Úrlausnir.is


Lagabálkar - Listi

Auglýsingar í A-deild Stjórnartíðinda (og Tíðindum um stjórnarmálefni Íslands)

Fyrir þau sem ætla að setja þetta í gagnagrunn eða nýta þetta í fræðastörf, þá eru athugasemdir neðst sem gætu verið gagnlegar.

Rit: Stjt. = Stjórnartíðindi; Stjm. = Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands
Eftir atvikum gæti tekið einhverjar sekúndur þar til boðið er upp á að vista PDF frá því klikkað er á hlekkinn.
Rit Augl.nr. Dags. undirritunar Bls. Tegund PDF Nafn
Stjm. 1/1854 1854-03-23 1-2 bréf [Skannað] Brjef kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna um kennslu í forspjallsvísindum í prestaskólanum, o. s. frv.
Stjm. 2/1854 1854-04-12 2 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um gangverð á útlendum peningum á Íslandi
Stjm. 3/1854 1854-04-15 2-6 lagabálkur [Skannað] Lög um siglingar og verslun á Íslandi
Stjm. 4/1854 1854-05-16 7 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til amtmannsins í Norður- og Austurumdæminu um beiðni Húnvetninga að sleppa við að gjalda alþingisskatt o. s. frv.
Stjm. 5/1854 1854-05-16 7 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um tíundargjald af Viðey til Reykjavíkur dómkirkju
Stjm. 6/1854 1854-05-19 7-8 opið bréf [Skannað] Opið brjef um það, að fastakaupmenn á Íslandi megi sigla á aðra staði á landinu en hin löggildu kauptún
Stjm. 7/1854 1854-05-24 8 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um að senda dýralækna til Íslands
Stjm. 8/1854 1854-05-22 9 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um byggingu eyðijarðarinnar Kálfaness í Borgarfjarðar sýslu
Stjm. 9/1854 1854-06-26 9-10 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til amtmannsins í Norður- og Austurumdæminu um alþingismanninn í Húnavatnsþingi
Stjm. 10/1854 1854-06-26 11 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til amtmannsins í Vesturumdæminu um nokkur atriði er hann hafði spurt um sem konungsfulltrúi
Stjm. 11/1854 1854-07-14 12-13 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um að brjef og annað til stjórnarráðanna eigi að vera á dönsku eða með danskri útlegging
Stjm. 12/1854 1854-08-16 13-16 leyfisbréf [Skannað] Leyfisbrjef fyrir Tal. P. Shaffner frá ríkinu Kentucky í Sambandsríkjunum í norðurhluta Vesturálfu til að leggja og nota rafsegulþráð frá norðurhluta Vesturálfu til Kaupmannahafnar
Stjm. 13/1854 1854-08-28 16-18 bréf [Skannað] Brjef kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins á Íslandi um uppástungur skólameistarans í Reykjavík
Stjm. 14/1854 1854-08-30 18-19 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um yfirgang útlendra fiskimanna (duggara) á Austfjörðum
Stjm. 15/1854 1854-09-21 19 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um skilning á verzlunarlögunum 15. apríl þ. á.
Stjm. 16/1854 1854-09-22 20 bréf [Skannað] Brjef dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austurumdæminu, um greptrun manns er hefur farið sjer sjálfum
Stjm. 17/1854 1854-09-28 20-21 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um bæjarstjórnina í Reykjavík
Stjm. 18/1854 1854-09-30 21-22 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austurumdæminu um sameiningu brauða í Skagafirði
Stjm. 19/1854 1854-10-14 22-23 bréf [Skannað] Brjef dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins um skipgjald
Stjm. 20/1854 1854-10-13 23 bréf [Skannað] Brjef hinnar íslenzku stjórnardeildar til amtmannsins í norður- og austurumdæminu um borgun fyrir veitingabrjef
Stjm. 21/1854 1854-11-28 24 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austurumdæminu, um að stúdent skuli skyldur að gjalda þinggjöld
Stjm. 22/1854 1854-12-02 24 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um sóttvarnarlögin
Stjm. 23/1854 1854-12-04 24-25 auglýsing [Skannað] Auglýsing frá innanríkisstjórninni um það, hvernig fá megi íslenzk leiðarbrjef
Stjm. 24/1854 1854-12-11 25 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austurumdæminu, um hvarf nokkurra íslenzkra fiskimanna
Stjm. 25/1854 1854-12-31 26 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um sölu á rekapartinum Kóngsvík
Stjm. 1/1855 1855-01-06 27-29 konungsúrskurður [Skannað] Konungsúrskurður um nákvæmari ákvörðun á takmörkum kaupstaðarins á Seyðisfirði
Stjm. 2/1855 1855-01-29 29 umburðarbréf [Skannað] Umburðarbrjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um kvartanir Íslendinga yfir skorti á kornvörum í kaupstöðunum
Stjm. 3/1855 1855-01-31 30-31 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til yfirtollstjórnarinnar um skilning á verzlunarlögunum 15. apr. f. á.
Stjm. 4/1855 1855-01-31 31-32 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til deildar hins íslenzka bókmenntafjelags í Kaupmannahöfn um að hún megi prenta lög og úrskurði stjórnarráðanna
Stjm. 5/1855 1855-02-22 32-34 opið bréf [Skannað] Opið brjef um fjölgun þingstaða í Árnessýslu
Stjm. 6/1855 1855-03-22 34 konungsúrskurður [Skannað] Konungsúrskurður um staðfestingu á útleggingu laga, sem gefin eru fyrir Ísland
Stjm. 7/1855 1855-03-22 34-38 opið bréf [Skannað] Opið brjef um bann gegn byssuskotum á sel á Breiðafirði á Íslandi
Stjm. 8/1855 1855-03-24 38 auglýsing [Skannað] Auglýsing frá innanríkisstjórninni um aukagjald fyrir sum utanríkisskip sem sigla til Íslands
Stjm. 9/1855 1855-03-28 38-54 tilskipun [Skannað] Tilskipun um sunnu- og helgidagahald á Íslandi
Stjm. 10/1855 1855-04-23 55 bréf [Skannað] Brjef innanríkisráðherrans til konungsfulltrúa, Melsteðs amtmanns, um leyfi til að sigla upp Krossvík á Akranesi
Stjm. 11/1855 1855-04-30 55-56 bréf [Skannað] Brjef innanríkisráðherrans til hins konunglega landbústjórnarfjelags um styrk til akuryrkjumanna
Stjm. 12/1855 1855-04-30 56-57 bréf [Skannað] Brjef innanríkisráðherrans til stiptamtmannsins um skatt í Gullbringusýslu
Stjm. 13/1855 1855-05-09 57 opið bréf [Skannað] Opið brjef, er lögleiðir á Íslandi opið brjef 17. febrúar 1847, um borgun fyrir málaflutningsmenn við hæztarjett í þeim dómsmálum, sem þeir þar verja
Stjm. 14/1855 1855-05-09 58 opið bréf [Skannað] Opið brjef, sem lögleiðir á Íslandi lög 25. apríl 1850, er tiltaka, að auglýsingar þær, sem áður var boðið, þegar svo stóð á, að birta í Altónaborgar „Merour“, Hamborgarblöðum og á kaupmannahúsi Hamborgar, skuli ekki framar eiga sjer stað
Stjm. 15/1855 1855-05-09 58-59 opið bréf [Skannað] Opið brjef, er lögleiðir á Íslandi lög 29. desember 1850 um það, hvernig beita skuli hinum ýmislegu tegundum hegningarvinnu
Stjm. 16/1855 1855-05-09 59-67 tilskipun [Skannað] Tilskipun, sem lögleiðir á Íslandi, með nokkrum breytingum, lög 3. janúar 1851, um prentfrelsi
Stjm. 17/1855 1855-05-12 67-68 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um verðlagsskrá um hafnargjald í Reykjavík
Stjm. 18/1855 1855-05-14 69-72 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austurumdæminu um lögreglustjórn á Akureyri og læknisumsjón á Eskifirði
Stjm. 19/1855 1855-05-15 72-73 bréf [Skannað] Brjef hinnar íslenzku stjórnardeildar til allra prófasta á Íslandi um fólkstölu
Stjm. 20/1855 1855-05-19 73 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um tollseðla
Stjm. 21/1855 1855-05-29 74 bréf [Skannað] Brjef dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður og austuramtinu um lækningar „homöopatha“
Stjm. 22/1855 1855-05-31 74-76 opið bréf [Skannað] Opið brjef, er lögleiðir á Íslandi lög 30. júní 1850 um ávísanir embættislauna og þess konar, sem og um borgun slíkra launa fyrir fram
Stjm. 23/1855 1855-05-31 77-80 opið bréf [Skannað] Opið brjef, sem lögleiðir á Íslandi, með nokkrum breytingum, lög 5. janúar 1851, um skyldu embættismanna til að sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk eptir sinn dag
Stjm. 24/1855 1855-05-31 80-85 tilskipun [Skannað] Tilskipun, sem lögleiðir á Íslandi lög 5. janúar 1851, um eptirlaun
Stjm. 25/1855 1855-06-05 86 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til konungsfulltrúa, Melsteðs amtmanns, um jarðamatið
Stjm. 26/1855 1855-06-07 87-91 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing til Alþingis um árangur af þegnlögum tillögum þess og öðrum uppástungum á fundinum 1853
Stjm. 27/1855 1855-06-07 91-97 ágrip [Skannað] Ágrip af skýrslu innanríkisráðgjafans til konungs um bænarskrá alþingis um hin helztu undirstöðuatriði til stjórnarbótar á Íslandi
Stjm. 28/1855 1855-06-08 97-98 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til konungsfulltrúa, Melsteðs amtmanns, um þingsköp á alþingi
Stjm. 29/1855 1855-06-09 99 bréf [Skannað] Brjef dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa, Melsteðs amtmanns, um hússtjórnarlögin
Stjm. 30/1855 1855-06-09 100-101 bréf [Skannað] Brjef dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi um prentsmiðjuna
Stjm. 31/1855 1855-06-09 101-103 bréf [Skannað] Brjef dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa, Melsteðs amtmanns, um lögleiðing almennra laga á Íslandi
Stjm. 32/1855 1855-06-13 103-106 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til fjárstjórnarráðsins um djáknapeninga
Stjm. 33/1855 1855-06-15 106 umburðarbréf [Skannað] Umburðarbrjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi og amtmannsins á Færeyjum um að svensk og norsk skip sjen undan þegin aukagjaldi
Stjm. 34/1855 1855-07-06 106 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um verzlunarfulltrúa fyrir Svía og Norðmenn
Stjm. 35/1855 1855-07-06 107 bréf [Skannað] Brjef dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins um fæðiseyri fanga
Stjm. 36/1855 1855-07-06 107 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um rannsókn á óeyrðum útlendra fiskimanna
Stjm. 37/1855 1855-07-06 107-108 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um skilning á verzlunarlögunum 15. apríl 1854
Stjm. 38/1855 1855-07-06 108-110 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um sóttvarnir í Reykjavík
Stjm. 39/1855 1855-08-11 110 auglýsing [Skannað] Auglýsing innanríkisstjórnarinnar um að prússnesk skip sjeu undan þegin aukagjaldi því, sem ákveðið er eptir auglýsing 24. marz þ. á. fyrir sum utanríkisskip, sem sigla til Íslands
Stjm. 40/1855 1855-08-16 110-111 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til stiptamtmannsins um skort á nauðsynjavörum
Stjm. 41/1855 1855-08-29 111-112 bréf [Skannað] Brjef kirkju- og kennslustjórnarinnar til byskups um djáknapeninga á Reynistaðar klaustri
Stjm. 42/1855 1855-09-13 112-113 bréf [Skannað] Brjef kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins um tekjur af Staðarbakka
Stjm. 43/1855 1855-09-27 113 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til byskups um jarðamatsnefndina
Stjm. 44/1855 1855-10-18 113-114 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til amtmannsins í norður og austurumdæminu um málið á skjölum sem send eru til stjórnarinnar
Stjm. 45/1855 1855-10-19 114-115 bréf [Skannað] Brjef innanríkisstjórnarinnar til amtmannsins í norður og austurumdæminu um nýja brjefberaferð milli Reykjavíkur og Akureyrar
Stjm. 46/1855 1855-12-13 115-116 bréf [Skannað] Brjef kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og byskupsins á Íslandi um kennslu á forspjallsvísindum
Stjm. 47/1855 1855-12-22 116-117 bréf [Skannað] Brjef dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins um gjald til yfirdómara
Stjm. 48/1855 1855-12-22 117 bréf [Skannað] Brjef dómsmálastjórnarinnar til amtmannanna á Íslandi um stefnur til hæztarjettar
Stjm. 1/1856 1856-02-16 118-126 lagabálkur [Skannað] Lög er breyta 4. grein laga 15. apríl 1854 um siglingar og verzlun á Íslandi
Stjm. 2/1856 1856-02-28 125-126 auglýsing [Skannað] Auglýsing um breytingu á auglýsingu 4. desember 1854 um það, hvernig fá megi íslenzk leiðarbrjef
Stjm. 3/1856 1856-03-08 127 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um þýðingu annarar greinar í helgidagatilskipun 28. marz 1855
Stjm. 4/1856 1856-03-22 127-128 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um að mæla skip, sem sigla til Íslands
Stjm. 5/1856 1856-04-02 128-129 auglýsing [Skannað] Auglýsing dómsmálastjórnarinnar um aukagiald fyrir sum utanríkisskip sem sigla til Íslands
Stjm. 6/1856 1856-04-12 129-130 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins á Íslandi um fermíngu mál- og heyrnarlausrar stúlku
Stjm. 7/1856 1856-04-22 130 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæminu um skilníng á prentfrelsislögunum
Stjm. 8/1856 1856-04-22 131 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til umboðsmanns R. M. Olsens, um að hann megi njóta helmings umboðslaunanna af þingeyra klaustri, meðan hann um stundar sakir er leystur frá umboðinu
Stjm. 9/1856 1856-04-23 132 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæminu um verzlunar-skýrslur
Stjm. 10/1856 1856-04-28 132-133 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur- umdæminu um bæjarstjórn á Akureyri o. s. frv.
Stjm. 11/1856 1856-04-30 133 bréf [Skannað] Bréf hinnar íslenzku stjórnardeildar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um kennslu kvenna í yfirsetufræði
Stjm. 12/1856 1856-05-06 133-136 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi um sameiníng nokkurra prestakalla í Árness prófastsdæmi
Stjm. 13/1856 1856-05-19 136-138 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur- umdæminu, um fjársýkina á Íslandi
Stjm. 14/1856 1856-05-20 138-140 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um fæðíngarhús á Vestmannaeyjum
Stjm. 15/1856 1856-05-23 140-141 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um að setja landsyfirréttar dómara í undirdómara embætti
Stjm. 16/1856 1856-06-27 141 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæminu um framfærslurétt fráskilinnar konu og óskilgetinna barna hennar
Stjm. 17/1856 1856-06-27 142 bréf [Skannað] Úr bréfi dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um sölu áfengra drykkja
Stjm. 18/1856 1856-07-07 142-143 auglýsing [Skannað] Auglýsíng dómsmálastjórnarinnar, um að frakknesk skip, sem fara kaupferðir til Íslands og Færeyja, séu undan þegin að greiða 2 rd. aukagjald það af hverju dönsku lestarúmi, sem ákveðið er í konúnglegum úrskurði 1. apríl þ. á.
Stjm. 19/1856 1856-07-19 143-144 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur- umdæmunum um lækníngar „homöopatha“
Stjm. 20/1856 1856-09-12 144 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins á Íslandi um uppboðssölulaun af fiska hlutum þeim, sem lagðir eru Kaldaðarness spítala
Stjm. 21/1856 1856-11-03 145 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um meðalasölu héraðslækna á Íslandi
Stjm. 22/1856 1856-11-08 145-146 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur- umdæmunum um leyfisbréf fyrir skip sem sigla til Íslands
Stjm. 23/1856 1856-11-19 147 auglýsing [Skannað] Auglýsíng dómsmálastjórnarinnar um, að skip sem eiga heima í konúngsríkinu Sikileyjum og fara kaupferðir til Íslands og Færeyja, sé undan þegin að greiða 2 rda. aukagjald það af hverju dönsku lestarúmi, sem ákveðið er í konúnglegum úrskurði 1. apríl þ. á.
Stjm. 24/1856 1856-11-24 147-148 opið bréf [Skannað] Opið bréf um það, hvernig greiða skuli kostnað þann, er þarf til að fram fylgja lögum 15. apríl 1854, um siglíngar og verzlun á Íslandi
Stjm. 25/1856 1856-12-11 148-149 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um styrk úr jafnaðarsjóði suður-umdæmisins til að kaupa fyrir meðöl handa holdsveikum í Gullbringu sýslu
Stjm. 1/1857 1857-01-06 149 opið bréf [Skannað] Opið bréf, er lögleiðir á Íslandi, með breytíngum, lög 5. apríl 1850, um að útlendir gyðíngar megi setjast að í ríkinu
Stjm. 2/1857 1857-01-06 149-155 tilskipun [Skannað] Tilskipun um breytíng á tilskipun 8. marzm. 1843, viðvíkjandi kosníngum til alþíngis
Stjm. 3/1857 1857-01-06 155-160 opið bréf [Skannað] Opið bréf, um að stofna byggínganefnd á verzlunarstaðnum Akureyri
Stjm. 4/1857 1857-01-21 160 lagabálkur [Skannað] Lög um skrifstofupenínga handa amtmönnunum og landfógetanum á Íslandi
Stjm. 5/1857 1857-03-14 160-161 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um sóttvarnarhald á Íslandi á skipum frá Norvegi
Stjm. 6/1857 1857-03-21 161-162 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæminu um lögreglugæzlu á Akureyri
Stjm. 7/1857 1857-03-31 162-164 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um meðalasölu „homöopatha“
Stjm. 8/1857 1857-04-11 165-166 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vestur-umdæminu um fjölgun hinna reglulegu póstferða í vestur-umdæminu
Stjm. 9/1857 1857-04-25 167-168 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um að leggja megi niður Eyjardalsár kirkju m. fl.
Stjm. 10/1857 1857-04-30 168-176 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um ýmsar ráðstafanir til að útrýma fjárkláðanum
Stjm. 11/1857 1857-05-09 176-177 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um að rita hafskip þau, sem eiga heima á Íslandi, í skipaskrár
Stjm. 12/1857 1857-05-27 178-183 konungleg auglýsing [Skannað] Konúngleg Auglýsing til Alþíngis um árángur af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástúngum á fundinum 1855
Stjm. 13/1857 1857-05-27 183 opið bréf [Skannað] Opið bréf um löggildíng verzlunarstaðar við Sauðárkrók í Skagafjarðar sýslu í Íslands Norðuramti
Stjm. 14/1857 1857-05-30 183-184 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konúngsfulltrúa, Melsteðs amtmanns, um jarðamatið
Stjm. 15/1857 1857-05-30 185 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konúngsfulltrúa, Melsteðs amtmanns, um tekju- og útgjaldaáætlun Íslands
Stjm. 16/1857 1857-06-03 185-186 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um styrk til þess að skoða steinategundir í suður-umdæminu
Stjm. 17/1857 1857-06-16 186-187 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins á Íslandi um vitnisburði um kunnáttu í íslenzku
Stjm. 18/1857 1857-06-30 187-189 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um kosníngu bæjarfulltrúa í Reykjavíkur kaupstað
Stjm. 19/1857 1857-07-02 189-190 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæmunum um skip sem koma til Íslands án leyfisbréfa
Stjm. 20/1857 1857-07-22 190 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um skýrslur um þínglesin lagaboð
Stjm. 21/1857 1857-08-24 190-191 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um embættisbústað handa sýslumanninum í Vestmannaeyjum
Stjm. 22/1857 1857-08-26 191-192 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæmunum um póstafgreiðsluna á Akureyri
Stjm. 23/1857 1857-09-30 192-203 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um fjárkláðann
Stjm. 24/1857 1857-11-17 203 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um að landsetar á konúngsjörðum á Vestmannaeyjum ekki geti fengið ábýlisjarðir sínar til kaups
Stjm. 25/1857 1857-12-11 204 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um bréfburðarkaup fyrir bréf þau, sem koma til Íslands frá útlöndum
Stjm. 26/1857 1857-12-29 204-205 umburðarbréf [Skannað] Umburðarbréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannanna á Íslandi, um skýrteini, sem eiga að fylgja bónarbréfum um eptirlaun embættismanna og ekkna þeirra
Stjm. 1/1858 1858-01-23 206-207 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um kennslu í dýralæknisfræði fyrir einn únglíng úr hverju umdæmi á Íslandi
Stjm. 2/1858 1858-01-23 207-208 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæminu um kostnað í málum um réttindi umboðsjarða
Stjm. 3/1858 1858-02-13 208-209 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins á Íslandi um afsalsbréf til Reykjavíkur kaupstaðar fyrir jörðinni Hlíðarhúsum
Stjm. 4/1858 1858-03-23 210 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um að fyrst um sinn skuli setja tvo lögfræðínga sem málafærslumenn við landsyfirréttinn á Íslandi
Stjm. 5/1858 1858-04-13 211 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins, um blaðið Hirði
Stjm. 6/1858 1858-04-15 212-214 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæminu, um fjárkláðann
Stjm. 7/1858 1858-05-06 214-215 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um skilníng 8. greinar í verzlunarlögunum 5. apríl 1854
Stjm. 8/1858 1858-05-06 215-216 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austurdæminu, um kaupskap
Stjm. 9/1858 1858-05-06 216 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæminu, um póstgöngur
Stjm. 10/1858 1858-05-07 217 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæminu, um umboðslaun R. M. Ólsens
Stjm. 11/1858 1858-05-11 217-218 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæminu, um ferðakaup læknis
Stjm. 12/1858 1858-05-12 218 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæminu, um byggingarnefndina á Akureyri
Stjm. 13/1858 1858-05-19 219-220 bréf [Skannað] Bréf fræðslumálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um veitíngu Stokkseyrar og Kaldaðarness
Stjm. 14/1858 1858-05-29 220 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um fátækramálefni
Stjm. 15/1858 1858-05-31 221 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austurumdæminu, um fátækramálefni
Stjm. 16/1858 1858-06-09 221-222 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vesturumdæminu, um verzlunarmálefni
Stjm. 17/1858 1858-06-25 222-223 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austur-umdæminu, um borgun handa lægri dómandanum í landsyfirdóminum úr jafnaðarsjóðnum fyrir skrifföng til danskra þýðínga á dómskjölum í glæpamálum
Stjm. 18/1858 1858-06-30 223 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um hafnargjald í Reykjavík
Stjm. 19/1858 1858-07-01 224 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um kosníngar til alþíngis
Stjm. 20/1858 1858-07-06 224 auglýsing [Skannað] Auglýsíng um að skip, sem eiga heima í konúngsríkinu Niðurlöndunum og fara kaupferðir til Íslands og Færeyja, sé undanþegin að greiða 2 rd. aukagjald það af hverju dönsku lestarrúmi, sem ákveðið er í konúnglegum úrskurði 1. apríl 1856
Stjm. 21/1858 1858-07-23 224-225 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um fæðíngarhúsið í Vestmannaeyjum
Stjm. 22/1858 1858-07-27 225-226 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vesturumdæminu, um fiskiver Frakka
Stjm. 23/1858 1858-07-30 226 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vesturumdæminu, um framfæri sveitarómaga
Stjm. 24/1858 1858-09-02 227-228 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vesturumdæminu, um framfæri sveitarómaga
Stjm. 25/1858 1858-09-14 228-229 bréf [Skannað] Bréf fræðslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi um „Fjórðúngafjöru“
Stjm. 26/1858 1858-09-15 229 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um fiskiver Frakka
Stjm. 27/1858 1858-10-08 229 auglýsing [Skannað] Auglýsíng dómsmálastjórnarinnar, um að portúgísisk skip, sem fara kaupferðir til Íslands og Færeyja, séu undanþegin að greiða 2 rd. aukagjald það af hverju dönsku lestarrúmi, sem ákveðið er í konúnglegum úrskurði 1. apríl 1856
Stjm. 28/1858 1858-11-03 230-239 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austur-umdæminu um fjárkláðann
Stjm. 29/1858 1858-11-05 239 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vesturumdæminu um verzlun lausakaupmanna
Stjm. 30/1858 1858-11-08 239-240 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi um fjárkláðann
Stjm. 31/1858 1858-11-09 240-241 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmanna á Íslandi um dómstefnur glæpamála til yfirréttanna og hæstaréttar
Stjm. 32/1858 1858-11-30 242 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmanns á Íslandi um eptirlaun fráskilinnar konu
Stjm. 33/1858 1858-12-20 242-243 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til ráðgjafa hertogadæmanna Holtsetalands og Láenborgar um eið skipstjóra
Stjm. 34/1858 1858-12-24 243 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um vogrek
Stjm. 1/1859 1859-02-16 244 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um endurgjald handa lyfsölumanninum í Reykjavík
Stjm. 2/1859 1859-02-16 244-245 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um lán til þess að byggja þínghús á Vestmannaeyjum
Stjm. 3/1859 1859-02-16 245 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vesturumdæminu, um afbrot gegn verzlunarlögunum
Stjm. 4/1859 1859-02-23 246 bréf [Skannað] Bréf fræðslumálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um Vestmannaeyja prestakall
Stjm. 5/1859 1859-02-25 246-247 bréf [Skannað] Bréf fræðslumálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um þóknun fyrir prestsverk við hinn lærða skóla
Stjm. 6/1859 1859-02-26 247-248 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um geymslu á íslenzkum leiðarbréfum þeirra skipa, sem gjörð eru út til fiskveiða
Stjm. 7/1859 1859-02-26 248-252 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vestur-umdæminu, um reglur fyrir því, þegar útlendíngar vilja taka sér bólfestu á Íslandi
Stjm. 8/1859 1859-04-18 252-254 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um fiskiveiðar útlendra manna við Ísland
Stjm. 9/1859 1859-04-18 254-257 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um fiskiveiðar útlendra manna við Ísland
Stjm. 10/1859 1859-04-30 257-259 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um póstgöngur
Stjm. 11/1859 1859-05-09 259-260 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins á Íslandi, um gjöf Kelsall's til bókhlöðuhúss handa skólanum
Stjm. 12/1859 1859-05-16 260-261 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um Biflíuna
Stjm. 13/1859 1859-05-27 261-262 konungleg umboðsskrá [Skannað] Konungleg umboðsskrá handa yfir-dýralækni prófessor Tscherning og skjalaverði Jóni Sigurðssyni, til að skipa fyrir í fjárkláðamálinu
Stjm. 14/1859 1859-05-27 263-264 tilskipun [Skannað] Tilskipun, sem lögleiðir á Íslandi, með breytingum, lög 6. apríl 1855, er gjöra leiguburð af peningum frjálsan í vissum tilfellum, og breyta straffi fyrir okur, m. m.
Stjm. 15/1859 1859-05-27 264 opið bréf [Skannað] Opið bréf um breyting á reglum þeim, er gilda á Íslandi viðvíkjandi auglýsingum í blöðunum í vissum tilfellum
Stjm. 16/1859 1859-05-27 264-268 opið bréf [Skannað] Opið bréf, er lögleiðir á Íslandi lög 13. september 1855, sem leyfa dönskum skipurum að ráða útlenda menn á skip sín
Stjm. 17/1859 1859-05-27 268-276 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing til Alþingis, um árangur af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástungum á fundinum 1857
Stjm. 18/1859 1859-05-28 277 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannanna, um fjárkláðann
Stjm. 19/1859 1859-06-27 277-278 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að birta í blaðinu „Þjóðólfi“ auglýsingar þær, sem um ræðir í opnu bréfi 27. maí þ. á.
Stjm. 20/1859 1859-06-27 278-279 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmanna á Íslandi, um fiskiveiðar útlendra manna
Stjm. 21/1859 1859-06-30 279-280 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um vaxtafé ómyndugra og opinberra stiptana, og um sparisjóði
Stjm. 22/1859 1859-07-04 280 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins á Norður- og Austur-umdæminu, um að senda megi ókeypis með póstum skaðabætur fyrir fé það, sem skorið hefur verið í Húnavatnssýslu vegna fjárkláðans
Stjm. 23/1859 1859-07-04 280 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í Norður- og Austur-umdæminu, um skaðabætur fyrir kúgildi klausturjarða
Stjm. 24/1859 1859-07-06 281 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í Norður- og Austur-umdæminu, um fjárbannið hjá prestinum séra Gísla Gíslasyni á Staðarbakka
Stjm. 25/1859 1859-07-09 281 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í Norður- og Austur-umdæminu, um ólöglega sölu á nokkrum frakkneskum þiljubátum
Stjm. 26/1859 1859-07-09 282 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í Norður- og Austur-umdæminu, um leigu af kúgildum á nokkrum klausturjörðum
Stjm. 27/1859 1859-07-13 282-283 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um umkvörtun fjögra bæjarfulltrúa í Reykjavík yfir formanni sínum, skólakennara Halldóri K. Friðrikssyni
Stjm. 28/1859 1859-07-13 283-284 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um kúgildi á kirkjujörðum
Stjm. 29/1859 1859-07-14 284-287 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í Norður- og Austurumdæminu, um, að katólskur klerkur, Bernard að nafni, megi byggja hús á Seyðisfirði
Stjm. 30/1859 1859-07-14 287 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi og amtmannsins í Vesturumdæminu, um síldarveiðar Norðmanna við Ísland m. fl.
Stjm. 31/1859 1859-07-14 288 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi og amtmannsins í Norður- og Austurumdæminu, um skilning á opnu bréfi 19. maí 1854
Stjm. 32/1859 1859-07-28 288-289 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir Norður- og Austurumdæminu, útaf umkvörtun Kristjáns Jónssonar í Stóradal, um það hvernig farið var að við hann í kláðamálinu
Stjm. 33/1859 1859-08-09 289-291 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til kirkju- og kennslustjórnarinnar, um læknaskipun á Íslandi og styrk handa íslenzkum læknaefnum
Stjm. 34/1859 1859-08-17 291-292 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til lögfræðisdeildarinnar við Kaupmannahafnar háskóla, um kennslu í íslenzkri lögfræði
Stjm. 35/1859 1859-08-19 292-293 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um 400 dala lán til bæjarsjóðsins í Reykjavík
Stjm. 36/1859 1859-08-19 293-294 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um veitingu Vestmannaeyja prestakalls
Stjm. 37/1859 1859-08-19 294 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um leyfi fyrir eigendur Skálholts kirkju til að kaupa konungleg skuldabréf fyrir fé kirkjunnar
Stjm. 38/1859 1859-09-03 295 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um gjafakorn til Snæfellsnes sýslu
Stjm. 39/1859 1859-09-13 295-297 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til hins setta sýslumanns í Húnavatns sýslu, um kornlán
Stjm. 40/1859 1859-09-14 297-304 reglur [Skannað] Almennar reglur, sem gilda skulu fyrst um sinn á Íslandi viðvíkjandi fjárkláðanum
Stjm. 41/1859 1859-09-14 304-305 reglugerð [Skannað] Reglugjörð fyrir dýralæknana Hansteen og Krause, meðan þeir dvelja á Íslandi sökum fjárkláða þess, sem þar gengur yfir
Stjm. 42/1859 1859-09-15 306 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vesturumdæminu, um linun í afgjaldi af konungsjörðum á vesturlandi
Stjm. 43/1859 1859-10-11 306-307 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sýslumannsins í Skagafjarðar sýslu, um kornlán
Stjm. 44/1859 1859-10-14 307-308 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun til sýslumanna fyrir ferðir í kláðamálinu
Stjm. 45/1859 1859-10-14 308-309 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um það, hvort greiða megi til bráðabyrgða úr jafnaðarsjóði amtsins skaðabætur fyrir niðurskurð
Stjm. 46/1859 1859-10-14 309-311 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um gjald af brauðum til uppgjafapresta og prestaekkna
Stjm. 47/1859 1859-10-14 312 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um lestagjald af frakkneskum skipum
Stjm. 48/1859 1859-10-14 313 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í Norður- og Austur-umdæminu, um drátt á alþingiskosningum í Húnavatnssýslu
Stjm. 49/1859 1859-10-15 313-314 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir Norður- og Austur-umdæminu, um uppbót til eins umboðsmanns fyrir þann halla, er hann hafði liðið sökum verðlags á vörum
Stjm. 50/1859 1859-10-17 314-315 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um skozka plóga handa Borgarfjarðarsýslu
Stjm. 51/1859 1859-10-17 315-316 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um féstyrk til Borgarfjarðar- og Gullbringusýslu
Stjm. 52/1859 1859-10-17 316-317 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um að setja nefnd í Reykjavík, til umsjónar í fjárkláðamálinu
Stjm. 53/1859 1859-10-17 318 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um gjöf Kelsalls
Stjm. 54/1859 1859-11-25 318-320 reglugerð [Skannað] Reglugjörð fyrir nefnd þá í Reykjavík, sem skipuð er í fjárkláðamálinu, samkvæmt bréfi lögstjórans 17. október 1859
Stjm. 55/1859 1859-12-13 320-321 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um flutning sakamanna til Danmerkur
Stjm. 56/1859 1859-12-24 321-322 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins á Íslandi, um leyfi til að byggja kirkju á Hólsfjöllum eða Neðrifjöllum í Þingeyjarsýslu
Stjm. 57/1859 1859-12-31 322-323 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til kirkju- og kennslustjórnarinnar, um styrk handa íslenzkum læknaefnum við háskólann í Kaupmannahöfn
Stjm. 1/1860 1860-01-14 324-325 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárhagsnefndar rikisþingsins, um 10000 dali til fjárkláðans.
Stjm. 2/1860 1860-01-27 325-326 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um bætur til sveitarsjóða í Rangárvalla sýslu
Stjm. 3/1860 1860-01-28 326 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um borgun fyrir þingstörf til málafærslumanns Jóns Guðmundssonar
Stjm. 4/1860 1860-01-30 327 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að skip þau, er eiga heima í lýðstjórnarborgunum Hamborg, Lübeck og Bremen, og í stórhertogadæminu Oldenborg, séu undanþegin aukagjaldi, er þau fara kaupferðir til Íslands og Færeyja
Stjm. 5/1860 1860-02-04 327-330 samningur [Skannað] Samningur milli dómsmálastjórnarinnar og konsúls og stórkaupmanns C. P. A. Kochs í Kaupmannahöfn, um póstgufuskipsferðir milli Kaupmannahafnar, Færeyja og Íslands, árið 1860
Stjm. 6/1860 1860-02-08 331-334 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um lestagjald af frakkneskum fiskiskipum
Stjm. 7/1860 1860-02-16 335-336 bréf [Skannað] Bréf hinnar íslenzku stjórnardeildar til allra prófasta á Íslandi, um fólkstölu
Stjm. 8/1860 1860-02-17 336 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um ölmusur til prestaskólans í Reykjavík
Stjm. 9/1860 1860-02-23 337-338 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um forgangsrétt skulda í þrotabúi.
Stjm. 10/1860 1860-02-29 338 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um nefnd þá í Reykjavík, sem sett var til umsjónar í fjárkláðamálinu
Stjm. 11/1860 1860-03-03 338-340 lagabálkur [Skannað] Lög um eptirlauna viðbót handa fyrrum sóknarpresti til Garða og Bessastaða og prófasti í Gullbringu og Kjósar sýslum á Íslandi, stiptprófasti Árna Helgasyni
Stjm. 12/1860 1860-03-20 340-342 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um herskipsferð til Íslands
Stjm. 13/1860 1860-04-12 342-343 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um að senda herskip til Íslands
Stjm. 14/1860 1860-04-17 343 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrktarfé prestaekkna
Stjm. 15/1860 1860-04-17 344 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um féstyrk til Flateyjar Framfarafélags
Stjm. 16/1860 1860-04-18 344-345 bréf [Skannað] Bréf fjárhagsstjórnarinnar til dómsmálastjórnarinnar, um rafsegulþráð milli Íslands, Færeyja og Grænlands
Stjm. 17/1860 1860-04-19 345-346 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um fjárhagslögin fyrir árið 1860/61
Stjm. 18/1860 1860-04-20 346 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um höfnina í Reykjavík
Stjm. 19/1860 1860-04-20 347-349 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um nefnd, er sett var í fjárkláðamálinu
Stjm. 20/1860 1860-04-20 349-350 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um danska þýðingu alþingistíðindanna m. m.
Stjm. 21/1860 1860-05-12 350-351 bréf [Skannað] Bréf hinnar íslenzku stjórnardeildar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ríkisskuldabréf
Stjm. 22/1860 1860-05-26 351-356 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um mótþróa móti gjaldi til jafnaðarsjóðsins
Stjm. 23/1860 1860-05-26 356 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um arfleiðslu hórgetins barns
Stjm. 24/1860 1860-05-29 356-357 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, viðvíkjandi klögun Jónasar bónda Bjarnasonar á Rófu, um aðferð þá, er höfð var í frammi við hann í fjárkláðamálinu
Stjm. 25/1860 1860-05-31 357 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um bætur fyrir nokkra forustusauði úr Borgarfjarðar sýslu
Stjm. 26/1860 1860-05-31 357-358 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austur-umdæminu, um umboðslaun af þingeyra klaustri
Stjm. 27/1860 1860-05-31 358 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skaðabætur til norðanpóstsins
Stjm. 28/1860 1860-05-31 359 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um gjaldfrest á láni, er jafnaðarsjóði amtsins hafði verið veitt
Stjm. 29/1860 1860-05-31 359-360 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um styrk til að ala upp svín
Stjm. 30/1860 1860-06-02 360 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um póstferðir
Stjm. 31/1860 1860-06-09 361 opið bréf [Skannað] Opið bréf frá dómsmálastjórninni til yfirvalda á Færeyjum og Íslandi, um ferð Sir Leopold M'Clintocks skipstjóra m. fl.
Stjm. 32/1860 1860-06-13 361-363 bréf [Skannað] Bréf hinnar íslenzku stjórnardeildar til annarar stjórnardeildar kirkju- og kennslumálanna, um stiptsbókasafnið á Íslandi
Stjm. 33/1860 1860-06-20 363 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um styrk handa ekkju Briems kammerráðs, fyrrum sýslumanns í Eyjafjarðar sýslu
Stjm. 34/1860 1860-06-20 363-364 opið bréf [Skannað] Opið bréf frá dómsmálastjórninni til allra yfirvalda á Færeyjum og Íslandi, um ferð Allen Young's skipstjóra í norðurhöfin
Stjm. 35/1860 1860-06-20 364 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um ritlaun handa Sigurði Melsteð, kennara við prestaskólann
Stjm. 36/1860 1860-06-21 365-366 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um skemmdir á skógi
Stjm. 37/1860 1860-06-22 366 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um kostnað við að handsama og flytja Guðmund Guðmundsson „kíkir“
Stjm. 38/1860 1860-06-25 367 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um bygging á Bessastöðum
Stjm. 39/1860 1860-07-05 367-368 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi um það, hvort leggja skuli nokkra bæi í Leiðvallar hrepp til Kleifa hrepps
Stjm. 40/1860 1860-07-05 368-369 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 41/1860 1860-07-09 370-371 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um kirkjubyggingu á Akureyri m. m.
Stjm. 42/1860 1860-07-09 371 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um að leggja Nes-brauð í Þingeyjar prófastsdæmi til Múla prestakalls í sama prófastsdæmi m. m.
Stjm. 43/1860 1860-07-09 372 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um þóknun handa Jóni presti Hallssyni og Ólafi dannebrogsmanni Jónssyni fyrir póstafgreiðslu í Skagafjarðar- og Húnavatns sýslum
Stjm. 44/1860 1860-07-23 372-375 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til kirkju- og kennslustjórnarinnar, um styrk handa íslenzkum læknaefnum
Stjm. 45/1860 1860-07-30 375-376 auglýsing [Skannað] Auglýsing frá fjárhagsstjórninni, um innlausn spesíufimmtunga (ríkisorta) eður tuttugu og fjögra skildinga peninga í dönskum kúranti á Íslandi
Stjm. 46/1860 1860-08-03 376 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um verðlaun fyrir að bjarga mönnum úr lífsháska
Stjm. 47/1860 1860-08-30 376-377 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til að gefa út þýðingu yfir nokkra kafla úr nýja testamentinu
Stjm. 48/1860 1860-08-30 377-378 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um nefnd þá, er sett var í Reykjavík í fjárkláðamálinu, m. m.
Stjm. 49/1860 1860-08-31 378-380 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um borgun fyrir kennslu aðstoðarlækna
Stjm. 50/1860 1860-09-12 381 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um kornlán til Snæfellsnes sýslu
Stjm. 51/1860 1860-09-24 381-382 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um styrk handa Þórarni Finnbogasyni til að kaupa fyrir smíðatól
Stjm. 52/1860 1860-09-26 382 opið bréf [Skannað] Opið bréf, viðvíkjandi breyting á tilskipun 28. marz 1855, um sunnu- og helgidagahald á Íslandi
Stjm. 53/1860 1860-09-26 382-388 opið bréf [Skannað] Opið bréf, um að leggja skatt á tómthús og óbyggðar lóðir í Reykjavík
Stjm. 54/1860 1860-09-29 388-390 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um bjargarskort í Múla sýslum m. m.
Stjm. 55/1860 1860-10-09 390-391 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um prjónavefstað handa Ólafi bónda Guðmundssyni á Einarsnesi
Stjm. 56/1860 1860-10-09 391-392 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk til Rosmhvalanes hrepps
Stjm. 57/1860 1860-10-11 393-394 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um veitingahús í Reykjavík
Stjm. 58/1860 1860-10-12 394-395 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um tekjur er standa inni hjá sýslumönnum
Stjm. 59/1860 1860-10-12 395-396 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um íslenzka þýðingu af riti Guénon's um mjólkurkýr
Stjm. 60/1860 1860-10-12 396 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skaðabætur til stiptsprentsmiðjunnar í Reykjavík
Stjm. 61/1860 1860-11-19 397 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um bókagjafir til Flateyjar framfarastofnunar
Stjm. 62/1860 1860-11-23 397 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um það, hvernig taka skuli skatt
Stjm. 63/1860 1860-12-08 398 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til bæjarstjórnarinnar í Kaupmannahöfn, um bréfburðareyri fyrir póstskipsbréf frá Íslandi 1859
Stjm. 64/1860 1860-12-12 398-401 tilskipun [Skannað] Tilskipun um stofnun barnaskóla í Reykjavík
Stjm. 65/1860 1860-12-28 401-402 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þóknun til Hermanns Jónssonar málaflutningsmanns, fyrir skrifarastörf í nefnd þeirri, er sett var í fjárkláðamálinu
Stjm. 66/1860 1860-12-28 402 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þóknun til Benedikts Sveinssonar yfirdómara fyrir skrifarastörf í nefnd þeirri er sett var í Reykjavík vegna fjárkláðans
Stjm. 67/1860 1860-12-28 403 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um gjaldfrest á skuld jafnaðarsjóðsins
Stjm. 68/1860 1860-12-28 403-404 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi um uppástungur um styrk til umbóta í fjárræktinni á Íslandi m. m.
Stjm. 1/1861 1861-01-04 405 opið bréf [Skannað] Opið bréf, er lögleiðir á Íslandi með breytingum lög 30. nóvember 1857, áhrærandi nákvæmari ákvarðanir um betrunarhúss vinnu
Stjm. 2/1861 1861-01-04 405-407 opið bréf [Skannað] Opið bréf, er lögleiðir á Íslandi með breytingum lög 30. nóvember 1857, um innkallanir í búum
Stjm. 3/1861 1861-01-04 407-416 opið bréf [Skannað] Opið bréf, er lögleiðir á Íslandi lög 29. desember 1857, um myndugleika kvenna
Stjm. 4/1861 1861-01-11 417-418 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um afhending umboðsjarða
Stjm. 5/1861 1861-01-22 418-420 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um endurreisn fallinna ásauðarkúgilda á lénskirknajörðum
Stjm. 6/1861 1861-02-13 420 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um prestsmötu af Langholts kirkju
Stjm. 7/1861 1861-02-13 420-421 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmanusins yfir Íslandi, um kostnað til næturvarða í Reykjavíkur bæ
Stjm. 8/1861 1861-02-13 421-422 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um lækni í Ísafjarðar sýslu
Stjm. 9/1861 1861-02-26 422 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrktarfé prestaekkna
Stjm. 10/1861 1861-02-26 422-423 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um lán til kirkjubyggingar á Eyri í Ísafjarðar sýslu
Stjm. 11/1861 1861-02-26 423 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stjórnenda hins íslenzka biblíufélags, um styrk til að gefa út nýja testamentið
Stjm. 12/1861 1861-02-27 423-424 bréf [Skannað] Bréf hinnar íslenzku stjórnardeildar til stiptamtmannsins á Íslandi, um fjárhagslögin fyrir árið 1861—62
Stjm. 13/1861 1861-03-15 424-447 tilskipun [Skannað] Tilskipun um vegina á Íslandi
Stjm. 14/1861 1861-03-21 447-448 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins, amtmannanna, og stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um auglýsing á reikningum opinberra sjóða og stofnana
Stjm. 15/1861 1861-04-01 448-457 tilskipun [Skannað] Tilskipun um löggilding nýrrar jarðabókar fyrir Ísland
Stjm. 16/1861 1861-04-01 457-461 opið bréf [Skannað] Opið bréf um það, hvernig endurgjalda skuli kostnað þann, er risið hefir af jarðamatinu á Íslandi, og til bráðabyrgða hefir greiddur verið úr jarðabókarsjóði Íslands
Stjm. 17/1861 1861-04-04 461-468 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til innanríkisstjórnarinnar um launaviðbót embættismanna á Íslandi, m. m.
Stjm. 18/1861 1861-04-17 468-469 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um fjárverði vegna fjárkláðans
Stjm. 19/1861 1861-04-23 469-477 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárstjórnarinnar, um póstmálefni Íslands
Stjm. 20/1861 1861-05-29 477-478 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um laun málaflutningsmannanna við landsyfirréttinn
Stjm. 21/1861 1861-06-01 478-485 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing til Alþingis, um árangur af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástungum á fundinum 1859
Stjm. 22/1861 1861-06-01 485-486 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa Ólafi Guðmundssyni á Einarsnesi til að kaupa prjónavefstað
Stjm. 23/1861 1861-06-01 486 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um dönsk lagaboð
Stjm. 24/1861 1861-06-21 487-488 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um tillag nokkurra manna til bæjarsjóðs Reykjavíkur kaupstaðar
Stjm. 25/1861 1861-07-03 489 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til að gefa út kennslubók í kirkjurétti
Stjm. 26/1861 1861-07-03 489-490 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um sameining brauða í Skagafjarðar sýslu
Stjm. 27/1861 1861-07-03 490 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafa-prestum og prestaekkjum
Stjm. 28/1861 1861-07-04 491 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um gjald það, er eptir hæstaréttardómum ber að greiða í dómsmálasjóð
Stjm. 29/1861 1861-07-05 491-492 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um bryggju í Reykjavík
Stjm. 30/1861 1861-07-05 492 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að nefnd sú, er sett var í Reykjavík vegna fjárkláðans, skuli leyst frá starfa sínum
Stjm. 31/1861 1861-07-05 492-493 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um tekjur, er sýslumenn greiða í jarðabókarsjóðinn eður í aðalféhirzlu ríkisins
Stjm. 32/1861 1861-07-05 493-494 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um prentun alþingistíðindanna
Stjm. 33/1861 1861-07-05 494 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ljóstoll til kirkju
Stjm. 34/1861 1861-07-05 494-495 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu um hús, keypt á umboðsjörð
Stjm. 35/1861 1861-07-05 495 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um leyfisbréf til að hafa veitingahús í Reykjavík
Stjm. 36/1861 1861-07-05 495-496 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um styrk handa ekkju Briems kammerráðs, fyrrum sýslumanns í Eyjafjarðar sýslu
Stjm. 37/1861 1861-07-05 496 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um kostnað við að senda fanga til átthaga sinna
Stjm. 38/1861 1861-07-05 496-497 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skil fyrir láni, er veitt var Skagafjarðarsýslu
Stjm. 39/1861 1861-07-09 497-498 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um gjöf Kelsalls til bókhlöðubyggingar
Stjm. 40/1861 1861-07-11 498-499 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að hann gegni störfum konungsfulltrúa á alþingi
Stjm. 41/1861 1861-07-11 499 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu á Íslandi, um styrk til jarðabóta
Stjm. 42/1861 1861-07-27 499-500 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um sameining Grímstungu brauðs við Undirfell
Stjm. 43/1861 1861-08-09 500 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um „litla varningsbók“
Stjm. 44/1861 1861-08-14 501 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um kærur útaf lausablöðum, er prentuð höfðu verið í prentsmiðju Íslands
Stjm. 45/1861 1861-08-19 501 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um bæjarfulltrúakosning í Reykjavík
Stjm. 46/1861 1861-08-19 502 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um linun í jarðarafgjaldi af klausturjörðinni Klauf
Stjm. 47/1861 1861-08-21 502 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 48/1861 1861-08-21 503 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um laun héraðslæknis, er skipaður var í annað embætti
Stjm. 49/1861 1861-08-27 503-504 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um bænarskrá frá alþingi 1859, um endurgjald fjárvarðakostnaðar
Stjm. 50/1861 1861-08-27 504 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um auglýsing reikninga
Stjm. 51/1861 1861-08-30 504-505 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um gjaldheimtu af tómthúsum á Arnarhóls lóð
Stjm. 52/1861 1861-08-30 505 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um vöruskrár og heilbrigðisskýrteini
Stjm. 53/1861 1861-08-30 505-506 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um vöruskrár og heilbrigðisskýrteini
Stjm. 54/1861 1861-08-30 506-507 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lán handa Reykjavíkur bæ
Stjm. 55/1861 1861-08-31 507-508 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir eptirrit af dómsgjörðum
Stjm. 56/1861 1861-08-31 508-509 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um endurgjald, er veitt skal settum yfirdómara
Stjm. 57/1861 1861-09-04 509-510 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um hvenær laudfógeti, sýslumenn og umboðsmenn skuli senda reikninga sína
Stjm. 58/1861 1861-09-09 510 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um læknislyf handa stúdentum á prestaskólanum
Stjm. 59/1861 1861-09-12 511 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um kirkjugarð við Möðruvalla-klausturs kirkju
Stjm. 60/1861 1861-09-12 511-512 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um laun handa settum héraðslækni
Stjm. 61/1861 1861-09-12 512-513 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lán af kollektusjóðnum sökum dýrtíðar
Stjm. 62/1861 1861-09-12 513 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um kornlán til Snæfellsnes sýslu
Stjm. 63/1861 1861-09-12 514 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu á Íslandi, um kornlán
Stjm. 64/1861 1861-09-12 514 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um danska þýðing alþingistíðindanna
Stjm. 65/1861 1861-09-12 515 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um laun handa settum amtmanni
Stjm. 66/1861 1861-09-20 515 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um borgun fyrir læknisáhöld handa landlækni
Stjm. 67/1861 1861-09-20 516-517 umboðsskrá [Skannað] Umboðsskrá handa Tscherning ofursta, Oddgeiri Stephensen, etazráði og stjórnardeildarforingja, Bjerring, prófessor, Nützhorn kanselíráði og skrifstofuforstjóra, og Jóni Sigurðssyni skjalaverði, um að þeir gangi í nefnd til að segja álit sitt og gjöra uppástungur um fjárhagssambandið milli Íslands og konungsríkisins.
Stjm. 68/1861 1861-09-24 517 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til að gefa út þýðing yfir nokkra kafla úr nýja-testamentinu
Stjm. 69/1861 1861-09-26 517-518 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um réttan skilning á fjárlögunum
Stjm. 70/1861 1861-09-28 518-519 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um borgun embættislauna fyrirfram
Stjm. 71/1861 1861-10-02 519 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um skilríki fyrir bókum, er keyptar eru handa hinum lærða skóla m. m.
Stjm. 72/1861 1861-10-30 519-520 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um sveitarstyrk
Stjm. 73/1861 1861-10-31 520 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um lækkun á afgjaldi af jörðinni Kársstöðum sökum skemmda
Stjm. 74/1861 1861-10-31 521 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til endurskoðunarstjórnardeild konungsríkisins, um það, hvort biskup sé skyldur að greiða ljóstoll til kirkju
Stjm. 75/1861 1861-10-31 521-522 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um jarðaskipti á Viðvík og Hjaltastöðum m. m.
Stjm. 76/1861 1861-10-31 522-523 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um jarðaskipti á Viðvík og Hjaltastöðum m. m.
Stjm. 77/1861 1861-10-31 523-524 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um hlutdeild Íslendinga í gripasýning í Lundúnaborg
Stjm. 78/1861 1861-11-01 524 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun til héraðslækna fyrir bólusetning
Stjm. 79/1861 1861-11-02 525-526 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til siptamtannsins yfir Íslandi, um aðskilnað Grafníngshrepps og Þingvalla hrepps
Stjm. 80/1861 1861-12-09 526-530 lagabálkur [Skannað] Lög um eptirlaun handa Birni Gunnlaugssyni, yfirkennara við hinn lærða skóla í Reykjavík
Stjm. 81/1861 1861-12-12 528-532 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun vaxta af ríkisskuldabréfum með rentuseðlum
Stjm. 1/1862 1862-01-17 533 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um laxveiði og veiði í vötnum og ám á Íslandi
Stjm. 2/1862 1862-01-22 534 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um laun málaflutningsmanna við landsyfirréttinn
Stjm. 3/1862 1862-01-31 535-537 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um borgun til lögreglustjóra fyrir að rita á skipaskjöl
Stjm. 4/1862 1862-02-04 537-538 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til nefndar þeirrar, er skipuð var með konunglegri umboðsskrá 20. septemberm. 1861, til að segja álit sitt og uppástungur um fjárhagssambandið milli Íslands og konungsríkisins, viðvíkjandi skuld hins lærða skóla á Íslandi til hins almenna skólasjóðs
Stjm. 5/1862 1862-02-08 538-539 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ferðastyrk handa náttúrufræðingi
Stjm. 6/1862 1862-02-08 539 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um úthlutun á styrktarfé prestaekkna
Stjm. 7/1862 1862-02-13 540 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til allra amtmanna á Íslandi, um borgun tillaga til lífsfjár- og framfærslustofnunarinnar
Stjm. 8/1862 1862-02-13 540-544 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um það, hvernig verja skuli Thorkillii sjóði
Stjm. 9/1862 1862-02-15 544-545 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um ferðastyrk handa Halldóri skólakennara Friðrikssyni, til að stunda þjóðverzku, m. m.
Stjm. 10/1862 1862-02-22 545 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um sölu á kirkjujörðinni Seli
Stjm. 11/1862 1862-02-22 546 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um sölu á kirkjujörðinni Eyríksstöðum
Stjm. 12/1862 1862-02-22 546-547 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun prentunarkostnaðar fyrir alþingistíðindi
Stjm. 13/1862 1862-02-27 548 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um tillag til Reykjavíkur bæjarsjóðs
Stjm. 14/1862 1862-02-28 548-553 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skilning á ýmsum ákvörðunum í tilskipun 15. marzm. 1861 um vegina á Íslandi
Stjm. 15/1862 1862-02-28 553-555 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 16/1862 1862-02-28 555 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um bækur, er út koma frá prentsmiðjunni í Reykjavík
Stjm. 17/1862 1862-03-06 556-557 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um að senda herskip til Íslands
Stjm. 18/1862 1862-03-19 557 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um uppboðslaun af verði fyrir hest, er jafnaðarsjóður suðurumdæmisins var eigandi að
Stjm. 19/1862 1862-03-27 557-558 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austur-umdæminu, um skipti á konungsjörðinni Öxará fyrir jarðirnar Granastaði og Neðribæ
Stjm. 20/1862 1862-04-07 558-559 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um fé ómyndugra og lausar ríkisskuldir
Stjm. 21/1862 1862-04-09 559-560 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um skyldu kandídats frá prestaskólanum til að þiggja Grímseyjar brauð
Stjm. 22/1862 1862-04-09 560 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um sekt fyrir brot móti verzlunarlögunum
Stjm. 23/1862 1862-04-09 560-561 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um eignarrétt til reka
Stjm. 24/1862 1862-04-11 561 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um fæðispeninga alþingismanna m. m.
Stjm. 25/1862 1862-04-11 562 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um fé, er verja megi til nýársgleði handa vinnumönnum prentsmiðjunnar í Reykjavík
Stjm. 26/1862 1862-05-10 562-564 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu á Íslandi, um þýðing á ýmsum ákvörðunum í tilsk. 15. marzm. 1861 um vegina á Íslandi
Stjm. 27/1862 1862-05-10 564-565 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um lán handa Reykjavíkur bæjarsjóð
Stjm. 28/1862 1862-05-22 565-569 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um hinn lærða skóla
Stjm. 29/1862 1862-05-26 569-570 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um framfærsluhrepp Guðrúnar Magnúsdóttur
Stjm. 30/1862 1862-05-26 570 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um framfærsluhrepp Jóns Gissurssonar
Stjm. 31/1862 1862-05-26 570-571 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um skyldu kandídata frá prestaskólanum í Reykjavík til að taka á móti fátækum brauðum
Stjm. 32/1862 1862-05-30 571 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um rekapart á Grjótnesi
Stjm. 33/1862 1862-05-31 572 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lán handa bæjarsjóðnum í Reykjavík
Stjm. 34/1862 1862-05-31 572-573 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lækkun á afgjaldi af jörðinni Eystri-Dalbæ
Stjm. 35/1862 1862-06-02 573 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um aðgjörð á stólum í Bessastaðakirkju
Stjm. 36/1862 1862-06-02 573-574 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir afgreiðslu pósts í Skaptafells sýslu
Stjm. 37/1862 1862-06-21 574 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um ferðastyrk handa Halldóri skólakennara Friðrikssyni til að stunda þjóðversku
Stjm. 38/1862 1862-07-11 574-576 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um sölu á Melkotstúni, er var eign Reykjavíkur bæjar
Stjm. 39/1862 1862-07-11 575-576 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um danska þýðing á réttarprófi
Stjm. 40/1862 1862-07-11 576-577 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa dannebrogsmanni
Stjm. 41/1862 1862-07-11 577 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun prentunarkostnaðar fyrir alþingistíðindi
Stjm. 42/1862 1862-07-11 577-578 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um laun organistans við dómkirkjuna í Reykjavík
Stjm. 43/1862 1862-07-11 578-579 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um danska þýðing alþingistíðindanna
Stjm. 44/1862 1862-07-11 579-580 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um ríkisskuldabréf, er almennar stofnanir eiga
Stjm. 45/1862 1862-08-11 580 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um rétt forstöðumanns prentsmiðjunnar til borgunar fyrir eptirlit með aukavinnu
Stjm. 46/1862 1862-08-25 580-581 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að skip, sem eiga heima í konungsríkinu Spáni og fara kaupferðir til Íslands og Færeyja, séu undanþegin að greiða 2 rda. aukagjald það af hverju dönsku lestarrúmi, sem ákveðið er í konunglegum úrskurði 1. aprílm. 1856
Stjm. 47/1862 1862-08-29 581-585 opið bréf [Skannað] Opið bréf, er löggildir á Íslandi lög 21. janúarmánaðar 1857, um hegning fyrir illa meðferð á skepnum
Stjm. 48/1862 1862-08-29 585-600 reglugerð [Skannað] Reglugjörð um að gjöra verzlunarstaðinn Akur.eyri að kaupstað, og um stjórn bæjarmálefna þar
Stjm. 49/1862 1862-09-05 600 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um hvort greiða skuli hafnartoll í Reykjavík fyrir póstskipið
Stjm. 50/1862 1862-09-05 601 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um framfærsluhrepp Magnúsar Jónssonar
Stjm. 51/1862 1862-09-06 601 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um festugjald af jörðum á Vestmannaeyjum
Stjm. 52/1862 1862-09-06 602 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um borgun handa settum sáttanefndarmanni
Stjm. 53/1862 1862-09-09 603 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til að gefa út þýzka málfræði
Stjm. 54/1862 1862-09-12 603 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um hegning Gísla Jónssonar á Saurum
Stjm. 55/1862 1862-09-12 604 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannanna á Íslandi, um kennslu í læknisfræði hjá landlækni á Íslandi
Stjm. 56/1862 1862-09-13 604-605 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ráðstafanir gegn fjárkláðanum
Stjm. 57/1862 1862-10-24 605-606 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um uppgjöf á sekt fyrir brot gegn verzlunarlögunum
Stjm. 58/1862 1862-10-24 606 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um hvernig vaxta megi fé opinberra stofnana
Stjm. 59/1862 1862-10-24 607-608 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um bænarskrár embættismanna um tillag til lífsfjár- og framfærslustofnunarinnar
Stjm. 60/1862 1862-10-24 609 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að gefa út íslenzk leiðarbréf og mæla skip
Stjm. 61/1862 1862-10-24 609-610 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um korn er sent var til Snæfellsnes sýslu
Stjm. 62/1862 1862-10-24 610-611 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um bænarskrá um gjafsókn í máli út af skattheimtu
Stjm. 63/1862 1862-10-24 611 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um útvísun hússtæðis í Reykjavík
Stjm. 64/1862 1862-10-27 611-612 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, út af fyrirspurn um rétt til kennaraembætta
Stjm. 65/1862 1862-10-27 612-613 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um kennslustörf við hinn lærða skóla í Reykjavík
Stjm. 66/1862 1862-10-27 613 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til að gefa út þýðing yfir nokkra kafla úr nýja-testamentinu
Stjm. 67/1862 1862-10-27 613-614 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um reglugjörð fyrir barnaskólann í Reykjavík, og instrúx handa kennurunum við skóla þenna
Stjm. 68/1862 1862-10-27 614-622 reglugerð [Skannað] Reglugjörð um barnaskólann í Reykjavík
Stjm. 69/1862 1862-10-27 622-626 instrúx [Skannað] Instrúx fyrir kennarana við barnaskólann í Reykjavík
Stjm. 70/1862 1862-10-29 627 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til fjárstjórnarinnar, um skuld hins lærða skóla á Íslandi við hinn almenna skólasjóð
Stjm. 71/1862 1862-10-29 628-629 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um brot gegn verzlunarlögunum
Stjm. 72/1862 1862-11-11 629-630 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um launaviðbót eptir kornverði handa settum skólakennara
Stjm. 73/1862 1862-11-19 630-636 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um endurgjald jarðamatskostnaðar
Stjm. 74/1862 1862-12-09 637 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir danska þýðing alþingistíðindanna
Stjm. 75/1862 1862-01-22 637-638 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um danska þýðing alþingistíðindanna
Stjm. 76/1862 1862-02-28 638-641 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um hafnartaxta fyrir Reykjavík
Stjm. 77/1862 1862-07-31 641-642 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til kirkju- og kennslustjórnarinnar, um próf í íslenzku
Stjm. 1/1863 1863-01-19 643-655 lagabálkur [Skannað] Lög um launaviðbót handa ýmsum embættismönnum á Íslandi
Stjm. 2/1863 1863-01-19 655-664 opið bréf [Skannað] Opið bréf um löggilding þriggja verzlunarstaða á Íslandi
Stjm. 3/1863 1863-01-30 664-665 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um hafnargjöld í Reykjavík
Stjm. 4/1863 1863-02-08 665 konungsúrskurður [Skannað] Konungsúrskurður um próf í íslenzkri tungu
Stjm. 5/1863 1863-02-13 665-666 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um fiskiveiðar útlendra manna við Ísland
Stjm. 6/1863 1863-02-13 666-670 samningur [Skannað] Samningur milli dómsmálastjórnarinnar og stórkaupmannanna Kochs og Hendersons um gufuskipsferðir milli Kaupmannahafnar, Færeyja og Íslands
Stjm. 7/1863 1863-02-13 670-671 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um prestvígslu manna, sem eigi eru orðnir fullmyndugir
Stjm. 8/1863 1863-02-14 671 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmanns og biskups á Íslandi, um eignir spítalanna og tekjur þeirra
Stjm. 9/1863 1863-02-16 672-673 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um hegning Gísla Jónssonar á Saurum
Stjm. 10/1863 1863-02-19 673 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til hins setta amtmanns yfir norður- og austurumdæminu, um silfurbergsnámuna í Helgustaða-fjalli
Stjm. 11/1863 1863-02-19 673-674 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til að kaupa bækur handa prestaskólanum
Stjm. 12/1863 1863-02-19 674 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um messugjörð í Viðey
Stjm. 13/1863 1863-02-23 675 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um manntalsþingagjöld í Gullbringu sýslu og í Reykjavíkur kaupstað
Stjm. 14/1863 1863-02-28 675-676 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um aukaútsvar fyrir skólahúsið, landsyfirréttarhúsið, og stiptamtmannshúsið í Reykjavík
Stjm. 15/1863 1863-02-28 676 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að eyðijörðin Efriströnd eigi fáist til kaups
Stjm. 16/1863 1863-02-28 677-682 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um árgjald af brauðum til styrks handa uppgjafaprestum og prestaekkjum
Stjm. 17/1863 1863-02-28 682 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lán til að setja upp girðing við Orfirisey
Stjm. 18/1863 1863-03-03 683 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um uppboð á hörðum fiski, sem áskilinn er í landskuld af jörðum á Vestmannaeyjum
Stjm. 19/1863 1863-03-10 683-684 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun til alþingisforseta fyrir störf eptir þinglok og um ávísun alþingiskostnaðar
Stjm. 20/1863 1863-03-10 684-685 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um leyfi til að fá lán handa Reykjavíkur bæjarsjóði
Stjm. 21/1863 1863-03-10 686 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um útásetningar við reikninga kirkjunnar á Ingjaldshóli
Stjm. 22/1863 1863-03-10 686-687 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fjárhagslögin fyrir árið 1863—64
Stjm. 23/1863 1863-03-10 687-688 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um framfærsluhrepp Jónínu Jónsdóttur
Stjm. 24/1863 1863-03-10 688-689 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lögregluþjón í Gullbringu sýslu
Stjm. 25/1863 1863-03-16 689-693 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um herskipsferð til Íslands og erindisbréf skipstjóra m. m.
Stjm. 26/1863 1863-03-24 693-696 opið bréf [Skannað] Opið bréf, um spítalahlutina á Vestmannaeyjum
Stjm. 27/1863 1863-04-20 696-697 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þóknun handa yfirsetukonu á Vestmannaeyjum fyrir aðstoð þá, er hún veitir hinum sjúku
Stjm. 28/1863 1863-04-30 697-698 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa H. Krabbe, dr. med., til að rannsaka sullaveikina á Íslandi
Stjm. 29/1863 1863-05-04 698-699 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um próf í íslenzkri tungu
Stjm. 30/1863 1863-05-06 699-700 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir kláðalyf
Stjm. 31/1863 1863-05-06 700 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um alþingissetu Þorsteins kanselíráðs Jónssonar, sýslumanns í Þingeyjarsýslu
Stjm. 32/1863 1863-05-06 700-701 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um tíund af eign fátækra í Dísastöðum og Fossgerði
Stjm. 33/1863 1863-05-07 701-702 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um fjárverði til að varna útbreiðslu fjárkláðans
Stjm. 34/1863 1863-05-07 702-703 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um jarðarafgjöld af nýbýlinu Brattagerði
Stjm. 35/1863 1863-05-26 703-716 tilskipun [Skannað] Tilskipun, um lausamenn og húsmenn á Íslandi
Stjm. 36/1863 1863-05-28 716-728 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um kennslu í læknisfræði hjá landlækni á Íslandi
Stjm. 37/1863 1863-05-28 728 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um borgun handa nefnd þeirri, er samdi frumvarp til tilskipunar um vinnuhjú á Íslandi
Stjm. 38/1863 1863-05-30 729 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um kennslubók í sögu handa hinum lærða skóla í Reykjavík
Stjm. 39/1863 1863-05-30 729-730 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Havsteins amtmanns, um undanfærslu manns að taka við bæjarfulltrúakosning á Akureyri
Stjm. 40/1863 1863-06-08 730-737 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing til Alþingis, um árangur af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástungum á fundinum 1861
Stjm. 41/1863 1863-06-09 737 opið bréf [Skannað] Opið bréf um breyting á þeim tíma, þá er halda skal manntalsþing í Barðastrandar og Ísafjarðar sýslum
Stjm. 42/1863 1863-06-09 738-739 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um fjárgreiðslu úr dómsmálasjóðnum til málaflutningsmanna og dómenda við landsyfirréttinn
Stjm. 43/1863 1863-06-16 739 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um styrk handa ekkju Briems kammerráðs, fyrrum sýslumanns í Eyjafjarðar sýslu
Stjm. 44/1863 1863-06-18 739-740 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um skýrslur um blinda
Stjm. 45/1863 1863-06-19 740 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þóknun til læknis
Stjm. 46/1863 1863-07-06 741 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um tíundargjald af kirkjujörðum m. m.
Stjm. 47/1863 1863-07-08 742-743 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um uppbót fyrir fallin ásauðarkúgildi á lénskirknajörðum
Stjm. 48/1863 1863-07-10 743-744 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um menn úr heimaskóla, er gengu undir burtfararpróf við hinn lærða skóla í Reykjavík
Stjm. 49/1863 1863-07-10 744-745 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um borgun til prófasta fyrir úttekt á brauðum
Stjm. 50/1863 1863-07-10 745 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til að gefa út þýðing yfir uokkra kafla úr nýja-testamentinu
Stjm. 51/1863 1863-07-10 745 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um það, að eyðijörðin Efriströnd eigi fáist keypt
Stjm. 52/1863 1863-07-10 746 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um skuld Sigurðar Jacobsens til kirkjunnar á Ingjaldshóli m. m.
Stjm. 53/1863 1863-07-10 746-747 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um vegabótagjald af Reykjavíkur bæ, og vegabætur þar
Stjm. 54/1863 1863-07-11 747-748 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafaprestum og prestaekkjum á Íslandi
Stjm. 55/1863 1863-07-11 748 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til að gefa út rit um „homöópathana“ íslenzku
Stjm. 56/1863 1863-07-11 749 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, útaf bænarskrá Ragnheiðar Ólafsdóttur yfirsetukonu um eptirlaun
Stjm. 57/1863 1863-07-11 750 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um útsvar Guðrúnar Einarsdóttur í Reykjavík
Stjm. 58/1863 1863-07-13 750 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þóknun handa hafnsögumönnum í Reykjavík
Stjm. 59/1863 1863-07-13 751 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um skuld til prentsmiðju Íslands fyrir prentun alþingistíðindanna
Stjm. 60/1863 1863-07-13 751-752 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Stefáns Thórarensens, sýslumanns í Eyjafjarðar sýslu, um að hann sé einnig skipaður bæjarfógeti á Akureyri
Stjm. 61/1863 1863-07-13 752 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um útborgun styrks þess, sem veittur er yfirsetukonum
Stjm. 62/1863 1863-07-13 752-753 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um laun lögregluþjóna í Reykjavík m. m.
Stjm. 63/1863 1863-07-13 753 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um hegning Gísla Jónssonar á Saurum
Stjm. 64/1863 1863-07-23 754 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til sýslumannsins á Vestmannaeyjum, um flutning á líki
Stjm. 65/1863 1863-08-17 754-755 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skil fyrir sýslugjöldum og um sýslureikninga
Stjm. 66/1863 1863-09-01 755-756 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um framfærsluhrepp Jóhannesar og Stefáns, Stefánssona
Stjm. 67/1863 1863-09-02 756-757 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til H. Krabbe, doctor medicinæ, um styrk til að ferðast á Íslandi til að rannsaka sullaveikina
Stjm. 68/1863 1863-09-02 757 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um bænarskrá héraðslæknis um húsaleigustyrk
Stjm. 69/1863 1863-09-05 757-758 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um hvort gufu-póstskipið skuli greiða hafnartoll, vatnstoll og hafnsögugjald í Reykjavík
Stjm. 70/1863 1863-09-05 758 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um uppgjöf á láni, er varið hafði verið til að koma upp þinghúsi og fangahúsi á Vestmannaeyjum.
Stjm. 71/1863 1863-09-08 759 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um hjónaskilnað að borði og sæng
Stjm. 72/1863 1863-09-09 759 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa Einari Hannessyni, fyrrum hreppstjóra og spítalaforstjóra
Stjm. 73/1863 1863-09-09 759-760 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun handa Jóni Danielssyni á Fallandastöðum fyrir að afgreiða póst í Hrútafirði
Stjm. 74/1863 1863-09-10 760 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um arf Jóns bókbindara Jóhannessonar
Stjm. 75/1863 1863-09-10 761 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um frest með borgun fyrir korn
Stjm. 76/1863 1863-09-11 761-762 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um framfærsluhrepp Friðriks Friðrikssonar og fráskilinnar konu hans og barna hennar
Stjm. 77/1863 1863-09-18 762-763 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að setja Þorvald Jónsson, kandídat í læknisfræði, fyrir héraðslækni í hinu nyrðra læknishéraði vesturumdæmisins
Stjm. 78/1863 1863-09-18 763-764 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fjárkláðamálið á alþingi
Stjm. 79/1863 1863-09-30 764-766 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til allra sýslumanna á Íslandi og til bæjarfógetanna í Reykjavík og á Akureyri, um verzlunarskýrslur
Stjm. 80/1863 1863-10-02 766-768 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um sölu á frakknesku fiskiskipi í Suðurmúlasýslu
Stjm. 81/1863 1863-10-13 768 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um linun í afgjaldi af konungsjörðum á vesturlandi
Stjm. 82/1863 1863-10-20 769 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til þeirra Kochs og Hendersons, útgjörðarmanna gufuskipsins, um félán til að kaupa fyrir skip
Stjm. 83/1863 1863-10-20 769-770 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um gjald fyrir geymslufé, er greitt var inn í jarðabókarsjóðinn
Stjm. 84/1863 1863-10-23 770-772 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um umsjónarmannsstörf við hinn lærða skóla og um skipting á aðstoðarfé
Stjm. 85/1863 1863-10-27 772 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um borgun fyrir læknislyf handa stúdentum á prestaskólanum í Reykjavík
Stjm. 86/1863 1863-10-27 772-773 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um skyldu skólakennara til að vera í forstöðunefnd barnaskólans í Reykjavík
Stjm. 87/1863 1863-10-27 773-774 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til að gefa út Snorra-eddu
Stjm. 88/1863 1863-10-31 774 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að málssókn móti Jörgen Guðmundssyni megi niður falla
Stjm. 89/1863 1863-11-30 775-776 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun fyrir korn, er lánað hafði verið íbúunum í Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu
Stjm. 90/1863 1863-11-30 776-777 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun á láni, er Borgarfjarðarsýslu og Gullbringu- og Kjósarsýslu hafði verið veitt
Stjm. 91/1863 1863-11-30 777-778 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um silfurbergsnám í Helgustaðafjalli
Stjm. 92/1863 1863-12-03 779 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um eiganda að timburhúsi á Löndum í Vestmannaeyjum
Stjm. 93/1863 1863-12-08 779-780 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lækkun á afgjaldi af jörðinni Grímsstöðum
Stjm. 94/1863 1863-12-08 780 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um skuld kirkjunnar í Einholti til sóknarprestsins
Stjm. 95/1863 1863-12-08 780-781 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um skuld kirkjunnar á Desjarmýri til sóknarprestsins
Stjm. 96/1863 1863-12-22 781 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk til að endurbæta hina íslenzku þýðing gamla testamentisins
Stjm. 97/1863 1863-12-28 782-785 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um kennsluskóla handa lögfræðingaefnum á Íslandi
Stjm. 98/1863 1863-12-29 785-786 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um reikninga stiptsbókasafnsins í Reykjavík
Stjm. 99/1863 1863-07-11 787 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að skip þau, er eiga heima í konungsríkinu Belgíu, séu undanþegin aukagjaldi, er þau fara kaupferðir til Íslands og Færeyja
Stjm. 1/1864 1864-01-12 1-2 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um gufuskipsferðir kringum Ísland
Stjm. 2/1864 1864-01-13 2-3 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til fjárstjórnarinnar, um styrk til forngripasafns á Íslandi
Stjm. 3/1864 1864-01-13 3-4 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um einkunnir í latínu og grísku í hinum lærða skóla og um ofdrykkju lærisveina
Stjm. 4/1864 1864-01-14 4-5 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um kalknám í Esjufjalli
Stjm. 5/1864 1864-01-14 5-6 auglýsing [Skannað] Auglýsing dómsmálastjórnarinnar, um að senda skuli til konunglegrar staðfestingar einkaleyfisbréf og önnur skjöl, stýluð í nafni konungs, sem útgengið hafa frá dómsmálastjórninni
Stjm. 6/1864 1864-01-30 6-7 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um stofnun búnaðarskóla
Stjm. 7/1864 1864-02-11 7-8 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um framfærsluhrepp Sæunnar Ívarsdóttur
Stjm. 8/1864 1864-02-15 8 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um breyting á kirkjubæninni
Stjm. 9/1864 1864-02-15 9 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi um styrk til forngripasafns
Stjm. 10/1864 1864-02-20 9 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um að embættismenn skuli vinna konungi eið
Stjm. 11/1864 1864-02-20 10 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til allra amtmannanna á Íslandi, um fangamark konungs
Stjm. 12/1864 1864-02-20 10-11 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um viðbót eptir kornverði af borgun fyrir þýðing á dómsgjörningum
Stjm. 13/1864 1864-02-23 11 opið bréf [Skannað] Opið bréf, er kunngjörir á Íslandi, að Kristján konungur hinn Níundi sé kominn til ríkis
Stjm. 14/1864 1864-03-02 12 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um endurgjald jarðamatskostnaðar af kirkjujörðum og stöðum
Stjm. 15/1864 1864-03-04 12-14 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun fyrir fátækralyf þau, er ætluð eru norður- og austurumdæminu
Stjm. 16/1864 1864-03-07 14-15 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um nokkur atriði í opnu bréfi 26. september 1860, um skatt af tómthúsum og óbyggðum lóðum í Reykjavík
Stjm. 17/1864 1864-03-07 15 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk til að gefa út rit um skattana á Íslandi
Stjm. 18/1864 1864-03-08 16-17 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um aukaútsvar af ýmsum opinberum húsum í Reykjavík m. m.
Stjm. 19/1864 1864-03-12 17-19 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um kaupstaðarlóð á Borðeyri og leigu eptir hana
Stjm. 20/1864 1864-03-12 19-21 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk til að semja nýja jarðabók fyrir Ísland
Stjm. 21/1864 1864-03-12 21-23 lagabálkur [Skannað] Lög, um eptirlaunaviðbót handa Gísla kansellíráði Hjálmarssyni, fyrrum héraðslækni í austurhéraðinu í norður- og austurumdæminu á Íslandi
Stjm. 22/1864 1864-03-21 23 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um laun handa lögregluþjóni á Akureyri
Stjm. 23/1864 1864-03-21 23-25 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um breyting á verzlunarvoginni
Stjm. 24/1864 1864-03-21 25-26 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um laun hreppstjóra
Stjm. 25/1864 1864-03-30 26-27 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fjárhagslögin fyrir fjárhagsárið 1864—65
Stjm. 26/1864 1864-03-31 27-29 lagabálkur [Skannað] Lög, um eptirlaunaviðbót handa Elínu Thorstensen, ekkju eptir Jón jústizráð Thorstensen, landlækni á Íslandi
Stjm. 27/1864 1864-04-06 29-30 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um húsabyggingar í Reykjavíkur umdæmi
Stjm. 28/1864 1864-04-09 30 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Gunnlaugs Tryggva Gunnarssonar, um styrk til að kynna sér landbúnað í Noregi
Stjm. 29/1864 1864-04-13 30-31 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um fjölgun á ölmusum við hinn lærða skóla
Stjm. 30/1864 1864-04-13 31-32 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um ávísanir og víxlbréf
Stjm. 31/1864 1864-04-13 32-33 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um viðbót við laun Jóns Þorkelssonar, kennara við hinn lærða skóla
Stjm. 32/1864 1864-04-16 33-34 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafaprestum og prestsekkjum á Íslandi
Stjm. 33/1864 1864-04-19 34-35 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um eptirlaunaviðbót Elínar Thorstensen, landlæknisekkju
Stjm. 34/1864 1864-04-19 35 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um skýrslur embættismanna til lífsfjár- og framfærslustofnunarinnar
Stjm. 35/1864 1864-04-23 36 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um laun handa bæjarfógetanum á Akureyri
Stjm. 36/1864 1864-04-23 36 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Deildar hins íslenzka bókmenntafélags í Kaupmannahöfn, um styrk til að gefa út „Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands”
Stjm. 37/1864 1864-04-25 37 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um manntalsþingagjöld í Gullbringusýslu og í Reykjavíkur kaupstað.
Stjm. 38/1864 1864-04-29 37-38 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um endurgjald styrks, er Guðrúnu Gunnlaugsdóttur hafði veittur verið úr fátækrasjóði Kaupmannahafnar
Stjm. 39/1864 1864-04-30 38-39 leyfisbréf [Skannað] Leyfisbréf fyrir cand. pharmaciæ P. H. J. Hansen til að hafa lyfjabúð í Stykkishólmi í vesturumdæminu á Íslandi
Stjm. 40/1864 1864-05-25 39-40 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fjárverði við Skoradalsvatn til að varna útbreiðslu fjárkláðans
Stjm. 41/1864 1864-05-25 40 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um reikninga fyrir Möðrufells spítalasjóð
Stjm. 42/1864 1864-05-26 41-42 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um kostnaðinn við fjárverði við Skoradalsvatn
Stjm. 43/1864 1864-06-04 42-47 opið bréf [Skannað] Opið bréf, um breyting á tilskipun 18. febrúarmánaðar 1847 um fjárforráð ómyndugra á Íslandi
Stjm. 44/1864 1864-06-13 47-48 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til reikningastjórnardeildar konungsríkisins, um borgun til forseta á alþingi fyrir störf hans eptir þinglok
Stjm. 45/1864 1864-06-16 49-50 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til P. L. Hendersons stórkaupmanns í Glasgow, um gufuskipsferðir kringum Ísland
Stjm. 46/1864 1864-06-16 50-52 opið bréf [Skannað] Opið bréf, um löggilding verzlunarstaðar við Lambhússund á Skipaskaga í Borgarfjarðarsýslu í suðurumdæminu á Íslandi
Stjm. 47/1864 1864-06-27 52-54 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um eignarrétt til vogreka
Stjm. 48/1864 1864-06-28 54-55 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um borgun fyrir læknakennslu af fé spítalasjóðanna
Stjm. 49/1864 1864-06-28 56-57 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um guðsþjónustugjörðir katólskra í Reykjavík
Stjm. 50/1864 1864-06-29 57-58 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um rán útlendra fiskimanna í Vigur
Stjm. 51/1864 1864-06-29 58-60 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um guðsþjónustugjörðir katólskra í Reykjavík
Stjm. 52/1864 1864-06-29 60 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um álnatal í hundruðum eptir hinni nýju jarðabók
Stjm. 53/1864 1864-06-30 60-61 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir flutning sakamanns
Stjm. 54/1864 1864-06-30 61-62 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um gjaldfrest á láni til Álptanes hrepps
Stjm. 55/1864 1864-06-30 63 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um bústað sýslu. mannsins í Norðurmúlasýslu
Stjm. 56/1864 1864-06-30 63-64 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun á kaupverði fyrir hús
Stjm. 57/1864 1864-07-01 64-65 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um nýbýlingsréttindi Jóns Bjarnasonar í Vilborgarkoti
Stjm. 58/1864 1864-07-06 66 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lækkun á landskuld af Undirhrauni
Stjm. 59/1864 1864-07-08 66-67 konungsbréf [Skannað] Konungsbréf til stiptamtmannsins yfir Íslandi, til svars ávarpi frá embættismönnum og borgurum í Reykjavík útaf konungaskiptunum
Stjm. 60/1864 1864-07-09 67-69 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafaprestum og prestaekkjum á Íslandi
Stjm. 61/1864 1864-07-14 69 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um nýja póstferð millum Eskifjarðar og Akureyrar
Stjm. 62/1864 1864-07-18 70 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um eptir hverri jarðabók reikna skuli offur til prests af fasteignum
Stjm. 63/1864 1864-07-20 71 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um gjaldfrest á láni til Snæfellsnessýslu
Stjm. 64/1864 1864-07-20 72 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um flutning þingstaðar frá Skálanesi að Neðra-Gufudal
Stjm. 65/1864 1864-07-21 72-73 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um tíundargjald af „Thomsens túni“ við Reykjavík
Stjm. 66/1864 1864-07-21 73-74 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun til meðdómsmanna
Stjm. 67/1864 1864-07-21 74-76 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um hvernig greiða skuli tillag til amtsjafnaðarsjóðsins af Reykjavíkur bæ
Stjm. 68/1864 1864-07-21 76-77 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir kennslu aðstoðarlækna
Stjm. 69/1864 1864-07-27 77-78 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um launaviðbót handa yfirsetukonu í Vestmannaeyjum
Stjm. 70/1864 1864-08-04 78 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um lyfjasölu á Akureyri
Stjm. 71/1864 1864-08-04 79-80 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um borgunarfrest á skuld jafnaðarsjóðsins
Stjm. 72/1864 1864-08-10 80-82 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um fiskiveiðar útlendra manna við Ísland
Stjm. 73/1864 1864-08-17 82 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um rit eptir Krabbe, doktor, um sullaveikina á Íslandi
Stjm. 74/1864 1864-08-17 83-85 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um nokkrar spurningar, er ber að leggja fyrir skipbrotsmenn
Stjm. 75/1864 1864-08-18 86 opið bréf [Skannað] Opið bréf, um að Bæjar hreppur í Austur-Skaptafellssýslu í suðurumdæminu á Íslandi skuli vera þinghá útaf fyrir sig með þingstað að jörðunni Bæ
Stjm. 76/1864 1864-08-18 86 opið bréf [Skannað] Opið bréf, um breyting á þeim tíma, þá er halda skal hreppskilaþing á Íslandi á vorin
Stjm. 77/1864 1864-08-27 87 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um verzlunarskýrslur
Stjm. 78/1864 1864-09-22 87-88 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um reka á Brekku í Strandasýslu
Stjm. 79/1864 1864-09-22 88 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um skil sýslumanna fyrir tekjum
Stjm. 80/1864 1864-09-30 88-89 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi og amtmannsins yfir vesturumdæminu, um reikninga sýslumanna og umboðsmanna
Stjm. 81/1864 1864-09-30 89-92 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um að amtmenn megi gefa ýmisleg leyfisbréf
Stjm. 82/1864 1864-10-03 92-93 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um skipti á dánarbúi Melsteðs amtmanns
Stjm. 83/1864 1864-10-05 93 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um ábyrgð fyrir peningum, sem sendir eru með pósti
Stjm. 84/1864 1864-11-12 94 konungsbréf [Skannað] Konungsbréf til stiptamtmannsins yfir Íslandi til svars ávarpi frá fundi Íslendinga á þingvöllum útaf konungaskiptunum
Stjm. 85/1864 1864-11-16 94-110 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing viðvíkjandi friðarsamningi þeim, er gjörður var í Vínarborg 30. dag októbermánaðar 1864, ásamt með skrá um að rýma Jótland
Stjm. 86/1864 1864-11-16 110-112 opið bréf [Skannað] Opið bréf til Vorra kæru og trúu þegna í konungsríkinu Danmörk, á Íslandi og Færeyjum og í nýlendum Vorum á Vesturindlandi og Grænlandi
Stjm. 87/1864 1864-11-21 112-113 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um fyrirætlun hvalaveiðamanna frá Vesturheimi að setjast að á Íslandi
Stjm. 88/1864 1864-12-08 114 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um póstferð frá Höfða til Seyðisfjarðar
Stjm. 89/1864 1864-12-08 114-115 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um launaviðbót handa forstöðumanni prentsmiðjunnar m. m.
Stjm. 90/1864 1864-12-08 115-116 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til hins setta amtmanns yfir vesturumdæminu, um fjárnám fyrir málskostnaði
Stjm. 91/1864 1864-12-09 116-117 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Islandi, um það, hvernig reikna skuli til peninga landskuldargjald í fríðu af þjóðjörðum í Gullbringu- og Kjósarsýslu
Stjm. 92/1864 1864-12-13 117-118 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um borgun til prófdómenda við burtfararpróf í hinum lærða skóla í Reykjavík
Stjm. 1/1865 1865-01-04 119 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir afgreiðslu pósts í Austur-Skaptafells sýslu
Stjm. 2/1865 1865-01-04 119-120 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir gæzlu og aðhjúkrun á betrunarhúsfanga
Stjm. 3/1865 1865-01-04 120-121 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu um það, hvort greiða beri konungstíund af jörðinni Vöglum í Þingeyjar sýslu
Stjm. 4/1865 1865-01-04 121-122 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til fjárstjórnarinnar, um styrk til forngripasafns á Íslandi
Stjm. 5/1865 1865-01-09 122-123 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun úr bæjarsjóði Reykjavíkur fyrir ýms störf í bæjarins þarfir
Stjm. 6/1865 1865-01-09 123-124 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir útleggingu á dómsgjörðum
Stjm. 7/1865 1865-01-12 124 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um verðlaun fyrir að bjarga mönnum af skipbroti
Stjm. 8/1865 1865-01-12 124-125 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um rekapart á Grjótnesi
Stjm. 9/1865 1865-01-13 125-126 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um einkaleyfi til að búa til lýsi úr þorska-lifur til lækninga
Stjm. 10/1865 1865-01-18 126-143 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárstjórnarinnar, um fjárhagsaðskilnað Íslands og Danmerkur
Stjm. 11/1865 1865-02-03 143 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til forngripasafns
Stjm. 12/1865 1865-02-08 144 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um Hallormstaðar skóg
Stjm. 13/1865 1865-02-18 144-145 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um kollektusjóð Jóns Eiríkssonar handa fátækum brauðum í Hóla stipti
Stjm. 14/1865 1865-02-22 145-146 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um hvað til þess þurfi, að útlend skip fái einkunn innlendra skipa
Stjm. 15/1865 1865-02-23 146-147 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu og amtmannsins yfir vesturumdæminu, um tilhögun á tekjum spítalanna
Stjm. 16/1865 1865-03-04 147-149 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fiskiveiðar útlendra manna við Ísland
Stjm. 17/1865 1865-03-07 150-154 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um skyldu kandidata frá prestaskólanum í Reykjavík til að taka ámóti fátæku brauði
Stjm. 18/1865 1865-03-09 154-155 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um styrk handa Íslendingi til að stunda dýralæknisfræði
Stjm. 19/1865 1865-03-10 155-157 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannanna á Íslandi, um að fækka hundum á landinu
Stjm. 20/1865 1865-03-11 157 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um konungstíund af kirkjujörðum
Stjm. 21/1865 1865-03-14 157-158 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um borgun fyrir úttekt á umboðsjörðum
Stjm. 22/1865 1865-03-16 158-159 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Deildar hins íslenzka bókmentafélags í Kaupmannahöfn, um styrk til að gefa út Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands
Stjm. 23/1865 1865-03-18 159 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa Vestmannaeyingum til að kaupa þilskip
Stjm. 24/1865 1865-03-18 160 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fjárhagslögin fyrir fjárhagsárið 1865—66
Stjm. 25/1865 1865-03-20 161 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um launaviðbót eptir kornverði fjárhagsárið 1865—66.
Stjm. 26/1865 1865-04-06 161-162 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um aðkaupsgjald af skipum
Stjm. 27/1865 1865-04-06 162-163 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til útgjörðarmanna íslenzka gufupóstskipsins, Kochs og Hendersons, um ferðir þess árið 1865
Stjm. 28/1865 1865-04-07 163-166 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um fiskiveiðar útlendra manna við Ísland
Stjm. 29/1865 1865-04-29 166 auglýsing [Skannað] Auglýsing dómsmálastjórnarinnar um, að skip þau, er eiga heima í konungsríkinu Ítalíu, séu undanþegin aukagjaldi, er þau fara kaupferðir til Íslands og Færeyja
Stjm. 30/1865 1865-05-08 166-167 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um jörðina Kirkjuból í Grunnavíkur hrepp
Stjm. 31/1865 1865-05-08 167-168 leyfisbréf [Skannað] Leyfisbréf handa lyfsölumanni Pétri H. J. Hansen, til að hafa lyfjabúð á Akureyri í norður- og austurumdæminu á Íslandi
Stjm. 32/1865 1865-05-13 169-170 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um ráðstafanir gegn fjárkláðanum
Stjm. 33/1865 1865-06-01 170 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að kunngjöra úrskurði stjórnarráðanna á íslenzku.
Stjm. 34/1865 1865-06-09 170-178 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing til alþingis um árangur af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástungum á fundinum 1863
Stjm. 35/1865 1865-06-10 178-179 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um verðlaun fyrir jarðabætur
Stjm. 36/1865 1865-06-10 179-180 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um löggilding almennra lagaboða á Íslandi, sem út komu í Danmörku á árunum 1863 og 1864
Stjm. 37/1865 1865-06-12 180 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um hegningu Gísla Jónssonar frá Saurum
Stjm. 38/1865 1865-06-12 181-186 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um frumvarp til tilskipunar nm vinnuhjú á Islandi
Stjm. 39/1865 1865-06-15 187-188 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um skipti á dánarbúi Melsteðs amtmanns
Stjm. 40/1865 1865-06-16 188 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um borgunarfrest á skuld jafnaðarsjóðsins
Stjm. 41/1865 1865-06-16 189 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um jarðaskipti
Stjm. 42/1865 1865-06-16 189-190 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um að kaupa ríkisskuldabréf fyrir ómyndugra fé
Stjm. 43/1865 1865-06-22 190 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um arftöku eptir óskilgetinn son
Stjm. 44/1865 1865-06-24 190-191 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um skilning 8. greinar í verzlunarlögunum 15. aprílmán. 1854
Stjm. 45/1865 1865-07-01 191 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir skápa handa forngripasafninu í Reykjavík
Stjm. 46/1865 1865-07-03 191-192 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um kornlán af sveit
Stjm. 47/1865 1865-07-05 192-193 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um uppgjöf á landskuld fyrir jarðabætur
Stjm. 48/1865 1865-07-08 193 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vesturumdæminu, um skoðunargjörð á Ingjaldshóls kirkju
Stjm. 49/1865 1865-07-08 194 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þóknun handa yfirsetukonu á Vestmannaeyjum fyrir aðstoð þá, er hún veitir sjúkum
Stjm. 50/1865 1865-07-15 194-195 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa lestrarfélagi á Vestmannaeyjum
Stjm. 51/1865 1865-07-15 195-196 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um eptirgjöf á landskuld og leigum af Undirhrauni
Stjm. 52/1865 1865-07-15 196-197 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafaprestum og prestaekkjum á Íslandi
Stjm. 53/1865 1865-07-18 197-198 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um jarðrækt á Vestmannaeyjum
Stjm. 54/1865 1865-08-01 198 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um skil sýslumanna fyrir tekjum
Stjm. 55/1865 1865-08-05 199 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Snorra Jónssonar, um styrk til að nema dýralæknisfræði
Stjm. 56/1865 1865-08-07 199 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um gjafsókn í máli
Stjm. 57/1865 1865-08-07 200 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sýslumannsins á Vestmannaeyjum, um kornkaup sökum hallæris þar á eyjunum
Stjm. 58/1865 1865-08-08 201 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um að veita megi Sveini Skúlasyni, kand. philos., brauð
Stjm. 59/1865 1865-08-16 201-202 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um aukaútsvar búandi manns í Reykjavík
Stjm. 60/1865 1865-08-28 202 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa Sumarliða gullsmið Sumarliðasyni, til þess að taka þátt í fiskisýningunni í Björgvin
Stjm. 61/1865 1865-08-30 202-203 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um byggingu Möðruvalla klausturs kirkju
Stjm. 62/1865 1865-08-30 203-204 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun fyrir skemmdir á eggveri
Stjm. 63/1865 1865-08-30 204 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um útleggingu á „Anabasis“ Xenófons
Stjm. 64/1865 1865-08-30 205 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fé til að kaupa fyrir flagg handa stiptamtmannshúsinu
Stjm. 65/1865 1865-08-30 205 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um framfærsluhrepp Vigfúsar Öfjörðs
Stjm. 66/1865 1865-08-30 205-206 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um þakklætisávarp konungs fyrir samskotin handa þeim, er beðið hafa tjón af stríðinu
Stjm. 67/1865 1865-08-30 206-207 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa mönnum þeim, er sendir voru til fiskisýningarinnar í Björgvin
Stjm. 68/1865 1865-08-30 207 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um viðgjörð á Reykjavíkur dómkirkju
Stjm. 69/1865 1865-08-30 207-208 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um guðþjónustugjörðir katólskra í Reykjavík
Stjm. 70/1865 1865-08-30 208-210 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um aðkaupsgjald af skipum m. m.
Stjm. 71/1865 1865-09-11 210-211 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um barnalærdómsbók Balslevs
Stjm. 72/1865 1865-09-14 211-212 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um viðurhald á herbergjum skólameistarans og eldivið handa honum
Stjm. 73/1865 1865-09-14 212-213 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um verðlaun fyrir jarðabætur
Stjm. 74/1865 1865-09-21 213 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til reikningastjórnardeildar konungsríkisins, um konungstíund af hjáleigunni Sandhúsum í Isafjarðarsýslu
Stjm. 75/1865 1865-09-21 213-214 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til reikningastjórnardeildar konungsríkisins, um tíund af jörðinni Mýrum í Ísafjarðarsýslu
Stjm. 76/1865 1865-09-21 214 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um sveitarstyrk handa Magnúsi gjörtlara Eyjólfssyni
Stjm. 77/1865 1865-09-23 214-215 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lóð í Reykjavík, er verzlunarhúsinu Koch og Henderson hefir verið úthlutuð
Stjm. 78/1865 1865-09-23 215-216 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um jarðaskipti á Eystriskógum og Efriey
Stjm. 79/1865 1865-09-26 216-217 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun læknakennslu af fé Möðrufells spítala
Stjm. 80/1865 1865-09-29 217-218 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um byggingu á útihúsi nokkru í Reykjavík
Stjm. 81/1865 1865-09-30 219 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um samning, er konungsríkið Danmörk annarsvegar og hertogadæmin Slésvík og Holtsetaland hinsvegar hafa gjört um framfærslu fátækra
Stjm. 82/1865 1865-10-06 220-222 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Islandi, um að löggilda tilskipun 28. desembermán. 1836 á Íslandi
Stjm. 83/1865 1865-10-06 222-224 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um framfærsluhrepp Helgu Jónsdóttur
Stjm. 84/1865 1865-10-07 224-225 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skilning orðanna „lausamenn“ og „húsmenn“ í tilskipun 26. maímán. 1863
Stjm. 85/1865 1865-10-07 225-227 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um gjaldfrest á láni til Snæfellsnessýslu
Stjm. 86/1865 1865-10-11 227-229 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skipamælingar m. m.
Stjm. 87/1865 1865-10-11 229 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skipti á laxveiðinni í Ytrilaxá og reka á Húnasandi
Stjm. 88/1865 1865-10-12 229-231 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun fyrir korn, sem Húnvetningum og Skagfirðingum hafði verið lánað
Stjm. 89/1865 1865-10-12 231-232 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun á láni, er Borgarfjarðarsýslu og Gullbringu- og Kjósarsýslu hafði verið veitt
Stjm. 90/1865 1865-10-12 232-233 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um bann gegn því, að flytja ýmsar skepnur m. m. frá útlöndum til Íslands
Stjm. 91/1865 1865-10-12 233-235 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um breyting á lögum þeim, sem nú gilda á Íslandi um vegabréf
Stjm. 92/1865 1865-10-12 236 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skipti á Víðidalsfjalli og Fremstagili í Engihlíðarhrepp
Stjm. 93/1865 1865-10-12 236-240 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um varúðarreglur gegn kóleru
Stjm. 94/1865 1865-10-21 240 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárstjórnarinnar, um styrk handa Hafliða Eyjólfssyni úr Svefneyjum fyrir ferð hans til Björgvinar
Stjm. 95/1865 1865-11-11 241 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um hvort íslenzkir kaupmenn, sem ekki eiga heimili á Íslandi, eigi að gjalda offur til prests
Stjm. 96/1865 1865-12-01 241-242 tilskipun [Skannað] Tilskipun, um verzlunarvog á Islandi
Stjm. 97/1865 1865-12-14 242 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna yfir Íslandi, um lækningakver O. Bangs konferenzráðs
Stjm. 98/1865 1865-12-15 243-255 tilskipun [Skannað] Tilskipun, er nákvæmar ákveður ýmislegt viðvíkjandi prestaköllunum á Íslandi
Stjm. 99/1865 1865-12-18 255-256 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sýslumannsins í Norðurmúlasýslu, um eptirgjöf á lestagjaldi
Stjm. 100/1865 1865-12-28 256-258 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um ábyrgð póstafgreiðslumanna fyrir burðareyri
Stjm. 101/1865 1865-12-30 258-262 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um leyfisbréf fyrir enskt félag til að leggja og nota rafsegulþráð frá norðurhluta Vesturálfu til Bretlands hins mikla og þaðan til Danmerkur
Stjm. 102/1865 1865-12-30 262 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um endurskoðun brauðamatsgjörðarinnar frá 1853
Stjm. 1/1866 1866-01-05 263-268 tilskipun [Skannað] Tilskipan um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi
Stjm. 2/1866 1866-01-10 269 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um einkaleyfi til að bræða lýsi úr þorskalifur til lækninga
Stjm. 3/1866 1866-01-10 269 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um ábyrgð fyrir ávísunarbréfum, er tekjur af sýslum eru borgaðar með
Stjm. 4/1866 1866-01-10 270 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um jarðaskipti
Stjm. 5/1866 1866-01-12 270-271 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir kennslu í læknisfræði
Stjm. 6/1866 1866-01-12 271-272 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um skipti á dánarbúi Melsteðs amtmanns
Stjm. 7/1866 1866-01-17 272-273 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um leyfi handa Emil Möller lyfsala til að verzla með venjulegar kaupmanna vörur
Stjm. 8/1866 1866-01-26 273-287 tilskipun [Skannað] Tilskipun um vinnuhjú á Íslandi
Stjm. 9/1866 1866-01-26 287-297 reglugerð [Skannað] Reglugjörð um að gjöra verzlunarstaðinn Ísafjörð að kaupstað og um stjórn bæjarmálefna þar
Stjm. 10/1866 1866-01-26 297-300 opið bréf [Skannað] Opið bréf um að stofna byggingarnefnd á kaupstaðnum Ísafirði
Stjm. 11/1866 1866-02-09 300-301 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um laun málafærslumanna við landsyfirréttinn
Stjm. 12/1866 1866-02-15 301-302 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um húsastæði í „Grófinni“ í Reykjavík
Stjm. 13/1866 1866-02-16 302 lagabálkur [Skannað] Lög um, hvernig reikna skuli eptirlaun Helga G. Thordersens, biskups yfir Íslandi
Stjm. 14/1866 1866-02-16 302-304 lagabálkur [Skannað] Lög um, að endurskoðuninni á lögunum frá 19. degi janúarmánaðar 1863, um launaviðbót handa ýmsum embættismönnnm á Íslandi, skuli skotið á frest
Stjm. 15/1866 1866-02-17 304-306 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um alþingistoll af eyðieyjunni Andríðsey og afgjaldi því, er þurrabúðarmenn í Brautarholti gjalda landsdrottni
Stjm. 16/1866 1866-02-20 306 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um fjárhagslögin fyrir fjárhagsárið 1866—67
Stjm. 17/1866 1866-02-21 306-307 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi um, hvernig verja skuli leigunum af kollektusjóði Jóns Eiríkssonar
Stjm. 18/1866 1866-02-21 308-309 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um byggingu á húsi handa bókasafni Reykjavíkur skóla
Stjm. 19/1866 1866-02-21 309-310 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um umsjón stiptamtmannsins með vegabótum í Reykjavík
Stjm. 20/1866 1866-02-21 310-312 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um staðfesting á frumvarpi til áætlunar um fyrirkomulag og störf barnaskólans í Reykjavík
Stjm. 21/1866 1866-02-24 313 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um ráðstafanir gegn kóleru
Stjm. 22/1866 1866-02-26 313-316 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannanna á Íslandi, um að fjölga læknaembættum
Stjm. 23/1866 1866-02-26 316-317 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um byggingarnefndina á Ísafirði
Stjm. 24/1866 1866-02-26 317-318 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um fjárlækningameðöl og kennslu í dýralækningafræði
Stjm. 25/1866 1866-02-27 318-320 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannanna yfir vesturumdæminu og norður- og austurumdæminu um breyting á 8. grein í fátækrareglugjörðinni 8. janúarmán. 1834 um kostnað við skylduflutning ómaga
Stjm. 26/1866 1866-02-27 320-322 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun vaxta af ríkisskulda. skýrteinum (Kreditbeviser)
Stjm. 27/1866 1866-02-27 323-324 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk úr spítalasjóðnum til að koma upp sjúkrahúsi í Reykjavík
Stjm. 28/1866 1866-02-27 324-325 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um sölu á bókum prentsmiðjunnar og skil fyrir þeim
Stjm. 29/1866 1866-03-01 326 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um aðkaupsgjald af skipum og skipaskjöl
Stjm. 30/1866 1866-03-06 326-329 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um sölu á frakkneskri fiskiskútu í Suðurmúlasýslu
Stjm. 31/1866 1866-03-14 329-330 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um skýrslur um blinda
Stjm. 32/1866 1866-03-23 331 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um áritun á ríkisskuldabréf um rentuborganir
Stjm. 33/1866 1866-03-24 331-332 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um launaviðbót eptir kornverði fjárhagsárið 1866—67
Stjm. 34/1866 1866-04-13 332 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Deildar hins íslenzka bókmentafélags í Kaupmannahöfn, um styrk til að gefa út Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands
Stjm. 35/1866 1866-04-16 333-335 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ráðstafanir til að útrýma fjárkláðanum
Stjm. 36/1866 1866-04-28 335 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til Steingríms Thorsteinssonar, kandídats í málfræði, um styrk til að semja kennslubók í íslenzku í grískri og rómverskri goðafræði
Stjm. 37/1866 1866-05-01 335-336 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Gísla Brynjúlfssonar, kand. philos., um styrk til að semja rit um sögu og ástand landstjórnarinnar á Íslandi á miðöldunum
Stjm. 38/1866 1866-05-01 336 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um styrk handa Torfa Bjarnasyni til að stunda landbúnað
Stjm. 39/1866 1866-05-03 336-337 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um borgun fyrir útleggingu á „Anabasis Xenofons“
Stjm. 40/1866 1866-05-05 337-338 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um ávísanir og víxlbréf
Stjm. 41/1866 1866-05-11 338-339 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um að leggja megi hjáleiguna Skaflakot í eyði
Stjm. 42/1866 1866-05-11 339-340 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um það, hvort greiða skuli konungstíund af hálfum Ingveldarstöðum og hálfum Daðastöðum í Skagafjarðar sýslu
Stjm. 43/1866 1866-05-12 340 auglýsing [Skannað] Auglýsing um, að Oddeyri sé lögð undir kaupstaðinn Akureyri
Stjm. 44/1866 1866-05-14 341 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um styrktarsjóð handa fátækum ekkjum og munaðarlausum börnum á Akureyri og í Eyjafjarðarsýslu
Stjm. 45/1866 1866-05-14 342 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um laun handa lögregluþjóni á Akureyri
Stjm. 46/1866 1866-05-14 342-343 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um útvegun bólusetningarbóka
Stjm. 47/1866 1866-05-18 343-344 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um að krefjast lestagjalds og sekta af skipi, er formaður þess hafði brotið á móti verzlunarlögunum
Stjm. 48/1866 1866-05-18 345-347 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um lestarmál á ymsum útlendum skipum
Stjm. 49/1866 1866-05-19 347-348 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að lögleiða á Íslandi hin nýju dönsku lög um sakamál
Stjm. 50/1866 1866-05-23 348-349 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þóknun til Jóns málaflutningsmanns Guðmundssonar fyrir störf hans í nefndinni til að ræða um fyrirkomulag latínuskolans í Reykjavík
Stjm. 51/1866 1866-05-25 349 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að Kjalarness hreppur eigi að greiða fátækra styrk, er Þorkell Magnússon hafði fengið úr fátækra sjóði Reykjavíkur
Stjm. 52/1866 1866-05-25 349-350 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um íslenzkar kennslubækur í neðstu bekkjunum í latínuskólanum
Stjm. 53/1866 1866-05-25 350-352 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 54/1866 1866-05-25 352 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um hvort greiða eigi jarðamatskostnað af brennisteinsnámunum í Þingeyjar sýslu
Stjm. 55/1866 1866-05-26 353-354 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun fyrir korn, er Húnvetningum og Skagfirðingum hafði verið lánað
Stjm. 56/1866 1866-05-26 354 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 57/1866 1866-06-11 355 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 58/1866 1866-06-14 355-356 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir að flytja betrunarhúsfanga af skipi og út í betrunarhúsið
Stjm. 59/1866 1866-06-11 356-357 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um borgun fyrir lækning og aðhjúkrun á betrunarhússfanga
Stjm. 60/1866 1866-06-20 357-359 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um gjaldfrest á skuldum jafnaðarsjóðs suðuramtsins
Stjm. 61/1866 1866-06-22 359-360 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafaprestum og prestaekkjum á Íslandi
Stjm. 62/1866 1866-06-29 360-361 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að afsala Reykjavíkur kaupstað spildu af Arnarhóls landi til að breiðka veginn upp úr bænum
Stjm. 63/1866 1866-06-29 361 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um linun í afgjaldi af konungsjörðum á vesturlandi
Stjm. 64/1866 1866-07-04 362 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi um það, hver eigi að fá helminginn af sektum og gjöldum, þeim er borguð eru í Reykjavík eptir tilskipun 26. maímán. 1863
Stjm. 65/1866 1866-07-11 362-364 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 66/1866 1866-07-13 364 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um bann gegn flutningi á skepnum frá Írlandi til Íslands
Stjm. 67/1866 1866-07-20 364-366 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um sölu á frakknesku fiskiskipi
Stjm. 68/1866 1866-08-06 366-367 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um fæðispeninga handa landlækninum á embættisferð
Stjm. 69/1866 1866-08-06 367 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um launaviðbót eptir kornverði handa bæjarfógetanum á Akureyri
Stjm. 70/1866 1866-08-15 368 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um að manni fyrir innan tvítugt sé neitað um leyfi til að kvongast
Stjm. 71/1866 1866-08-17 368 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um það, hvar íslenzkir sakamenn, sem dæmdir eru í hegningarvinnu, eigi að út taka hegninguna
Stjm. 72/1866 1866-08-20 369 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um verðlaun fyrir að bjarga mönnum úr lífsháska
Stjm. 73/1866 1866-08-20 369-370 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um að leggja hjáleiguna Býlubúð í eyði
Stjm. 74/1866 1866-08-22 370 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrktarfé handa prestsekkju
Stjm. 75/1866 1866-08-22 371-372 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lán, sem Borgarfjarðarsýslu og Gullbringu- og Kjósarsýslu var veitt árið 1861
Stjm. 76/1866 1866-09-11 372 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa lestrarfélagi í Strandar hrepp
Stjm. 77/1866 1866-09-18 373 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun á láni, er Borgarfjarðarsýslu og Gullbringu- og Kjósarsýslu hafði verið veitt
Stjm. 78/1866 1866-09-26 373-374 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um endurgjald fyrir flutning á víði að Möðruvalla klausturs kirkju
Stjm. 79/1866 1866-09-29 374-375 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun fyrir að flytja svenskan sjómann úr Skagafjarðar sýslu til Reykjavíkur, og þaðan til Kaupmannahafnar
Stjm. 80/1866 1866-09-29 375 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um verðlaun handa Jóni bónda Þorsteinssyni á Fossi fyrir jarðrækt
Stjm. 81/1866 1866-09-29 376 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um þóknun handa Eggerti umboðsmanni Gunnarssyni
Stjm. 82/1866 1866-10-02 376-377 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um altaristöflur handa nokkrum kirkjum, sem eru konungseign
Stjm. 83/1866 1866-10-03 377 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um heiðurspening handa Jóni hreppstjóra Erlendssyni á Auðnum
Stjm. 84/1866 1866-10-03 377-378 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um borgun handa prófdómendum við læknapróf í Reykjavík
Stjm. 85/1866 1866-10-04 378-379 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins yfir Íslandi, um kennslubækur á íslenzku handa Reykjavíkur skóla
Stjm. 86/1866 1866-10-04 380-381 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins yfir Íslandi, um að setja fastan umsjónarmann við Reykjavíkur skóla
Stjm. 87/1866 1866-11-06 381 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um verðlaun fyrir að bjarga mönnum úr lífsháska
Stjm. 88/1866 1866-11-08 381-382 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um borgun til umboðsmannsins yfir Arnarstapa umboði fyrir að vera við skoðunargjörð á Íngjaldshóls kirkju
Stjm. 89/1866 1866-11-08 383 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um vopnaburð Vestmanneyinga
Stjm. 90/1866 1866-11-30 384 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnárinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um heiðurspening handa frakkneskum skipstjóra fyrir að hafa bjargað útlenzkum sjómönnum úr lífsháska
Stjm. 91/1866 1866-12-10 384-386 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um alþingistoll af gjaldi af þurrabúðum og af eyðieyjum
Stjm. 92/1866 1866-12-27 386-388 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um það, hvernig verja eigi leigunum af Thorchillii sjóði
Stjm. 93/1866 1866-02-21 389-402 reglur [Skannað] Reglur fyrir barnaskólann í Reykjavík, samdar og lagaðar samkvæmt reglugjörð barnaskólans 27. okt. 1862 og staðfestar með bréfi kirkju- og kennslustjórnarinnar 21. febr. 1866
Stjm. 1/1867 1867-01-08 403 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um að mælinga-áhöld, er Birni yfirkennara Gunnlaugssyni höfðu verið léð, skuli framvegis fylgja latínuskólanum
Stjm. 2/1867 1867-01-19 403-404 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um ýmsar breytingar á „Handbók presta“
Stjm. 3/1867 1867-01-19 404 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um bæjarfulltrúa kosningu á Ísafirði
Stjm. 4/1867 1867-02-11 405 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa síra Páli Pálssyni, til þess að kynna sér kennsluaðferðina í skólanum handa mállausum og heyrnarlausum
Stjm. 5/1867 1867-02-11 405-407 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um skuld útgefenda „Íslendings“ til prentsmiðjunnar í Reykjavík
Stjm. 6/1867 1867-02-11 407-414 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, er löggildir auglýsing dómsmálastjórnarinnar 31. októbermán. 1864 á Íslandi
Stjm. 7/1867 1867-02-12 415 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til verzlunarfélagsins Koch & Henderson, um gufuskipsferðirnar milli Kaupmannahafnar, Færeyja og Íslands
Stjm. 8/1867 1867-02-19 415-416 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um að leggja ⅔ úr Sigurðarstöðum til Presthóla brauðs
Stjm. 9/1867 1867-02-26 416-417 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi um það, hvernig fara skuli með styrk þann, er uppgjafapresti eða prestsekkju hefir verið veittur af stjórnarráðinu, ef sá, sem í hlut á, deyr áður en styrkurinn hefir verið borgaður
Stjm. 10/1867 1867-02-27 417 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanni á Íslandi, um aukaústvar af landsprentsmiðjunni í Reykjavík
Stjm. 11/1867 1867-02-28 417-418 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins, amtmannanna og stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um borgun tillags til lífsfjár- og framfærslustofnunarinnar fyrir féstyrk þann, er embættismenn á Íslandi eru skyldir að kaupa handa konum sínum
Stjm. 12/1867 1867-03-14 418-419 lagabálkur [Skannað] Lög um ríkisstjórnina í fjærveru konungs
Stjm. 13/1867 1867-03-14 419 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing um ríkisstjórnina meðan konungur er í burtu á ferð til Englands
Stjm. 14/1867 1867-03-22 419-421 opið bréf [Skannað] Opið bréf um löggilding verzlunarstaðar á Borgarnesi við Brákarpoll í Mýra sýslu í vesturumdæminu á Íslandi
Stjm. 15/1867 1867-03-29 422 lagabálkur [Skannað] Lög um fjárveiting til bráðabirgða fyrir fjárhagsárið 1867—68
Stjm. 16/1867 1867-04-03 422-423 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi um það, hvenær eigi að senda bónarbréf um að fá kennslu í yfirsetukvennafræði á fæðingarstofnuninni í Kanpmannahöfn
Stjm. 17/1867 1867-04-17 423 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing um, að konungur hafi sjálfur aptur tekið við ríkisstjórninni
Stjm. 18/1867 1867-04-24 423 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um bann gegn flutningi á skepnum frá Belgíu og prússnesku Rínárlöndunum til Íslands
Stjm. 19/1867 1867-04-24 424 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um silfurbergsnám í Helgastaðafjalli
Stjm. 20/1867 1867-04-24 424-425 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um fjárverði til að varna útbreiðslu fjárkláðans
Stjm. 21/1867 1867-05-31 425-432 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing til Alþingis um árangur af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástungum á fundinum 1865
Stjm. 22/1867 1867-05-31 432-433 auglýsing [Skannað] Auglýsing Dómsmálastjórnarinnar, um ýmsar ráðstafanir viðvíkjandi læknaskipuninni á Íslandi
Stjm. 23/1867 1867-06-03 433-434 auglýsing [Skannað] Auglýsing Dómsmálastjórnarinnar, um stjórn og afnot eptirleiðis á nokkrum af jörðum þeim á Íslandi, sem lagðar eru til guðsþakka, og nefndar eru „kristfjárjarðir”
Stjm. 24/1867 1867-06-03 434-435 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um löggilding almennra lagaboða á Íslandi, sem út komu í Danmörku á árunum 1865 og 1866
Stjm. 25/1867 1867-06-03 435 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Deildar hins íslenzka bókmentafélags í Kaupmannahöfn, um styrk til að gefa út Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands
Stjm. 26/1867 1867-06-08 435-436 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafaprestum og prestaekkjum á Islandi
Stjm. 27/1867 1867-06-08 436-439 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins yfir Íslandi, um fyrirkomulag latínuskólans í Reykjavík
Stjm. 28/1867 1867-06-15 439-440 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um afnot Arnheiðarstaða í Norðurmúlasýslu
Stjm. 29/1867 1867-06-25 440-442 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um rit Hjaltalíns jústizráðs um barnaveikina og taugaveikina
Stjm. 30/1867 1867-06-29 442-443 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um einkaleyfi til að búa til áburð úr slori og öðrum úrgangi úr fiski
Stjm. 31/1867 1867-06-29 443-444 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 32/1867 1867-07-03 444-445 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um lestagjald og aðkaupsgjald af hvalaveiðaskipum, er aflinn er fluttur á þeim til útlanda
Stjm. 33/1867 1867-07-06 445-447 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun kostnaðarins til fjárvarðarins á Mosfellsheiði sumarið 1865
Stjm. 34/1867 1867-07-25 447-448 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um útsölu alþingistíðindanna
Stjm. 35/1867 1867-07-25 448-454 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fiskiveiðar útlendra þjóða kringum Ísland
Stjm. 36/1867 1867-07-25 454-455 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um tíund til fátækra af Borgarey í Skagafirði
Stjm. 37/1867 1867-07-25 455-456 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun fyrir bólusetningar
Stjm. 38/1867 1867-07-25 456 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun fyrir afgreiðslu pósts í Axarfirði
Stjm. 39/1867 1867-07-25 457 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um að leggja megi í eyði fjórar þurrabúðir á Ingjaldshóli
Stjm. 40/1867 1867-08-24 457-458 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 41/1867 1867-08-24 458-459 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 42/1867 1867-08-24 459-461 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 43/1867 1867-08-28 461-463 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 44/1867 1867-09-04 463-464 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að síra Páli Pálssyni sé veitt leyfi til að kenna mállausum og heyrnarlausum á Íslandi
Stjm. 45/1867 1867-09-11 464-465 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skipamælingar
Stjm. 46/1867 1867-09-11 465-468 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að honum verði sendur dýralæknir til aðstoðar í að útrýma fjárkláðanum
Stjm. 47/1867 1867-09-14 468 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um íslenzka hluti á fiskisýningunni í Boulogne
Stjm. 48/1867 1867-09-14 469 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um nýja útgáfu á yfirsetukvennafræði eptir Levy
Stjm. 49/1867 1867-09-17 469-471 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 50/1867 1867-09-30 471-472 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um íslenzk leiðarbréf
Stjm. 51/1867 1867-10-04 473-475 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um kornlán handa Skagafjarðarsýslu
Stjm. 52/1867 1867-10-19 475-477 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um veitingu Miðgarða brauðs í Grímsey
Stjm. 53/1867 1867-10-19 477-478 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um gjald þeirra, sem fá veitingu fyrir skárri brauðum á Íslandi, til fátækra prestsekkna og latínuskólans
Stjm. 54/1867 1867-10-22 478 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um skoðun fjárins í Hafnakrepp í Gullbringusýslu
Stjm. 55/1867 1867-10-28 478-479 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Snorra Jónssonar, lærisveins á dýralæknaskólanum, um styrk til að halda námi sínu áfram
Stjm. 56/1867 1867-10-31 479-480 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um veð fyrir andvirði nokkurra seldra þjóðjarða
Stjm. 57/1867 1867-11-04 480-482 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins yfir Íslandi, um aðstoðarféð, er veitt er í fjárhagslögunum til að launa ýmsum sýslunarmönnum við skólann
Stjm. 58/1867 1867-11-09 483 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi um það, eptir hverri verðlagsskrá eigi að reikna vegabótagjaldið
Stjm. 59/1867 1867-11-09 483-485 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um húsið handa bókasafni latínuskólans í Reykjavík
Stjm. 60/1867 1867-11-12 485-486 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um skilning á tilskipuninni um vegina á Íslandi 15. marzmán. 1861
Stjm. 61/1867 1867-11-14 486 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að tveim bændum hafi verið veittur heiðurspeningur
Stjm. 62/1867 1867-11-14 487 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um að Eiríki Björnssyni á Þursstöðum hafi verið veittur heiðurspeningur
Stjm. 63/1867 1867-12-31 487 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um leiðarmerki fyrir skip við Helgusker fyrir utan Hafnarfjörð
Stjm. 1/1868 1868-01-11 488 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um sölu á ýmsum borðbúnaði, er konungsfulltrúi hafði haft við alþingisveizlur
Stjm. 2/1868 1868-01-11 488-489 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þóknun fyrir afgreiðslu pósts í Suðursveit
Stjm. 3/1868 1868-01-14 489 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um kirkjugjöldin í Víðihóls sókn
Stjm. 4/1868 1868-01-14 489-490 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um sölu á jörðinni Grímstungu
Stjm. 5/1868 1868-01-18 491 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa bónda, er hafði misst gripi úr bráðasótt
Stjm. 6/1868 1868-02-13 491-492 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins yfir Íslandi, um íslenzka kennslubók í latínu handa Reykjavíkurskóla
Stjm. 7/1868 1868-02-29 492-493 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um skuld útgefanda „Íslendings“ til prentsmiðjunnar í Reykjavík
Stjm. 8/1868 1868-03-12 493-494 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um fjölgun póstferðanna í hans umdæmi
Stjm. 9/1868 1868-03-19 494-495 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til allra amtmannanna á Íslandi, um hvalaveiðar útlendra þjóða of nærri landi
Stjm. 10/1868 1868-03-20 495-496 lagabálkur [Skannað] Lög um, að endurskoðuninni á lögunum frá 19. degi janúarmánaðar 1863, um launaviðbót handa ýmsum embættismönnum á Íslandi, skuli enn fremur skotið á frest
Stjm. 11/1868 1868-03-24 497 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um þóknun fyrir endurskoðun nýju sálmabókarinnar
Stjm. 12/1868 1868-03-25 497-498 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu megi flytja bústað sinn til Reykjavíkur
Stjm. 13/1868 1868-03-26 498-499 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um ólöglegar síldarveiðar inni á Eyjafirði
Stjm. 14/1868 1868-03-27 499-510 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um brúkun eitraðra skeyta við hvalaveiðar
Stjm. 15/1868 1868-03-28 510 lagabálkur [Skannað] Lög um fjárveiting til bráðabirgða, fjárhagsárið 1868—69
Stjm. 16/1868 1868-03-28 511-514 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um ráðstafanir til að sporna við því, að menn láti fénað sinn horfalla sökum heyleysis
Stjm. 17/1868 1868-04-17 514-516 lagabálkur [Skannað] Lög um að útlendum skipum verði gefinn kostur á að flytja vörur hafna á milli á Íslandi og milli Íslands og Danmerkur
Stjm. 18/1868 1868-04-17 516-519 opið bréf [Skannað] Opið bréf handa Íslandi, um það, hvernig borga eigi kostnað þann, er rís af flutningi á þurfamönnum
Stjm. 19/1868 1868-04-20 519-520 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Deildar hins íslenzka bókmenntafélags í Kaupmannahöfn, um styrk til að gefa út Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands
Stjm. 20/1868 1868-05-01 520-524 samningur [Skannað] Samningur milli dómsmálastjórnarinnar og hins sameinaða gufuskipafélags, um gufuskipsferðir milli Kaupmannahafnar, Færeyja og Íslands
Stjm. 21/1868 1868-05-11 524-526 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um umburðarbréf frá aðalskattastjórninni áhrærandi skipamælingar
Stjm. 22/1868 1868-05-16 527-528 bréf [Skannað] Bréf íslenzku stjórnardeildarinnar til fiskiveiðafélagsins í Mandal, um ýmsa skilmála fyrir síldarveiðum þess á Íslandi
Stjm. 23/1868 1868-06-06 528-529 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um skuld Höfða kirkju til bús síra Ólafs Þorleifssonar
Stjm. 24/1868 1868-06-12 529-530 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lán handa Reykjavíkur kaupstað til vegagjörðar
Stjm. 25/1868 1868-06-15 530-531 bréf [Skannað] Útdráttur úr bréfi dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um aukaútsvar kaupmanns á Akureyri
Stjm. 26/1868 1868-06-16 531 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Jóns Sigurðssonar skjalavarðar, um styrk handa jarðyrkjumanni
Stjm. 27/1868 1868-06-19 531-532 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir lækningu á franzós
Stjm. 28/1868 1868-06-20 532 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skipti á Víðidalsfjalli fyrir Fremstagil
Stjm. 29/1868 1868-06-22 533-534 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafaprestum og prestsekkjum á Íslandi
Stjm. 30/1868 1868-06-22 534-535 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um borgun láns, er Grunnavíkur hreppur hafði fengið
Stjm. 31/1868 1868-06-23 535 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um sölu á Hlíðarhólma, eign Sauðanes kirkju
Stjm. 32/1868 1868-06-23 535-536 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um sölu á Brimnesi, eign Eyða prestakalls
Stjm. 33/1868 1868-06-23 536-537 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um einkennismerki handa hreppstjórunum í Eyrarsveit
Stjm. 34/1868 1868-06-25 537 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um að skipum frá Belgíu og Norður-Þýzkalandi sé leyft að flytja vörur hafna á milli á Íslandi
Stjm. 35/1868 1868-06-25 538 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sýslumannsins í Suðurmúlasýslu, um borgun fyrir að flytja póstsendingar á Berufirði af skipi og á
Stjm. 36/1868 1868-07-01 538-539 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um lestagjald af kolafarmi handa dönskum herskipum
Stjm. 37/1868 1868-07-06 539 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir póstafgreiðslu í Austur-Landeyjum
Stjm. 38/1868 1868-07-24 540-541 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 39/1868 1868-08-01 541 bréf [Skannað] Bréf kírkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um lán af opinberu fé gegn veði í lausum aurum
Stjm. 40/1868 1868-08-03 542 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um kornlán til að afstýra hallæri í suðurumdæminu
Stjm. 41/1868 1868-08-03 543-544 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um læknakennsluna í Reykjavík
Stjm. 42/1868 1868-08-03 544-545 bréf [Skannað] Bréf hinnar íslenzku stjórnardeildar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um bókasendingu frá hinu konunglega bókasafni til stiptsbókasafnsins
Stjm. 43/1868 1868-08-10 545 bráðabirgðalög [Skannað] Bráðabirgðalög um ríkisstjórnina í fjærveru konungs
Stjm. 44/1868 1868-08-10 545-552 tilskipun [Skannað] Tilskipun um breytingu á ákvörðununum um gjald spítalahlutanna, er svo eru nefndir, á Íslandi
Stjm. 45/1868 1868-08-12 552-553 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing um ríkisstjórnina, meðan konungur er í burtu á ferð til Rússlands
Stjm. 46/1868 1868-08-15 553 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um líðun um borgun á láni, er nokkrar sveitir í Snæfellsnessýslu höfðu fengið úr styrktarsjóðnum íslenzka
Stjm. 47/1868 1868-08-15 553-554 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um erfðafestu-sölu á ýmsum túnpörtum kringum Reykjavík
Stjm. 48/1868 1868-08-15 554-555 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um að prentsmiðjunni á Akureyri skuli heimilt að prenta bækur þær, er Hólaprentsmiðja hin forna hafði prentrétt til
Stjm. 49/1868 1868-08-21 555-556 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til cand. mag. Benidikts Gröndals, um styrk til að semja kennslubók í landaskipunarfræði
Stjm. 50/1868 1868-08-25 556-558 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um framfærslurétt sveitarómaga
Stjm. 51/1868 1868-09-01 557 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing um, að konungur hafi aptur tekið við ríkisstjórninni
Stjm. 52/1868 1868-09-04 558-559 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um sekt fyrir ólögmætar fiskiveiðar
Stjm. 53/1868 1868-09-04 559 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um styrk handa borgaraliði Vestmannaeyinga til verðlauna
Stjm. 54/1868 1868-09-04 560 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um það, hver eigi að fá helminginn af sektum og gjöldum, þeim er borguð eru á Ísafirði eptir tilskipun 26. maímán. 1863
Stjm. 55/1868 1868-09-07 561 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður og austurumdæminu, um afgreiðslu pósts í Húnavatnssýslu
Stjm. 56/1868 1868-09-16 561-562 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um fjárveitingu til að afstýra hallæri
Stjm. 57/1868 1868-10-19 562-563 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lán handa Reykjavík til vegagjörðar
Stjm. 58/1868 1868-10-20 563 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir Íslandi, um að húss- og bústjórnarfélagið verði ekki undanþegið að gjalda burðareyri með póstum
Stjm. 59/1868 1868-10-21 563-565 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um bann gegn því, að veiða lunda í net á Vestmannaeyjum
Stjm. 60/1868 1868-10-28 565-566 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnnar til reikningastjórnardeildar konungsríkisins, um eptirstöðvar af jarðarafgjöldum á Vestmannaeyjum
Stjm. 61/1868 1868-11-20 566-567 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárstjórnarinnar, um gufuskipsferðirnar millum Kaupmannahafnar, Færeyja og Íslands
Stjm. 62/1868 1868-11-24 567-568 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um mælingu skipa frá Bretlandi hinu mikla
Stjm. 63/1868 1868-12-12 568-569 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um eignarrétt til vogreks
Stjm. 64/1868 1868-12-31 569-570 auglýsing [Skannað] Auglýsing dómsmálastjórnarinnar um, að stjórn á fjármunum læknasjóðsins íslenzka skuli eptirleiðis fengin í hendur stiptsyfirvöldunum á Íslandi
Stjm. 1/1869 1869-01-12 583-584 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun til 3 utansveitarmanna, er kvaddir voru til að sjá um lækningu fjárins í Grafningshrepp árið 1867
Stjm. 2/1869 1869-01-12 584-586 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um fiskiveiðar útlendra þjóða við strendur Íslands
Stjm. 3/1869 1869-01-29 586-587 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um endurgjald fyrir útgjöld á embættisferð
Stjm. 4/1869 1869-01-29 587 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lán til vegabóta í suðuramtinu
Stjm. 5/1869 1869-02-11 588 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um leyfi til að verzla við frakkneska fiskimenn
Stjm. 6/1869 1869-02-11 588-589 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa skotmannafélaginu í Reykjavík til bissukaupa
Stjm. 7/1869 1869-02-11 589-590 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um foringja fyrir dönskum herskipum, er hafa stöðvar við Ísland
Stjm. 8/1869 1869-02-23 590-591 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu um kostnað nokkurra hreppa í Eyjafjarðarsýslu til að sækja korn vestur á Hofsós
Stjm. 9/1869 1869-02-25 591-592 bréf [Skannað] Bréf domsmálastjórnarinnar til landfógetans á Íslandi, um áritanir á konungleg ríkisskuldabréf
Stjm. 10/1869 1869-02-25 592-593 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ráðstöfun fjár þess, sem veitt er úr ríkissjóði til póstferða á Íslandi
Stjm. 11/1869 1869-02-25 593-594 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um „praktísérandi” lækni í Borgarfjarðarsýslu og Mýrasýslu
Stjm. 12/1869 1869-02-26 594 opið bréf [Skannað] Opið bréf um að alþingi, sem nú er, skuli leyst upp
Stjm. 13/1869 1869-02-26 594-595 opið bréf [Skannað] Opið bréf um nýjar kosningar til alþingis, og að því skuli stefnt saman til fundar í ár
Stjm. 14/1869 1869-03-02 595-597 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um endurskoðun brauðamatsins frá 1853
Stjm. 15/1869 1869-03-06 597-598 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um sekt fyrir drátt á að semja reikn.ing fyrir umboðstekjum
Stjm. 16/1869 1869-03-06 598-599 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um bókaskrá yfir bókasafn Reykjavíkur skóla
Stjm. 17/1869 1869-03-09 599-600 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um laun organleikarans í Reykjavíkur dómkirkju
Stjm. 18/1869 1869-03-09 600-601 bréf [Skannað] Kafli úr bréfi dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skipstrand
Stjm. 19/1869 1869-03-09 601-603 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir flutning á sveitarómaga frá Kaupmannahöfn til Íslands
Stjm. 20/1869 1869-03-09 603 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um að eptirgjaldið af Snæfellsnessýslu sé fært niður
Stjm. 21/1869 1869-03-09 603-605 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um formið á skýrslum um aðgjörðir yfirdómsins á Íslandi
Stjm. 22/1869 1869-03-09 605-607 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um skipting á Eyjafallahrepp í tvo hreppa
Stjm. 23/1869 1869-03-09 607-608 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi og amtmannsins yfir vesturumdæminu, um skil og reikninga fyrir sýslugjöldum
Stjm. 24/1869 1869-03-09 608-609 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmansins yfir Íslandi, um afgjöld af umboðsjörðum Kirkjubæjar- og Þykkvabæjarklausturs
Stjm. 25/1869 1869-03-31 609-610 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um skyldu prestsekkna að gjalda tíund til kirkju
Stjm. 26/1869 1869-03-31 610-611 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um skilmála fyrir að útlendir menn megi stunda fiskiveiðar á Íslandi
Stjm. 27/1869 1869-03-31 611-612 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um brot gegn íslenzkum lögum um verzlun og fiskiveiðar
Stjm. 28/1869 1869-03-31 612-615 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austur-umdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 29/1869 1869-03-31 613-614 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 30/1869 1869-03-31 615 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, er nemur af forboð gegn því að selja kvikasilfursáburð án fyrirsagnar frá lækni
Stjm. 31/1869 1869-04-10 615-616 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Deildar hins íslenzka bókmenntafélags í Kaupmannahöfn, um styrk til at gefa út Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands
Stjm. 32/1869 1869-04-15 616-617 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að maður, sem kann til vatnsveitinga, verði sendur til suðuramtsins
Stjm. 33/1869 1869-04-15 617-618 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um erfðafestusölu á túnparti við Reykjavík
Stjm. 34/1869 1869-04-15 618 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um þóknun fyrir lækningar
Stjm. 35/1869 1869-04-15 618-619 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um ótta fyrir hallæri í norður- og austuramtinu
Stjm. 36/1869 1869-04-15 619-620 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um samsteyping á Stórutjörnum og Litlutjörnum í Þingeyjarsýslu
Stjm. 37/1869 1869-04-24 620 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vesturumdæminu, um byssur handa skotmannafélagi í Stykkishólmi
Stjm. 38/1869 1869-04-28 621 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um endurskoðun nýju sálmabókarinnar
Stjm. 39/1869 1869-05-05 621-622 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um borgun fyrir að semja verðlagsskrár fyrir vesturamtið
Stjm. 40/1869 1869-05-12 622-623 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um bann gegn því að veiða lunda í net á Vestmannaeyjum
Stjm. 41/1869 1869-05-12 623-624 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um nýja skoðunargjörð og nýtt mat á klaustrajörðum og Flögujörðum í Vestur-Skaptafellssýslu
Stjm. 42/1869 1869-05-12 625-626 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um skuldir leiguliðanna á Vestmannaeyjum uppí jarðarafgjöld
Stjm. 43/1869 1869-05-13 626 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um frest á borgun uppí kornlán
Stjm. 44/1869 1869-05-13 626-628 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um afgjöld af konungsjörðum og þurrabúðum á Vestmannaeyjum
Stjm. 45/1869 1869-05-20 629 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fæðingarhúsið á Vestmannaeyjum
Stjm. 46/1869 1869-05-22 630 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um leigur af kornláni til suðuramtsins
Stjm. 47/1869 1869-05-29 630-631 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um það, hvort málaflutningsmenn megi mæta í umboði málspartanna fyrir sáttanefndum
Stjm. 48/1869 1869-05-29 631-632 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skilmála fyrir því, að útlend skip geti öðlazt danskan þjóðernisrétt
Stjm. 49/1869 1869-05-29 632 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um borgun skuldar, er prestsekkja á hjá kirkju
Stjm. 50/1869 1869-05-29 633 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um skiptingu á Þingeyjar prófastsdæmi í tvö
Stjm. 51/1869 1869-05-29 633-634 bréf [Skannað] Bréf kirkju og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafaprestum og prestsekkjum á Íslandi
Stjm. 52/1869 1869-05-29 635 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um ráðstafanir til að afstýra hallæri á Íslandi sökum matarskorts
Stjm. 53/1869 1869-05-31 635-637 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um útbýtingu árgjaldsins af sumum brauðum á Íslandi handa uppgjafaprestum og prestsekkjum
Stjm. 54/1869 1869-05-31 637-638 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um jarðaskipti á kirkjujörð og bændaeign
Stjm. 55/1869 1869-06-25 638-731 lagabálkur [Skannað] Almenn hegningarlög handa Íslandi
Stjm. 56/1869 1869-06-25 731-733 tilskipun [Skannað] Tilskipun handa Íslandi um afplánun fésekta í öðrum málum en sakamálum
Stjm. 57/1869 1869-06-25 733-749 tilskipun [Skannað] Tilskipun handa Íslandi um skipa mælingar
Stjm. 58/1869 1869-06-25 749-775 tilskipun [Skannað] Tilskipun handa Íslandi um skrásetning skipa
Stjm. 59/1869 1869-06-25 775-782 tilskipun [Skannað] Tilskipun um hundahald á Íslandi
Stjm. 60/1869 1869-06-25 783 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um auglýsingu reikninganna um þjóðvegagjaldið
Stjm. 61/1869 1869-07-07 783-790 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing til alþingis, um árangur af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástungum á fundinum 1867
Stjm. 62/1869 1869-07-08 790 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um yfirdóminn á Íslandi
Stjm. 63/1869 1869-07-08 790-799 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um fiskiveiðar útlendra þjóða kringum Ísland
Stjm. 64/1869 1869-07-08 799-800 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturamtinu, um niðurjöfnun bæjargjalda á kaupstaðnum Ísafirði
Stjm. 65/1869 1869-07-08 800-801 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um rekaítak Skefilstaða fyrir Gaukstaða landi.
Stjm. 66/1869 1869-07-09 801 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um löggilding almennra lagaboða á Íslandi, sem út komu í Danmörku á árunum 1867 og 1868
Stjm. 67/1869 1869-07-09 801-803 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um að leita álits alþingis um skiptingu á sýslum í vesturamtinu
Stjm. 68/1869 1869-07-16 803-804 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um mælingu skipa frá bandafylkjunum í Norðurameríku
Stjm. 69/1869 1869-07-27 804-805 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austuramtinu, um skilning opins bréfs 29. ágústmán. 1862 um hegning fyrir illa meðferð á skepnum
Stjm. 70/1869 1869-08-07 805 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um umkvörtun síra Hákonar Espólíns yfir skemmdum á eggvarpinu á Kolfreyjustað
Stjm. 71/1869 1869-08-07 806-812 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austuramtinu, um umkvartanir yfir skemmdum á eggvarpi í Borgarfirði í Norðurmúlasýslu
Stjm. 72/1869 1869-08-07 812-813 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lestagjald af farmi í frakkneskum herskipum
Stjm. 73/1869 1869-08-24 813-814 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um bænargjörð í kirkjunum á Íslandi útaf kvongan Friðriks konungsefnis
Stjm. 74/1869 1869-08-25 814-815 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austuramtinu, um ráðstafanir til að afstýra hallæri í Suðurmúlasýslu
Stjm. 75/1869 1869-08-25 815-816 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ýmsar ráðstafanir til að bæta úr ástandinu á Vestmannaeyjum
Stjm. 76/1869 1869-08-25 817 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturamtinu, um ráðstafanir til að afstýra hallæri
Stjm. 77/1869 1869-09-03 817-819 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austuramtinu, um ráðstafanir til að afstýra hallæri
Stjm. 78/1869 1869-09-14 819 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður og austuramtinu, um ávaxtan ómyndugra fjár í sparisjóðum
Stjm. 79/1869 1869-09-27 820 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um skilríki með skýrslum embættismanna til lífsfjár- og framfærslustofnunarinnar
Stjm. 80/1869 1869-09-29 820-821 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um kornlán handa Austur-Skaptafellssýslu
Stjm. 81/1869 1869-09-29 821-823 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun fyrir kennslu heyrnarlausra og mállausra á Íslandi
Stjm. 82/1869 1869-09-29 823-824 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fjársýki í nokkrum sýslum í suðuramtinu
Stjm. 83/1869 1869-09-29 825 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um vatnsveitingar og engjarækt í suðuramtinu
Stjm. 84/1869 1869-10-07 826 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austuramtinu, um verzlun lausakaupmanna
Stjm. 85/1869 1869-10-27 826-827 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um skýrslur um skipreika og skipasölu
Stjm. 86/1869 1869-11-12 827-828 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austuramtinu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 87/1869 1869-12-04 828 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk handa praktíserandi lækni í Árnessýslu
Stjm. 88/1869 1869-12-11 829-830 tilskipun [Skannað] Tilskipun handa Íslandi, um eptirmyndan ljósmynda og fl.
Stjm. 89/1869 1869-12-11 830-831 opið bréf [Skannað] Opið bréf handa Íslandi, er nákvæmar ákveður um innheimtu á kröfum með forgangsrétti hjá þeim mönnum, sem hafa látið aðra fá sjálfsvörzluveð í lausafé sínu
Stjm. 90/1869 1869-12-11 831 opið bréf [Skannað] Opið bréf handa Íslandi, um aðra skiptingu á lyfjavoginni en hingað til
Stjm. 1/1870 1870-01-07 1 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austur-umdæminu, um mótvarnir gegn franzós
Stjm. 2/1870 1870-01-18 2 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austur-umdæminu, um aðkaupsgjald af skipi
Stjm. 3/1870 1870-02-02 2 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í Rípaamti, um styrk handa jarðyrkjumanni
Stjm. 4/1870 1870-02-08 3 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austur-umdæminu, um brot á móti veiðilögunum
Stjm. 5/1870 1870-02-08 3 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um yfirgang frakkneskra fiskimanna
Stjm. 6/1870 1870-02-08 4 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsamtmannsins yfir Íslandi, um bænarskrá lyfsalans í Reykjavík, um flutning á lyfjum kauplaust með póstskipinu
Stjm. 7/1870 1870-02-08 4-5 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um kvörtun prests yfir veitingu á brauði
Stjm. 8/1870 1870-02-08 5 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til að íslenzka og prenta tiltekna guðfræðisbók
Stjm. 9/1870 1870-02-10 6 auglýsing [Skannað] Auglýsing fyrir Island, um tilkynning um einkarétt til að eptirmynda ljósmyndir (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 10/1870 1870-02-16 6-8 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um hjónavígslu af uppgjafapresti
Stjm. 11/1870 1870-02-18 8-11 auglýsing [Skannað] Auglýsing aðalpóststjórnarinnar um ýmislegt, er snertir póstferðirnar milli Danmerkur og Íslands
Stjm. 12/1870 1870-02-21 12-13 ágrip [Skannað] Ágrip úr umburðarbréfi aðalpóststjórans í Kaupmannahöfn til póstumsjónarmanna, og allra póstafgreiðslumanna og póstskrifstofanna, um fyrirkomulagið á póstsendingum milli Danmerkur og Íslands
Stjm. 13/1870 1870-02-21 14 ferðaáætlun [Skannað] Ferða-áætlun fyrir póstgufuskipið 1870
Stjm. 14/1870 1870-02-21 15 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fátækra tíund af kóngsjörðum á Vestmannaeyjum
Stjm. 15/1870 1870-02-21 15-16 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um gjaldið til læknasjóðsins
Stjm. 16/1870 1870-02-21 17 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austur-umdæminu, um útgjöld til kornkaupa handa fátæklingum
Stjm. 17/1870 1870-02-24 17 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austur-umdæminu, um skyldu manns til að framfæra dóttur óskilgetinnar dóttur sinnar
Stjm. 18/1870 1870-02-24 18 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um nýja presta-handbók
Stjm. 19/1870 1870-02-26 18-19 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að verja öðruvísi fé því, sem hefir verið haft til frævakaupa til útbýtingar á Íslandi
Stjm. 20/1870 1870-02-28 19-20 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk til að kenna mál. lausum og heyrnarlausum börnum
Stjm. 21/1870 1870-03-01 21-22 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnár til amtmannsins yfir norður- og austur-umdæminu, um lestagjald af skipum hins danska fiskifélags
Stjm. 22/1870 1870-03-05 22 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk til forngripasafnsins í Reykjavík
Stjm. 23/1870 1870-03-05 23 auglýsing [Skannað] Auglýsing um, hvenær opið bréf handa Íslandi 11. desembr. 1869 um aðra skiptingu á lyfjavoginni skuli öðlast gildi, og um, að hin nýja lyfjaskrá skuli leidd inn á Íslandi (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 24/1870 1870-03-08 23-24 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um máls rannsókn útaf svaramennsku við hjónaband
Stjm. 25/1870 1870-03-09 24 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um árpening handa dannebrogsmanni
Stjm. 26/1870 1870-03-12 24-27 tilskipun [Skannað] Tilskipun fyrir Ísland, um uppreist á æru og fl. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 27/1870 1870-03-12 27-28 opið bréf [Skannað] Opið bréf handa Íslandi um, að þeir, sem senda inn bænarskrár og kæruskjöl, geti fengið álitsskjölin um málið (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 28/1870 1870-03-14 28-29 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til dýralæknis Snorra Jónssonar, um ferðakostnað handa honum til heimfarar
Stjm. 29/1870 1870-03-14 29 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um dýralækni
Stjm. 30/1870 1870-03-29 29-30 lagabálkur [Skannað] Lög um fjárveiting til bráðabirgða á fjárhagsárinu 1870—71
Stjm. 31/1870 1870-04-04 30-31 auglýsing [Skannað] Auglýsing fjárstjórnarinnar um peningasendingar milli Danmerkur og Íslands
Stjm. 32/1870 1870-04-22 31-32 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um tilkall Þingeyra kirkju til hlutar af hvölum nokkrum
Stjm. 33/1870 1870-04-26 32-33 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um peningasendingar milli Danmerkur og Íslands
Stjm. 34/1870 1870-04-28 33-34 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins yfir Íslandi, um gjald spítalahluta
Stjm. 35/1870 1870-04-30 35 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fjárveiting til bráðabirgða fyrir fjárhagsárið 1870—71
Stjm. 36/1870 1870-04-30 35-36 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um hina nýju lyfjavog og lyfjaskrá
Stjm. 37/1870 1870-05-28 36 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um skyldu læknis á Vestmannaeyjum til að kaupa lyf sín í lyfjabúðinni í Reykjavík
Stjm. 38/1870 1870-05-31 37-38 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um flutning á skipbrotsmönnum
Stjm. 39/1870 1870-05-31 38-39 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk handa skotmannafélaginu í Reykjavík til byssukaupa
Stjm. 40/1870 1870-05-31 39-40 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til aðalskattastjórnarinnar, um breytingu á skipsnafni
Stjm. 41/1870 1870-05-31 40-41 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafaprestum og prestsekkjum á Íslandi
Stjm. 42/1870 1870-06-01 41-46 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um mælingar og skrásetning skipa
Stjm. 43/1870 1870-06-02 46-47 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um fjárhagslögin fyrir fjárhagsárið 1870—71
Stjm. 44/1870 1870-06-03 47 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk til þess að girða og rækta tún á Vestmannaeyjum
Stjm. 45/1870 1870-06-03 47-48 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um skrásetning skipa
Stjm. 46/1870 1870-06-04 48-50 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um skaðabætur til ábúanda á umboðsjörðu fyrir tjón af verzlun þar á lóðinni
Stjm. 47/1870 1870-06-17 50-51 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austur-umdæminu, um þóknun handa póstafgreiðslumanninum í Norðurmúlasýslu
Stjm. 48/1870 1870-06-21 51-52 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins yfir Íslandi, um burtfararpróf skólasveina í Reykjavík, sem segja sig úr skóla
Stjm. 49/1870 1870-06-21 52-53 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um endurgjald kornláns
Stjm. 50/1870 1870-06-21 53-54 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um póstferðir þar í umdæminu
Stjm. 51/1870 1870-06-23 54 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um reikninga sýslumanna útaf skipastrandi
Stjm. 52/1870 1870-06-23 55 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um málskot til hæstaréttar um hvalflutninga
Stjm. 53/1870 1870-06-28 55-56 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um aldursleyfi fyrir prestsefni
Stjm. 54/1870 1870-06-30 56 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um breyting á dýrleika tveggja jarða
Stjm. 55/1870 1870-06-30 56-57 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um afstöðu milli húsa á Akureyri
Stjm. 56/1870 1870-06-30 57-58 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fjárveiting til póstferða
Stjm. 57/1870 1870-06-30 58 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um leyfi til að mega veita nafngreindum stúdenti brauð
Stjm. 58/1870 1870-06-30 58-59 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um laun handa málafærslumönnum við landsyfirréttinn
Stjm. 59/1870 1870-07-04 59-60 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um verzlun á Geirseyri í Patreksfírði
Stjm. 60/1870 1870-07-06 60-61 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um skipting á árgjöldum og leigum af vaxtarsjóði milli uppgjafapresta og prestsekkna
Stjm. 61/1870 1870-07-08 61-73 auglýsing [Skannað] Auglýsing um endurskoðað brauðamat á Íslandi. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 62/1870 1870-07-09 73-74 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lestagjald af saltfarmi, og um leiðarbréf
Stjm. 63/1870 1870-07-09 74 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um brot gegn verzlunarlögunum
Stjm. 64/1870 1870-07-09 75 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um kennslu á yfirsetukvennaskólanum
Stjm. 65/1870 1870-07-09 75-76 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um póstferð frá Akureyri til Reykjavíkur í ágústmánuði
Stjm. 66/1870 1870-07-09 76-78 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skuldir andaðs umboðsmanns til ríkissjóðsins
Stjm. 67/1870 1870-07-09 78-79 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um hallæri í nokkrum hreppum í Þingeyjarsýslu
Stjm. 68/1870 1870-07-09 79 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um aðkaupsgjald af skipi
Stjm. 69/1870 1870-07-09 80-81 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk handa stiptsbókasafninu
Stjm. 70/1870 1870-07-09 81-82 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lækkun á afgjaldi af nokkrum jörðum Kirkjubæjar klausturs
Stjm. 71/1870 1870-07-09 82-83 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um linun í eptirgjaldi af klausturjörðunni Klauf
Stjm. 72/1870 1870-07-09 83-84 bréf [Skannað] Bréf hinnar íslenzku stjórnardeildar til allra prófasta á Íslandi, um almenna fólkstölu
Stjm. 73/1870 1870-07-19 84-88 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárhagsstjórnarinnar, um skiptingu á sýslum í vesturamtinu
Stjm. 74/1870 1870-07-23 89 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í vesturumdæminu, um að vatnsveitingamaður verði sendur til vesturamtsins
Stjm. 75/1870 1870-07-30 90 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um þóknun handa manni, sem hefir verið lengi sáttasemjari og hreppstjóri
Stjm. 76/1870 1870-08-05 90-91 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um að lögleiða á Íslandi auglýsing um aðferð á ófriðartímum
Stjm. 77/1870 1870-08-08 91 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um jarðaskipti á kirkjujörð og bændaeign
Stjm. 78/1870 1870-08-08 92 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að fá lík til skurðar við læknakennsluna í Reykjavík
Stjm. 79/1870 1870-08-12 92-93 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um þjóðveg í Þistilfjarðar- og Langaneshreppum
Stjm. 80/1870 1870-08-18 93-94 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins í norður- og austurumdæminu, um aðgjörð á Munkaþverár kirkju
Stjm. 81/1870 1870-08-18 94-95 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um nýja rentuklippinga við ríkisskuldabréf
Stjm. 82/1870 1870-08-19 95-97 auglýsing [Skannað] Auglýsing til Íslands, víðvíkjandi því, að tilskipun 4. maim. 1803 um það, hvernig verzlunarmenn og farmenn eigi að haga sér, þegar ófriður er milli útlendra sjóvelda, skuli á ný hafa lagagildi
Stjm. 83/1870 1870-09-12 97 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um árpening handa dannebrogsmanni
Stjm. 84/1870 1870-09-21 98-99 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til norður- og austuramtsins, um lögsókn fyrir að hýsa katólskan prest
Stjm. 85/1870 1870-09-28 99 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til norður- og austuramtsins, um ótta fyrir hallæri í Þingeyjarsýslu
Stjm. 86/1870 1870-09-28 100 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um lyfjaskrána 1869
Stjm. 87/1870 1870-09-28 100-101 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ótta fyrir hallæri í nokkrum austursveitum
Stjm. 88/1870 1870-09-28 101 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um afgjald af nokkrum sýslum
Stjm. 89/1870 1870-10-12 102 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk handa lækni í Barðastrandar- og Strandasýslu
Stjm. 90/1870 1870-10-12 102-103 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um læknisþjónustu í Barðastrandar- og Strandasýslu
Stjm. 91/1870 1870-10-13 103 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um linun í jarðarafgjaldi
Stjm. 92/1870 1870-10-21 104-105 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lækkun á jarðarafgjaldi
Stjm. 93/1870 1870-10-21 105 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um óspektir enskra fiskimanna
Stjm. 94/1870 1870-10-25 105-107 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um flutning á fátæklingi
Stjm. 95/1870 1870-10-25 107 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um þóknun handa bókaverði við söfn hins lærða skóla og prestaskólans í Reykjavík
Stjm. 96/1870 1870-11-01 108 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um þóknun handa prófdómanda við burtfararpróf í hinum lærða skóla í Reykjavík
Stjm. 97/1870 1870-11-01 108-110 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um framfærslurétt sveitarómaga
Stjm. 98/1870 1870-11-03 110-111 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárstjórnarinnar, um ferða-áætlun póstgufuskipsins 1871
Stjm. 99/1870 1870-11-03 112 ferðaáætlun [Skannað] Ferða-áætlun póstgufuskipsins 1871
Stjm. 100/1870 1870-11-05 113-115 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ráð til að bæta kjör yfirsetukvenna
Stjm. 101/1870 1870-11-07 115 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um launalög embættismanna
Stjm. 102/1870 1870-11-07 115-116 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um útbýting á garðfræi í suðuramtinu
Stjm. 103/1870 1870-11-07 116-117 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um laun málafærslumanna við landsyfirréttinn
Stjm. 104/1870 1870-11-07 117-118 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um laun handa dýralækni í suðurumdæminu
Stjm. 105/1870 1870-11-07 118-119 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um reikninga stiptsprentsmiðjunnar
Stjm. 106/1870 1870-11-07 119-120 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um nefnd í landbúnaðarmálinu
Stjm. 107/1870 1870-11-22 120-121 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til norður- og austur-amtsins, um borgun fyrir flutning á betrunarhússfanga
Stjm. 108/1870 1870-11-22 121 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun á tillagi til lífsfjár- og framfærslustofnunarinnar
Stjm. 1/1871 1871-01-02 123-125 lagabálkur [Skannað] Lög um hina stjórnarlegu stöðu Íslands í ríkinu. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 2/1871 1871-01-05 125 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um verkfæri handa lækni í Stranda og Barðastrandar sýslu
Stjm. 3/1871 1871-01-17 126 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins yfir Íslandi, um kennslubók í söngfræði
Stjm. 4/1871 1871-01-17 126-127 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um sending hinna dönsku Lagatíðinda og stjórnartíðinda
Stjm. 5/1871 1871-01-19 127-131 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um sölu á prestssetrinu Eyri við Skutulsfjörð
Stjm. 6/1871 1871-01-24 131-133 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannins yfir Íslandi, um skyldu héraðslækna til að ferðast um Skaptafellssýslu
Stjm. 7/1871 1871-01-24 133-135 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um skipstrand og gripdeildir enskra sjómanna
Stjm. 8/1871 1871-01-24 135-136 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lækkun á afgjaldi af nokkrum jörðum Kirkjubæjar klausturs
Stjm. 9/1871 1871-01-27 136-138 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til norður- og austuramtsins, um vegagjald
Stjm. 10/1871 1871-01-31 138-139 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk til að girða og rækta tún á Vestmannaeyjum
Stjm. 11/1871 1871-01-31 139 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til norður- og austuramtsins, um verzlun við frakkneska fiskimenn
Stjm. 12/1871 1871-02-23 140 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um vatnsveitingar og engjarækt í Suðurumdæminu
Stjm. 13/1871 1871-02-25 140-141 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Kapitainlieutenant Hammers og fl., um breytingu á ferða-áætlun póstgufuskipsins fyrir árið 1871
Stjm. 14/1871 1871-03-01 141-143 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um alþingistoll af lóðargjaldi af verzlunarhúsum, selveiði og rekafjörum
Stjm. 15/1871 1871-03-01 143-144 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárhagsstjórnarinnar, um styrk handa jarðyrkjumanni
Stjm. 16/1871 1871-03-04 144 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk til að girða og rækta tún á Vestmannaeyjum
Stjm. 17/1871 1871-03-04 144-145 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um skrásetning skips
Stjm. 18/1871 1871-03-04 145 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um sending hinna dönsku Lagatíðinda og Stjórnartíðinda til ýmsra embættismanna
Stjm. 19/1871 1871-03-04 145-146 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fjárhagsáætlun fyrir Ísland á reikningsárinu 1871—72
Stjm. 20/1871 1871-03-04 147 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landfógetans á Íslandi, um fjárhagsáætlun fyrir Ísland á reikningsárinu 1871—72
Stjm. 21/1871 1871-03-04 147-153 auglýsing [Skannað] Auglýsing, sem hefir inni að halda áætlun um tekjur og útgjöld Íslands á reikningsárinu frá 1. aprílmánaðar 1871 til 31. marzmánaðar 1872. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 22/1871 1871-03-04 153-154 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um sýsluskiptingar
Stjm. 23/1871 1871-03-04 154-159 tilskipun [Skannað] Tilskipun um byggingu hegningarhúss og fangelsa á Íslandi, m. fl. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 24/1871 1871-03-04 159-165 tilskipun [Skannað] Tilskipun, er hefir inni að halda viðauka við tilskipun 5. janúarmán. 1866, um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 25/1871 1871-04-01 166 tilskipun [Skannað] Tilskipun til bráðabirgða um eptirlaun handa öðrum yfirdómara og jústizsekretera í hinum konunglega íslenzka landsyfirrjetti, Benidikt Sveinssyni, sem hefir verið vikið frá embætti. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 26/1871 1871-04-12 166-167 umboðsskrá [Skannað] Umboðsskrá fyrir Vilhjálm L. Finsen, assessor í hæzta rétti, O. M. Lütken, herskipsstjóra, H. G. Petersen, póstumsjónarmann fyrir eyjastiptin, Jón Sigurðsson, alþingismann, og C. P. A. Koch, stórkaupmann, til að ganga í nefnd að rannsaka, hvort koma megi á reglulegum gufuskipsferðum kringum Ísland
Stjm. 27/1871 1871-04-15 168-169 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til norður- og austuramtsins, um málaskot í sakamálum til æðra réttar
Stjm. 28/1871 1871-04-15 169-170 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um gjald spítalahluta
Stjm. 29/1871 1871-04-15 170-171 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um dýralækni í suðurumdæminu
Stjm. 30/1871 1871-05-02 171 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Deildar hins íslenzka bókmentafélags í Kaupmannahöfn, um styrk til að gefa út Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands
Stjm. 31/1871 1871-05-02 172 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lán til að ljúka við aðgjörð á skólavörðunni í Reykjavík
Stjm. 32/1871 1871-05-12 172 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um nýja rentuklippinga við ríkisskuldabréf
Stjm. 33/1871 1871-05-22 173-179 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing til alþingis um árangur af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástungum á fundinum 1869. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 34/1871 1871-05-23 179-180 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til allra embættismanna á Íslandi, um ferð Johnstrups háskólakennara til að rannsaka brennisteinsnámana í Þingeyjarsýslu
Stjm. 35/1871 1871-05-24 180-181 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa, um þegnlegt ávarp frá alþingi 1869
Stjm. 36/1871 1871-05-24 181 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lóð handa hegningarhúsinu í Reykjavík
Stjm. 37/1871 1871-05-24 181-182 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til konungsfulltrúa á alþingi, um löggilding almennra lagaboða á Íslandi, sem út komu i Danmörku á árunum 1869 og 1870
Stjm. 38/1871 1871-05-25 182-183 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafaprestum og prestaekkjum á Íslandi
Stjm. 39/1871 1871-05-25 183-184 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til amtmannanna á Íslandi, um kostnað við kennslu ómála barna
Stjm. 40/1871 1871-05-27 184 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lausn frá nafnbótum
Stjm. 41/1871 1871-06-10 184-185 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um nyja útgáfu af kennslubók Levys í yfirsetufræði
Stjm. 42/1871 1871-06-15 185-186 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um kostnað við aðhjúkrun betrunarhússfanga á spítala í Kaupmannahöfn
Stjm. 43/1871 1871-06-15 186-187 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um húsakaup á klausturjörð
Stjm. 44/1871 1871-06-16 187-188 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skuldir umboðsmanns Sveins Þórarinssonar
Stjm. 45/1871 1871-06-16 188-189 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um kvartanir yfir skemmdum á eggvarpi í Grundarfirði
Stjm. 46/1871 1871-06-17 189-190 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar utanríkisstjórnarinnar, um bjarglaun fyrir strandað skip
Stjm. 47/1871 1871-06-23 190 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um höfn við Dyrhólma (Portland)
Stjm. 48/1871 1871-06-24 191 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um verðlaun fyrir jarðabætur á klausturjörðu
Stjm. 49/1871 1871-06-24 191-192 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um prestsvígslu skólalærisveins
Stjm. 50/1871 1871-06-26 192 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um bóka gjöf eptir séra Þorgeir Guðmundsson til stiptisbókasafnsins á Íslandi
Stjm. 51/1871 1871-06-26 193 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um kostnað við ómála flutning til Íslands
Stjm. 52/1871 1871-06-27 193-194 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um uppgjöf á staðfestingar-gjaldi veitingarbréfs fyrir prestakalli
Stjm. 53/1871 1871-06-27 194 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um styrk handa íslenzkri prestsekkju, sem býr í Kaupmannahöfn
Stjm. 54/1871 1871-06-27 195 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um viðbæti við lyfjaskrána 1869
Stjm. 55/1871 1871-06-27 195 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um kornlán handa tveimur hreppum í Þingeyjarsýslu
Stjm. 56/1871 1871-06-27 196 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um þóknun fyrir jarðabætur á Möðruvöllum
Stjm. 57/1871 1871-06-28 196-197 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lán til vegabóta úr hjalparsjóði
Stjm. 58/1871 1871-06-28 197-198 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um aðgjörð á Flateyjar kirkju
Stjm. 59/1871 1871-06-28 198-199 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um tíundagjörð í Þingeyjarsýslu
Stjm. 60/1871 1871-06-30 199-200 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um sveitarstyrk handa óskilgetnu barni
Stjm. 61/1871 1871-06-30 200-201 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lækkun á jarðarafgjaldi
Stjm. 62/1871 1871-06-30 201 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um peninga sending til jarðabókarsjóðsins
Stjm. 63/1871 1871-06-30 201-202 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um ferðaáætlun póstgufuskipsins 1871
Stjm. 64/1871 1871-07-03 202-203 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um samlagning brauða í Dalaprófastsdæmi
Stjm. 65/1871 1871-07-04 203-204 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um sameining Saurbæjar í Eyjafirði við Miklagarð og Hóla
Stjm. 66/1871 1871-07-04 204-205 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um próf í forspjallsvísindum fyrir þá, sem stunda læknisfræði í Reykjavík
Stjm. 67/1871 1871-07-10 205-206 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um réttindi handiðnamanns til húsmennsku
Stjm. 68/1871 1871-07-14 206-207 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 69/1871 1871-07-14 207-208 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 70/1871 1871-07-19 208 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárhagsstjórnarinnar, um styrk til að læra ostatilbúning
Stjm. 71/1871 1871-07-24 208-209 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um gjald fyrir leiðarbréf handa spánversku skipi
Stjm. 72/1871 1871-07-24 209 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um gjald fyrir leiðarbréf handa skipi
Stjm. 73/1871 1871-07-29 210 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um verkfæri handa lækni
Stjm. 74/1871 1871-07-31 210-211 bréf [Skannað] Bréf hinnar íslenzku stjórnardeildar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um kennslu ómála stúlku
Stjm. 75/1871 1871-08-07 211 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vestur-umdæminu, um lestagjald og afgreiðslugjald af skipi
Stjm. 76/1871 1871-08-09 212 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um gjafsókn í máli handa umboðsmanni
Stjm. 77/1871 1871-08-09 212-213 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um silfurbergsnám í Helgustaðafjalli
Stjm. 78/1871 1871-08-09 213 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun fyrir að semja verðlagsskrár fyrir norður- og austuramtið
Stjm. 79/1871 1871-08-10 213-214 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um lækkun á jarðarafgjöldum
Stjm. 80/1871 1871-08-11 214-215 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um raka í bókhlöðu hins lærða skóla í Reykjavík
Stjm. 81/1871 1871-08-11 215-216 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um gjöld fyrir veitingarbréf fyrir embætti
Stjm. 82/1871 1871-08-31 216-217 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárhagsstjórnarinnar, um ferðir póstgufuskipsins
Stjm. 83/1871 1871-09-01 217 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stipsyfirvaldanna á Íslandi, um sending á fornbréfasafni Norðmanna (Diplomatarium Norvegicum)
Stjm. 84/1871 1871-09-14 217-219 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ráðstafanir útaf skipaströndum við Ísland, þegar útlendir eiga í hlut
Stjm. 85/1871 1871-09-14 219 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landfógetans á Íslandi, um reikninga frá landfógeta
Stjm. 86/1871 1871-09-20 220 bréf [Skannað] Bréf dómsmalastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um tíundagjöld af Möðrudal
Stjm. 87/1871 1871-09-20 220-221 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um silfurbergsnám í Helgustaðafjalli
Stjm. 88/1871 1871-09-21 221-223 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um gjald amtmanns til jafnaðarsjóðsins
Stjm. 89/1871 1871-10-18 223-224 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um borgun kornláns handa Eyjafjarðarsýslu og Skagafjarðarsýslu
Stjm. 90/1871 1871-10-18 224 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um sameining Borgarfjarðarsýslu við Mýrasýslu
Stjm. 91/1871 1871-10-20 225-226 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um hafnargjald af póstgufuskipinu
Stjm. 92/1871 1871-10-23 226 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um uppreist fyrir prestsekkju
Stjm. 93/1871 1871-10-31 226-228 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um klausturgóz í Vestur-Skaptafellssýslu
Stjm. 94/1871 1871-10-31 229 auglýsing [Skannað] Auglýsing um kennslu í yfirsetufræði handa þeim læknaefnum, sem tekið hafa próf á Íslandi (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 95/1871 1871-11-03 230 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til kennslu í yfirsetufræði handa þeim læknaefnum, sem tekið hafa próf á Íslandi
Stjm. 96/1871 1871-11-03 230 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til kirkju- og kennslustjórnarinnar, um hið sama efni
Stjm. 97/1871 1871-11-03 231-232 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um gripdeildir enskra fiskimanna
Stjm. 98/1871 1871-11-06 232-233 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtsins og biskupsins á Íslandi, um húsleigustyrk handa stúdentum á prestaskólanum
Stjm. 99/1871 1871-11-06 233 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um inntöku í hinn lærða skóla í Reykjavík
Stjm. 100/1871 1871-11-06 233-234 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um hluttekning Íslands í gripasýningunni í Kaupmannahöfn 1872
Stjm. 101/1871 1871-11-28 234-235 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um kúgildi á klausturjörðu
Stjm. 102/1871 1871-11-28 235-236 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þóknun fyrir jarðabætur á klausturjörðu
Stjm. 103/1871 1871-11-28 236 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lækkun á jarðarafgjaldi
Stjm. 104/1871 1871-12-05 237 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um leyfi fyrir prest til að fara með lækningar
Stjm. 105/1871 1871-12-13 237-238 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um sending herskips til Íslands frá Englandi
Stjm. 106/1871 1871-12-28 238-239 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um hið sama efni
Stjm. 107/1871 1871-12-28 240 ferðaáætlun [Skannað] Ferða-áætlun póstgufuskipsins 1872
Stjm. 1/1872 1872-01-03 242-243 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um bjarglaun fyrir strandað skip
Stjm. 2/1872 1872-01-12 243 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um skrásetning og mælingar skipa
Stjm. 3/1872 1872-01-13 243-244 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk úr læknasjóðnum handa sjúkrahúsinu í Reykjavík
Stjm. 4/1872 1872-01-19 244 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um brot gegn íslenzkum lögum um verzlun og fiskiveiðar
Stjm. 5/1872 1872-01-22 244-245 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um ráðstafanir til að varna óspektum enskra fiskimanna
Stjm. 6/1872 1872-01-27 245-249 tilskipun [Skannað] Tilskipun um eptirlaun handa öðrum yfirdómara og jústizsekretera í hinum konunglega íslenzka landsyfirrétti, Benidikt Sveinssyni, sem hefir verið vikið frá embætti. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 7/1872 1872-01-27 249-252 auglýsing [Skannað] Auglýsing, er birtir á Íslandi lög, 11. febrúar 1871, um ríkisstjórn, þegar svo stendur á, að konungur ekki er orðinn fulltíða, eða er sjúkur eða fjærverandi, og konunglega auglýsing, 18. nóvbr. 1871, um það, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfanum í fjærvist konungs. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 8/1872 1872-01-27 252-253 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fángelsis-stjórnarinnar, um lausn betrunarhússfanga
Stjm. 9/1872 1872-02-02 253-254 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um skemmdir á eggvarpi í Grundarfirði
Stjm. 10/1872 1872-02-12 254-255 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um endurgjald alþingiskostnaðar
Stjm. 11/1872 1872-02-12 255-256 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um póstskipsferðir til Vestmannaeyja
Stjm. 12/1872 1872-02-12 256-258 tilskipun [Skannað] Tilskipun um stofnun búnaðarskóla á Íslandi. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 13/1872 1872-02-12 258-264 tilskipun [Skannað] Tilskipun um fiskiveiðar útlendra við Ísland og fl. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 14/1872 1872-02-12 264-271 tilskipun [Skannað] Tilskipun fyrir Ísland, um síldar- og upsaveiði með nót. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 15/1872 1872-02-12 271-280 tilskipun [Skannað] Tilskipun handa Íslandi, um spítalagjald af sjávarafla. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 16/1872 1872-02-14 281 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um borgun kornláns
Stjm. 17/1872 1872-02-14 282-283 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um skuldir umboðsmanns Sveins Þórarinssonar
Stjm. 18/1872 1872-02-16 284 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um skemmdir í varpeynni Vígur
Stjm. 19/1872 1872-02-21 284-285 auglýsing [Skannað] Auglýsing um heimtingu á gjaldi því, sem fyrir er mælt um í tilskipun um stofnun búnaðarskóla á Íslandi, 12. febrúar 1872. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 20/1872 1872-02-26 285 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtmannsins og biskupsins á Íslandi, um breytingu á reglugjörð prestaskólans
Stjm. 21/1872 1872-02-26 286-289 tilskipun [Skannað] Tilskipun handa Íslandi, um kennslu heyrnar- og málleysingja, og fl. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 22/1872 1872-02-26 289-299 tilskipun [Skannað] Tilskipun handa Íslandi, um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 23/1872 1872-02-26 299-313 tilskipun [Skannað] Tilskipun um póstmál á Íslandi (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 24/1872 1872-02-26 313-319 áætlun [Skannað] Áætlun um tekjur og útgjöld Íslands á reikningsárinu frá 1. aprílmánaðar 1872 til 31. marzmánaðar 1873, staðfest af konungi 26. dag febrúarmánaðar 1872. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 25/1872 1872-02-27 319-320 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til hins konunglega landbústjórnarfélags, um styrk handa íslenzkum jarðyrkjumanni
Stjm. 26/1872 1872-02-28 320 bréf [Skannað] Bréf dómsmálaráðherrans til stiptamtmanns Hilmars Finsens, um það, að hann takist ferð á hendur til Kaupmannahafnar
Stjm. 27/1872 1872-02-28 321 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um tekjur af brauði
Stjm. 28/1872 1872-02-28 321-322 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um launaviðbót handa fyrsta kennara við prestaskólann, Helga Hálfdánarsyni
Stjm. 29/1872 1872-02-28 322 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptamtsins og biskupsins á Íslandi, um húsleigustyrk handa stúdentum á prestaskólanum
Stjm. 30/1872 1872-02-29 322-323 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um styrk til kennslu ómála barna
Stjm. 31/1872 1872-02-29 323-324 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fjárhagsáætlun fyrir Ísland á reikningsárinu 1872—73
Stjm. 32/1872 1872-02-29 324 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landfógetans á Íslandi, um fjárhagsáætlun fyrir Ísland á reikningsárinu 1872—73
Stjm. 33/1872 1872-02-29 324-325 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um skyldu presta að leggja til vegavinnu
Stjm. 34/1872 1872-03-21 325-326 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárstjórnarinnar, um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum
Stjm. 35/1872 1872-03-21 326 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum
Stjm. 36/1872 1872-03-26 326-327 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um fiskiveiðar útlendra við Ísland
Stjm. 37/1872 1872-03-26 327 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um fiskiveiðar útlendra við Ísland
Stjm. 38/1872 1872-04-12 328 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um hitavél í bókhlöðu hins lærða skóla í Reykjavík
Stjm. 39/1872 1872-04-13 328-331 umburðarbréf [Skannað] Umburðarbréf dómsmálastjórnarinnar til allra amtmanna og lögreglustjóra á Íslandi, um reikningsskil fyrir gjaldi á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum (Prentað á Dönsku einungis)
Stjm. 40/1872 1872-04-13 331 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um styrk til að ferðast til sýningarinnar í Kaupmannahöfn
Stjm. 41/1872 1872-04-15 332-333 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um byggingarlóð á stiptamtmannstúninu í Reykjavík
Stjm. 42/1872 1872-04-15 333 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um bólusótt
Stjm. 43/1872 1872-04-15 333 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um reikningsskil fyrir gjaldi á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum
Stjm. 44/1872 1872-04-15 334 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um dýralækni í suðuramtinu
Stjm. 45/1872 1872-04-15 334-335 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um bygging hegningarhúss í Reykjavík
Stjm. 46/1872 1872-04-20 335-354 tilskipun [Skannað] Tilskipun um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 47/1872 1872-05-03 354-393 auglýsing [Skannað] Auglýsing um póstmál á Íslandi. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 48/1872 1872-05-04 393-394 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um lán til vegabóta úr hjálparsjóði
Stjm. 49/1872 1872-05-04 394-432 tilskipun [Skannað] Tilskipun um sveitastjórn á Íslandi. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 50/1872 1872-05-04 432-433 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um vörðu á Skaganum við innsiglinguna á Faxaflóa
Stjm. 51/1872 1872-05-04 433-434 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um gjald á brennivíni
Stjm. 52/1872 1872-05-04 434 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þingstað í Kverkárhelli
Stjm. 53/1872 1872-05-13 435-436 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um innstæðukúgildi á klausturjörðum
Stjm. 54/1872 1872-05-18 436 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um tilraun að veita Kúðafljóti
Stjm. 55/1872 1872-05-18 437-439 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um byggingu hegningarhúss í Reykjavík
Stjm. 56/1872 1872-05-23 439 bréf [Skannað] Bréf kirkju og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um nafnbótaskatt
Stjm. 57/1872 1872-05-23 440 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um kostnað við aðhjúkrun á betrunarhússfanga á spítala í Kaupmannahöfn
Stjm. 58/1872 1872-05-24 440-442 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 59/1872 1872-05-24 442-443 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um styrk handa uppgjafaprestum og prestaekkjum á Íslandi
Stjm. 60/1872 1872-05-25 444-446 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjornarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 61/1872 1872-05-24 446 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um prestvígslu stúdents
Stjm. 62/1872 1872-05-25 447 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um andvirði fyrir strandað skip
Stjm. 63/1872 1872-05-25 447-448 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing um að konungur sé kominn heim aptur. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 64/1872 1872-05-28 448 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Deildar hins íslenzka bókmentafélags í Kaupmannahöfn, um styrk til að gefa út Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands
Stjm. 65/1872 1872-06-04 448-449 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um sending herskips til Íslands frá Englandi
Stjm. 66/1872 1872-06-07 449 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um tíundargjald af Eiríkstöðum
Stjm. 67/1872 1872-06-15 450 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um styrk til þess að bæta smjör- og ostatilbúning á Íslandi
Stjm. 68/1872 1872-06-21 450-451 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um jarðnæði handa presti
Stjm. 69/1872 1872-06-22 451-452 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stipsyfirvaldanna yfir Íslandi, um sölu á Haukstöðum, eign Hofskirkju í Vopnafirði
Stjm. 70/1872 1872-06-27 452-453 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um samlagning sókna í Þingeyjarsýslu
Stjm. 71/1872 1872-06-29 453-458 erindisbréf [Skannað] Erindisbréf fyrir landshöfðingjann yfir Íslandi. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 72/1872 1872-07-01 458-459 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um burtfararpróf við prestaskólann eptir eins árs undirbúning
Stjm. 73/1872 1872-07-06 459-463 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um leigumála brennisteinsnámanna í Þingeyjarsýslu
Stjm. 74/1872 1872-08-01 464-465 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um tilkall prestsekkju til hlutdeildar í tekjum af brauði
Stjm. 75/1872 1872-08-03 465-466 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til kirkju- og kennslustjórnarinnar, um tvö ríkis skuldabréf í vörzlum hins almenna skólasjóðs
Stjm. 76/1872 1872-08-03 466-467 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um skýrslur um holdsveiki
Stjm. 77/1872 1872-08-09 468 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar, til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þóknun fyrir umsjón á gjöldum til umboðskirkna
Stjm. 78/1872 1872-08-09 468-469 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um nafnbótaskatt amtmanns
Stjm. 79/1872 1872-08-14 469-470 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um byggingu hegningarhúss í Reykjavík
Stjm. 80/1872 1872-08-14 470-471 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um skyldu læknis til að taka kennslu í yfirsetufræði
Stjm. 81/1872 1872-08-14 471-472 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um varnir gegn kvikfjárpest
Stjm. 82/1872 1872-08-14 472 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um bænarskrá um stofnun prentverks í suðurumdæminu
Stjm. 83/1872 1872-08-14 473-474 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ráðstafanir til að afstýra hallæri í Vestmannaeyjum
Stjm. 84/1872 1872-08-14 474-475 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um leiðarvísi handa póstþjónum á Íslandi
Stjm. 85/1872 1872-08-15 475 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um að Reykjavík verði tekin í brunabótafélag
Stjm. 86/1872 1872-09-04 476 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um uppgjöf á jarðarafgjaldi
Stjm. 87/1872 1872-09-06 476-477 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um brot gegn íslenzkum lögum um fiskiveiðar og verzlun
Stjm. 88/1872 1872-09-07 478 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um aukaútsvar sveitarómaga
Stjm. 89/1872 1872-09-12 478-480 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um endurgjald fyrir tekjurýrnun við landfógetaembættið
Stjm. 90/1872 1872-09-26 481-487 auglýsing [Skannað] Auglýsing, sem hefir inni að halda ákvarðanir um sambandið milli hinna almennu dönsku og hinna sérstaklegu íslenzku póstmála innbyrðis. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 91/1872 1872-10-09 487-495 samþykkt [Skannað] Samþykkt um stjórn bæjarmálefna í Reykjavík
Stjm. 92/1872 1872-10-09 495-496 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um þóknun handa lækni fyrir embættisferð
Stjm. 93/1872 1872-10-14 496 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárhagsstjórnarinnar, um ferða-áætlun póstgufuskipsins árið 1873
Stjm. 94/1872 1872-10-14 497 ferðaáætlun [Skannað] Ferða-áætlun póstgufuskipsins 1873
Stjm. 95/1872 1872-10-19 498 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til kirkju- og kennslustjórnarinnar, um vöxtu af tveimur ríkisskuldabréfum í vörzlum hins almenna skólasjóðs
Stjm. 96/1872 1872-10-25 498-499 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um breyting á tilskipun 15. desbr. 1865, 2. grein
Stjm. 97/1872 1872-10-25 500 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um að aldursleyfi fyrir prestsefni geti ekki fengizt
Stjm. 98/1872 1872-10-30 500-501 bréf [Skannað] Bréf kirkju og kennslustjórnarinnar tíl dómsmálastjórnarinnar, um nokkrar útgjaldagreinir á fjárhagsáætlun Íslands
Stjm. 99/1872 1872-10-31 501-510 leiðarvísir [Skannað] Leiðarvísir fyrir bréfhirðingarmenn. (á Íslenzku eingöngu)
Stjm. 100/1872 1872-10-31 510-521 leiðarvísir [Skannað] Leiðarvísir fyrir póstafgreiðendur (á Íslenzku eingöngu)
Stjm. 101/1872 1872-11-02 521-522 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna í Íslandi um styrk til þess að byggja upp hús á prestssetri
Stjm. 102/1872 1872-11-02 522 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um aldursleyfi fyrir prestsefni
Stjm. 103/1872 1872-11-04 522-523 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um kostnaðinn við byggingu fangelsis og hegningarhúss í Reykjavík
Stjm. 104/1872 1872-11-05 524 bréf [Skannað] Bréf hinnar íslenzku stjórnardeildar í dómsmálastjórninni til skrifstofu ríkisþingsins, um „Tíðindi frá ríkisþingi Dana“ handa alþingi og landshöfðingjaembættinu
Stjm. 105/1872 1872-11-05 524-526 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um gjald spítalahluta
Stjm. 106/1872 1872-11-06 526-530 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um hafnar-reglugjörð fyrir Reykjavík
Stjm. 107/1872 1872-11-06 530-531 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um byggingu fangelsa þar í umdæminu
Stjm. 108/1872 1872-11-06 531 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður og austurumdæminu, um byggingu fangelsa þar í umdæminu
Stjm. 109/1872 1872-11-07 532-533 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um silfurbergsnám í Helgustaðafjalli
Stjm. 110/1872 1872-11-07 533-534 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um heimtingu brennivínsgjalds
Stjm. 111/1872 1872-11-07 534-537 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um ríkisskuldabréf
Stjm. 112/1872 1872-11-24 537-545 reglugerð [Skannað] Reglugjörð um framkvæmdir á auglýsingunni af 26. septbr. 1872 um sambandið milli hinna almennu dönsku og hinna sérstaklegu íslenzku póstmála innbyrðis, útgefin af aðalpóststjórninni í Kaupmannahöfn og stiptamtmanninum yfir Íslandi, samkvæmt auglýsingarinnar 18. grein, þann 6. og 24. nóvbr. 1872
Stjm. 113/1872 1872-11-26 545 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um uppgjöf á jarðarafgjaldi
Stjm. 114/1872 1872-12-01 546-550 auglýsing [Skannað] Auglýsing frá stiptamtmanninum yfir Íslandi, viðvíkjandi póstmálum
Stjm. 115/1872 1872-12-05 550-551 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um sölu tómthúss á Vestmannaeyjum
Stjm. 116/1872 1872-12-10 551-552 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um sekt fyrir afbrot gegn sóttvarnarlögum
Stjm. 117/1872 1872-12-17 552-553 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður og austurumdæminu, um verzlun við Sigríðarstaða-ós í Húnavatnssýslu
Stjm. 118/1872 1872-12-17 553 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um sending tíðinda frá ríkisþingi Dana
Stjm. 119/1872 1872-12-18 553-554 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmannanna á Íslandi, um fiskiveiðar Englendinga við Ísland
Stjm. 1/1873 1873-01-04 556-559 reikningsyfirlit [Skannað] Reikningsyfirlit yfir tekjur og útgjöld Íslands á reikningsárinu frá 1. aprílmán. 1871 til 31. marzmán. 1872. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 2/1873 1873-01-11 559 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um uppreist á æru
Stjm. 3/1873 1873-01-14 560 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um lausn frá nafnbót
Stjm. 4/1873 1873-01-31 560-562 auglýsing [Skannað] Auglýsing fjárhagsstjórnarinnar, um skipti á innlendum ríkisskuldabréfum, sem eigi verður sagt upp, og vextir eru borgaðir af við jarðabókarsjóð Íslands, fyrir rentuklippinga-skuldabréf, og um að þau verði tekin upp í innskriptarbókina, og fl. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 5/1873 1873-01-31 563 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi, um laun hins setta skólameistara
Stjm. 6/1873 1873-02-08 563-564 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til aðalpóststjórnarinnar, um póstafgreiðslustað í Skaptafellssýslu
Stjm. 7/1873 1873-02-13 564-572 reglugerð [Skannað] Reglugjörð, sem hefir inni að halda nákvæmari ákvarðanir um opinber reikningsskil og heimtingu opinberra gjalda á Íslandi (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 8/1873 1873-02-18 573-574 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir vesturumdæminu, um framfærsluhrepp sveitarómaga
Stjm. 9/1873 1873-02-18 575 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um undanþágu undan lestagjaldi af hvalveiðaskipum
Stjm. 10/1873 1873-02-26 576-582 áætlun [Skannað] Áætlun um tekjur og útgjöld Íslands á reikningsárinu frá 1. aprílmánaðar til 31. desembermánaðar 1873, staðfest af konungi 26. dag febrúarmánaðar 1873 (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 11/1873 1873-02-27 582 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um tíundagjörð
Stjm. 12/1873 1873-02-27 582-583 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til biskupsins yfir Íslandi, um aldursleyfi fyrir prestsefni
Stjm. 13/1873 1873-02-28 583-584 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um fjárhagsáætlun fyrir Ísland á reikningsárinu frá 1. apríl til 31. desbr. 1873
Stjm. 14/1873 1873-02-28 584 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landfógetans á Íslandi, um fjárhagsáætlun fyrir Ísland á reikningsárinu 1. apríl til 31. desbr. 1873
Stjm. 15/1873 1873-02-28 585 bréf [Skannað] Bréf hinnar íslenzku stjórnardeildar til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um fjárhagsáætlun fyrir Ísland á reikningsárinu frá 1. apríl til 31. desbr. 1873
Stjm. 16/1873 1873-02-28 585-586 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til amtmannsins yfir norður- og austurumdæminu, um tíundagjald af Möðrudal
Stjm. 17/1873 1873-02-28 586 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um þriggja skildinga frímerki
Stjm. 18/1873 1873-03-15 587-590 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til aðalverzlunarfulltrúa Hans A. Clausens, um heimtingu brennivínsgjalds
Stjm. 19/1873 1873-03-15 590-592 umburðarbréf [Skannað] Umburðarbréf dómsmálastjórnarinnar til allra lögreglustjóra á Íslandi, um heimtingu brennivínsgjalds
Stjm. 20/1873 1873-03-20 592-593 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um gufuskipsferðir m. m.
Stjm. 21/1873 1873-03-22 593-594 auglýsing [Skannað] Auglýsing frá stiptamtmanninum yfir Íslandi, um póstmálefni.
Stjm. 22/1873 1873-03-25 595 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins yfir Íslandi, um heimtingu brennivínsgjalds
Stjm. 23/1873 1873-04-15 595-596 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um dýralækni í suðuramtinu
Stjm. 24/1873 1873-04-16 596 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um póstsendingar með herskipinu Fylla
Stjm. 25/1873 1873-04-16 597-598 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um aðgjörð á landshöfðingjahúsinu í Reykjavík
Stjm. 26/1873 1873-04-16 598-599 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um yfirréttarhúsið í Reykjavík
Stjm. 27/1873 1873-04-16 599-600 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um þjónustufrímerki
Stjm. 28/1873 1873-04-16 600-602 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um sveitastjórn
Stjm. 29/1873 1873-05-06 602 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um ferðastyrk handa Óla póstmeistara Finsen
Stjm. 30/1873 1873-05-06 602-603 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um þóknun handa Óla póstmeistara Finsen
Stjm. 31/1873 1873-05-13 603-604 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um leyfi skipslæknis til þess að fara með lækningar
Stjm. 32/1873 1873-05-15 604 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um tíundagjald af Möðrudal
Stjm. 33/1873 1873-05-15 605 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um verðlaun fyrir björgun manna ár lífsháska
Stjm. 34/1873 1873-05-20 605-606 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um hlunnindi fyrir sparisjóðinn í Reykjavík
Stjm. 35/1873 1873-05-20 607 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans á Íslandi, um löggilding almennra lagaboða á Íslandi, sem út komu í Danmörku á árunum 1871 og 1872
Stjm. 36/1873 1873-05-20 607 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Deildar hins íslenzka bókmentafélags í Kaupmannahöfn, um styrk til að gefa út Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands
Stjm. 37/1873 1873-05-23 607-617 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing til alþingis um árangur af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástungum á fundinum 1871. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 38/1873 1873-05-23 617-618 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um styrk til þess að íslenzka og prenta tiltekna guðfræðisbók
Stjm. 39/1873 1873-05-23 618-619 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um skemmdir á eggvarpi í Grundarfirði
Stjm. 40/1873 1873-05-27 619-620 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um giptingarleyfi fyrir prest
Stjm. 41/1873 1873-05-27 620-621 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um brúargjörð yfir Þjórsá og Ölfusá
Stjm. 42/1873 1873-05-27 621-622 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um ferðir jarðyrkjumanns á Íslandi
Stjm. 43/1873 1873-05-27 622 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um húsakaup á klausturjörðu
Stjm. 44/1873 1873-05-27 622-623 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um málafærslulaun við yfirréttinn
Stjm. 45/1873 1873-05-27 623-624 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um afgjald af klausturjörðunni Vatnsenda
Stjm. 46/1873 1873-05-27 624 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um jarðabætur á klausturjörðu
Stjm. 47/1873 1873-05-28 625 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárhagsstjórnar háskólans, um styrk til kennslu í yfirsetufræði handa þeim læknaefnum, sem tekið hafa próf á Íslandi
Stjm. 48/1873 1873-06-17 625-626 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um endurgjald handa embættismönnum fyrir kostnað við póstsendingar
Stjm. 49/1873 1873-06-27 626-627 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um styrk til kennslu ómála barn
Stjm. 50/1873 1873-06-28 627 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um upphafsorðin á veitingarbréfum presta
Stjm. 51/1873 1873-06-30 627-629 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um fé það, sem ætlað er til óvissra útgjalda fyrir Ísland
Stjm. 52/1873 1873-06-30 629 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um undirskriptir stiptsyfirvaldanna
Stjm. 53/1873 1873-07-03 630 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum
Stjm. 54/1873 1873-07-03 630-631 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um fangelsi á Vestmannaeyjum
Stjm. 55/1873 1873-07-04 631-632 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um embættisstjórn í forföllum hans
Stjm. 56/1873 1873-07-05 632-636 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um læknakennslu og læknaskipun
Stjm. 57/1873 1873-07-05 636 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um styrk til verkfæra handa jarðyrkjumanni
Stjm. 58/1873 1873-07-05 637-639 bréf [Skannað] Bréf dómsmalastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um silfurbergsnám í Helgustaðafjalli
Stjm. 59/1873 1873-07-05 639-640 bréf [Skannað] Bréf domsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um aðgjörð á Vestmannaeyjakirkju
Stjm. 60/1873 1873-07-08 640-644 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til etazráðs og aðalverzlunarfulltrúa, Hans A. Clausens, um heimtingu brennivínsgjalds
Stjm. 61/1873 1873-07-25 644-646 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um gjald af útlendum fiskiskipum
Stjm. 62/1873 1873-08-01 646 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um kennslu í yfirsetufræði
Stjm. 63/1873 1873-08-04 647-648 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um gjald af brennivíni
Stjm. 64/1873 1873-08-07 648 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um staðfesting á brauðaveitingum stiptsyfirvaldanna
Stjm. 65/1873 1873-08-07 649 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um tekjur prestsekkju
Stjm. 66/1873 1873-08-08 649-650 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um lækkun á jarðarafgjaldi
Stjm. 67/1873 1873-08-08 650-652 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um fangavörð við hegningarhúsið í Reykjavík
Stjm. 68/1873 1873-08-09 653 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um tollskrá með skipi
Stjm. 69/1873 1873-08-11 653-654 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um jarðaskipti á kirkjujörð og bændaeign
Stjm. 70/1873 1873-08-13 654-656 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um lækkun á afgjaldi af klausturjörðum í Skaptafellssýslu
Stjm. 71/1873 1873-08-13 656-660 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um byggingu fangelsa í norður- og austurumdæminu og vesturumdæminu
Stjm. 72/1873 1873-08-14 661 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um styrk til þess að gefa út lestrarbók handa alþýðu
Stjm. 73/1873 1873-08-15 662 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til fjárhagsstjórnarinnar, um skuldir sýslumanns
Stjm. 74/1873 1873-08-28 662 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um lækkun á jarðarafgjaldi
Stjm. 75/1873 1873-09-01 663 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing um það, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 76/1873 1873-09-01 663-664 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um læknaskipun syðra
Stjm. 77/1873 1873-09-10 664 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að halda skuli opinbera guðsþjónustugjörð á Íslandi í minningu þess, að landið hefir verið byggt í þúsund ár. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 78/1873 1873-09-10 665 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um aldursleyfi fyrir prestsefni
Stjm. 79/1873 1873-09-24 665 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing um að konungur sé kominn heim aptur. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 80/1873 1873-09-25 666-675 auglýsing [Skannað] Auglýsing, er birtir á Íslandi peningalög, 23. maí 1873. (á Íslenzku og Dönsku.)
Stjm. 81/1873 1873-09-26 675-676 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um breytingar á auglýsing 3. maí 1872, um póstmál á Íslandi
Stjm. 82/1873 1873-10-21 676-677 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um yfirgang frakkneskra fiskimanna
Stjm. 83/1873 1873-10-25 678 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um lóð yfirréttarhússins
Stjm. 84/1873 1873-10-25 678-679 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um aldursleyfi fyrir prestsefni
Stjm. 85/1873 1873-10-25 679-680 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um prestsvígslu skólalærisveins
Stjm. 86/1873 1873-10-25 680-681 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um skipti á kirkjueign og bændaeign
Stjm. 87/1873 1873-10-30 681 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um uppgjöf á brennivínsgjaldi
Stjm. 88/1873 1873-10-31 682-688 áætlun [Skannað] Áætlun um tekjur og útgjöld Íslands á árinu frá 1. janúarmánaðar til 31. desembermánaðar 1874, staðfest af konungi 31. dag októbermánaðar 1873. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 89/1873 1873-11-06 688-689 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um að vatnsveitingamaður verði sendur til suðuramtsins
Stjm. 90/1873 1873-11-06 689-690 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um skatt í Þingeyjarsýslu
Stjm. 91/1873 1873-11-07 690-691 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um fjárhagsáætlun fyrir Ísland á árinu 1874 og dómsmálasjóðinn
Stjm. 92/1873 1873-11-07 692 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um fjárhagsáætlun fyrir Ísland á árinu 1874 og um skólaskýrslur
Stjm. 93/1873 1873-11-08 692-693 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um skil fyrir sýslugjöldum
Stjm. 94/1873 1873-12-19 693-694 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um hald á skipi
Stjm. 95/1873 1873-12-29 694-695 auglýsing [Skannað] Auglýsing fyrir Ísland um mótið á tíu- og tuttugukrónapeningum þeim, sem slegnir verða úr gulli samkvæmt peningalögunum 23. maí þ. á., og um að peningar þessir verði hafðir sem gjaldgengir peningar. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 96/1873 1873-12-29 696 ferðaáætlun [Skannað] Ferða-áætlun póstgufuskipsins 1874
Stjm. 1/1874 1874-01-05 698-712 lagabálkur [Skannað] Stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 2/1874 1874-01-05 712-716 tilskipun [Skannað] Tilskipun um hegningarvald það, sem stjórn hegningarhússins á Íslandi hefir. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 3/1874 1874-01-05 716-720 tilskipun [Skannað] Tilskipun um hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á Íslandi (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 4/1874 1874-01-22 720 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um breytingar á Auglýsing um póstmál 3. maí 1872
Stjm. 5/1874 1874-01-23 721 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um verkfæri handa jarðyrkjumanni
Stjm. 6/1874 1874-01-27 721-722 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um málsókn útaf meiðyrðum við íslenzkan embættismann
Stjm. 7/1874 1874-02-04 722-723 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um bænarskrá um uppreist á æru
Stjm. 8/1874 1874-02-14 723-724 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing til Íslendínga um það, að út sé komin stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 9/1874 1874-02-14 725-731 tilskipun [Skannað] Tilskipun um ábyrgð fyrir eldsvoða á Reykjavíkur kaupstað og fl. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 10/1874 1874-02-19 731 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til utanríkisstjórnarinnar, um yfirgang enskra fiskimanna
Stjm. 11/1874 1874-02-19 732 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um yfirgang enskra fiskimanna
Stjm. 12/1874 1874-02-26 732-733 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um að bæjarfógetaembættið í Reykjavík skuli sameinað við Gullbringu- og Kjósarsýslu
Stjm. 13/1874 1874-02-27 734 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um aðgjörð á landshöfðingjahúsinu
Stjm. 14/1874 1874-02-27 734-735 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um lækkun á jarðarafgjöldum
Stjm. 15/1874 1874-02-27 736 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um borgun kornláns
Stjm. 16/1874 1874-02-27 736 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um sending gullpeninga til Íslands
Stjm. 17/1874 1874-02-27 736-737 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um skýrslur frá embættismönnum
Stjm. 18/1874 1874-02-27 737 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um verzlun á Vestdalseyri
Stjm. 19/1874 1874-02-28 737-738 tilskipun [Skannað] Tilskipun um að ákvarðanir þær um stundar sakir, sem almenn hegningarlög handa Íslandi, 25. júní 1869, 307 gr., hafa inni að halda, skuli falla úr gildi að nokkru leyti. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 20/1874 1874-02-28 738-754 tilskipun [Skannað] Tilskipun um hvernig úttekin skuli hegningarvinna í hegningarhúsinu í Reykjavík. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 21/1874 1874-02-28 754-759 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um hegningarhúsið í Reykjavík
Stjm. 22/1874 1874-02-28 760 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um styrk handa jarðyrkjumanni
Stjm. 23/1874 1874-02-28 760-761 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til Deildar hins íslenzka bókmentafélags í Kaupmannahöfn, um styrk til að gefa út Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands
Stjm. 24/1874 1874-02-28 761 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar, til landshöfðingjans yfir Íslandi, um yfirgang útlendra
Stjm. 25/1874 1874-02-28 761-762 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um styrk til þess að gefa út stjórnarbréf
Stjm. 26/1874 1874-03-27 762-763 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til sjóliðsstjórnarinnar, um tilsjón með fiskiveiðum útlendra við Ísland
Stjm. 27/1874 1874-04-09 763-764 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um yfirgang enskra fiskimanna
Stjm. 28/1874 1874-04-10 765-768 reikningsyfirlit [Skannað] Reikningsyfirlit yfir tekjur og útgjöld Íslands á reikningsárinu frá 1. aprílm. 1872 til 31. marzm. 1873. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 29/1874 1874-04-11 768-769 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um að vatnsveitingamaður verði sendur til suðuramtsins
Stjm. 30/1874 1874-04-21 769-770 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til etatzráðs Hans A. Clausens, um gjald á brennivíni
Stjm. 31/1874 1874-05-15 770 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um endurgjald fyrir embættisferð læknis
Stjm. 32/1874 1874-05-19 770-771 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um breytingar á Auglýsing um póstmál 3. maí 1872
Stjm. 33/1874 1874-05-19 771-772 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um kaleik og patínu handa dómkirkjunni í Reykjavík
Stjm. 34/1874 1874-05-20 772 opið bréf [Skannað] Opið bréf um að almennar kosningar til alþingis skuli fram fara. (á Íslenzku og Dönsku)
Stjm. 35/1874 1874-05-20 772-773 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um brúargjörð yfir Ölfusá og Þjórsá
Stjm. 36/1874 1874-05-22 773-774 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um endurgjald handa prófasti, samkvæmt tilsk. 24. júlí 1789
Stjm. 37/1874 1874-05-26 775-776 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um endurgjald handa settum yfirdómurum
Stjm. 38/1874 1874-05-26 776-777 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um ávörp til konungs
Stjm. 39/1874 1874-05-26 777-778 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um byggingu fangelsa
Stjm. 40/1874 1874-05-27 778 bréf [Skannað] Bréf kirkju- og kennslustjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um aldursleyfi fyrir prestsefni
Stjm. 41/1874 1874-05-27 778-779 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um aðgjörð á dómkirkjunni í Reykjavík
Stjm. 42/1874 1874-06-06 779 auglýsing [Skannað] Auglýsing fyrir Ísland um, frá hvaða tíma hin nýja reikningseining, eptir peningalögunum 23. maí 1873, skuli í gildi leidd
Stjm. 43/1874 1874-06-06 780 auglýsing [Skannað] Auglýsing fyrir Ísland, um mótið á eins eyris-, tveggja-, fimm-, tíu- og tuttuguogfimmaura-peningum þeim, sem slegnir verða samkvæmt peningalögunum 23. maí f. á.
Stjm. 44/1874 1874-06-08 781 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til reikningastjórnardeildarinnar, um lækkun á jarðarafgjaldi
Stjm. 45/1874 1874-06-15 781-782 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um þóknun fyrir jarðabætur á klausturjörðu
Stjm. 46/1874 1874-06-29 782-783 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um Vesturheimsfara
Stjm. 47/1874 1874-07-02 783-784 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um lækkun á jarðarafgjaldi
Stjm. 48/1874 1874-07-02 784 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um endurgjald fyrir skaða af jarðskjálfta
Stjm. 49/1874 1874-07-02 784-785 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um kúgildi á klausturjörðum
Stjm. 50/1874 1874-07-03 785-787 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um styrktarsjóð Jóhannesar Kristjánssonar
Stjm. 51/1874 1874-07-03 788 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til innanríkisstjórnarinnar, um breyting á gjöldum í auglýsing 26. septbr. 1872
Stjm. 52/1874 1874-07-04 788-789 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um verzlunarskýrslur frá sýslumönnum
Stjm. 53/1874 1874-07-06 789 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um húsaleigastyrk handa amtmanninnm í norður- og austurumdæminu
Stjm. 54/1874 1874-07-14 789-790 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að stofnað skuli stjórnarráð fyrir Ísland og hvernig skipta skuli niður störfum þeim, sem hin íslenzka stjórnardeild, er hingað til hefir verið, hefir haft á hendi
Stjm. 55/1874 1874-07-17 790-792 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um stjórnartíðindi fyrir Ísland
Stjm. 56/1874 1874-07-18 792-794 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um styrktarsjóð Örum og Wulffs
Stjm. 57/1874 1874-07-24 794-795 bréf [Skannað] Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfðingjans yfir Íslandi, um Vesturheimsfara
Stjt. 1/1874 1874-07-14 2-3 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að stofnað skuli stjórnarráð fyrir Ísland og hvernig skipta skuli niður störfum þeim, sem hin íslenzka stjórnardeild, er hingað til hefir verið, hefir haft á hendi
Stjt. 2/1874 1874-07-16 2-3 konungsúrskurður [Skannað] Allrahæsti úrskurður um að skipaður sje ráðgjafi fyrir Ísland
Stjt. 3/1874 1874-09-19 4-5 auglýsing [Skannað] Auglýsing fyrir Ísland, er minnir menn á ákvarðanir peningalaganna með tilliti til þess, að hin nýja reikningseining verði leidd í gildi
Stjt. 4/1874 1874-11-06 6-7 áætlun [Skannað] Áætlun um tekjur og útgjöld Íslands á reikningsárinu frá 1. janúarm. til 31. desemberm. 1875, staðfest af konungi 6. dag nóvbrm. 1874
Stjt. 5/1874 1874-11-06 8-15 reikningsyfirlit [Skannað] Reikningsyfirlit yfir tekjur og útgjöld Íslands á reikningsárinu frá 1. aprílm. til 31. desemberm. 1873
Stjt. 6/1874 1874-11-07 16-23 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bann gegn því, að flytja sauðfje frá Svíaríki til Íslands
Stjt. 1/1875 1875-02-20 2-3 opið bréf [Skannað] Opið brjef er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. dag júlím 1875
Stjt. 2/1875 1875-02-22 4-11 auglýsing [Skannað] Auglýsing um verksvið landshöfðingjans yfir Íslandi
Stjt. 3/1875 1875-02-24 10-13 lagabálkur [Skannað] Auglýsing er birtir á Íslandi lög 21. desbr. 1874 um bann gegn því að hafa schleswig-holsteinska spesiumynt sem gjaldgenga peninga
Stjt. 4/1875 1875-03-24 14-15 tilskipun [Skannað] Tilskipun, er ákveður, að smápeningar þeir, sem hingað til hafa verið í gildi, verði eigi hafðir sem gjaldgengir peningar frá 1. nóvbr. 1875
Stjt. 5/1875 1875-03-24 16-17 auglýsing [Skannað] Auglýsing fyrir Ísland um mótið á 1- og 2-krónapeningum þeim, sem slegnir verða samkvæmt peningalögunum 23. maí 1873
Stjt. 6/1875 1875-04-20 18-19 auglýsing [Skannað] Auglýsing, um hann gegn því að flytja nautpening, sauðfje, geitur og svín frá Bretlandi hinu mikla og hertogadæmunum Sljesvík og Holtsetalandi til Íslands
Stjt. 7/1875 1875-05-24 20-21 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 8/1875 1875-05-24 22-25 boðskapur konungs [Skannað] Boðskapur konungs til alþingis
Stjt. 9/1875 1875-05-24 26-27 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 10/1875 1875-05-24 28-47 lagabálkur [Skannað] Þingsköp til bráðabyrgða handa alþingi Íslendinga
Stjt. 11/1875 1875-07-22 48-49 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að bann það, sem með auglýsing 7. nóvbr. 1874 var lagt á að flytja sauðfje frá Svíaríki til Íslands, sje af numið
Stjt. 12/1875 1875-10-09 50-51 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að konungsúrskurður 18. septbr. 1793, viðvíkjandi því, að leggja skuli niður Gufunes-spítala og fl., sje úr gildi numinn
Stjt. 13/1875 1875-10-15 52-69 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1876 og 1877
Stjt. 14/1875 1875-10-15 70-75 lagabálkur [Skannað] Lög um laun íslenzkra embættismanna, o. fl.
Stjt. 15/1875 1875-10-15 76-81 lagabálkur [Skannað] Lög um aðra skipun á læknahjeruðunum á Íslandi, og fleira
Stjt. 16/1875 1875-10-15 82-83 lagabálkur [Skannað] Lög um sölu prentsmiðju Íslands í Reykjavík
Stjt. 17/1875 1875-10-15 84-85 lagabálkur [Skannað] Lög um heiðurslaun handa Jóni Sigurðssyni, alþingismanni Ísfirðinga
Stjt. 18/1875 1875-10-15 86-89 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á tilskipun um póstmál á Íslandi, 26. febr. 1872
Stjt. 19/1875 1875-10-15 90-93 lagabálkur [Skannað] Lög um vegina á Íslandi
Stjt. 20/1875 1875-10-15 94-109 lagabálkur [Skannað] Lög um brunamál í Reykjavík
Stjt. 21/1875 1875-10-15 110-111 lagabálkur [Skannað] Lög um löggildingu verzlunarstaðar við Blönduós í Húnavatnssýslu
Stjt. 22/1875 1875-10-20 112-113 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglysing um það, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 23/1875 1875-11-12 114-115 lagabálkur [Skannað] Lög um þorskanetalagnir í Faxaflóa
Stjt. 24/1875 1875-11-12 116-117 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Vestdalseyri við Seyðisfjörð
Stjt. 25/1875 1875-11-12 118-119 auglýsing [Skannað] Auglýsing viðvíkjandi því, um hve langan tíma smápeningar þeir, sem fyrir er mælt um í tilskipun 24. mars 1875, og sem hingað til hafa verið í gildi, verði innleystir við ríkissjóðinn að því leyti, er Ísland snertir
Stjt. 26/1875 1875-11-26 120-121 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglysing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 27/1875 1875-11-26 122-125 lagabálkur [Skannað] Yfirsetukvennalög
Stjt. 28/1875 1875-12-17 126-127 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á tilskipun um fiskiveiðar útlendra við Ísland og fl., 12. febrúar 1872
Stjt. 29/1875 1875-12-17 128-129 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingar á ákvörðunum þeim, er tilskipun um ráðstafanir til viðurhalds á eignum kirkna og prestakalla á Íslandi og því, sem þeim fylgir, 24. júli 1789, hefir inni að halda
Stjt. 30/1875 1875-12-17 130-133 lagabálkur [Skannað] Lög um mótvarnir gegn því, að bólusótt og hin austurlenzka kólerusott og aðrar næmar sóttir flytjist til Íslands
Stjt. 1/1876 1876-01-14 2-9 reikningsyfirlit [Skannað] Reikningsyfirlit yfir tekjur og útgjöld Íslands á árinu 1874
Stjt. 2/1876 1876-01-14 8-27 lagabálkur [Skannað] Lög um skipströnd
Stjt. 3/1876 1876-01-14 28-37 lagabálkur [Skannað] Lög um tilsjón með flutningum á þeim mönnum, sem flytja sig úr landi í aðrar heimsálfur
Stjt. 4/1876 1876-02-10 38-41 auglýsing [Skannað] Auglýsing um breyting á ákvörðunum þeim, sem auglýsing 26. septbr. 1872 hefir inni að halda um burðareyri undir sendingar milli hins danska og íslenzka postumdæmis
Stjt. 5/1876 1876-02-11 40-43 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun læknaskóla í Reykjavík
Stjt. 6/1876 1876-02-11 44-45 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun barnaskóla á Ísafirði
Stjt. 7/1876 1876-02-11 46-47 lagabálkur [Skannað] Lög um að leggja skatt á útmældar lóðir á Ísafirði
Stjt. 8/1876 1876-02-11 48-49 tilskipun [Skannað] Tilskipun um að ákvarðanir þær um stundarsakir, sem almenn hegningarlög handa Íslandi, 25. júní 1869, 307. gr., hafa inni að halda, skulu falla úr gildi að því leyti, er snertir vesturumdæmið og norður og austurumdæmið á Íslandi
Stjt. 9/1876 1876-02-11 50-51 lagabálkur [Skannað] Lög um að afnema alþingistollinn
Stjt. 10/1876 1876-02-11 52-55 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á tilskipun um gjald á brennivíni og öðrum áfengnm drykkjum 26. dag febrúarmán. 1872
Stjt. 11/1876 1876-02-11 54-57 lagabálkur [Skannað] Lög um aðflutningsgjald á tóbaki
Stjt. 12/1876 1876-02-16 58-59 auglýsing [Skannað] Auglýsing, sem hefir inni að halda nákvæmari ákvarðanir viðvíkjandi því, hvernig framfylgja skuli lögunum um aðflutningsgjald á tóbaki, 11. febr. 1876
Stjt. 13/1876 1876-03-17 60-61 tilskipun [Skannað] Tilskipun, er ákveður, að hinir fyrri silfurpeningar, sem enn eru í gildi, verði eigi hafðir sem gjaldgengir peningar frá 1. október 1876
Stjt. 14/1876 1876-04-07 62-83 lagabálkur [Skannað] Lög um þingsköp handa alþingi Íslendinga
Stjt. 15/1876 1876-04-25 84-85 auglýsing [Skannað] Auglýsing, um það, að allir seðlar, sem útgefnir eru af þjóðbankanum og ganga manna á milli, og sem miðaðir eru við 100 ríkisbánkadali, 100 ríkisdali, 50 ríkisbánkadali, 50 ríkisdali, 20 ríkisbánkadali, 10 ríkisdali og 5 ríkisdali, skuli innkallaðir
Stjt. 16/1876 1876-05-11 86-89 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við Jónsbókar landsleigubálks 56. kapitula, um friðun á laxi
Stjt. 17/1876 1876-05-24 90-91 tilskipun [Skannað] Tilskipun um að ákvarðanir þær um stundarsakir, sem almenn hegningarlög handa Íslandi, 25. júni 1869, 307. gr., hafa inni að halda, skuli falla úr gildi að því leyti, er snertir Vestmannaeyjar í suðurumdæminu á Íslandi
Stjt. 18/1876 1876-05-24 92-93 auglýsing [Skannað] Auglýsing, um bann gegn því, að flytja hunda frá Danmörk til Íslands
Stjt. 19/1876 1876-07-26 94-95 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing um það, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 20/1876 1876-08-07 96-97 auglýsing [Skannað] Auglýsing viðvíkjandi því, um hve langan tíma hinir eldri silfurpeningar, sem fyrir er mælt um í tilskipun 17. marz 1876 og sem enn eru í gildi, verði innleystir við ríkissjóðinn að því leyti, er Ísland snertir
Stjt. 21/1876 1876-08-09 98-103 reglugerð [Skannað] Reglugjörð fyrir læknaskólann í Reykjavík
Stjt. 22/1876 1876-08-23 104-105 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 23/1876 1876-09-12 106-107 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að bann það, sem með auglýsing 9. júní 1876 var lagt á að flytja hunda frá Danmörk til Íslands, sje af numið
Stjt. 24/1876 1876-10-16 108-109 tilskipun [Skannað] Tilskipun um, að tilskipun handa Íslandi, 25. júní 1869, um afplánun fjesekta í öðrum málum en sakamálum skuli öðlast gildi
Stjt. 1/1877 1877-02-02 2-7 reikningsyfirlit [Skannað] Reikningsyfirlit yfir tekjur og útgjöld Íslands á árinu 1875
Stjt. 2/1877 1877-02-17 8-9 auglýsing [Skannað] Auglýsing, um bann gegn því að flytja nautpening, sauðfje, geitur og fl. frá Þýskalandi og Bretlandi hinu mikla til Íslands
Stjt. 3/1877 1877-02-21 10-11 bráðabirgðalög [Skannað] Lög til bráðabirgða um breyting á tilskipun fyrir Ísland um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum, 26. febr. 1872, 2. gr., að því leyti, er snertir borgun gjaldsins af þeim vörum, sem flytjast til landsins með gufuskipum
Stjt. 4/1877 1877-02-21 12-13 opið bréf [Skannað] Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 2. dag júlím 1877
Stjt. 5/1877 1877-05-11 14-15 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 6/1877 1877-05-11 16-17 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 7/1877 1877-05-25 18-19 boðskapur konungs [Skannað] Boðskapur konungs til alþingis
Stjt. 8/1877 1877-07-12 20-33 auglýsing [Skannað] Auglýsing um reglugjörð fyrir hinn lærða skóla í Reykjavík
Stjt. 9/1877 1877-08-04 34-35 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing um það, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 10/1877 1877-08-24 36-37 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á tilskipun fyrir Ísland um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum, 26. febr. 1872, 2. gr., að því leyti, er snertir borgun gjaldsins af þeim vörum, sem flytjast til landsins með gufuskipum
Stjt. 11/1877 1877-08-24 38-39 lagabálkur [Skannað] Lög um birting laga og tilskipana
Stjt. 12/1877 1877-08-24 40-41 lagabálkur [Skannað] Lög, er nema úr lögum að skírn sje nauðsynleg sem skilyrði fyrir erfðarjetti
Stjt. 13/1877 1877-08-24 42-43 lagabálkur [Skannað] Lög um löggildingu verzlunarstaðar í þorlákshöfn í Árnessýslu
Stjt. 14/1877 1877-08-24 44-45 lagabálkur [Skannað] Lög um verzlun á Geirseyri við Patreksfjörð
Stjt. 15/1877 1877-08-28 46-47 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg Auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 16/1877 1877-09-14 48-63 lagabálkur [Skannað] Lög um kosningar til alþingis
Stjt. 17/1877 1877-10-19 64-79 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1878 og 1879
Stjt. 18/1877 1877-10-19 80-83 lagabálkur [Skannað] Lög um bæjargjöld í Reykjavíkur kaupstað
Stjt. 19/1877 1877-11-02 84-85 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingu á gjöldum þeim, er hvíla á jafnaðarsjóðunum
Stjt. 20/1877 1877-11-02 86-87 lagabálkur [Skannað] Lög um afnám ákvarðana um styrk úr landssjóði til útbýtingar á gjafameðölum
Stjt. 21/1877 1877-11-02 88-91 lagabálkur [Skannað] Lög um skatt á ábúð og afnotum jarða og á lausafje
Stjt. 22/1877 1877-12-14 92-95 lagabálkur [Skannað] Lög um húsaskatt
Stjt. 23/1877 1877-12-14 96-107 lagabálkur [Skannað] Lög um tekjuskatt
Stjt. 24/1877 1877-12-14 108-111 lagabálkur [Skannað] Lög um laun sýslumanna og bæjarfógeta
Stjt. 25/1877 1877-12-14 112-113 lagabálkur [Skannað] Lög um skattgjöld á Vestmannaeyjum
Stjt. 26/1877 1877-12-14 114-115 lagabálkur [Skannað] Lög um að launum lögregluþjóna í Reykjavíkur kaupstað sje ljett af landssjóði
Stjt. 27/1877 1877-12-14 116-117 lagabálkur [Skannað] Lög um rjettindi Ábæjarkirkju í Skagafirði
Stjt. 28/1877 1877-12-14 118-123 lagabálkur [Skannað] Lög um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum
Stjt. 29/1877 1877-12-14 124-125 lagabálkur [Skannað] Lög um að selja kornvörur og kol eptir vigt
Stjt. 30/1877 1877-12-14 126-127 lagabálkur [Skannað] Lög um gagnfræðaskóla á Möðruvöllum í Hörgárdal
Stjt. 31/1877 1877-12-14 128-129 lagabálkur [Skannað] Lög um að skipta þingeyjarsýslu og Skaptafellssýslu, hvorri um sig, í tvö sýslufjelög
Stjt. 1/1878 1878-02-27 2-3 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um kirkjutíund í Reykjavíkur lögsagnarumdæmi
Stjt. 2/1878 1878-02-27 4-5 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um afnám konungsúrskurðar 13. marz 1833
Stjt. 3/1878 1878-04-12 6-49 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um skipti á dánarbúum og fjelagsbúum, og fl.
Stjt. 4/1878 1878-04-12 50-51 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um vitagjald af skipum
Stjt. 5/1878 1878-05-25 52-57 reglugerð Ekkert (enn) Reglugjörð um innheimtu og reikningsskil á aukatekjum eptir lögum 14. desbr. 1877, og á nokkrum gjöldum, sem við þær eiga skilt
Stjt. 6/1878 1878-07-12 58-63 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um lausafjártíund
Stjt. 7/1878 1878-07-12 64-65 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um gjafsóknir
Stjt. 8/1878 1878-08-13 66-67 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg Auglýsing um það, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 9/1878 1878-09-19 68-69 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg Auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 1/1879 1879-02-20 2-3 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing, er leiðir í gildi sóttvarnarákvarðanir þær, sem út gefnar eru fyrir Ísland, að því leyti, er snertir skip, sem koma til Íslands frá höfnum við Svarta hafið og Assovska hafið, eða á leiðinni til Íslands hafa haft mök við skip, sem koma frá tjeðum höfnum
Stjt. 2/1879 1879-02-21 4-5 opið bréf Ekkert (enn) Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. dag júlím. 1879
Stjt. 3/1879 1879-02-21 6-7 bráðabirgðalög Ekkert (enn) Lög til bráðabirgða um bann gegn aðflutningum vegna þess, að pestkynjaður sjúkdomur er uppi
Stjt. 4/1879 1879-02-25 8-9 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um bann gegn því að flytja ýmsa hluti frá Rússlandi til Íslands
Stjt. 5/1879 1879-03-03 10-13 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um viðauka við ákvarðanir þær, sem auglýsing 25. febr. þ. á. um bann gegn því að flytja ýmsa hluti frá Rússlandi til Íslands, hefir inni að halda, og nákvæmari reglur um, hvernig þeim skuli framfylgt
Stjt. 6/1879 1879-04-04 14-17 bráðabirgðalög Ekkert (enn) Lög til bráðabirgða um ráðstafanir gegn pestkynjuðum sjúkdómum
Stjt. 7/1879 1879-04-05 18-21 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing, um ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir að pestkynjaðir sjúkdómar flytjist til Íslands frá Rússlandi og Finnlandi
Stjt. 8/1879 1879-05-11 22-23 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing, er nemur að nokkru leyti úr gildi auglýsingu 5. apríl þ. á., um ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir að pestkynjaðir sjúkdómar flytjist til Íslands frá Rússlandi og Finnlandi
Stjt. 9/1879 1879-05-24 24-25 konungsbréf Ekkert (enn) Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 10/1879 1879-05-24 26-27 konungsbréf Ekkert (enn) Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 11/1879 1879-05-24 28-29 boðskapur konungs Ekkert (enn) Boðskapur konungs til alþingis
Stjt. 12/1879 1879-06-30 30-31 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing, er nemur úr gildi sóttvarnar-auglýsing fyrir Ísland 20. febrúar þ. á. og 2. gr. í auglýsingu 5. apríl þ. á., um ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir að pestkynjaðir sjúkdómar flytjist til Íslands frá Rússlandi og Finnlandi
Stjt. 13/1879 1879-09-19 32-33 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um kirkjugjald af húsum
Stjt. 14/1879 1879-09-19 34-35 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um löggiltan verzlunarstað við Jökulsá á Sólheimasandi
Stjt. 15/1879 1879-09-19 36-37 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um kaup á þeim þremur hlutum silfurbergsnámans í Helgustaðafjalli og jarðarinnar Helgustaða, sem landssjóðurinn ekki á
Stjt. 16/1879 1879-09-19 38-39 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á lögum um bæjargjöld í Reykjavíkur kaupstað, 19. oktbr. 1877 2. gr. a.
Stjt. 17/1879 1879-10-10 40-43 lagabálkur Ekkert (enn) Fjáraukalög fyrir árin 1876 og 1877
Stjt. 18/1879 1879-10-10 44-47 lagabálkur Ekkert (enn) Fjáraukalög fyrir árin 1878 og 1879
Stjt. 19/1879 1879-10-10 48-51 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um samþykkt á reikningnum um tekjur og útgjöld Íslands á árunum 1876 og 1877
Stjt. 20/1879 1879-10-10 52-53 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um vitagjald af skipum
Stjt. 21/1879 1879-10-10 54-55 lagabálkur Ekkert (enn) Lög, sem hafa inni að halda viðauka við tilskipun um póstmál á Íslandi 26. febr. 1772
Stjt. 22/1879 1879-10-15 56-57 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg Auglýsing um það, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 23/1879 1879-10-24 58-75 lagabálkur Ekkert (enn) Fjárlög fyrir árin 1880 og 1881
Stjt. 24/1879 1879-10-24 76-77 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á 7. gr. í lögum um laun sýslumanna og bæjarfógeta 14. desbr. 1877
Stjt. 25/1879 1879-10-24 78-81 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um viðauka við sóttvarnarlög 17. desbr. 1875
Stjt. 26/1879 1879-10-24 82-83 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um kauptún við Kópaskersvog í Norðurþingeyjarsýslu
Stjt. 27/1879 1879-10-24 84-85 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um löggilding verzlunarstaðar á Hornafjarðarós í Austurskaptafellssýslu
Stjt. 28/1879 1879-11-07 86-89 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á eldri lögum um siglingar og verzlun á Íslandi
Stjt. 29/1879 1879-11-07 90-93 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á lögum um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum, dags. 11. febr. 1876, og tilsk. 26. febr. 1872
Stjt. 30/1879 1879-11-07 94-97 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á lögum, dags. 14. desbr. 1877, um gagnfræðaskóla á Möðruvöllum
Stjt. 31/1879 1879-11-07 98-99 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing, um breyting á reglugjörð fyrir hinn lærða skóla í Reykjavík, 12. júlím. 1877
Stjt. 32/1879 1879-11-30 100-101 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg Auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 1/1880 1880-01-09 2-5 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á tilskipun um sveitarstjórn á Íslandi 4. mai 1872
Stjt. 2/1880 1880-01-09 6-9 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um um uppfræðing barna í skript og reikningi
Stjt. 3/1880 1880-02-27 10-23 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um skipun prestakalla
Stjt. 4/1880 1880-02-27 24-27 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um eptirlaun presta
Stjt. 5/1880 1880-02-27 28-31 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um stjórn safnaðarmála og skipun sóknarnefnda og hjeraðsnefnda
Stjt. 6/1880 1880-02-27 32-33 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um brúargjörð á Skjálfandafljóti
Stjt. 7/1880 1880-03-02 34-35 opið bréf Ekkert (enn) Opið brjef um að almennar kosningar til alþingis skuli fram fara
Stjt. 8/1880 1880-05-18 36-37 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um borgun fyrir brjefspjöld milli hins danska og hins íslenzka póstumdæmis
Stjt. 9/1880 1880-09-10 38-39 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg Auglýsing um það, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 10/1880 1880-10-16 40-41 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg Auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 1/1881 1881-01-14 1-2 opið bréf Ekkert (enn) Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlím. 1881
Stjt. 2/1881 1881-03-21 3-4 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um bann gegn því að flytja til Íslands lifandi nautpening frá Svíaríki
Stjt. 3/1881 1881-05-25 5-6 konungsbréf Ekkert (enn) Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 4/1881 1881-05-25 7-11 boðskapur konungs Ekkert (enn) Boðskapur konungs til alþingis
Stjt. 5/1881 1881-05-25 12-13 konungsbréf Ekkert (enn) Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 6/1881 1881-06-29 14-15 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um að bólusótt gangi í Kaupmannahöfn
Stjt. 7/1881 1881-07-20 16-19 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um samning milli konungsríkisins Danmerkur og hins þýzka keisaradæmis viðvíkjandi framsölu strokumanna af kaupskipum
Stjt. 8/1881 1881-07-20 20-23 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um samning milli konungsríkjanna Danmerkur, og Bretlands hins mikla og Írlands viðvíkjandi framsölu strokumanna af kaupskipum
Stjt. 9/1881 1881-07-28 24-25 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg Áuglysing um það, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 10/1881 1881-08-20 26-27 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um að auglýsing stjórnarráðsins fyrir Ísland 29. júní 1881 um að bólusótt gangi í Kaupmannahöfn, sje numin ur gildi
Stjt. 11/1881 1881-09-14 28-29 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg Auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 12/1881 1881-11-04 30-47 lagabálkur Ekkert (enn) Fjárlög fyrir árin 1882 og 1883
Stjt. 13/1881 1881-11-04 48-51 lagabálkur Ekkert (enn) Fjáraukalög fyrir árin 1878 og 1879
Stjt. 14/1881 1881-11-04 52-55 lagabálkur Ekkert (enn) Fjáraukalög fyrir árin 1880 og 1881
Stjt. 15/1881 1881-11-04 56-57 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um endurborgun á skuldakröfum landssjóðs
Stjt. 16/1881 1881-11-04 58-63 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um útflutningsgjald á fiski og lýsi o. fl.
Stjt. 17/1881 1881-11-04 64-65 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um löggildingu verzlunarstaðar á Hesteyri við Hesteyrarfjörð innan Ísafjarðarsýslu
Stjt. 18/1881 1881-11-04 66-67 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um löggildingu verzlunarstaðar við Kolbeinsárós í Skagafirði
Stjt. 19/1881 1881-11-04 68-69 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um gagnfræðaskólann á Möðruvöllum
Stjt. 20/1881 1881-11-04 70-71 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á 1. gr. í lögum 27. febrúar 1880 um skipun prestakalla
Stjt. 21/1881 1881-11-04 72-73 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á tilskipun um póstmál 26. febr. 1872 og lögum 15. okt. 1875 um breyting á sömu tilskipun
Stjt. 1/1882 1882-01-13 2-35 lagabálkur Ekkert (enn) Víxillög fyrir Ísland
Stjt. 2/1882 1882-01-13 36-41 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um víxilmál og víxilafsagnir
Stjt. 3/1882 1882-01-13 42-49 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um borgun til hreppstjóra og annara, sem gjöra rjettarverk
Stjt. 4/1882 1882-02-16 50-53 bráðabirgðalög Ekkert (enn) Lög til bráðabirgða um breyting á 9. gr. í lögum 4. nóv. 1881 um útflutningsgjald af fiski, lýsi o. fl.
Stjt. 5/1882 1882-03-17 54-59 lagabálkur Ekkert (enn) Landamerkjalög
Stjt. 6/1882 1882-03-17 60-61 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um friðun fugla og hreindýra
Stjt. 7/1882 1882-03-17 62-63 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um bann gegn innflutningi á útlendu kvikfje
Stjt. 8/1882 1882-05-02 64-65 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um að bólusótt gangi í Helsingjaeyri og Helsingjaborg
Stjt. 9/1882 1882-05-12 66-69 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um leysing á sóknarbandi
Stjt. 10/1882 1882-05-12 70-71 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um kosningarrjett kvenna
Stjt. 11/1882 1882-05-12 72-73 viðaukalög Ekkert (enn) Viðaukalög við lög 27. febr. 1880 um stjórn safnaðarmála og skipun sóknarnefnda og hjeraðsfunda
Stjt. 12/1882 1882-05-12 74-75 viðaukalög Ekkert (enn) Viðaukalög við lög 14. desbr. 1877 um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum
Stjt. 13/1882 1882-05-12 76-79 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um umsjón og fjárhald kirkna
Stjt. 14/1882 1882-05-26 80-81 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um að fyrst um sinn skuli, með tilliti til skipa, sem koma til Íslands frá Kristjaníu, farið eptir ákvæðum laganna 17. desbr. 1875 um mótvarnir gegn því, að bólusótt og aðrar næmar sóttir flytjist til Íslands
Stjt. 15/1882 1882-07-11 82-83 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um að auglýsingar stjórnarráðsins fyrir Ísland, 2. og 26. maí 1882, skuli úr gildi numdar
Stjt. 16/1882 1882-08-09 84-85 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 17/1882 1882-08-28 86-87 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um að næm blóðsótt gangi í Málmey
Stjt. 18/1882 1882-09-25 88-89 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 19/1882 1882-09-28 90-91 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um sölu á fangelsinu á Húsavík
Stjt. 20/1882 1882-09-29 92-93 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um bólusótt í Kristjánssandi
Stjt. 21/1882 1882-10-09 94-95 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um að blóðsótt gangi í Ystad
Stjt. 22/1882 1882-10-13 96-97 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 23/1882 1882-10-26 98-99 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg Auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 23/1882 1882-11-20 100-101 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um að auglýsingar stjórnarráðsins fyrir Ísland, 28. ágúst og 9. október 1882, skuli úr gildi numdar
Stjt. 1/1883 1883-01-11 2-3 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing, sem fellir úr gildi auglýsingu stjórnarráðsins fyrir Ísland 21. marz 1881 um bann gegn því að flytja til Íslands lifandi nautpening frá Svíaríki
Stjt. 2/1883 1883-01-12 4-5 opið bréf Ekkert (enn) Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 2. dag júlím. 1883
Stjt. 3/1883 1883-03-01 6-7 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um að auglýsing stjórnarráðsins fyrir Ísland, 29. september 1882, skuli úr gildi numin
Stjt. 4/1883 1883-05-02 8-9 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um breytingar á ákvörðunum reglugjörðar hins lærða skóla í Reykjavík 11. júlí 1877
Stjt. 5/1883 1883-05-26 10-11 konungsbréf Ekkert (enn) Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 6/1883 1883-05-26 12-15 boðskapur konungs Ekkert (enn) Boðskapur konungs til alþingis
Stjt. 7/1883 1883-05-26 16-17 konungsbréf Ekkert (enn) Konungsbrjef um lenging alþingistímanns
Stjt. 9/1883 1883-05-28 18-19 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 10/1883 1883-05-28 20-21 konungleg auglýsing Ekkert (enn) Konungleg Auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 11/1883 1883-07-16 22-23 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um að með tilliti til skipa, er koma frá nokkurri höfn á Egyptalandi, skuli fyrst um sinn farið eptir því, sem fyrir er mælt í lögum 17. des. 1875 um mótvarnir gegn því, að bólusótt og hin austurlenzka kólerusótt flytjist til Íslands
Stjt. 12/1883 1883-09-21 24-25 lagabálkur Ekkert (enn) Fjáraukalög fyrir 1878 og 1879
Stjt. 13/1883 1883-09-21 26-29 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1878 og 1879
Stjt. 14/1883 1883-09-21 30-31 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á opnu brjefi 27. mai 1859 um að ráða útlenda menn á dönsk skip, sem gjörð eru út frá eínhverjum stað á Islandi
Stjt. 15/1883 1883-09-21 32-33 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um, að eptirstöðvar af byggingarkostnaði fangelsa greiðist eigi af jafnaðarsjóðum amtanna nje af bæjarsjóði Reykjavíkur
Stjt. 16/1883 1883-09-21 34-35 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á 1. grein, 2. lið í tilskipun handa Íslandi um skrásetning skipa 25. júní 1869
Stjt. 17/1883 1883-09-21 36-37 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um afnám aðflutningsgjalds af útlendum skipum
Stjt. 18/1883 1883-09-21 38-41 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um samning milli Danmerkur og Rússlands um mælingar skipa
Stjt. 19/1883 1883-09-29 42-45 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um samning milli Danmerkur og Ítalíu um að veita fátækum þegnum hvors tveggja gjafsókn í málum
Stjt. 20/1883 1883-10-08 46-49 lagabálkur Ekkert (enn) Fjáraukalög fyrir 1882 og 1883
Stjt. 21/1883 1883-10-08 50-51 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á tilskipun 15. marz 1861 um vegina á Íslandi
Stjt. 22/1883 1883-10-08 52-65 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um bæjarstjórn á Akureyri
Stjt. 23/1883 1883-10-08 66-81 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um bæjarstjórn í Ísafjarðarkaupstað
Stjt. 24/1883 1883-11-08 82-101 lagabálkur Ekkert (enn) Fjárlög fyrir árin 1884 og 1885
Stjt. 25/1883 1883-11-08 102-105 lagabálkur Ekkert (enn) Fjáraukalög fyrir árin 1880 og 1881
Stjt. 26/1883 1883-11-08 106-109 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um að stjórninni veitist heimild til að selja nokkrar þjóðjarðir
Stjt. 27/1883 1883-11-08 110-113 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um að meta til dýrleika nokkrar jarðir í Rangárvallasýslu
Stjt. 28/1883 1883-11-08 114-115 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um að stofna slökkvilið á Ísafirði
Stjt. 29/1883 1883-11-08 116-117 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um linun á skatti á ábúð og afnotum jarða og á lausafje
Stjt. 30/1883 1883-11-08 118-119 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um löggildingu nýrra verzlunarstaða
Stjt. 31/1883 1883-11-08 120-121 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á 2. og 3. gr. laga 11. febr. 1876 um stofnun læknaskóla í Reykjavík
Stjt. 32/1883 1883-11-08 122-123 lagabálkur Ekkert (enn) Lög um afnám konungsúrskurðar 20. jan. 1841
Stjt. 33/1883 1883-11-08 124-125 breytingarlög Ekkert (enn) Lög um breyting á 7. grein laga um laun sýslumanna og bæjarfógeta 14. des. 1877
Stjt. 1/1884 1884-01-12 2-17 lagabálkur [Skannað] Lög um bygging, ábúð og úttekt jarða
Stjt. 2/1884 1884-01-12 18-19 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á nokkrum brauðum í Eyjarfjarðar- og Vesturskaptafells prófastsdæmum
Stjt. 3/1884 1884-01-12 20-21 lagabálkur [Skannað] Lög um horfelli á skepnum
Stjt. 4/1884 1884-02-29 22-23 lagabálkur [Skannað] Lög er breyta tilskipun 5. september 1794
Stjt. 5/1884 1884-05-07 24-27 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning milli Danmerkur og Belgíu um viðurkenning á skipamælingar-skjölum hvorutveggja
Stjt. 6/1884 1884-05-30 28-29 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 7/1884 1884-05-31 30-49 auglýsing [Skannað] Auglýsing um staðfesting á samning, er Danmörk, Þýzkaland, Belgía, Frakkland, Bretland hið mikla og Niðurlöndin hafa gjört með sjer í Haag 6. maí 1882 um tilhögun á löggæzlu við fiskveiðar fyrir utan landhelgi í norðursjónum
Stjt. 8/1884 1884-06-26 50-51 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að bólusótt gangi í Lundúnum
Stjt. 9/1884 1884-07-16 52-53 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 10/1884 1884-08-20 54-55 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að kólerusótt gangi í Ítalíu
Stjt. 11/1884 1884-08-20 56-57 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum frá frakkneskum höfnum við miðjarðarhafið og frá höfnunum við Genúaflóann og hið toskanska haf á meginlandi Ítalíu
Stjt. 12/1884 1884-09-24 58-59 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að austurlenzk kólerusótt muni ganga í spánskum höfnum við miðjarðarhafið og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands
Stjt. 13/1884 1884-10-03 60-63 lagabálkur [Skannað] Lög um eptirlaun prestekkna
Stjt. 14/1884 1884-10-03 64-77 auglýsing [Skannað] Auglýsing um endurskoðað brauðamat á Íslandi
Stjt. 15/1884 1884-10-15 78-79 auglýsing [Skannað] Auglýsing um rýmkun á valdi því til að veita brauð, er landshöfðingjanum yfir Íslandi hefur veitt verið með konungsúrskurði 20. febr. 1875
Stjt. 16/1884 1884-10-19 80-81 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 17/1884 1884-10-26 82-83 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 18/1884 1884-12-06 84-87 reglugerð [Skannað] Hafnarreglugjörð fyrir Reykjavíkur kaupstað
Stjt. 19/1884 1884-12-06 88-91 reglugerð [Skannað] Reglugjörð um hafnsögu á Ísafirði
Stjt. 20/1884 1884-12-06 92-93 taxti [Skannað] Hafnsögutaxti fyrir Ísafjarðar kaupstað
Stjt. 1/1885 1885-01-06 2-3 opið bréf [Skannað] Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1885
Stjt. 2/1885 1885-03-25 4-7 reglugerð [Skannað] Hafnarreglugjörð fyrir Akureyrar kaupstað
Stjt. 3/1885 1885-06-04 8-9 auglýsing [Skannað] Auglýsing um breyting á auglýsing 26. septbr. 1872, 5. gr. og auglýsing 10. febr. 1876, 2. gr., að því er snertir viktar-takmarkið og burðargjaldið fyrir prentuð mál í krossbandi eða einbrugðnu bandi, er senda á millum hins danska og íslenzka póstumdæmis
Stjt. 4/1885 1885-05-22 10-11 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 5/1885 1885-05-22 12-13 boðskapur konungs [Skannað] Boðskapur konungs til alþingis
Stjt. 6/1885 1885-05-22 14-15 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímanns
Stjt. 7/1885 1885-06-30 16-19 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning milli Danmerkur og Ítalíu um viðurkenning á skipamælingar-skjölum hvorutveggja
Stjt. 8/1885 1885-06-30 20-23 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning milli Danmerkur og Þýskalands um að ríkin skuli veita nauðstöddum sjómönnum hvors annars hjálp á einstökum tilfellum
Stjt. 9/1885 1885-06-30 24-27 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning milli Danmerkur og Ítalíu um að ríkin skuli veita nauðstöddum sjómönnum hvors annars hjálp í einstökum tilfellum
Stjt. 10/1885 1885-08-08 28-29 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 11/1885 1885-08-08 30-31 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í spánskum höfnum og í frakkneskum höfnum við miðjarðarhafið og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands
Stjt. 12/1885 1885-08-31 32-33 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 13/1885 1885-09-14 34-35 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt á Gíbraltar og Sikiley og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands
Stjt. 14/1885 1885-09-18 36-45 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun landsbanka
Stjt. 15/1885 1885-09-18 46-53 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingu á mati nokkurra jarða í Rangárvalla sýslu
Stjt. 16/1885 1885-09-21 54-55 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólusótt í Helsingjaeyri
Stjt. 17/1885 1885-11-02 56-57 opið bréf [Skannað] Opið brjef um að alþingi, sem nú er, skuli leyst upp
Stjt. 18/1885 1885-11-02 58-59 opið bréf [Skannað] Opið brjef um nýjar kosningar til alþingis, og að því skuli stefnt saman til aukafundar 28. júlí 1886
Stjt. 19/1885 1885-11-02 60-63 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing til Íslendinga um að alþingi sje leyst upp og fl.
Stjt. 20/1885 1885-11-02 64-89 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1886 og 1887
Stjt. 21/1885 1885-11-02 90-93 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1882 og 1883
Stjt. 22/1885 1885-11-02 94-97 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1884 og 1885
Stjt. 23/1885 1885-11-02 98-101 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1880 og 1881
Stjt. 24/1885 1885-11-02 102-105 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1882 og 1883
Stjt. 25/1885 1885-11-02 106-107 lagabálkur [Skannað] Lög um linun á skatti á ábúð og afnotum jarða og lausafje
Stjt. 26/1885 1885-11-02 108-111 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingu á 1. gr. í lögum 27. febr. 1880 um skipun prestakalla
Stjt. 27/1885 1885-11-02 112-113 lagabálkur [Skannað] Lög um sjerstaka dómþinghá í Grafningshreppi
Stjt. 28/1885 1885-11-03 114-117 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning milli konungsríkisins Danmerkur og hins internatiónala Kongó-fjelags
Stjt. 29/1885 1885-12-16 118-129 lagabálkur [Skannað] Lög um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar
Stjt. 30/1885 1885-12-16 130-133 lagabálkur [Skannað] Lög er banna niðurskurð á hákarli í sjó milli Geirólfsgnúps í Strandasýslu og Skagatáar í Húnavatnssýslu á tímabilinu frá 1. nóvbr. til 14. apríl
Stjt. 31/1885 1885-12-16 134-135 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingu á 46. gr. í tilskipun um sveitastjórn á Íslandi, 4. maí 1872
Stjt. 32/1885 1885-12-16 136-137 lagabálkur [Skannað] Lög um selaskot á Breiðafirði
Stjt. 33/1885 1885-12-16 138-139 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingu á lögum 17. marz 1882 um friðun fugla og hreindýra
Stjt. 34/1885 1885-12-17 140-141 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í Túnis og Japan og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands
Stjt. 1/1886 1886-01-08 2-7 lagabálkur [Skannað] Lög um hluttöku safnaða í veitingu brauða
Stjt. 2/1886 1886-01-08 8-11 lagabálkur [Skannað] Lög um að stjórninni veitist heimild til að selja þjóðjarðir
Stjt. 3/1886 1886-01-08 12-15 lagabálkur [Skannað] Lög um lán úr viðlagasjóði til handa sýslufjelögum til æðarvarpsræktar
Stjt. 4/1886 1886-02-19 16-23 lagabálkur [Skannað] Lög um utanþjóðkirkjumenn
Stjt. 5/1886 1886-02-19 24-29 lagabálkur [Skannað] Lög um friðun á laxi
Stjt. 6/1886 1886-02-19 30-33 lagabálkur [Skannað] Lög um friðun hvala
Stjt. 7/1886 1886-02-23 34-35 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í Feneyjum og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands
Stjt. 8/1886 1886-02-23 36-37 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsing stjórnarráðsins fyrir Ísland, 21. september 1885 skuli úr gildi felld
Stjt. 9/1886 1886-04-20 38-55 auglýsing [Skannað] Auglýsing mu samning, er ýms ríki hafa gjört með sjer um vernd á hraðfrjettaþráðum, er lagðir eru neðansævar
Stjt. 10/1886 1886-05-20 56-57 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsing frá stjórnarráði Íslands 26. júní 1884 sje úr gildi felld
Stjt. 11/1886 1886-05-22 58-59 auglýsing [Skannað] Auglýsing um kólerusótt í ítölskum höfnum og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands
Stjt. 12/1886 1886-05-25 60-61 auglýsing [Skannað] Auglýsing um 50, 10 og 5 króna seðla þá, er stjórnin gefur út fyrir landssjóð Íslands samkvæmt lögum um stofnun landsbanka 18. septbr. f. á.
Stjt. 13/1886 1886-06-02 62-65 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning millum Danmerkur og Bandaríkjanna í Ameríku um viðurkenning á skipamáli
Stjt. 14/1886 1886-06-02 66-67 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning millum Danmerkur og Spánar um viðurkenning á skipamáli
Stjt. 15/1886 1886-06-02 68-71 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning millum Danmerkur og Frakklands um framsölu á eptirlátnum fjármunum og ógoldnu kaupi danskra og franskra sjómanna
Stjt. 16/1886 1886-06-06 72-73 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 17/1886 1886-07-03 74-75 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 18/1886 1886-05-20 76-77 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 19/1886 1886-07-28 78-79 auglýsing [Skannað] Auglýsing um kólerusótt í höfnum í Austurríki og Ungarn og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands
Stjt. 20/1886 1886-10-27 80-81 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 21/1886 1886-10-29 82-83 auglýsing [Skannað] Auglýsing um þyngd á bögglum, er senda á millum konungsríkisins og Færeyja annars vegur og Íslands hins vegar
Stjt. 22/1886 1886-11-22 84-85 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 23/1886 1886-12-04 86-89 lagabálkur [Skannað] Lög um prentsmiðjur
Stjt. 24/1886 1886-12-04 90-91 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum 14. des. 1877
Stjt. 25/1886 1886-12-04 92-93 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 8. jan. 1886 um lán úr viðlagasjóði til handa sýslufjelögum til æðarvarpsræktar
Stjt. 26/1886 1886-12-04 94-95 lagabálkur [Skannað] Lög um að stjórninni veitist heimild til að selja þjóðjörðina Höfðahús í Fáskrúðsfjarðarhreppi í Suðurmúlasýslu
Stjt. 27/1886 1886-12-04 96-99 tilskipun [Skannað] Tilskipun um rjett kvenna til að ganga undir próf hins lærða skóla í Reykjavík, prestaskólans og læknaskólans, og til að njóta kennslu á þessum síðar töldu skólum
Stjt. 28/1886 1886-12-31 100-107 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að hinum innlendu, af eigenda hálfu óuppsegjanlegu ríkisskuldum með 4 hundruðustu í vöxtu sje sagt upp til útborgunar 11. marz 1887 eður til leigubreytingar í 3½ af hundraði
Stjt. 1/1887 1887-02-18 2-3 opið bréf [Skannað] Opið brjef er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1887
Stjt. 2/1887 1887-04-16 4-5 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsingar frá stjórnarráði Íslands 20. ágúst og 24. sept. 1884, 8. ágúst og 14. sept. 1885 og 22. maí 1886 skuli að nokkru leyti úr gildi felldar
Stjt. 3/1887 1887-05-28 6-7 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 4/1887 1887-06-10 8-9 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 5/1887 1887-06-15 10-11 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 6/1887 1887-06-28 12-15 reglugerð [Skannað] Hafnarreglugjörð fyrir Ísafjarðar kaupstað
Stjt. 7/1887 1887-06-08 16-17 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 8/1887 1887-06-08 18-19 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 9/1887 1887-07-06 20-21 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 10/1887 1887-07-15 22-23 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsing frá stjórnarráði Íslands 17. desember 1885 skuli að nokkru leyti úr gildi felld
Stjt. 11/1887 1887-08-27 24-25 auglýsing [Skannað] Auglýsing um kólerusótt á Malta og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands
Stjt. 12/1887 1887-09-23 26-27 auglýsing [Skannað] Auglýsing um viðauka við auglýsing um póstmál á Íslandi 3. maí 1872
Stjt. 13/1887 1887-11-04 28-53 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1888 og 1889
Stjt. 14/1887 1887-11-04 54-57 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1884 og 1885
Stjt. 15/1887 1887-11-04 58-61 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1886 og 1887
Stjt. 16/1887 1887-11-04 62-65 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1884 og 1885
Stjt. 17/1887 1887-11-04 66-67 lagabálkur [Skannað] Lög um linun á skatti af ábúð og afnotum jarða og af lausafje
Stjt. 18/1887 1887-11-04 68-73 lagabálkur [Skannað] Lög um veð
Stjt. 19/1887 1887-11-04 74-97 lagabálkur [Skannað] Lög um aðför
Stjt. 20/1887 1887-11-04 98-101 lagabálkur [Skannað] Lög um sveitarstyrk og fúlgu
Stjt. 21/1887 1887-11-04 102-105 lagabálkur [Skannað] Lög um að stjórninni veitist heimild til að selja nokkrar þjóðjarðir
Stjt. 22/1887 1887-11-22 106-107 lagabálkur [Skannað] Lög um að umsjón og fjárhald Flateyjarkirkju og Ingjaldshólskirkju skuli fengin hlutaðeigandi söfnuðum í hendur
Stjt. 23/1887 1887-11-07 108-111 auglýsing [Skannað] Auglýsing um rjett kvenna til að njóta kennslu á prestaskólanum og um próf fyrir þær í guðfræði að loknu námi á skóla þessum
Stjt. 24/1887 1887-11-10 112-113 lagabálkur [Skannað] Lög um að nema úr gildi lög 16. desbr. 1885, er banna niðurskurð á hákárlí í sjó milli Geirólfsgnúps í Strandasýslu og Skagatáar í Húnavatnssýslu á tímabilinu frá 1. nóv. til 14. apríl
Stjt. 25/1887 1887-11-10 114-123 lagabálkur [Skannað] Lög um vegi
Stjt. 26/1887 1887-11-18 124-125 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 27/1887 1887-12-02 126-129 lagabálkur [Skannað] Lög um að skipta Barðastrandarsýslu í tvö sýslufjelög
Stjt. 28/1887 1887-12-02 130-131 lagabálkur [Skannað] Lög um verzlun lausakaupmanna
Stjt. 29/1887 1887-12-02 132-133 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Vík í Vestur-Skaptafellssýslu
Stjt. 30/1887 1887-12-02 134-135 lagabálkur [Skannað] Lög um stækkun verzlunarstaðarins á Eskifirði
Stjt. 31/1887 1887-12-02 136-137 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á landamerkjalögum 17. marz 1882
Stjt. 32/1887 1887-12-02 138-139 lagabálkur [Skannað] Lög er nema úr gíld konungsúrskurð 22. apríl 1818
Stjt. 33/1887 1887-12-16 140-141 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 34/1887 1887-12-30 142-143 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að menn hafi gulan lit á sóttvarnar-veifum
Stjt. 35/1887 1887-12-30 144-147 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning milli Danmerkur og Svíþjóðar um, að danskir og sænskir þegnar skuli í löndum hvors annars vera undanþegnir því, að setja trygging fyrir málskostnaði og skaðabótum, þá er þeir leita rjettar síns hjá dómstólunum
Stjt. 36/1887 1887-12-30 148-153 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að verzlunar- og siglinga-samning millum konungsríkisins Danmerkur og keisaradæmisins Austurríkis-Ungarns
Stjt. 1/1888 1888-01-12 2-5 lagabálkur [Skannað] Lög um þurrabúðarmenn
Stjt. 2/1888 1888-02-10 6-19 lagabálkur [Skannað] Lög um Söfnunarsjóð Íslands
Stjt. 3/1888 1888-02-10 20-25 lagabálkur [Skannað] Lög um veitingu og sölu áfengra drykkja
Stjt. 4/1888 1888-04-17 26-27 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólusótt í Lomma í Svíþjóð og Bretagne og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands o. fl.
Stjt. 5/1888 1888-05-29 28-29 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólusótt í Egernsund í Noregi og í Grimsby og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands o. fl.
Stjt. 6/1888 1888-06-19 30-31 lagabálkur [Skannað] Lög um bátfiski á fjörðum
Stjt. 7/1888 1888-06-19 32-33 lagabálkur [Skannað] Lög um síldveiði fjelaga í landhelgi
Stjt. 8/1888 1888-08-02 34-37 auglýsing [Skannað] Auglysing sem snertir samning þann, er ýms ríki hafa gjört með sjer um vernd á hraðfrjettaþráðum, sem lagðir eru neðansævar
Stjt. 9/1888 1888-08-06 38-39 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 10/1888 1888-08-07 40-43 lagabálkur [Skannað] Auglýsing sem birtir á Íslandi lög 5. apríl 1888 um verzlunarfulltrúagjöld
Stjt. 11/1888 1888-08-09 44-45 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsingar frá stjórnarráði Íslands 20. ágúst 1884, 14. september 1885, 23. febrúar 1886 og 27. ágúst 1887 skuli úr gildi felldar
Stjt. 12/1888 1888-09-04 46-47 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 13/1888 1888-09-15 48-53 auglýsing [Skannað] Auglýsing um verzlunar- og siglinga-samning milli konungsríkisins Danmerkur og konungsríkisins Portugals
Stjt. 14/1888 1888-09-20 54-59 auglýsing [Skannað] Auglýsing um gjaldskrá fyrir embættisverk hinna konunglegu verzlunarfulltrúa og varafulltrúa
Stjt. 15/1888 1888-09-27 60-61 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsing frá stjórnarráði Íslands 29. maí 1888 skuli að nokkru leyti úr gildi felld
Stjt. 16/1888 1888-11-08 62-63 auglýsing Ekkert (enn) Auglýsing um bólusótt í Marseille og á Sikiley og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands og fl.
Stjt. 1/1889 1889-01-05 2-3 opið bréf [Skannað] Opið brjef er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1889
Stjt. 2/1889 1889-04-16 4-5 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að bólusótt gangi í Lissabon og gula sóttin á eyjunni Palma meðal kanarisku eyjanna og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum frá stöðum þessum til Íslands og fl.
Stjt. 3/1889 1889-05-03 6-7 lagabálkur [Skannað] Lög um brúargjörð á Ölvesá
Stjt. 4/1889 1889-05-03 8-9 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að innkallaðir skuli allir bláir 100-króna seðlar og 50-króna seðlar, er þjóðbankinn hefur gefið út og ganga manna á meðal
Stjt. 5/1889 1889-05-13 10-11 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 6/1889 1889-05-24 12-13 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 7/1889 1889-05-24 14-15 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 8/1889 1889-06-29 16-17 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsing frá stjórnarráði Íslands 16. apríl 1889 skuli úr gildi felld
Stjt. 9/1889 1889-07-08 18-19 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 10/1889 1889-08-09 20-25 lagabálkur [Skannað] Lög um aðflutningsgjald á kaffi og sykri
Stjt. 11/1889 1889-08-09 26-27 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 11. febr. 1876 um aðflutningsgjald á tóbaki
Stjt. 12/1889 1889-08-09 28-29 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög 9. janúar 1880 um breyting á tilskipun um sveitarstjórn á Íslandi 4. maí 1872
Stjt. 13/1889 1889-08-09 30-31 lagabálkur [Skannað] Lög um bann gegn botnvörpuveiðum
Stjt. 14/1889 1889-08-09 32-33 lagabálkur [Skannað] Lög um bann gegn eptirstæling peninga og peningaseðla og fl.
Stjt. 15/1889 1889-09-04 34-35 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsing frá stjórnarráði Íslands 28. júlí 1886 skuli úr gildi felld
Stjt. 16/1889 1889-10-15 36-37 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 17/1889 1889-10-28 38-67 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1890 og 1891
Stjt. 18/1889 1889-10-28 68-71 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1886 og 1887
Stjt. 19/1889 1889-10-28 72-75 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1888 og 1889
Stjt. 20/1889 1889-10-28 76-79 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1886 og 1887
Stjt. 21/1889 1889-11-01 80-81 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsing frá stjórnarráði Íslands 8. nóvbr. 1888 skuli að nokkru leyti úr gildi felld
Stjt. 22/1889 1889-12-07 82-83 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 23/1889 1889-12-09 84-87 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 15. okt. 1875, um laun íslenzkra embættismanna
Stjt. 24/1889 1889-12-09 88-89 lagabálkur [Skannað] Lög um sölu nokkurra þjóðjarða
Stjt. 25/1889 1889-12-09 90-91 lagabálkur [Skannað] Lög um varúðarreglur til þess að forðast ásiglingar
Stjt. 1/1890 1890-01-03 2-5 lagabálkur [Skannað] Lög um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina
Stjt. 2/1890 1890-01-03 6-7 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á tilskipun um póstmál 26. febr. 1872 og lögum 15. okt. 1875 um breyting á sömu tilskipun
Stjt. 3/1890 1890-01-03 8-9 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Arngerðareyri við Ísafjarðardjúp
Stjt. 4/1890 1890-01-03 10-11 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Hólmavík í Steingrímsfirði
Stjt. 5/1890 1890-01-03 12-13 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Stapa í Snæfellsnessýslu
Stjt. 6/1890 1890-01-03 14-15 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Búðareyri við Reyðarfjörð
Stjt. 7/1890 1890-01-03 16-17 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Múlahöfn við Hjeraðsflóa
Stjt. 8/1890 1890-01-10 18-19 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólusótt í Venedig og um bann gegn innflutníngi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands og fl.
Stjt. 9/1890 1890-01-24 20-23 lagabálkur [Skannað] Lög um meðgjöf með óskilgetnum börnum og fl.
Stjt. 10/1890 1890-02-07 24-25 lagabálkur [Skannað] Lög um vexti
Stjt. 11/1890 1890-02-07 26-27 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög um vegi 10. nóv. 1887
Stjt. 12/1890 1890-02-07 28-29 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum á sveitarstyrk og fúlgu
Stjt. 13/1890 1890-03-22 30-65 lagabálkur [Skannað] Farmannalög
Stjt. 14/1890 1890-03-22 66-67 lagabálkur [Skannað] Lög um löggiltar reglugjörðir sýslunefnda
Stjt. 15/1890 1890-03-22 68-69 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við tilsk. um veiði á Islandi 20. júní 1849
Stjt. 16/1890 1890-03-22 70-71 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á nokkrum prestaköllum í Dala og Barðastrandar prófastsdæmum
Stjt. 17/1890 1890-03-22 72-73 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 1. gr. í lögum um skipum prestakalla 27. febr. 1880
Stjt. 18/1890 1890-05-22 74-77 lagabálkur [Skannað] Lög um hundaskatt og fleira
Stjt. 19/1890 1890-05-22 78-83 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun stýrimannaskóla á Íslandi
Stjt. 20/1890 1890-05-22 84-87 lagabálkur [Skannað] Lög um innheimtu og meðferð á kirknafé
Stjt. 21/1890 1890-05-22 88-89 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við lög nr. 5, 27. febr. 1880, um stjórn safnaðarmála og skipun sóknarnefnda og hjeraðsnefnda
Stjt. 22/1890 1890-05-22 90-93 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka og breyting á þingsköpum alþingis
Stjt. 23/1890 1890-05-22 94-97 lagabálkur [Skannað] Lög um tollgreiðslu
Stjt. 24/1890 1890-05-22 98-99 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 25/1890 1890-05-25 100-103 auglýsing [Skannað] Auglýsing um reglur fyrir því, hvernig veraldlegir valdsmenn skuli gefa saman hjón
Stjt. 26/1890 1890-05-31 104-107 reglugerð [Skannað] Hafnarreglugjörð fyrir Akureyrar kaupstað
Stjt. 27/1890 1890-06-19 108-109 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 28/1890 1890-07-02 110-111 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í spönskum höfnum við Miðjarðarhafið og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands og fl.
Stjt. 29/1890 1890-07-11 112-115 lagabálkur [Skannað] Lög um styrktarsjóði handa alþýðufólki
Stjt. 30/1890 1890-07-11 116-119 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingar nokkrar á tilskipun 4. maí 1872 um sveitarstjórn á Íslandi o. fl.
Stjt. 31/1890 1890-09-26 120-139 tilskipun [Skannað] Tilskipun um að alþjóðlegum sjóferðareglum skuli fylgt á íslenzkum skipum
Stjt. 32/1890 1890-09-26 140-155 auglýsing [Skannað] Auglýsing um ásigkomulag ljóskera og hljóðbendinga-verkfæra, er við hafa skal á íslenzkum gufuskipum og seglskipum, og hvernig þeim skuli fyrir komið
Stjt. 33/1890 1890-09-30 156-167 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning, sem konungsríkið Danmörk og konungsríkið Spánn hafa gjört sín á milli um framsal sakamanna
Stjt. 34/1890 1890-09-30 168-171 auglýsing [Skannað] Auglýsing um staðfestingu á samning sem gjörður var í Haag 1. febr. 1889 um breytingu á 8. gr. í samningi þeim, er gjörður var í greindum bæ 6. maí 1882 um tilhögun á löggæzlu við fiskíveiðar fyrir utan landhelgi í Norðursjónum
Stjt. 35/1890 1890-09-30 172-173 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning milli Danmerkur og Ítalíu um afhendingu dánarvottorða
Stjt. 36/1890 1890-11-05 174-175 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í höfnum á Sýrlandi og bólu í Lissabon og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands og fl.
Stjt. 1/1891 1891-01-09 2-3 opið bréf [Skannað] Opið brjef er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1891
Stjt. 2/1891 1891-01-13 4-5 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólu í Pjetursborg og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands og fl.
Stjt. 3/1891 1891-03-13 6-9 lagabálkur [Skannað] Lög um að fá útmældar lóðir í kaupstöðum og á löggiltum kauptúnum o. fl.
Stjt. 4/1891 1891-04-17 10-11 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólu í Neapel og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum þaðan til Íslands og fl.
Stjt. 5/1891 1891-05-04 12-13 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 6/1891 1891-06-01 14-15 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsingar frá stjórnarráði Íslands 2. júlí 1890 og 17. apríl 1891 skuli að nokkru leyti úr gildi felldar
Stjt. 7/1891 1891-05-15 16-17 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 8/1891 1891-05-15 18-19 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 9/1891 1891-06-23 20-21 auglýsing [Skannað] Auglýsing um þyngdartakmörk og burðargjald fyrir böggla, er senda á milli hins danska og hins íslenzka póstumdæmis
Stjt. 10/1891 1891-07-02 22-23 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsing frá stjórnarráði Íslands 13. janúar 1891 skuli úr gildi felld
Stjt. 11/1891 1891-07-04 24-25 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 12/1891 1891-09-18 26-27 lagabálkur [Skannað] Lög um að íslenzk lög verði eptirleiðis aðeins gefin út á íslenzku
Stjt. 13/1891 1891-09-18 28-31 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1888 og 1889
Stjt. 14/1891 1891-09-18 32-35 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög 14. janúar 1876 um tilsjón með flutningum á þeim mönnum, er flytja sig úr landi í aðrar heimsálfur
Stjt. 15/1891 1891-09-18 36-37 lagabálkur [Skannað] Lög um lækkun á fjárreiðslum þeim, er hvíla á Höskuldsstaða prestakalli í Húnavatnsprófastsdæmi
Stjt. 16/1891 1891-09-18 38-39 lagabálkur [Skannað] Lög um bann gegn eptirstæling frímerkja og annara póstgjaldsmiða
Stjt. 17/1891 1891-09-18 40-41 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við lög um brúargjörð á Ølvesá 3. maí 1889
Stjt. 18/1891 1891-10-02 42-45 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1890 og 1891
Stjt. 19/1891 1891-10-02 46-49 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1888 og 1889
Stjt. 20/1891 1891-10-02 50-53 lagabálkur [Skannað] Lög um ákvarðanir, er snerta nokkur almenn lögreglumál
Stjt. 21/1891 1891-10-02 54-55 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 19. septbr. 1879 um kirkjugjald af húsum
Stjt. 22/1891 1891-10-02 56-57 lagabálkur [Skannað] Lög um skipun dýralækna á Íslandi
Stjt. 23/1891 1891-10-02 58-59 lagabálkur [Skannað] Lög um að landsstjórninni veitist heimild til að kaupa jörð handa Tröllatunguprestakalli í Strandapófastsdæmi
Stjt. 24/1891 1891-10-02 60-61 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum um stofnun landsbanka, dags. 18. sept. 1885, 25. gr.
Stjt. 25/1891 1891-10-29 62-63 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 26/1891 1891-11-04 64-79 reglur [Skannað] Ýtarlegar reglur um það, hversu haga skuli prófi stýrimanna við stýrimannaskólann í Reykjavík
Stjt. 27/1891 1891-11-06 80-117 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1892 og 1893
Stjt. 28/1891 1891-12-01 118-119 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 29/1891 1891-12-11 120-121 lagabálkur [Skannað] Lög um stækkun verzlunarlóðarinnar í Keflavík
Stjt. 30/1891 1891-12-11 122-123 lagabálkur [Skannað] Lög um þóknun handa hreppsnefndarmönnum
Stjt. 31/1891 1891-12-11 124-129 lagabálkur [Skannað] Lög um að stjórninni veitist heimild til að selja nokkrar þjóðjarðir
Stjt. 32/1891 1891-12-11 130-131 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á konungsúrskurði 25. ág. 1853 viðvíkjaudi Ásmundarstaðakirkju í Presthólaprestakalli
Stjt. 33/1891 1891-12-11 132-133 lagabálkur [Skannað] Lög um brýrnar á Skjálfandafljóti
Stjt. 34/1891 1891-12-11 134-137 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykktir um kynbætur hesta
Stjt. 35/1891 1891-12-11 138-139 lagabálkur [Skannað] Lög um aðfluttar ósútaðar húðir
Stjt. 1/1892 1892-01-15 2-3 lagabálkur [Skannað] Lög um lán úr viðlagasjóði til handa amtsráðinu í vesturamtinu til æðarvarpsræktar
Stjt. 2/1892 1892-01-15 4-5 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 19. febr. 1886 um friðun hvala
Stjt. 3/1892 1892-01-15 6-7 lagabálkur [Skannað] Lög um stækkun verzlunarlóðarinnar í Reykjavík
Stjt. 4/1892 1892-01-15 8-9 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar
Stjt. 5/1892 1892-01-15 10-11 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Haukadal í Dýrafirði
Stjt. 6/1892 1892-02-19 12-13 lagabálkur [Skannað] Lög um eyðing svartbakseggja
Stjt. 7/1892 1892-02-19 14-17 lagabálkur [Skannað] Lög um að meta til dýrleika nokkrar jarðir í Vestur-Skaptafellssýslu
Stjt. 8/1892 1892-02-26 18-19 opið bréf [Skannað] Opið brjef um að almennar kosningar til alþingis skuli fram fara
Stjt. 9/1892 1892-04-13 20-21 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bann gegn því að flytja hunda til Íslands
Stjt. 10/1892 1892-05-24 22-23 auglýsing [Skannað] Auglýsing um mótun á gullbrullaups-tveggjakrónupeningum
Stjt. 11/1892 1892-07-13 24-25 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 12/1892 1892-08-16 26-27 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í Rússlandi og fl.
Stjt. 13/1892 1892-09-05 28-31 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt á Þýskalandi og í höfnum á Frakklandi og Belgíu og fl.
Stjt. 14/1892 1892-09-04 32-33 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 15/1892 1892-09-28 34-37 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í höfnum á Hollandi og fl.
Stjt. 16/1892 1892-11-07 38-41 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í frönskum höfnum við Miðjarðarhafið og fl.
Stjt. 1/1893 1893-01-13 2-3 opið bréf [Skannað] Opið brjef er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1893
Stjt. 2/1893 1893-01-16 4-5 auglýsing [Skannað] Auglýsing er brýnir fyrir mönnum að halda fyrirmælin um hið almenna danska verzlunarflagg
Stjt. 3/1893 1893-04-20 6-7 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bann gegn því að flytja til Íslands lifandi svín og geitur
Stjt. 4/1893 1893-05-15 8-9 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 5/1893 1893-06-01 10-13 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólusótt í Lundúnaborg og fl.
Stjt. 6/1893 1893-05-26 14-15 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 7/1893 1893-05-26 16-17 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 8/1893 1893-06-12 18-19 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 9/1893 1893-06-28 20-21 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 10/1893 1893-07-12 22-25 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólusótt í Gautaborg og fl.
Stjt. 11/1893 1893-07-29 26-27 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 12/1893 1893-08-19 28-31 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í Neapel
Stjt. 13/1893 1893-09-16 32-35 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1890 og 1891
Stjt. 14/1893 1893-09-16 36-37 lagabálkur [Skannað] Lög um brúargjörð á Þjórsá
Stjt. 15/1893 1893-09-16 38-47 lagabálkur [Skannað] Lög um iðnaðarnám
Stjt. 16/1893 1893-09-16 48-51 lagabálkur [Skannað] Lög um sjerstaka heimild til að afmá veðskuldingar úr veðmálabókunum
Stjt. 17/1893 1893-09-16 52-53 lagabálkur [Skannað] Lög um að Austurskaptafellssýsla skuli, að því er sveitarstjórn snertir, skilin frá Suðuramtinu og lögð til Austuramtsins
Stjt. 18/1893 1893-09-16 54-55 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 27. febrúar 1880 um stjórn safnaðarmála og um skipun sóknarnefnda og hjeraðsnefnda
Stjt. 19/1893 1893-09-16 56-57 lagabálkur [Skannað] Lög um hafnsögugjald í Reykjavík
Stjt. 20/1893 1893-09-16 58-59 lagabálkur [Skannað] Lög um sjerstök eptirlaun handa Páli sögukennara Melsteð
Stjt. 21/1893 1893-09-18 60-65 auglýsing [Skannað] Auglýsing sem birtir á Íslandi lög 14. apríl 1893 um verzlunarfulltrúamál
Stjt. 22/1893 1893-09-18 66-69 auglýsing [Skannað] Auglýsing um ákvæði samkvæmt 3. gr. laga um verzlunarfulltrúamál 14. apríl 1893 um skyldu skipstjóra til þess að gjöra hinum konunglegu verzlunarerindrekum í útlöndum vart við komu sína
Stjt. 22/1893 1893-09-29 70-71 opið bréf [Skannað] Opið brjef um að alþingi, sem nú er, skuli leyst upp
Stjt. 23/1893 1893-09-29 72-73 opið bréf [Skannað] Opið brjef um nýjar kosningar til alþingis
Stjt. 24/1893 1893-09-30 74-77 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í Hull, Grimsby og Konstantinopel og fl.
Stjt. 25/1893 1893-10-26 78-113 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1894 og 1895
Stjt. 26/1893 1893-10-26 114-115 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1892 og 1893
Stjt. 27/1893 1893-10-26 116-119 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1890 og 1891
Stjt. 28/1893 1893-10-26 120-125 lagabálkur [Skannað] Lög um skaðabætur fyrir gæzluvarðhald að ósekju o. fl.
Stjt. 29/1893 1893-10-26 126-133 lagabálkur [Skannað] Lög um atvinnu við siglingar
Stjt. 30/1893 1893-10-26 134-137 lagabálkur [Skannað] Lög um að stjórninni veitist heimild til að selja nokkrar þjóðjarðir
Stjt. 31/1893 1893-11-06 138-141 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í Palermo og fl.
Stjt. 32/1893 1893-11-24 142-143 lagabálkur [Skannað] Lög um gæzlu og viðhald á brúm yfir Ølfusá og Þjórsá
Stjt. 33/1893 1893-11-24 144-145 lagabálkur [Skannað] Lög um afnám athugasemdar um lögdagslegging í stefnum
Stjt. 34/1893 1893-11-24 146-147 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 1. gr. laga 27. febr. 1880 um skipun prestakalla
Stjt. 35/1893 1893-11-24 148-149 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við lög 12. júlí 1878 um lausafjártíund
Stjt. 36/1893 1893-11-24 150-151 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 3. gr. í lögum 22. marz 1890 um löggiltar reglugjörðir sýslunefnda
Stjt. 37/1893 1893-11-24 152-153 lagabálkur [Skannað] Lög um afnám kongsbænadagsins sem helgidags
Stjt. 38/1893 1893-11-24 154-155 lagabálkur [Skannað] Lög um að selja salt eptir vigt
Stjt. 39/1893 1893-11-24 156-157 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Hlaðsbót í Arnarfirði
Stjt. 40/1893 1893-11-24 158-159 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Reykjatanga
Stjt. 41/1893 1893-11-24 160-161 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Búðum í Fáskrúðsfirði
Stjt. 42/1893 1893-11-24 162-163 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Vogavík
Stjt. 43/1893 1893-12-15 164-165 opið bréf [Skannað] Opið brjef er stefnir alþingi til aukafundar 1. ágúst 1894
Stjt. 44/1893 1893-12-15 166-169 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing til Íslendinga viðvíkjandi ávarpi frá neðri deild alþingis o. fl.
Stjt. 1/1894 1894-02-02 2-25 lagabálkur [Skannað] Lög um aukatekjur þær, er renna í landssjóð
Stjt. 2/1894 1894-02-02 26-31 lagabálkur [Skannað] Lög um aukatekjur, dagpeninga og ferðakostnað sýslumanna, bæjarfógeta og fl.
Stjt. 3/1894 1894-02-02 32-35 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 2., 4. og 15. gr. í tilskipun um lausamenn og húsmenn á Íslandi 26. maí 1863 og viðauka við hana
Stjt. 4/1894 1894-02-02 36-39 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingu á opnu brjefi 29. maí 1839, um byggingarnefnd í Reykjavík
Stjt. 5/1894 1894-02-23 40-41 lagabálkur [Skannað] Lög um að leggja jarðirnar Laugarnes og Klepp í Seltjarnarneshreppi undir lögsagnarumdæmi og bæjarfélag Reykjavíkur
Stjt. 6/1894 1894-03-01 42-45 auglýsing [Skannað] Auglýsing er fellir úr gildi ýmsar auglýsingar frá stjórnarráði Íslands um ráðstafanir gegn því, að hin austurlenzka kólerusótt flytjist til Íslands, m. fl.
Stjt. 7/1894 1894-04-13 46-61 lagabálkur [Skannað] Lög um ýmisleg atriði, er snerta gjaldþrotaskipti
Stjt. 8/1894 1894-04-13 62-71 lagabálkur [Skannað] Lög um vegi
Stjt. 9/1894 1894-04-13 72-73 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingu á 3. og 5. gr. yfirsetukvennalaga 17. des. 1875
Stjt. 10/1894 1894-04-13 74-75 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka og breyting á lögum 4. nóv. 1881 um útflutningsgjald á fiski og lýsi o. fl.
Stjt. 11/1894 1894-04-13 76-79 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykktir til að friða skóg og mel
Stjt. 12/1894 1894-04-13 80-83 lagabálkur [Skannað] Samþykktarlög um verndun Safamýrar í Rangárvallasýslu
Stjt. 13/1894 1894-04-13 84-87 lagabálkur [Skannað] Lög um fuglaveiðasamþykkt í Vestmannaeyjum
Stjt. 14/1894 1894-04-13 88-89 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Svalbarðseyri
Stjt. 15/1894 1894-05-08 90-105 lagabálkur [Skannað] Lög um bæjarstjórn á Seyðisfirði
Stjt. 16/1894 1894-05-14 106-107 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 17/1894 1894-05-16 108-109 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í Lissabon og fl.
Stjt. 18/1894 1894-06-25 110-111 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 19/1894 1894-07-05 112-113 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólusótt í Leith og Rotterdam og fl.
Stjt. 20/1894 1894-06-15 114-115 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 21/1894 1894-08-03 116-117 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í höfnum í Vestur-Prússlandi og fl.
Stjt. 22/1894 1894-09-13 118-119 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í höfnum í Hollandi og Austur-Prússlandi og fl.
Stjt. 23/1894 1894-11-09 120-133 auglýsing [Skannað] Auglýsing um verzlunar- og siglinga-samning milli konungsríkisins Danmerkur og konungsríkisins Spánar
Stjt. 24/1894 1894-11-10 134-135 lagabálkur [Skannað] Lög um bann gegn botnvörpuveiðum
Stjt. 25/1894 1894-11-10 136-137 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að innkallaðir skuli allir bláir 10-krónu seðlar, er þjóðbankinn hefur gefið út og ganga manna á meðal
Stjt. 26/1894 1894-11-13 138-139 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 27/1894 1894-12-06 140-141 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 1/1895 1895-01-12 2-5 reglugerð [Skannað] Hafnarreglugjörð fyrir Reykjavíkur kaupstað
Stjt. 2/1895 1895-01-12 6-7 auglýsing [Skannað] Auglýsing er fellir úr gildi ýmsar auglýsingar frá stjórnarráði Íslands um ráðstafanir gegn því, að hin austurlenzka kólerusótt flytjist til Íslands, m. fl.
Stjt. 3/1895 1895-02-15 8-9 lagabálkur [Skannað] Lög um auðkenni á eitruðum rjúpum
Stjt. 4/1895 1895-02-15 10-11 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 1. gr. laga 9. janúar 1880 um breyting á tilskipun um sveitarstjórn á Íslandi 4. maí 1872
Stjt. 5/1895 1895-02-15 12-13 lagabálkur [Skannað] Lög um afnám fasteignarsölugjalds
Stjt. 6/1895 1895-02-15 14-17 lagabálkur [Skannað] Lög til að gjöra samþykktir um hindrun sandfoks og um sandgræðslu
Stjt. 7/1895 1895-02-15 18-19 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Hrafneyri við Hvalfjörð
Stjt. 8/1895 1895-02-15 20-21 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Stakkhamri í Miklaholtshreppi
Stjt. 9/1895 1895-02-15 22-23 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Kirkjubólshöfn í Stöðvarfirði
Stjt. 10/1895 1895-02-15 24-25 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Seleyri við Borgarfjörð
Stjt. 11/1895 1895-02-26 26-27 opið bréf [Skannað] Opið brjef er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1895
Stjt. 12/1895 1895-05-14 28-29 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 13/1895 1895-05-24 30-31 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 14/1895 1895-05-24 32-33 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 15/1895 1895-06-15 34-35 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 16/1895 1895-08-15 36-45 auglýsing [Skannað] Auglýsing um reglugjörð fyrir prestaskóla Íslands
Stjt. 17/1895 1895-09-05 46-49 reglugerð [Skannað] Hafnarreglugjörð fyrir Akureyrar kaupstað
Stjt. 18/1895 1895-10-02 50-53 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1894 og 1895
Stjt. 19/1895 1895-10-02 54-57 lagabálkur [Skannað] Lög um stefnur til æðri dóms í skiptamálum
Stjt. 20/1895 1895-10-02 58-61 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 5. grein tilskipunar um bæjarstjórn í Reykjavík 20. apríl 1872
Stjt. 21/1895 1895-10-02 62-63 lagabálkur [Skannað] Lög um brúargerð á Blöndu
Stjt. 22/1895 1895-10-02 64-65 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við lög um prentsmiðjur 4. des. 1886
Stjt. 23/1895 1895-10-02 66-67 lagabálkur [Skannað] Lög um sjerstök eptirlaun handa fyrverandi sóknarpresti í Miðgarða prestakalli í Grímsey, Pjetri Guðmundssyni
Stjt. 24/1895 1895-10-25 68-73 lagabálkur [Skannað] Lög um leigu eða kaup á eimskipi og útgerð þess á kostnað landsjóðs
Stjt. 25/1895 1895-11-08 74-113 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1896 og 97
Stjt. 26/1895 1895-11-08 114-117 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1892—1893
Stjt. 27/1895 1895-11-08 118-123 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1892 og 1893
Stjt. 28/1895 1895-11-08 124-127 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á gjöldum þeim, sem hvíla á jafnaðarsjóðunum
Stjt. 29/1895 1895-11-08 128-133 lagabálkur [Skannað] Lög um hagfræðiskýrslur
Stjt. 30/1895 1895-11-28 134-135 auglýsing [Skannað] Auglýsing um breyting á ýtarlegum reglum, settum 4. nóvember 1891, um það, hversu haga skuli prófi stýrimanna við stýrimannaskólann í Reykjavík
Stjt. 31/1895 1895-12-13 136-151 lagabálkur [Skannað] Lög um skrásetning skipa
Stjt. 32/1895 1895-12-13 152-157 lagabálkur [Skannað] Lög um ábyrgð fyrir eldsvoða í Reykjavíkur kaupstað
Stjt. 33/1895 1895-12-13 158-161 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 1., 5., 6. og 8. grein í lögum 13. janúar 1882 um borgun til hreppstjóra og annara, sem gjöra rjettarverk
Stjt. 34/1895 1895-12-13 162-163 lagabálkur [Skannað] Lög um stækkun lögsagnarumdæmis og bæjarfélags Akureyrarkaupstaðar
Stjt. 35/1895 1895-12-13 164-167 lagabálkur [Skannað] Lög um að stjórninni veitist heimild til að selja nokkrar þjóðjarðir
Stjt. 36/1895 1895-12-13 168-169 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingu á 2. gr. laga nr. 13 frá 3. október 1884
Stjt. 37/1895 1895-12-13 170-171 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 1. grein laga 27. febrúar 1880 um skipun prestakalla
Stjt. 38/1895 1895-12-13 172-173 lagabálkur [Skannað] Lög um lækkun á fjárgreiðslum þeim, er hvíla á Hólmaprestakalli í Suður-Múlaprófastdæmi
Stjt. 39/1895 1895-12-13 174-175 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar hjá Bakkagerði í Borgarfirði
Stjt. 40/1895 1895-12-13 176-177 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Hvammstanga
Stjt. 41/1895 1895-12-13 178-179 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Salthólmavík hjá Tjaldanesi í Saurbæjarhreppi í Dalasýslu
Stjt. 42/1895 1895-12-13 180-181 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Skálavík við Berufjörð í Suðurmúlasýslu
Stjt. 43/1895 1895-12-13 182-183 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Nesi í Norðfirði
Stjt. 1/1896 1896-01-15 2-3 auglýsing [Skannað] Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í gúvernementinu St. Pjetursborg og bólusótt í Marseille o.fl.
Stjt. 2/1896 1896-01-31 4-13 lagabálkur [Skannað] Lög um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
Stjt. 3/1896 1896-03-06 14-17 lagabálkur [Skannað] Lög um að skipta Ísafjarðarsýslu í tvö sýslufjelög
Stjt. 4/1896 1896-03-06 18-21 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykktir til hindrunar skemmdum af vatnaágangi
Stjt. 5/1896 1896-03-06 22-23 lagabálkur [Skannað] Lög um að landsstjórninni veitist heimild til að kaupa bændahlutann í Brjámslæk til handa Brjámslækjarprestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi
Stjt. 6/1896 1896-03-06 24-25 lagabálkur [Skannað] Lög um hvalleifar
Stjt. 7/1896 1896-03-06 26-27 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög 9. janúar 1880 um breyting á tilskipun um sveitarstjórn á Íslandi 4. maí 1872
Stjt. 8/1896 1896-03-06 28-29 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum nr. 10, 13. apríl 1894 um útflutningsgjald
Stjt. 9/1896 1896-04-01 30-33 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við og breyting á lögum 14. janúar 1876 um tilsjón með flutningum á þeim mönnum, er flytja sig úr landi í aðrar heimsálfur
Stjt. 10/1896 1896-06-01 34-35 auglýsing [Skannað] Auglysing er fellir að nokkru leyti úr gildi auglýsingar frá stjórnarráði Íslands 16. ágúst 1892 og 15. janúar 1896 um austurlenzka kólerusótt í Rússlaadi, m. fl.
Stjt. 11/1896 1896-06-02 36-47 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning, sem konungsríkið Danmörk og konungsríkið Holland hafa gjört sín á milli um framsal sakamanna
Stjt. 12/1896 1896-06-02 48-51 auglýsing [Skannað] Auglýsing um viðaukasamning, sem konungsríkið Danmörk og konungsríkið Holland hafa gjört sín á milli, um að samningur 18. janúar 1894 um framsal sakamanna skuli einnig ná til hinna dönsku og hollenzku nýlenda
Stjt. 13/1896 1896-06-02 52-59 auglýsing [Skannað] Auglýsing um verzlunar- og siglingasamning milli konungsríkisins Danmerkur og keisaradæmisins Rússlands
Stjt. 14/1896 1896-06-16 60-61 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 15/1896 1896-07-11 62-63 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 16/1896 1896-09-28 64-65 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 17/1896 1896-11-09 66-67 auglýsing [Skannað] Auglýsing um mislingasótt á Færeyjum o. fl.
Stjt. 18/1896 1896-11-16 68-69 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 1/1897 1897-01-15 2-7 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að ný lyfjaskrá og sjerstök lyfsöluskrá skuli í lög leidd á Íslandi o. fl.
Stjt. 2/1897 1897-02-25 8-11 reglugerð [Skannað] Hafnarreglugjörð fyrir Seyðisfjarðar kaupstað
Stjt. 3/1897 1897-02-27 12-13 opið bréf [Skannað] Opið brjef er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1897
Stjt. 4/1897 1897-06-08 14-15 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 5/1897 1897-06-16 16-17 auglýsing [Skannað] Auglýsing er fellir úr gildi auglýsingu frá stjórnarráði Íslands 9. nóvember 1896 um mislingasótt á Færeyjum o. fl.
Stjt. 6/1897 1897-05-21 18-19 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 7/1897 1897-05-21 20-21 boðskapur konungs [Skannað] Boðskapur konungs til Alþingis
Stjt. 8/1897 1897-05-21 22-23 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 9/1897 1897-07-15 24-25 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 10/1897 1897-11-06 26-79 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1898 og 1899
Stjt. 11/1897 1897-11-06 80-83 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1894 og 1895
Stjt. 12/1897 1897-11-06 84-87 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1894—1895
Stjt. 13/1897 1897-11-06 88-91 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1896 og 1897
Stjt. 14/1897 1897-11-06 92-97 lagabálkur [Skannað] Lög um að stofna byggingarnefnd í Seyðisfjarðarkaupstað
Stjt. 15/1897 1897-11-06 98-101 lagabálkur [Skannað] Lög um nýbýli
Stjt. 16/1897 1897-11-06 102-105 lagabálkur [Skannað] Lög um undirbúning verðlagsskráa
Stjt. 17/1897 1897-11-06 106-107 lagabálkur [Skannað] Lög um að stjórninni veitist heimild til að hafa skipti á 7 hundruðum, er landssjóður á í jörðinni Nesi í Norðfirði, og kirkjujörðinni Grænanesi samastaðar
Stjt. 18/1897 1897-11-06 108-109 lagabálkur [Skannað] Lög um lækkun á fjárgreiðslum þeim, er hvíla á Holtsprestakalli í Rangárvallaprófastsdæmi o. fl.
Stjt. 19/1897 1897-11-06 110-111 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild til að ferma og afferma skip á helgidögum þjóðkirkjunnar
Stjt. 20/1897 1897-11-06 112-115 lagabálkur [Skannað] Lög um sjerstaka heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókunum
Stjt. 21/1897 1897-11-06 116-117 lagabálkur [Skannað] Lög um uppreist á æru án konungsúrskurðar
Stjt. 22/1897 1897-11-06 118-119 lagabálkur [Skannað] Lög um frestun á framkvæmd laga 25. október 1895 um leigu eða kaup á eimskipi og útgerð þess á kostnað landssjóðs
Stjt. 23/1897 1897-11-06 120-121 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingu á 6. gr. tilsk. 4. maí 1872 um sveitarstjórn á Íslandi, og um viðauka við lög nr. 1. 9. jan. 1880
Stjt. 24/1897 1897-11-06 122-123 lagabálkur [Skannað] Lög um þóknun handa forstjórum og sýslunarmönnum Söfnunarsjóðs Íslands
Stjt. 25/1897 1897-11-06 124-125 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að auglýsing stjórnarráðs Íslands 20. apríl 1893 um bann gegn því að flytja til Íslands lifandi svín og geitur, sje að nokkru leyti felld úr gildi
Stjt. 26/1897 1897-12-18 126-127 lagabálkur [Skannað] Lög um brúargjörð á Örnólfsdalsá
Stjt. 27/1897 1897-12-18 128-129 lagabálkur [Skannað] Lög um brýrnar á Skjálfandafljóti í Þingeyjarsýslu
Stjt. 28/1897 1897-12-18 130-133 lagabálkur [Skannað] Lög um að umsjón og fjárhald nokkurra landssjóðskirkna skuli fengið hlutaðeigandi söfnuðum í hendur
Stjt. 29/1897 1897-12-18 134-135 lagabálkur [Skannað] Lög um lækkun á fjárgreiðslum þeim, er hvíla á Hólmaprestakalli í Suðurmúlaprófastsdæmi og Staðarprestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi
Stjt. 30/1897 1897-12-18 136-139 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum um styrktarsjóði handa alþýðufólki
Stjt. 31/1897 1897-12-18 140-141 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á reglugjörð 3. maí 1743, 69. gr. og konungsúrskurði 26. sept. 1833
Stjt. 32/1897 1897-12-18 142-143 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við sóttvarnarlög 17. desember 1875
Stjt. 33/1897 1897-12-18 144-145 lagabálkur [Skannað] Lög um stækkun verzlunarlóðarinnar á Eskifirði
Stjt. 34/1897 1897-12-18 146-147 lagabálkur [Skannað] Lög um stækkun verzlunarlóðarinnar á Nesi í Norðfirði
Stjt. 35/1897 1897-12-18 148-149 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Grafarnesi við Grundarfjörð
Stjt. 36/1897 1897-12-18 150-151 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Firði í Múlahrepp í Barðastrandarsýslu
Stjt. 37/1897 1897-12-18 152-153 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Haganesvík í Fljótum
Stjt. 38/1897 1897-12-18 154-155 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Hjalteyri við Eyjafjörð
Stjt. 39/1897 1897-12-18 156-157 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar hjá Hallgeirsey í Rangárvallasýslu
Stjt. 40/1897 1897-12-24 158-159 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að hinum innlendu innleysanlegu ríkisskuldabrjefum með 3½ hundruðustu í vöxtu, er gefin voru út samkvæmt lögum 12. nóvember 1886, sje sagt upp til útborgunar 11. marz 1898
Stjt. 41/1897 1897-12-30 160-161 auglýsing [Skannað] Auglýsing er fellir úr gildi ráðstafanir þær, er fyrirskipaðar eru til varnar gegn því að næmir sjúkdómar flytjist til Íslands frá Marseille, höfnum við Svartahafið og höfnum annarsstaðar í Litluasíu og á Sýrlandi
Stjt. 1/1898 1898-02-04 2-3 lagabálkur [Skannað] Lög um að sýslunefndinni í Árnessýslu veitist heimild til að verja allt að 12,000 kr. úr sýsluvegasjóði til flutningabrauta
Stjt. 2/1898 1898-02-04 4-5 lagabálkur [Skannað] Lög um útbúnað og ársútgjöld spítala handa holdsveikum mönnum
Stjt. 3/1898 1898-02-04 6-11 lagabálkur [Skannað] Lög um aðgreining holdsveikra frá öðrum mönnum og flutning þeirra á opinberan spítala
Stjt. 4/1898 1898-02-26 12-17 lagabálkur [Skannað] Lög um bólusetningar
Stjt. 5/1898 1898-02-26 18-21 lagabálkur [Skannað] Lög um horfelli á skepnum
Stjt. 6/1898 1898-02-26 22-23 lagabálkur [Skannað] Lög um sjerstakt gjald til brúargjörða
Stjt. 7/1898 1898-03-03 24-25 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólusótt í Middlesborough o. fl.
Stjt. 8/1898 1898-04-06 26-29 lagabálkur [Skannað] Lög um bann gegn botnvörpuveiðum
Stjt. 9/1898 1898-04-06 30-33 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum um lausafjártíund 12. júlí 1878
Stjt. 10/1898 1898-04-29 34-37 bráðabirgðalög [Skannað] Bráðabirgðalög fyrir Ísland, er banna dönskum þegnum liðveizlu til handa ríkjum, er í ófriði eiga
Stjt. 11/1898 1898-05-05 38-43 auglýsing [Skannað] Auglýsing um ákvæði, er stjórnir Danmerkur og Portúgals hafa komið sjer saman um að standa skuli fyrst um sinn um verzlunar- og siglingamál milli landanna
Stjt. 12/1898 1898-05-11 44-51 auglýsing [Skannað] Auglýsing er birtir á Íslandi lög 19. marz 1898 um að öðlast og missa rjett innborinna manna
Stjt. 13/1898 1898-05-12 52-55 auglýsing [Skannað] Auglýsing fyrir Ísland útaf ófriðnum milli Bandaríkja Norður-Ameríku og Spánar
Stjt. 14/1898 1898-05-12 56-59 reglugerð [Skannað] Hafnarreglugjörð fyrir Ísafjarðar kaupstað
Stjt. 15/1898 1898-06-04 60-61 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á gjaldheimtum til amtssjóða og sýslusjóða
Stjt. 16/1898 1898-09-02 62-63 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að viðauki við lyfjaskrána skuli í lög leiddur á Íslandi
Stjt. 17/1898 1898-10-26 64-73 auglýsing [Skannað] Auglýsing um verzlunar- og siglingasamning milli konungsríkisins Danmerkur og konungsríkisins Belgíu
Stjt. 18/1898 1898-10-26 74-77 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning milli Danmerkur og Rússlands um mælingar skipa
Stjt. 19/1898 1898-10-26 78-81 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning milli Danmerkur og Ítalíu um viðurkenningu á skipamælingarskjölum hvorstveggja
Stjt. 20/1898 1898-11-12 82-83 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 21/1898 1898-12-31 84-85 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 1/1899 1899-01-12 2-3 auglýsing [Skannað] Auglýsing er fellir úr gildi auglýsingu frá stjórnarráði Íslands 3. marz 1898 um bólusótt í Middlesborough
Stjt. 2/1899 1899-01-20 4-5 opið bréf [Skannað] Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1899
Stjt. 3/1899 1899-01-20 6-33 tilskipun [Skannað] Tilskipun um alþjóðlegar sjóferðareglur, er fylgt skal á íslenzkum skipum
Stjt. 4/1899 1899-01-20 34-45 auglýsing [Skannað] Auglýsing um ásigkomulag ljóskera og hljóðbendingaverkfæra, er við hafa skal á íslenzkum gufuskipum og seglskipum, og hvernig þeim skuli fyrir komið
Stjt. 5/1899 1899-05-24 46-47 bráðabirgðalög [Skannað] Bráðabirgðalög er nema úr gildi bráðabirgðalög fyrir Ísland 29. apríl 1898 er banna dönskum þegnum liðveizlu til handa ríkjum, er í ófriði eiga
Stjt. 6/1899 1899-05-17 48-49 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 7/1899 1899-05-17 50-51 boðskapur konungs [Skannað] Boðskapur konungs til alþingis
Stjt. 8/1899 1899-05-17 52-53 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 9/1899 1899-06-26 54-61 reglugerð [Skannað] Reglugjörð handa læknaskólanum í Reykjavík
Stjt. 10/1899 1899-07-09 62-63 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 11/1899 1899-07-26 64-65 auglýsing [Skannað] Auglýsing um pest í Alexandríu o. fl.
Stjt. 12/1899 1899-08-21 66-67 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 13/1899 1899-09-09 68-69 lagabálkur [Skannað] Lög um dag- og næturbendingar á íslenzkum skipum í sjávarháska og um ráðstafanir, er skip rekast á
Stjt. 14/1899 1899-09-09 70-71 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög 13. apríl 1894 um vegi
Stjt. 15/1899 1899-09-09 72-73 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 48. gr. í tilskipun 4. maí 1872 um sveitastjórn á Íslandi
Stjt. 16/1899 1899-09-22 74-77 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1896 og 1897
Stjt. 17/1899 1899-09-22 78-81 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1896 og 1897
Stjt. 18/1899 1899-09-22 82-85 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1898 og 1899
Stjt. 19/1899 1899-09-22 86-87 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingu á núgildandi ákvæðum um lýsingar til hjónabands
Stjt. 20/1899 1899-09-22 88-89 lagabálkur [Skannað] Lög um afhending lóðar til vitabyggingar o. fl.
Stjt. 21/1899 1899-09-22 90-93 lagabálkur [Skannað] Lög um aðflutningsgjald á tóbaki
Stjt. 22/1899 1899-09-28 94-97 tilskipun [Skannað] Tilskipun um neyðarbendingar, er við hafa skal á íslenzkum skipum
Stjt. 23/1899 1899-10-10 98-113 auglýsing [Skannað] Auglýsing um verzlunar- og siglinga-samning milli konungsríkisins Danmerkur og keisaradæmisins Japans
Stjt. 24/1899 1899-10-13 114-125 lagabálkur [Skannað] Lög um skipun læknishjeraða á Íslandi o. fl.
Stjt. 25/1899 1899-11-11 126-175 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1900 og 1901
Stjt. 26/1899 1899-11-11 176-185 lagabálkur [Skannað] Lög um verzlun og veitingar áfengra drykkja á Íslandi
Stjt. 27/1899 1899-11-11 186-187 lagabálkur [Skannað] Lög um útflutningsgjald á hvalafurðum
Stjt. 28/1899 1899-11-11 188-191 lagabálkur [Skannað] Lög um verðlaun fyrir útflutt smjör
Stjt. 29/1899 1899-11-11 192-193 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög 7. nóv. 1879 um breyting á lögum um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum 11. febr. 1876 og tilsk. 26. febr. 1872
Stjt. 30/1899 1899-11-11 194-195 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 1. gr. í lögum 8. maí 1894 um bæjarstjórn á Seyðisfirði
Stjt. 31/1899 1899-11-21 196-197 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólusótt í Hull o. fl.
Stjt. 32/1899 1899-12-02 198-199 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 33/1899 1899-12-05 200-201 lagabálkur [Skannað] Lög um friðun á Hallormsstaðarskógi
Stjt. 34/1899 1899-12-05 202-203 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 27. febrúar 1880 um skipun prestakalla
Stjt. 35/1899 1899-12-05 204-205 lagabálkur [Skannað] Lög um ákvörðun verzlunarlóðarinnar í Ísafjarðarkaupstað
Stjt. 36/1899 1899-12-05 206-207 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Suðureyrarmölum í Ísafjarðarsýslu
Stjt. 37/1899 1899-12-05 208-209 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Norðurfjörð í Strandasýslu
Stjt. 38/1899 1899-12-29 210-211 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 1/1900 1900-01-12 2-9 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun veðdeildar í landsbankanum í Reykjavík
Stjt. 2/1900 1900-01-12 10-13 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept. 1885
Stjt. 3/1900 1900-01-12 14-27 lagabálkur [Skannað] Lög um fjármál hjóna
Stjt. 4/1900 1900-01-12 28-33 lagabálkur [Skannað] Lög um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl.
Stjt. 5/1900 1900-01-12 34-35 lagabálkur [Skannað] Lög um bann gegn tilbúningi áfengra drykkja
Stjt. 6/1900 1900-01-12 36-37 lagabálkur [Skannað] Lög um fjölgun og viðhald þjóðvega
Stjt. 7/1900 1900-02-09 38-41 lagabálkur [Skannað] Lög um horfelli á skepnum o. fl.
Stjt. 8/1900 1900-02-09 42-43 lagabálkur [Skannað] Lög um brú og ferju á Lagarfljóti
Stjt. 9/1900 1900-02-09 44-45 lagabálkur [Skannað] Lög um brot á veiðirjetti í ám og vötnum
Stjt. 10/1900 1900-02-24 46-57 auglýsing [Skannað] Auglýsing um endurskoðað brauðamat á Íslandi
Stjt. 11/1900 1900-02-26 58-59 auglýsing [Skannað] Auglýsing, er breytir auglýsingu 23. júní 1891 um þýngdartakmörk og burðargjald fyrir böggla, er senda á milli hins danska og íslenzka póstumdæmis
Stjt. 12/1900 1900-03-02 60-61 opið bréf [Skannað] Opið brjef um að almennar kosningar til alþingis skuli fram fara
Stjt. 13/1900 1900-03-02 62-65 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun Ræktunarsjóðs Íslands
Stjt. 14/1900 1900-03-02 66-69 bráðabirgðalög [Skannað] Bráðabirgðalög fyrir Ísland um tilhögun á löggæzlu við fiskiveiðar í Norðursjónum
Stjt. 15/1900 1900-03-02 70-85 tilskipun [Skannað] Tilskipun fyrir Ísland um tilhögun á löggæzlu við fiskiveiðar fyrir utan landhelgi í Norðursjónum
Stjt. 16/1900 1900-04-03 86-89 lagabálkur [Skannað] Lög um greiðslu dagsverks, offurs, lambsfóðurs og lausamannsgjald til prests, og ljóstolls og lausamannsgjald til kirkju
Stjt. 17/1900 1900-05-25 90-91 auglýsing [Skannað] Auglýsing, er fellir úr gildi auglýsingu frá stjórnarráði Íslands 21. nóvember 1899 um bólusótt í Hull
Stjt. 18/1900 1900-06-04 92-93 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 19/1900 1900-06-15 94-105 reglugerð [Skannað] Reglugjörð fyrir veðdeild þá, er stofnuð er við landsbanka Íslands í Reykjavík samkvæmt lögum 12. janúar 1900
Stjt. 20/1900 1900-06-21 106-109 lagabálkur [Skannað] Lög um undirbúning og stofnun klæðaverksmiðju á Íslandi
Stjt. 21/1900 1900-06-21 110-111 lagabálkur [Skannað] Lög um leyfi til vegalagningar um Arnarhólstún í Reykjavík o. fl.
Stjt. 22/1900 1900-07-02 112-113 auglýsing [Skannað] Auglýsing um pest í Smyrnu o. fl.
Stjt. 23/1900 1900-07-19 114-115 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglysing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 24/1900 1900-08-15 116-117 bráðabirgðalög [Skannað] Bráðabirgðalög, er banna að flytja vopn og skotföng frá Íslandi til Kína
Stjt. 25/1900 1900-09-05 118-119 auglýsing [Skannað] Auglýsing um pest í Glasgow o. fl.
Stjt. 26/1900 1900-12-03 120-121 auglýsing [Skannað] Auglýsing, er fellir úr gildi auglýsingu frá stjórnarráði Íslands 5. september þ. á. um pest í Glasgow o. fl.
Stjt. 1/1901 1901-01-12 2-3 auglýsing [Skannað] Auglýsing, er fellir úr gildi auglýsingu frá stjórnarráði Íslands 2. júlí 1900 um pest í Smyrnu o. fl.
Stjt. 2/1901 1901-01-18 4-5 opið bréf [Skannað] Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1901
Stjt. 3/1901 1901-03-01 6-7 auglýsing [Skannað] Auglýsing um pest í Smyrnu o. fl.
Stjt. 4/1901 1901-03-20 8-9 tilskipun [Skannað] Tilskipun um viðauka við tilskipun 28. september 1899 um neyðarbendingar, er við hafa skal á íslenzkum skipum
Stjt. 5/1901 1901-05-17 10-11 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 6/1901 1901-05-17 12-13 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 7/1901 1901-05-17 14-15 boðskapur konungs [Skannað] Boðskapur konungs til alþingis
Stjt. 8/1901 1901-05-23 16-17 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 9/1901 1901-07-08 18-21 auglýsing [Skannað] Auglýsing um, að út sje gefin skipulagsskrá fyrir Ræktunarsjóð Íslands
Stjt. 10/1901 1901-07-08 22-25 reglugerð [Skannað] Reglugjörð fyrir Ræktunarsjóð Íslands
Stjt. 11/1901 1901-07-15 26-27 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 12/1901 1901-09-13 28-29 opið bréf [Skannað] Opið brjef um að alþingi, sem nú er, skuli leyst upp
Stjt. 13/1901 1901-09-13 30-31 opið bréf [Skannað] Opið brjef um nýjar kosningar til alþingis
Stjt. 14/1901 1901-09-13 32-37 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1898 og 1899
Stjt. 15/1901 1901-09-13 38-41 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1898 og 1899
Stjt. 16/1901 1901-09-13 42-61 lagabálkur [Skannað] Póstlög
Stjt. 17/1901 1901-09-13 62-65 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á tilskipun 20. apríl 1872 um bæjarstjórn á kaupstaðnum Reykjavík
Stjt. 18/1901 1901-09-13 66-69 lagabálkur [Skannað] Lög um manntal í Reykjavík
Stjt. 19/1901 1901-09-13 70-73 lagabálkur [Skannað] Lög um próf í gufuvjelafræði við stýrimannaskólann í Reykjavík
Stjt. 20/1901 1901-09-13 74-77 lagabálkur [Skannað] Lög fyrir Ísland um tilhögun á löggæzlu við fiskiveiðar í Norðursjónum
Stjt. 21/1901 1901-09-13 78-79 lagabálkur [Skannað] Lög, er banna að flytja vopn og skotföng frá Íslandi til Kína
Stjt. 22/1901 1901-09-13 80-81 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög 6. nóvember 1897 um undirbúning verðlagsskráa
Stjt. 23/1901 1901-09-13 82-83 lagabálkur [Skannað] Lög um forgangsrétt veðhafa fyrir vöxtum
Stjt. 24/1901 1901-09-13 84-85 lagabálkur [Skannað] Lög um útvegun á jörð handa Fjallaþingaprestakalli
Stjt. 25/1901 1901-09-13 86-87 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 4. grein laga 14. desember 1877 um laun sýslumanna og bæjarfógeta
Stjt. 26/1901 1901-09-13 88-91 lagabálkur [Skannað] Lög um heilbrigðissamþykktir í kaupstöðum, kauptúnum og sjóþorpum á Íslandi
Stjt. 27/1901 1901-09-13 92-93 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við lög 31. jan. 1896 um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
Stjt. 28/1901 1901-09-13 94-95 lagabálkur [Skannað] Lög um að stofna slökkvilið á Seyðisfirði
Stjt. 29/1901 1901-09-13 96-97 lagabálkur [Skannað] Lög um skipun sótara á kaupstöðum, öðrum en Reykjavík
Stjt. 30/1901 1901-09-13 98-99 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög um prentsmiðjur 4. des. 1886
Stjt. 31/1901 1901-09-13 100-101 lagabálkur [Skannað] Lög um skipti á jörðunni Vallakoti í Reykdælahreppi og jörðunni Parti í sama hreppi
Stjt. 32/1901 1901-09-13 102-103 tilskipun [Skannað] Tilskipun fyrir Ísland um tilhögun á löggæzlu við fiskiveiðar fyrir utan landhelgi í Norðursjónum
Stjt. 33/1901 1901-09-27 104-107 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1900 og 1901
Stjt. 34/1901 1901-09-27 108-115 lagabálkur [Skannað] Lög um bólusetningar
Stjt. 35/1901 1901-09-27 116-119 lagabálkur [Skannað] Lög um fiskiveiðar hlutafjelaga í landhelgi við Ísland
Stjt. 36/1901 1901-11-08 120-171 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1902 og 1903
Stjt. 37/1901 1901-11-08 172-181 lagabálkur [Skannað] Toll-lög fyrir Ísland
Stjt. 38/1901 1901-11-08 182-187 lagabálkur [Skannað] Lög um tjekk-ávísanir
Stjt. 39/1901 1901-11-08 188-193 lagabálkur [Skannað] Lög um kirkjugarða og viðhald þeirra
Stjt. 40/1901 1901-11-08 194-197 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við og breyting á tilskipun 5. janúar 1866 um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi, og tilskipun 4. marz 1871 um viðauka við tilskipun þessa
Stjt. 41/1901 1901-11-08 198-199 lagabálkur [Skannað] Lög um bann gegn verðmerkjum og vöruseðlum
Stjt. 42/1901 1901-11-08 200-201 lagabálkur [Skannað] Lög um friðun hreindýra
Stjt. 43/1901 1901-11-08 202-203 lagabálkur [Skannað] Lög um að landssjóður Íslands kaupi jörðina Laug
Stjt. 44/1901 1901-11-08 204-205 lagabálkur [Skannað] Lög um frestun á framkvæmd laga 25. október 1895 um leigu eða kaup á eimskipi og útgjörð þess á kostnað landssjóðs
Stjt. 45/1901 1901-11-08 206-207 lagabálkur [Skannað] Lög um löggildingu verzlunarstaðar á Hjallasandi í Neshreppi utan Ennis innan Snæfellsness- og Hnappadalssýslu
Stjt. 46/1901 1901-11-08 208-209 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Sandgerðisvik í Gullbringusýslu
Stjt. 47/1901 1901-12-20 210-213 lagabálkur [Skannað] Lög um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar
Stjt. 48/1901 1901-12-20 214-215 lagabálkur [Skannað] Lög um að umsjón og fjárhald nokkurra landssjóðskirkna skuli fengið hlutaðeigandi söfnuðum í hendur
Stjt. 49/1901 1901-12-20 216-219 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykktir til varnar skemmdum af vatna-ágangi, um vatnsveitingar og um skurði
Stjt. 50/1901 1901-12-20 220-221 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykktir um ábyrgðarsjóði fyrir nautgripi
Stjt. 51/1901 1901-12-20 222-223 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við lög 11. des. 1891 um samþykktir um kynbætur hesta
Stjt. 52/1901 1901-12-20 224-225 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum nr. 28, 14. des. 1877 um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum
Stjt. 53/1901 1901-12-20 226-227 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við tilskipun fyrir Ísland 12. febrúar 1872 um síldar- og upsaveiði með nót
Stjt. 54/1901 1901-12-20 228-229 lagabálkur [Skannað] Lög um sölu þjóðjarðar
Stjt. 55/1901 1901-12-20 230-231 reglugerð [Skannað] Breyting á reglugjörð handa læknaskólanum í Reykjavík 26. júní 1899, 1. hluta 7. greinar
Stjt. 1/1902 1902-01-10 2-3 opið bréf [Skannað] Opið brjef, er stefnir alþingi til aukafundar 26. júlí 1902
Stjt. 2/1902 1902-01-10 4-7 boðskapur konungs [Skannað] Boðskapur Konungs til Íslendinga
Stjt. 3/1902 1902-02-14 8-9 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild til að banna innflutning ósútaðra skinna og húða
Stjt. 4/1902 1902-02-14 10-11 lagabálkur [Skannað] Lög um greiðslu verkkaups
Stjt. 5/1902 1902-02-14 12-13 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög um borgun til hreppstjóra og annara, sem gjöra rjettarverk, frá 13. janúar 1882
Stjt. 6/1902 1902-02-14 14-15 auglýsing [Skannað] Bráðabirgðaauglýsing um að gefið verði út bann gegn því, að fluttar sje til Íslands ósútaðar húðir og skinn, nema söltuð sje og óhert
Stjt. 7/1902 1902-02-28 16-17 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólusótt í Lundúnum o. fl.
Stjt. 8/1902 1902-05-14 18-29 auglýsing [Skannað] Auglýsing um ásigkomulag ljóskera og hljóðbendingaverkfæra, er við hafa skal á íslenzkum gufuskipum og seglskipum, og hvernig þeim skuli fyrir komið
Stjt. 9/1902 1902-05-14 30-35 reglur [Skannað] Ýtarlegar reglur um tilhögun á prófi í gufuvjelafræði við stýrimannaskólann í Reykjavík
Stjt. 10/1902 1902-05-28 36-37 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 11/1902 1902-06-07 38-45 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild til að stofna hlutafjelagsbanka á Íslandi
Stjt. 12/1902 1902-06-07 46-47 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild fyrir landsstjórnina til hluttöku fyrir landssjóðs hönd í hlutafjelagsbanka á Íslandi
Stjt. 13/1902 1902-06-07 48-49 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við lög 12. jan. 1900 um stofnun veðdeildar í landsbankanum í Reykjavík
Stjt. 14/1902 1902-05-28 50-51 opið bréf [Skannað] Opið brjef, er skipar Hans konunglegu tign prinz Christian af Danmörku ríkisstjóra
Stjt. 15/1902 1902-06-19 52-53 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 16/1902 1902-06-19 54-55 boðskapur konungs [Skannað] Boðskapur Konungs til alþingis
Stjt. 17/1902 1902-07-08 56-59 lagabálkur [Skannað] Lög fyrir Ísland um tilhögun á löggæzlu við fiskiveiðar fyrir utan landhelgi í hafinu umhverfis Færeyjar og Ísland
Stjt. 18/1902 1902-07-08 60-61 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 6. apríl 1898 um bann gegn botnvörpuveiðum
Stjt. 19/1902 1902-07-12 62-63 auglýsing [Skannað] Hæst auglýsing um að ríkisarfi sje kominn heim aptur
Stjt. 20/1902 1902-07-12 64-65 auglýsing [Skannað] Auglysing um bann gegn því, að fluttar sje til Íslands ósútaðar húðir og skinn, nema söltuð sje og óhert
Stjt. 21/1902 1902-07-17 66-67 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 22/1902 1902-08-15 68-69 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 1. gr. í lögum 2. febrúar 1894 um breyting á opnu brjefi 29. maí 1839 um byggingarnefnd í Reykjavík
Stjt. 23/1902 1902-08-27 70-71 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bólusótt í Þórshöfn o. fl.
Stjt. 24/1902 1902-09-25 72-73 opið bréf [Skannað] Opið brjef um að alþingi, sem nú er, skuli leyst upp
Stjt. 25/1902 1902-09-25 74-75 opið bréf [Skannað] Opið brjef um nýjar kosningar til alþingis
Stjt. 26/1902 1902-09-25 76-79 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1902 og 1903
Stjt. 27/1902 1902-09-25 80-83 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við lög 6. apríl 1898 um bann gegn botnvörpuveiðum
Stjt. 28/1902 1902-09-25 84-85 lagabálkur [Skannað] Lög um síldarnætur
Stjt. 29/1902 1902-09-25 86-87 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum fyrir Ísland 13. sept. 1901 um tilhögun á löggæzlu við fiskiveiðar í Norðursjónum
Stjt. 30/1902 1902-09-25 88-89 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við lög 12. janúar 1900 um stofnun veðdeildar í landsbankanum í Reykjavík
Stjt. 31/1902 1902-09-25 90-91 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum um heimild til að stofna hlutafjelagsbanka á Íslandi 7. júní 1902
Stjt. 32/1902 1902-10-13 92-93 auglýsing [Skannað] Auglýsing um pest í Odessu o. fl.
Stjt. 33/1902 1902-11-05 94-101 leyfisbréf [Skannað] Leyfisbrjef til að stofna hlutafjelagsbanka á Íslandi
Stjt. 34/1902 1902-11-06 102-117 lagabálkur [Skannað] Lög um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Íslands
Stjt. 35/1902 1902-11-06 118-119 lagabálkur [Skannað] Lög um kjörgengi kvenna
Stjt. 36/1902 1902-11-06 120-121 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 18. gr. í lögum um kosningar til alþingis 14. sept. 1877
Stjt. 37/1902 1902-11-06 122-123 lagabálkur [Skannað] Lög um að selja salt eptir vikt
Stjt. 38/1902 1902-11-06 124-125 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild til að selja hluta af Arnarhólslóð í Reykjavík
Stjt. 39/1902 1902-11-06 126-127 lagabálkur [Skannað] Lög um helmingsuppgjöf eptirstöðva af láni til brúargerðar á Ölfusá
Stjt. 40/1902 1902-11-06 128-129 lagabálkur [Skannað] Lög um brúargerð á Jökulsá í Öxarfirði
Stjt. 41/1902 1902-11-06 130-131 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Flatey á Skjálfanda
Stjt. 42/1902 1902-11-06 132-133 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Járngerðarstaðavík í Grindavík
Stjt. 43/1902 1902-11-06 134-135 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Óshöfn við Hjeraðsflóa
Stjt. 44/1902 1902-11-07 136-137 auglýsing [Skannað] Auglýsing, er fellir úr gildi auglýsingu frá stjórnarráði Íslands 27. ágúst þ. á. um bólusótt í Þórshöfn o. fl.
Stjt. 45/1902 1902-12-15 138-139 reglugerð [Skannað] Viðauki við reglugjörð fyrir Ræktunarsjóð Íslands 8. júlí 1901
Stjt. 46/1902 1902-12-19 140-141 tilskipun [Skannað] Tilskipun fyrir Ísland um breyting á tilskipun fyrir Ísland 2. marz 1900, smbr. tilskipun 13. september 1901, um tilhögun á löggæzlu við fiskiveiðar fyrir utan landhelgi í Norðursjónum
Stjt. 47/1902 1902-12-29 142-143 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning milli Danmerkur og Rússlands um mælingar skipa
Stjt. 48/1902 1902-12-29 144-145 auglýsing [Skannað] Auglýsing um viðaukagrein við verzlunar- og siglingasamning milli Danmerkur og Ítalíu frá 1. maí 1864.
Stjt. 1/1903 1903-02-13 2-3 opið bréf [Skannað] Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1903
Stjt. 2/1903 1903-03-02 4-19 tilskipun [Skannað] Tilskipun fyrir Ísland um tilhögun á löggæzlu við fiskiveiðar fyrir utan landhelgi í hafinu umhverfis Færeyjar og Ísland
Stjt. 3/1903 1903-03-28 20-37 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samning milli Hans hátignar konungsins í Danmörku og Hans hátignar konungsins í hinu sameinaða konungsríki Bretalandi hinu mikla og Írlandi um tilhögun á fiskiveiðum þegna hvors þeirra um sig fyrir utan landhelgi í hafinu umhverfis Færeyjar og Ísland
Stjt. 4/1903 1903-04-21 38-41 reglugerð [Skannað] Reglugjörð um breyting á reglugjörð fyrir veðdeild landsbankans, staðfestri 15. júní 1900
Stjt. 5/1903 1903-05-27 42-43 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 6/1903 1903-05-22 44-45 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 7/1903 1903-05-22 46-47 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans
Stjt. 8/1903 1903-05-22 48-49 boðskapur konungs [Skannað] Boðskapur Konungs til alþingis
Stjt. 9/1903 1903-07-25 50-51 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 10/1903 1903-08-28 52-55 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1900 og 1901
Stjt. 11/1903 1903-08-28 56-59 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1900 og 1901
Stjt. 12/1903 1903-08-28 60-61 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á gildandi ákvæðum um almennar auglýsingar og dómsmála-auglýsingar
Stjt. 13/1903 1903-08-28 62-63 lagabálkur [Skannað] Lög um stækkun verzlunarlóðarinnar í Reykjavík
Stjt. 14/1903 1903-08-28 64-65 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 24. gr. í lögum um bæjarstjórn á Ísafirði frá 8. október 1883
Stjt. 15/1903 1903-08-28 66-67 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á konungsbrjefi 3. apríl 1844 viðvíkjandi Brúarkirkju í Hofteigsprestakalli
Stjt. 16/1903 1903-10-03 68-73 lagabálkur [Skannað] Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands 5. jan. 1874
Stjt. 17/1903 1903-10-03 74-77 lagabálkur [Skannað] Lög um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn Íslands
Stjt. 18/1903 1903-10-03 78-103 lagabálkur [Skannað] Lög um kosningar til alþingis
Stjt. 19/1903 1903-10-03 104-105 lagabálkur [Skannað] Lög um kosningu fjögurra nýrra þingmanna
Stjt. 20/1903 1903-10-03 106-109 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög 8. nóv. 1895 um hagfræðisskýrslur
Stjt. 21/1903 1903-10-03 110-113 lagabálkur [Skannað] Lög um verðlaun fyrir útflutt smjör
Stjt. 22/1903 1903-10-03 114-117 lagabálkur [Skannað] Lög um að skipta Kjósar- og Gullbringusýslu í tvö sýslufjelög
Stjt. 23/1903 1903-10-03 118-119 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild til lóðarsölu fyrir Reykjavíkurkaupstað
Stjt. 24/1903 1903-10-03 120-121 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög 14. des. 1877 um tekjuskatt
Stjt. 25/1903 1903-10-03 122-125 lagabálkur [Skannað] Lög um eptirlit með þilskipum, sem notuð eru til fiskiveiða eða vöruflutninga
Stjt. 26/1903 1903-10-03 126-129 lagabálkur [Skannað] Lög um hafnsöguskyldu í Ísafjarðarkaupstað
Stjt. 27/1903 1903-10-03 130-131 auglýsing [Skannað] Auglýsing um breyting á skjaldmerki Íslands
Stjt. 28/1903 1903-10-23 132-191 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1904 og 1905
Stjt. 29/1903 1903-10-23 192-197 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1902 og 1903
Stjt. 30/1903 1903-10-23 198-201 lagabálkur [Skannað] Lög um heilbrigðissamþykktir fyrir bæjar- og sveitarfjelög
Stjt. 31/1903 1903-10-23 202-205 lagabálkur [Skannað] Lög um varnir gegn berklaveiki
Stjt. 32/1903 1903-10-23 206-207 lagabálkur [Skannað] Lög um frestun á framkvæmd laga 25. október 1895 um leigu eða kaup á eimskipi og útgerð þess á kostnað landssjóðs
Stjt. 33/1903 1903-10-23 208-209 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl. frá 12. jan. 1900
Stjt. 34/1903 1903-10-23 210-211 viðaukalög [Skannað] Viðaukalög við lög nr. 17, 13. sept. 1901 um breyting á tilsk. 20. apríl 1872 um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík
Stjt. 35/1903 1903-10-23 212-213 lagabálkur [Skannað] Heimildarlög um áfangastaði
Stjt. 36/1903 1903-10-23 214-215 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum nr. 8 um vegi frá 13. apríl 1894
Stjt. 37/1903 1903-10-23 216-217 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 1 gr. í lögum nr. 24, frá 2. okt. 1891
Stjt. 38/1903 1903-11-10 218-221 lagabálkur [Skannað] Lög um gagnfræðaskóla á Akureyri
Stjt. 39/1903 1903-11-10 222-229 lagabálkur [Skannað] Lög um leynilegar kosningar og hlutfallskosningar til bæjarstjórna í kaupstöðum
Stjt. 40/1903 1903-11-10 230-233 lagabálkur [Skannað] Lög um lífsábyrgð fyrir sjómenn, er stunda fiskiveiðar á þilskipum
Stjt. 41/1903 1903-11-13 234-237 lagabálkur [Skannað] Lög um ráðstafanir til útrýmingar fjárkláðanum
Stjt. 42/1903 1903-11-13 238-253 lagabálkur [Skannað] Lög um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð
Stjt. 43/1903 1903-11-13 254-263 lagabálkur [Skannað] Lög um vörumerki
Stjt. 44/1903 1903-11-13 264-265 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á 1. gr. í lögum 19. febr. 1886 um friðun hvala
Stjt. 45/1903 1903-11-13 266-267 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 11. nóv. 1899 um útflutningsgjald af hvalafurðum
Stjt. 46/1903 1903-11-13 268-269 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög 9. janúar 1880 um breyting á tilskipun 4. maí 1872 um sveitarstjórn á Íslandi og breyting á lögum 9. ágúst 1889 um viðauka við nefnd lög
Stjt. 47/1903 1903-11-13 270-271 tilskipun [Skannað] Tilskipun, er nemur úr gildi bannið gegn því að flytja vopn og skotföng frá Íslandi til Kína
Stjt. 48/1903 1903-11-25 272-291 auglýsing [Skannað] Auglýsing um staðfesting á reglugjörð fyrir Íslands banka
Stjt. 49/1903 1903-11-27 292-295 lagabálkur [Skannað] Lög um eptirlit með mannflutningum til útlanda
Stjt. 50/1903 1903-11-27 296-299 lagabálkur [Skannað] Lög um friðun fugla
Stjt. 51/1903 1903-11-27 300-301 lagabálkur [Skannað] Lög um þingsköp til bráðabirgða fyrir alþingi
Stjt. 52/1903 1903-11-27 302-303 lagabálkur [Skannað] Lög um að stjórninni veitist heimild til að makaskipta þjóðjörðunni Norður-Hvammi í Hvammshreppi fyrir prestssetursjörðina Fell í Dyrhólahreppi
Stjt. 53/1903 1903-11-27 304-305 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild til að kaupa lönd til skógarfriðunar og skógargræðslu
Stjt. 54/1903 1903-11-27 306-307 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Selvík í Skagafjarðarsýslu
Stjt. 55/1903 1903-11-27 308-309 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Kálfshamarsvík í Vindhælishreppi í Húnavatnssýslu
Stjt. 56/1903 1903-11-27 310-311 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar í Bolungarvík í Hólshreppi í Norður-Ísafjarðarsýslu
Stjt. 57/1903 1903-11-27 312-313 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Grenivík við Eyjafjörð
Stjt. 58/1903 1903-11-27 314-315 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Ökrum í Hraunhreppi í Mýrasýslu
Stjt. 59/1903 1903-11-27 316-317 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar við Heiði á Langanesi í Norður-Þingeyjarsýslu
Stjt. 60/1903 1903-11-27 318-319 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar á Óspakseyri við Bitrufjörð í Strandasýslu
Stjt. 61/1903 1903-12-16 320-321 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 62/1903 1903-12-19 322-323 auglýsing [Skannað] Auglýsing um samþykkt á uppdrætti af hinu nýja skjaldmerki Íslands
Stjt. 63/1903 1903-12-19 324-325 auglýsing [Skannað] Auglýsing um breyting á skjaldmerki ríkisins
Stjt. 64/1903 1903-12-19 326-333 lagabálkur [Skannað] Lög um túngirðingar
Stjt. 65/1903 1903-12-19 334-335 lagabálkur [Skannað] Lög um fólksinnflutninga til Íslands
Stjt. 66/1903 1903-12-19 336-337 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild til lántöku fyrir landssjóð
Stjt. 67/1903 1903-12-30 338-345 reglugerð [Skannað] Reglugjörð um útbúning og notkun asetýlengasgerðarstöðva og svipaðra stofnana í Reykjavíkurkaupstað
Stjt. 68/1903 1903-12-31 346-347 reglugerð [Skannað] Reglugjörð um breyting á reglugjörð, er staðfest var 21. apríl 1903, um breyting á reglugjörð fyrir veðdeild landsbankans, staðfestri 15. júní 1900
Stjt. 1/1904 1904-01-19 2-3 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 2/1904 1904-03-04 4-7 lagabálkur [Skannað] Lög um ábyrgð ráðherra Íslands
Stjt. 3/1904 1904-03-04 8-9 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun lagaskóla á Íslandi
Stjt. 4/1904 1904-03-04 10-15 lagabálkur [Skannað] Lög um eptirlaun
Stjt. 5/1904 1904-03-04 16-19 lagabálkur [Skannað] Lög um skyldu embættismanna til að safna sjer ellistyrk eða kaupa sjer geymdan lífeyri
Stjt. 6/1904 1904-03-04 20-23 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum nr. 4, 19. febr. 1886, um utanþjóðkirkjumenn
Stjt. 7/1904 1904-03-04 24-25 bráðabirgðalög [Skannað] Bráðabirgðalög fyrir Ísland um hegning fyrir tilverknað, er stofnar hlutleysisstöðu ríkisins í hættu
Stjt. 8/1904 1904-03-04 26-27 opið bréf [Skannað] Opið brjef um kosningar til alþingis á 4 nýjum þingmönnum
Stjt. 9/1904 1904-03-12 28-29 auglýsing [Skannað] Auglýsing um breyting á innsigli Íslands
Stjt. 10/1904 1904-03-29 30-31 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 11/1904 1904-07-25 32-33 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 12/1904 1904-08-23 34-39 tilskipun [Skannað] Tilskipun um hvernig gegna skuli embættisstörfum amtmanna, stiptsyfirvalda og landfógeta á Íslandi, þegar embætti þessi verða lögð niður
Stjt. 13/1904 1904-09-09 40-55 auglýsing [Skannað] Auglýsing um bráðabirgðareglugjörð fyrir hinn almenna menntaskóla í Reykjavík
Stjt. 14/1904 1904-12-30 56-59 tilskipun [Skannað] Tilskipun um að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vörumerki með lögum 13. nóv. 1903, skuli einnig ná til Danmerkur
Stjt. 15/1904 1904-12-30 60-63 auglýsing [Skannað] Auglýsing um tilkynningar samkvæmt lögum um vörumerki 13. nóv. 1903
Stjt. 1/1905 1905-02-07 2-3 opið bréf [Skannað] Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1905
Stjt. 2/1905 1905-05-05 4-7 tilskipun [Skannað] Tilskipun til bráðabirgða um breytingar á lögum 7. apríl 1876 um þingsköp handa alþingi Íslendinga
Stjt. 3/1905 1905-06-03 8-9 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglysing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 4/1905 1905-07-05 10-11 reglugerð [Skannað] Reglugjörð um breyting á reglugjörð fyrir veðdeild Landsbankans, staðfestri 21. apríl 1903, og um að reglugjörð um sama, staðfest 31. des. 1903, sje úr gildi felld
Stjt. 5/1905 1905-07-16 12-13 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur
Stjt. 6/1905 1905-07-29 14-15 lagabálkur [Skannað] Lög um hækkun á aðflutningsgjaldi
Stjt. 7/1905 1905-10-20 16-81 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1906 og 1907
Stjt. 8/1905 1905-10-20 82-85 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1902-1903
Stjt. 9/1905 1905-10-20 86-91 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1902 og 1903
Stjt. 10/1905 1905-10-20 92-95 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1904 og 1905
Stjt. 11/1905 1905-10-20 96-105 lagabálkur [Skannað] Lög um landsdóm
Stjt. 12/1905 1905-10-20 106-115 lagabálkur [Skannað] Lög um ritsíma, talsíma o. fl.
Stjt. 13/1905 1905-10-20 116-131 lagabálkur [Skannað] Lög um rithöfundarjett og prentrjett
Stjt. 14/1905 1905-10-20 132-143 lagabálkur [Skannað] Lög um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda
Stjt. 15/1905 1905-10-20 144-145 lagabálkur [Skannað] Lög um stefnufrest frá dómstólum á Íslandi til hæstarjettar í einkamálum fyrir þá, sem eru til heimilis á Íslandi
Stjt. 16/1905 1905-10-20 146-147 lagabálkur [Skannað] Lög um hegning fyrir tilverknað, er stofnar hlutleysisstöðu ríkisins í hættu
Stjt. 17/1905 1905-10-20 148-149 lagabálkur [Skannað] Lög um lögaldursleyfi handa konum
Stjt. 18/1905 1905-10-20 150-151 lagabálkur [Skannað] Lög um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna
Stjt. 19/1905 1905-10-20 152-159 lagabálkur [Skannað] Lög um byggingarsamþykktir
Stjt. 20/1905 1905-10-20 160-163 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykktir um kynbætur nautgripa
Stjt. 21/1905 1905-10-20 164-165 lagabálkur [Skannað] Lög um skýrslur um alidýrasjúkdóma
Stjt. 22/1905 1905-10-20 166-167 lagabálkur [Skannað] Lög um gaddavírsgirðingar
Stjt. 23/1905 1905-10-20 168-169 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á opnu brjefi 26. jan. 1866 um byggingarnefnd á Ísafirði
Stjt. 24/1905 1905-10-20 170-171 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild til lóðarsölu fyrir Ísafjarðarkaupstað
Stjt. 25/1905 1905-10-20 172-173 lagabálkur [Skannað] Lög um ákvörðun verzlunarlóðarinnar í Vestmannaeyjum
Stjt. 26/1905 1905-10-20 174-185 lagabálkur [Skannað] Lög um vátrygging sveitabæja og annara húsa í sveitum, utan kauptúna
Stjt. 27/1905 1905-10-20 186-191 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild fyrir veðdeild landsbankans til að gefa út nýjan flokk (seríu) bankavaxtabrjefa
Stjt. 28/1905 1905-10-20 192-193 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við opið brjef 31. maí 1855 um skyldu embættismanna til að sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk eptir sinn dag
Stjt. 29/1905 1905-10-20 194-197 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun byggingarsjóðs og bygging opinberra bygginga
Stjt. 30/1905 1905-10-20 198-201 lagabálkur [Skannað] Lög um forkaupsrjett leiguliða o. fl.
Stjt. 31/1905 1905-10-20 202-207 lagabálkur [Skannað] Lög um sölu þjóðjarða
Stjt. 32/1905 1905-10-20 208-211 lagabálkur [Skannað] Lög um málaflutningsmenn við landsyfirdóminn í Reykjavík
Stjt. 33/1905 1905-10-20 212-213 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun geðveikrahælis
Stjt. 34/1905 1905-10-20 214-215 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á og viðauka við lög um stofnun Ræktunarsjóðs Islands 2. marz 1900
Stjt. 35/1905 1905-10-20 216-217 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaða
Stjt. 36/1905 1905-10-20 218-219 lagabálkur [Skannað] Lög um að nema úr gildi lög 12. nóvember 1875 um þorskanetalagnir í Faxaflóa
Stjt. 37/1905 1905-10-20 220-221 lagabálkur [Skannað] Lög um stækkun verzlunarlóðarinnar í Bolungarvík
Stjt. 38/1905 1905-10-20 222-223 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Skildinganesi við Skerjafjörð
Stjt. 39/1905 1905-10-20 224-225 lagabálkur [Skannað] Lög um stækkun verzlunarlóðarinnar á Búðareyri við Reyðarfjörð
Stjt. 40/1905 1905-10-20 226-227 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 13. október 1899 um skipun læknishjeraða á Íslandi o. fl.
Stjt. 41/1905 1905-10-20 228-229 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á þeim tíma, er hið reglulega Alþingi kemur saman
Stjt. 42/1905 1905-10-20 230-231 lagabálkur [Skannað] Lög um að stofna slökkvilið á Akureyri
Stjt. 43/1905 1905-11-10 232-263 lagabálkur [Skannað] Sveitastjórnarlög
Stjt. 44/1905 1905-11-10 264-295 lagabálkur [Skannað] Fátækralög
Stjt. 45/1905 1905-11-10 296-317 lagabálkur [Skannað] Lög um þingsköp handa Alþingi
Stjt. 46/1905 1905-11-10 318-323 lagabálkur [Skannað] Lög um hefð
Stjt. 47/1905 1905-11-10 324-325 lagabálkur [Skannað] Lög um innköllun seðla landssjóðs og útgáfu nýrra seðla
Stjt. 48/1905 1905-11-10 326-329 lagabálkur [Skannað] Lög um bændaskóla
Stjt. 49/1905 1905-11-10 330-333 lagabálkur [Skannað] Lög um styrk úr landssjóði til samvinnusmjörbúa
Stjt. 50/1905 1905-11-10 334-341 lagabálkur [Skannað] Lög um atvinnu við siglingar
Stjt. 51/1905 1905-11-10 342-345 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild fyrir Íslands banka til að gefa út bankavaxtabrjef, sem hljóða upp á handhafa
Stjt. 52/1905 1905-11-10 346-349 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun Fiskiveiðasjóðs Íslands
Stjt. 53/1905 1905-11-10 350-351 lagabálkur [Skannað] Lög um viðauka við lög 14. des. 1877, um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum
Stjt. 54/1905 1905-11-10 352-353 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 13. apríl 1894 um vegi og á lögum um breyting á þessum lögum 23. október 1903
Stjt. 55/1905 1905-11-10 354-357 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á opnu brjefi 6. janúar 1857 um að stofna byggingarnefnd á Akureyri
Stjt. 56/1905 1905-11-10 358-359 lagabálkur [Skannað] Lög um bann gegn innflutningi á útlendu kvikfje
Stjt. 57/1905 1905-11-10 360-361 lagabálkur [Skannað] Lög um skyldu eigenda til að láta af hendi við bæjarstjórn Akureyrar eignarrjett og önnur rjettindi yfir Glerá og landi meðfram henni
Stjt. 58/1905 1905-11-10 362-363 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingu á 6. gr. í lögum um stofnun stýrimannaskóla á Íslandi 22. maí 1890
Stjt. 59/1905 1905-11-10 364-365 lagabálkur [Skannað] Lög um varnarþing í skuldamálum
Stjt. 60/1905 1905-11-10 366-367 lagabálkur [Skannað] Lög um beitutekju
Stjt. 61/1905 1905-11-10 368-369 lagabálkur [Skannað] Lög um ákvörðun verzlunarlóða
Stjt. 62/1905 1905-11-10 370-371 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild fyrir stjórnarráð Íslands til að setja reglugjörðir um notkun hafna við kauptún í landinu o. fl.
Stjt. 63/1905 1905-11-10 372-373 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum um heilbrigðissamþykktir fyrir bæjar- og sveitarfjelög 23. október 1903
Stjt. 64/1905 1905-11-10 374-377 lagabálkur [Skannað] Lög um heilbrigðissamþykktir fyrir bæjar- og sveitarfjelög
Stjt. 65/1905 1905-11-10 378-381 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingar á lögum 7. júní 1902 um heimild til að stofna hlutafjelagsbanka á Íslandi
Stjt. 66/1905 1905-11-10 382-389 lagabálkur [Skannað] Lög um heimild til að stofna hlutafjelagsbanka á Íslandi
Stjt. 67/1905 1905-11-11 390-407 auglýsing [Skannað] Auglýsing um reglugjörð fyrir gagnfræðaskólann á Akureyri
Stjt. 68/1905 1905-11-20 408-409 opið bréf [Skannað] Opið brjef um samþykkt á kosning Hans konunglegu tignar prins Christians Frederiks Carls Georgs Valdemars Axels til konungs í Noregi
Stjt. 69/1905 1905-05-24 410-411 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 70/1905 1905-05-24 412-413 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans og um þingsuppsögn
Stjt. 1/1906 1906-01-30 2-3 opið bréf [Skannað] Opið brjef er kunngjörir ríkistöku Frederiks konungs hins Áttunda
Stjt. 2/1906 1906-01-31 4-5 auglýsing [Skannað] Auglýsing um fangamark konungs
Stjt. 3/1906 1906-04-01 6-17 reglugerð [Skannað] Reglugjörð fyrir veðdeild landsbankans í Reykjavík um útgáfu á nýjum flokki (seríu) bankavaxtabrjefa samkvæmt lögum nr. 27, 20. október 1905
Stjt. 4/1906 1906-04-18 18-19 auglýsing [Skannað] Auglýsing um uppgjöf saka í tilefni af ríkistöku Hans hátignar Frederiks konungs hins Áttunda
Stjt. 5/1906 1906-05-08 20-21 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 6/1906 1906-05-15 22-23 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur og tekinn við ríkisstjórn
Stjt. 7/1906 1906-07-05 24-25 auglýsing [Skannað] Auglýsing um staðfesting á breyting á reglugjörð fyrir Islandsbanka frá 25. nóvbr. 1903
Stjt. 8/1906 1906-07-07 26-35 reglugerð [Skannað] Reglugjörð fyrir Íslandsbanka um útgáfu bankavaxtabrjefa samkvæmt lögum 10. nóv. 1905
Stjt. 9/1906 1906-07-28 36-43 auglýsing [Skannað] Auglýsing um leyfi fyrir hlutafjelagið „Hið stóra norræna ritsímafjelag“ til að stofna og starfrækja neðansjávarritsíma milli Hjaltlands, Færeyja og Íslands
Stjt. 10/1906 1906-07-31 44-47 auglýsing [Skannað] Auglýsing um, að út sje gefin endurskoðuð skipulagsskrá fyrir Ræktunarsjóð Íslands
Stjt. 11/1906 1906-07-31 48-53 reglugerð [Skannað] Reglugjörð fyrir Ræktunarsjóð Íslands
Stjt. 12/1906 1906-07-31 54-57 auglýsing [Skannað] Auglýsing um, að út sje gefin skipulagsskrá fyrir Fiskiveiðasjóð Íslands
Stjt. 13/1906 1906-07-31 58-61 reglugerð [Skannað] Reglugjörð fyrir Fiskiveiðasjóð Íslands
Stjt. 14/1906 1906-09-10 62-63 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 15/1906 1906-09-13 64-65 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur og tekinn við ríkisstjórn
Stjt. 16/1906 1906-11-18 66-67 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 17/1906 1906-11-21 68-69 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur og tekinn við ríkisstjórn
Stjt. 18/1906 1906-12-11 70-75 tilskipun [Skannað] Tilskipun um breyting á 9. grein í tilskipun 20. janúar 1899 um alþjóðlegar sjóferðareglur, er fylgt skal á íslenzkum skipum
Stjt. 1/1907 1907-02-15 2-3 opið bréf [Skannað] Opið brjef er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1907
Stjt. 2/1907 1907-04-28 4-5 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 3/1907 1907-05-03 6-7 konungleg auglýsing [Skannað] Konunleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur og tekinn við ríkisstjórn
Stjt. 4/1907 1907-06-06 8-9 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist konungs
Stjt. 5/1907 1907-06-19 10-11 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur og tekinn við ríkisstjórn
Stjt. 6/1907 1907-05-10 12-13 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um setning alþingis
Stjt. 7/1907 1907-05-10 14-15 konungsbréf [Skannað] Konungsbrjef um lenging alþingistímans og um þingsuppsögn
Stjt. 8/1907 1907-07-20 16-17 tilskipun [Skannað] Tilskipun um að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vörumerki með lögum 13. nóvember 1903, skuli einnig ná til Bretland hins mikla og Írlands
Stjt. 9/1907 1907-07-31 18-21 lagabálkur [Skannað] Lög um framlenging á gildi laga um hækkun á aðflutningsgjaldi frá 29. júlí 1905, og skipan milliþinganefndar
Stjt. 10/1907 1907-07-31 22-23 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 27. sept. 1901 um fiskiveiðar hlutafjelaga í landhelgi við Ísland, og á tilskipun 12. febr. 1872 um fiskiveiðar útlendra við Ísland
Stjt. 11/1907 1907-07-31 24-25 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum nr. 10, 13. apríl 1894 um útflutningsgjald
Stjt. 12/1907 1907-07-24 26-27 auglýsing [Skannað] Auglýsing um að út sjeu gefnir nýir 50, 10 og 5 króna landssjóðsseðlar samkvæmt landsbankalögunum
Stjt. 13/1907 1907-09-16 28-33 auglýsing [Skannað] Auglýsing um sambandið milli hinna dönsku og íslenzku póstmála innbyrðis
Stjt. 14/1907 1907-07-30 34-35 konungleg auglýsing [Skannað] Konungleg auglýsing um nefndarskipun viðvíkjandi stöðu Íslands í veldi Danakonungs
Stjt. 15/1907 1907-07-30 36-39 erindisbréf [Skannað] [Ótitlað konunglegt erindisbréf fyrir nefnd sbr. konunglega auglýsingu nr. 14/1907]
Stjt. 16/1907 1907-11-16 40-111 lagabálkur [Skannað] Fjárlög fyrir árin 1908 og 1909
Stjt. 17/1907 1907-11-16 112-117 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1904 og 1905
Stjt. 18/1907 1907-11-16 118-123 lagabálkur [Skannað] Fjáraukalög fyrir árin 1906 og 1907
Stjt. 19/1907 1907-11-16 124-127 lagabálkur [Skannað] Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1904-1905
Stjt. 20/1907 1907-11-16 128-131 lagabálkur [Skannað] Lög um veð í skipum
Stjt. 21/1907 1907-11-16 132-133 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 10. febr. 1888 um Söfnunarsjóð Íslands
Stjt. 22/1907 1907-11-16 134-137 lagabálkur [Skannað] Lög um umsjón og fjárhald kirkna
Stjt. 23/1907 1907-11-16 138-145 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingar á lögum 31. janúar 1896 um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
Stjt. 24/1907 1907-11-16 146-157 lagabálkur [Skannað] Lög um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
Stjt. 25/1907 1907-11-16 158-161 lagabálkur [Skannað] Lög um vernd ritsíma og talsíma neðansjávar
Stjt. 26/1907 1907-11-16 162-165 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 8. október 1883 um bæjarstjórn í Ísafjarðarkaupstað
Stjt. 27/1907 1907-11-16 166-167 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Bakkabót við Arnarfjörð
Stjt. 28/1907 1907-11-16 168-177 lagabálkur [Skannað] Lög um veitingu prestakalla
Stjt. 29/1907 1907-11-16 178-185 lagabálkur [Skannað] Lög um lánsdeild við Fiskiveiðasjóð Íslands
Stjt. 30/1907 1907-11-16 186-191 lagabálkur [Skannað] Lög um lán úr landssjóði til byggingar íbúðarhúsa á prestssetrum landsins m. m.
Stjt. 31/1907 1907-11-16 192-193 lagabálkur [Skannað] Lög um forstjórn landsímanna
Stjt. 32/1907 1907-11-16 194-197 lagabálkur [Skannað] Lög um útgáfu lögbirtinga-blaðs
Stjt. 33/1907 1907-11-16 198-203 lagabálkur [Skannað] Lög um metramæli og vog
Stjt. 34/1907 1907-11-16 204-211 lagabálkur [Skannað] Lög um skipun læknishjeraða o. fl.
Stjt. 35/1907 1907-11-16 212-213 lagabálkur [Skannað] Lög um ákvörðun tímans
Stjt. 36/1907 1907-11-16 214-221 lagabálkur [Skannað] Lög um skipun sóknarnefnda og hjeraðsnefnda
Stjt. 37/1907 1907-11-16 222-223 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum 4. marz 1904, um stofnun lagaskóla
Stjt. 38/1907 1907-11-16 224-225 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun lagaskóla á Íslandi
Stjt. 39/1907 1907-11-16 226-231 lagabálkur [Skannað] Lög um skilorðsbundna hegningardóma og hegningu barna og unglinga
Stjt. 40/1907 1907-11-16 232-245 lagabálkur [Skannað] Lög um verndun fornmenja
Stjt. 41/1907 1907-11-16 246-249 lagabálkur [Skannað] Lög um gjald af innlendri vindlagjörð og tilbúningi á bitter
Stjt. 42/1907 1907-11-16 250-255 breytingarlög [Skannað] Lög um breytingar á póstlögum 13. september 1901
Stjt. 43/1907 1907-11-16 256-275 lagabálkur [Skannað] Póstlög
Stjt. 44/1907 1907-11-16 276-279 lagabálkur [Skannað] Lög um gjafsóknir m. m.
Stjt. 45/1907 1907-11-16 280-289 lagabálkur [Skannað] Lög um skipun prestakalla
Stjt. 46/1907 1907-11-16 290-301 lagabálkur [Skannað] Lög um laun sóknarpresta
Stjt. 47/1907 1907-11-16 302-303 lagabálkur [Skannað] Lög um laun prófasta
Stjt. 48/1907 1907-11-16 304-307 lagabálkur [Skannað] Lög um ellistyrk presta og eptirlaun
Stjt. 49/1907 1907-11-16 308-311 lagabálkur [Skannað] Lög um skyldu presta til að kaupa ekkjum sínum lífeyri
Stjt. 50/1907 1907-11-16 312-319 lagabálkur [Skannað] Lög um sölu kirkjujarða
Stjt. 51/1907 1907-11-16 320-323 lagabálkur [Skannað] Lög um vitagjald af skipum
Stjt. 52/1907 1907-11-16 324-325 lagabálkur [Skannað] Lög um bygging vita
Stjt. 53/1907 1907-11-16 326-329 lagabálkur [Skannað] Lög um tollvörugeymslu og tollgreiðslufrest
Stjt. 54/1907 1907-11-22 330-333 lagabálkur [Skannað] Lög skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands
Stjt. 55/1907 1907-11-22 334-341 lagabálkur [Skannað] Lög um takmörkun á eignar- og umráðarjetti á fossum á Íslandi, um eignarnám á fossum o. fl.
Stjt. 56/1907 1907-11-22 342-343 lagabálkur [Skannað] Lög um stjórn landsbókasafnsins
Stjt. 57/1907 1907-11-22 344-367 lagabálkur [Skannað] Lög um vegi
Stjt. 58/1907 1907-11-22 368-379 lagabálkur [Skannað] Lög um stofnun brunabótafjelags Íslands
Stjt. 59/1907 1907-11-22 380-397 lagabálkur [Skannað] Lög um fræðslu barna
Stjt. 60/1907 1907-11-22 398-405 lagabálkur [Skannað] Lög um lausamenn, húsmenn og þurrabúðarmenn
Stjt. 61/1907 1907-11-22 406-421 lagabálkur [Skannað] Námulög
Stjt. 62/1907 1907-11-22 422-423 lagabálkur [Skannað] Lög um frestun á framkvæmd laga 19. desember 1903 um túngirðingar o. fl.
Stjt. 63/1907 1907-11-22 424-427 lagabálkur [Skannað] Lög um kennaraskóla í Reykjavík
Stjt. 64/1907 1907-11-22 428-429 breytingarlög [Skannað] Lög um breyting á lögum um manntal í Reykjavík nr. 18, 13. septbr. 1901
Stjt. 65/1907 1907-11-22 430-431 lagabálkur [Skannað] Lög um löggilding verzlunarstaðar að Kirkjuvogi í Hafnahreppi í Gullbringusýslu
Stjt. 66/1907 1907-11-22 432-433 lagabálkur [Skann