Úrlausnir.is


Merkimiði - Lög um hlutafélög, nr. 2/1995

Síað eftir merkimiðanum „Lög um hlutafélög, nr. 2/1995“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 10000/2018 dags. 28. mars 2019[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 10028/2019 dags. 29. mars 2019[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1593/1995 dags. 12. desember 1995[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2635/1998 dags. 14. desember 1999[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2938/2000[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3235/2001 (Skráning firmanafns)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5520/2008 dags. 3. desember 2008[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5555/2009 dags. 4. febrúar 2009[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5617/2009 dags. 16. desember 2009 (Tilnefning rannsóknarmanna - Rannsókn í hlutafélagi)[HTML] [PDF]
Ráðuneyti synjaði um heimild til skipunar skoðunarmanns.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6182/2010[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6457/2011 dags. 16. júní 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6467/2011 dags. 16. júní 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7035/2012 dags. 9. júlí 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7073/2012 dags. 29. júní 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7197/2012 dags. 31. október 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 8506/2015 dags. 12. júní 2015[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9940/2018 dags. 10. janúar 2019[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9951/2018 dags. 16. janúar 2019[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9955/2018 dags. 16. janúar 2019[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9965/2018 dags. 30. janúar 2019[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9995/2018 dags. 7. mars 2019[HTML] [PDF]


Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 1995:2796 nr. 244/1995 [PDF]


Hrd. 1996:678 nr. 81/1996 [PDF]


Hrd. 1996:1356 nr. 118/1996 (Skandia) [PDF]


Hrd. 1996:1542 nr. 137/1995 (Tígulgosinn hf.) [PDF]
Kaupsamningur hafði verið stofnaður í nafni óstofnaðs félags. Dómsmál var svo höfðað vegna samningsins á hendur því. Málinu var vísað frá þar sem málið var höfðað gegn hinu óstofnaða félagi en ekki þess stofnaða enda hafði hið síðarnefnda félag tekið við skyldum fyrrnefnda félagsins og að greiðslan hafði á stofndeginum ekki enn fallið í gjalddaga.

Hrd. 1996:1926 nr. 196/1996 (Hesthólmi) [PDF]


Hrd. 1997:1248 nr. 167/1997 [PDF]


Hrd. 1997:2012 nr. 372/1996 [PDF]


Hrd. 1997:2329 nr. 298/1996 [PDF]


Hrd. 1997:2446 nr. 136/1997 (Virðisaukaskattur) [PDF]


Hrd. 1997:3249 nr. 71/1997 (Búlandstindur - Forkaupsréttur að hlutafé) [PDF]


Hrd. 1997:3408 nr. 76/1997 [PDF]


Hrd. 1998:1067 nr. 122/1997 [PDF]


Hrd. 1998:1300 nr. 500/1997 [PDF]


Hrd. 1998:1724 nr. 346/1997 [PDF]


Hrd. 1998:4125 nr. 196/1998 (Loðnuvinnslan) [PDF]


Hrd. 1998:4232 nr. 190/1998 [PDF]


Hrd. 1999:2261 nr. 487/1998 (Stjórnarmaður í hlutafélagi - Búlandstindur)[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:3109 nr. 282/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:3633 nr. 242/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:4453 nr. 206/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:4523 nr. 226/1999 (Hafnarstræti 20)[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:4746 nr. 272/1999 (PWC - Nathan & Olsen - Skaðabótaábyrgð endurskoðanda)[HTML] [PDF]
Félag fór í mál við endurskoðanda varðandi 32ja milljóna króna fjárdrátt sem endurskoðandinn tók ekki eftir við rækslu starfs síns. Hæstiréttur taldi að stjórnin hefði borið meiri ábyrgð, en endurskoðunarfyrirtækið bæri hluta af skiptri ábyrgð upp á 4 milljónir.

Hrd. 2000:10 nr. 494/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:505 nr. 348/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:945 nr. 437/1999 (Bakki)[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:1942 nr. 45/2000[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:2008 nr. 501/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:2488 nr. 54/2000 (Rækjukaup)[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:2946 nr. 91/2000[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:178 nr. 202/2000[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:1472 nr. 318/2000 (Metró)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:2447 nr. 213/2001[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:2666 nr. 256/2001[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:4051 nr. 169/2001[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:243 nr. 5/2002[HTML]


Hrd. 2002:884 nr. 335/2001[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:1108 nr. 116/2002 (Lyfjaverslun)[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:1176 nr. 354/2001 (Söltunarfélag Dalvíkur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:2013 nr. 439/2001[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:2617 nr. 291/2002[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:4050 nr. 205/2002[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:1158 nr. 388/2002 (Eignarnám - Fífuhvammur)[HTML] [PDF]
Afkomendur eignarnámsþola, er hafði þurft að sæta eignarnámi í hluta lands hans árið 1945, kröfðust viðurkenningar á eignarrétti sínum á spildunni, til vara að eignarnámið yrði dæmt ógilt, og til þrautavara var bótakrafa vegna eignarnámsins. Töldu afkomendurnir að ósannað hefði verið að eignarnámið hefði farið rétt fram, að eignarneminn hefði ekki greitt fyrir landspilduna á sínum tíma, og að eignarheimildinni hefði ekki verið þinglýst. Varakrafan byggðist á því að nýting landspildunnar væri afar lítil og hagsmunir eignarnemans af umráðum spildunnar væru afar litlir.

Hæstiréttur tók ekki undir með afkomendunum að spildan hefði verið vannýtt. Eignarneminn hafi greitt skatta af henni, girt hana af, og reist mannvirki á henni undir þá starfsemi. Þá voru lögð fram ýmis skjöl í málinu þar sem eigendur landsins hefðu viðurkennt eignarnámið. Enn fremur væru 52 ár liðin frá því málsaðilarnir hefðu beint fyrirspurnum til eignarnemans um eignarheimild hans að landspildunni. Ósannað væri að eignarnámsbæturnar hefðu verið greiddar en kröfur um þær væru fallnar niður fyrir fyrningu. Krafa eignarnemans um viðurkenningu á eignarrétti sínum voru því teknar til greina þrátt fyrir skort á þinglýstri eignarheimild.

Hrd. 2003:1758 nr. 550/2002[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:555 nr. 218/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:850 nr. 334/2003 (Fiskiskip - Stimpilgjald við sölu fiskiskips)[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:1060 nr. 292/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:1881 nr. 465/2003 (Flugstöð Leifs Eiríkssonar)[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:2304 nr. 432/2003 (North Atlantic Computers)[HTML] [PDF]
Samningurinn var ógiltur af mismunandi ástæðum í héraði (svik) og Hæstarétti (brostnar forsendur).
Kaupandi hlutafjár hafði verið útibússtjóri hjá banka.

Hrd. 2004:2660 nr. 60/2004[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:3011 nr. 302/2004 (Þrotabú Móa hf.)[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:4449 nr. 206/2004[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:315 nr. 306/2004 (Síldarvinnslan hf.)[HTML] [PDF]
Síldarvinnslunni var gert að greiða stimpilgjald þegar fyrirtækið óskaði eftir að umskrá þinglýstar fasteignir annars fyrirtækis eftir að samruna fyrirtækjanna beggja. Fór þá hið álagða stimpilgjald eftir eignarhlut í hinu sameinaða félagi. Í lögunum sem sýslumaður vísaði til voru ákvæðin bundin við tilvik þar sem eigendaskipti eiga sér stað, en ekki væri um slíkt að ræða í tilviki samruna.

Hæstiréttur túlkaði lögin um stimpilgjald með þeim hætti að stimpilskylda laganna ætti ekki við um eigendaskipti vegna samruna fyrirtækja, og því uppfyllti gjaldtakan ekki skilyrði stjórnarskrár um að heimildir stjórnvalda til innheimtu gjalda af þegnum yrðu að vera fortakslausar og ótvíræðar.

Hrd. 2005:2612 nr. 50/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:3727 nr. 420/2005 (Baugur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:4111 nr. 139/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:519 nr. 321/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:956 nr. 412/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:1112 nr. 417/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:1364 nr. 445/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:1689 nr. 220/2005 (Tóbaksdómur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:1957 nr. 338/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:3053 nr. 38/2006[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:4993 nr. 212/2006[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:5035 nr. 213/2006[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:5076 nr. 214/2006[HTML] [PDF]


Hrd. 181/2006 dags. 25. janúar 2007 (Baugur I)[HTML] [PDF]
JÁ var ákærður fyrir brot á lögum um ársreikninga og reyndi þá á skýringu orðsins ‚lán‘. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að til að fá úr um skorið hvort um væri að ræða refsiverða háttsemi eður ei þyrfti að skýra framangreint orð. Af þeim sökum var ekki hægt að túlka orðið víðtækar en af orðanna hljóðan þrátt fyrir lögskýringargögn bentu til þess að skýra ætti það með öðrum hætti.

Hrd. 92/2007 dags. 16. mars 2007 (Olíusamráðsdómur - Forstjórar olíufélaga)[HTML] [PDF]
Forstjórar olíufélaga voru ákærðir. Álitið var að skilin á milli rannsóknar samkeppnisyfirvalda og sakamálarannsóknar lögreglu. Ákærunni var vísað frá dómi þar sem fyrrnefnda rannsóknin var framkvæmd á þeim grundvelli að ákærðu voru neyddir að lögum til að fella á sig sök, sem notað var svo gegn þeim í síðarnefndu rannsókninni. Hæstiréttur taldi þetta leiða til þess að rannsóknin var ónýt að öllu leyti.

Hrd. 392/2006 dags. 31. maí 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 254/2007 dags. 1. júní 2007 (Baugsmál I)[HTML] [PDF]


Hrd. 523/2006 dags. 20. september 2007 (Starfsmannaleigur - Impregilo SpA)[HTML] [PDF]
Spurt var um hver ætti að skila skattinum. Fyrirætlað í lögskýringargögnum en kom ekki fram í lagatextanum, og því ekki hægt að byggja á lagaákvæðinu.

Hrd. 212/2007 dags. 20. desember 2007 (V&Þ - Tíföld frestun)[HTML] [PDF]


Hrd. 9/2008 dags. 23. janúar 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 385/2007 dags. 5. júní 2008 (Baugsmál II)[HTML] [PDF]