Úrlausnir.is


Merkimiði - Tollalög, nr. 55/1987

Síað eftir merkimiðanum „Tollalög, nr. 55/1987“.
Sýna merkimiða.
ⓘ = Hlekkurinn inniheldur nánari upplýsingar um efni merkimiðans.

Álit umboðsmanns Alþingis

Álit sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 112/1989 dags. 15. febrúar 1990[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1132/1994 dags. 8. janúar 1996 (Tollgæslustjóri - Birting ákvörðunar um valdframsal)[HTML] [PDF]
Tollgæslustjóri kvartaði yfir því að ríkistollstjóri hefði gengið inn á lögbundið svið hans vegna deiluefnis hvort embættin tvö væru hliðsett stjórnvöld eða hvort tollgæslustjóri væri lægra sett stjórnvald gagnvart ríkistollstjóra. Starfssvið ríkistollstjóra þótti ekki nógu skýrt afmarkað í lögum og tók þá ráðuneytið ýmsar ákvarðanir um skipulagsbreytingar um framkvæmd tollamála, meðal annars með því að skipa tollgæslustjóra undir stjórn ríkistollstjóra með valdframsali og tilkynnt um þær breytingar með bréfi.

Umboðsmaður taldi tollgæslustjórann hafa verið bundinn af þeirri ákvörðun frá þeirri birtingu. Hins vegar taldi umboðsmaður að slíkar skipulagsbreytingar hefðu ekki einungis þýðingu fyrir stjórnvaldið sem fengið valdið framselt, heldur einnig önnur stjórnvöld og almenning. Hefði það verið til marks um vandaða stjórnsýsluhætti að birta þessi fyrirmæli ráðherra um valdframsal, og beindi umboðsmaður því til ráðherra að sambærileg fyrirmæli yrðu framvegis birt í samræmi við lög.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1185/1994 dags. 9. maí 1995 (Tryggingagjald)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 126/1989 dags. 29. desember 1989[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1381/1995 dags. 20. nóvember 1995[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1483/1995 dags. 30. júlí 1997 (Samráðsnefnd)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 155/1989[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1889/1996 dags. 10. október 1996[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2219/1997 dags. 7. júlí 1999 (Gjald vegna sérstakrar tollmeðferðar vöru)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2795/1999 dags. 22. júní 2000 (Samstarfserfiðleikar umsækjanda við fyrrverandi yfirmenn sína)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 325/1990 dags. 1. október 1990[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3309/2001 dags. 31. júlí 2002 (Aðgangur að gögnum hjá Fjármálaeftirlitinu)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 382/1991 (Ráðning í tollvarðarstöðu)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3852/2003 (Staða tollstjóra fyrir ríkistollanefnd)[HTML] [PDF]
Ákvörðun tollstjóra var vísað til ríkistollanefndar með stjórnsýslukæru, og komst hún að niðurstöðu. Aðili máls óskaði eftir því að nefndin endurupptæki málið. Meira en þrír mánuðir voru liðnir og spurði nefndin þá ríkistollstjóra hvort hann legðist gegn endurupptökunni, sem hann gerði. Nefndin taldi því skorta nauðsynlegt samþykki fyrir endurupptöku. UA taldi það ekki heimilt þar sem tollstjórinn gæti ekki talist vera aðili málsins.

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4183/2004 (Leyfi til rekstrar frísvæðis)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 481/1991 dags. 1. október 1992[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4822/2006[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5141/2007[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 566/1992 dags. 7. maí 1992[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6070/2010 dags. 18. júlí 2011[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 610/1992 (Gjald fyrir tollskýrslueyðublöð)[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 621/1992 dags. 6. október 1992[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6527/2011 dags. 12. mars 2013[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 654/1992 dags. 23. nóvember 1993[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6565/2011 dags. 13. júlí 2012[HTML] [PDF]


Álit umboðsmanns Alþingis nr. 8478/2015 dags. 19. apríl 2016[HTML] [PDF]


Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Úrlausnir sem hafa þennan merkimiða. Athugið að taka ekki þessum lista sem tæmandi.

Hrd. 1988:1558 nr. 229/1988 [PDF]


Hrd. 1990:875 nr. 76/1990 [PDF]


Hrd. 1991:777 nr. 204/1991 [PDF]


Hrd. 1991:1855 nr. 340/1991 (Ms. Haukur) [PDF]


Hrd. 1992:1268 nr. 22/1992 [PDF]


Hrd. 1992:1854 nr. 79/1992 [PDF]


Hrd. 1993:192 nr. 196/1992 [PDF]


Hrd. 1993:462 nr. 340/1992 [PDF]


Hrd. 1993:1302 nr. 246/1993 [PDF]


Hrd. 1994:79 nr. 442/1993 (Skinkumál) [PDF]
Deilt var um hvort framleiðsluráð gæti kveðið á um bann við innflutningi á vöru á grundvelli lagaákvæðis sem skyldaði umleitan álits framleiðsluráðs þegar flytja ætti inn landbúnaðarvöru.

Meirihluti Hæstaréttar (4 af 7) túlkaði lagaákvæðið með þeim hætti að verið væri að tryggja rétt framleiðsluráðsins til umsagnar en ekki sjálfstæða heimild til innflutningstakmörkunar á landbúnaðarvörum. Stjórnvaldsákvarðanir ráðherra um synjun á tollafgreiðslu varanna voru því ógiltar.

Hrd. 1994:2237 nr. 332/1994 [PDF]


Hrd. 1994:2275 nr. 302/1994 [PDF]


Hrd. 1995:486 nr. 462/1994 [PDF]


Hrd. 1996:343 nr. 235/1995 [PDF]


Hrd. 1996:561 nr. 33/1994 [PDF]


Hrd. 1996:726 nr. 372/1995 [PDF]


Hrd. 1996:2171 nr. 150/1996 [PDF]


Hrd. 1996:4260 nr. 427/1995 (Jöfnunargjald á franskar kartöflur) [PDF]
Almenn lagaheimild var til staðar til að hækka jöfnunargjaldið á franskar kartöflur. Gjaldið var svo hækkað úr 40% í 190%. Ekki voru talin vera fyrir hendi réttlætanleg sjónarmið um að hækka gjaldið eins mikið og gert var. Íslenska ríkið gat ekki sýnt fram á að vandi við niðurgreiðslur og erlendir markaðir hafi verið sjónarmið sem íslenska ríkið hafi byggt á við beitingu þeirrar heimildar.

Hrd. 1997:45 nr. 20/1997 [PDF]


Hrd. 1997:267 nr. 45/1997 [PDF]


Hrd. 1997:436 nr. 55/1997 [PDF]


Hrd. 1997:641 nr. 66/1997 [PDF]


Hrd. 1997:856 nr. 100/1997 [PDF]


Hrd. 1997:2537 nr. 400/1997 [PDF]


Hrd. 1997:2540 nr. 401/1997 [PDF]


Hrd. 1997:3274 nr. 51/1997 (Endurákvörðun skatta) [PDF]


Hrd. 1997:3419 nr. 326/1997 (Tollalagabrot) [PDF]


Hrd. 1998:227 nr. 124/1997 (Levis gallabuxur) [PDF]


Hrd. 1998:914 nr. 253/1997 [PDF]


Hrd. 1998:922 nr. 477/1997 [PDF]


Hrd. 1998:939 nr. 462/1994 [PDF]


Hrd. 1998:1190 nr. 504/1997 [PDF]


Hrd. 1998:3072 nr. 180/1998 [PDF]


Hrd. 1998:4180 nr. 146/1998 (Jöfnunargjald) [PDF]


Hrd. 1999:1192 nr. 99/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:1194 nr. 101/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:1196 nr. 104/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:1198 nr. 106/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:1200 nr. 107/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:1202 nr. 108/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:1204 nr. 109/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:1206 nr. 110/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:1751 nr. 334/1998[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:2245 nr. 76/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:2488 nr. 133/1999 (Lyfjainnflutningur)[HTML] [PDF]


Hrd. 1999:4631 nr. 211/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:201 nr. 349/1999[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:232 nr. 25/2000[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:280 nr. 442/1999 (Hlutlæg refsiábyrgð skipstjóra - Smyglvarningur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:838 nr. 333/1999 (Skjalafals)[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:1174 nr. 358/1999 (Jöfnunargjald)[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:1183 nr. 359/1999 (Jöfnunargjald - Sama sakarefni)[HTML] [PDF]


Hrd. 2000:1211 nr. 329/1999 (Jöfnunargjald)[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:362 nr. 9/2001[HTML] [PDF]


Hrd. 2001:1188 nr. 354/2000 (Tolleftirlit með bókasendingum)[HTML] [PDF]
Hæstiréttur taldi að sú framkvæmd að opna allar fyrirvaralaust og án samþykkis viðtakenda póstsendinga til þess að finna reikninga í pökkum, væri óheimil. Tollyfirvöld sýndu ekki fram á að það hefði verið nauðsynlegt.

Hrd. 2002:678 nr. 355/2001 (Tollurinn út fyrir valdmörk sín - Sake)[HTML] [PDF]
Mjöður hafði verið tollaður sem sósa í mörg ár en hann var áfengur. Lagt var hald á eina sendinguna og óvissa var um hvort álitaefnið ætti heima hjá tollyfirvöldum eða lögreglunni.

Hrd. 2002:1674 nr. 163/2002[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:1791 nr. 457/2001 (Samskip)[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:1805 nr. 108/2002 (Samskip)[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:2114 nr. 445/2001 (Vörugámar)[HTML] [PDF]
Flytjandi vörugáma hélt því fram að venja hefði myndast um að í viðskipti milli síns og gagnaðilans um að hinn síðarnefndi leitaði til tiltekins verktaka um að flytja gámana til sín frá flytjandanum, en Hæstiréttur taldi það ósannað og yrði því ekki beitt í málinu gegn andmælum gagnaðilans.

Hrd. 2002:2989 nr. 32/2002[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:3066 nr. 121/2002 (Sýslumaður á Keflavíkurflugvelli)[HTML] [PDF]


Hrd. 2002:4363 nr. 277/2002 (Tækja-Tækni)[HTML] [PDF]
Kostnaður vegna gagnaöflunar gagnvart stjórnvöldum var ekki viðurkenndur sem tjón þar sem ekki lá fyrir að það þurfti að úthýsa þeirri vinnu til utanaðkomandi aðila.

Hrd. 2003:1566 nr. 570/2002[HTML] [PDF]


Hrd. 2003:4290 nr. 455/2003[HTML] [PDF]


Hrd. 2004:2423 nr. 386/2003 (Aðflutningsgjöld)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:2798 nr. 303/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:2800 nr. 304/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:3413 nr. 59/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:3431 nr. 33/2005[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:3457 nr. 4/2005 (Tollalagabrot)[HTML] [PDF]


Hrd. 2005:3727 nr. 420/2005 (Baugur)[HTML] [PDF]


Hrd. 2006:3375 nr. 379/2006 (Rekstur frísvæðis)[HTML] [PDF]


Hrd. 181/2006 dags. 25. janúar 2007 (Baugur I)[HTML] [PDF]
JÁ var ákærður fyrir brot á lögum um ársreikninga og reyndi þá á skýringu orðsins ‚lán‘. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að til að fá úr um skorið hvort um væri að ræða refsiverða háttsemi eður ei þyrfti að skýra framangreint orð. Af þeim sökum var ekki hægt að túlka orðið víðtækar en af orðanna hljóðan þrátt fyrir lögskýringargögn bentu til þess að skýra ætti það með öðrum hætti.

Hrd. 395/2006 dags. 1. febrúar 2007[HTML] [PDF]


Hrd. 120/2006 dags. 15. febrúar 2007 (Karl K. Karlsson - ÁTVR)[HTML] [PDF]


Hrd. 417/2008 dags. 2. september 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 544/2007 dags. 18. september 2008[HTML] [PDF]


Hrd. 478/2008 dags. 19. mars 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 520/2008 dags. 28. maí 2009[HTML] [PDF]


Hrd. 459/2014 dags. 19. febrúar 2015 (Kirkjuhurð)[HTML] [PDF]


Hrd. 26/2015 dags. 24. september 2015 (Tollafgreiðsla flugvélar)[HTML] [PDF]


Hrd. 317/2015 dags. 21. janúar 2016 (Aðföng - Tollkvóti)[HTML] [PDF]


Hrd. 318/2015 dags. 21. janúar 2016 (Tollkvóti)[HTML] [PDF]


Hrd. 319/2015 dags. 21. janúar 2016 (Tollkvóti)[HTML] [PDF]


Hrd. 272/2015 dags. 4. febrúar 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 424/2015 dags. 18. febrúar 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 425/2015 dags. 18. febrúar 2016[HTML] [PDF]


Hrd. 426/2015 dags. 18. febrúar 2016[HTML] [PDF]