hún var í miklu uppnámi og kvartaði undan miklum verkjum. Hún taldi sig ekki vera í ástandi til að keyra. D, sem var undir áhrifum áfengis, ók bílnum til baka að virkjuninni til að koma B undir læknishendur. D var síðan ákærður fyrir ölvunarakstur.

Þar sem sýnt var nægilega fram á að B hefði verið ófær um að ganga eða aka sjálf frá slysstað, D hefði ekki verið stætt á að skilja hana eftir á meðan hann gengi til að biðja um aðstoð, og að áfengismagn hans fór ekki verulega fram úr lágmarki umferðarlaga, var talið að háttsemin teldist refsilaus á grundvelli neyðarréttar.
Hrd. 1999:2405 nr. 4/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:2452 nr. 202/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:2997 nr. 302/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3123 nr. 346/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3173 nr. 46/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3196 nr. 78/1999 (Ristill - Eftirmeðferð)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3225 nr. 508/1997[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3504 nr. 53/1999 (Biðlaunaréttur)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3514 nr. 85/1999 (Biðlaunaréttur)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3536 nr. 398/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3704 nr. 265/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3799 nr. 114/1999 (MS-félagið)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:3870 nr. 286/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:4035 nr. 161/1999 (Málverk)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:4189 nr. 196/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:4247 nr. 132/1999 (Forstjóri Landmælinga ríkisins - Brottvikning)[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:4290 nr. 295/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:4467 nr. 48/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:4746 nr. 272/1999 (PWC - Nathan & Olsen - Skaðabótaábyrgð endurskoðanda)[HTML] [PDF]
Félag fór í mál við endurskoðanda varðandi 32ja milljóna króna fjárdrátt sem endurskoðandinn tók ekki eftir við rækslu starfs síns. Hæstiréttur taldi að stjórnin hefði borið meiri ábyrgð, en endurskoðunarfyrirtækið bæri hluta af skiptri ábyrgð upp á 4 milljónir.
Hrd. 1999:4804 nr. 225/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:5041 nr. 280/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:5051 nr. 423/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 1999:5077 nr. 493/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:22 nr. 484/1999 (Hlutabréf í Eimskip)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:166 nr. 23/1999 (Raddbandalömun)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:244 nr. 293/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:265 nr. 317/1999 (Líkamsárás á Akranesi)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:373 nr. 305/1999 (Matsgerðin)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:383 nr. 277/1999 (Uppsögn lektors í spænsku við HÍ)[HTML] [PDF]
Samkvæmt reglum er giltu á þeim tíma þurfti staðfestingu ráðherra til að ráða starfsfólk. Óheimilt var að segja upp lektornum án staðfestingar ráðherra þar sem ráðherra kom að staðfestingu ráðningar hans.
Hrd. 2000:468 357/1999 (Starfslokasamningur starfsmanns við Landsbanka Íslands)[HTML] [PDF]
Landsbankinn, sem þá var í ríkiseigu, sagði upp starfsmanni. Gerðu aðilar sín á milli starfslokasamning þar sem fram kom að um væri að ræða endanlegt uppgjör og hvorugur aðili ætti kröfu á hinn.

Hæstiréttur tók undir með héraðsdómi að um ekki hefði verið ólögmæt nauðung að ræða þar sem efni samningsins kvað á um betri hagsmuni fyrir stefnanda heldur en ef honum hefði verið sagt upp. Hins vegar ógilti Hæstiréttur nokkur ákvæði samningsins á grundvelli 36. gr. samningalaga, nr. 7/1936, þar sem þau fólu í sér afsal á greiðslum sem starfsmaðurinn hefði ella hlotið við niðurlagningu starfs síns. Bankastjórn hefði með því hlunnfarið starfsmanninn og við samningsgerðina naut starfsmaðurinn ekki aðstoðar lögmanns.
Hrd. 2000:516 nr. 367/1999 (Fiskveiðibrot)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:594 nr. 362/1999 (Bílaleigubifreið)[HTML] [PDF]
Krafist var greiðslu vegna 427 km er átti að hafa fallið á þremur dögum vegna ferða milli Sandgerðis og Reykjavíkur.
Hrd. 2000:617 nr. 327/1999 (Afturköllun flugumferðarstjóraskírteinis)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:774 nr. 425/1999 (Slysamál)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:974 nr. 426/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:992 nr. 504/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:1088 nr. 460/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:1103 nr. 443/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:1353 nr. 435/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:1621 nr. 15/2000 (Stjörnugrís I)[HTML] [PDF]
Of víðtækt framsal til ráðherra um hvort framkvæmdir þyrftu að fara í mat á umhverfisáhrifum.
Hrd. 2000:1681 nr. 478/1999 (Kaldsjávarrækja)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:1722 nr. 40/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:1748 nr. 63/2000 (Lögreglubifreið)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:1760 nr. 290/1999 (Víkartindur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:1855 nr. 492/1999 (Hundahald)[HTML] [PDF]
Samningur var gerður um að greiða fyrir ákveðinn fjölda hunda en sá samningur var ekki gildur þar sem engin lagaheimild var fyrir því að afmarka tiltekinn fjölda hunda.
Hrd. 2000:1942 nr. 45/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:2104 nr. 11/2000 (Jafnréttisfulltrúi)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:2131 nr. 486/1999 (Dómnefnd um lektorsstarf)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:2200 nr. 440/1999[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:2271 nr. 53/2000 (Rúllubindivél)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:2332 nr. 50/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:2682 nr. 94/2000 (Fljótasel 34)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:2713 nr. 150/2000 (Lóðir í Hafnarfirði - Kjóahraun)[HTML]

Hrd. 2000:2909 nr. 179/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:2971 nr. 79/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:3019 nr. 198/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:3064 nr. 232/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:3078 nr. 46/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:3305 nr. 203/2000 (Skipaþjónusta Suðurlands hf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:3601 nr. 290/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:3799 nr. 207/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:4191 nr. 208/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2000:4205 nr. 209/2000 (Varanlegt fóstur)[HTML] [PDF]
Lagaákvæðið sjálft var túlkað á þá leið að með varanlegu fóstri sé átt við að það haldist þar til forsjárskyldur féllu niður samkvæmt lögum en ekki að fósturbarn hverfi aftur til foreldra sinna að nýju að því ástandi loknu.
Hrd. 2000:4236 nr. 403/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:69 nr. 217/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:84 nr. 172/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:244 nr. 262/2000 (Lögmaður - Bótakrafa fyrnist - Tilvísun í rökstuðning stefndu)[HTML] [PDF]
Krafa hafði fyrnst vegna aðgerðaleysis lögmanna sem höfðu fengið kröfu framsenda. Leyst var úr málinu með vísan til siðareglna lögmanna.
Hrd. 2001:262 nr. 317/2000 (Star Powr vél)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:345 nr. 256/2000 (Bakverkur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:458 nr. 402/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:544 nr. 423/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:564 nr. 357/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:585 nr. 339/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:658 nr. 367/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:674 nr. 383/2000 (Bláhvammur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:718 nr. 385/2000 (Slakrofi)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:901 nr. 180/2000 (Læknamistök)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:918 nr. 336/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:993 nr. 280/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:1135 nr. 449/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:1169 nr. 395/2000 (Hámark viðmiðunartekna við bætur - Svæfingalæknir)[HTML] [PDF]
Svæfingalæknir slasast. Hann var með það miklar tekjur að þær fóru yfir hámarksárslaunaviðmiðið og taldi hann það ekki standast 72. gr. stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur taldi hámarkið standast.
Hrd. 2001:1245 nr. 257/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:1261 nr. 243/2000 (Lundey)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:1462 nr. 5/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:1497 nr. 373/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:1641 nr. 134/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:1837 nr. 155/2001 (Faðernisviðurkenning - Málshöfðunarfrestur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:1943 nr. 20/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2172 nr. 115/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2201 nr. 42/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2211 nr. 83/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2245 nr. 67/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2328 nr. 16/2001 (Skandia)[HTML] [PDF]
Fjallar um afleiðusamning. Krafist var ógildingar á samningnum en ekki var fallist á það þar sem öll lög gerðu ráð fyrir slíkum samningi.
Hrd. 2001:2411 nr. 121/2001 (Manndráp - Dýna)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2458 nr. 209/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2477 nr. 111/2001 (Fannafold - Sameign, öll eignin veðsett)[HTML] [PDF]
M og K áttu hvorn sinn helminginn.
Talið var að K hefði eingöngu skrifað undir samþykki maka en ekki sem veðsali. Hins vegar stóð í feitu letri í tryggingarbréfinu að öll eignin væri veðsett og var því litið svo á að K væri einnig að veðsetja sinn hluta.
Hrd. 2001:2622 nr. 358/2000[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2666 nr. 256/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2687 nr. 258/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2692 nr. 263/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:2894 nr. 75/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:3120 nr. 56/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:3396 nr. 104/2001 (Traktor)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:3470 nr. 87/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:3543 nr. 181/2001 (Skíðakona í Hlíðafjalli, Akureyri)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:3577 nr. 145/2001 (Ríp)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:3659 nr. 157/2001 (Langeyrarvegur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:3756 nr. 131/2001 (Efnaverkfræðingur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:3775 nr. 241/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:4036 nr. 78/2001 (Rótarfylling á jaxli)[HTML] [PDF]
Talið var að allt verklag hefði verið rétt.
Hrd. 2001:4151 nr. 133/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:4175 nr. 228/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:4252 nr. 425/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2001:4390 nr. 178/2001[HTML] [PDF]
Íslenska ríkið var krafið um skaðabætur þar sem sakborningur í nauðgunarmáli var ekki í gæsluvarðhald né farbanni eftir rannsókn málsins og þar til tekin var ákvörðun um ákæru. Urðu afleiðingarnar þær að hann fór til Grænlands áður en ákæra og fyrirkall hafði verið birt honum. Tilraun ríkissaksóknara um að fá hann framseldan tókst ekki þannig að hann taldi sig ekki geta aðhafst frekar.

Hæstiréttur staðfesti sýknudóm héraðsdóms á þeim grundvelli að ákvörðun ríkissaksóknara um að krefjast ekki gæsluvarðhalds eða farbanns sæti ekki endurskoðun dómstóla.
Hrd. 2001:4518 nr. 290/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3 nr. 451/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:28 nr. 315/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:36 nr. 409/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:73 nr. 8/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:115 nr. 31/2002[HTML] [PDF]
Verjandi krafðist þess að leggja fram álitsgerð kunnáttumanns til að meta trúverðugleika vitna.
Hrd. 2002:253 nr. 37/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:296 nr. 303/2001 (Brunaæfing á Ísafirði)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:342 nr. 244/2001 (Vinnuskólinn - Vatnsskvetta)[HTML] [PDF]
Unglingar hrekktu starfsmann sveitarfélags með því að skvetta vatni á hann á meðan hann var með höfuð sitt undir ökutæki, sem olli því að hann hrökk við og rak höfuð sitt í undirlag þess.
Hrd. 2002:358 nr. 330/2001 (Hópbifreið ekið yfir einbreiða brú)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:561 nr. 46/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:566 nr. 59/2002 (E-töflumál)[HTML] [PDF]
Verjandi krafðist nýrrar rannsóknar á ætlaðri skaðsemi E-taflna enda varhugavert að byggja á svo gamallri rannsókn. Dómari taldi ekki ástæðu til að fara í slíka rannsókn og taldi að hún myndi tefja málið að óþörfu.
Hrd. 2002:678 nr. 355/2001 (Tollurinn út fyrir valdmörk sín - Sake)[HTML] [PDF]
Mjöður hafði verið tollaður sem sósa í mörg ár en hann var áfengur. Lagt var hald á eina sendinguna og óvissa var um hvort álitaefnið ætti heima hjá tollyfirvöldum eða lögreglunni.
Hrd. 2002:717 nr. 11/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:774 nr. 38/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:796 nr. 349/2001 (Ármúli)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:826 nr. 346/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:930 nr. 420/2001 (Kynferðisbrot I)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:957 nr. 94/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:1006 nr. 243/2001 (Farmbréf - Flutningur á báti - Vextir)[HTML] [PDF]
Í farmbréfi var tekið fram að bætur bæru enga vexti fram að dómsuppsögu. Hæstiréttur taldi skilmála í farmbréfi standast þrátt fyrir að viðskiptavinurinn bar fyrir ósanngjörn skilmálaákvæði. Hæstiréttur miðaði upphafstíma vaxta við dómsuppsögu í héraði.
Hrd. 2002:1024 nr. 397/2001 (Minnisblaðsdómur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:1212 nr. 306/2001 (Lögmaður og vitni)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:1249 nr. 358/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:1282 nr. 134/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:1363 nr. 39/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:1510 nr. 40/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:1607 nr. 67/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:1922 nr. 434/2001[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2082 nr. 391/2001 (Dalbraut - H-Sel - Dráttarvextir vegna húseignakaupa)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2226 nr. 249/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2315 nr. 19/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2344 nr. 93/2002 (Bjarg-Hús)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2351 nr. 263/2002 (Dóttir og dóttursonur Ólafs)[HTML] [PDF]
Sett var inn rangt nafn á jörð, líklega vegna rangrar afritunar frá annarri erfðaskrá.
Hrd. 2002:2361 nr. 53/2002 (Kjöt og Rengi)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2376 nr. 3/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2409 nr. 23/2002 (Sæþotur)[HTML] [PDF]
Líkamstjón hlaust af notkun sæþota. Tveir strákar leigðu tækin og annar slasaðist. Við leigutökuna undirrituðu strákarnir samning um takmarkanirnar á bótaábyrgð leigusalans.
Hrd. 2002:2432 nr. 72/2002 (Krónusprengja)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2483 nr. 377/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2486 nr. 378/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2489 nr. 380/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2617 nr. 291/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2679 nr. 124/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2855 nr. 310/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3009 nr. 196/2002 (Varpaði allri ábyrgð á stjúpdóttur sína)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3035 nr. 68/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3057 nr. 118/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3275 nr. 143/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3447 nr. 262/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3459 nr. 142/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3506 nr. 204/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3590 nr. 489/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3861 nr. 223/2002 (Safamýri 27)[HTML] [PDF]
Fasteignasali og seljandi fasteignar voru báðir dæmdir í in solidum ábyrgð gagnvart kaupanda til að greiða honum bætur vegna gólfhalla sem var í fasteign. Bótaábyrgð seljandans var túlkuð vera innan samninga en bótaábyrgð fasteignasalans utan samninga.
Hrd. 2002:4254 nr. 353/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:4352 nr. 276/2002 (Toyota Landcruiser)[HTML] [PDF]
Kaupandi fékk með sér í lið tvo kunnáttumenn um bíla til að skoða fyrir sig bifreið sem hann ætlaði að festa kaup á. Eftir kaupin komst kaupandinn að því að bíllinn hafi verið tjónaður, þar á meðal þakið og framrúðan. Hæstiréttur taldi að kaupandinn hafi borið ábyrgð á því að hafa ekki skoðað bílinn betur.
Hrd. 2002:4363 nr. 277/2002 (Tækja-Tækni)[HTML] [PDF]
Kostnaður vegna gagnaöflunar gagnvart stjórnvöldum var ekki viðurkenndur sem tjón þar sem ekki lá fyrir að það þurfti að úthýsa þeirri vinnu til utanaðkomandi aðila.
Hrd. 2003:21 nr. 556/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:38 nr. 565/2002 (Örorkunefnd)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:231 nr. 309/2002 (Skammel)[HTML] [PDF]
Bótaábyrgð lögð á Landspítalann og ríkið þegar skurðhjúkrunarfræðingur féll um skammel sem einhver starfsfélagi tjónþolans skildi eftir.
Hrd. 2003:268 nr. 15/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:577 nr. 302/2002 (Krókur á Kjalarnesi II)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:874 nr. 214/2002 (Bifreiðar og landbúnaðarvélar hf. II)[HTML] [PDF]
Rör í brunakerfi réð ekki við íslenskt vatn og var dæmdur afsláttur.
Hrd. 2003:913 nr. 462/2002 (Læknaráð)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:943 nr. 411/2002 (Örorkubætur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:973 nr. 536/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1071 nr. 511/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1151 nr. 80/2003 (Umferðarslys)[HTML] [PDF]

Hrd. 327/2001 [engin bls.] dags. 20. mars 2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1183 nr. 374/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1234 nr. 94/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1284 nr. 283/2002 (Rúllustigi í Kringlunni)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1338 nr. 113/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1379 nr. 168/2002 (Shaken Baby Syndrome)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1532 nr. 426/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1576 nr. 497/2002 (Björgunarsveitarmaður - Fall af þaki)[HTML] [PDF]
Björgunarsveitarmaður var að festa þakplötur í óveðri. Hann varð fyrir líkamstjóni og krafði húseigandann um bætur á grundvelli reglna um óbeðinn erindisrekstur. Hæstiréttur taldi skilyrðin um óbeðinn erindisrekstur ekki eiga við í málinu.
Hrd. 2003:1589 nr. 117/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1619 nr. 122/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1690 nr. 433/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1682 nr. 515/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1809 nr. 134/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1820 nr. 131/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1834 nr. 149/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2180 nr. 20/2003 (Þórsnes)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2198 nr. 463/2002 (Háspennustaur)[HTML] [PDF]
Orkuveitan var talin hafa sýnt af sér grófa vanrækslu.
Hrd. 2003:2246 nr. 11/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2313 nr. 168/2003 (Kaupréttur að jörð - Stóri-Klofi)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2373 nr. 504/2002 (Tjaldanes 9)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2507 nr. 548/2002[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2566 nr. 8/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2592 nr. 98/2003 (Árás á sambúðarkonu)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2610 nr. 9/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2713 nr. 108/2003 (Kambar)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2737 nr. 45/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2989 nr. 472/2002 (Dóttir héraðsdómara)[HTML] [PDF]
Héraðsdómur var ómerktur þar sem dóttir héraðsdómara og sonur eins vitnisins voru í hjúskap.
Hrd. 2003:3036 nr. 3/2003 (Lífiðn)[HTML] [PDF]
Maður ritaði undir veðskuldabréf þar sem hann gekkst undir ábyrgð fyrir skuld annars aðila við banka. Engin lagaskylda var um greiðslumat þegar lánið var tekið og lét bankinn hjá líða að kanna greiðslugetu lántakans áður en lánið var veitt. Ábyrgðarmaðurinn var samkvæmt mati dómkvadds manns með þroskahömlun ásamt því að vera ólæs. Hann var því talinn hafa skort hæfi til að gera sér grein fyrir skuldbindingunni.

Undirritun ábyrgðarmannsins var því ógilt á grundvelli 36. gr. samningalaga nr. 7/1936.
Hrd. 2003:3136 nr. 36/2003 (Meiðyrðamál)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3169 nr. 139/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3210 nr. 42/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3239 nr. 23/2003 (Sýking í hælbeini)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3262 nr. 235/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3554 nr. 200/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3610 nr. 146/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3781 nr. 147/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3855 nr. 210/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3885 nr. 312/2003 (Frjáls fjölmiðlun)[HTML] [PDF]
Kaupandi neitaði að greiða eftirstöðvar í hlutabréfakaupum þar sem verðmæti félagsins væri lægra en það sem var uppgefið. Síðar fór félagið í gjaldþrot. Hæstiréttur leit svo á að um væri að ræða gölluð kaup og ákvarðaði að kaupandinn hefði átt að greiða það sem hann hafði þegar greitt og eftirstöðvarnar sem hann neitaði að greiða yrðu felldar niður.
Hrd. 2003:3920 nr. 193/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:3977 nr. 422/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:4256 nr. 194/2003 (Björgunarbátur)[HTML] [PDF]
Sbr. matsgerð var sýnt fram á að báturinn gæti ekki náð tilætluðum hraða þar sem ganghraðinn væri ekki í samræmi við smíðalýsingar. Bóta var krafist um þann kostnað sem þyrfti að reiða af hendi til að breyta bátnum.
Hrd. 2003:4387 nr. 440/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:4430 nr. 319/2003 (Bæklunarlæknar)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:4567 nr. 458/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:4639 nr. 164/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:4714 nr. 172/2003 (Svipting forsjár barna)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:171 nr. 280/2003 (Kárahnjúkavirkjun)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:273 nr. 227/2003 (Nathan & Olsen ehf.)[HTML] [PDF]
Gerð var áreiðanleikakönnun vegna kaupa á fyrirtæki og benti hún á ýmsa ágalla. Í kjölfarið var samið um afslátt af kaupverðinu. Nokkrum mánuðum eftir afhendingu komst kaupandinn að því að ástandið hjá fyrirtækinu hefði verið enn verra. Hæstiréttur taldi kaupandann ekki geta borið þetta fyrir sig gagnvart seljandanum þótt áreiðanleikakönnunin hafi ekki gefið rétta mynd af stöðunni.
Hrd. 2004:308 nr. 158/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:540 nr. 234/2003 (Starfsmaður á Sólheimum)[HTML] [PDF]
Vistmaður á sambýli réðst á starfsmann en starfsmaðurinn vildi sækja bætur vegna árásarinnar. Gerð var lagaleg krafa um framlagningu kæru en starfsmaðurinn vildi það ekki. Honum var því synjað af bætur af hálfu bótanefndar og sótt hann því dómsmál til að fá ákvörðuninni hnekkt. Eftir höfðun málsins var fjarlægð áðurnefnd lagaleg krafa um kæru og í framhaldinu var dómkrafa starfsmannsins um ógildingu ákvörðunarinnar samþykkt.
Hrd. 2004:671 nr. 322/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:721 nr. 299/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:804 nr. 19/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:879 nr. 347/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:1060 nr. 292/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:1147 nr. 304/2003 (Kolgerði)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:1239 nr. 344/2002 (Sara Lind Eggertsdóttir - Slagæðaleggur)[HTML] [PDF]
Þessi dómsúrlausn Hæstaréttar var til umfjöllunar í Dómur MDE Sara Lind Eggertsdóttir gegn Íslandi dags. 5. júlí 2007 (31930/04).
Hrd. 2004:1293 nr. 275/2003 (Niðurlagning stöðu - Prófessor við læknadeild)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:1553 nr. 382/2003 (Dómnefndarálit)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:1568 nr. 463/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:1612 nr. 83/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:1699 nr. 385/2003 (Hálkuslysið)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:1894 nr. 433/2003 (Gullborg)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:1905 nr. 366/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:1938 nr. 441/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:2060 nr. 41/2004 (Mannsbani á Klapparstíg)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:2147 nr. 325/2003 (Stóra málverkafölsunarmálið)[HTML] [PDF]
Í raun voru málin tvö.
Í fyrra málinu hafði ákærði merkt málverk undir öðrum listamanni.
Í seinna málinu höfðu falsanirnar voru mismunandi og þurfti að fá tugi sérfræðinga til að meta þær. Myndirnar voru rúmlega 100 og átti Listasafn Íslands eina þeirra. Hæstiréttur leit svo á að ótækt væri að vísa til mats sérfræðinganna sem lögreglan leitaði til og höfðu unnið hjá Listasafni Íslands.
Hrd. 2004:2304 nr. 432/2003 (North Atlantic Computers)[HTML] [PDF]
Samningurinn var ógiltur af mismunandi ástæðum í héraði (svik) og Hæstarétti (brostnar forsendur).
Kaupandi hlutafjár hafði verið útibússtjóri hjá banka.
Hrd. 2004:2325 nr. 22/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:2548 nr. 30/2004 (Þitt mál)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:2645 nr. 36/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:2677 nr. 331/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:2701 nr. 448/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:2760 nr. 52/2004 (Brottvísun útlendings - Hættulegur hagsmunum almennings)[HTML] [PDF]
K kom til Íslands frá Litháen og var með dvalarleyfi. Dvalarleyfið var síðan afturkallað þar sem útlendingaeftirlitið hefði komist á snoðir um ákæru fyrir glæp í heimalandi sínu en síðan dæmdur sekur en verið ósakhæfur, og að útlendingaeftirlitið efaðist um réttmæti útskriftar hans. Hann var síðan útskrifaður sem heilbrigður og fer síðar til Íslands. Greint var á um það hvort heimilt hefði verið að afturkalla það, meðal annars á þeim forsendum að málið hefði ekki verið rannsakað nægilega.

Hæstiréttur felldi úr gildi afturköllunina á dvalarleyfi K og þar af leiðandi grundvöll brottvísunarinnar. Í síðara máli Hrd. 56/2008 dags. 16. október 2008 (Bætur vegna hrd. 52/2004) fékk K miskabætur vegna brottvísunarinnar.
Hrd. 2004:2806 nr. 76/2004 (Landspítali)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:2879 nr. 485/2003 (Ósæðarlokuleki)[HTML] [PDF]
Kona keypti sjúkdómatryggingu árið 2000 og greindi ekki frá því að hún hefði greinst með ósæðarlokuleka og átti að vera í reglubundnu eftirliti. Á umsóknarblaði var hún spurð um ýmsa þætti, meðal annars um hvort hún væri með ósæðarlokuleka, sem hún neitaði. Hún krafðist síðar bóta vegna aðgerðar vegna ósæðarlokuleka frá tryggingafélaginu, sem var synjað. Félagið var svo sýknað af kröfu konunnar um bætur.
Hrd. 2004:2904 nr. 99/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:2933 nr. 331/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:3132 nr. 333/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:3274 nr. 59/2004 (Veitingasala)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:3391 nr. 107/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:3433 nr. 139/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:3521 nr. 97/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:3895 nr. 47/2004 (Biskupstungnaafréttur „norðan vatna“)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:3956 nr. 199/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4030 nr. 94/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4061 nr. 430/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4121 nr. 237/2004 (Skoðun á bifreiðum ábótavant)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4214 nr. 425/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4386 nr. 186/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4449 nr. 206/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4545 nr. 178/2004 (Brjóstaminnkun)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4646 nr. 169/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4666 nr. 452/2004 (Leikskálar)[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:4943 nr. 487/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2004:5049 nr. 264/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:84 nr. 493/2004 (Innsetning/15 ára)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:122 nr. 258/2004 (Félagsráðgjafi - Tæknifræðingur - Deildarstjóri)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:188 nr. 298/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:378 nr. 273/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:657 nr. 357/2004 (Sjómaður slasast á leið um borð í fiskiskip)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:698 nr. 314/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:708 nr. 371/2004 (Síld og fiskur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:743 nr. 382/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:833 nr. 400/2004 (Melabraut)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:864 nr. 394/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:960 nr. 380/2004 (GlaxoSmithKline - Lyf - Lamictal)[HTML] [PDF]
Aukaverkun á lyfi, sem ekki var listuð, varð til þess að neytandi varð 75% öryrki.
Hrd. 2005:1096 nr. 389/2004 (Bernhard - Ofgreitt fé)[HTML] [PDF]
Hæstiréttur taldi að aðili er ofgreiddi ætti ekki rétt á dráttarvöxtum frá því ofgreiðslan átti sér stað.
Hrd. 2005:1128 nr. 335/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:1265 nr. 372/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:1306 nr. 348/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:1348 nr. 393/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:1569 nr. 471/2004 (Vörumerki)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:1593 nr. 414/2004 (Glaðheimar)[HTML] [PDF]
Hús byggt 1960 og keypt árið 2000. Hæstiréttur taldi 7,46% hafi ekki talist uppfylla skilyrðið en brot seljanda á upplýsingaskyldu leiddi til þess að gallaþröskuldurinn ætti ekki við.

Kaupandinn hélt eftir lokagreiðslu sem var meira en tvöföld á við gallann sem kaupandinn hélt fram. Var hann svo dæmdur til að greiða mismuninn á upphæðunum ásamt dráttarvöxtum frá gjalddaga.
Hrd. 2005:1644 nr. 510/2004 (Líkfundarmál)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:1702 nr. 347/2004 (Landsímamál)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:1840 nr. 505/2004 (Hereford steikhús - Framkvæmdir í verslunarhúsnæði)[HTML] [PDF]
Gerður var samningur um að reka mætti verslun á 2. hæð. Deilt var um hvort mætti breyta versluninni sem sett var upp þar í veitingahús.
Hrd. 2005:1870 nr. 475/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:2096 nr. 163/2005 (Sparisjóður Hafnarfjarðar)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:2268 nr. 27/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:2282 nr. 56/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:2353 nr. 513/2004[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:2503 nr. 20/2005 (Starfsleyfi álvers í Reyðarfirði)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:2584 nr. 43/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:2630 nr. 52/2005 (A Hansen - Líkamsárás með exi og slegið í höfuð)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:2915 nr. 385/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:3011 nr. 396/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:3015 nr. 367/2005 (Skaftafell I og III í Öræfum - Óbyggðanefnd)[HTML] [PDF]
Íslenska ríkið var stefnandi þjóðlendumáls og var dómkröfum þess beint að nokkrum jarðeigendum auk þess að það stefndi sjálfu sér sem eigenda sumra jarðanna sem undir voru í málinu. Hæstiréttur mat það svo að sami aðili gæti ekki stefnt sjálfum sér og vísaði frá þeim kröfum sem íslenska ríkið beindi gegn sér sjálfu.
Hrd. 2005:3132 nr. 75/2005 (Húsasmiðjan gegn Stáliðjunni)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:3336 nr. 524/2004 (Fasteignasali - Umboðssvik)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:3380 nr. 51/2005 (Kostnaður vegna skólagöngu fatlaðs barns)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:3665 nr. 105/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:3678 nr. 130/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:3720 nr. 430/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4024 nr. 119/2005 (Útreikningur skaðabóta)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4157 nr. 152/2005 (Íþróttakennari)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4338 nr. 209/2005 (Krafa um bæturnar á grundvelli meðábyrgðar)[HTML] [PDF]
Eftir Hrd. 2003:3515 nr. 157/2003 (Húftryggingarbætur vegna Bjarma VE) fór veðhafi í mál til að sækja bæturnar. Hið sama átti við í þessu máli hvað varðaði skilmála tryggingarinnar um niðurfall við eigandaskipti.
Hrd. 2005:4546 nr. 240/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4621 nr. 200/2005 (Smíðakennari)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4653 nr. 238/2005 (Prammi)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4707 nr. 353/2005 (Myndlistarsýning)[HTML] [PDF]
Listaverk sem ríkið fékk að láni voru til sýnis á Þingvöllum. Ríkið ákvað svo einhliða að hafa þau áfram án þess að afla heimildar. Svo eyðilögðust þau á því tímabili af óhappatilviljun. Íslenska ríkið var talið bera hlutlæga ábyrgð á því tjóni sökum casus mixtus cum culpa.
Hrd. 2005:4722 nr. 354/2005 (Listaverk - Myndlistarsýning)[HTML] [PDF]
Listaverk sem ríkið fékk að láni voru til sýnis á Þingvöllum. Ríkið ákvað svo einhliða að hafa þau áfram án þess að afla heimildar. Svo eyðilögðust þau á því tímabili af óhappatilviljun. Íslenska ríkið var talið bera hlutlæga ábyrgð á því tjóni sökum casus mixtus cum culpa.
Hrd. 2005:4745 nr. 199/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4826 nr. 223/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4924 nr. 239/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:4989 nr. 233/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:5013 nr. 268/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:5105 nr. 181/2005 (Skattasniðganga)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:5118 nr. 289/2005 (Ísland DMC - Ferðaskrifstofa Akureyrar)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:5185 nr. 307/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:5237 nr. 208/2005 (Bætur frá Tryggingastofnun)[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:5276 nr. 267/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:106 nr. 374/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:181 nr. 272/2005 (Sparisjóður Hafnarfjarðar)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:308 nr. 317/2005 (Sýking í baki)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:387 nr. 316/2005 (Fæðingardeild Landspítalans)[HTML] [PDF]
Líkamstjón varð á barni við fæðingu þess. Fæðingarlæknirinn var sýknaður af bótakröfu þar sem hann hafði unnið í samræmi við hefðbundið verklag.
Hrd. 2006:465 nr. 337/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:498 nr. 362/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:519 nr. 321/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:717 nr. 380/2005 (deCode)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:732 nr. 449/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:745 nr. 376/2005 (Heimilisfræðikennari)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:787 nr. 387/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:884 nr. 386/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:912 nr. 408/2005 (Þvottasnúra)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:933 nr. 419/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1031 nr. 413/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1135 nr. 264/2005 (Kransæðasjúkdómur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1234 nr. 139/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1268 nr. 425/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1326 nr. 360/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1378 nr. 434/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1434 nr. 206/2005 (Brottnám til Frakklands)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1472 nr. 155/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1477 nr. 166/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1514 nr. 531/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1556 nr. 453/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1618 nr. 159/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1640 nr. 185/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1670 nr. 20/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1776 nr. 462/2005 (Bann við að sýna tóbak)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1865 nr. 524/2005 (Heiðursmorð)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:1916 nr. 432/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2032 nr. 196/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2101 nr. 505/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2252 nr. 454/2005 (Ærfjall, fyrir landi Kvískerja í Öræfum - Þjóðlendumál)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2279 nr. 496/2005 (Fjall og Breiðármörk í Öræfum - Skeiðársandur (Skaftafell II))[HTML] [PDF]
Íslenska ríkið lýsti yfir kröfu á hluta tiltekinna jarða. Dómurinn er sérstakur fyrir það að ekki væri um að ræða afréttir, heldur jarðir. Á þessu tímabili hafði verið hlýindaskeið og jöklar því hopað. Landamerkjabréfin voru gerð þegar jöklarnir höfðu skriðið fram megnið af landinu. Í mörg hundruð ár höfðu ekki verið nein raunveruleg afnot af því landi sem jöklarnir höfðu skriðið yfir. Síðar hopuðu jöklarnir eitthvað.
Hrd. 2006:2378 nr. 481/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2543 nr. 56/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2698 nr. 107/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2745 nr. 549/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2894 nr. 8/2006 (Tómas Zoëga)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2911 nr. 45/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:2948 nr. 547/2005[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3130 nr. 1/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3160 nr. 37/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3239 nr. 334/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3271 nr. 363/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3359 nr. 371/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3712 nr. 26/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3774 nr. 497/2005 (Hoffells-Lambatungur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3810 nr. 498/2005 (Stafafell - Lón í Hornafirði)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:3994 nr. 81/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:4013 nr. 60/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:4087 nr. 93/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:4110 nr. 89/2006 (Sérfræðigögnin)[HTML] [PDF]
Sérfróðir meðdómendur í héraði töldu matsgerð ekki leiða til sönnunar á áverka í árekstri, og taldi Hæstiréttur að matsgerðin hefði ekki hnekkt niðurstöðu sérfróðu meðdómendanna.
Hrd. 2006:4161 nr. 55/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:4500 nr. 220/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:4700 nr. 215/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:4737 nr. 225/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:4919 nr. 198/2006 (Vinnueftirlit ríkisins - Erlend kona slasast við að henda rusli í gám á lóð Ingvars Helgasonar hf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:4947 nr. 239/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:4965 nr. 582/2006 (Hækkun kröfu)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:4993 nr. 212/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:5035 nr. 213/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:5076 nr. 214/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:5203 nr. 365/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:5244 nr. 145/2006 (Bjartur í Vík ehf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:5451 nr. 391/2006[HTML] [PDF]

Hrd. 653/2006 dags. 4. janúar 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 300/2006 dags. 18. janúar 2007 (Umferðarslys II)[HTML] [PDF]

Hrd. 355/2006 nr. 18. janúar 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 454/2006 nr. 18. janúar 2007 (Hellubrot - Gaf sig fram og var samvinnuþýður við lögreglu)[HTML] [PDF]

Hrd. 364/2006 dags. 25. janúar 2007 (Slitgigt)[HTML] [PDF]

Hrd. 415/2006 dags. 25. janúar 2007 (Hnífstunga í brjósthol)[HTML] [PDF]

Hrd. 14/2007 dags. 29. janúar 2007 (Gjafabréf - einföld vottun II)[HTML] [PDF]
Yfirlýsing bar heitið gjafabréf en ekki erfðaskrá.

Einföld vottun nægir þegar um er að ræða gjafabréf.

Rætt var við vottana og athugað hvort þeir vissu hvað þeir voru að votta o.s.frv.
Hrd. 395/2006 dags. 1. febrúar 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 243/2006 dags. 1. febrúar 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 304/2006 dags. 8. febrúar 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 327/2006 dags. 15. febrúar 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 370/2006 dags. 15. febrúar 2007 (Keðjur)[HTML] [PDF]

Hrd. 388/2006 dags. 15. febrúar 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 541/2006 dags. 15. febrúar 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 91/2007 dags. 19. febrúar 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 449/2006 dags. 22. febrúar 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 241/2006 dags. 22. febrúar 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 435/2006 dags. 1. mars 2007 (Yfirgangssemi)[HTML] [PDF]

Hrd. 562/2006 dags. 1. mars 2007 (Hnífstunga í síðu)[HTML] [PDF]

Hrd. 315/2006 dags. 8. mars 2007 (Glútaraldehýð)[HTML] [PDF]

Hrd. 474/2006 dags. 8. mars 2007 (Þjófavarnarkerfi ekki virkt)[HTML] [PDF]

Hrd. 124/2007 dags. 8. mars 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 373/2006 dags. 15. mars 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 504/2006 dags. 15. mars 2007 (Lánssamningur)[HTML] [PDF]

Hrd. 433/2006 dags. 29. mars 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 581/2006 dags. 2. apríl 2007 (Álversslys)[HTML] [PDF]

Hrd. 519/2006 dags. 26. apríl 2007 (Umgengnisréttur)[HTML] [PDF]

Hrd. 586/2006 dags. 26. apríl 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 647/2006 dags. 10. maí 2007 (Salmann Tamimi gegn Landspítala-háskólasjúkrahúsi - Uppsögn ríkisstarfsmanns)[HTML] [PDF]
Ríkisstarfsmanni var sagt upp vegna útskiptingar á tölvukerfum og fór hann í mál. Hæstiréttur nefndi að það skipti máli í hvaða starf viðkomandi var ráðinn og ef starfi er skipt út fyrir annað þurfi að kanna hvort finna megi önnur störf innan stjórnvaldsins sem starfsmaðurinn er hæfur til að gegna. Talið var að uppsögnin hafi verið ólögmæt.
Hrd. 429/2006 dags. 10. maí 2007 (Skemmtibáturinn Harpa)[HTML] [PDF]

Hrd. 588/2006 dags. 10. maí 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 536/2006 dags. 16. maí 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 24/2007 dags. 16. maí 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 590/2006 dags. 24. maí 2007 (Öryrkjabandalag Íslands - Loforð ráðherra um hækkun örorkulífeyris)[HTML] [PDF]

Hrd. 642/2006 dags. 24. maí 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 36/2007 dags. 24. maí 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 602/2006 dags. 31. maí 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 400/2006 dags. 7. júní 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 22/2007 dags. 14. júní 2007 (Þórsmörk og Goðaland)[HTML] [PDF]

Hrd. 655/2006 dags. 14. júní 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 28/2007 dags. 14. júní 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 25/2007 dags. 14. júní 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 120/2007 dags. 18. júní 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 31/2007 dags. 18. júní 2007 (Hnífstunga í bak - Tilviljunin ein)[HTML] [PDF]

Hrd. 672/2006 dags. 20. september 2007 (Blikastígur 9)[HTML] [PDF]

Hrd. 491/2006 dags. 11. október 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 141/2007 dags. 18. október 2007 (Fasteignasalar)[HTML] [PDF]

Hrd. 619/2006 dags. 18. október 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 659/2006 dags. 18. október 2007 (Hellisvellir)[HTML] [PDF]

Hrd. 146/2007 dags. 25. október 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 60/2007 dags. 25. október 2007 (Hákot - Deildartún)[HTML] [PDF]

Hrd. 171/2007 dags. 1. nóvember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 287/2007 dags. 1. nóvember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 135/2007 dags. 8. nóvember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 121/2007 dags. 15. nóvember 2007 (Neikvæðar hvatir í garð útlendinga)[HTML] [PDF]

Hrd. 489/2006 dags. 15. nóvember 2007 (Þorragata 5, 7 og 9)[HTML] [PDF]

Hrd. 607/2007 dags. 16. nóvember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 542/2007 dags. 21. nóvember 2007 (Vilji systranna)[HTML] [PDF]
Systur gera sameiginlega erfðaskrá árið 2001. Þær voru ekki giftar og áttu engin börn. Þær gerðu meira en eina. Hún var vottuð af fulltrúa sýslumannsins í Reykjavík og stimpluð. Ekki var minnst á í vottorðinu á andlegt hæfi arfleifanda til að gera erfðaskrána.
Hrd. 119/2007 dags. 22. nóvember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 127/2007 dags. 22. nóvember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 118/2007 dags. 22. nóvember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 391/2007 dags. 29. nóvember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 381/2007 dags. 29. nóvember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 625/2007 dags. 5. desember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 160/2007 dags. 6. desember 2007 (Fótarmissir)[HTML] [PDF]

Hrd. 201/2007 dags. 6. desember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 374/2007 dags. 6. desember 2007 (Hnífstunga í brjóstkassa)[HTML] [PDF]

Hrd. 169/2007 dags. 13. desember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 154/2007 dags. 20. desember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 185/2007 dags. 20. desember 2007[HTML] [PDF]

Hrd. 195/2007 dags. 17. janúar 2008 (Umferðarslys - Sjálfsmorð)[HTML] [PDF]

Hrd. 250/2007 dags. 24. janúar 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 225/2007 dags. 31. janúar 2008 (Sjúkdómatrygging)[HTML] [PDF]

Hrd. 224/2007 dags. 31. janúar 2008 (Fiskhausar)[HTML] [PDF]

Hrd. 490/2007 dags. 31. janúar 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 158/2007 dags. 31. janúar 2008 (Vopnað rán)[HTML] [PDF]

Hrd. 382/2007 dags. 7. febrúar 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 72/2008 dags. 13. febrúar 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 325/2007 dags. 14. febrúar 2008 (Uppgjör fasteignakaupa - Lögmenn reikna lokagreiðslu - Fulning)[HTML] [PDF]
Dómurinn fjallar um mat hvort viðsemjandinn hafi verið í góðri trú eða ekki, og hvort viðsemjandinn hafi haft áhrif á það.

Samkomulag var gert eftir að galli kom upp en samkomulagið byggði á röngum tölum, sem sagt reikningsleg mistök, en afskipti kaupandans voru talin hafa valdið því. Seljandinn var því ekki talinn skuldbundinn af fjárhæðinni.
Hrd. 464/2007 dags. 14. febrúar 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 223/2007 dags. 21. febrúar 2008 (Innbú)[HTML] [PDF]

Hrd. 284/2007 dags. 28. febrúar 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 413/2007 dags. 28. febrúar 2008 (Stigið á höfuð)[HTML] [PDF]

Hrd. 319/2007 dags. 6. mars 2008 (Vaxtarsamningur)[HTML] [PDF]

Hrd. 124/2008 dags. 7. mars 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 384/2007 dags. 13. mars 2008 (Ekki leiðbeint - Vankunnátta um helmingaskipti)[HTML] [PDF]

Hrd. 221/2007 dags. 13. mars 2008 (Höfundaréttur)[HTML] [PDF]
Í útgáfu ævisögu Halldórs Laxness voru fjölmargar tilvitnanir sem taldar voru brjóta gegn höfundarétti. Hæstiréttur taldi að málshöfðunarfrestur til að hafa uppi refsikröfu í einkamáli hefði verið liðinn og var þeim kröfulið vísað sjálfkrafa frá héraðsdómi.
Hrd. 518/2007 dags. 13. mars 2008 (Svæfingalæknir)[HTML] [PDF]

Hrd. 174/2008 dags. 7. apríl 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 370/2007 dags. 10. apríl 2008 (Umferðarslys)[HTML] [PDF]

Hrd. 447/2007 dags. 10. apríl 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 444/2007 dags. 17. apríl 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 658/2007 dags. 23. apríl 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 411/2007 dags. 30. apríl 2008 (Sálfræðingafélagið)[HTML] [PDF]

Hrd. 350/2007 dags. 30. apríl 2008 (Turnhamar)[HTML] [PDF]

Hrd. 379/2007 dags. 8. maí 2008 (Sala á Íslenskum aðalverktökum hf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 446/2007 dags. 8. maí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 237/2008 dags. 8. maí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 74/2008 dags. 8. maí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 11/2008 dags. 8. maí 2008 (Brotaþoli átti fyrsta höggið)[HTML] [PDF]

Hrd. 458/2007 dags. 15. maí 2008 (Sýkt blóð)[HTML] [PDF]

Hrd. 267/2008 dags. 16. maí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 642/2007 dags. 22. maí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 545/2007 dags. 22. maí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 275/2008 dags. 26. maí 2008 (Skoðun á þaki)[HTML] [PDF]

Hrd. 308/2007 dags. 29. maí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 546/2007 dags. 29. maí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 435/2007 dags. 29. maí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 185/2008 dags. 29. maí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 173/2008 dags. 29. maí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 288/2008 dags. 3. júní 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 334/2007 dags. 5. júní 2008 (Sölustjóri)[HTML] [PDF]

Hrd. 336/2007 dags. 5. júní 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 385/2007 dags. 5. júní 2008 (Baugsmál II)[HTML] [PDF]

Hrd. 337/2007 dags. 5. júní 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 340/2007 dags. 5. júní 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 338/2007 dags. 5. júní 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 335/2007 dags. 5. júní 2008 (A. Karlsson)[HTML] [PDF]

Hrd. 339/2007 dags. 5. júní 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 123/2008 dags. 5. júní 2008 (Árás á lögreglumann)[HTML] [PDF]
Ekki var gætt að því að kalla til túlk við rannsókn sakamáls og var af þeim orsökum refsing hins ákærða milduð úr 10 mánaða óskilorðsbundnu fangelsi í héraði niður í 8 í Hæstarétti og þar af 5 skilorðsbundnir.
Hrd. 94/2008 dags. 5. júní 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 582/2007 dags. 12. júní 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 615/2007 dags. 12. júní 2008 (Vátryggingarsamningur)[HTML] [PDF]

Hrd. 567/2007 dags. 19. júní 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 613/2007 dags. 19. júní 2008 (Haukagil)[HTML] [PDF]

Hrd. 397/2007 dags. 19. júní 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 324/2008 dags. 25. júní 2008 (Skaginn hf.)[HTML] [PDF]
Skip smíðað í Póllandi, það var svo flutt til Íslands og verkinu lokið þar. Ágreiningur var svo um hvar efndirnar fóru fram.
Hrd. 371/2008 dags. 11. júlí 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 446/2008 dags. 2. september 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 457/2008 dags. 4. september 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 462/2008 dags. 4. september 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 614/2007 dags. 18. september 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 591/2007 dags. 25. september 2008 (Hraði, slitnir hjólbarðar, stilla útvarp)[HTML] [PDF]
Ökumaður var að skipta um rás í útvarpinu og var að keyra yfir hámarkshraða. Það var ekki talið vera stórfellt gáleysi en taldist þó vera einfalt gáleysi. Ekki var talið sannað að slit hjólbarðanna ein og sér hefðu valdið slysinu.
Hrd. 484/2007 dags. 25. september 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 525/2008 dags. 29. september 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 596/2007 dags. 2. október 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 592/2008 dags. 3. október 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 273/2008 dags. 16. október 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 572/2008 dags. 22. október 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 661/2007 dags. 23. október 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 576/2007 dags. 23. október 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 172/2008 dags. 23. október 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 70/2008 dags. 30. október 2008 (Kostnaður vegna málsmeðferðar í Landbúnaðarráðuneytinu - Varnargarður í Hvítá III - Blöndal)[HTML] [PDF]
Ekki algengt að slík bótaskylda sé dæmd. Hæstiréttur taldi að mistökin á stjórnsýslustigi hefðu verið svo mikil að háttsemin teldist saknæm og ólögmæt og bæri ríkið því bótaskyldu vegna kostnaðar aðilanna vegna meðferð málsins á stjórnsýslustigi.
Hrd. 593/2008 dags. 4. nóvember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 588/2008 dags. 6. nóvember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 589/2008 dags. 7. nóvember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 97/2008 dags. 13. nóvember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 180/2008 dags. 13. nóvember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 617/2008 dags. 17. nóvember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 618/2008 dags. 17. nóvember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 139/2008 dags. 27. nóvember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 315/2008 dags. 27. nóvember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 22/2008 dags. 27. nóvember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 643/2008 dags. 3. desember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 349/2008 dags. 4. desember 2008 (Slökkvitæki)[HTML] [PDF]

Hrd. 383/2008 dags. 4. desember 2008 (Hótel Saga)[HTML] [PDF]

Hrd. 170/2008 dags. 4. desember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 334/2008 dags. 4. desember 2008 (Byrgismálið)[HTML] [PDF]

Hrd. 242/2008 dags. 11. desember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 284/2008 dags. 11. desember 2008 (Ferðaþjónusta fatlaðra)[HTML] [PDF]

Hrd. 128/2008 dags. 18. desember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 240/2008 dags. 18. desember 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 671/2008 dags. 18. desember 2008 (Teigsskógur)[HTML] [PDF]

Hrd. 13/2008 dags. 18. desember 2008[HTML] [PDF]
Fundið var að því að dómtúlkurinn hafi ekki verið löggiltur. Hæstiréttur taldi að mögulegt hefði verið að fá löggiltan dómtúlk til að kanna hvort þýðingarnar hafi verið réttar.
Hrd. 670/2008 dags. 15. janúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 679/2008 dags. 15. janúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 246/2008 dags. 22. janúar 2009 (Vatnsendablettur II - Eignarnám)[HTML] [PDF]

Hrd. 93/2008 dags. 29. janúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 71/2008 dags. 29. janúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 272/2008 dags. 5. febrúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 47/2009 dags. 9. febrúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 442/2008 dags. 12. febrúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 50/2006 dags. 19. febrúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 452/2008 dags. 19. febrúar 2009 (Bifhjól - Flótti undan lögreglu)[HTML] [PDF]

Hrd. 569/2008 dags. 19. febrúar 2009 (Dómfelldi kominn á tíræðisaldur)[HTML] [PDF]

Hrd. 320/2008 dags. 19. febrúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 551/2008 dags. 19. febrúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 52/2009 dags. 24. febrúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 419/2008 dags. 19. mars 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 379/2008 dags. 19. mars 2009 (Lindargata 33)[HTML] [PDF]
Synjað var um skaðabætur vegna leigu á öðru húsnæði á meðan endurbætur færu fram á þeim grundvelli að saknæm háttsemi gagnaðilans var ekki sönnuð, þrátt fyrir að fallist hafði verið á skaðabætur vegna beins tjóns.
Hrd. 128/2009 dags. 23. mars 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 144/2009 dags. 24. mars 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 263/2008 dags. 26. mars 2009 (Stúlka með Asperger heilkenni)[HTML] [PDF]

Hrd. 657/2008 dags. 26. mars 2009 (Tilraun til manndráps - Bak- og framhandleggur)[HTML] [PDF]

Hrd. 605/2008 dags. 26. mars 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 418/2008 dags. 2. apríl 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 134/2009 dags. 2. apríl 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 146/2009 dags. 3. apríl 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 444/2008 dags. 7. apríl 2009 (Sumarhús af sameiginlegri lóð - Miðengi - Sunnuhvoll II)[HTML] [PDF]

Hrd. 536/2008 dags. 7. apríl 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 485/2008 dags. 30. apríl 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 451/2008 dags. 30. apríl 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 445/2008 dags. 6. maí 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 630/2008 dags. 6. maí 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 187/2009 dags. 6. maí 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 163/2009 dags. 8. maí 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 530/2008 dags. 14. maí 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 683/2008 dags. 14. maí 2009 (Óbeinar reykingar)[HTML] [PDF]

Hrd. 439/2008 dags. 20. maí 2009 (Yfirmatsgerð)[HTML] [PDF]
Hæstiréttur taldi að þar sem yfirmatsgerðin hafi verið samhljóða undirmatinu leit hann svo á að með því hefði tjónið verið sannað.
Hrd. 443/2008 dags. 20. maí 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 210/2009 dags. 27. maí 2009 (Heiðmörk)[HTML] [PDF]
Skógræktarfélagið fer í mál við Kópavogsbæ þar sem Reykjavíkurborg ætti landið.
Dómurinn er til marks um að tré sem er fast við landareignina er hluti af fasteigninni en þegar það hefur verið tekið upp er það lausafé.
Hæstiréttur taldi að Kópavogsbær bæri skaðabótaábyrgð.
Hrd. 150/2008 dags. 4. júní 2009 (Bergþórshvoll)[HTML] [PDF]

Hrd. 519/2008 dags. 4. júní 2009 (Prestbakki 11-21)[HTML] [PDF]
Í málinu reyndi á fyrirkomulagið hvað varðaði raðhús. Nýr eigandi kom inn og taldi að fjöleignarhúsalögin giltu. Hæstiréttur vísaði til 5. mgr. 46. gr. er gilti um allt annað og beitti ákvæðinu með þeim hætti að sýknað var um kröfu um að eigendur allra raðhúsanna yrðu að taka þátt í hlutfalli viðhaldskostnaðar sem hinn nýi eigandi krafðist af hinum.
Hrd. 694/2008 dags. 4. júní 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 49/2009 dags. 4. júní 2009 (Keilufell)[HTML] [PDF]

Hrd. 697/2008 dags. 11. júní 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 150/2009 dags. 11. júní 2009 (Norræna)[HTML] [PDF]

Hrd. 280/2009 dags. 15. júní 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 652/2008 dags. 18. júní 2009 (Ritalín)[HTML] [PDF]
Dæmi um talsverða þróun aðstæðna á meðan dómsmeðferð stendur.
Deilt var um forsjá en eingöngu hvort barnið ætti að taka ritalín eða ekki.
Barnið var hjá föður sínum en í móðir þess með umgengni. Móðirin vildi að barnið tæki ritalín en faðirinn ekki.
Fyrir héraðsdómi réð neitun föðursins um að barnið tæki ritalín úrslitum varðandi forsjána, og fékk faðirinn hana ekki. Eftir dómsuppsögu í héraðsdómi skipti faðirinn um skoðun og leyfði barninu að taka lyfið. Hann gaf út yfirlýsingu þess efnis.
Hæstiréttur vísaði til þess að aðstæður hefðu gjörbreyst og dæmdi föðurnum forsjána.
Hrd. 616/2008 dags. 18. júní 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 368/2009 dags. 8. júlí 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 383/2009 dags. 21. ágúst 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 536/2009 dags. 22. september 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 432/2009 dags. 24. september 2009 (Matsmenn/meðdómsmenn)[HTML] [PDF]
K fékk slæmt krabbamein og gerði erfðaskrá. Vitni voru til staðar um heilsu hennar þann dag sem hún gerði erfðaskrána.

Framhald af öðru máli en í því hafði verið aflað matsgerðar, og töldu matsmennirnir vafa ríkja um gildi hennar, en töldu hana samt sem áður gilda. Hæstiréttur taldi að héraðsdómarinn hefði átt að hafa sérfróða meðdómsmenn og að héraðsdómarinn hefði ekki getað farið gegn matsgerðinni án þess að hafa með sér sérfróða meðdómsmenn. Málið fór síðan aftur fyrir héraðsdóm.

Hæstiréttur taldi í þessu máli að K hafi verið hæf til að gera erfðaskrána.
Hrd. 686/2008 dags. 24. september 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 696/2008 dags. 1. október 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 65/2009 dags. 8. október 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 87/2009 dags. 15. október 2009 (Heilabólga)[HTML] [PDF]

Hrd. 552/2008 dags. 15. október 2009 (Veiðiréttur í Apavatni)[HTML] [PDF]

Hrd. 553/2008 dags. 15. október 2009 (Veiðiréttur í Apavatni)[HTML] [PDF]

Hrd. 7/2009 dags. 22. október 2009 (Smiður dettur úr stiga)[HTML] [PDF]

Hrd. 228/2009 dags. 29. október 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 197/2009 dags. 5. nóvember 2009 (Stöðugleiki / tálmun)[HTML] [PDF]

Hrd. 98/2009 dags. 5. nóvember 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 594/2009 dags. 11. nóvember 2009 (Fimm erfðaskrár)[HTML] [PDF]
Ástæðan fyrir þeirri fimmtu var að einhver komst að því að sú fjórða hefði verið vottuð með ófullnægjandi hætti.

Vottar vissu ekki að um væri að ræða erfðaskrá og vottuðu heldur ekki um andlegt hæfi arfleifanda. Olli því að sönnunarbyrðinni var snúið við.
Hrd. 117/2009 dags. 12. nóvember 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 487/2008 dags. 12. nóvember 2009 (4 líkamsárásir gegn fyrrverandi sambýliskonu og tveimur börnum hennar)[HTML] [PDF]

Hrd. 611/2009 dags. 13. nóvember 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 132/2009 dags. 26. nóvember 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 303/2009 dags. 3. desember 2009 (Eitt barn af fjórum)[HTML] [PDF]

Hrd. 687/2009 dags. 9. desember 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 181/2009 dags. 10. desember 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 665/2008 dags. 17. desember 2009 (Gildi lífeyrissjóður)[HTML] [PDF]
Á þeim tíma þurfti ráðherra að staðfesta samþykktir lífeyrissjóða væru réttar (þ.e. færu að lögum og reglur, jafnræði, eignarrétt, og þvíumlíkt). Í stjórn sjóðsins sat ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins og kom ráðuneytisstjórinn ekki að málinu innan ráðuneytisins og vék því ekki af fundi þegar ráðherra undirritaði breytinguna. Hæstiréttur taldi að ráðuneytisstjórinn hefði ekki verið vanhæfur.
Hrd. 162/2009 dags. 17. desember 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 78/2009 dags. 17. desember 2009 (Gúmmíbolti)[HTML] [PDF]

Hrd. 119/2009 dags. 17. desember 2009 (Gunnar Þ. gegn NBI hf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 10/2009 dags. 17. desember 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 711/2009 dags. 8. janúar 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 285/2009 dags. 14. janúar 2010 (Fasteignakaup að Framnesvegi, fyrirvari um fjármögnun banka)[HTML] [PDF]

Hrd. 371/2009 dags. 14. janúar 2010 (Skafa)[HTML] [PDF]
Fyrir Hæstarétti var krafist ómerkingar á héraðsdómi á þeim grundvelli að ekki hefði verið tekin skýrsla af öllum þeim sem höfðu upplýsingar um atvikið. Þeim málatilbúnaði var hafnað þar sem héraðsdómur byggði niðurstöðu sína á framburði brotaþola, annars vitnis, ásamt ákærða sjálfum að hluta til, auk þess sem ákærði virtist ekki hafa krafist þess í héraði að vitnis þessu yrðu leidd fram né átti að frumkvæði um það sjálfur.
Hrd. 230/2009 dags. 21. janúar 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 398/2009 dags. 21. janúar 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 618/2009 dags. 4. febrúar 2010 (Framleiðsla fíkniefna)[HTML] [PDF]

Hrd. 11/2010 dags. 10. febrúar 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 504/2009 dags. 11. febrúar 2010 (Gróf brot gegn börnum á sameiginlegu heimili)[HTML] [PDF]

Hrd. 479/2009 dags. 11. febrúar 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 169/2009 dags. 18. febrúar 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 127/2009 dags. 18. febrúar 2010 (Klingenberg og Cochran ehf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 188/2009 dags. 25. febrúar 2010 (Áburðarverksmiðjan - Gufunes)[HTML] [PDF]
Tjónþoli taldi sig hafa orðið fyrir líkamstjóni vegna loftmengunar frá áburðarverksmiðju á Gufunesi. Hæstiréttur taldi að ekki yrði beitt ólögfestri hlutlægri ábyrgð og beitt sakarreglunni með afbrigðum.

Kona sem reykti um 20 sígarettur á dag fékk samt sem áður bætur vegna öndunarfæratjóns er leiddi af mengun.
Hrd. 314/2009 dags. 25. febrúar 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 351/2009 dags. 25. febrúar 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 142/2009 dags. 25. febrúar 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 290/2009 dags. 4. mars 2010 (Úrskurður ráðuneytis)[HTML] [PDF]

Hrd. 299/2009 dags. 11. mars 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 315/2009 dags. 11. mars 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 160/2010 dags. 15. mars 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 159/2010 dags. 15. mars 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 99/2010 dags. 17. mars 2010 (Húsráð)[HTML] [PDF]

Hrd. 378/2009 dags. 18. mars 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 441/2009 dags. 18. mars 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 177/2010 dags. 23. mars 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 404/2009 dags. 25. mars 2010 (Mýrar á Fljótsdalshéraði - Fljótsdalslína 3 og 4)[HTML] [PDF]

Hrd. 169/2010 dags. 25. mars 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 442/2009 dags. 30. mars 2010 (Arion banki hf. - Lundur rekstrarfélag - Viðbótartrygging)[HTML] [PDF]
Í gjaldmiðla- og vaxtaskiptasamningi var sett krafa um að viðskiptamaður setti viðbótartryggingu fyrir viðskiptunum við ákveðnar aðstæður. Skilmálarnir um skilgreiningu á tryggingaþörf samningsins voru óljósir að því marki hverjar skyldur viðskiptamannsins voru að því marki og var semjandi skilmálanna látinn bera hallann af óskýrleika orðalagsins enda var ekki úr því bætt með kynningu eða á annan hátt.
Hrd. 437/2009 dags. 21. apríl 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 407/2009 dags. 29. apríl 2010 (Stofnfjárbréf)[HTML] [PDF]

Hrd. 399/2009 dags. 6. maí 2010 (Skuggahverfi)[HTML] [PDF]

Hrd. 185/2009 dags. 6. maí 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 245/2009 dags. 6. maí 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 31/2010 dags. 6. maí 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 502/2009 dags. 12. maí 2010 (Gróf og alvarleg kynferðisbrot gegn þáverandi sambúðarkonu)[HTML] [PDF]

Hrd. 762/2009 dags. 12. maí 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 301/2010 dags. 21. maí 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 420/2009 dags. 27. maí 2010 (Dróst að gefa út ákæru í eitt ár)[HTML] [PDF]

Hrd. 42/2010 dags. 27. maí 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 231/2010 dags. 31. maí 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 489/2009 dags. 3. júní 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 266/2010 dags. 14. júní 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 317/2010 dags. 16. júní 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 636/2009 dags. 21. júní 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 675/2009 dags. 21. júní 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 372/2010 dags. 21. júní 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 454/2010 dags. 29. júlí 2010 (Tálmun/aðför)[HTML] [PDF]

Hrd. 449/2010 dags. 13. ágúst 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 352/2010 dags. 13. ágúst 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 419/2010 dags. 20. ágúst 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 478/2010 dags. 26. ágúst 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 483/2010 dags. 6. september 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 484/2010 dags. 6. september 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 285/2010 dags. 16. september 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 532/2010 dags. 20. september 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 716/2009 dags. 30. september 2010 (Hótel Saga)[HTML] [PDF]
Hafnað því að eigandi og rekstraraðili hótelsins bæri ábyrgð á líkamstjóni gests sem var á árshátíð í sal. Verktaki sá um atburðinn á grundvelli þjónustusamnings við hótelið og sá alfarið um það.
Hrd. 516/2009 dags. 30. september 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 524/2009 dags. 7. október 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 580/2010 dags. 13. október 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 684/2009 dags. 14. október 2010 (Þjóðhátíðarlundur)[HTML] [PDF]

Hrd. 706/2009 dags. 14. október 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 781/2009 dags. 14. október 2010 (Matsmaður VÍS)[HTML] [PDF]
Sérfróður meðdómsmaður, sem var læknir, hafði gert margar matsgerðir fyrir einn aðila málsins áður fyrr. Hæstiréttur taldi að hann hefði átt að víkja úr sæti á grundvelli þess mikla viðskiptasambands sem þar væri á milli.
Hrd. 519/2010 dags. 20. október 2010 (Strýtusel 15)[HTML] [PDF]

Hrd. 36/2010 dags. 21. október 2010 (Þingsókn)[HTML] [PDF]

Hrd. 702/2009 dags. 21. október 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 2/2010 dags. 28. október 2010 (Löngun til að dæma - Vilji barna til viku/viku umgengni)[HTML] [PDF]

Hrd. 289/2010 dags. 28. október 2010 (Bolungarvík - Sjómaður sofnar)[HTML] [PDF]

Hrd. 41/2010 dags. 28. október 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 204/2010 dags. 28. október 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 141/2010 dags. 28. október 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 193/2010 dags. 11. nóvember 2010 (Átök um umgengni)[HTML] [PDF]
Dæmi um það hvernig umgengnin var ákveðin mismunandi eftir barni.
Hrd. 667/2009 dags. 11. nóvember 2010 (Sorpa)[HTML] [PDF]

Hrd. 110/2010 dags. 11. nóvember 2010 (Rangar sakargiftir)[HTML] [PDF]

Hrd. 600/2010 dags. 16. nóvember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 558/2009 dags. 18. nóvember 2010 (Hafnarstræti 11)[HTML] [PDF]

Hrd. 166/2010 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 632/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 715/2009 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 286/2010 dags. 25. nóvember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 714/2009 dags. 2. desember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 146/2010 dags. 2. desember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 79/2010 dags. 9. desember 2010 (Biðskýlið Njarðvík - Skaðsemisábyrgð og EES tilskipun - Sælgætisúði)[HTML] [PDF]
Framleiðendur og dreifingaraðilar voru álitnir bótaskyldir gagnvart stúlku sem lenti í tjóni vegna sælgætisúða.
Hrd. 555/2010 dags. 9. desember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 76/2010 dags. 9. desember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 611/2010 dags. 16. desember 2010 (Kantsteinn)[HTML] [PDF]

Hrd. 284/2010 dags. 16. desember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 681/2010 dags. 17. desember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 663/2010 dags. 20. desember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 573/2010 dags. 21. desember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 697/2010 dags. 23. desember 2010[HTML] [PDF]

Hrd. 17/2011 dags. 11. janúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 142/2010 dags. 20. janúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 638/2010 dags. 24. janúar 2011 (Njála)[HTML] [PDF]
Fjármálafyrirtæki bauð upp á áhættusama gerninga og aðilar gátu tekið þátt í þeim.
Landsbankinn gerði afleiðusamninga við Njálu ehf. og var hinn síðarnefndi ranglega flokkaður sem fagfjárfestir. Njála byggði á því að ekki hefði verið heimilt að flokka fyrirtækið með þeim hætti.

Hæstiréttur féllst á að Landsbankinn hefði ekki átt að flokka Njálu sem slíkan, en hins vegar stóð ekki í lögum að hægt hefði verið að ógilda samning vegna annmarka af þeim toga. Taldi Hæstiréttur að sjónarmið um ógildingu á grundvelli brostinna forsenda ættu ekki við við og hafnaði því einnig ógildingu af þeirri málsástæðu.
Hrd. 145/2010 dags. 27. janúar 2011 (Leiruland)[HTML] [PDF]

Hrd. 744/2009 dags. 27. janúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 491/2010 dags. 10. febrúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 427/2010 dags. 17. febrúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 334/2010 dags. 17. febrúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 22/2011 dags. 18. febrúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 350/2010 dags. 24. febrúar 2011 (Miklar umgengnistálmanir - Áhrif á forsjárhæfni)[HTML] [PDF]
Alvarleg athugasemd varð gerð um forsjárhæfni beggja.
Ekki umdeilt að K hefði tálmað umgengni.
M var gagnrýndur fyrir að fylgja rétti sínum til umgengni of hart.

Kjarnadæmi um það hvernig úrlausnarkerfið gagnast ekki til að leysa úr svona málum.
Pabbinn höfðaði nýtt forsjármál í þetta skiptið. Fyrsta málið í þessari atburðarrás hafði verið höfðað mörgum árum árum.
Ekki dæmigerð forsjárdeila.
Hrd. 425/2010 dags. 24. febrúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 104/2011 dags. 25. febrúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 438/2010 dags. 3. mars 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 109/2011 dags. 7. mars 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 333/2010 dags. 24. mars 2011 (Asbest)[HTML] [PDF]

Hrd. 493/2010 dags. 24. mars 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 552/2010 dags. 31. mars 2011 (Eddufell)[HTML] [PDF]

Hrd. 451/2010 dags. 31. mars 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 185/2011 dags. 1. apríl 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 197/2011 dags. 4. apríl 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 570/2010 dags. 7. apríl 2011 (Gróf brot gegn fötluðum bróðurbörnum)[HTML] [PDF]

Hrd. 504/2010 dags. 7. apríl 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 207/2011 dags. 7. apríl 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 446/2010 dags. 14. apríl 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 222/2011 dags. 15. apríl 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 177/2011 dags. 15. apríl 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 65/2010 dags. 19. maí 2011 (Kaffi Akureyri)[HTML] [PDF]

Hrd. 694/2010 dags. 19. maí 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 571/2010 dags. 19. maí 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 257/2010 dags. 26. maí 2011 (Ístak)[HTML] [PDF]

Hrd. 259/2011 dags. 30. maí 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 18/2011 dags. 9. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 716/2010 dags. 9. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 357/2011 dags. 15. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 354/2011 dags. 15. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 353/2011 dags. 15. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 355/2011 dags. 15. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 356/2011 dags. 15. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 458/2010 dags. 16. júní 2011 (Sjálfseignarstofnun)[HTML] [PDF]

Hrd. 667/2010 dags. 16. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 602/2010 dags. 16. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 661/2010 dags. 21. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 546/2010 dags. 21. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 589/2010 dags. 21. júní 2011 (Brennubrot - Stigagangur)[HTML] [PDF]

Hrd. 5/2011 dags. 21. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 374/2011 dags. 22. júní 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 463/2011 dags. 3. ágúst 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 378/2011 dags. 2. september 2011 (Strengur)[HTML] [PDF]

Hrd. 437/2011 dags. 2. september 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 479/2011 dags. 19. september 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 280/2011 dags. 29. september 2011[HTML] [PDF]
Systir ákærða gaf skýrslu fyrir lögreglu en henni hafði ekki verið kynntur réttur sinn til að skorast undan því að svara spurningum um refsiverða háttsemi bróður síns, auk þess sagði lögreglan henni ranglega að bróðir sinn fengi ekki aðgang að skýrslunni. Hæstiréttur taldi að við þessar aðstæður yrði að líta framhjá skýrslugjöf hennar í málinu.
Hrd. 511/2011 dags. 3. október 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 95/2011 dags. 6. október 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 721/2010 dags. 20. október 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 706/2010 dags. 20. október 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 243/2011 dags. 20. október 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 256/2011 dags. 20. október 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 670/2010 dags. 27. október 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 276/2011 dags. 28. október 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 341/2011 dags. 28. október 2011 (Neyðarlögin)[HTML] [PDF]

Hrd. 277/2011 dags. 28. október 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 569/2011 dags. 2. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 689/2010 dags. 3. nóvember 2011 (Ökumaður ekki undir áhrifum)[HTML] [PDF]
Einstaklingur lenti í umferðarslysi þegar hann var að taka framúr í íbúðarhverfi. Hann ók á steinvegg og sótti bætur sér til handa. Félagið beitti því fyrir sér að hann hefði fyrirgert bótarétti þar sem háttsemin jafnaði við stórfellt gáleysi. Hæstiréttur tók undir að um væri að ræða stórfellt gáleysis enda var ökumaðurinn langt yfir hámarkshraða og að bifreiðin væri vanbúin. Talið var að hann bæri ⅓ hluta tjónsins sjálfur og ábyrgð félagsins viðurkennd að ⅔.
Hrd. 368/2011 dags. 3. nóvember 2011 (Yfirgaf vettvang - Fyrrverandi sambúðarkona)[HTML] [PDF]

Hrd. 183/2011 dags. 3. nóvember 2011 (Svæfingarlæknir - Dráttur á útgáfu ákæru)[HTML] [PDF]

Hrd. 585/2011 dags. 11. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 576/2011 dags. 11. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 470/2010 dags. 17. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 299/2011 dags. 24. nóvember 2011 (Mat á ásetningi)[HTML] [PDF]

Hrd. 609/2011 dags. 28. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 129/2011 dags. 1. desember 2011 (Atorka)[HTML] [PDF]

Hrd. 247/2011 dags. 1. desember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 76/2011 dags. 1. desember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 640/2011 dags. 2. desember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 641/2011 dags. 2. desember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 639/2011 dags. 2. desember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 690/2010 dags. 7. desember 2011 (Völuteigur 31 og 31a)[HTML] [PDF]

Hrd. 134/2011 dags. 8. desember 2011 (Ferliverk á FSA)[HTML] [PDF]
Sjúklingur hlaut líkamstjón í hnéaðgerð sem framkvæmd var á sjúkrahúsinu. Hæstiréttur taldi að um hefði verið um verksamning að ræða, og sneri héraðsdómi við. Sjúkrahúsið var því ekki talið bera ábyrgð á saknæmri háttsemi læknisins á grundvelli vinnuveitandaábyrgðar.
Hrd. 227/2011 dags. 8. desember 2011 (Rafmagnsslys)[HTML] [PDF]

Hrd. 62/2011 dags. 8. desember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 619/2011 dags. 8. desember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 288/2011 dags. 15. desember 2011 (20 ára sambúð)[HTML] [PDF]
K og M gerðu fjárskiptasamning sín á milli eftir nær 20 ára sambúð. Eignir beggja voru alls 60 milljónir og skuldir beggja alls 30 milljónir. Eignamyndun þeirra fór öll fram á sambúðartíma þeirra. Í samningnum var kveðið á um að M héldi eftir meiri hluta eignanna en myndi í staðinn taka að sér allar skuldir þeirra beggja.

K krafðist svo ógildingar á samningnum og bar fram ýmis ákvæði samningalaga, 7/1936, eins og óheiðarleika og að M hafi nýtt sér yfirburðastöðu sína með misneytingu. Hæstiréttur taldi hvorugt eiga við en breytti samningnum á grundvelli 36. gr. samningalaganna. Tekið var tillit til talsverðrar hækkunar eignanna við efnahagshrunið 2008 og var M gert að greiða K mismuninn á milli þeirra 5 milljóna sem hún fékk og þeirra 15 milljóna sem helmingur hennar hefði átt að vera.
Hrd. 224/2011 dags. 15. desember 2011 (Lögmannsþóknun)[HTML] [PDF]
Samningur var talinn hafa sterkust tengsl við Kanada. Kanadískt félag stefndi málinu á Íslandi.

Hafnað var dráttarvaxtakröfu á þeim grundvelli að ef samningurinn færi eftir kanadískum lögum, þá væri ekki hægt að beita ákvæðum íslensku vaxtalaganna um dráttarvexti og ekki var upplýst í málinu hvernig því væri háttað í Kanada.
Hrd. 137/2011 dags. 15. desember 2011 (Kársnessókn)[HTML] [PDF]

Hrd. 131/2011 dags. 15. desember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 656/2011 dags. 19. desember 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 562/2011 dags. 19. janúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 248/2011 dags. 19. janúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 223/2011 dags. 19. janúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 208/2011 dags. 26. janúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 245/2011 dags. 26. janúar 2012 (Framvirkir samningar)[HTML] [PDF]

Hrd. 447/2011 dags. 27. janúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 15/2012 dags. 30. janúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 63/2012 dags. 30. janúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 287/2011 dags. 2. febrúar 2012 (Varakrafa)[HTML] [PDF]

Hrd. 423/2011 dags. 2. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 252/2011 dags. 2. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 79/2012 dags. 13. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 10/2012 dags. 13. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 9/2012 dags. 13. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 78/2012 dags. 13. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 12/2012 dags. 13. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 11/2012 dags. 13. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 98/2012 dags. 14. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 504/2011 dags. 16. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 267/2011 dags. 16. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 279/2011 dags. 17. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 83/2012 dags. 17. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 468/2011 dags. 23. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 430/2011 dags. 23. febrúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 495/2011 dags. 1. mars 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 478/2011 dags. 1. mars 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 482/2011 dags. 1. mars 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 85/2012 dags. 2. mars 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 505/2011 dags. 8. mars 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 113/2012 dags. 12. mars 2012 (Norðurklöpp)[HTML] [PDF]

Hrd. 103/2012 dags. 12. mars 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 115/2012 dags. 13. mars 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 472/2011 dags. 15. mars 2012 (Kal)[HTML] [PDF]
Tjónþoli vildi meina að vinnuveitandi bæri ábyrgð á tjóni sem þeir yrðu fyrir við vinnu. Hæstiréttur taldi að reglan í 23. gr. a skaðabótalaga um hlutlæga ábyrgð ætti ekki við.
Hrd. 526/2011 dags. 15. mars 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 513/2011 dags. 22. mars 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 506/2011 dags. 22. mars 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 508/2011 dags. 22. mars 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 215/2012 dags. 2. apríl 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 251/2012 dags. 25. apríl 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 523/2011 dags. 26. apríl 2012 (Stjörnugrís III - Svínabú í Hvalfjarðarsveit)[HTML] [PDF]

Hrd. 519/2011 dags. 26. apríl 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 626/2011 dags. 26. apríl 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 701/2011 dags. 26. apríl 2012 (Slagæð í hálsi)[HTML] [PDF]

Hrd. 206/2012 dags. 27. apríl 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 527/2011 dags. 16. maí 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 521/2011 dags. 24. maí 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 315/2012 dags. 29. maí 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 347/2012 dags. 29. maí 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 591/2011 dags. 31. maí 2012 (Ærumeiðingar í DV)[HTML] [PDF]
Ný lög um fjölmiðla tóku við af eldri lögum um prentrétt, er færðu refsi- og fébótaábyrgð á efni rita frá höfundi þess, hafi hann verið nafngreindur, yfir á nafngreinda viðmælendur séu ummælin höfð rétt eftir þeim og með samþykki þeirra. Í máli þessu höfðu verið birt ummæli eftir nafngreindan einstakling eftir gildistöku laganna, en viðtalið hafði verið tekið fyrir gildistökuna. 2. mgr. 2. gr. almennra hegningarlaga kveður á um að við tilvik eins og þessi falli einnig niður aðrar afleiðingar sem refsinæmi hans samkvæmt eldri lögum leiddi af sér.

Hæstiréttur skýrði ákvæðið á þá leið að þar væri verið að vísa til önnur viðurlög en refsingu, en hins vegar raskaði það ekki bótarétti sem hafði þegar stofnast. Þrátt fyrir að ómerking ummæla á grundvelli almennra hegningarlaga teldist til refsikenndra viðurlaga væri hún í eðli sínu staðfesting á því að óviðurkvæmileg ummæli skyldu verða að engu hafandi. Af þessari ástæðu voru þau ekki jöfnuð við íþyngjandi viðurlaga í þessu samhengi. Ummælin voru því dæmd ómerk en miskabæturnar lækkaðar.
Hrd. 598/2011 dags. 31. maí 2012 (Atvinnusjúkdómur)[HTML] [PDF]

Hrd. 442/2011 dags. 7. júní 2012 (Exeter Holdings ehf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 202/2012 dags. 7. júní 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 406/2012 dags. 13. júní 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 30/2012 dags. 14. júní 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 563/2011 dags. 14. júní 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 444/2011 dags. 14. júní 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 31/2012 dags. 14. júní 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 486/2012 dags. 20. júlí 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 407/2012 dags. 10. ágúst 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 410/2012 dags. 16. ágúst 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 558/2012 dags. 21. ágúst 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 459/2012 dags. 22. ágúst 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 455/2012 dags. 23. ágúst 2012 (Alnus)[HTML] [PDF]
Alus og Gamli Glitnir.
Glitnir seldi ýmis bréf og kaupverðið lánað af Glitni.
Alnus lenti í mínus vegna þeirra.
Haldið fram minniháttar nauðung og vísað til þess að bankastjóri Glitnis hefði hringt í framkvæmdarstjóra Alnusar að næturlagi og fengið hann til að ganga að samningum, og þyrfti að greiða um 90 milljónir ef hann kjaftaði frá samningaviðræðunum.
Nauðungin átti að hafa falist í því að ef ekki hefði verið gengið að uppgjörssamningnum myndu öll lán félagsins við bankann verða gjaldfelld.
Hæstiréttur taldi að ekki hefði verið um nauðung að ræða, m.a. vegna þess að Glitnir hefði eingöngu beitt lögmætum aðferðum.
Hrd. 501/2012 dags. 24. ágúst 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 505/2012 dags. 27. ágúst 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 530/2012 dags. 31. ágúst 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 416/2011 dags. 20. september 2012 (Íslenskir aðalverktakar hf. - NCC International AS - Héðinsfjarðargöng II)[HTML] [PDF]
Framhald af atburðarásinni í Hrd. 2005:4506 nr. 182/2005 (Héðinsfjarðargöng I) en eftir þau málalok náðust ekki sættir um bætur. Var þá sett fram bótakrafa studd með matsgerð dómkvaddra matsmanna. Þar sem verkið hafði verið unnið var hægt að taka mið af því, en þar spilaði inn í að verkið reyndist flóknara en áður sýndist.
Hrd. 104/2012 dags. 20. september 2012 (Rúllustigi)[HTML] [PDF]
Sérstaklega vísað til sérstöku hættunnar af þessu.
Hrd. 602/2011 dags. 20. september 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 645/2011 dags. 20. september 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 130/2012 dags. 20. september 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 297/2012 dags. 20. september 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 200/2012 dags. 20. september 2012 (Skilorðsrof og alvarlegt brot)[HTML] [PDF]

Hrd. 472/2012 dags. 26. september 2012 (Latibær)[HTML] [PDF]

Hrd. 75/2012 dags. 27. september 2012 (Sala verslunar)[HTML] [PDF]

Hrd. 45/2012 dags. 27. september 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 702/2011 dags. 27. september 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 49/2012 dags. 27. september 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 121/2012 dags. 11. október 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 233/2011 dags. 18. október 2012 (Kárahnjúkavirkjun)[HTML] [PDF]
Samið var um árið 2005 um framsal vatnsréttinda á vatnasvæði Kárahnjúkavirkjunar sem reisa átti á svæðinu og að réttarstaðan samkvæmt samningnum yrði að öllu leyti jafngild eignarnámi þeirra réttinda. Á grundvelli samningsins var skipuð sérstök matsnefnd sem ákveða ætti umfang og verðmæti þeirra réttinda. Sumir landeigendanna voru sáttir við niðurstöðuna en margir þeirra ekki.

Hópur landeigenda fór í dómsmál til að hnekkja niðurstöðu nefndarinnar hvað varðaði verðmæti réttindanna, og vísuðu til matsgerðar tveggja dómkvaddra matsmanna. Töldu þeir að nefndin hefði beitt rangri aðferðafræði og því hefðu bæturnar verið alltof lágar.

Hæstiréttur nefndi að þar sem fallréttindi væru afar sérstök þyrfti að beita afbrigðum frá hinum hefðbundnu aðferðum við mat á eignarnámsbótum enda lítill eða enginn virkur markaður fyrir nýtingu slíkra réttinda hér á landi. Hann féllst á aðferðafræðina sem matsnefndin beitti þar sem hún var í samræmi við gildandi réttarframkvæmd í viðlíka málum. Þá þyrfti einnig að hafa í huga þær miklu fjárfestingar er fælust í leit og vinnslu á þeirri orkuauðlind, markað fyrir orkuna, og fleiri atriði. Þó féllst hann á með héraðsdómi að við hæfi væri að hækka þær bætur sem landeigendur áttu að fá samkvæmt matsnefndinni.
Hrd. 673/2011 dags. 18. október 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 6/2012 dags. 25. október 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 19/2012 dags. 25. október 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 182/2012 dags. 25. október 2012 (Veiðarfæri)[HTML] [PDF]
Norskt félag keypti veiðarfæri af íslensku félagi og svo fórust veiðarfærin í flutningi til Noregs. Ágreiningur var um hvort áhættuskiptin hefðu farið fram áður, og taldi Hæstiréttur svo hafa verið.
Hrd. 624/2012 dags. 26. október 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 486/2011 dags. 1. nóvember 2012 (Meðgöngueitrun)[HTML] [PDF]

Hrd. 354/2012 dags. 1. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 313/2012 dags. 1. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 625/2012 dags. 12. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 650/2012 dags. 14. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 201/2012 dags. 15. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 255/2012 dags. 15. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 185/2012 dags. 15. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 155/2012 dags. 22. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 93/2012 dags. 22. nóvember 2012 (Vélar og þjónusta)[HTML] [PDF]

Hrd. 687/2012 dags. 26. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 278/2012 dags. 29. nóvember 2012 (Barnsdráp)[HTML] [PDF]

Hrd. 184/2012 dags. 29. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 429/2012 dags. 29. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 298/2012 dags. 29. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 183/2012 dags. 29. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 685/2012 dags. 30. nóvember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 463/2012 dags. 6. desember 2012 (Flutningur erlendis)[HTML] [PDF]

Hrd. 237/2012 dags. 6. desember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 276/2012 dags. 13. desember 2012 (Bergsmári 4)[HTML] [PDF]

Hrd. 321/2012 dags. 13. desember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 549/2012 dags. 13. desember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 236/2012 dags. 19. desember 2012 (Starfslok fangavarðar)[HTML] [PDF]

Hrd. 374/2012 dags. 19. desember 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 723/2012 dags. 19. desember 2012 (Commerzbank I)[HTML] [PDF]

Hrd. 169/2013 dags. 16. janúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 169/2011 dags. 17. janúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 573/2012 dags. 17. janúar 2013 (Manndrápstilraun og líkamsárás á lögmannsstofu)[HTML] [PDF]

Hrd. 18/2013 dags. 22. janúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 763/2012 dags. 23. janúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 490/2012 dags. 24. janúar 2013 (Út í nám - Umgengni)[HTML] [PDF]

Hrd. 542/2012 dags. 24. janúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 280/2012 dags. 24. janúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 292/2012 dags. 31. janúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 437/2012 dags. 31. janúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 363/2012 dags. 31. janúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 521/2012 dags. 31. janúar 2013 (Hells Angels - Líkamsárás o.fl.)[HTML] [PDF]

Hrd. 162/2012 dags. 31. janúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 77/2013 dags. 6. febrúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 443/2012 dags. 7. febrúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 522/2012 dags. 14. febrúar 2013 (Umferðarslys tilkynnt of seint)[HTML] [PDF]

Hrd. 388/2012 dags. 21. febrúar 2013 (Læknisskoðun)[HTML] [PDF]

Hrd. 544/2012 dags. 28. febrúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 534/2012 dags. 28. febrúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 563/2012 dags. 28. febrúar 2013 (Myglusveppur)[HTML] [PDF]
Myglusveppur í fasteign var ekki staðreyndur fyrr en 2,5 árum eftir afhendingu. Ósannað þótti að hann hafi verið til staðar við áhættuskiptin og seljandi fasteignarinnar því sýknaður af þeirri bótakröfu kaupanda.
Hrd. 427/2012 dags. 28. febrúar 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 653/2012 dags. 7. mars 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 608/2012 dags. 14. mars 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 184/2013 dags. 20. mars 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 311/2012 dags. 21. mars 2013 (Eftirför - Byssa)[HTML] [PDF]

Hrd. 641/2012 dags. 21. mars 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 604/2012 dags. 26. mars 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 606/2012 dags. 26. mars 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 224/2013 dags. 12. apríl 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 196/2013 dags. 15. apríl 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 255/2013 dags. 16. apríl 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 222/2013 dags. 17. apríl 2013 (Latibær II)[HTML] [PDF]
Reynt hafði verið á samskonar fjárfestingar í fyrri Latabæjardómnum sem var svo vísað til í þessum dómi.
Hrd. 743/2012 dags. 18. apríl 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 672/2012 dags. 24. apríl 2013 (Lýsing hf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 190/2013 dags. 24. apríl 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 268/2013 dags. 30. apríl 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 631/2012 dags. 2. maí 2013 (LBI hf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 632/2012 dags. 2. maí 2013 (Árekstur á Hringbraut/Birkimel)[HTML] [PDF]

Hrd. 633/2012 dags. 2. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 634/2012 dags. 2. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 702/2012 dags. 2. maí 2013 (Klettaklifur)[HTML] [PDF]
Kona var í klettaklifri í Ástralíu og slasaðist illa. Talið hafði verið upp með tæmandi hætti að slys væru ekki bætt vegna tiltekinn íþrótta, meðal annars fjallaklifur. Talið var að undanþágan ætti ekki við um klettaklifur og fékk hún því bæturnar greiddar út.

Vátryggingartakinn hafði verið spurður við töku tryggingarinnar hvort viðkomandi stundaði fjallaklifur eða klettaklifur. Það var merki um að vátryggingarfélagið gerði greinarmun á þessu tvennu.
Hrd. 726/2012 dags. 2. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 715/2012 dags. 2. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 531/2012 dags. 2. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 630/2012 dags. 2. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 267/2013 dags. 2. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 211/2013 dags. 6. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 565/2012 dags. 8. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 596/2012 dags. 16. maí 2013 (Deka Bank Deutsche Girozentrale gegn íslenska ríkinu)[HTML] [PDF]

Hrd. 2/2013 dags. 16. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 737/2012 dags. 16. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 22/2013 dags. 16. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 750/2012 dags. 23. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 476/2012 dags. 30. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 50/2013 dags. 30. maí 2013 (Plastiðjan)[HTML] [PDF]

Hrd. 1/2013 dags. 30. maí 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 197/2013 dags. 30. maí 2013 (Hnífstunga í brjósthol)[HTML] [PDF]

Hrd. 362/2013 dags. 4. júní 2013[HTML] [PDF]
Hæstiréttur nefndi að heimilt hefði verið að leggja fram upptökur af símtölum sakbornings við tvo nafngreinda lögmenn þar sem þeir voru ekki verjendur hans.
Hrd. 352/2013 dags. 5. júní 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 694/2012 dags. 6. júní 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 147/2013 dags. 6. júní 2013 (Tilraun til manndráps - Ítrekaðar hnífstungur - Ungur aldur)[HTML] [PDF]

Hrd. 164/2013 dags. 6. júní 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 91/2013 dags. 13. júní 2013 (Umfjöllun um þarfir barns)[HTML] [PDF]
Fjallað var um þarfir barns í umgengni.
2 ára gamalt barn sem hafði verið í einhvern tíma í viku/viku umgengni.
K sagði að barninu liði rosalega illa með það fyrirkomulag en M var algjörlega ósammála því.
Sérfræðingarnir sögðu að 2ja ára barn réði mjög illa við svona skipti. Börn kvarta að jafnaði við þá aðila sem þau treysti best, sem í þessu tilfelli hefði verið K.
Hrd. 20/2013 dags. 13. júní 2013 (Runnið til á pappír)[HTML] [PDF]

Hrd. 9/2013 dags. 13. júní 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 75/2013 dags. 13. júní 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 86/2013 dags. 13. júní 2013 (Fyrirvari)[HTML] [PDF]

Hrd. 61/2013 dags. 13. júní 2013 (Bótaréttur og búsetuskilyrði)[HTML] [PDF]

Hrd. 705/2012 dags. 13. júní 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 112/2013 dags. 13. júní 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 90/2013 dags. 19. júní 2013 (Ljósastandur)[HTML] [PDF]

Hrd. 697/2012 dags. 19. júní 2013 (Þvingun - Framburður leiddi til ákæru)[HTML] [PDF]

Hrd. 139/2013 dags. 19. júní 2013 (Hættubrot - Leikskóli)[HTML] [PDF]

Hrd. 383/2013 dags. 19. júní 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 431/2013 dags. 26. júní 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 537/2013 dags. 13. ágúst 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 482/2013 dags. 30. ágúst 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 410/2013 dags. 30. ágúst 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 429/2013 dags. 9. september 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 146/2013 dags. 12. september 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 241/2013 dags. 12. september 2013 (Stöðvunarmerki tollvarða - Strætisvagn)[HTML] [PDF]

Hrd. 600/2013 dags. 16. september 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 126/2013 dags. 19. september 2013 (Hraðakstur á Hringbraut)[HTML] [PDF]

Hrd. 755/2012 dags. 19. september 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 533/2013 dags. 19. september 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 550/2013 dags. 20. september 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 493/2013 dags. 23. september 2013 (Afleiðusamningur)[HTML] [PDF]

Hrd. 148/2013 dags. 3. október 2013 (Ofbeldisbrot o.fl.)[HTML] [PDF]

Hrd. 44/2013 dags. 3. október 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 266/2013 dags. 3. október 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 511/2013 dags. 8. október 2013 (Snjóflóðavarnargarður)[HTML] [PDF]
Stefnandi máls í héraði höfðaði mál gegn nokkrum aðilum. Gagnvart tveimur stefndu lá fyrir sitt hvor samningurinn þar sem kveðið var á um mismunandi varnarþing. Hæstiréttur taldi þetta ekki leiða til þess að stefnandi væri firrtur rétti sínum til að velja varnarþing í samræmi við heimild 1. mgr. 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991.
Hrd. 408/2013 dags. 8. október 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 489/2013 dags. 8. október 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 70/2013 dags. 10. október 2013 (Kaup á hlutabréfum í Glitni)[HTML] [PDF]

Hrd. 303/2013 dags. 17. október 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 236/2013 dags. 17. október 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 313/2013 dags. 17. október 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 569/2013 dags. 21. október 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 273/2013 dags. 24. október 2013 (Bifhjólaslys á Akranesi)[HTML] [PDF]

Hrd. 372/2013 dags. 24. október 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 227/2013 dags. 24. október 2013 (Olíusamráð)[HTML] [PDF]

Hrd. 226/2013 dags. 24. október 2013 (Olíusamráð)[HTML] [PDF]

Hrd. 552/2013 dags. 28. október 2013 (Commerzbank II)[HTML] [PDF]

Hrd. 201/2013 dags. 31. október 2013 (Nauðungarvistun I)[HTML] [PDF]
Bótaréttur vegna frelsissviptingar af ósekju getur verið viðurkenndur þrátt fyrir að lagaheimild sé fyrir frelsissviptingunni og hún framkvæmd í góðri trú.
Hrd. 135/2013 dags. 31. október 2013 (Styrmir Þór Bragason)[HTML] [PDF]

Hrd. 314/2013 dags. 31. október 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 691/2013 dags. 6. nóvember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 381/2013 dags. 14. nóvember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 710/2013 dags. 18. nóvember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 703/2013 dags. 19. nóvember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 377/2013 dags. 21. nóvember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 462/2013 dags. 21. nóvember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 376/2013 dags. 28. nóvember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 395/2013 dags. 28. nóvember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 731/2013 dags. 2. desember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 393/2013 dags. 5. desember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 748/2013 dags. 5. desember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 385/2013 dags. 5. desember 2013 (Ásetningur - Verknaðarstund)[HTML] [PDF]

Hrd. 193/2013 dags. 12. desember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 798/2013 dags. 20. desember 2013[HTML] [PDF]

Hrd. 528/2013 dags. 16. janúar 2014 (Starfsmaður Alþingis)[HTML] [PDF]
Starfsmanni hjá Alþingi var sagt upp og taldi hann að ekki hefði verið staðið rétt að andmælarétti hans. Hæstiréttur taldi stjórnsýslulögin ekki eiga við um Alþingi en taldi hins vegar að óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttar gætu gilt þar sem við ætti.
Hrd. 509/2013 dags. 16. janúar 2014 (Afleiðusamningur)[HTML] [PDF]

Hrd. 191/2013 dags. 16. janúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 563/2013 dags. 23. janúar 2014 (Sparisjóður Keflavíkur)[HTML] [PDF]

Hrd. 425/2013 dags. 23. janúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 810/2013 dags. 27. janúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 811/2013 dags. 27. janúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 719/2013 dags. 28. janúar 2014 (Einkabankaþjónusta - Sala hlutabréfa)[HTML] [PDF]

Hrd. 808/2013 dags. 30. janúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 809/2013 dags. 30. janúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 799/2013 dags. 31. janúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 807/2013 dags. 4. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 599/2013 dags. 6. febrúar 2014 (Andleg vanlíðan)[HTML] [PDF]

Hrd. 624/2013 dags. 6. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 592/2013 dags. 6. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 805/2013 dags. 10. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 81/2014 dags. 12. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 687/2013 dags. 13. febrúar 2014 (Afneita barni)[HTML] [PDF]
K og M hófu sambúð haustið 2000 eftir að K flutti til Íslands. Þau gengu í hjúskap árið 2001. Þau eignuðust síðan barnið A árið 2004. K átti fyrir barnið B sem býr hjá K. Þau skildu að borði og sæng árið 2009 og voru ásátt um sameiginlega forsjá beggja á A, að lögheimili A yrði hjá K, og að M myndi greiða K einfalt meðlag.

Ágreiningur kom upp fljótlega eftir skilnaðinn um umgengni A við M og krafðist M úrskurðar sýslumanns og krafðist viku/viku umgengni en K vildi eingöngu umgengni aðra hvora helgi. Sýslumaður kvað upp úrskurð sem fór ákveðna millileið.

M höfðaði mál gegn K þar sem hann krafðist fullrar forsjár barnsins A, að henni yrði gert að greiða honum einfalt meðlag frá dómsuppkvaðningu og að inntak umgengnisréttar yrði ákveðið með dómi.
K gerði einnig kröfu um fulla forsjá og að M yrði áfram gert að greiða henni einfalt meðlag.

M kvað sig hafa rökstuddan grun um ofbeldi sem A yrði fyrir á heimili K, og vísaði til þess að A hafi sagt honum frá tveimur atvikum. Kærasti K átti að hafa ýtt A upp við vegg og skammað A, á meðan K hafi fylgst með en ekkert aðhafst. K sagðist kannast við það atvik en lýst með öðrum hætti. Síðan hafi K átt að hafa rassskellt A með inniskó. K neitaði staðfastlega að það hafi átt sér stað, en viðurkenndi að hafa einu sinni rassskellt B með þeim hætti, en hún hafi einsett sér það að láta slíkt aldrei gerast aftur.

Barnavernd skoðaði aðstæður í ljósi framangreindra atvika ásamt fleiri sem upptalin voru í dómnum. Niðurstaðan var sú að ekki væri tilefni til frekari afskipta miðað við fyrirliggjandi gögn.
Héraðsdómur taldi að þau atvik sem M lýsti fælu ekki í sér ofbeldi og hefðu einar og sér ekki áhrif á niðurstöðu forsjárdeilu þeirra beggja. Þá lægju engin gögn fyrir í málinu sem styddu fullyrðingar M um að A liði illa hjá K. Í matsgerð dómkvadds matsmann kom fram að forsjárhæfni bæði K og M væri mjög góð.

Héraðsdómur taldi í ljósi heildstæðs mats á málavöxtum leiði til þess að K ætti að fara með fulla forsjá með A, og telur upp þrjú atriði sem vegi þyngst:
* Að í fyrsta lagi hafi A búið alla ævi hjá móður sinni og að B búi þar einnig, ásamt því að A gangi vel í skólanum og hafi sterk félagsleg tengsl.
* Í öðru lagi að M sé líklegri en K til að hindra eða takmarka umgengni A við hitt foreldrið sem fengi ekki forsjána. K hafði lýst því að hún sé jákvæð fyrir aukinni umgengni M við A, og hún hafði ekki áður hindrað umgengni í samræmi við úrskurð sýslumanns. M hafi aftur á móti sett fram hugmyndir um takmarkaðri umgengni K við A. M taldi það ekki mikilvægt að A kynntist heimalandi og tungumáli K, en dómkvaddur matsmaður taldi það mikilvægt.
* Í þriðja lagi var K talin vera hæfari uppalanda að ýmsu leyti þó þau bæði séu almennt hæf til að ala upp A. Persónulegir eiginleikar K væru taldir öflugri og uppbyggilegri en hjá M. Þá taldi héraðsdómur að M hefði stöðvað umgengni A við K á veikum forsendum mestallt sumarið árið 2012. M hafði einnig lýst því yfir að ef hann fengi ekki forsjána myndi hann slíta öll tengsl við A, en óljóst var hvort um væri að ræða hótun sem M myndi ekki standa við eða raunverulegan ásetning þegar yfirlýsingin var gefin, en með henni taldi héraðsdómur felast í því að M hefði skort alvarlegt innsæi í þarfir A. Matsmaður hafði lýst því fyrir dómi að slíkar aðgerðir myndu valda barninu verulegu og alvarlegu tjóni.

Héraðsdómur taldi ekki tilefni til að breyta fyrirkomulagi umgenginnar út frá gildandi úrskurði sýslumanns, en ekkert væri því til fyrirstöðu að auka við hana ef K og M kæmu sér saman um það.

Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms með vísan til forsendna hans.

Hrd. 596/2013 dags. 13. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 614/2013 dags. 13. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 598/2013 dags. 13. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 608/2013 dags. 13. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 603/2013 dags. 20. febrúar 2014 (Krafa fyrri bréferfingja)[HTML] [PDF]
Fjallar um hið endanlega uppgjör.

Erfingjarnir eiga ekki að endurgreiða það sem var umfram, þrátt fyrir að talsverður munur hafi verið milli fjárhæðanna.
Hrd. 576/2013 dags. 20. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 625/2013 dags. 20. febrúar 2014 (Hættulegur vélavagn)[HTML] [PDF]

Hrd. 107/2014 dags. 21. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 138/2014 dags. 3. mars 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 602/2013 dags. 6. mars 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 136/2014 dags. 13. mars 2014 (Fljótsdalur)[HTML] [PDF]

Hrd. 450/2013 dags. 13. mars 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 449/2013 dags. 13. mars 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 157/2014 dags. 13. mars 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 633/2013 dags. 20. mars 2014 (Ásgarður 131 - Seljendur sýknaðir)[HTML] [PDF]
Seljendur fóru í verulegar framkvæmdir í kjallara fasteignar og frágangurinn eftir framkvæmdirnar varð slíkur að hann leiddi til rakaskemmda auk fleiri skemmda. Seldu þeir svo eignina fyrir 30 milljónir króna. Var talið að um galla hefði verið að ræða en ekki nægur til að heimila riftun, en hins vegar féllst Hæstiréttur á kröfu kaupanda um skaðabætur úr ábyrgðartryggingu fasteignasalans.
Hrd. 689/2013 dags. 20. mars 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 177/2014 dags. 21. mars 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 734/2013 dags. 27. mars 2014 (Lífland)[HTML] [PDF]

Hrd. 205/2014 dags. 31. mars 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 207/2014 dags. 31. mars 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 178/2014 dags. 1. apríl 2014 (Blikanes - VG Investment A/S)[HTML] [PDF]

Hrd. 179/2014 dags. 1. apríl 2014 (VG Investment A/S)[HTML] [PDF]

Hrd. 180/2014 dags. 1. apríl 2014 (VG Investment A/S)[HTML] [PDF]

Hrd. 181/2014 dags. 1. apríl 2014 (VG Investment A/S)[HTML] [PDF]

Hrd. 182/2014 dags. 1. apríl 2014 (VG Investment A/S)[HTML] [PDF]

Hrd. 211/2014 dags. 2. apríl 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 87/2010 dags. 3. apríl 2014 (Hróarsholt)[HTML] [PDF]
Tekist á um meinta fölsun. Maður krafðist viðurkenningar gagnvart tengdaföður á að hafa eignast landspildu sem hann og systkini hans hefðu erft eftir föður sinn.
Stefnandinn hafði falsað yfirlýsingu stefnda, samkvæmt rannsókn á rithönd.
Hrd. 547/2013 dags. 3. apríl 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 225/2014 dags. 3. apríl 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 593/2013 dags. 10. apríl 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 422/2013 dags. 10. apríl 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 268/2014 dags. 23. apríl 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 249/2014 dags. 25. apríl 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 261/2014 dags. 28. apríl 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 252/2014 dags. 2. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 246/2014 dags. 5. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 451/2013 dags. 8. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 326/2013 dags. 8. maí 2014 (Þagnarskyldubrot - Hefndarhvatir)[HTML] [PDF]

Hrd. 147/2014 dags. 8. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 288/2014 dags. 12. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 265/2014 dags. 13. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 302/2014 dags. 13. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 218/2014 dags. 14. maí 2014 (Stefnumið ehf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 305/2014 dags. 14. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 790/2013 dags. 15. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 727/2013 dags. 22. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 34/2014 dags. 28. maí 2014 (Snjóþotan)[HTML] [PDF]

Hrd. 818/2013 dags. 28. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 716/2013 dags. 28. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 371/2014 dags. 30. maí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 375/2014 dags. 2. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 696/2013 dags. 5. júní 2014 (Dyravarsla - Ellefan)[HTML] [PDF]
Dyravörður hafði synjað R inngöngu á veitingastað með ýtingum hans og annars dyravarðar. Um 15 mínútum eftir þau samskipti, þegar R hafi verið kominn nokkurn spöl frá veitingastaðnum, hafi dyraverðirnir ráðist á hann. Ekki var fallist á kröfu R um skaðabætur frá vinnuveitendum dyravarðanna á grundvelli vinnuveitandaábyrgðar þar sem framferði dyravarðanna var of fjarri starfsskyldum þeirra.
Hrd. 50/2014 dags. 5. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 470/2013 dags. 5. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 373/2014 dags. 5. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 25/2014 dags. 5. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 308/2014 dags. 6. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 382/2014 dags. 11. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 774/2013 dags. 12. júní 2014 (Lóð í Þormóðsdal)[HTML] [PDF]

Hrd. 729/2013 dags. 18. júní 2014 (Hnífstungur - Blóðferlar)[HTML] [PDF]

Hrd. 201/2014 dags. 18. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 408/2014 dags. 24. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 424/2014 dags. 25. júní 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 485/2014 dags. 11. júlí 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 532/2014 dags. 18. ágúst 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 493/2014 dags. 25. ágúst 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 433/2014 dags. 25. ágúst 2014 (Sérstakur saksóknari)[HTML] [PDF]

Hrd. 396/2014 dags. 25. ágúst 2014 (Fasteignaverkefni - Berlin ehf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 572/2014 dags. 4. september 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 11/2014 dags. 11. september 2014 (Toppfiskur)[HTML] [PDF]

Hrd. 503/2014 dags. 11. september 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 595/2014 dags. 12. september 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 540/2014 dags. 16. september 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 64/2014 dags. 18. september 2014 (Eineilti af hálfu skólastjóra)[HTML] [PDF]
Einelti af hálfu skólastjóra gagnvart kennara. Ekki talið að um vinnuveitandaábyrgð væri að ræða.
Hrd. 49/2014 dags. 18. september 2014 (Röntgenmyndirnar)[HTML] [PDF]

Hrd. 58/2014 dags. 18. september 2014 (Fonsi)[HTML] [PDF]

Hrd. 91/2014 dags. 18. september 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 56/2014 dags. 18. september 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 613/2014 dags. 18. september 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 75/2014 dags. 25. september 2014 (Uppsögn)[HTML] [PDF]

Hrd. 103/2014 dags. 25. september 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 778/2013 dags. 25. september 2014 (Héðinsfjarðargöng II)[HTML] [PDF]

Hrd. 114/2014 dags. 25. september 2014 (Faris)[HTML] [PDF]
Tæp þrjú ár liðu þangað til krafist var leiðréttingar og var það talið of langur tími, einkum í ljósi þess að sá er krafðist viðbótargreiðslunnar var bókhaldsskylt atvinnufyrirtæki.
Hrd. 170/2014 dags. 25. september 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 630/2014 dags. 1. október 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 79/2014 dags. 2. október 2014 (Intrum - Hampiðjan hf.)[HTML] [PDF]
Starfsmaður innheimtufyrirtækis vanrækti að innheimta kröfu þannig að hún fyrndist.
Hrd. 636/2014 dags. 7. október 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 311/2014 dags. 9. október 2014 (Nauðungarvistun II)[HTML] [PDF]

Hrd. 111/2014 dags. 9. október 2014 (Vífilfell)[HTML] [PDF]
Deilt var um hvort kolsýrðir drykkir teldust til vatnsdrykkja og taldi Vífillfell það ekki nógu vel rannsakað. Fyrir Hæstarétti byrjaði Samkeppniseftirlitið að koma með nýjar málsástæður og málsgögn. Hæstiréttur taldi að ekki væri horft á gögn sem voru ekki til fyrir.
Hrd. 152/2014 dags. 9. október 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 658/2014 dags. 16. október 2014 (Hvassaleiti)[HTML] [PDF]
Eign var veðsett samkvæmt umboði. Lánastofnun tekur umboðið gott og gilt og þinglýsti tryggingarbréfinu á eign. Í umboðinu kom ekki fram heimild til að veðsetja eignina. Um hefði því verið að ræða þinglýsingarmistök er þinglýsingarstjóra bæri að leiðrétta.
Hrd. 126/2014 dags. 16. október 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 654/2014 dags. 17. október 2014 (Gildi sáttavottorðs)[HTML] [PDF]
K lýsti yfir því að hún vildi forsjá og lögheimili barns. Gefið var út árangurslaust sáttavottorð um forsjá. Barnið var svo í umgengni hjá M og hann neitaði að láta það af hendi.

K fór því í mál til að þvinga umgengni. M taldi að sáttavottorðið fjallaði ekki um ríkjandi ágreining og þyrfti því að fá nýtt. Hæstiréttur taldi það óþarft.
Hrd. 172/2014 dags. 23. október 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 388/2014 dags. 23. október 2014 (Braut gegn börnum á heimili þeirra)[HTML] [PDF]

Hrd. 666/2014 dags. 27. október 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 681/2014 dags. 27. október 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 745/2013 dags. 30. október 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 691/2014 dags. 3. nóvember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 283/2014 dags. 6. nóvember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 244/2014 dags. 6. nóvember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 110/2014 dags. 6. nóvember 2014 (Eykt)[HTML] [PDF]

Hrd. 707/2014 dags. 10. nóvember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 319/2014 dags. 13. nóvember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 794/2013 dags. 13. nóvember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 735/2014 dags. 19. nóvember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 83/2014 dags. 20. nóvember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 195/2014 dags. 20. nóvember 2014 (Exista)[HTML] [PDF]

Hrd. 446/2014 dags. 20. nóvember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 93/2014 dags. 27. nóvember 2014 (Silfurtúnsreitur í Garðabæ - Goðatún)[HTML] [PDF]

Hrd. 531/2014 dags. 27. nóvember 2014 (Hnífstunga í brjóstkassa)[HTML] [PDF]

Hrd. 297/2014 dags. 27. nóvember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 538/2014 dags. 27. nóvember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 476/2014 dags. 4. desember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 785/2014 dags. 10. desember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 335/2014 dags. 11. desember 2014 (Kynferðisbrot - Þrjár nauðganir kærðar)[HTML] [PDF]

Hrd. 746/2014 dags. 11. desember 2014 (ALMC II)[HTML] [PDF]

Hrd. 758/2014 dags. 16. desember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 792/2014 dags. 16. desember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 836/2014 dags. 18. desember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 845/2014 dags. 23. desember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 859/2014 dags. 23. desember 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 852/2014 dags. 5. janúar 2015 (Hafnað/vilji)[HTML] [PDF]

Hrd. 31/2015 dags. 14. janúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 364/2014 dags. 15. janúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 422/2014 dags. 15. janúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 58/2015 dags. 20. janúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 38/2015 dags. 21. janúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 564/2014 dags. 22. janúar 2015 (2. mgr. 194. gr. alm. hgl.)[HTML] [PDF]

Hrd. 54/2015 dags. 23. janúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 395/2014 dags. 29. janúar 2015 (Flugfreyja)[HTML] [PDF]
Flugfélag hafði neitað að leggja fram mikilvægar upplýsingar, meðal annars flugrita, til að upplýsa um orsök slyss þrátt fyrir áskorun um það. Hæstiréttur lagði af þeirri ástæðu sönnunarbyrðina á flugfélagið.
Hrd. 67/2014 dags. 29. janúar 2015 (Loftið - Glerflaska)[HTML] [PDF]

Hrd. 823/2014 dags. 30. janúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 79/2015 dags. 30. janúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 46/2015 dags. 2. febrúar 2015 (Gjald vegna skipunar tveggja sérfræðinga til að hafa sértækt eftirlit með rekstri hans)[HTML] [PDF]

Hrd. 294/2014 dags. 5. febrúar 2015 (Shaken baby syndrome)[HTML] [PDF]

Hrd. 80/2015 dags. 11. febrúar 2015 (Breytt lögheimili til bráðabirgða)[HTML] [PDF]

Hrd. 464/2014 dags. 12. febrúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 85/2014 dags. 12. febrúar 2015 („Burðardýr“)[HTML] [PDF]

Hrd. 145/2014 dags. 12. febrúar 2015 (Al-Thani)[HTML] [PDF]

Hrd. 105/2015 dags. 17. febrúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 489/2014 dags. 19. febrúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 18/2014 dags. 19. febrúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 483/2014 dags. 19. febrúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 118/2015 dags. 19. febrúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 440/2014 dags. 26. febrúar 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 465/2014 dags. 26. febrúar 2015 (Seljavegur)[HTML] [PDF]
14% flatarmálsmunur var ekki talinn duga.
Hrd. 488/2014 dags. 5. mars 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 178/2015 dags. 9. mars 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 590/2014 dags. 12. mars 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 592/2014 dags. 19. mars 2015 (Veitingaleyfi)[HTML] [PDF]

Hrd. 728/2014 dags. 19. mars 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 192/2015 dags. 20. mars 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 618/2014 dags. 26. mars 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 641/2014 dags. 26. mars 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 274/2014 dags. 26. mars 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 639/2014 dags. 31. mars 2015 (Aumur og marinn)[HTML] [PDF]
Sjómaður fékk greitt 12 sinnum inn á tjónið yfir árstímabil. Félagið hafnaði svo greiðsluskyldu þar sem það taldi skorta orsakasamband. Hæstiréttur taldi að greiðslurnar hefðu falið í sér viðurkenningu á greiðsluskyldunni og hefði félagið getað komið með þetta talsvert fyrr.
Hrd. 634/2014 dags. 22. apríl 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 578/2014 dags. 22. apríl 2015 (Hönnuður)[HTML] [PDF]

Hrd. 514/2014 dags. 22. apríl 2015 (Refsing eins dómþola skilorðsbundin vegna tafa á meðferð málsins)[HTML] [PDF]

Hrd. 512/2014 dags. 22. apríl 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 577/2014 dags. 22. apríl 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 675/2014 dags. 22. apríl 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 296/2015 dags. 24. apríl 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 356/2014 dags. 30. apríl 2015 (Hafnarboltakylfa)[HTML] [PDF]

Hrd. 655/2014 dags. 30. apríl 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 588/2014 dags. 7. maí 2015 (Einelti af hálfu slökkviliðsstjóra)[HTML] [PDF]

Hrd. 587/2014 dags. 7. maí 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 275/2015 dags. 11. maí 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 662/2014 dags. 13. maí 2015 (Dráttarvél II)[HTML] [PDF]
Ósérfróður einstaklingur um dráttarvélar sá auglýsingu um dráttarvél, 14 ára, til sölu og greiddi fyrir hana 2,2 milljónir króna. Kemur svo í ljós að hún var haldin miklum göllum. Dómkvaddur matsmaður mat viðgerðarkostnað vera á milli 922-2177 þúsund krónur (42-99% af kaupverðinu).

Héraðsdómur féllst ekki á riftun vegna vanrækslu kaupandans á skoðunarskyldu sinni en Hæstiréttur sneri því við og vísaði til þess að kaupandinn hefði getað treyst á yfirlýsingu seljandans um að hún hefði verið öll nýuppgerð og yfirfarin. Á móti hefði kaupandi ekki sinnt hvatningu seljanda um að skoða hana sjálfur sem fékk þó ekki mikið vægi sökum yfirlýsingar í auglýsingunni og að kaupandinn hefði ekki haft sérfræðiþekkingu. Því væri ekki við kaupanda að sakast um að hafa ekki tekið eftir göllum sem honum voru ekki sýnilegar við kaupin. Gallinn félli því undir gallahugtak 17. gr. laga um lausafjárkaup, nr. 50/2000. Af þessu leiddi að Hæstiréttur féllst á riftun kaupandans á kaupunum.
Hrd. 786/2014 dags. 13. maí 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 65/2015 dags. 13. maí 2015 (Gróf kynferðisbrot)[HTML] [PDF]

Hrd. 338/2015 dags. 19. maí 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 726/2014 dags. 21. maí 2015 (Fjarðabyggð gegn Lánasjóði sveitarfélaga ohf.)[HTML] [PDF]
Fjarðabyggð byggði á að samningur ætti að vera ógiltur sökum brostinna forsenda af þeirri ástæðu að gengi íslensku krónunnar hefði fallið meira en sveitarfélagið gerði ráð fyrir. Hæstiréttur taldi það ósannað að fyrir hafi legið ákvörðunarástæða um að gengisþróun yrði með tilteknum hætti né að stefndi hefði mátt vita um slíka forsendu af hálfu sveitarfélagsins.
Hrd. 10/2015 dags. 21. maí 2015 (Skert hreyfigeta í hálsi)[HTML] [PDF]

Hrd. 284/2015 dags. 27. maí 2015 (Ógilding á launaákvörðun Kjararáðs)[HTML] [PDF]

Hrd. 619/2014 dags. 28. maí 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 761/2014 dags. 4. júní 2015 (Höfðabrekka 27)[HTML] [PDF]
Fasteign var keypt á 18 milljónir króna. Gallar komu í ljós eftir afhendingu. Dómkvaddur matsmaður ritaði matsgerð og stóð í henni að úrbætur á þeim myndu kosta 11,9 milljónir (um 66% af kaupverðinu). Hæstiréttur féllst á að kaupanda hefði verið heimilt að rifta kaupsamningnum á grundvelli verulegrar vanefndar.
Hrd. 369/2015 dags. 4. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 124/2015 dags. 4. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 16/2015 dags. 4. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 833/2014 dags. 11. júní 2015 (Hæfi / breytingar eftir héraðsdóm)[HTML] [PDF]
Uppnám sem héraðsdómur olli.

Héraðsdómur dæmdi föðurnum forsjá á báðum börnunum og þá fór mamman í felur með börnin.

M krafðist nýs mats eftir uppkvaðningu dóms héraðsdóms, og tók Hæstiréttur það fyrir.

K var talin hæfari skv. matsgerð en talið mikilvægara í dómi héraðsdóms að eldra barnið vildi ekki vera hjá K, heldur M, og að ekki ætti að skilja börnin að. Hæstiréttur var ósammála þeim forsendum og dæmdu forsjá þannig að eitt barnið væri í forsjá K og hitt forsjá M.

Talið að M hefði innrætt í eldri barnið hatur gagnvart K.

Matsmaður var í algjörum vandræðum í málinu.
Hrd. 550/2014 dags. 11. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 742/2014 dags. 11. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 599/2014 dags. 11. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 126/2015 dags. 11. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 102/2015 dags. 11. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 30/2015 dags. 18. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 795/2014 dags. 18. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 834/2014 dags. 18. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 568/2014 dags. 18. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 222/2015 dags. 18. júní 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 443/2015 dags. 17. júlí 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 492/2015 dags. 5. ágúst 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 501/2015 dags. 10. ágúst 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 394/2015 dags. 12. ágúst 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 441/2015 dags. 12. ágúst 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 431/2015 dags. 24. ágúst 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 434/2015 dags. 24. ágúst 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 466/2015 dags. 27. ágúst 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 28/2015 dags. 10. september 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 78/2015 dags. 10. september 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 8/2015 dags. 17. september 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 180/2015 dags. 24. september 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 553/2015 dags. 30. september 2015 (Berlice ehf. - Þorsteinn Hjaltested - Afleiðutengd skuldabréf)[HTML] [PDF]

Hrd. 456/2014 dags. 8. október 2015 (Imon ehf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 116/2015 dags. 15. október 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 195/2015 dags. 15. október 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 708/2015 dags. 19. október 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 69/2015 dags. 22. október 2015 (Bílvelta á Hellisheiði eystri)[HTML] [PDF]
Maður verður fyrir alvarlegu slysi.
75% varanleg örorka og 90 stig í varanlegan miska.
Sé grunur um að meta þurfi eitthvað framtíðartjón.
Maðurinn krafðist fjár til að kaupa smáhjól til að stunda þau áhugamál sem hann væri að stunda. Hæstiréttur ræðir um hvort útgjöldin teljist nauðsynleg og eðlileg og í þessu tilviki teljist krafan um kaup á smáhjólinu og aðstoðarmönnum sé utan bótamarka.
Hrd. 115/2015 dags. 29. október 2015 (Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda)[HTML] [PDF]
Fjallar um mörk stjórnvalds og einkaréttarlegs lögaðila.
Umboðsmaður hafði í mörg ár byggt á því að þar sem Söfnunarsjóðinn ynni á grundvelli sérlaga félli sjóðurinn undir eftirlit umboðsmanns. Hæstiréttur var ósammála þar sem sjóðurinn starfaði einnig samkvæmt hinum almennu lögum um lífeyrissjóði.
Hrd. 722/2015 dags. 4. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 229/2015 dags. 5. nóvember 2015 (Erfingjar sjálfskuldarábyrgðarmanns - Námslán)[HTML] [PDF]
SH gekkst í sjálfskuldarábyrgð fyrir námslánum annars aðila en hann lést síðan. Um mánuði eftir andlátið hætti lánþeginn að greiða af láninu. Síðar sama ár var veitt leyfi til einkaskipta á búinu. Um tveimur árum eftir andlát SH tilkynnti lánveitandinn lánþeganum að öll skuldin hefði verið gjaldfelld vegna verulegra vanskila. Erfingjar SH bæru sem erfingjar dánarbús hans óskipta ábyrgð á umræddri skuld.

Í málinu var deilt um það hvort erfingjarnir hafi gengist undir skuldina. Erfingjarnir báru fyrir sig að hún hefði fallið niður við andlát sjálfskuldarábyrgðarmannsins, lögjafnað frá ákvæði er kvæði um niðurfellingu hennar við andlát lánþegans. Hæstiréttur synjaði þeirri málsástæðu á þeim forsendum að með sjálfskuldarábyrgðinni á námslánunum hefðu stofnast tryggingarréttindi í formi persónulegra skuldbindinga sem nytu verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar, er kæmi bæði í veg fyrir að ákvæðið væri túlkað rýmra en leiddi af því í bókstaflegum skilningi orðanna og að beitt yrði lögjöfnun með þessum hætti.

Þá var jafnframt hafnað málsástæðu um ógildingu á grundvelli 36. gr. samningalaga, nr. 7/1936.
Hrd. 173/2015 dags. 5. nóvember 2015 (Hestamannafélagið Funi - Reiðvegur)[HTML] [PDF]
A krafðist ógildingar á ákvörðun ráðherra um að heimila Hestamannafélagsinu Funa að gera eignarnám í hluta lands í eigu A og nýta andlag eignarnámsins til lagningar reiðstígs.

Fyrir lágu tvær mögulegar leiðir sem reiðstígurinn hefði farið, þar sem önnur myndi liggja um austanverða Eyjafjarðará er myndi þvera Munkaþverá og hinn valkosturinn var að leggja hann um vestanverða Eyjafjarðará án þess að þvera Munkaþverá. Ráðherra valdi fyrrnefndu leiðina með rökstuðningi um aukið umferðaröryggi gagnvart bílaumferð er leiddi síður til þess að hestar myndu fælast, og því lægi fyrir almenningsþörf.

Hæstiréttur tók almennt undir mat ráðherra um almenningsþörfina en taldi hins vegar að ekki hefði nægilega verið gætt að meðalhófi, meðal annars sökum þess takmarkaða hóps er myndi ferðast um stíginn og að stígurinn yrði í einkaeigu. Þá nefndi hann að hinn valkosturinn hefði ekki verið nógu vel rannsakaður og borinn saman við hagsmuni eignarnámsþolans. Féllst Hæstiréttur því á kröfuna um ógildingu ákvörðunar ráðherra.
Hrd. 727/2015 dags. 9. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 764/2015 dags. 11. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 718/2015 dags. 12. nóvember 2015 (Safn)[HTML] [PDF]

Hrd. 687/2015 dags. 12. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 683/2015 dags. 12. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 686/2015 dags. 12. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 682/2015 dags. 12. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 681/2015 dags. 12. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 684/2015 dags. 12. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 685/2015 dags. 16. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 359/2015 dags. 19. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 771/2015 dags. 25. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 497/2015 dags. 26. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 138/2015 dags. 26. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 243/2015 dags. 26. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 732/2015 dags. 27. nóvember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 112/2015 dags. 3. desember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 478/2014 dags. 3. desember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 524/2015 dags. 3. desember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 60/2015 dags. 3. desember 2015 (Dráttarvél með ámoksturstæki - Varúðarregla umferðarlaga)[HTML] [PDF]

Hrd. 760/2015 dags. 4. desember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 334/2015 dags. 10. desember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 134/2015 dags. 10. desember 2015 (Parlogis)[HTML] [PDF]

Hrd. 813/2015 dags. 14. desember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 366/2015 dags. 17. desember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 292/2015 dags. 17. desember 2015 (Lánasjóður sveitarfélaga II)[HTML] [PDF]

Hrd. 239/2015 dags. 17. desember 2015[HTML] [PDF]

Hrd. 787/2015 dags. 7. janúar 2016 (Afhending gagna)[HTML] [PDF]
Fallist var á kröfu um afhendingu gagna sem voru eingöngu afhend matsmönnum en ekki gagnaðila.
Hrd. 158/2015 dags. 14. janúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 2/2016 dags. 18. janúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 808/2015 dags. 26. janúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 56/2016 dags. 27. janúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 300/2015 dags. 28. janúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 7/2016 dags. 29. janúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 41/2016 dags. 2. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 278/2015 dags. 4. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 842/2014 dags. 4. febrúar 2016[HTML] [PDF]
Verið var að rannsaka meinta markaðsmisnotkun banka í rannsókn á efnahagshruninu 2008. Hæstiréttur mat svo á að hlustun á síma sakbornings í kjölfar skýrslutöku, þar sem hann neitaði að tjá sig um sakargiftir, hefði verið umfram meðalhóf. Líta ætti því framhjá þeim upptökum.
Hrd. 272/2015 dags. 4. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 277/2015 dags. 4. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 190/2015 dags. 4. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 411/2015 dags. 11. febrúar 2016 (Markarfljót - Varnargarður við Þórólfsfell)[HTML] [PDF]
Krafist var ógildingar á framkvæmdarleyfi vegna varnargarðs sem hafði eyðilagst og endurreistur með öðrum hætti en hann var.

Landeigendur komu með ýmsar ábendingar um legu varnargarðsins sem átti að endurbyggja, annmarka á plönum, ásamt öðrum atriðum, er leiddi til þess að sönnunarbyrðin um að rannsóknarskyldu í undirbúningi ákvörðunar um eignarnám fluttist yfir til stjórnvaldsins.
Hrd. 157/2015 dags. 11. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 382/2015 dags. 11. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 326/2015 dags. 11. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 253/2015 dags. 11. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 325/2015 dags. 11. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 391/2015 dags. 18. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 365/2015 dags. 18. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 563/2015 dags. 25. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 120/2016 dags. 26. febrúar 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 447/2015 dags. 3. mars 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 475/2015 dags. 3. mars 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 468/2015 dags. 10. mars 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 183/2016 dags. 11. mars 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 529/2015 dags. 17. mars 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 478/2015 dags. 22. mars 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 519/2015 dags. 22. mars 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 203/2015 dags. 22. mars 2016 (Reykjanesbraut)[HTML] [PDF]

Hrd. 386/2015 dags. 22. mars 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 201/2016 dags. 6. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 549/2015 dags. 14. apríl 2016 (Deiliskipulag - Gróðurhús)[HTML] [PDF]
Kostnaður vegna vinnu við gagnaöflun innan fyrirtækis fékkst ekki viðurkenndur sem tjón.
Hrd. 251/2016 dags. 25. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 74/2015 dags. 28. apríl 2016 (Milestone - Endurskoðendur)[HTML] [PDF]

Hrd. 619/2015 dags. 28. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 591/2015 dags. 28. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 618/2015 dags. 28. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 579/2015 dags. 28. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 620/2015 dags. 28. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 653/2015 dags. 28. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 223/2015 dags. 28. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 578/2015 dags. 28. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 621/2015 dags. 28. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 748/2015 dags. 28. apríl 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 585/2015 dags. 4. maí 2016 (Kostnaður vegna málsmeðferðar fyrir Tryggingastofnun ríkisins)[HTML] [PDF]

Hrd. 130/2016 dags. 4. maí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 574/2015 dags. 4. maí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 266/2016 dags. 9. maí 2016 (Félagsstofnun stúdenta)[HTML] [PDF]

Hrd. 265/2016 dags. 9. maí 2016 (Félagsstofnun stúdenta)[HTML] [PDF]

Hrd. 264/2016 dags. 9. maí 2016 (Félagsstofnun stúdenta)[HTML] [PDF]

Hrd. 263/2016 dags. 9. maí 2016 (Félagsstofnun stúdenta)[HTML] [PDF]

Hrd. 262/2016 dags. 9. maí 2016 (Kaupþing - Félagsstofnun stúdenta)[HTML] [PDF]

Hrd. 261/2016 dags. 9. maí 2016 (Kaupþing - Félagsstofnun stúdenta)[HTML] [PDF]
Kaupþing tók að sér fjárfestingar fyrir hönd Félagsstofnun stúdenta en efnahagshrunið 2008 leiddi til mikillar verðrýrnunar. Skv. matsgerð höfðu sumar þeirra leitt til tjóns þrátt fyrir að Kaupþing hefði haldið sig innan fjárfestingarstefnu sinnar. Því var ekki talið sýnt að vanefndin hefði leitt til tjónsins.
Hrd. 352/2016 dags. 10. maí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 541/2015 dags. 12. maí 2016 (Suðurnesjalína 2)[HTML] [PDF]
Ógilt eignarnám er framkvæmt var vegna raforkuvirkis.
Hrd. 547/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 546/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 545/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 544/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 543/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 542/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 512/2015 dags. 12. maí 2016 (Suðurnesjalína 2)[HTML] [PDF]

Hrd. 577/2015 dags. 12. maí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 463/2015 dags. 12. maí 2016 (Brot gagnvart þremur börnum og eiginkonu)[HTML] [PDF]

Hrd. 511/2015 dags. 12. maí 2016 (Suðurnesjalína 2)[HTML] [PDF]
Landsnet ákvað að láta setja upp háspennulínur í lofti milli Hafnarfjarðar og Reykjanesbæjar árið 2008 í þeim tilgangi að styrkja afhendingaröryggi raforku á Suðurnesjum. Fyrir var Suðurnesjalína 1 sem var á hámarksnýtingu og eina línan þar á milli. Línan myndu þá fara um tugi jarða, þar á meðal jörð Sveitarfélagsins Voga. Ráðherra ákvað árið 2014 að heimila Landsneti ótímabundið eignarnám á tilteknum svæðum í þeim tilgangi.

Sveitarfélagið taldi að ekki hefðu verið uppfyllt skilyrði um almenningsþörf og meðalhóf sökum þess að ráðherrann sinnti ekki rannsóknarskyldu sinni áður en hann veitti heimildina, að samráðsskyldan gagnvart sér hafi verið brotin, og að brotið hafi verið gegn andmælareglunni. Íslenska ríkið andmælti þeim málatilbúnaði þar sem hann hafi boðað til kynningarfunda um málið og að tillögur Landsnets hafi farið í gegnum viðeigandi ferli hjá Skipulagsstofnun og Orkustofnun.

Meiri hluti Hæstaréttar tók undir með sveitarfélaginu að þeir möguleikar að grafa háspennulínuna ofan í jörð hafi ekki verið skoðaðir nógu vel af hálfu Landsnets. Þá hafi eignarnámsþolarnir andmælt tillögunum á sínum tíma og bent á raunhæfa kosti þess að grafa þær í staðinn ofan í jörð. Þrátt fyrir þetta hafi Landsnet ekki farið í neitt mat á þeim möguleika og vísað í staðinn til almennra sjónarmiða um kosti og galla jarðstrengja. Ráðherra hafi þrátt fyrir að málið hafi verið í þessum búningi látið hjá líða að láta rannsaka þann valkost betur. Með hliðsjón af því sem kom fram féllst meiri hluti Hæstaréttar á ógildingu ákvörðunar ráðherra um heimild til eignarnáms. Minni hluti Hæstaréttar taldi að ekki væru efni til að fallast á ógildingarkröfuna.

Hrd. 513/2015 dags. 12. maí 2016 (Suðurnesjalína 2)[HTML] [PDF]

Hrd. 335/2016 dags. 17. maí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 630/2015 dags. 19. maí 2016 (Sumarhús)[HTML] [PDF]

Hrd. 362/2016 dags. 19. maí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 581/2015 dags. 26. maí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 332/2016 dags. 30. maí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 324/2016 dags. 31. maí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 643/2015 dags. 2. júní 2016 (Laugar í Súgandafirði)[HTML] [PDF]
Sveitarfélag keypti jarðhita af bónda og ætlaði að nota jarðhitann fyrir hitaveitu. Hæstiréttur leyfði þessu að ágangast þar sem þetta væri í hag almennings og ekki í andstöðu við tilgang laganna.
Hrd. 595/2015 dags. 2. júní 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 426/2016 dags. 8. júní 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 67/2016 dags. 9. júní 2016 (Tengsl / tálmanir / tilraun)[HTML] [PDF]

Hrd. 580/2015 dags. 9. júní 2016 (Gildi krafna)[HTML] [PDF]

Hrd. 826/2015 dags. 9. júní 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 192/2016 dags. 9. júní 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 470/2016 dags. 13. júlí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 479/2016 dags. 13. júlí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 523/2016 dags. 26. júlí 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 539/2016 dags. 29. ágúst 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 573/2016 dags. 30. ágúst 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 458/2016 dags. 5. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 608/2016 dags. 6. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 609/2016 dags. 6. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 579/2016 dags. 9. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 469/2016 dags. 12. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 628/2016 dags. 12. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 627/2016 dags. 12. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 601/2016 dags. 14. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 644/2015 dags. 15. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 793/2015 dags. 15. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 789/2015 dags. 15. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 860/2015 dags. 29. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 35/2016 dags. 29. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 30/2016 dags. 29. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 45/2016 dags. 29. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 16/2016 dags. 29. september 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 498/2015 dags. 6. október 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 21/2016 dags. 6. október 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 39/2016 dags. 6. október 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 676/2015 dags. 13. október 2016 (Vörulager)[HTML] [PDF]
Ósannað var verðmæti vörulagers þar sem málsaðilinn lét hjá líða að afla sönnunargagna því til sönnunar.
Hrd. 796/2015 dags. 13. október 2016 (Suðurnesjalína 2 - Leyfi Orkustofnunar)[HTML] [PDF]

Hrd. 429/2015 dags. 13. október 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 89/2016 dags. 13. október 2016 (Ásetningur ekki sannaður - 2. mgr. 194. gr. alm. hgl.)[HTML] [PDF]

Hrd. 37/2016 dags. 13. október 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 94/2016 dags. 20. október 2016 (Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf. og Fljótsdalshérað gegn Lánasjóði sveitarfélaga ohf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 154/2016 dags. 20. október 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 726/2016 dags. 26. október 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 693/2016 dags. 26. október 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 15/2016 dags. 27. október 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 179/2016 dags. 27. október 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 400/2016 dags. 27. október 2016 (Kyrking - Reimar úr peysu)[HTML] [PDF]

Hrd. 694/2016 dags. 3. nóvember 2016 (Matsgerðir)[HTML] [PDF]

Hrd. 466/2016 dags. 3. nóvember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 269/2016 dags. 3. nóvember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 707/2016 dags. 9. nóvember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 558/2015 dags. 10. nóvember 2016 (Rangar sakargiftir)[HTML] [PDF]

Hrd. 73/2016 dags. 10. nóvember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 188/2016 dags. 17. nóvember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 96/2016 dags. 17. nóvember 2016 (Fjármögnunarleiga)[HTML] [PDF]

Hrd. 725/2016 dags. 23. nóvember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 167/2016 dags. 24. nóvember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 74/2016 dags. 24. nóvember 2016 (Háteigsvegur 24)[HTML] [PDF]

Hrd. 178/2016 dags. 24. nóvember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 135/2016 dags. 24. nóvember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 360/2015 dags. 1. desember 2016 (Júlíus Þór Sigurþórsson o.fl. - Verðsamráð - Einbeittur brotavilji)[HTML] [PDF]
Margir voru ákærðir vegna ólögmæts samráðs á markaði. Meðákærðir voru viðstaddir þegar aðrir ákærðir gáfu skýrslu. Talið var að ákærðu hefðu ekki átt að hlýða á framburð meðákærðu áður en þeir sjálfir væru búnir að gefa sína skýrslu.
Hrd. 80/2016 dags. 1. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 78/2016 dags. 1. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 17/2016 dags. 1. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 412/2016 dags. 1. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 282/2016 dags. 8. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 502/2016 dags. 8. desember 2016 (Snjóslabb)[HTML] [PDF]

Hrd. 596/2015 dags. 15. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 440/2016 dags. 15. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 267/2016 dags. 15. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 660/2016 dags. 15. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 207/2016 dags. 15. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 815/2016 dags. 15. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 150/2016 dags. 20. desember 2016 (Hraðfrystihús Hellissands)[HTML] [PDF]

Hrd. 149/2016 dags. 20. desember 2016 (Guðmundur Runólfsson)[HTML] [PDF]

Hrd. 221/2016 dags. 20. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 82/2016 dags. 20. desember 2016 (Festir)[HTML] [PDF]

Hrd. 824/2016 dags. 20. desember 2016[HTML] [PDF]

Hrd. 826/2016 dags. 12. janúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 411/2016 dags. 19. janúar 2017 (Vélasamstæða)[HTML] [PDF]

Hrd. 39/2017 dags. 23. janúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 38/2017 dags. 23. janúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 278/2016 dags. 26. janúar 2017 (Umboðsmaður skuldara)[HTML] [PDF]
Starfsmaður umboðsmanns skuldara skipti sér af þremur málum fyrrverandi eiginmanns síns. Hæstiréttur taldi að veita hefði átt starfsmanninum áminningu þar sem afskiptin voru ekki það alvarleg að þau réttlættu fyrirvaralausa brottvikningu úr starfi.
Hrd. 331/2016 dags. 26. janúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 250/2016 dags. 2. febrúar 2017 (Bjargráðasjóður - Stjörnugrís III)[HTML] [PDF]
Einstaklingur sem þurfti að borga búnaðargjald (vegna landbúnaðarstarfsemi) vildi fá það endurgreitt. Það gjald hafði runnið til Svínaræktarfélags Íslands, Bændasamtakanna og Bjargráðasjóðs. Vildi einstaklingurinn meina að með skyldu til greiðslu gjaldanna til þessara einkaaðila sé verið að greiða félagsgjald. Hæstiréttur nefndi að í tilviki Bjargráðasjóðs að sökum hlutverks sjóðsins og að stjórn sjóðsins væri skipuð af ráðherra yrði að líta til þess að sjóðurinn væri stjórnvald, og því væri um skatt að ræða.
Hrd. 378/2016 dags. 2. febrúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 248/2016 dags. 2. febrúar 2017 (Sjóklæðagerðin - KPMG)[HTML] [PDF]

Hrd. 300/2016 dags. 2. febrúar 2017 (Samþykki veðsetningar)[HTML] [PDF]

Hrd. 382/2016 dags. 9. febrúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 381/2016 dags. 9. febrúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 376/2016 dags. 16. febrúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 92/2017 dags. 16. febrúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 809/2015 dags. 23. febrúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 424/2016 dags. 23. febrúar 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 67/2017 dags. 1. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 460/2016 dags. 2. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 100/2017 dags. 6. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 284/2016 dags. 9. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 404/2016 dags. 9. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 856/2015 dags. 16. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 418/2016 dags. 16. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 399/2016 dags. 16. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 130/2017 dags. 22. mars 2017 (Aðfararheimild í 6 mánuði)[HTML] [PDF]
M hafði verið í neyslu og K var hrædd um að senda barnið í umgengni hjá honum sökum neyslunnar.
Krafist var dagsekta og tillaga um nýjan samning um umgengni.
M hafði líka höfðað forsjármál og var matsmaður kvaddur.
K hafði ítrekað tálmað umgengni en hún fór rétt fram eftir kvaðningu matsmannsins.
K hélt því fram við rekstur forsjármálsins að ekki væri þörf á aðför þar sem umgengnin hafði farið rétt fram, en dómarinn nefndi þau tengsl á réttri framkvæmd á umgengni við gerð matsgerðarinnar.
K var ekki talið heimilt að tálma umgengni M við barnið vegna áhyggja hennar um að M neytti enn fíkniefna.
Hrd. 213/2016 dags. 23. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 489/2016 dags. 30. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 442/2016 dags. 30. mars 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 770/2015 dags. 6. apríl 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 462/2016 dags. 6. apríl 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 507/2016 dags. 6. apríl 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 678/2016 dags. 11. apríl 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 437/2016 dags. 11. apríl 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 234/2017 dags. 27. apríl 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 765/2016 dags. 11. maí 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 309/2016 dags. 11. maí 2017 (Nikótínfilterar í rafsígarettur - CE merkingar)[HTML] [PDF]

Hrd. 621/2016 dags. 11. maí 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 571/2016 dags. 11. maí 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 196/2017 dags. 16. maí 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 709/2016 dags. 18. maí 2017 (Styrkleiki fíkniefna)[HTML] [PDF]

Hrd. 498/2016 dags. 24. maí 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 281/2016 dags. 24. maí 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 258/2017 dags. 30. maí 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 778/2016 dags. 1. júní 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 636/2016 dags. 1. júní 2017 (Of mikið burðarþol hjólbarða)[HTML] [PDF]

Hrd. 80/2017 dags. 1. júní 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 129/2017 dags. 1. júní 2017 (17 ára, ungur aldur)[HTML] [PDF]

Hrd. 308/2017 dags. 1. júní 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 733/2016 dags. 8. júní 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 604/2016 dags. 8. júní 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 761/2016 dags. 15. júní 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 433/2016 dags. 15. júní 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 176/2017 dags. 15. júní 2017 (Gróf brot gegn barnsmóður - Hálstak)[HTML] [PDF]

Hrd. 193/2017 dags. 15. júní 2017 (Kröflulína 4 og 5)[HTML] [PDF]

Hrd. 688/2016 dags. 20. júní 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 396/2017 dags. 26. júní 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 450/2017 dags. 11. júlí 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 408/2017 dags. 11. júlí 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 428/2017 dags. 20. júlí 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 483/2017 dags. 9. ágúst 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 484/2017 dags. 9. ágúst 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 499/2017 dags. 10. ágúst 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 441/2017 dags. 14. ágúst 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 486/2017 dags. 14. ágúst 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 474/2017 dags. 21. ágúst 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 550/2017 dags. 1. september 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 530/2017 dags. 8. september 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 597/2016 dags. 21. september 2017 (Úttekt af bankareikningum - Fasteign afsalað til sonar sambýliskonu)[HTML] [PDF]
Dánarbú eldri manns (A) er tekið til skipta. Búið er tekið til opinberra skipta. Fyrir andlátið hafði A selt syni sambýliskonu sinnar (B) fasteign. Dánarbúið fór svo í mál gegn B þar sem kaupverðið var greitt en ekki í peningum.

Hæstiréttur taldi í ljósi þess að seljandinn hafi verið með Alzheimer og samkvæmt læknismati hafi hann verið heilabilaður við samningsgerðina, og að B hafi átt að vera fullkunnugt um það ástand.

Deilt var um fjármuni sem B hafi átt að hafa tekið út af bankareikningi A. B tókst ekki að sýna fram á að fjármunirnir hafi verið nýttir í þágu A né verið innan umboðsins og var því gert að endurgreiða fjármunina.
Hrd. 650/2016 dags. 21. september 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 613/2016 dags. 21. september 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 283/2016 dags. 21. september 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 572/2016 dags. 21. september 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 542/2017 dags. 28. september 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 579/2017 dags. 4. október 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 790/2016 dags. 5. október 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 173/2017 dags. 5. október 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 801/2016 dags. 2. nóvember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 700/2017 dags. 8. nóvember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 686/2017 dags. 9. nóvember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 701/2017 dags. 15. nóvember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 771/2016 dags. 16. nóvember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 687/2016 dags. 16. nóvember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 770/2016 dags. 16. nóvember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 677/2017 dags. 21. nóvember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 702/2017 dags. 29. nóvember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 721/2016 dags. 30. nóvember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 844/2016 dags. 30. nóvember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 363/2017 dags. 7. desember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 802/2016 dags. 14. desember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 830/2016 dags. 14. desember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 354/2017 dags. 14. desember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 415/2017 dags. 14. desember 2017 (Hatursorðræða)[HTML] [PDF]

Hrd. 577/2017 dags. 14. desember 2017 (Hatursorðræða)[HTML] [PDF]

Hrd. 715/2017 dags. 14. desember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 867/2016 dags. 19. desember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 751/2017 dags. 21. desember 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 736/2017 dags. 9. janúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 845/2017 dags. 11. janúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 819/2017 dags. 11. janúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 347/2016 dags. 25. janúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 435/2017 dags. 25. janúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 4/2017 dags. 25. janúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 514/2017 dags. 1. febrúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 77/2017 dags. 8. febrúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 869/2016 dags. 15. febrúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 195/2017 dags. 22. febrúar 2018 (Vitneskja um ójafna hluti)[HTML] [PDF]

Hrd. 65/2017 dags. 22. febrúar 2018 (Blikaberg)[HTML] [PDF]

Hrd. 101/2017 dags. 22. febrúar 2018 (Happdrætti Háskóla Íslands)[HTML] [PDF]

Hrd. 107/2017 dags. 1. mars 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 141/2017 dags. 1. mars 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 185/2017 dags. 1. mars 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 18/2017 dags. 1. mars 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 215/2017 dags. 8. mars 2018 (Fiskverkun)[HTML] [PDF]

Hrd. 145/2017 dags. 8. mars 2018 (Sjúkratryggingar Íslands)[HTML] [PDF]

Hrd. 149/2017 dags. 8. mars 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 814/2016 dags. 15. mars 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 217/2017 dags. 15. mars 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 218/2017 dags. 15. mars 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 340/2017 dags. 22. mars 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 221/2017 dags. 22. mars 2018 (Hýsing)[HTML] [PDF]

Hrd. 170/2017 dags. 27. mars 2018 (Eyrartröð)[HTML] [PDF]

Hrd. 210/2017 dags. 20. apríl 2018 (Slys við Bolöldu)[HTML] [PDF]

Hrd. 216/2017 dags. 20. apríl 2018 (Gólfflísar)[HTML] [PDF]
Kaupandi hélt eftir fjórum milljónum króna greiðslu á grundvelli gagnkröfu sinnar upp á tvö hundruð þúsund.
Hrd. 493/2017 dags. 20. apríl 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 303/2017 dags. 20. apríl 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 506/2016 dags. 3. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 620/2017 dags. 3. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 367/2017 dags. 3. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 312/2017 dags. 9. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 424/2017 dags. 9. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 342/2017 dags. 9. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 443/2017 dags. 9. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 789/2017 dags. 17. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 325/2017 dags. 17. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 752/2017 dags. 17. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 488/2017 dags. 17. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 728/2017 dags. 24. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 817/2017 dags. 31. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 583/2017 dags. 31. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 485/2017 dags. 31. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 522/2017 dags. 31. maí 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 611/2017 dags. 7. júní 2018 (Perlan RE sökk)[HTML] [PDF]

Hrd. 815/2017 dags. 7. júní 2018 (Lögreglumaður)[HTML] [PDF]

Hrd. 631/2017 dags. 7. júní 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 604/2017 dags. 7. júní 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 622/2017 dags. 7. júní 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 575/2017 dags. 7. júní 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 267/2017 dags. 14. júní 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 647/2017 dags. 21. júní 2018 (Kálfaströnd)[HTML] [PDF]

Hrd. 651/2017 dags. 21. júní 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 755/2017 dags. 21. júní 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 617/2017 dags. 21. júní 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 598/2017 dags. 21. júní 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 802/2017 dags. 21. júní 2018 (Sigurður Steinar gegn Verði)[HTML] [PDF]

Hrd. 773/2017 dags. 26. júní 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 798/2017 dags. 20. september 2018 (Langalína 2)[HTML] [PDF]
Banki tók ákvörðun um húsbyggingu og var stjórnin ekki talin bera ábyrgð, heldur bankinn sjálfur.
Hrd. 495/2017 dags. 20. september 2018 (Hagaflöt 20)[HTML] [PDF]
Fasteign var keypt á 71 milljón króna. Kaupandi taldi hana verulega gallaða og aflaði sér matsgerðar um þá. Samkvæmt henni námu gallarnir alls 3,2 milljónum (4,5% af kaupverðinu). Kaupandi bar fyrir sig að seljandi hefði bakað sér sök vegna vanrækslu upplýsingaskyldu sinnar.

Hæstiréttur féllst ekki á hina meintu vanrækslu upplýsingarskyldunnar og taldi að gallarnir væru ekki nógu miklar til að heimila riftun án hinnar meintu sakar. Hins vegar féllst hann á skaðabótakröfu kaupandans upp á 1,1 milljón króna.
Hrd. 590/2017 dags. 4. október 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 589/2017 dags. 4. október 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 827/2017 dags. 11. október 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 816/2017 dags. 11. október 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 33/2017 dags. 18. október 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 25/2017 dags. 18. október 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 851/2017 dags. 1. nóvember 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 373/2017 dags. 1. nóvember 2018 (Deloitte ehf.)[HTML] [PDF]

Hrd. 834/2017 dags. 8. nóvember 2018 (Fífuhvammur)[HTML] [PDF]

Hrd. 463/2017 dags. 8. nóvember 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 632/2017 dags. 22. nóvember 2018 (Grenlækur)[HTML] [PDF]

Hrd. 843/2017 dags. 6. desember 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 601/2015 dags. 20. febrúar 2019[HTML] [PDF]

Hrd. 26/2018 dags. 27. febrúar 2019[HTML] [PDF]

Hrd. 27/2018 dags. 6. mars 2019 (Hjúkrunarfræðingur)[HTML] [PDF]
Hæstiréttur taldi að ekki væri hægt að beita hlutlægri ábyrgð við mat á bótakröfu vegna rannsóknar á meintu manndrápi af gáleysi við vinnu sína, sem viðkomandi var sýknaður fyrir dómi.
Hrd. 16/2019 dags. 4. apríl 2019 (Kæruheimild varnaraðila)[HTML] [PDF]
Stefndi í héraði kærði frávísun á dómkröfu stefnanda í héraði. Hæstiréttur taldi þar vera skort á lögvörðum hagsmunum.
Hrd. 34/2018 dags. 14. maí 2019 (Jöfnunarsjóður sveitarfélaga - Tekjustofnum sveitarfélaga breytt með reglugerð)[HTML] [PDF]
Gerð var breyting á lögum og með reglugerð var kveðið á um að sum sveitarfélög fengju ekki jöfnunargjöldin lengur. Sveitarfélagið var ekki sátt og fer fram á það við dómi að íslenska ríkið greiði þeim samsvarandi upphæð og ef niðurfellingin hefði ekki orðið.

Hæstiréttur klofnaði í niðurstöðu sinni. Meiri hlutinn taldi að hér væri um að ræða of víðtækt framsal valds og féllst því á kröfu sveitarfélagsins. Ágreiningurinn milli meiri og minni hluta virðist felast í því hversu strangar kröfur þarf að gera til slíks framsals.
Hrd. 7/2019 dags. 31. maí 2019 (Áreiðanleikakönnun)[HTML] [PDF]
Einkahlutafélag lét fjármálafyrirtæki gera áreiðanleikakönnun og taldi hinn síðarnefnda hafa gert hana illa.

Engar skráðar reglur lágu fyrir um framkvæmd áreiðanleikakannana en litið var til fyrirheita sem fjármálafyrirtækið gaf út. Ekki var talið hafa verið til staðar gáleysi af hálfu fjármálafyrirtækisins fyrir að hafa ekki skoðað fleiri atriði en það hefði sjálft talið upp.
Hrd. 9/2019 dags. 5. júní 2019[HTML] [PDF]

Hrd. 11/2019 dags. 26. júní 2019 (Stórkostlegt gáleysi v/bílslys)[HTML] [PDF]
Einstaklingur krafðist miskabóta skv. 26. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993, vegna umferðarslyss. Byggði hann á því að tjónið hefði orðið vegna stórfellds gáleysis. Deilt var um hvort tjónvaldur hefði valdið því að stórfelldu eða einföldu gáleysi.

Ökumaðurinn hafði farið yfir á öfugan vegarhelming og keyrði á bíl konu sem var á leið úr hinni áttinni. Deilt var um hvort ökumaðurinn hefði verið að tala í farsíma eða teygja sig í farsíma, en það var ósannað. Einnig haldið því fram að liðið yfir hann. Læknisgögn lágu fyrir um að hann hefði verið illa fyrirkallaður þar sem hann hafði hvorki borðað né sofið í nokkra daga fyrir slysið auk þess að keyra of hratt. Talið var að um hefði verið að ræða stórfellt gáleysi í þetta sinn.

Inniheldur umfjöllun í kafla 3.2 um muninn á almennu og stórfelldu gáleysi.
Hrd. 26/2019 dags. 18. september 2019[HTML] [PDF]

Hrd. 45/2019 dags. 15. október 2019[HTML] [PDF]

Hrd. 21/2019 dags. 30. október 2019[HTML] [PDF]
F skilaði inn umsókn um leyfi til að taka barn í fóstur. Barnaverndarstofa synjaði umsókninni án þess að bjóða henni að taka námskeið þar sem hæfi hennar yrði metið, á þeim grundvelli að það væri tilhæfulaust sökum ástands hennar. Hæstiréttur taldi að synjun umsóknar F á þessu stigi hefði verið brot á rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins.
Hrd. 47/2019 dags. 18. nóvember 2019[HTML] [PDF]

Hrd. 22/2019 dags. 20. nóvember 2019[HTML] [PDF]

Hrd. 49/2019 dags. 12. febrúar 2020[HTML] [PDF]

Hrd. 58/2019 dags. 10. mars 2020[HTML] [PDF]

Hrd. 1/2020 dags. 31. mars 2020 (Náttúruvernd 2 málsóknarfélag)[HTML] [PDF]

Hrd. 11/2020 dags. 13. maí 2020 (Selfoss - Brenna)[HTML] [PDF]

Hrd. 55/2019 dags. 4. júní 2020[HTML] [PDF]

Hrd. 16/2020 dags. 15. október 2020[HTML] [PDF]

Hrd. 19/2020 dags. 29. október 2020[HTML] [PDF]

Hrd. 14/2020 dags. 19. nóvember 2020[HTML] [PDF]

Hrd. 33/2020 dags. 25. nóvember 2020[HTML] [PDF]

Hrd. 23/2020 dags. 11. febrúar 2021[HTML] [PDF]

Hrd. 22/2020 dags. 11. febrúar 2021[HTML] [PDF]

Hrd. 34/2019 dags. 12. mars 2021[HTML] [PDF]

Hrd. 35/2019 dags. 12. mars 2021 (Markaðsmisnotkun - Landsbankinn)[HTML] [PDF]

Hrd. 20/2021 dags. 18. maí 2021[HTML] [PDF]

Hrd. 12/2021 dags. 16. júní 2021 (Þynging vegna nauðgunarbrots)[HTML] [PDF]

Hrd. 8/2021 dags. 16. júní 2021[HTML] [PDF]

Hrd. 15/2021 dags. 23. september 2021 (MeToo brottvikning)[HTML]

Hrd. 21/2021 dags. 11. nóvember 2021[HTML]

Hrd. 53/2021 dags. 1. júní 2022[HTML]

Hrd. 58/2022 dags. 25. janúar 2023[HTML]

Hrd. 5/2023 dags. 28. júní 2023[HTML]

Hrd. 12/2023 dags. 13. desember 2023[HTML]

Hrd. 18/2023 dags. 22. desember 2023[HTML]

Hrd. 43/2022 dags. 29. desember 2023[HTML]

Hrd. 57/2023 dags. 2. maí 2024[HTML]

Hrd. 34/2023 dags. 6. maí 2024[HTML]

Aðrar úrlausnir

Endurupptökudómur

Úrskurður Endurupptökudóms í máli nr. 8/2022 dags. 14. september 2022[HTML]

Fjarskiptastofa

Ákvörðun Fjarskiptastofu í máli nr. 10/2021 dags. 23. desember 2021

Ákvörðun Fjarskiptastofu í máli nr. 15/2022 dags. 30. desember 2022

Ákvörðun Fjarskiptastofu í máli nr. 6/2023 dags. 22. júní 2023

Ákvörðun Fjarskiptastofu í máli nr. 1/2024 dags. 9. febrúar 2024

Félagsdómur

Dómur Félagsdóms 1957:171 í máli nr. 12/1956

Dómur Félagsdóms 1969:128 í máli nr. 6/1968

Dómur Félagsdóms 1990:333 í máli nr. 1/1990

Dómur Félagsdóms 1990:365 í máli nr. 4/1990

Dómur Félagsdóms 1991:416 í máli nr. 1/1991

Dómur Félagsdóms 1991:427 í máli nr. 1/1991

Dómur Félagsdóms 1991:439 í máli nr. 5/1991

Dómur Félagsdóms 1994:260 í máli nr. 12/1994

Dómur Félagsdóms 1996:534 í máli nr. 9/1995

Úrskurður Félagsdóms 1997:84 í máli nr. 10/1997

Dómur Félagsdóms 1998:249 í máli nr. 10/1997

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-10/2010 dags. 7. febrúar 2011

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-10/2011 dags. 19. desember 2011

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-6/2012 dags. 12. júlí 2012

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-11/2012 dags. 14. febrúar 2013

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-4/2013 dags. 30. maí 2013

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-9/2013 dags. 20. janúar 2014

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-9/2015 dags. 6. apríl 2015

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-5/2015 dags. 12. október 2015

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-15/2015 dags. 14. október 2015

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-16/2015 dags. 28. október 2015

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-4/2015 dags. 28. október 2015

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-24/2015 dags. 15. janúar 2016

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-29/2015 dags. 6. apríl 2016

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-12/2016 dags. 17. janúar 2017

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-3/2017 dags. 26. júní 2017

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-9/2019 dags. 20. nóvember 2019

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-8/2019 dags. 20. nóvember 2019

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-7/2019 dags. 20. nóvember 2019

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-16/2019 dags. 20. desember 2019

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-18/2019 dags. 18. febrúar 2020

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-17/2020 dags. 16. júní 2021

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-19/2020 dags. 30. júní 2021

Úrskurður Félagsdóms í máli nr. F-16/2021 dags. 16. desember 2021

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-18/2021 dags. 11. janúar 2022

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-19/2021 dags. 26. apríl 2022

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-21/2021 dags. 4. maí 2022

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-6/2022 dags. 3. janúar 2023

Héraðsdómur Austurlands

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-75/2005 dags. 24. apríl 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-84/2006 dags. 13. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-66/2007 dags. 10. júlí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-308/2007 dags. 20. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-307/2007 dags. 20. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-306/2007 dags. 20. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-305/2007 dags. 20. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-304/2007 dags. 20. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-303/2007 dags. 20. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-79/2008 dags. 26. september 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-62/2008 dags. 26. september 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-134/2008 dags. 18. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-73/2008 dags. 8. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-40/2008 dags. 8. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-169/2008 dags. 22. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-79/2009 dags. 17. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-128/2009 dags. 31. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-21/2010 dags. 7. júlí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-26/2010 dags. 22. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-1/2008 dags. 25. janúar 2011[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Austurlands í máli nr. A-18/2010 dags. 7. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-352/2009 dags. 11. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-94/2010 dags. 23. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-57/2011 dags. 17. ágúst 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-78/2011 dags. 9. febrúar 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-1/2012 dags. 6. júní 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-202/2010 dags. 7. nóvember 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-48/2012 dags. 1. febrúar 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-120/2011 dags. 4. júlí 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-86/2012 dags. 5. júlí 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-29/2013 dags. 10. júlí 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-44/2013 dags. 23. október 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-38/2013 dags. 24. október 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-27/2013 dags. 30. október 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-10/2013 dags. 9. janúar 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-43/2013 dags. 9. apríl 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-6/2013 dags. 7. júlí 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-100/2013 dags. 19. janúar 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-33/2014 dags. 9. apríl 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-58/2012 dags. 31. mars 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-14/2015 dags. 7. júní 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-1/2016 dags. 7. júlí 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-99/2015 dags. 26. október 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-25/2016 dags. 11. nóvember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-4/2016 dags. 20. desember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-8/2016 dags. 5. janúar 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-17/2017 dags. 14. desember 2017[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Austurlands í máli nr. Q-1/2016 dags. 27. apríl 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-41/2017 dags. 30. maí 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-5/2018 dags. 2. ágúst 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-1/2018 dags. 28. september 2018[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Austurlands í máli nr. U-1/2019 dags. 12. mars 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-40/2018 dags. 27. mars 2019[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Austurlands í máli nr. U-2/2019 dags. 23. apríl 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-8/2019 dags. 7. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-46/2018 dags. 21. júní 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-15/2019 dags. 19. nóvember 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-99/2019 dags. 28. nóvember 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-64/2018 dags. 15. október 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-115/2020 dags. 18. desember 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-188/2020 dags. 24. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-24/2021 dags. 26. maí 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-37/2021 dags. 16. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-27/2020 dags. 7. júlí 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-92/2020 dags. 16. mars 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-13/2022 dags. 13. apríl 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-140/2021 dags. 20. apríl 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-214/2020 dags. 16. maí 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-2/2021 dags. 21. júlí 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-19/2022 dags. 18. ágúst 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-28/2020 dags. 28. febrúar 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-46/2022 dags. 9. maí 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-86/2020 dags. 10. maí 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-117/2022 dags. 27. júní 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-108/2020 dags. 26. júlí 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-69/2022 dags. 26. september 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-64/2021 dags. 25. október 2023[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Austurlands í máli nr. Ö-196/2023 dags. 24. janúar 2024[HTML]

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. S-171/2023 dags. 8. mars 2024[HTML]

Héraðsdómur Norðurlands eystra

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-505/2005 dags. 31. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-157/2005 dags. 5. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-17/2006 dags. 8. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-289/2006 dags. 11. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-491/2005 dags. 21. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-10/2006 dags. 5. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-234/2006 dags. 13. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-425/2006 dags. 18. apríl 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-400/2006 dags. 2. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-267/2007 dags. 19. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-120/2007 dags. 30. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-315/2007 dags. 16. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-14/2008 dags. 5. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-28/2007 dags. 31. mars 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-275/2004 dags. 22. apríl 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-395/2007 dags. 20. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-481/2005 dags. 21. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-585/2005 dags. 21. október 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-245/2008 dags. 22. október 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-77/2008 dags. 5. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-400/2007 dags. 18. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-183/2008 dags. 7. janúar 2009[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-508/2008 dags. 9. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-17/2009 dags. 6. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-338/2008 dags. 18. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-412/2007 dags. 19. maí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-19/2009 dags. 16. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-523/2008 dags. 24. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-96/2009 dags. 1. júlí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-192/2009 dags. 16. september 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-184/2009 dags. 6. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-534/2008 dags. 28. janúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-270/2009 dags. 3. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-316/2009 dags. 2. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-337/2009 dags. 23. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-357/2009 dags. 25. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-505/2009 dags. 31. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-2/2010 dags. 12. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-125/2010 dags. 3. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-198/2010 dags. 18. ágúst 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-97/2010 dags. 18. ágúst 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-96/2010 dags. 18. ágúst 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-404/2009 dags. 5. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-194/2010 dags. 17. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-179/2010 dags. 25. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-201/2010 dags. 3. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-346/2010 dags. 29. júní 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-416/2010 dags. 7. nóvember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-75/2011 dags. 11. nóvember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-66/2011 dags. 25. nóvember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-84/2011 dags. 2. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-317/2010 dags. 22. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-93/2011 dags. 26. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-67/2011 dags. 26. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-12/2011 dags. 17. janúar 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-221/2011 dags. 20. mars 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-91/2011 dags. 30. mars 2012[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. X-2/2011 dags. 27. júní 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-175/2011 dags. 21. ágúst 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-225/2011 dags. 7. desember 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-159/2012 dags. 18. janúar 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-201/2011 dags. 22. febrúar 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-234/2012 dags. 17. apríl 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-245/2012 dags. 18. apríl 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-50/2013 dags. 23. júlí 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-102/2013 dags. 24. september 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-145/2013 dags. 31. desember 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-244/2012 dags. 3. apríl 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-157/2013 dags. 8. apríl 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-78/2013 dags. 15. apríl 2014[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. U-1/2014 dags. 9. maí 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-160/2013 dags. 18. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-189/2013 dags. 19. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-109/2014 dags. 1. ágúst 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-25/2014 dags. 6. ágúst 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-265/2013 dags. 14. ágúst 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-172/2012 dags. 24. september 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-188/2013 dags. 21. október 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-184/2013 dags. 17. desember 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-165/2014 dags. 18. desember 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-319/2013 dags. 23. desember 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-245/2014 dags. 16. febrúar 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-31/2015 dags. 27. apríl 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-253/2013 dags. 22. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-40/2015 dags. 29. september 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-16/2014 dags. 1. desember 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-71/2015 dags. 19. janúar 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-165/2015 dags. 16. febrúar 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-293/2014 dags. 15. mars 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-115/2015 dags. 31. mars 2016[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. M-10/2015 dags. 13. maí 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-295/2013 dags. 13. júlí 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-148/2015 dags. 30. nóvember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-140/2016 dags. 17. janúar 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-237/2015 dags. 31. janúar 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-151/2016 dags. 10. mars 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-93/2016 dags. 27. mars 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-28/2016 dags. 28. júní 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-1/2017 dags. 11. júlí 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-66/2015 dags. 14. júlí 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-120/2017 dags. 11. október 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-119/2017 dags. 11. desember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-104/2017 dags. 29. desember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-44/2017 dags. 29. desember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-224/2017 dags. 28. mars 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-223/2017 dags. 8. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-68/2018 dags. 20. september 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-262/2019 dags. 1. apríl 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-216/2017 dags. 30. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-152/2019 dags. 3. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-2/2018 dags. 4. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-385/2019 dags. 30. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-599/2020 dags. 14. október 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-191/2021 dags. 1. nóvember 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-470/2019 dags. 9. desember 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-111/2020 dags. 25. febrúar 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-448/2020 dags. 6. apríl 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-393/2021 dags. 18. maí 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-38/2022 dags. 15. júlí 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-249/2021 dags. 23. september 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-474/2021 dags. 6. október 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-481/2021 dags. 10. október 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-77/2022 dags. 22. nóvember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-523/2021 dags. 29. nóvember 2022[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. Y-88/2022 dags. 14. desember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-65/2023 dags. 5. apríl 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-55/2023 dags. 14. júlí 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-218/2023 dags. 9. október 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-246/2023 dags. 21. desember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-445/2023 dags. 9. janúar 2024[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-30/2023 dags. 11. janúar 2024[HTML]

Héraðsdómur Norðurlands vestra

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-34/2005 dags. 30. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-124/2005 dags. 21. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-101/2006 dags. 26. september 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-31/2009 dags. 2. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-85/2009 dags. 13. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-76/2009 dags. 10. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-107/2009 dags. 30. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-104/2008 dags. 15. janúar 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-136/2009 dags. 19. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-93/2010 dags. 15. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-121/2010 dags. 7. júní 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-93/2010 dags. 31. maí 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-18/2012 dags. 14. september 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-10/2012 dags. 16. júlí 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-20/2013 dags. 16. desember 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-26/2013 dags. 8. apríl 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-8/2014 dags. 25. júlí 2014[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. Z-2/2016 dags. 6. júlí 2016[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. Z-1/2016 dags. 6. júlí 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-108/2018 dags. 3. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-35/2020 dags. 17. desember 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. S-74/2023 dags. 8. nóvember 2023[HTML]

Héraðsdómur Reykjaness

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-939/2005 dags. 23. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-162/2006 dags. 31. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-803/2005 dags. 9. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1444/2005 dags. 20. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-412/2006 dags. 6. júlí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-376/2004 dags. 2. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1037/2006 dags. 17. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-770/2006 dags. 19. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-771/2006 dags. 7. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1280/2006 dags. 23. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-506/2006 dags. 11. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1258/2006 dags. 14. desember 2006[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. Y-6/2006 dags. 19. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-882/2006 dags. 21. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1707/2005 dags. 29. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2010/2006 dags. 9. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2009/2006 dags. 9. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1379/2006 dags. 11. apríl 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1208/2006 dags. 11. apríl 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1964/2005 dags. 12. apríl 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1974/2006 dags. 17. apríl 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-375/2007 dags. 19. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-313/2007 dags. 26. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-407/2006 dags. 10. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-597/2007 dags. 15. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-514/2007 dags. 23. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-689/2007 dags. 10. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-640/2006 dags. 16. janúar 2008[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. M-52/2007 dags. 22. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-726/2007 dags. 31. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1435/2006 dags. 4. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-222/2007 dags. 20. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1144/2007 dags. 29. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-954/2007 dags. 14. apríl 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2369/2007 dags. 18. apríl 2008[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1363/2007 dags. 25. apríl 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2108/2006 dags. 9. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-187/2008 dags. 11. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2527/2007 dags. 7. júlí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-233/2008 dags. 23. júlí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-547/2008 dags. 12. september 2008[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1363/2007 dags. 25. september 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-565/2008 dags. 1. október 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-866/2008 dags. 28. október 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1957/2008 dags. 19. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1305/2008 dags. 19. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-705/2008 dags. 22. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-704/2008 dags. 9. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1740/2008 dags. 13. febrúar 2009[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-947/2008 dags. 24. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2660/2008 dags. 3. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-735/2008 dags. 10. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-943/2008 dags. 17. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2169/2008 dags. 26. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2168/2008 dags. 26. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-3349/2008 dags. 2. apríl 2009[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2651/2007 dags. 8. apríl 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1296/2008 dags. 7. maí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1375/2008 dags. 12. maí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2488/2007 dags. 18. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2651/2007 dags. 19. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-269/2009 dags. 9. júlí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-597/2009 dags. 28. september 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-677/2009 dags. 25. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-788/2009 dags. 7. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-700/2009 dags. 9. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2946/2008 dags. 11. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-3407/2008 dags. 22. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2371/2009 dags. 8. janúar 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. U-1/2010 dags. 4. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2499/2009 dags. 23. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1035/2009 dags. 25. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2340/2009 dags. 5. júlí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-308/2010 dags. 9. júlí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-101/2010 dags. 9. júlí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-585/2010 dags. 27. september 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2721/2009 dags. 1. október 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-467/2010 dags. 20. október 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-460/2010 dags. 20. október 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-4975/2009 dags. 29. október 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. A-79/2010 dags. 15. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-726/2010 dags. 23. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-553/2010 dags. 26. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-3302/2009 dags. 7. desember 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. U-6/2010 dags. 13. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-439/2010 dags. 21. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-411/2010 dags. 31. janúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1383/2010 dags. 9. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-905/2010 dags. 15. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-844/2010 dags. 1. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1094/2010 dags. 11. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1375/2010 dags. 16. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-279/2011 dags. 21. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-985/2010 dags. 21. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-862/2010 dags. 23. mars 2011[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-933/2010 dags. 30. mars 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-150/2011 dags. 7. apríl 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1/2011 dags. 8. apríl 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-5174/2009 dags. 29. apríl 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-178/2011 dags. 1. júní 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-432/2011 dags. 1. júní 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-176/2011 dags. 15. júní 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-41/2011 dags. 20. júní 2011[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-144/2011 dags. 22. júní 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1911/2010 dags. 27. júní 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-213/2011 dags. 1. júlí 2011[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. X-7/2011 dags. 4. júlí 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2635/2010 dags. 18. júlí 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-968/2011 dags. 7. september 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-145/2011 dags. 7. október 2011[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. U-5/2011 dags. 12. október 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-230/2011 dags. 20. október 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-683/2011 dags. 10. nóvember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-38/2011 dags. 14. nóvember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-504/2011 dags. 18. nóvember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-682/2011 dags. 24. nóvember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-757/2011 dags. 6. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1077/2011 dags. 21. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2160/2010 dags. 22. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1197/2011 dags. 20. janúar 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-768/2011 dags. 20. janúar 2012[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. X-24/2011 dags. 1. febrúar 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-144/2011 dags. 2. febrúar 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1363/2011 dags. 29. mars 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-972/2011 dags. 13. apríl 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1267/2011 dags. 4. maí 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1035/2011 dags. 24. maí 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-215/2012 dags. 20. júní 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1818/2011 dags. 20. júní 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-924/2011 dags. 27. júní 2012[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. A-92/2012 dags. 23. júlí 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-93/2012 dags. 12. september 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-196/2012 dags. 20. september 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1844/2011 dags. 3. október 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-211/2012 dags. 30. október 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1274/2011 dags. 7. nóvember 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-130/2012 dags. 14. nóvember 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-440/2012 dags. 16. nóvember 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-328/2012 dags. 28. nóvember 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-810/2012 dags. 30. nóvember 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-308/2012 dags. 10. desember 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-406/2012 dags. 20. desember 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-525/2012 dags. 5. febrúar 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-743/2012 dags. 13. febrúar 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-727/2012 dags. 13. febrúar 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-675/2012 dags. 27. febrúar 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-407/2012 dags. 11. mars 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-926/2012 dags. 14. mars 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1433/2012 dags. 24. apríl 2013[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. A-358/2012 dags. 8. maí 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-100/2013 dags. 28. júní 2013[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. X-4/2013 dags. 1. júlí 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-674/2012 dags. 2. júlí 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-166/2013 dags. 3. júlí 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1687/2012 dags. 13. nóvember 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1257/2012 dags. 16. desember 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-968/2013 dags. 6. janúar 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-695/2013 dags. 27. janúar 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-916/2013 dags. 7. febrúar 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-914/2013 dags. 19. febrúar 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-59/2014 dags. 14. mars 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-482/2013 dags. 17. mars 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-54/2013 dags. 24. mars 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-917/2013 dags. 1. apríl 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-756/2013 dags. 9. apríl 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-770/2013 dags. 11. apríl 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-885/2013 dags. 16. apríl 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-10/2014 dags. 16. maí 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1085/2013 dags. 6. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-206/2014 dags. 11. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-100/2013 dags. 12. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-9470/2013 dags. 24. júní 2014[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-323/2014 dags. 16. júlí 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-143/2014 dags. 20. október 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-224/2014 dags. 30. október 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-180/2013 dags. 18. desember 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-84/2014 dags. 7. janúar 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-377/2014 dags. 30. janúar 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-569/2014 dags. 4. febrúar 2015[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. T-4/2014 dags. 5. mars 2015[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. Q-10/2014 dags. 18. mars 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-725/2014 dags. 8. apríl 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-218/2014 dags. 9. apríl 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-107/2015 dags. 29. apríl 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-109/2014 dags. 6. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-5/2015 dags. 27. maí 2015[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-80/2015 dags. 30. júní 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1309/2014 dags. 1. júlí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-192/2015 dags. 10. júlí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-446/2014 dags. 20. júlí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-447/2014 dags. 29. september 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-769/2014 dags. 17. nóvember 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-628/2014 dags. 19. nóvember 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-926/2013 dags. 26. nóvember 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-248/2015 dags. 2. desember 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-360/2015 dags. 15. desember 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-78/2015 dags. 21. desember 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-77/2015 dags. 21. desember 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-394/2015 dags. 29. janúar 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-416/2014 dags. 18. febrúar 2016[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-413/2015 dags. 24. febrúar 2016[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-317/2015 dags. 3. mars 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-595/2015 dags. 23. mars 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-921/2015 dags. 14. apríl 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-7/2016 dags. 29. apríl 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-393/2015 dags. 29. apríl 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-288/2015 dags. 6. maí 2016[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. Z-2/2016 dags. 8. júní 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1254/2015 dags. 14. júní 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-138/2016 dags. 29. júní 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-67/2016 dags. 7. júlí 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1253/2015 dags. 22. júlí 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-433/2015 dags. 3. nóvember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-103/2016 dags. 4. nóvember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-120/2016 dags. 17. nóvember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-56/2016 dags. 20. desember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1298/2015 dags. 20. desember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-171/2016 dags. 22. desember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-288/2016 dags. 28. desember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-373/2016 dags. 30. desember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-599/2016 dags. 4. janúar 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-336/2016 dags. 31. janúar 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-153/2016 dags. 8. febrúar 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-274/2016 dags. 9. febrúar 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-59/2016 dags. 14. febrúar 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-364/2015 dags. 24. febrúar 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-71/2016 dags. 10. mars 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-873/2016 dags. 10. apríl 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-126/2016 dags. 11. apríl 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-3/2017 dags. 26. apríl 2017[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-837/2016 dags. 8. maí 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-116/2017 dags. 26. maí 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-526/2015 dags. 2. júní 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-508/2016 dags. 14. júní 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-205/2016 dags. 27. júlí 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-424/2016 dags. 24. ágúst 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-127/2017 dags. 29. september 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-857/2016 dags. 3. október 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-86/2017 dags. 6. október 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-577/2016 dags. 11. október 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-549/2017 dags. 19. október 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-149/2017 dags. 23. október 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1005/2016 dags. 26. október 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-356/2016 dags. 21. nóvember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-837/2016 dags. 29. nóvember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1094/2016 dags. 20. desember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-136/2017 dags. 29. desember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-28/2017 dags. 29. desember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-947/2016 dags. 23. janúar 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-50/2017 dags. 2. febrúar 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-326/2017 dags. 8. mars 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-397/2017 dags. 6. apríl 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1040/2016 dags. 17. apríl 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1183/2017 dags. 18. maí 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-442/2017 dags. 18. maí 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-901/2017 dags. 24. maí 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1253/2015 dags. 21. júní 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-641/2017 dags. 25. júní 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-436/2017 dags. 11. júlí 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-218/2018 dags. 13. júlí 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-483/2017 dags. 23. júlí 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-191/2018 dags. 30. júlí 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-67/2018 dags. 18. september 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-124/2018 dags. 21. nóvember 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-15/2018 dags. 21. nóvember 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1096/2017 dags. 5. desember 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-431/2018 dags. 12. desember 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-386/2017 dags. 12. desember 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-69/2018 dags. 4. janúar 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-184/2018 dags. 11. janúar 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-526/2018 dags. 16. janúar 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-179/2018 dags. 23. janúar 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-417/2018 dags. 24. janúar 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-62/2018 dags. 4. febrúar 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-767/2017 dags. 7. mars 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-504/2018 dags. 8. mars 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-164/2018 dags. 3. apríl 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1085/2018 dags. 12. apríl 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-897/2018 dags. 23. apríl 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1087/2018 dags. 2. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-975/2018 dags. 8. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1063/2018 dags. 22. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-70/2019 dags. 23. maí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1170/2018 dags. 13. júní 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-102/2019 dags. 19. júní 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1181/2017 dags. 28. júní 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-651/2018 dags. 3. júlí 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-559/2018 dags. 27. september 2019[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1119/2018 dags. 7. október 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-169/2019 dags. 14. október 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1467/2019 dags. 14. nóvember 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1131/2018 dags. 18. nóvember 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-269/2019 dags. 3. desember 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-326/2019 dags. 9. desember 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-474/2019 dags. 10. desember 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1197/2018 dags. 29. janúar 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1480/2019 dags. 25. febrúar 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-716/2019 dags. 27. febrúar 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1103/2019 dags. 28. febrúar 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1069/2019 dags. 2. mars 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-868/2018 dags. 2. mars 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1641/2019 dags. 25. mars 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-608/2018 dags. 25. mars 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-989/2017 dags. 31. mars 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1258/2019 dags. 3. apríl 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-709/2019 dags. 14. apríl 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-385/2019 dags. 17. apríl 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-159/2020 dags. 26. júní 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-740/2020 dags. 6. júlí 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1617/2019 dags. 8. júlí 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-749/2019 dags. 8. júlí 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1901/2019 dags. 14. júlí 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-653/2020 dags. 23. júlí 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1971/2019 dags. 2. október 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-19/2018 dags. 26. október 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1696/2019 dags. 30. október 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2463/2020 dags. 30. nóvember 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1430/2020 dags. 22. desember 2020[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2382/2020 dags. 5. janúar 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1351/2020 dags. 6. janúar 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1696/2020 dags. 13. janúar 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2293/2019 dags. 26. janúar 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-272/2020 dags. 29. janúar 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-723/2019 dags. 1. febrúar 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1857/2019 dags. 9. febrúar 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-243/2020 dags. 12. febrúar 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1819/2020 dags. 17. febrúar 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-214/2019 dags. 25. febrúar 2021[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1381/2020 dags. 5. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1667/2020 dags. 11. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1556/2020 dags. 15. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2261/2020 dags. 16. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-481/2020 dags. 26. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-274/2020 dags. 12. apríl 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-371/2021 dags. 12. apríl 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-3201/2020 dags. 30. apríl 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-3069/2020 dags. 4. maí 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2983/2020 dags. 6. maí 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-3334/2020 dags. 18. maí 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2773/2020 dags. 20. maí 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-884/2020 dags. 14. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-3361/2020 dags. 24. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-385/2019 dags. 30. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-20/2020 dags. 30. júní 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-3237/2020 dags. 5. júlí 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-494/2021 dags. 14. júlí 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-868/2021 dags. 22. október 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1087/2021 dags. 27. október 2021[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. X-907/2021 dags. 16. nóvember 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1541/2021 dags. 29. nóvember 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-627/2020 dags. 15. desember 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2514/2019 dags. 26. janúar 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1140/2021 dags. 28. janúar 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1962/2021 dags. 4. febrúar 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2242/2021 dags. 8. febrúar 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2361/2021 dags. 4. mars 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-934/2021 dags. 24. mars 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1521/2021 dags. 25. mars 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2449/2021 dags. 31. mars 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1550/2021 dags. 5. apríl 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1698/2021 dags. 5. apríl 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2066/2021 dags. 7. apríl 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-940/2021 dags. 25. apríl 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-3365/2020 dags. 29. apríl 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1978/2021 dags. 2. maí 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1718/2021 dags. 11. maí 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-493/2021 dags. 23. maí 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2360/2021 dags. 15. júní 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-35/2022 dags. 12. júlí 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1524/2021 dags. 5. október 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-594/2022 dags. 14. október 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-470/2022 dags. 10. nóvember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1230/2021 dags. 11. nóvember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1244/2021 dags. 18. nóvember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2491/2021 dags. 21. nóvember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-583/2022 dags. 30. nóvember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2564/2021 dags. 1. desember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-325/2022 dags. 9. desember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-776/2022 dags. 12. desember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-667/2022 dags. 19. desember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2477/2021 dags. 20. desember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-8/2022 dags. 21. desember 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1462/2021 dags. 10. janúar 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-147/2022 dags. 16. febrúar 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-937/2022 dags. 16. mars 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2270/2022 dags. 20. mars 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2584/2021 dags. 22. mars 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-965/2022 dags. 13. apríl 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-700/2022 dags. 26. apríl 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1074/2022 dags. 28. apríl 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2218/2021 dags. 4. maí 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2537/2021 dags. 25. maí 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1471/2022 dags. 31. maí 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-742/2022 dags. 13. júní 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-431/2023 dags. 14. júní 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1016/2023 dags. 14. júlí 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1508/2023 dags. 4. ágúst 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1866/2023 dags. 31. ágúst 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1389/2023 dags. 4. september 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1183/2020 dags. 19. september 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1239/2022 dags. 12. október 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1581/2022 dags. 24. október 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-424/2023 dags. 25. október 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1864/2023 dags. 3. nóvember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1015/2023 dags. 3. nóvember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-904/2023 dags. 14. nóvember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1163/2021 dags. 21. nóvember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-960/2023 dags. 5. desember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2116/2023 dags. 6. desember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2117/2023 dags. 6. desember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1014/2023 dags. 7. desember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1953/2023 dags. 14. desember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-613/2023 dags. 20. desember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-707/2022 dags. 21. desember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-3157/2023 dags. 29. desember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-964/2023 dags. 12. janúar 2024[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1272/2023 dags. 1. febrúar 2024[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-2818/2023 dags. 28. febrúar 2024[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2167/2023 dags. 9. apríl 2024[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-1219/2023 dags. 17. apríl 2024[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-272/2023 dags. 29. apríl 2024[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1864/2022 dags. 3. maí 2024[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. S-188/2024 dags. 6. maí 2024[HTML]

Héraðsdómur Reykjavíkur

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6481/2004 dags. 9. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2043/2005 dags. 10. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1478/2005 dags. 13. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-327/2005 dags. 13. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4698/2005 dags. 15. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7517/2005 dags. 22. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4733/2005 dags. 29. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2044/2005 dags. 30. mars 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5719/2005 dags. 6. apríl 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-327/2005 dags. 7. apríl 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6134/2005 dags. 11. apríl 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8357/2004 dags. 11. apríl 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4906/2005 dags. 18. apríl 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4902/2005 dags. 24. apríl 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4734/2005 dags. 25. apríl 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1999/2005 dags. 25. apríl 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2186/2005 dags. 27. apríl 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2006/2003 dags. 4. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-31/2006 dags. 11. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1688/2005 dags. 11. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6735/2005 dags. 17. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1897/2005 dags. 17. maí 2006[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7080/2005 dags. 22. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2398/2005 dags. 22. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7376/2004 dags. 23. maí 2006[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7596/2005 dags. 24. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6449/2005 dags. 29. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5263/2005 dags. 30. maí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2045/2005 dags. 2. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-415/2006 dags. 6. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-292/2006 dags. 6. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-490/2006 dags. 8. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-96/2006 dags. 12. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-577/2006 dags. 14. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-321/2005 dags. 15. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7569/2005 dags. 16. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-9646/2004 dags. 16. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4420/2005 dags. 20. júní 2006[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. U-4/2006 dags. 27. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4706/2005 dags. 27. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7184/2005 dags. 29. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7078/2005 dags. 10. júlí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5377/2005 dags. 12. júlí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2906/2005 dags. 12. júlí 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1300/2006 dags. 7. september 2006[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-289/2006 dags. 18. september 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1141/2006 dags. 19. september 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1128/2006 dags. 21. september 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-872/2005 dags. 25. september 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-303/2006 dags. 5. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-357/2006 dags. 17. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7052/2005 dags. 17. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2213/2006 dags. 19. október 2006[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7820/2005 dags. 20. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1132/2006 dags. 23. október 2006[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1027/2006 dags. 24. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1736/2006 dags. 26. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1145/2006 dags. 31. október 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1649/2006 dags. 2. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1005/2006 dags. 6. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7840/2005 dags. 6. nóvember 2006[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7211/2005 dags. 9. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6740/2005 dags. 9. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1369/2006 dags. 10. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10030/2004 dags. 10. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-849/2006 dags. 14. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5191/2006 dags. 24. nóvember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4899/2005 dags. 1. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3827/2005 dags. 5. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1718/2006 dags. 7. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1832/2006 dags. 11. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1626/2006 dags. 13. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6591/2006 dags. 14. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6032/2005 dags. 14. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-941/2006 dags. 19. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7515/2005 dags. 19. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1779/2006 dags. 20. desember 2006[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. Q-4/2006 dags. 20. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2183/2006 dags. 21. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1650/2006 dags. 21. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2626/2003 dags. 21. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2184/2005 dags. 22. desember 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7053/2005 dags. 16. janúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1983/2006 dags. 17. janúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4275/2006 dags. 23. janúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4731/2005 dags. 29. janúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2260/2005 dags. 29. janúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2261/2005 dags. 29. janúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1627/2006 dags. 30. janúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4573/2006 dags. 31. janúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-848/2006 dags. 1. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-41/2007 dags. 2. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2349/2006 dags. 2. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1948/2006 dags. 8. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1871/2006 dags. 12. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2190/2006 dags. 13. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2635/2006 dags. 19. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2350/2006 dags. 19. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2034/2006 dags. 19. febrúar 2007 (Glerflaska)[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4738/2005 dags. 20. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7258/2005 dags. 26. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2041/2006 dags. 27. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1938/2006 dags. 27. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3098/2006 dags. 28. febrúar 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6005/2006 dags. 2. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4245/2006 dags. 2. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3690/2006 dags. 9. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2075/2006 dags. 14. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1940/2006 dags. 14. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2170/2006 dags. 15. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3671/2006 dags. 20. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5353/2006 dags. 23. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2204/2006 dags. 23. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2039/2006 dags. 28. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2845/2006 dags. 29. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7398/2005 dags. 30. mars 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3000/2006 dags. 18. apríl 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4049/2005 dags. 18. apríl 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3119/2006 dags. 24. apríl 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-292/2006 dags. 25. apríl 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8360/2004 dags. 26. apríl 2007[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. M-57/2007 dags. 27. apríl 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4595/2005 dags. 30. apríl 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1563/2006 dags. 2. maí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4825/2006 dags. 9. maí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-296/2007 dags. 15. maí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-307/2007 dags. 21. maí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2297/2006 dags. 30. maí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4752/2005 dags. 30. maí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-479/2007 dags. 15. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-7/2007 dags. 19. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-250/2007 dags. 20. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5507/2006 dags. 20. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-899/2007 dags. 21. júní 2007[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. Q-1/2007 dags. 21. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5280/2006 dags. 22. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-503/2007 dags. 25. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7287/2006 dags. 27. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1778/2006 dags. 27. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-901/2007 dags. 28. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-534/2007 dags. 28. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6224/2006 dags. 29. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2144/2005 dags. 29. júní 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-839/2007 dags. 5. júlí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-572/2007 dags. 6. júlí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4323/2006 dags. 9. júlí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7262/2006 dags. 10. júlí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-730/2007 dags. 12. júlí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-520/2007 dags. 12. júlí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6088/2006 dags. 18. júlí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-588/2007 dags. 23. júlí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-532/2007 dags. 4. september 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4165/2006 dags. 11. september 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3139/2006 dags. 12. september 2007[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. Q-6/2006 dags. 19. september 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1127/2007 dags. 21. september 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1438/2007 dags. 28. september 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-610/2007 dags. 28. september 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2125/2007 dags. 1. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1832/2006 dags. 1. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5078/2007 dags. 5. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3477/2006 dags. 5. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-732/2007 dags. 15. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-856/2007 dags. 25. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7608/2006 dags. 26. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-857/2007 dags. 14. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2236/2006 dags. 14. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1190/2007 dags. 15. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1697/2007 dags. 16. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3992/2006 dags. 16. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6774/2006 dags. 19. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-736/2007 dags. 27. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1272/2007 dags. 29. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-140/2007 dags. 29. nóvember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-622/2007 dags. 5. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7580/2006 dags. 10. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-799/2006 dags. 10. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-941/2007 dags. 13. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1010/2007 dags. 14. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-902/2007 dags. 17. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4259/2007 dags. 18. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3206/2007 dags. 19. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3007/2007 dags. 21. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1011/2007 dags. 21. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5336/2004 dags. 28. desember 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1673/2007 dags. 4. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1982/2006 dags. 7. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1716/2007 dags. 9. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1130/2007 dags. 10. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-8/2008 dags. 18. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1148/2007 dags. 24. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-2049/2007 dags. 25. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4978/2007 dags. 30. janúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4229/2007 dags. 5. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1016/2007 dags. 5. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4808/2007 dags. 7. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4807/2007 dags. 7. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4804/2007 dags. 7. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1480/2007 dags. 8. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1186/2007 dags. 12. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2361/2007 dags. 14. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2049/2007 dags. 15. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1910/2007 dags. 15. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4596/2006 dags. 18. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1919/2007 dags. 19. febrúar 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1382/2007 dags. 5. mars 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3594/2007 dags. 11. mars 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5904/2007 dags. 14. mars 2008[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-8/2007 dags. 28. mars 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5897/2007 dags. 3. apríl 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1276/2007 dags. 3. apríl 2008[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-400/2008 dags. 16. apríl 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4919/2007 dags. 18. apríl 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-11/2008 dags. 23. apríl 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3326/2007 dags. 5. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-458/2008 dags. 22. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3443/2007 dags. 23. maí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8327/2007 dags. 3. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6115/2007 dags. 5. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7823/2006 dags. 6. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-62/2008 dags. 10. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2503/2007 dags. 11. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8141/2007 dags. 12. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-321/2008 dags. 13. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-839/2007 dags. 13. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8306/2007 dags. 18. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8305/2007 dags. 18. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-331/2007 dags. 26. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6840/2006 dags. 27. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4591/2006 dags. 27. júní 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7315/2007 dags. 1. júlí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6979/2007 dags. 3. júlí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6978/2007 dags. 3. júlí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6780/2007 dags. 4. júlí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3987/2006 dags. 4. júlí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2082/2007 dags. 14. júlí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7818/2006 dags. 15. júlí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6490/2007 dags. 26. september 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6204/2006 dags. 26. september 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-330/2008 dags. 13. október 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3008/2007 dags. 15. október 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1213/2008 dags. 6. nóvember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7927/2007 dags. 13. nóvember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2815/2008 dags. 14. nóvember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2516/2008 dags. 17. nóvember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1924/2008 dags. 20. nóvember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4716/2007 dags. 24. nóvember 2008[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3322/2008 dags. 25. nóvember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8394/2007 dags. 27. nóvember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6831/2006 dags. 27. nóvember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1340/2008 dags. 1. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1211/2008 dags. 1. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1367/2008 dags. 4. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5431/2008 dags. 5. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2097/2008 dags. 5. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1229/2008 dags. 5. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2158/2008 dags. 8. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-995/2008 dags. 10. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3828/2008 dags. 12. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1003/2008 dags. 15. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2064/2008 dags. 22. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7691/2007 dags. 22. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1329/2008 dags. 23. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-666/2008 dags. 23. desember 2008[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. Q-7/2008 dags. 8. janúar 2009[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1887/2008 dags. 20. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4681/2007 dags. 21. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2457/2008 dags. 22. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4033/2008 dags. 23. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1326/2008 dags. 23. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1607/2008 dags. 30. janúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6339/2007 dags. 4. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4703/2008 dags. 5. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8399/2008 dags. 11. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1574/2008 dags. 11. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8652/2007 dags. 13. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3020/2006 dags. 13. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-100/2009 dags. 17. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-979/2008 dags. 18. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4297/2008 dags. 19. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5365/2008 dags. 20. febrúar 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3669/2007 dags. 4. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3626/2008 dags. 6. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-70/2009 dags. 9. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-178/2009 dags. 10. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-615/2008 dags. 13. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1455/2007 dags. 13. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8491/2008 dags. 16. mars 2009[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-21/2008 dags. 18. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-64/2009 dags. 19. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-928/2008 dags. 20. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1223/2008 dags. 20. mars 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3831/2008 dags. 21. apríl 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2121/2007 dags. 22. apríl 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3040/2008 dags. 27. apríl 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7532/2008 dags. 30. apríl 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5444/2008 dags. 11. maí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4791/2007 dags. 11. maí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6115/2007 dags. 20. maí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11202/2008 dags. 22. maí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8980/2008 dags. 26. maí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-614/2008 dags. 27. maí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5689/2008 dags. 29. maí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-254/2009 dags. 4. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1109/2008 dags. 9. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11800/2008 dags. 11. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3667/2007 dags. 16. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11799/2008 dags. 18. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-914/2009 dags. 19. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5391/2008 dags. 23. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-69/2009 dags. 26. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3982/2008 dags. 29. júní 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5335/2007 dags. 1. júlí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1655/2008 dags. 3. júlí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1677/2008 dags. 6. júlí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-77/2009 dags. 7. júlí 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-769/2009 dags. 7. ágúst 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-767/2009 dags. 31. ágúst 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-9916/2008 dags. 15. september 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11906/2008 dags. 18. september 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10672/2008 dags. 18. september 2009[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. Q-14/2008 dags. 23. september 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7966/2008 dags. 25. september 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-51/2009 dags. 2. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-9557/2008 dags. 2. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-682/2009 dags. 8. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-771/2009 dags. 8. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4613/2009 dags. 13. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1453/2007 dags. 21. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2569/2009 dags. 22. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3292/2008 dags. 27. október 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-789/2009 dags. 6. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10759/2008 dags. 11. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3127/2009 dags. 12. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-50/2009 dags. 12. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-49/2009 dags. 12. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-797/2009 dags. 13. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4598/2006 dags. 18. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1968/2009 dags. 19. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-715/2009 dags. 25. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11642/2008 dags. 27. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-349/2009 dags. 10. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2038/2008 dags. 14. desember 2009[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-23/2009 dags. 17. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3632/2009 dags. 21. desember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1062/2009 dags. 8. janúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3471/2009 dags. 13. janúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1228/2009 dags. 19. janúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7506/2009 dags. 22. janúar 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1989/2009 dags. 5. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-685/2009 dags. 9. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1313/2009 dags. 9. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7276/2009 dags. 11. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-12044/2009 dags. 12. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-708/2009 dags. 12. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3618/2009 dags. 18. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1345/2008 dags. 23. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1672/2009 dags. 26. febrúar 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8020/2009 dags. 4. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-9490/2009 dags. 5. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11969/2008 dags. 5. mars 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. A-279/2009 dags. 10. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8539/2009 dags. 12. mars 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. U-9/2009 dags. 18. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1230/2009 dags. 22. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-9057/2009 dags. 24. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-1320/2009 dags. 25. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-9045/2009 dags. 7. apríl 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3180/2009 dags. 9. apríl 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8613/2009 dags. 12. apríl 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4639/2009 dags. 14. apríl 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-15/2010 dags. 15. apríl 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10889/2009 dags. 20. apríl 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-9261/2008 dags. 28. apríl 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10837/2009 dags. 30. apríl 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11073/2009 dags. 4. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11072/2009 dags. 4. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-178/2010 dags. 5. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5534/2006 dags. 7. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8578/2009 dags. 10. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8675/2008 dags. 11. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-14146/2009 dags. 20. maí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10888/2009 dags. 28. maí 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. R-197/2010 dags. 2. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-12043/2009 dags. 8. júní 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-58/2009 dags. 9. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-14277/2009 dags. 11. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5121/2009 dags. 11. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-12454/2009 dags. 14. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8981/2008 dags. 22. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-12453/2009 dags. 23. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-708/2010 dags. 24. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-344/2010 dags. 24. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-12452/2009 dags. 24. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7926/2009 dags. 25. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10308/2008 dags. 25. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-12022/2009 dags. 30. júní 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8504/2009 dags. 2. júlí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-412/2010 dags. 8. júlí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-364/2010 dags. 8. júlí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-358/2010 dags. 16. júlí 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-497/2010 dags. 17. ágúst 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-11410/2009 dags. 30. ágúst 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10836/2009 dags. 7. september 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-433/2010 dags. 13. september 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1767/2010 dags. 23. september 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-13703/2009 dags. 30. september 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10867/2009 dags. 8. október 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-9787/2009 dags. 12. október 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-277/2010 dags. 19. október 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-9/2010 dags. 20. október 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-44/2010 dags. 21. október 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-427/2010 dags. 29. október 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-9016/2009 dags. 9. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-620/2010 dags. 12. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8545/2009 dags. 12. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8543/2009 dags. 12. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-607/2010 dags. 16. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2965/2010 dags. 29. nóvember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-674/2010 dags. 2. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1433/2010 dags. 3. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1092/2010 dags. 3. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-12652/2009 dags. 3. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-461/2010 dags. 7. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-10858/2009 dags. 8. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1393/2010 dags. 16. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-677/2010 dags. 16. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-13506/2009 dags. 20. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-13505/2009 dags. 20. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-13504/2009 dags. 20. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8585/2009 dags. 21. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8579/2009 dags. 21. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8573/2009 dags. 21. desember 2010[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4527/2009 dags. 21. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2832/2009 dags. 22. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1989/2009 dags. 22. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-13503/2009 dags. 23. desember 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4205/2009 dags. 12. janúar 2011[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-12977/2009 dags. 13. janúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-13520/2009 dags. 17. janúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7385/2009 dags. 24. janúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-223/2010 dags. 26. janúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-676/2010 dags. 1. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7281/2006 dags. 2. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-434/2010 dags. 7. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-267/2010 dags. 8. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-846/2010 dags. 16. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-564/2010 dags. 17. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5215/2010 dags. 18. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5242/2010 dags. 23. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-876/2010 dags. 24. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2655/2010 dags. 28. febrúar 2011[HTML]