Úrlausnir.is


Tölfræði

Tölfræði - Listi

Vinsælustu lagabálkarnir

Fjöldi úrlausna Hæstaréttar Íslands, Landsréttar, og umboðsmanns Alþingis sem vísa í tiltekna lagabálka.

Hæstiréttur

Lagabálkur Fjöldi úrlausna
Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 7408
Almenn hegningarlög (alm. hgl.), nr. 19/1940 5618
Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 4033
Vaxtalög, nr. 25/1987 2720
Lög um meðferð opinberra mála (oml.), nr. 19/1991 2593
Lög um meðferð sakamála, nr. 88/2008 2449
Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 1934
Lög um meðferð einkamála í héraði, nr. 85/1936 1875
Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 1357
Lög um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, nr. 7/1936 1287
Lög um gjaldþrotaskipti o.fl. (gþl.), nr. 21/1991 1233
Umferðarlög, nr. 50/1987 987
Lög um meðferð opinberra mála, nr. 74/1974 972
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 961
Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 906
Lög um aðför, nr. 90/1989 882
Lög um Hæstarétt Íslands, nr. 75/1973 827
Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 822
Lög um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002 776
Lög um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 621
Lög um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905 559
Lög um nauðungarsölu (nsl.), nr. 90/1991 515
Lög um lausafjárkaup, nr. 39/1922 465
Lög um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl., nr. 125/2008 414
Lög um skipti á dánarbúum o.fl., nr. 20/1991 389
Þinglýsingalög (þingl.), nr. 39/1978 354
Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 314
Lög um einkahlutafélög, nr. 138/1994 312
Lög um breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum, nr. 44/2009 303
Barnalög, nr. 76/2003 280
Lög um lausafjárkaup (lkpl.), nr. 50/2000 266
Lög um hlutafélög, nr. 2/1995 263
Lög um vátryggingarsamninga, nr. 20/1954 262
Lög um fasteignakaup (fkpl.), nr. 40/2002 249
Gjaldþrotalög, nr. 6/1978 245
Barnaverndarlög, nr. 80/2002 240
Lög um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007 239
Lögræðislög, nr. 71/1997 236
Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 224
Lög um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981 223
Lög um kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr. 31/1990 221
Lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993 220
Lög um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 215
Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003 212
Skipulags- og byggingarlög, nr. 73/1997 211
Siglingalög (sigll.), nr. 34/1985 205
Lög um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938 204
Lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, nr. 55/1980 199
Lög um hefð, nr. 46/1905 197
Lög um vátryggingarsamninga (vsl.), nr. 30/2004 196
Eingöngu 50 efstu eru á listanum.
Fyrirvari 1: Listinn er hvorki tæmandi né fullkomin, sérstaklega þar sem auðveldara er að greina nýrri úrlausnir réttarins en þær sem eldri eru.
Fyrirvari 2: Tilvísanir í lagabálka í viðhengdum dómsúrlausnum lægri dómstiga, þegar þær fylgja, eru taldar með.

Landsréttur

Lagabálkur Fjöldi úrlausna
Lög um meðferð sakamála, nr. 88/2008 1620
Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 1539
Almenn hegningarlög (alm. hgl.), nr. 19/1940 1469
Lög um vexti og verðtryggingu (vxl.), nr. 38/2001 1039
Skaðabótalög (skbl.), nr. 50/1993 421
Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 326
Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 288
Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 257
Barnaverndarlög, nr. 80/2002 252
Lög um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, nr. 7/1936 241
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 215
Lögræðislög, nr. 71/1997 213
Lög um gjaldþrotaskipti o.fl. (gþl.), nr. 21/1991 201
Barnalög, nr. 76/2003 189
Lög um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 171
Umferðarlög, nr. 50/1987 171
Lög um fyrningu kröfuréttinda, nr. 150/2007 166
Lög um aðför, nr. 90/1989 148
Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/2013 129
Lög um skipti á dánarbúum o.fl., nr. 20/1991 109
Umferðarlög, nr. 77/2019 108
Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003 103
Lög um breytingu á lögum um meðferð einkamála og lögum um meðferð sakamála (millidómstig), nr. 49/2016 100
Lög um einkahlutafélög, nr. 138/1994 99
Lög um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002 95
Lög um fasteignakaup (fkpl.), nr. 40/2002 93
Vopnalög, nr. 16/1998 88
Lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili, nr. 85/2011 85
Lög um útlendinga, nr. 80/2016 84
Lög um vátryggingarsamninga (vsl.), nr. 30/2004 83
Lög um nauðungarsölu (nsl.), nr. 90/1991 81
Þinglýsingalög (þingl.), nr. 39/1978 77
Lög um lausafjárkaup (lkpl.), nr. 50/2000 69
Lög um fullnustu refsinga, nr. 15/2016 69
Lög um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, og lögum um breytingu á lögum um meðferð einkamála og lögum um meðferð sakamála, nr. 49/2016 (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála), nr. 53/2017 69
Lög um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905 65
Lög um kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr. 31/1990 63
Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna stofnunar millidómstigs, nr. 117/2016 60
Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 58
Lög um breytingu á lögum nr. 65/1974, um ávana- og fíkniefni, með síðari breytingum, nr. 68/2001 58
Hjúskaparlög, nr. 31/1993 53
Lög um fjöleignarhús (fehl.), nr. 26/1994 52
Lögreglulög, nr. 90/1996 51
Lög um hlutafélög, nr. 2/1995 51
Erfðalög, nr. 8/1962 47
Lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993 43
Lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, nr. 55/1980 43
Lög um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995 43
Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 43
Lög um meðferð opinberra mála (oml.), nr. 19/1991 42
Eingöngu 50 efstu eru á listanum.
Fyrirvari 1: Listinn er hvorki tæmandi né fullkomin.
Fyrirvari 2: Tilvísanir í lagabálka í viðhengdum dómsúrlausnum lægri dómstiga, þegar þær fylgja, eru taldar með.

Umboðsmaður Alþingis

Lagabálkur Fjöldi mála
Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 1597
Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 901
Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 13/1987 549
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 209
Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starfsmnl.), nr. 70/1996 196
Upplýsingalög, nr. 50/1996 121
Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 109
Lög um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981 90
Lög um almannatryggingar, nr. 117/1993 83
Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 38/1954 82
Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 74
Almenn hegningarlög (alm. hgl.), nr. 19/1940 69
Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 68
Sveitarstjórnarlög, nr. 45/1998 63
Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003 60
Lög um stjórn fiskveiða, nr. 38/1990 54
Lög um almannatryggingar (atl.), nr. 100/2007 50
Lög um meðferð opinberra mála (oml.), nr. 19/1991 48
Sveitarstjórnarlög, nr. 8/1986 43
Lög um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969 43
Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 41
Lögreglulög, nr. 90/1996 41
Lög um fangelsi og fangavist, nr. 48/1988 41
Lög um yfirskattanefnd, nr. 30/1992 40
Upplýsingalög, nr. 140/2012 39
Umferðarlög, nr. 50/1987 39
Lög um birtingu laga og stjórnvaldaerinda, nr. 64/1943 37
Lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992 37
Lög um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987 36
Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990 36
Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000 34
Lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008 33
Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 33
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 32
Lög um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011 32
Lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993 31
Lög um fjárreiður ríkisins, nr. 88/1997 30
Skipulags- og byggingarlög, nr. 73/1997 30
Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna, nr. 94/1986 30
Barnalög, nr. 20/1992 29
Lög um meðferð sakamála, nr. 88/2008 29
Sveitarstjórnarlög, nr. 138/2011 28
Tollalög, nr. 55/1987 26
Lög um fullnustu refsinga, nr. 49/2005 26
Lög um Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971 26
Lög um tekjuskatt, nr. 40/1978 24
Lög um endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda, nr. 29/1995 24
Læknalög, nr. 53/1988 23
Lög um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006 23
Lög um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 23
Eingöngu 50 efstu eru á listanum.
Fyrirvari 1: Listinn er hvorki tæmandi né fullkomin.