Úrlausnir.is


Merkimiði - Þinglýsingalög (þingl.), nr. 39/1978

Síað eftir merkimiðanum „Þinglýsingalög (þingl.), nr. 39/1978“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4176/2004 dags. 30. desember 2004[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4712/2006 (Stimpilgjald)[HTML] [PDF]


Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 1979:1073 nr. 184/1979 (Kirkjuvegur) [PDF]


Hrd. 1981:299 nr. 41/1981 (Fagrabrekka) [PDF]


Hrd. 1981:1025 nr. 135/1981 (Oddhólsmál I) [PDF]


Hrd. 1981:1029 nr. 136/1981 (Oddhólsmál I) [PDF]


Hrd. 1981:1370 nr. 209/1981 (Njarðvík) [PDF]


Hrd. 1982:891 nr. 97/1982 (Eyjasel) [PDF]


Hrd. 1983:132 nr. 242/1982 (Kothraun/Seljar) [PDF]
Vísað var yfirlýsingu frá þinglýsingu og sem Hæstiréttur staðfesti svo.

Hrd. 1983:403 nr. 240/1982 (Vesturvangur) [PDF]


Hrd. 1984:146 nr. 220/1981 [PDF]


Hrd. 1984:636 nr. 77/1984 (Engjasel) [PDF]


Hrd. 1984:1432 nr. 26/1983 (Eyjasel - Stokkseyri) [PDF]
Foreldrar keyptu Eyjasel 4 af syni þeirra.
Afsal er gefið út 29. nóvember 1979.
Veðbókarvottorð dags. 23. nóvember 1979. Á því kemur fram lögtak upp á 413 þúsund krónur frá 14. febrúar 1979, kyrrsetning upp á 2.680.100 kr. dags. 4. maí 1979, og fleira.
Á vottorðið vantaði kyrrsetningu upp á 1.574.378 kr. og kyrrsetningu upp á 825.460 kr.

Talið var að réttindi hreppsins ættu að víkja þar sem foreldrarnir voru grandlausir um umfang aðfarargerðanna, að þetta væri óverðskuldað í þeirra garð, og að tjónið myndi vera þeim bagalegra að greiða fjárhæðirnar heldur en hreppnum að verða af þeim.

Hrd. 1985:49 nr. 13/1984 (Bifreið - Chevrolet) [PDF]


Hrd. 1985:113 nr. 16/1985 (Álfhólsvegur - Fjölbýlishús) [PDF]


Hrd. 1986:374 nr. 20/1985 (Lindarflöt) [PDF]
Lánveitanda tókst ekki að sanna að maður væri að veðsetja eignina í heild en ekki eingöngu sinn hluta.

Hrd. 1986:877 nr. 149/1986 (Túngata) [PDF]


Hrd. 1986:1275 nr. 210/1986 (Neðri-Rauðsdalur) [PDF]


Hrd. 1988:1475 nr. 384/1987 (Rangársel - Sjónvarpsmiðstöðin) [PDF]


Hrd. 1989:171 nr. 334/1987 (Langholt) [PDF]


Hrd. 1989:553 nr. 15/1988 (Laufásvegur) [PDF]
Einn eigandinn var ólögráða en hafði samþykkt veðsetningu fyrir sitt leyti. Því var veðsetning hans hluta ógild.

Hrd. 1989:1624 nr. 440/1989 (Verðbréfasjóður) [PDF]


Hrd. 1990:244 nr. 58/1990 (Reykjavíkurvegur - Kaupþing) [PDF]


Hrd. 1990:968 nr. 238/1990 (Scania) [PDF]
Þinglýsingarbeiðanda tókst að sanna að skjal hefði borist til þinglýsingar á öðrum tíma en skráð var í dagbókina. Lögjafnað var út frá ákvæði þinglýsingarlaga sem samkvæmt orðalagi sínu vísaði eingöngu til fasteignabókar.

Hrd. 1990:972 nr. 263/1987 [PDF]


Hrd. 1990:1659 nr. 29/1989 (Leigukaupasamningur) [PDF]


Hrd. 1990:1703 nr. 401/1988 (Eskiholt) [PDF]


Hrd. 1991:49 nr. 344/1990 (Göltur) [PDF]


Hrd. 1991:118 nr. 265/1987 (Foss- og vatnsréttindi Orkubús Vestfjarða - Fornjótsdómurinn) [PDF]


Hrd. 1991:209 nr. 24/1991 (Seljugerði) [PDF]


Hrd. 1991:561 nr. 72/1989 (Ömmudómur II, barnabarn) [PDF]
Um er að ræða sömu atvik og í Ömmudómi I nema hér var um að ræða afsal til barnabarns konunnar sem var grandlaust um misneytinguna. Í þessum dómi var afsalið ógilt á grundvelli 36. gr. samningalaga nr. 7/1936 þrátt fyrir að um misneytingu hafi verið að ræða.

Hrd. 1991:570 nr. 73/1989 (Misneyting - Ömmudómur I) [PDF]
Fyrrverandi stjúpdóttir fer að gefa sig eldri manni. Hann gerir erfðaskrá og gefur henni peninga, og þar að auki gerir hann kaupsamning. Hún er síðan saksótt í einkamáli.

Héraðsdómur ógilti erfðaskrána á grundvelli 34. gr. erfðalaga, nr. 8/1962, en Hæstiréttur ógilti hana á grundvelli 37. gr. erfðalaganna um misneytingu og því ekki á grundvelli þess að arfleifandinn hafi verið óhæfur til að gera erfðaskrána. Aðrir gerningar voru ógiltir á grundvelli 31. gr. samningalaga, nr. 7/1936.

Arfleifandi var enn á lífi þegar málið var til úrlausnar hjá dómstólum.

Hrd. 1991:762 nr. 150/1991 (Hafnargata) [PDF]


Hrd. 1991:879 nr. 180/1991 (K krafðist aflýsingar skuldabréfs) [PDF]


Hrd. 1991:1155 nr. 162/1991 (Goddi hf. - Smiðjuvegur) [PDF]


Hrd. 1991:1155 nr. 186/1991 (Goddi hf. - Smiðjuvegur) [PDF]


Hrd. 1991:1398 nr. 264/1991 (Göltur) [PDF]


Hrd. 1991:1743 nr. 416/1991 (Pollgata) [PDF]


Hrd. 1991:1827 nr. 354/1989 (Hreppsnefnd Skorradalshrepps - Hvammur í Skorradal) [PDF]


Hrd. 1992:1 nr. 477/1991 (Hótel Borg) [PDF]


Hrd. 1992:269 nr. 273/1989 (Hamraberg) [PDF]


Hrd. 1992:931 nr. 194/1992 (Bifreiðaskráning) [PDF]


Hrd. 1992:1231 nr. 236/1992 (Seilugrandi) [PDF]


Hrd. 1992:1305 nr. 296/1992 (Víkurás) [PDF]


Hrd. 1992:1348 nr. 465/1990 [PDF]


Hrd. 1992:1420 nr. 298/1992 (Dragavegur) [PDF]


Hrd. 1992:1434 nr. 91/1992 (Stálvík hf.) [PDF]
Iðnlánasjóður tók veð í fasteigninni ásamt lausafé, þ.m.t. skurðarvél. Annar veðhafi hafði fengið veð í skurðarvélinni en lausafjárbókin nefndi ekkert um áhvílandi veð á henni.

Hrd. 1992:1545 nr. 485/1991 (Lýsing) [PDF]


Hrd. 1992:1687 nr. 394/1992 [PDF]


Hrd. 1992:1692 nr. 253/1992 (Suðurlandsbraut) [PDF]


Hrd. 1992:1695 nr. 254/1992 (Suðurlandsbraut) [PDF]


Hrd. 1992:2026 nr. 425/1992 (Afmáning) [PDF]


Hrd. 1992:2325 nr. 471/1989 (Látraströnd, skuldheimtumenn) [PDF]
Gerður hafði verið kaupmáli þar sem eign hafði verið gerð að séreign K.
Kaupmálanum hafði ekki verið breytt þrátt fyrir að eignin hafði tekið ýmsum breytingum.
K hélt því fram að hún ætti hluta af eigninni við Látraströnd þrátt fyrir skráningu á nafni M.

Hæstiréttur taldi sannfærandi að hún hefði látið hluta séreignarinnar í eignina við Látraströndina. Hins vegar skipti það ekki máli þar sem sú eign var þinglýst eign M.
Dómurinn sérstakur þar sem þetta var sá eini þar sem byggt var á þinglýsingu einni saman.

Hrd. 1992:2339 nr. 70/1992 [PDF]


Hrd. 1993:373 nr. 164/1990 (Málamyndaskuld) [PDF]
Hjónin höfðu búið í íbúð sem afi M átti og leigði þeim hana. Afinn seldi íbúðina og þau keyptu sér aðra. Óljóst var hvort afinn hafi látið þau fá peninga að gjöf eða láni.

K flytur út og um mánuði eftir að þau ákváðu að skilja útbjó M skuldabréf þar sem hann stillti því þannig upp að hann skrifaði undir skuldabréf þar sem hann skuldaði afanum peninga, og skrifaði M einn undir þau. M vildi stilla því upp að skuldirnar væru sín megin svo K ætti minna tilkall til eignanna. Afinn sagðist ekki myndi rukka eitt eða neitt og leit ekki svo á að honum hefði verið skuldað neitt. K vildi meina að skuldirnar væru til málamynda og tóku dómstólar undir það.

Hrd. 1993:644 nr. 42/1990 (Torfufell - Viðskiptafræðingur) [PDF]
I gaf út skuldabréf sem skuldari við G. Á fyrsta veðrétti hvíldu 24 þúsund krónur. Á öðrum veðrétti voru tvö veðskuldabréf sem G átti. Á veðskuldabréfunum voru fyrirvarar um að kröfuhafa væri var um þinglýstar kvaðir sem á eigninni hvíldu. Þeim var þinglýst athugasemdalaust en það hefði ekki átt að gera. Ekki var greitt af bréfinu. Íbúðin var svo seld á nauðungarsölu og nýtti Íbúðastofnun ríksins þá rétt sinn og tók hana til sín á matsverði, sem var talsvert lægra en fyrir skuldunum. G gat ekki innheimt skuldina gagnvart skuldara né þrotabúi hans og fór í mál við ríkið.

Talið var að þinglýsingarstjórinn hefði átt að setja athugasemd um þessar kvaðir. Hæstiréttur taldi að um mistök þinglýsingarstjóra væri að ræða en texti fyrirvaranna gaf til kynna að G hefði verið kunnugt um kvaðir sem þessar. G væri viðskiptafræðingur en ætlað var að hann ætti að vita nóg til að sýna aðgæslu.

Hrd. 1993:1498 nr. 309/1993 (Kolviðarnes) [PDF]


Hrd. 1993:1547 nr. 301/1993 (Iðavellir) [PDF]


Hrd. 1993:1570 nr. 362/1993 (Hverfisgata) [PDF]


Hrd. 1994:48 nr. 23/1994 (Borgartún) [PDF]


Hrd. 1994:129 nr. 28/1994 (Lyftari - Glitnir hf.) [PDF]


Hrd. 1994:236 nr. 384/1991 (Opel Kadett) [PDF]


Hrd. 1994:354 nr. 41/1991 [PDF]


Hrd. 1994:363 nr. 78/1994 (Túnsberg) [PDF]


Hrd. 1994:547 nr. 101/1994 (Fálkagata) [PDF]


Hrd. 1994:1078 nr. 186/1994 (Skotta hf.) [PDF]


Hrd. 1994:1184 nr. 410/1991 (Einholt) [PDF]


Hrd. 1994:1222 nr. 178/1994 (Fasteign á byggingarstigi - Vallarbarð) [PDF]


Hrd. 1994:1226 nr. 179/1994 (Fasteign á byggingarstigi - Vallarbarð) [PDF]


Hrd. 1994:1704 nr. 360/1994 (Skipholt) [PDF]


Hrd. 1994:2470 nr. 460/1994 (Skólavörðustígur) [PDF]


Hrd. 1994:2605 nr. 58/1993 (Fannafold - Húsasmiðjan - Kaupþing) [PDF]
M og Húsasmiðjan höfðu verið í löngu viðskiptasambandi. M skuldaði Húsasmiðjunni peninga og var hinn síðarnefndi kröfuhafi.
Húsasmiðjan neitar M frekari viðskiptum án tryggingar. M gaf út skuldabréf í Fannafoldi.
26. júlí er þinglýst bréfinu athugasemdalaust.
Þann 1. júlí var þinglýst skuldabréfi verðbréfafyrirtækis.
Þinglýsingarstjóri hefði átt að gera athugasemd við seinni þinglýsinguna en spurningin var hver væri frumorsökin.
Hæstiréttur nefndi eigin sök Húsasmiðjunnar vegna þess að hún notaði 6 vikna gamalt veðbókarvottorð.

Hrd. 1994:2737 nr. 474/1994 [PDF]


Hrd. 1994:2743 nr. 480/1994 [PDF]


Hrd. 1995:16 nr. 1/1995 (Grettisgata) [PDF]


Hrd. 1995:8 nr. 3/1995 (Öðlingur) [PDF]


Hrd. 1995:341 nr. 146/1993 (Bakkahlíð) [PDF]


Hrd. 1995:540 nr. 434/1992 (Þverholt) [PDF]
Þinglýst tryggingarbréf á Þverholt 20 en síðan er eigninni skipt upp í Þverholt 20, 22, 24, 26, 28, 30, og 32. Við skiptin lætur þinglýsingarstjórinn bréfið eingöngu á Þverholt 20 hlutann.

Hrd. 1995:893 nr. 89/1995 (Fjörunes) [PDF]


Hrd. 1995:1395 nr. 373/1993 (Sigurey) [PDF]


Hrd. 1995:1416 nr. 430/1992 [PDF]


Hrd. 1995:1760 nr. 416/1992 (Hafeldi) [PDF]


Hrd. 1995:1966 nr. 267/1995 (Brattahlíð - Lögveð) [PDF]


Hrd. 1995:2064 nr. 166/1993 (Aðaltún) [PDF]


Hrd. 1995:2480 nr. 361/1993 (Skipagata 13 - Fjárfestingafélagið Skandia hf.) [PDF]
Veðskuldabréf gefið út í öðrum veðrétti. Útgefandinn var Skipagata 13 hf. Verðbréfasjóður fær síðan bréfið og var því þinglýst athugasemdalaust. Mistök voru gerð með athugasemdalausri þinglýsingu þar sem húsinu fylgdu engin lóðarréttindi.

Þegar nauðungarsölunni lauk þurfti gerðarbeiðandi svo að kosta flutning hússins af lóðinni.
Hæstiréttur taldi sjóðinn bera eigin sök þar sem hann leitaði ekki upplýsinga sem hann hefði átt að gera.

Hrd. 1995:2886 nr. 326/1994 (Baader Ísland hf.) [PDF]
Gefið var út veðskuldabréf vegna skuldar sem var þegar til staðar. Veðið var sett á fiskvinnsluvél en þinglýsingarstjóra láðist að minnast á að um 40 önnur veð voru á undan.

Hæstiréttur taldi að um þinglýsingarmistök hefðu átt sér stað en efaðist um að Baader hefði orðið fyrir tjóni þar sem það hefði ekki haft nein áhrif á stofnun skuldarinnar sem tryggja átti.

Hrd. 1995:3012 nr. 388/1995 (Hraunbæjarveð, hrein hjúskapareign) [PDF]
M hafði ákveðið að hjálpa bróður K við að taka lán.
Bankinn vildi ábyrgðarmann á lánið og gekkst M við því. Bróðirinn borgaði síðan ekki og þurfti M sjálfur að taka lán til að standa skil á ábyrgð sinni.

Bankinn vildi ekki lána M án veðs að allri fasteigninni sem M og K áttu saman.
K samþykkir veðsetninguna með undirskrift í reit er tilgreindi samþykki maka. Deilt var um hvort hún væri að samþykkja að M mætti veðsetja eignina eða hvort hún hefði (einnig) verið að taka ábyrgð á skuldinni.

M og K skildu og fóru að raða eignum og skuldum. Þau komust síðan að því að það skipti talsverðu máli hvort lánið væri á þeim báðum eða eingöngu hjá M.

Hæstiréttur leit svo á að undirskrift K væri eingöngu um samþykki um að M veðsetti eignina en ekki að hún hefði ábyrgst lán M. Lánið var því álitið að öllu leyti hjá M.

Hrd. 1995:3126 nr. 400/1995 (Garðastræti) [PDF]


Hrd. 1995:3222 nr. 208/1994 [PDF]


Hrd. 1996:270 nr. 36/1996 (Saurar) [PDF]


Hrd. 1996:405 nr. 135/1995 (Samvinnubankinn) [PDF]


Hrd. 1996:696 nr. 92/1995 (Blikdalur) [PDF]
Hæstiréttur taldi tiltekin ítaksréttindi hafi verið talin glötuð til eilífðarnóns.

Hrd. 1996:980 nr. 287/1994 (Fossháls - Kaupþing) [PDF]
Sleppt var að gera athugasemd sem hefði átti að vera færð inn.

Hrd. 1996:1443 nr. 270/1995 (Áburðarverksmiðjan - Lífeyrissjóður SÁR) [PDF]


Hrd. 1996:1673 nr. 231/1994 (Lóðamörk) [PDF]


Hrd. 1996:2195 nr. 167/1995 (Sumarbústaður) [PDF]


Hrd. 1996:2208 nr. 125/1996 [PDF]


Hrd. 1996:2399 nr. 260/1996 (Skálatangi) [PDF]


Hrd. 1996:2409 nr. 312/1996 (Sparisjóður Höfðhverfinga) [PDF]


Hrd. 1996:3049 nr. 122/1995 [PDF]


Hrd. 1996:3639 nr. 38/1996 [PDF]


Hrd. 1996:4200 nr. 446/1996 (Boðagrandi) [PDF]


Hrd. 1997:157 nr. 60/1996 [PDF]


Hrd. 1997:525 nr. 44/1997 (Berjarimi) [PDF]


Hrd. 1997:632 nr. 61/1997 (Eyrarland) [PDF]


Hrd. 1997:954 nr. 90/1997 (Álftamýri - Bílskúr) [PDF]


Hrd. 1997:1731 nr. 391/1996 [PDF]


Hrd. 1997:2227 nr. 342/1997 [PDF]


Hrd. 1997:2252 nr. 321/1997 (Fljótasel, húsaleiga, tímamark, skipti á milli hjóna) [PDF]
M og K höfðu slitið samvistum og K flutti út.
K vildi meina að M hefði verið skuldbundinn til að greiða húsaleigu vegna leigu á húsnæðinu sem K flutti í. Þeirri kröfu var hafnað á þeim grundvelli að maki gæti einvörðungu skuldbundið hinn á meðan samvistum stendur.

M var eini þinglýsti eigandi fasteignar. K hélt því fram að hún ætti hluta í henni.
Framlögin til fasteignarinnar voru rakin.
Þinglýsing eignarinnar réð ekki úrslitum, þó hún hafi verið talin gefa sterkar vísbendingar.
Strangt í þessum dómi að eingöngu sé farið í peningana og eignarhlutföll í þessari fasteign og fyrri fasteignum sem þau höfðu átt, en ekki einnig farið í önnur framlög K.
K var talin hafa 25% eignarhlutdeild.

Hrd. 1997:2779 nr. 7/1997 (Hafald hf.) [PDF]
Umdeild túlkun á sennilegri afleiðingu.
Skipið Særún er eign G. Særún er svo flutt milli umdæma og á henni hvíldu 7 milljónir króna og 0,5 milljónir á öðrum veðrétti. Þurfti því að flytja veðréttinn í skipabækur hins umdæmisins. Hins vegar gleymdist að flytja 7 milljóna króna veðið. Síðar gaf Landsbankinn út veðskuldabréf byggt á því að það lægi 0,5 milljón króna lán.

Hæstiréttur taldi að fyrirsvarsmenn Særúnar hefðu vísvitandi nýtt sér mistökin og því væri ekki um sennilega afleiðingu að ræða.

Hrd. 1998:128 nr. 98/1997 (Landsbankinn) [PDF]


Hrd. 1998:163 nr. 12/1998 [PDF]


Hrd. 1998:560 nr. 52/1998 (Svarta Pannan ehf.) [PDF]


Hrd. 1998:1227 nr. 267/1997 (Aðaltún 22) [PDF]


Hrd. 1998:1238 nr. 268/1997 (Aðaltún 10) [PDF]


Hrd. 1998:1252 nr. 269/1997 (Aðaltún 12) [PDF]


Hrd. 1998:1257 nr. 270/1997 (Aðaltún 20) [PDF]


Hrd. 1998:1262 nr. 271/1997 (Aðaltún 24) [PDF]


Hrd. 1998:1267 nr. 272/1997 (Aðaltún 18) [PDF]


Hrd. 1998:1331 nr. 138/1998 [PDF]


Hrd. 1998:1537 nr. 293/1997 (Stimpilgjald) [PDF]


Hrd. 1998:1615 nr. 226/1997 (Jón E. Jakobsson II) [PDF]


Hrd. 1998:1634 nr. 227/1997 [PDF]


Hrd. 1998:1769 nr. 291/1997 (Galtará) [PDF]
P, sem átti jörðina Galtará, lést árið 1981. Eignarhlutdeildinni var skipt í sex jafna hluta og fengu fimm eftirlifandi börn hans hvern sinn hlut og skiptist sá sjötti milli tveggja barnabarna hans.

Ágreiningur var á milli J og S, tveggja erfingja P, um eignarhald á fyrrnefndum torfbæ sem á jörðinni var. J hafði á árunum 1973-1976 gert upp bústaðinn á eigin kostnað sem þá var í svo slæmu ásigkomulagi að vinnan hefði jafnað til nýbyggingar annars húss. Hinn umdeildi torfbær var ekki talinn til eigna dánarbús P við skiptin né var hann talinn upp í erfðafjárskýrslu skiptanna né í eignaskiptayfirlýsingu frá 1985.

Umráð J á húsinu stóðu svo athugasemdalaus þar til árið 1995 þegar eiginmaður S fékk skráningu á eignarhaldi hússins breytt hjá Fasteignamati ríkisins. Í kjölfarið gaf J út yfirlýsingu um að hann væri eigandi hússins og undirrituðu aðrir eigendur jarðarinnar undir þá yfirlýsingu að S undanskilinni. Hæstiréttur taldi að sökum tómlætis og aðgæsluleysis hagsmuna hefði S ekki getað átt ⅙ hluta í upprunalega torfbænum og því heldur ekki átt það hlutfall í þeim sem kom í staðinn.

Hrd. 1998:2296 nr. 230/1998 (Lindarsíða) [PDF]


Hrd. 1998:4509 nr. 476/1998 (Þinglýsing stefnu - Hansi EA) [PDF]


Hrd. 1999:94 nr. 324/1998 (Lífeyrissjóður verzlunarmanna - Kastalagerði)[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:744 nr. 49/1999 (Mjölnisholt - Eignarréttindi og höft)[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:1498 nr. 126/1999 (Ármúli)[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:2885 nr. 33/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:4899 nr. 281/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:800 nr. 62/2000[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:2245 nr. 213/2000[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:535 nr. 33/2001 (Hólafélagið ehf. - Málamyndagerningur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:1849 nr. 149/2001 (Blái turninn)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:2975 nr. 154/2001 (Bárugata - Forgangsáhrif þinglýsingar - Nunnudómur hinn fyrri)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:3708 nr. 406/2001 (Tungufell - Þorvaldsstaðir)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:4589 nr. 224/2001 (Selásblettur I)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:4604 nr. 225/2001 (Selásblettur II)[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:553 nr. 57/2002[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:1568 nr. 186/2002 (Fiskverkunarhús)[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:2606 nr. 347/2002 (Fiskeldisstöð, Vatnsleysa)[HTML] [PDF]
Sjö eigendur lóðar gerðu samning við Lindalax um leigu á spildu af jörð svo Lindalax gæti reist og rekið fiskeldisstöð. Lindalax mætti skv. samningi veðsetja þann rétt sinn.
Hæstiréttur taldi ekki heimilt að afmá veðsetningarrétt Lindalax úr þinglýsingabók þrátt fyrir að búið væri að rifta samningnum um lóðaréttindi.

Hrd. 2002:3066 nr. 121/2002 (Sýslumaður á Keflavíkurflugvelli)[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:4089 nr. 524/2002 (Laugavegur)[HTML] [PDF]