Úrlausnir.is


Merkimiði - Lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992

Síað eftir merkimiðanum „Lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1226/1994 dags. 30. janúar 1996[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1241/1994 dags. 23. febrúar 1996[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1305/1994 dags. 23. febrúar 1996[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1319/1994 (Ábyrgðarmenn námslána)[HTML] [PDF]
Lántaka var gert að finna annan ábyrgðarmann af námsláni þegar fyrri ábyrgðarmaður féll frá. Umboðsmaður taldi heimilt að skilyrða slíkt á þeim tímabilum þegar lög giltu er skylduðu ábyrgðarmann en ekki um þau sem tekin voru fyrir setningu lagalegu skyldunnar um ábyrgðarmann.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1679/1994 dags. 1. október 1996[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1805/1996 (LÍN - Ný regla um aldursskilyrði)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1824/1996 dags. 22. júní 1998[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1830/1996 dags. 6. ágúst 1997[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2134/1997 (Frestun á endurgreiðslu námslána)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2891/1999 dags. 29. desember 2000[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2917/2000 (LÍN)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2929/2000 (Undanþága frá endurgreiðslu námslána)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3042/2000 dags. 18. júní 2001[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3854/2003[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4030/2004 (Fæðingastyrkur)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4243/2004 dags. 28. desember 2005[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4521/2005 (Málskotsnefnd LÍN)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4878/2006 dags. 19. mars 2007[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4997/2007 (Námslán)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5321/2008 (Áætlunarheimild LÍN)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5471/2008 (LÍN - Ósk um niðurfellingu afborgana)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5669/2009 (Umsókn um skráningu lögheimilis barns synjað)[HTML] [PDF]
Aðilar fóru til Bandaríkjanna og ákvað Þjóðskrá að fara inn í tölvukerfið að eigin frumkvæði og breyta lögheimili þeirra. Umboðsmaður taldi að Þjóðskrá hefði borið að birta aðilunum þá ákvörðun.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 574/1992 dags. 23. október 1992[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5924/2010 dags. 15. mars 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6109/2010 dags. 7. júní 2011 (Úthlutunarreglur LÍN)[HTML] [PDF]
Umboðsmaður gerði athugasemdir við stuttan tímafrest sem væntanlegir nemendur fengu frá því breytingar voru gerðar og þar til lánstímabilið hófst.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6530/2011 dags. 20. júlí 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6680/2011 dags. 7. nóvember 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6890/2012 dags. 29. febrúar 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6919/2012 (Aukalán hjá LÍN)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6931/2012 dags. 21. maí 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7062/2012 dags. 9. júlí 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7609/2013[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 856/1993 dags. 12. febrúar 1996[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 8722/2015 dags. 7. október 2016[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9345/2017 dags. 28. febrúar 2018[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 982/1994 (Lán fyrir skólagjöldum í mannfræðinám)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9998/2018 dags. 14. mars 2019[HTML] [PDF]


Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 1993:65 nr. 19/1993 [PDF]


Hrd. 1995:1936 nr. 225/1995 [PDF]


Hrd. 242/2010 dags. 2. desember 2010 (LÍN)[HTML] [PDF]


Hrd. 622/2011 dags. 3. maí 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 367/2012 dags. 6. júní 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 190/2013 dags. 24. apríl 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 96/2014 dags. 14. febrúar 2014[HTML] [PDF]


Hrd. 856/2014 dags. 7. janúar 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 481/2014 dags. 19. febrúar 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 153/2015 dags. 22. október 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 196/2015 dags. 29. október 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 229/2015 dags. 5. nóvember 2015 (Erfingjar sjálfskuldarábyrgðarmanns - Námslán)[HTML] [PDF]
SH gekkst í sjálfskuldarábyrgð fyrir námslánum annars aðila en hann lést síðan. Um mánuði eftir andlátið hætti lánþeginn að greiða af láninu. Síðar sama ár var veitt leyfi til einkaskipta á búinu. Um tveimur árum eftir andlát SH tilkynnti lánveitandinn lánþeganum að öll skuldin hefði verið gjaldfelld vegna verulegra vanskila. Erfingjar SH bæru sem erfingjar dánarbús hans óskipta ábyrgð á umræddri skuld.

Í málinu var deilt um það hvort erfingjarnir hafi gengist undir skuldina. Erfingjarnir báru fyrir sig að hún hefði fallið niður við andlát sjálfskuldarábyrgðarmannsins, lögjafnað frá ákvæði er kvæði um niðurfellingu hennar við andlát lánþegans. Hæstiréttur synjaði þeirri málsástæðu á þeim forsendum að með sjálfskuldarábyrgðinni á námslánunum hefðu stofnast tryggingarréttindi í formi persónulegra skuldbindinga sem nytu verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar, er kæmi bæði í veg fyrir að ákvæðið væri túlkað rýmra en leiddi af því í bókstaflegum skilningi orðanna og að beitt yrði lögjöfnun með þessum hætti.

Þá var jafnframt hafnað málsástæðu um ógildingu á grundvelli 36. gr. samningalaga, nr. 7/1936.

Hrd. 751/2015 dags. 4. desember 2015[HTML] [PDF]


Hrd. 119/2016 dags. 27. október 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 255/2016 dags. 23. mars 2017 (Ábyrgð á námsláni)[HTML] [PDF]
Maður sat í óskiptu búi eftir að hafa fengi leyfi til þess.
Hann var síðan rukkaður um námslán sem konan gengið í ábyrgð fyrir.
Hann hafði beðið sýslumann um að fella úr gildi leyfið en því var synjað. Þ.e. eins og leyfið hefði aldrei gefið út.

Hrd. 584/2016 dags. 8. júní 2017[HTML] [PDF]


Hrd. 372/2017 dags. 2. nóvember 2017[HTML] [PDF]


Hrd. 643/2016 dags. 2. nóvember 2017[HTML] [PDF]


Hrd. 644/2016 dags. 2. nóvember 2017[HTML] [PDF]


Hrd. 645/2016 dags. 2. nóvember 2017[HTML] [PDF]


Hrd. 730/2016 dags. 2. nóvember 2017[HTML] [PDF]


Hrd. 731/2016 dags. 2. nóvember 2017[HTML] [PDF]


Hrd. 305/2017 dags. 27. mars 2018[HTML] [PDF]


Hrd. 511/2017 dags. 17. maí 2018[HTML] [PDF]


Hrd. 190/2017 dags. 18. október 2018 (LÍN og sjálfskuldarábyrgð)[HTML] [PDF]


Hrd. 385/2017 dags. 1. nóvember 2018[HTML] [PDF]


Hrd. 492/2017 dags. 1. nóvember 2018[HTML] [PDF]


Hrd. 33/2019 dags. 29. ágúst 2019[HTML] [PDF]


Hrd. 34/2022 dags. 21. desember 2022[HTML]


Aðrar úrlausnir

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-910/2006 dags. 8. febrúar 2007[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2285/2007 dags. 12. september 2007[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3907/2006 dags. 25. október 2007[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3948/2009 dags. 20. janúar 2010[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2824/2011 dags. 2. nóvember 2011[HTML]


Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-500/2010 dags. 9. maí 2012[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1010/2012 dags. 19. október 2012[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2932/2013 dags. 30. ágúst 2013[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2363/2013 dags. 25. júní 2014[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3497/2012 dags. 10. nóvember 2014[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3593/2013 dags. 4. desember 2014[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4454/2013 dags. 12. desember 2014[HTML]


Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4456/2013 dags. 12. desember 2014[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-758/2014 dags. 16. desember 2014[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4994/2013 dags. 6. febrúar 2015[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2788/2014 dags. 12. febrúar 2015[HTML]


Dómur Héraðsdóms Vesturlands í máli nr. E-117/2014 dags. 7. maí 2015[HTML]


Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-78/2015 dags. 5. júní 2015[HTML]


Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. X-165/2013 dags. 23. júlí 2015[HTML]


Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2059/2014 dags. 30. október 2015[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1179/2015 dags. 27. nóvember 2015[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3626/2015 dags. 27. apríl 2016[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2277/2015 dags. 20. maí 2016[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4091/2015 dags. 26. maí 2016[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2225/2015 dags. 5. júlí 2016[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2226/2015 dags. 5. júlí 2016[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3625/2015 dags. 27. júlí 2016[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3172/2015 dags. 5. október 2016[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-554/2016 dags. 18. október 2016[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1357/2016 dags. 19. desember 2016[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-555/2016 dags. 11. janúar 2017[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1076/2016 dags. 18. janúar 2017[HTML]


Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2061/2016 dags. 22. febrúar 2017[HTML]