Úrlausnir.is


Merkimiði - Lög um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995

Síað eftir merkimiðanum „Lög um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 10480/2020 dags. 11. nóvember 2020[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1317/1994 dags. 2. apríl 1996 (Réttur til afhendingar gagna)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1427/1995 dags. 2. febrúar 1996 (Lækkun eignarskattsstofns I)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1970/1996 dags. 24. júní 1998[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2379/1998 dags. 20. desember 1999[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2812/1999 dags. 14. júní 2000[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2878/1999 dags. 30. janúar 2001[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3221/2001 dags. 27. mars 2002 (Hreinsun fráveituvatns - Gjald fyrir dælu- og hreinsistöðva fyrir fráveituvatn)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4343/2005 dags. 29. desember 2006 (Yfirfasteignamatsnefnd)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4997/2007 (Námslán)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5117/2007 dags. 31. desember 2008[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5925/2010 dags. 14. febrúar 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5926/2010 dags. 14. febrúar 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5927/2010 dags. 14. febrúar 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6335/2011 (Húsleit og haldlagning gagna)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6452/2011 dags. 16. júní 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6675/2011 dags. 28. október 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6730/2011 dags. 30. mars 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6940/2012 dags. 30. apríl 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 967/1993 dags. 29. mars 1995[HTML] [PDF]


Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 1996:371 nr. 52/1996 (Starmýri) [PDF]


Hrd. 1996:1955 nr. 310/1995 [PDF]


Hrd. 1996:1992 nr. 200/1996 (Snoppuvegur - Frystihús) [PDF]


Hrd. 1996:4031 nr. 437/1996 (Sambúðarfólk - Gjaldheimtan í Reykjavík) [PDF]


Hrd. 1997:1913 nr. 121/1997 [PDF]


Hrd. 1997:2763 nr. 154/1997 (Sæluhús við Álftavatn) [PDF]
Eigandi sumarhúss rétt hjá Álftavatni taldi að sumarhúsið teldist til sæluhúsa í skilningi undanþáguákvæðis í lögum um tekjustofna sveitarfélaga. Að mati Hæstaréttar var skilgreining orðabókar á orðinu ‚sæluhús‘ talsvert rýmri en mætti álykta út frá lögunum sjálfum, og því var hún ekki lögð til grundvallar við úrlausn málsins.

Hrd. 1998:408 nr. 95/1997 (Innheimtustofnun sveitarfélaga - Niðurfelling meðlags) [PDF]


Hrd. 1999:2794 nr. 450/1998 (Kolbeinsstaðarhreppur)[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:2809 nr. 451/1998[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:3062 nr. 258/1999 (Stóðhesturinn Safír og fleiri hestar)[HTML] [PDF]
K og M deildu um það hvort þeirra fengi hvaða hest.
M hafði selt Safír áður en þau skildu, á um 2,3 milljónir. Viðmiðunardagur skipta var eftir söluna. K taldi að það hefði verið eitthvað undarlegt við söluna og krafðist verðmats á hestinum, sem var um 7,3 milljónir. Dómurinn taldi að M hefði misbeitt ráðum yfir hjúskapareign með því að gera málamyndasamning um svo lágt söluverð. Verðmæti Safírs samkvæmt verðmatinu var því lagt til grundvallar í skiptunum.

Hæstiréttur taldi hins vegar að ekki væri hægt að gera kröfu um tiltekna útlagningu fyrr en búið væri að fá niðurstöðu um virði og eignarstöðu hverrar eignar.

Hrd. 1999:3606 nr. 194/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:2733 nr. 57/2000[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:2345 nr. 208/2001[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:232 nr. 34/2002 (Krafa á K vegna skatta M)[HTML] [PDF]
Þau höfðu slitið fjárfélagi og var gengið á K vegna skatta M. K taldi sig ekki bera ábyrgð á þeim.

Hrd. 2003:130 nr. 415/2002[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:3104 nr. 564/2002[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:4452 nr. 111/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:584 nr. 490/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:3294 nr. 112/2004[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:4216 nr. 197/2005 (Frístundahús)[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:192 nr. 388/2005 (Vatnsréttindi Króks)[HTML] [PDF]
Jörð var seld án þess að getið hefði verið um aðskilnað vatnsréttinda frá henni en það hafði átt sér stað árið 1918 (um 74 árum áður). Talið var að kaupandinn hefði verið grandlaus, þó þekkt höfðu verið mörg tilvik í því nágrenni að algengt hefði verið að skilja slík réttindi frá.

Hrd. 2006:426 nr. 66/2006[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:572 nr. 351/2005 (Leiguhúsnæði skóla)[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:2160 nr. 475/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:2851 nr. 248/2006 (Skattrannsókn)[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:3939 nr. 85/2006[HTML] [PDF]


Hrd. 661/2006 dags. 23. janúar 2007 (Skattahluti Baugsmálsins - Ríkislögreglustjóri)[HTML] [PDF]


Hrd. 523/2006 dags. 20. september 2007 (Starfsmannaleigur - Impregilo SpA)[HTML] [PDF]
Spurt var um hver ætti að skila skattinum. Fyrirætlað í lögskýringargögnum en kom ekki fram í lagatextanum, og því ekki hægt að byggja á lagaákvæðinu.

Hrd. 44/2007 dags. 22. nóvember 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 132/2007 dags. 10. apríl 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 54/2008 dags. 6. nóvember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 28/2008 dags. 13. nóvember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 582/2008 dags. 13. nóvember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 583/2008 dags. 13. nóvember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 584/2008 dags. 13. nóvember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 585/2008 dags. 13. nóvember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 586/2008 dags. 13. nóvember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 587/2008 dags. 13. nóvember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 427/2008 dags. 18. desember 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 218/2008 dags. 19. mars 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 136/2009 dags. 6. apríl 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 641/2009 dags. 16. nóvember 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 166/2009 dags. 14. janúar 2010 (Starfsmannaleiga)[HTML] [PDF]
Fyrirtækið S var ráðið til að setja upp loftræstikerfi í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á árinu 2000. S fékk portúgalska fyrirtækið M sem undirverktaka sem myndi útvega þjónustu starfsmanna. Fyrirtækið M sæi síðan um launagreiðslur til starfsmannanna sem það útvegaði. Skattstjórinn taldi að umræddir starfsmenn fyrirtækisins M bæru skattskyldu hér á landi og því bæri S að halda eftir staðgreiðslu af launum þeirra.

Hæstiréttur taldi að fyrirtækið M væri launagreiðandinn en ekki S. Tvísköttunarsamningur milli Íslands og Portúgals hafði verið undirritaður var 2. ágúst 1999 og var gildistaka hans auglýst af utanríkisráðuneytinu 31. maí 2002, en hann var ekki auglýstur í C-deild Stjórnartíðinda fyrr en 18. desember 2003. Mat Hæstiréttur því sem svo að hin takmarkaða skattskylda M hefði fallið niður frá ársbyrjun 2003 þó birtingu hans hafi skort á þeim tíma. Úrskurður skattstjóra var því ógiltur.

Hrd. 371/2010 dags. 22. september 2010 (Skattálag - Ne bis in idem I)[HTML] [PDF]
A, B, C, og D voru ákærð fyrir skattalagabrot. Fyrir héraðsdómi var málinu vísað frá að hluta en ákæruvaldið kærði þann úrskurð til Hæstaréttar. Þau ákærðu héldu því fram að þau myndu annars þurfa að þola tvöfalda refsingu þar sem skattayfirvöld höfðu þá þegar beitt refsingu í formi skattaálags.

Hæstiréttur vísaði til 2. gr. laganna um mannréttindasáttmála Evrópu um að dómar MDE væru ekki bindandi að landsrétti. Þrátt fyrir að innlendir dómstólar litu til dóma MDE við úrlausn mála hjá þeim væri það samt sem áður hlutverk löggjafans að gera nauðsynlegar breytingar á landsrétti til að efna þær þjóðréttarlegu skuldbindingar. Þá vísaði Hæstiréttur til þess að dómaframkvæmd MDE hvað úrlausnarefnið varðaði væri misvísandi. MDE hafi í sinni dómaframkvæmd hafnað því að 4. gr. 7. viðaukans yrði metin á þann hátt að mögulegt væri að fjalla um endurákvörðun skatta og beitingu álags í sitt hvoru málinu. Sökum þessarar óvissu vildi Hæstiréttur ekki slá því á föstu að um brot væri að ræða á MSE fyrr en það væri skýrt að íslensk lög færu í bága við hann að þessu leyti.

Úrskurðurinn var felldur úr gildi og lagt fyrir héraðsdóm að taka málið til efnismeðferðar.

Hrd. 779/2009 dags. 14. október 2010[HTML] [PDF]


Hrd. 444/2010 dags. 3. mars 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 78/2010 dags. 3. mars 2011 (Skattalagabrot)[HTML] [PDF]


Hrd. 85/2011 dags. 29. mars 2011 (Aðalstræti II)[HTML] [PDF]


Hrd. 473/2010 dags. 12. maí 2011 (Réttur til að skila úthlutaðri lóð)[HTML] [PDF]


Hrd. 474/2010 dags. 12. maí 2011 (Réttur til að skila úthlutaðri lóð)[HTML] [PDF]


Hrd. 475/2010 dags. 12. maí 2011 (Réttur til að skila úthlutaðri lóð)[HTML] [PDF]


Hrd. 652/2010 dags. 9. júní 2011[HTML] [PDF]


Hrd. 700/2011 dags. 12. janúar 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 418/2011 dags. 26. janúar 2012 (Framkvæmdastjóri til málamynda)[HTML] [PDF]


Hrd. 504/2011 dags. 16. febrúar 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 404/2011 dags. 31. maí 2012 (Ráðstöfun byggingarréttar)[HTML] [PDF]


Hrd. 653/2011 dags. 19. desember 2012[HTML] [PDF]


Hrd. 74/2012 dags. 7. febrúar 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 614/2012 dags. 18. apríl 2013 (Lóðir í Reykjavík)[HTML] [PDF]


Hrd. 615/2012 dags. 18. apríl 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 616/2012 dags. 18. apríl 2013[HTML] [PDF]


Hrd. 323/2013 dags. 23. janúar 2014 (Skattalagabrot)[HTML] [PDF]


Hrd. 607/2013 dags. 13. febrúar 2014[HTML] [PDF]