Úrlausnir.is


Merkimiði - Lög um vátryggingarsamninga (vsl.), nr. 30/2004

Síað eftir merkimiðanum „Lög um vátryggingarsamninga (vsl.), nr. 30/2004“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4946/2007 dags. 9. mars 2007[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5746/2009 (Gjafsóknarbeiðni)[HTML] [PDF]


Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 2006:4214 nr. 528/2006[HTML] [PDF]


Hrd. 651/2006 dags. 10. janúar 2007 (Djúpiklettur)[HTML] [PDF]
E lenti í vinnuslysi þann 6. mars 2002 um borð í skipi sem D átti, og stefndi E því bæði D og vátryggingafélagi hans til greiðslu skaðabóta með stefnu birtri 24. maí 2006. Í millitíðinni höfðu verið sett ný lög um vátryggingarsamninga, nr. 30/2004, er tóku gildi 1. janúar 2006. Nýju lögin fólu í sér breytingu á málsóknarreglum eldri laga er kváðu á um að stefna skuli bæði vinnuveitandanum og vátryggingafélaginu, í stað þess að stefna einvörðungu vinnuveitandanum.

Hæstiréttur taldi að hin nýju lög kvæðu ekki nógu skýrt um lagaskil varðandi atvik sem áttu sér stað fyrir gildistöku laganna og dómsmál óhöfðuð. Af þeim orsökum væri ekki hægt að beita nýju lögunum að því leyti, heldur þeim eldri. Samkvæmt eldri lögunum eignaðist tjónþolinn ekki kröfu á hendur ábyrgðartryggjanda fyrr en bótakrafan hefði verið dæmd á hendur tjónvaldi, en um slíkt hefði ekki verið að ræða í þessu tilviki. Niðurstaðan varð því að kröfum E gagnvart vátryggingarfélagi D var vísað frá dómi.

Hrd. 46/2007 dags. 11. október 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 223/2008 dags. 5. febrúar 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 374/2008 dags. 5. febrúar 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 412/2008 dags. 5. mars 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 92/2009 dags. 17. september 2009 (Brotist inn í bíl og lyklar teknir úr hanskahólfi)[HTML] [PDF]
Maður sótti bíl á verkstæði og sett varalyklana í hanskahólfið. Þjófur tekur bílinn traustataki og notar lyklana til að keyra bílnum burt. Bíllinn finnst svo ónýtur. Hæstiréttur telur að varúðarreglan hafi verið brotin en skerti bæturnar um helming.

Hrd. 35/2009 dags. 8. október 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 7/2009 dags. 22. október 2009 (Smiður dettur úr stiga)[HTML] [PDF]


Hrd. 107/2009 dags. 12. nóvember 2009 (Troja trésmiðja - Matsgerð um ökuhraða)[HTML] [PDF]
Einhliða skýrslu var aflað um atriði án þess að gagnaðili fékk færi á að koma að eigin hagsmunum og sjónarmiðum. Var hún af þeim ástæðum ekki talin hafa þýðingu í málinu.

Hrd. 117/2009 dags. 12. nóvember 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 329/2009 dags. 18. febrúar 2010 (Sjóslys á Viðeyjarsundi)[HTML] [PDF]


Hrd. 487/2009 dags. 21. apríl 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 449/2009 dags. 12. maí 2010 (Umferðarslys á Arnarnesvegi - Sjúkrakostnaður)[HTML] [PDF]
Kveðið á um að eingöngu sá er varð fyrir tjóninu geti krafist bótanna.

Hrd. 503/2009 dags. 12. maí 2010 (Bátur sökk - Leki við rafgeyma og dælur slógu út)[HTML] [PDF]
Smábátur var vátryggður og í samningnum kveðið á um að skipið þyrfti að vera fullkomlega haffært. Síðan kom leki og hann sökk. Ljóst að einhver leki var á bátum sem eigandanum var kunnugt um. Einnig voru rafgeymar hafðir á gólfi. Þegar báturinn lak slógu rafgeymarnir út og urðu þeir óvirkir, er leiddi til þess að báturinn sökk. Hæstiréttur taldi að varúðarregla hefði verið brotin en í þessu tilviki voru þær ekki felldar alveg niður en þær skertar um helming.

Hrd. 576/2009 dags. 10. júní 2010 (Bíllyklum stolið úr íbúðarhúsi á Þórshöfn)[HTML] [PDF]


Hrd. 646/2009 dags. 10. júní 2010 (Laugardalslaug)[HTML] [PDF]
Maður stingur sér í öllu afli ofan í grynnri enda sundlaugar og verður fyrir tjóni, með 100% örorku. Á skilti við laugina stóð D-0,96. Maðurinn var af erlendu bergi brotinn og skildi ekki merkinguna. Meðábyrgðin í þessu máli hafði samt verið augljós undir venjulegum kringumstæðum.
Litið til þess að Reykjavíkurborg væri stór aðili sem nyti ýmislegra fjárhagslegra réttinda og vátryggingar.

Hrd. 683/2009 dags. 30. september 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 19/2010 dags. 14. október 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 100/2010 dags. 18. nóvember 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 185/2010 dags. 2. desember 2010 (Klettháls)[HTML] [PDF]
Staðfest var að heimilt væri að nýta fyrnda gagnkröfu til skuldajafnaðar þar sem gagnkrafan var samrætt aðalkröfunni.

Hrd. 349/2010 dags. 27. janúar 2011 (Húftrygging - Markaðsverð bifreiðar)[HTML] [PDF]
Álitaefni um hvað teldist vera markaðsverð bifreiðar sem eigandinn hafði flutt sjálfur inn. Eigandinn keyrði á steinvegg og skemmdi hana. Bíllinn var ekki til sölu hér á landi. Eigandinn vildi fá fjárhæð er samsvaraði kostnaði bíls af þeirri tegund við innflutning frá Þýskalandi. Hæstiréttur féllst á það sjónarmið.

Hrd. 374/2010 dags. 27. janúar 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 375/2010 dags. 3. febrúar 2011 (Slípirokkur)[HTML] [PDF]


Hrd. 335/2010 dags. 10. febrúar 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 387/2010 dags. 10. febrúar 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 514/2010 dags. 3. mars 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 533/2011 dags. 10. október 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 665/2010 dags. 13. október 2011 (Desjárstífla)[HTML] [PDF]
Með tilliti til erfiðra aðstæðna var háttsemin talin saknæm þar sem tjónvaldur hefði átt að gera sér grein fyrir hættunni.

Hrd. 3/2011 dags. 20. október 2011 (Hagaflöt á Akranesi)[HTML] [PDF]
Margslungnir gallar á bæði sameignum og séreignum. Einn vátryggingaatburður að mati Hæstaréttar þó íbúarnir vildu meina að um væri að ræða marga.

Hrd. 704/2010 dags. 20. október 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 689/2010 dags. 3. nóvember 2011 (Ökumaður ekki undir áhrifum)[HTML] [PDF]
Einstaklingur lenti í umferðarslysi þegar hann var að taka framúr í íbúðarhverfi. Hann ók á steinvegg og sótti bætur sér til handa. Félagið beitti því fyrir sér að hann hefði fyrirgert bótarétti þar sem háttsemin jafnaði við stórfellt gáleysi. Hæstiréttur tók undir að um væri að ræða stórfellt gáleysis enda var ökumaðurinn langt yfir hámarkshraða og að bifreiðin væri vanbúin. Talið var að hann bæri ⅓ hluta tjónsins sjálfur og ábyrgð félagsins viðurkennd að ⅔.

Hrd. 123/2011 dags. 17. nóvember 2011 (Kambavað í Reykjavík - Byggingarstjórinn)[HTML] [PDF]


Hrd. 194/2011 dags. 17. nóvember 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 138/2011 dags. 1. desember 2011 (Ákvörðun árslauna til verktaka í einkafirma og einkahlutafélags)[HTML] [PDF]


Hrd. 386/2011 dags. 19. janúar 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 426/2011 dags. 19. janúar 2012 (Álversslys)[HTML] [PDF]


Hrd. 367/2011 dags. 2. febrúar 2012 (Asperger stúlkan)[HTML] [PDF]


Hrd. 384/2011 dags. 16. febrúar 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 412/2011 dags. 23. febrúar 2012 (Féll á borði á Spáni)[HTML] [PDF]


Hrd. 529/2011 dags. 12. apríl 2012 (Hjón lenda í átökum)[HTML] [PDF]


Hrd. 248/2012 dags. 3. maí 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 545/2011 dags. 16. maí 2012 (Nýbygging í Kópavogi)[HTML] [PDF]
Vinnueftirlitið taldi tröppurnar ekki henta við verkið en Hæstiréttur var ósammála því.

Hrd. 675/2011 dags. 14. júní 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 676/2011 dags. 14. júní 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 38/2012 dags. 20. september 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 88/2012 dags. 20. september 2012 (Stefna sem málsástæða)[HTML] [PDF]
Hæstiréttur gerði aðfinnslur um að héraðsdómari hafi tekið upp í dóminn langar orðréttar lýsingar úr stefnum og úr fræðiritum.

Hrd. 75/2012 dags. 27. september 2012 (Sala verslunar)[HTML] [PDF]


Hrd. 99/2012 dags. 27. september 2012 (Tré fellt)[HTML] [PDF]
Líkamstjón varð við fellingu trés.
Engar reglur voru til staðar en stuðst var við fræðsluefni sem lá fyrir.

Hrd. 117/2012 dags. 11. október 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 619/2012 dags. 5. nóvember 2012 (þb. Baugs gegn stjórnendatryggjendum)[HTML] [PDF]


Hrd. 671/2012 dags. 22. nóvember 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 159/2012 dags. 29. nóvember 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 264/2012 dags. 29. nóvember 2012 (Café Amsterdam)[HTML] [PDF]


Hrd. 312/2012 dags. 6. desember 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 240/2012 dags. 19. desember 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 317/2012 dags. 17. janúar 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 280/2012 dags. 24. janúar 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 542/2012 dags. 24. janúar 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 162/2012 dags. 31. janúar 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 390/2012 dags. 14. febrúar 2013[HTML] [PDF]
Glitnir tók stjórnendaábyrgðatryggingar hjá TM. TM endurtryggði svo áhættuna hjá bresku vátryggingafélagi með öðrum skilmálum. Glitnir fékk framlengingu. Ef tiltekin skilyrðu væru uppfyllt gilti 72ja mánaða tilkynningartími.

Erlenda félagið dekkaði eingöngu tilkynningar vegna atburða á tilteknu tímabili er tilkynntar voru innan ákveðins frestar.

Degi fyrir lok frestarins óskaði starfsmaður Glitnis að endurnýja trygginguna og ef það væri ekki hægt að kaupa viðbótartímabil. TM svaraði að þau þyrftu tiltekin gögn til að meta það. Glitnir sendi ekki umsóknina né umbeðnar fjárhagsupplýsingar. Í lok júní 2009 kemur tölvupóstur frá Glitni um að þau séu búin að kaupa tryggingu annars staðar.

Einhverju síðar gerði Glitnir kröfur í trygginguna. Byggt var á hluta A3 þar sem þau töldu að TM hefði neitað. TM byggði á því að neitun hefði ekki átt sér stað þar sem eingöngu hefði verið beðið um gögn og þar að auki hafi Glitnir ekki greitt gjaldið sem hefði átt að greiða fyrir viðbótarverndina.

Hrd. 409/2012 dags. 14. febrúar 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 522/2012 dags. 14. febrúar 2013 (Umferðarslys tilkynnt of seint)[HTML] [PDF]


Hrd. 550/2012 dags. 14. febrúar 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 388/2012 dags. 21. febrúar 2013 (Læknisskoðun)[HTML] [PDF]


Hrd. 554/2012 dags. 21. febrúar 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 53/2013 dags. 27. febrúar 2013[HTML] [PDF]
Kaupþing keypti tryggingu í London og spurt hvort þurfti að stefna öllum tryggjendunum eða einum. Hæstiréttur taldi að hið síðarnefnda ætti við.

Hrd. 536/2012 dags. 28. febrúar 2013 (Viðbygging sumarhúss)[HTML] [PDF]
Framkvæmdir við viðbyggingu sumarhúss. Skírskotað til stórfelldrar slysahættu.

Málið var höfðað gegn:
P, byggingarstjóra framkvæmda og skráðum húsasmíðameistara,
R, smið ráðnum í framkvæmdirnar á grundvelli verksamnings við sumarhúsaeigandann,
S, eiganda sumarhússins, og
V ehf., sem vátryggjanda ábyrgðartrygginga P og S

Tjónþoli var sonur eiganda sumarhúss og aðstoðaði föður sinn við byggingu viðbyggingar meðfram ýmsum öðrum. Búið var að steypa kjallaraveggi og grunnplötuna en upp úr henni stóðu járnteinar. Hurð var við rýmið. Um kvöldið fengu nokkrir sér í tá og fóru að sofa. Maðurinn í svefngalsa fer samt sem áður um hurðina og dettur þannig að teinarnir fóru í gegnum búk hans, og hlaut því líkamstjón.

Fallist var á bótaábyrgð allra sem málið var höfðað gegn. Auk þess var talið að R hefði átt að gera sér grein fyrir hættunni á staðnum. P var ekki geta talinn geta komist framhjá lögbundinni ábyrgð húsasmíðameistara með því að fela R tiltekið verk.

Síðar höfðaði tjónþolinn mál gagnvart vátryggingafélagi sínu um greiðslur úr frítímaslysatryggingu sinni, er varð Hrd. 821/2013 dags. 22. maí 2014 (Maður féll ofan á steyputeina í grunni viðbyggingar).

Hrd. 489/2012 dags. 7. mars 2013 (Árekstur á Listabraut)[HTML] [PDF]


Hrd. 561/2012 dags. 7. mars 2013 (Dráttarvél lagt í myrkri á röngum helmingi)[HTML] [PDF]
Maður lenti í alvarlegu líkamstjóni þegar bifreið ók á hann á þjóðvegi nr. 1 á Suðurlandi. Maðurinn stöðvaði dráttarvél og lagði henni á öfugan vegarhelming og fyrir aftan annan bíl. Ljós voru á dráttarvélinni. Tjónvaldurinn hélt að dráttarvélin væri að keyra í sömu akstursátt.

Hæstiréttur taldi í ljósi atvika að ekki ætti að skerða bæturnar þar sem bæði tjónvaldur og tjónþoli sýndu af sér stórfellt gáleysi.

Hrd. 593/2012 dags. 14. mars 2013 (Sláturfélag Suðurlands)[HTML] [PDF]


Hrd. 608/2012 dags. 14. mars 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 623/2012 dags. 21. mars 2013 (Árekstur á Hringbraut - Bætur fyrir missi framfæranda)[HTML] [PDF]


Hrd. 641/2012 dags. 21. mars 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 2/2013 dags. 16. maí 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 748/2012 dags. 16. maí 2013 (Rúta - Stigaslys)[HTML] [PDF]
Tjónþoli féll niður stiga við vinnu við að fjarlægja ryk af þaki rútu. Hæstiréttur vísaði til skráðra hátternisreglna, reglugerða settum á grundvelli almennra laga. Þótt var óforsvaranlegt að nota venjulegan stiga við þetta tiltekna verk án sérstakra öryggisráðstafana. Litið var svo á að auðvelt hefði verið að útvega vinnupall. Starfsmaðurinn var látinn bera 1/3 tjónsins vegna óvarfærni við verkið.

Hrd. 54/2013 dags. 30. maí 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 96/2013 dags. 30. maí 2013 (Óseyrarbraut - Vinnuslys)[HTML] [PDF]


Hrd. 347/2013 dags. 5. júní 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 62/2013 dags. 6. júní 2013 (Óvátryggt ökutæki)[HTML] [PDF]


Hrd. 694/2012 dags. 6. júní 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 20/2013 dags. 13. júní 2013 (Runnið til á pappír)[HTML] [PDF]


Hrd. 86/2013 dags. 13. júní 2013 (Fyrirvari)[HTML] [PDF]