Úrlausnir.is


Merkimiði - Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari)

Síað eftir merkimiðanum „Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari)“.

Íslenska ríkið hóf mál fyrir aukadómþingi Rangárvallasýslu árið 1975 með eignardómsstefnu þar sem krafist var viðurkenningar á beinum eignarrétti ríkisins á Landmannaafrétti. Tilefnið var ágreiningur um réttarstöðu afréttanna vegna virkjanaframkvæmda hins opinbera við Tungnaá og Þórisvatn. Ríkið taldi sig ávallt hafa átt svæðið án þess að formleg staðfesting hafi verið á þeim rétti, en tók þó fram að það viðurkenndi þegar áunninn upprekstrarréttindi og önnur afréttarnot annarra aðila reist á lögum og venjum.

Meiri hluti aukadómþingsins féllst á kröfu íslenska ríkisins. Sératkvæði eins dómandans hljóðaði upp á sýknu af þeirri kröfu.

Meiri hluti Hæstaréttar taldi að málsvörn áfrýjenda um að þeir ættu landið en ekki ríkið hefði þegar verið tekin fyrir og dæmd í öðru máli málsaðilanna, hrd. Landmannaafréttur I. Enginn áfrýjenda gat sýnt fram á að þeir hafi haft neinn rýmri rétt til afréttanna en málsaðilar téðs máls Hæstaréttar. Annar málatilbúnaður og gögn var síðan ekki sinnt ýmist vegna vanreifunar eða vegna óskýrleika.

Þrátt fyrir þetta taldi meiri hlutinn sig bæran til að leysa úr viðurkenningarkröfu ríkisins um að það ætti beinan eignarrétt á Landmannaafrétti. Gat hann þess að Alþingi hafi ekki sett lög um þetta efni sem hefði verið eðlileg leið. Meiri hlutinn féllst ekki á þann málatilbúnað að íslenska ríkið hafi átt svæðið frá stofnun allsherjarríkisins né að beinn eignarréttur hafi stofnast með lögum eða öðrum hætti eins og eignarhefð. Tilvísanir íslenska ríkisins í námulög, vatnalög og eldri lög um nýbýli voru ekki talin duga að þessu leyti. Meiri hlutinn taldi að bærir handhafar ríkisvalds gætu sett reglur í skjóli valdheimilda sinna um meðferð og nýtingu landsvæðisins. Með hliðsjón af þessu taldi meirihlutinn að ekki væri unnt að taka kröfu íslenska ríkisins til greina.

Sératkvæði tveggja manna minni hluta Hæstaréttar voru um hið andstæða á þeim forsendum að í meginatriðum um þegar hefði verið leyst úr þeim hluta málsins fyrir Hæstarétti er varðaði veiðirétt og vatnsföll á sama svæði af hálfu sömu aðila, án þess að málatilbúnaðurinn hafi verið til þess fallinn að aðgreina það fordæmi né lögð fram ný gögn er gæfu tilefni til annarrar niðurstöðu.

PDF-eintak af úrlausninni

Fela merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 1989:1022 nr. 29/1987 [PDF]

19. öld 8. gr. laga um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Aðalkröfur Afföll Afréttarlönd Afréttarnot Afréttur Afsal Almenningur Andmæli Ábúendur Ákvarðanir Bein eignarréttindi Búpeningur Býli Bændur Dómarar Dómendur Dómkröfur Dómsátt Dómsmál Dómsmálaráðherra Dómsmálaráðuneytið Dómstólar Dómsættir Dómtökur Dómþing Eigendur Eignarhefð Eignarheimildir Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Einkaréttur Endurrit Fasteignir Fjárhæðir Fjármálaráðherra Fjárskipti Forsvarsmenn Framhaldsstefnur Frávísun mála frá dómi Fölsun Gagnaöflun Gagnkröfur Gagnsakir Grunneignarréttur Gögn Hefð Hefðartími Héraðsdómarar Hrd. 1955:108 nr. 103/1953 (Landmannaafréttur I) Hrd. 1977:32 nr. 103/1976 Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 1989:131 nr. 238/1987 (Síritinn - Líkamstjón við fæðingu) Hreppir Hreppsnefndir Hæstaréttardómar Hæstaréttardómarar Hæstaréttarlögmenn Íslenska ríkið Jöklar Kröfugerðir Kröfur Kvísl Landamerki Landmælingar Íslands Landsvæði Leyfi Lögfestingar Löggerningur Lögmenn Lög um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 6/1986 Lög um Hæstarétt Íslands, nr. 75/1973 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um meðferð einkamála í héraði, nr. 85/1936 Málsaðilar Málskostnaður Málsóknir Málsvarnir Meðalganga Misritanir Oddvitar Óbein eignarréttindi Rannsóknir Ráðuneyti Réttarstaða Réttindi Ríkissjóður Ríkisvald Rökstuðningur Sakarefni Samningar Samræmi Samþykki Sératkvæði Skoðanir Skyldur Stefnandi (dómsmál) Stjórnarathafnir Stjórnsýsla Stjórnvöld Sumarbeit Sveitarstjórnarlög, nr. 8/1986 Sveitarstjórnir Sýkna Sýslumaður Sýslunefndir Sök Sönnunargildi Sönnunargögn Umboð Umboðsmenn Umboðsreglur Umráðamenn Uppdrættir Upplýsingar Úrskurðir Valdmörk Vanhæfi Varakröfur Varnaraðilar Vatnsföll Veðsetningar Vefengingarmál Veiðar Veiðiréttur Venjur Vitni Vottorð Yfirheyrsla Yfirlýsingar Þing Þingbækur Þingfestingar Þinghald Þinglýsingar Þingsókn Örnefni
Hrd. 2001:1606 nr. 413/2000[HTML] [PDF]

130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. gr. laga um raforkuver, nr. 60/1981 1. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 2. gr. vatnalaga, nr. 15/1923 Afréttarlönd Afréttur Alþingi Auðlindir Áfrýjendur Ákvarðanir Bein eignarréttindi Bótakröfur Byggingar Dómtökur Eigendur Eignarhald Eignarheimildir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einkaeignarréttur Einstaklingar Endurgjald Endurgjaldsleysi Fasteignareigendur Fordæmi Fullkomið eignarland Fyrirtæki Gildistökur Gjaldtökur Greiðslur Handhafar ríkisvalds Héraðsdómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Hlunnindi Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 1997:1162 nr. 66/1996 (Auðkúluheiði) Hreppir Hæstaréttardómar Íslenska ríkið Íþyngjandi Jarðeigendur Kaupstaðir Kröfur Lagarök Landareignir Landeigendur Landsréttindi Landsvæði Lóðir Lögaðilar Löggerningur Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um raforkuver, nr. 60/1981 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Matsmenn Málavextir Málsaðilar Málsástæður Málskostnaður Réttindi Réttindi og skyldur Ríkissjóður Ríkisstjórn Ríkisvald Samningar Samræmi Sjónarmið Skuldbindingar Skyldur Staðhættir Stefnandi (dómsmál) Straumvatn Stöðuvötn Sveitarfélög Sýkna Takmörkuð eignarréttindi Tímamörk Umráðamenn Umráðaréttur Valdheimildir Vatnalög, nr. 15/1923 Vatnsréttindi Vatnsréttur Virkjunarleyfi Þjóðlendur
Hrd. 199/2011 dags. 11. apríl 2011[HTML] [PDF]

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 143. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 18. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. öld 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 20. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 143. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðalkröfur Aðalmeðferð Afnotaréttur Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttartollar Afréttur Afsal Almenningur Andsvör Annmarkar Athafnaleysi Athafnir Auðlindir Ábúendur Ábyrgð Ákvarðanir Átök Bein eignarréttindi Beitarréttur Beitilönd Bókun Býli Bæir Börn Dómafordæmi Dómaframkvæmd Dómarar Dómkröfur Dómstólar Dómtökur Dómþing Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Einkaeignarréttur Einkamál Einkaréttur Einstaklingar Endurgjald Evrópa Farvegur Fasteignamat Fasteignareigendur Fasteignir Fjárhæðir Fjármálaráðherra Frávísun mála frá dómi Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Gildistökur Gögn Hafnir Hagsmunir Hefð Hefðartími Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómslögmenn Héraðsdómur Norðurlands vestra Hlutdeild Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður) Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Höfðun einkamáls Íslenska ríkið Ítaksréttur Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Jöklar Kaupendur Kaupsamningar Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttur Kvísl Kæruheimildir Kærumál Kærumálskostnaður Lagaákvæði Lagaheimildir Lagarök Landamerki Landeigendur Landsvæði Leyfi Lýðveldi Lögaðilar Lögbirtingablaðið Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lög um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 6/1986 Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Máldagar Málsaðilar Málsástæður Málsgrundvöllur Málskostnaður Málsmeðferðir Málsóknir Meðalganga Meginreglur Mismunun Óbyggðanefnd Óskiptar sameignir Rannsóknir Reikningar Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Sameigendur Sameign Samningar Samræmi Seljendur Sett lög Sjónarmið Skattar Skyldur Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Styrkir Sumarbeit Sveitarfélög Sýkna Sýslumaður Sök Sönnunarbyrði Sönnunargögn Tekjur Tíund Tollar Tómlæti Traustfang Traustnám Umhverfisvernd Uppdrættir Upplýsingar Upplýsingaöflun Úrskurðir Varakröfur Varnaraðilar Varnarþing Vatnsréttindi Vatnsréttur Veiðar Venjuréttur Verðmæti Viðskiptavenjur Viðskipti Virðisaukaskattur Vitnaskylda Vitni XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Þingbækur Þinghald Þinglýsingar Þjóðlendumál Þjóðlendur Þóknanir
Hrd. 350/2011 dags. 27. september 2012 (Hofsafréttur)[HTML] [PDF]

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. öld 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 5. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 20. öld 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 3. mgr. 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 5. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðalkröfur Afnotaréttur Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttur Afsal Almenningur Athafnaleysi Athafnir Auðlindir Ábúendur Ábyrgð Áfrýjendur Ákvarðanir Átök Bein eignarréttindi Beitarréttur Beitilönd Búpeningur Býli Bæir Bændur Börn Dómafordæmi Dómarar Dómendur Dómkröfur Dómstólar Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarjarðir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Einkaeignarréttur Einkamál Einkaréttur Einstaklingar Endurgjald Endurupptaka Erfingi Evrópa Faðir Farvegur Fasteignamat Fasteignareigendur Fasteignir Félagsmálaráðuneytið Fjármálaráðherra Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Frumkvæðisréttur Fyrirvarar Gagnaðilar Gallar Gildistökur Gögn Hafnir Hagsmunir Hefð Hefðartími Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómslögmenn Héraðsdómur Norðurlands vestra Hlunnindi Hlutdeild Hrd. 1955:108 nr. 103/1953 (Landmannaafréttur I) Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 1997:1183 nr. 67/1996 (Eyvindarstaðaheiði) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hrd. 2006:3810 nr. 498/2005 (Stafafell - Lón í Hornafirði) Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður) Hrd. 47/2007 dags. 18. október 2007 Hreppir Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Íslenska ríkið Ítaksréttur Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjornsýsluréttarins Jöklar Kaupendur Kaupsamningar Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttur Kvísl Lagaákvæði Lagaheimildir Lagarök Lagastoð Landamerki Landeigendur Landnámabók Landsvæði Leyfi Lýðveldi Lögaðilar Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lög um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 6/1986 Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Makaskipti Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Mannvirki Málatilbúnaður Máldagar Málsaðilar Málsástæður Málsgrundvöllur Málskostnaður Málsmeðferðir Meginreglur Mismunun Mótmæli Óbein eignarréttindi Óbyggðanefnd Rannsóknir Reikningar Rétthafar Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Ríkisvald Sameign Samningar Samningsaðilar Samræmi Samþykki Seljendur Sett lög Sjónarmið Skattar Skógar Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Styrkir Sumarbeit Sveitarstjórnir Sýkna Sýslumaður Sönnunarbyrði Sönnunargildi Sönnunargögn Sönnunarmat Tekjur Tíund Tollar Tómlæti Traustfang Traustnám Umboð Umráðamenn Uppdrættir Upplýsingar Upplýsingaöflun Úrskurðir Varakröfur Varnarþing Vatnsréttindi Vatnsréttur Veðsetningar Veggur Veiðar Venjuréttur Verðmæti Viðskiptavenjur Virðisaukaskattur Vitni XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Yfirlýsingar Þinglýsingalög (þingl.), nr. 39/1978 Þinglýsingar Þinglýstur eigandi Þjóðlendumál Þjóðlendur Þóknanir
Hrd. 546/2012 dags. 28. nóvember 2013 (Eyvindarstaðaheiði)[HTML] [PDF]

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 116. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 127. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 12. öld 14. öld 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 116. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 21. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 20. öld 21. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 2. mgr. 127. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 49. gr. vatnalaga, nr. 15/1923 5. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðalkröfur Afleiðingar Afnotaréttur Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttartollar Afréttur Afsal Almenningur Alþingi Athafnaleysi Athafnir Auðlindir Ábúendur Áfrýjendur Ákvarðanir Bein eignarréttindi Beitilönd Bótaréttur Búpeningur Byggingar Bæir Bændur Bætur Börn Dómafordæmi Dómarar Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu Dómkröfur Dómsmál Dómstólar Dómsúrlausnir Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarhlutir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Einkaeignarréttur Einkaeignir Einkamál Einkamálaréttarfar Einkaréttur Einstaklingar Embætti Endurgjald Evrópa Fasteignamat Fasteignir Félög Fjárhæðir Fjármálaráðherra Frelsi Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Frumkvæðisréttur Gagnaðilar Gagnaöflun Gallar Gildistökur Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Hafnir Hagsmunir Hefð Hefðartími Hefðendur Héraðsdómarar Héraðsdómur Norðurlands vestra Hjáleigur Hlunnindi Hrd. 1955:108 nr. 103/1953 (Landmannaafréttur I) Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 1997:1183 nr. 67/1996 (Eyvindarstaðaheiði) Hrd. 1999:111 nr. 171/1998 (Gilsá) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður) Hrd. 350/2011 dags. 27. september 2012 (Hofsafréttur) Hreppir Hreppsnefndir Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Innheimta Innsigli Íslenska ríkið Íslenskur landsréttur Ítaksréttur Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Jarðeigendur Jöklar Kaupmáli Kaupsamningar Kaupverð Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttur Kvísl Lagaheimildir Lagarök Landamerki Landeigendur Landnámabók Landsvæði Leyfi Lýðveldi Læknar Lögaðilar Lögfræðingar Löggerningur Löggjafinn Lögheimili Lögmenn Lögmæti Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 Lög um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Makaskipti Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málavextir Málsaðilar Málsástæður Málsgrundvöllur Málskostnaður Málsmeðferðir Meginreglur Miðlínur Mismunun Óbyggðanefnd Rannsóknir Reglugerðir Reikningar Res judicata Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Rökstuðningur Sakarefni Sameign Samningar Samræmi Samþykki Seljendur Sett lög Sérstakar lagaheimildir Sjálfræði Sjálfseignarstofnanir Sjónarmið Skattar Skilmálar Skipulagsskrár Skoðanir Skógar Skyldur Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Styrkir Sumarbeit Sveitarfélög Sýkna Sýslumaður Sýslunefndir Sök Sönnunarbyrði Sönnunargildi Sönnunargögn Tekjur Tollar Tómlæti Traustfang Traustnám Umsagnir Umsýsla Undirskriftir Uppdrættir Upplýsingar Upplýsingaöflun Úrskurðir Varakröfur Varnarþing Vatnalög, nr. 15/1923 Vatnsréttindi Vatnsréttur Veiðar Venjur Venjuréttur Viðskiptavenjur Virðisaukaskattur XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Yfirlýsingar Yfirvöld Þingfestingar Þinglýsingar Þinglýstur eigandi Þingsókn Þjóðlendumál Þjóðlendur Þóknanir Þriðji maður Örnefni

Aðrar úrlausnir

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-25/2010 dags. 4. mars 2011

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. öld 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 3. mgr. 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðalkröfur Afnotaréttur Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttur Afsal Almenningur Athafnaleysi Athafnir Auðlindir Ábúendur Ákvarðanir Átök Bein eignarréttindi Beitarréttur Beitilönd Búpeningur Býli Bæir Bændur Börn Dómafordæmi Dómarar Dómkröfur Dómstólar Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarjarðir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Einkaeignarréttur Einkamál Einkaréttur Einstaklingar Endurgjald Endurupptaka Erfingi Evrópa Faðir Farvegur Fasteignamat Fasteignareigendur Fasteignir Félagsmálaráðuneytið Fjármálaráðherra Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Frumkvæðisréttur Gagnaðilar Gallar Gildistökur Gögn Hafnir Hagsmunir Hefð Hefðartími Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómslögmenn Héraðsdómur Norðurlands vestra Hlunnindi Hlutdeild Hrd. 1955:108 nr. 103/1953 (Landmannaafréttur I) Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 1997:1183 nr. 67/1996 (Eyvindarstaðaheiði) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hrd. 2006:3810 nr. 498/2005 (Stafafell - Lón í Hornafirði) Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður) Hrd. 47/2007 dags. 18. október 2007 Hreppir Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Íslenska ríkið Ítaksréttur Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Jafnræðisregla stjornsýsluréttarins Jöklar Kaupsamningar Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttur Kvísl Lagaákvæði Lagaheimildir Lagarök Landamerki Landeigendur Landsvæði Leyfi Lýðveldi Lögaðilar Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lög um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 6/1986 Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Mannvirki Málatilbúnaður Máldagar Málsástæður Málsgrundvöllur Málskostnaður Málsmeðferðir Meginreglur Mismunun Mótmæli Óbein eignarréttindi Óbyggðanefnd Rannsóknir Reikningar Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Ríkisvald Sameign Samningar Samræmi Samþykki Seljendur Sett lög Sjónarmið Skattar Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Styrkir Sumarbeit Sveitarstjórnir Sýkna Sýslumaður Sönnunarbyrði Sönnunargildi Sönnunargögn Sönnunarmat Tekjur Tíund Tollar Tómlæti Traustfang Traustnám Umboð Uppdrættir Upplýsingar Upplýsingaöflun Úrskurðir Varakröfur Varnarþing Vatnsréttindi Vatnsréttur Veðsetningar Veggur Veiðar Venjuréttur Verðmæti Viðskiptavenjur Virðisaukaskattur Vitni XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Þinglýsingalög (þingl.), nr. 39/1978 Þinglýsingar Þinglýstur eigandi Þjóðlendumál Þjóðlendur Þóknanir
Úrskurður Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-23/2010 dags. 4. mars 2011

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. öld 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 3. mgr. 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðalkröfur Afnotaréttur Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttartollar Afréttur Afsal Almenningur Athafnaleysi Athafnir Auðlindir Ábúendur Ákvarðanir Átök Bein eignarréttindi Beitarréttur Beitilönd Býli Bæir Börn Dómafordæmi Dómaframkvæmd Dómarar Dómkröfur Dómstólar Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Einkaeignarréttur Einkamál Einkaréttur Einstaklingar Endurgjald Evrópa Farvegur Fasteignamat Fasteignareigendur Fasteignir Fjárhæðir Fjármálaráðherra Frávísun mála frá dómi Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Gildistökur Gögn Hafnir Hagsmunir Hefð Hefðartími Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómslögmenn Héraðsdómur Norðurlands vestra Hlutdeild Hrd. 1955:108 nr. 103/1953 (Landmannaafréttur I) Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 1997:1183 nr. 67/1996 (Eyvindarstaðaheiði) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hrd. 2006:3810 nr. 498/2005 (Stafafell - Lón í Hornafirði) Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður) Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Íslenska ríkið Ítaksréttur Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Jöklar Kaupendur Kaupsamningar Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttur Kvísl Lagaákvæði Lagaheimildir Lagarök Landamerki Landeigendur Landsvæði Leyfi Lýðveldi Lögaðilar Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lög um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 6/1986 Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um náttúruvernd, nr. 44/1999 Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Máldagar Málsástæður Málsgrundvöllur Málskostnaður Málsmeðferðir Meðalganga Meginreglur Mismunun Óbyggðanefnd Óskiptar sameignir Rannsóknir Reikningar Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Sameigendur Sameign Samningar Samræmi Seljendur Sett lög Sjónarmið Skattar Skyldur Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Styrkir Sumarbeit Sveitarfélög Sýkna Sýslumaður Sönnunarbyrði Sönnunargögn Tekjur Tíund Tollar Tómlæti Traustfang Traustnám Umhverfisvernd Uppdrættir Upplýsingar Upplýsingaöflun Úrskurðir Varakröfur Varnarþing Vatnsréttindi Vatnsréttur Veiðar Venjuréttur Verðmæti Viðskiptavenjur Viðskipti Virðisaukaskattur XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Þinghald Þinglýsingalög (þingl.), nr. 39/1978 Þinglýsingar Þjóðlendumál Þjóðlendur Þóknanir
Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-26/2010 dags. 12. mars 2012

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 116. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 127. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 14. öld 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 20. öld 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 2. mgr. 127. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 3. mgr. 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 5. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðalkröfur Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttartollar Afréttur Afsal Almenningur Alþingi Athafnaleysi Athafnir Auðlindir Ákvarðanir Bein eignarréttindi Beitilönd Bótaréttur Búpeningur Bæir Bætur Börn Dómafordæmi Dómarar Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu Dómkröfur Dómstólar Dómsúrlausnir Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarhlutir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Einkaeignarréttur Einkaeignir Einkamál Einkaréttur Einstaklingar Endurgjald Evrópa Fasteignamat Fasteignir Fjármálaráðherra Frelsi Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Frumkvæðisréttur Gagnaðilar Gagnaöflun Gallar Gildistökur Greiðslur Grundvallarreglur Gögn Hafnir Hagsmunir Hefð Hefðartími Hefðendur Héraðsdómarar Héraðsdómur Norðurlands vestra Hrd. 1955:108 nr. 103/1953 (Landmannaafréttur I) Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 1997:1183 nr. 67/1996 (Eyvindarstaðaheiði) Hrd. 1999:111 nr. 171/1998 (Gilsá) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður) Hreppir Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Innheimta Íslenska ríkið Íslenskur landsréttur Ítaksréttur Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Jarðeigendur Jöklar Kaupsamningar Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttur Lagaheimildir Lagarök Landamerki Landeigendur Landsvæði Leyfi Lýðveldi Læknar Lögaðilar Lögfræðingar Löggerningur Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 Lög um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málavextir Málsástæður Málsgrundvöllur Málskostnaður Málsmeðferðir Meginreglur Miðlínur Mismunun Óbyggðanefnd Rannsóknir Res judicata Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Rökstuðningur Sakarefni Samningar Samræmi Seljendur Sett lög Sérstakar lagaheimildir Sjálfseignarstofnanir Sjónarmið Skattar Skipulagsskrár Skoðanir Skyldur Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Styrkir Sumarbeit Sveitarfélög Sýkna Sýslumaður Sök Sönnunarbyrði Sönnunargögn Tollar Tómlæti Traustfang Traustnám Upplýsingaöflun Úrskurðir Varakröfur Varnarþing Vatnsréttindi Vatnsréttur Veiðar Venjuréttur Viðskiptavenjur Virðisaukaskattur XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Yfirlýsingar Þinglýsingar Þinglýstur eigandi Þjóðlendumál Þjóðlendur Þóknanir Þriðji maður Örnefni
Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-35/2011 dags. 28. nóvember 2012

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. öld 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 5. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 3. mgr. 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 5. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðalkröfur Afnotaréttur Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttur Afsal Almenningur Athafnaleysi Athafnir Auðlindir Ábúendur Ákvarðanir Átök Bein eignarréttindi Beitarréttur Beitilönd Býli Bæir Börn Dómafordæmi Dómaframkvæmd Dómkröfur Dómstólar Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Einkaeignarréttur Einkamál Einstaklingar Endurgjald Evrópa Farvegur Fasteignamat Fasteignareigendur Fasteignir Fjárhæðir Fjármálaráðherra Fordæmi Frávísun mála frá dómi Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Gallar Gildistökur Gögn Hafnir Hagsmunir Hefð Hefðartími Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómur Norðurlands vestra Hlutdeild Hrd. 1955:108 nr. 103/1953 (Landmannaafréttur I) Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 1997:1183 nr. 67/1996 (Eyvindarstaðaheiði) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hrd. 2006:3810 nr. 498/2005 (Stafafell - Lón í Hornafirði) Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður) Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Íslenska ríkið Ítaksréttur Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Jöklar Kaupendur Kaupsamningar Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttur Kvísl Lagaákvæði Lagaheimildir Lagarök Landamerki Landeigendur Landsvæði Leyfi Lýðveldi Lögaðilar Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lög um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 6/1986 Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Máldagar Málsástæður Málsgrundvöllur Málskostnaður Málsmeðferðir Meginreglur Mismunun Mistök Óbyggðanefnd Rannsóknir Reikningar Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Sameign Samningar Samræmi Seljendur Sett lög Sjónarmið Skattar Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Styrkir Sumarbeit Sveitarfélög Sýkna Sýslumaður Sök Sönnunarbyrði Sönnunargögn Tekjur Tíund Tollar Tómlæti Traustfang Traustnám Uppdrættir Upplýsingar Upplýsingaöflun Úrskurðir Varnarþing Venjuréttur Verðmæti Viðskiptavenjur Viðskipti Virðisaukaskattur XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Þinglýsingalög (þingl.), nr. 39/1978 Þinglýsingar Þjóðlendumál Þjóðlendur Þóknanir
Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-24/2010 dags. 13. maí 2013

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. öld 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 3. mgr. 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 42. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðalkröfur Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttartollar Afréttur Afsal Almenningur Athafnaleysi Athafnir Auðlindir Ábúendur Ákvarðanir Áskoranir Bein eignarréttindi Beitilönd Búpeningur Býli Bæir Bændur Dómafordæmi Dómkröfur Dómstólar Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Einkaeignarréttur Einkamál Einkaréttur Einstaklingar Endurgjald Evrópa Fasteignamat Fasteignareigendur Fasteignir Fjármálaráðherra Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Frumkvæðisréttur Gagnaðilar Gildistökur Greiðslur Gögn Hafnir Hagsmunir Hefð Hefðartími Hefðendur Heimili Héraðsdómarar Héraðsdómur Norðurlands vestra Hjáleigur Hrd. 1955:108 nr. 103/1953 (Landmannaafréttur I) Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 1997:1183 nr. 67/1996 (Eyvindarstaðaheiði) Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður) Hrd. 48/2008 dags. 5. júní 2008 Hreppir Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Innheimta Íslenska ríkið Ítaksréttur Íþyngjandi Jafnræði Jafnræðisreglan Jöklar Kaupendur Kaupsamningar Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttur Kvittanir Lagaákvæði Lagaheimildir Lagarök Lagastoð Landamerki Landeigendur Landsvæði Leiga Leyfi Lýðveldi Lögaðilar Lögbirtingablaðið Lögfestingar Löggerningur Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lög um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 6/1986 Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málatilbúnaður Máldagar Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Meginreglur Mismunun Mótmæli Oddvitar Óbyggðanefnd Prestar Rannsóknir Rekaítök Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Samræmi Seljendur Sett lög Sjónarmið Skattar Skógar Skrifstofa Skyldur Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarráð Íslands Stjórnarskrá Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Stjórnarskrárákvæði Stjórnskipunarlög Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnsýsluréttur Styrkir Sumarbeit Sveitarfélög Sveitarstjórnir Sýkna Sýslumaður Sök Sönnunarbyrði Sönnunargögn Tekjur Tímamörk Tollar Tómlæti Traustfang Traustnám Umboð Umráðamenn Umráðaréttur Uppdrættir Upplýsingar Upplýsingaöflun Úrskurðir Varakröfur Varnarþing Vatnsréttindi Vatnsréttur Vefsíður Veiðar Venjuréttur Verðmæti Viðskiptavenjur Viðskipti Virðisaukaskattur XXI. kafli laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 Yfirlýsingar Þinglýsingalög (þingl.), nr. 39/1978 Þinglýsingar Þinglýstur eigandi Þjóðlendumál Þjóðlendur Þóknanir
Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-23/2015 dags. 31. desember 2018

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. öld 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 20. öld 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðildarríki Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttur Afsal Athafnaleysi Athafnir Auðlindir Ábúendur Ákvarðanir Bein eignarréttindi Bótaleysi Búpeningur Byggingar Byggingarbréf Býli Bæir Bændur Börn Dómafordæmi Dómar Evrópudómstólsins Dómkröfur Dómstólar Dómvenjur Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Evrópa Evrópudómstóllinn Faðir Fasteignagjöld Fasteignamat Fasteignir Félög Fjármálaráðherra Fjölmiðlar Fyrirsvarsmenn Fyrningar Gildistökur Goðar Gögn Hafnir Hagsmunir Hefð Hefðartími Héraðsdómarar Héraðsdómur Norðurlands vestra Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður) Hrd. 379/2009 dags. 7. október 2010 (Heiðarmúli) Hrd. 536/2006 dags. 16. maí 2007 Hrd. 685/2008 dags. 29. október 2009 (Afréttur Seltjarnarness hins forna - Lyklafell) Hreppir Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands Íslenska ríkið Jafnræði Jafnræðisreglan Jöklar Kaupendur Kaupsamningar Kaupverð Kröfugerðir Kröfur Lagagildi Lagaheimildir Lagarök Landamerki Landeigendur Landsvæði Leigjendur Leyfi Lögbirtingablaðið Lögfestingar Lögfræðingar Löggerningur Löggjafinn Lögmenn Lögskipti Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, nr. 70/2009 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Máldagar Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Meðalhófsreglan Meginreglur Neðanmálsgrein Nýting auðlinda Oddvitar Óbyggðanefnd Óðalsbændur Óslitið eignarhald Prestar Rannsóknir Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Ríkisvald Samræmi Samþykki Seljendur Sérreglur Sérstakar lagaheimildir Sjónarmið Skattar Skip Skrifstofa Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnsýsla Stofnun eignarréttinda Sumarbeit Sveitarfélög Sýkna Sýslumaður Sök Sönnunarbyrði Sönnunargildi Sönnunargögn Tollar Tómlæti Uppdrættir Upplýsingar Upplýsingaöflun Úrskurðir Úttektir Vefsíður Veiðar Venjuréttur Viðskiptavenjur Virðisaukaskattur Vottorð Yfirlýsingar Þinglýsingar Þinglýstur eigandi Þjóðlendur Þóknanir
Dómur Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. E-24/2015 dags. 31. desember 2018

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. öld 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 20. öld 2. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðildarríki Afnotaréttur Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttur Afsal Almenningur Athafnaleysi Athafnir Auðlindir Ábúendur Ákvarðanir Bein eignarréttindi Beitarréttur Bótaleysi Búpeningur Bæir Bændur Bætur Börn Dómafordæmi Dómaframkvæmd Dómkröfur Dómstólar Dómvenjur Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarjarðir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einstaklingar Evrópa Fasteignamat Fasteignir Félagsmálaráðuneytið Fjármálaráðherra Fjölmiðlar Friðhelgi Friðhelgi eignarréttarins Fullkomið eignarland Fyrirsvarsmenn Fyrningar Gildistökur Gögn Hafnir Hagsmunir Hefð Hefðarhald Hefðartími Héraðsdómarar Héraðsdómur Norðurlands vestra Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður) Hrd. 536/2006 dags. 16. maí 2007 Hrd. 685/2008 dags. 29. október 2009 (Afréttur Seltjarnarness hins forna - Lyklafell) Hreppir Hreppsnefndir Hæstaréttardómar Hæstaréttarlögmenn Hæstiréttur Íslands Íslenska ríkið Ítaksréttur Jafnræði Jafnræðisreglan Jarðareigendur Jöklar Kaupsamningar Kröfugerðir Kröfur Kröfuréttur Lagagildi Lagaheimildir Lagarök Landamerki Landareignir Landeigendur Landshöfðingi Landspildur Landsvæði Leyfi Lögbirtingablaðið Lögfestingar Löggjafinn Lögmenn Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, nr. 70/2009 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Málatilbúnaður Máldagar Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Meginreglur Mótmæli Nýting auðlinda Oddvitar Óbein eignarréttindi Óbyggðanefnd Óðalsbændur Óslitið eignarhald Prestar Rannsóknir Ráðuneyti Reglugerðir Reikningar Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Ríkisvald Samræmi Samþykki Sektir Seljendur Sérstakar lagaheimildir Sjónarmið Skilmálar Skrifstofa Skuldir Skyldur Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stofnun eignarréttinda Sumarbeit Sveitarfélög Sveitarstjórnir Sýkna Sýslumaður Sýslunefndir Sök Sönnunarbyrði Sönnunargildi Sönnunargögn Takmörkuð eignarréttindi Tekjur Tómlæti Traustfang Traustnám Umráðamenn Umsagnir Uppdrættir Upplýsingaöflun Úrskurðir Vanræksla Vefsíður Veiðar Venjuréttur Viðskiptavenjur Virðisaukaskattur Vottorð Yfirlýsingar Þing Þinglýsingar Þinglýstur eigandi Þjóðlendur Örnefni
Dómur Héraðsdóms Vesturlands í máli nr. E-66/2017 dags. 10. apríl 2019

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 13. öld 14. öld 16. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 17. öld 18. öld 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 20. öld 22. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 2. gr. laga um hefð, nr. 46/1905 2. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 5. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðalmeðferð Aðstöðumunur Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttur Afsal Athafnaleysi Athafnir Ábúendur Ákvarðanir Bein eignarréttindi Beitarréttur Beitilönd Búpeningur Bæir Bændur Dalabyggð Danakonungur Dómafordæmi Dómaframkvæmd Dómkröfur Dómsmál Dómstjórar Dómstólar Dómtökur Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarjarðir Eignarlönd Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Einkamál Einstaklingar Endurupptaka Evrópa Fasteignir Fjármálaráðherra Flugvélar Formenn Frumkvæðisréttur Gallar Gögn Hagsmunir Handhafar ríkisvalds Hefð Hefðarhald Hefðartími Heimili Hestar Héraðsdómur Vesturlands Hlunnindi Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hreppir Hreppsnefndir Hæstaréttardómar II. kafli laga um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006 Íslenska ríkið Kaupendur Kaupsamningar Kaupverð Kröfur Kvísl Lagagildi Lagaheimildir Lagareglur Landamerki Landeigendur Landnámabók Landskipti Landsvæði Leiga Leyfi Lögaðilar Lögfestingar Löggerningur Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lögskipti Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Máldagar Málsaðilar Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Meginreglur Mismunun Mótmæli Óbein eignarréttindi Óbyggðanefnd Óslitið eignarhald Prestar Ráðstöfunarheimildir Rétthafar Réttindi Réttlát málsmeðferð Réttmætar væntingar Ríkissjóður Ríkisvald Rökstuðningur Sameign Samningar Samræmi Samþykki Séreignir Sérstakar lagaheimildir Sjónarmið Skattar Skuldabréf Skyldur Skýrslugjöf Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarmenn Stjórnarskrá Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnvöld Stofnunarhættir eignarréttinda Sumarbeit Sveitarfélög Sýkna Sýslumaður Sök Sönnunarbyrði Sönnunarfærslur Sönnunarmat Sönnunarreglur Tekjur Úrskurðir Úttektir Veðskuldabréf Veiðiréttur Venjuréttur Þinglýsingar Þjóðlendumál Þjóðlendur Þórðarbók
Lrd. 63/2019 dags. 2. október 2020[HTML]

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. öld 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 20. öld 2. gr. laga um hefð, nr. 46/1905 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðildarríki Afleiðingar Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttur Afsal Athafnaleysi Athafnir Auðlindir Ábúendur Áfrýjendur Ákvarðanir Bein eignarréttindi Bótaleysi Búpeningur Byggingar Byggingarbréf Býli Bæir Bændur Börn Dómafordæmi Dómar Evrópudómstólsins Dómendur Dómkröfur Dómstólar Dómvenjur Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Evrópa Evrópudómstóllinn Faðir Fasteignagjöld Fasteignamat Fasteignir Félög Fjármálaráðherra Fjölmiðlar Frumkvæðisréttur Fyrirsvarsmenn Fyrningar Gildistökur Goðar Gögn Hafnir Hagsmunir Hefð Hefðartími Héraðsdómarar Héraðsdómur Norðurlands vestra Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hrd. 2006:3896 nr. 67/2006 (Þingvellir - Skjaldbreiður) Hrd. 379/2009 dags. 7. október 2010 (Heiðarmúli) Hrd. 536/2006 dags. 16. maí 2007 Hrd. 685/2008 dags. 29. október 2009 (Afréttur Seltjarnarness hins forna - Lyklafell) Hreppir Hæstaréttardómar Hæstiréttur Íslands Íslenska ríkið Jafnræði Jafnræðisreglan Kaupendur Kröfugerðir Kröfur Lagagildi Lagaheimildir Lagareglur Lagarök Landamerki Landeigendur Landsréttardómarar Landsvæði Leigjendur Leyfi Lykilorð Lögfestingar Lögfræðingar Löggerningur Löggjafinn Lögmenn Lögskipti Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, nr. 70/2009 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Mannréttindadómstóll Evrópu Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Máldagar Málsaðilar Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Meðalhófsreglan Meginreglur Neðanmálsgrein Nýting auðlinda Oddvitar Óbyggðanefnd Óslitið eignarhald Prestar Rannsóknir Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Ríkisvald Rökstuðningur Sakarefni Samræmi Samþykki Seljendur Sérreglur Sérstakar lagaheimildir Sjónarmið Skattar Skip Skrifstofa Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stefnubirtingar Stjórnarskrá Stjórnskipun Stjórnsýsla Stofnun eignarréttinda Sumarbeit Sveitarfélög Sýkna Sýslumaður Sök Sönnunarbyrði Sönnunargildi Sönnunargögn Tollar Tómlæti Uppdrættir Upplýsingar Upplýsingaöflun Úrskurðir Vefsíður Veiðar Venjuréttur Viðskiptavenjur Virðisaukaskattur Vottorð Yfirlýsingar Þing Þinglýsingar Þinglýstur eigandi Þjóðlendur Þóknanir
Lrd. 322/2019 dags. 16. október 2020[HTML]

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 13. öld 14. öld 16. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 17. öld 18. öld 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 19. öld 1. mgr. 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 1. mgr. 19. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 20. öld 22. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 2. gr. laga um hefð, nr. 46/1905 2. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 5. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 7. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðalmeðferð Aðstöðumunur Afi Afnotaréttindi Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttur Afsal Athafnaleysi Athafnir Ábúendur Áfrýjendur Ákvarðanir Bein eignarréttindi Beitarréttur Beitilönd Búpeningur Bæir Bændur Dalabyggð Danakonungur Dómafordæmi Dómaframkvæmd Dómarar Dómendur Dómkröfur Dómsmál Dómstjórar Dómstólar Dómtökur Eigendur Eignaraðild Eignarform Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarhlutir Eignarjarðir Eignarlönd Eignarréttindi Eignarréttur Eignartilkall Eignir Einkaeignarréttur Einkamál Einstaklingar Endurupptaka Evrópa Fasteignir Fjármálaráðherra Fjármunir Flugvélar Formenn Gallar Gildistökur Gögn Hagsmunir Handhafar ríkisvalds Hefð Hefðarhald Hefðartími Heimili Hestar Héraðsdómur Vesturlands Hlunnindi Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hreppir Hreppsnefndir Hæli Hæstaréttardómar Innbú Íslenska ríkið Kaupendur Kaupsamningar Kaupverð Kröfur Kvísl Lagafrumvörp Lagagildi Lagaheimildir Lagareglur Lagarök Landamerki Landeigendur Landskipti Landsréttardómarar Landsvæði Leiga Leyfi Lykilorð Lögaðilar Lögfestingar Löggerningur Löggjafinn Lögmenn Lögmæti Lögskipti Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Mannréttindi Málavextir Máldagar Málsaðilar Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Meginreglur Mismunun Mótmæli Neðanmálsgrein Óbyggðanefnd Óslitið eignarhald Prestar Ráðstöfunarheimildir Réttarheimildir Rétthafar Réttindi Réttlát málsmeðferð Réttmætar væntingar Ríkissjóður Ríkisvald Rökstuðningur Sameign Samningar Samræmi Samþykki Sératkvæði Séreignir Sérstakar lagaheimildir Sjónarmið Skattar Skoðanir Skuldabréf Skyldur Skýrslugjöf Staðhættir Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarmenn Stjórnarskrá Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnvöld Stofnunarhættir eignarréttinda Strendur Sumarbeit Sveitarfélög Sýkna Sýslumaður Sök Sönnunarbyrði Sönnunarfærslur Sönnunarmat Sönnunarreglur Takmörkuð eignarréttindi Tekjur Upplýsingar Úrskurðir Úttektir Veð Veðbréf Veiðiréttur Venjuréttur Yfirlýsingar Þing Þinglýsingar Þjóðlendumál Þjóðlendur Þórðarbók
Dómur Héraðsdóms Vesturlands í máli nr. E-76/2017 dags. 28. apríl 2021

10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 15. öld 19. öld 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 1. mgr. 115. gr. laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991 2. gr. laga um hefð, nr. 46/1905 2. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 2. mgr. 10. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Aðalmeðferð Aðilaskipti Afi Afnotaréttindi Afnotaréttur Afréttareignir Afréttarlönd Afréttarnot Afréttur Afsal Almenningur Athafnaleysi Athafnir Athugasemdalausar þinglýsingar Ákvarðanir Bein eignarréttindi Beitarréttur Byggingarbréf Bæir Börn Dalabyggð Dánarbú Dómkröfur Dómstjórar Dómtökur Eigendalaust land Eigendaskipti Eigendur Eignarhald Eignarhefð Eignarheimildir Eignarlönd Eignarráð Eignarréttindi Eignarréttur Eignir Einkamál Einstaklingar Ekkjur Evrópa Fasteignamat Fasteignir Fjármálaráðherra Frumkvæðisréttur Fullkominn afnotaréttur Fyrningar Gildistökur Grundvallarlög Gögn Handhafar ríkisvalds Hefð Hefðartími Héraðsdómur Vesturlands Hrd. 1981:1584 nr. 199/1978 (Landmannaafréttardómur síðari) Hrd. 2004:3796 nr. 48/2004 (Biskupstungur - Framaafréttur - Úthlíð) Hrd. 379/2009 dags. 7. október 2010 (Heiðarmúli) Hreppir Hreppsnefndir Hæstaréttardómar Íslenska ríkið Íslenskur landsréttur Jarðareigendur Jöklar Kaupendur Kaupverð Kröfugerðir Kröfur Lagaheimildir Landamerki Landeigendur Landspildur Landsvæði Leiga Leigjendur Leyfi Lögbirtingablaðið Lögfestingar Löggerningur Löggjafinn Lögmenn Lög um hefð, nr. 46/1905 Lög um landamerki o.fl., nr. 41/1919 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994 Lög um meðferð einkamála (eml.), nr. 91/1991 Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 Makaskipti Mannréttindasamningar Mannréttindasáttmáli Evrópu Málatilbúnaður Máldagar Málsaðilar Málsástæður Málskostnaður Málsmeðferðir Meðalhófsreglan Meginreglur Nefndarmenn Opinberir aðilar Óbein eignarréttindi Óbyggðanefnd Óslitið eignarhald Prestar Rétthafar Réttindi Réttmætar væntingar Ríkissjóður Ríkisvald Samningar Samræmi Samþykki Seljendur Sérreglur Sérstakar lagaheimildir Sjónarmið Skógar Starfsfólk Stefnandi (dómsmál) Stjórnarskrá Stjórnsýsla Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 Stjórnvöld Sturlubók Sumarbeit Sveitarfélög Sýkna Sýslumaður Sök Sönnunarbyrði Sönnunargögn Sönnunarreglur Takmörkuð eignarréttindi Tímarit Tómlæti Umráðamenn Undirskriftir Uppdrættir Upplýsingar Úrskurðir Varakröfur Veiðar Veiðiréttur Viðskipti Þingbækur Þinglýsingar Þinglýstur eigandi Þjóðlendumál Þjóðlendur